Page 1


W01

DE VERTROOSTING(EN) VAN DE FILOSOFIE Dr. Miriam van Reijen

Filosofie als een weg naar een goed, in de zin van een gelukkig, leven.

Inhoud

e stoïcijnse filosofie werd wel een ‘troostfilosofie’ genoemd, vanwege haar nadruk op innerlijke kracht, onafhankelijkheid en onkwetsbaarheid in voor- en tegenspoed. Ze lijkt dan ook vooral heel bruikbaar voor slaven, armen en zieken. Maar tegelijk waren juist rijke en belangrijke mensen als Seneca en keizer Marcus Aurelius bekende stoïcijnen. Niemand is immers ooit verzekerd van het uitblijven van ziekte, verbanning, oorlog en dood van geliefden. Nog altijd bewijst deze geesteshouding haar diensten, zoals 20e eeuwse getuigenissen uit concentratiekampen en personen als Nelson Mandela en de Dalai Lama laten zien. Als blijkt dat een bepaalde geesteshouding zelfs bij extreme omstandigheden effect kan hebben, dan kan ze dat toch zeker ook bij kleine tegenslagen en alledaagse ongemakken. Dat is precies wat Alain de Botton in zijn boek De troost van de filosofie laat zien. En het is niet vreemd dat de helft van de door hem behandelde filosofen uit de Oudheid komen: Socrates, Epicurus en Seneca. Van elke filosoof laat hij zien hoe diens filosofie kan helpen bij een concreet alledaags probleem: Socrates helpt tegen impopulariteit, Epicurus tegen geldzorgen en Seneca tegen alle frustraties.

D

De titel van het boek verwijst naar het boek van Boethius, die wel de laatste Romeinse of de eerste christelijke filosoof wordt genoemd. In de gevangenis schreef hij zijn bekende boek De vertroosting van de filosofie. Het verschil tussen Boethius’ opvatting en die van Alain de Botton, zou men kunnen omschrijven als het verschil tussen de opvatting dat filosofie op één manier troost kan geven, de christelijke, middeleeuwse weg, het ‘grote verhaal’ van het ware geloof, tegenover de moderne idee dat er allerlei kleine verhalen zijn, ofwel vele wegen die naar Rome leiden. Na Boethius stappen we dan ook in de cursus 1000 jaar Middeleeuwen over, naar de moderne tijd, ingeluid door Montaigne, wiens filosofie volgens De Botton helpt tegen onmacht. Tot slot blijkt juist de als aardspessimist beschouwde vrouwenhater Schopenhauer te helpen tegen liefdesverdriet en de nihilist Nietzsche tegen alle moeilijkheden die nog over zijn gebleven.

Literatuur

Alain de Botton, De troost van de filosofie. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2000, ISBN 90 450 0400 3. Aanbevolen literatuur: Boëthius, De vertroosting van de filosofie. Ambo, Amsterdam, 1990. ISBN 90 263 1670 4

Docent

Dr. Miriam van Reijen is filosoof en socioloog. Zij was jarenlang wetenschappelijk medewerker filosofie aan de Universiteit Nijmegen en tot voor kort docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda.

12


W01

Programma

DINSDAG 11 JANUARI 09.30 – 09.45 uur Ontvangst met koffie/thee 09.45 – 10.45 uur Blok 1: Kennismaking/inleiding op het thema Troostfilosofie. Boëthius 10.45 – 11.00 uur Pauze met koffie/thee 11.00 – 12.30 uur Blok 2: Video Socrates en korte tekstlezing 12.30 – 13.30 uur Lunchpauze 13.30 – 14.15 uur Blok 3: Bespreking van De Botton: Socrates helpt tegen gebrek aan zelfvertrouwen 14.15 – 14.30 uur Pauze met koffie/thee 14.30 – 15.15 uur Blok 4: Inleiding op Socratische gesprek 15.15 – 15.30 uur Pauze met koffie/thee 15.30 – 16.30 uur Blok 5: Socratisch gesprek WOENSDAG 12 JANUARI 09.30 – 09.45 uur Ontvangst met koffie/thee 09.45 – 10.45 uur Blok 1: Inleiding op Epicurus 10.45 – 11.00 uur Pauze met koffie/thee 11.00 – 12.30 uur Blok 2: evt. video Epicurus 12.30 – 13.30 uur Pauze met koffie/thee 13.30 – 14.15 uur Blok 3: Bespreking van De Botton: Hoe Epicurus helpt tegen geldzorgen 14.15 – 14.30 uur Pauze met koffie/thee 14.30 – 15.15 uur Blok 4: Vervolg 15.15 – 15.30 uur Pauze met koffie/thee 15.30 – 16.30 uur Blok 5: Inleiding op Seneca/ evt. met video DONDERDAG13 JANUARI 09.30 – 09.45 uur Ontvangst met koffie/thee 09.45 – 10.45 uur Blok 1: Seneca over woede. 10.45 – 11.00 uur Pauze met koffie/thee 11.00 – 12.30 uur Blok 2: Stoïcijnse oefening tegen irritatie 12.30 – 13.30 uur Lunchpauze 13.30 – 14.15 uur Blok 3: Hoe Montaigne helpt tegen onmacht 14.15 – 14.30 uur Pauze met koffie/thee 14.30 – 15.15 uur Blok 4: Hoe Schopenhauer helpt tegen liefdesverdriet 15.15 – 15.30 uur Pauze met koffie/thee 15.30 – 16.30 uur Blok 5: Nietzsche’s strategie. 16.30 uur Borrel

Prijs

Locatie

€ 250,(inclusief koffie/thee, 3 x lunch en afsluitend drankje) Universiteit van Tilburg

13


W02

MAGISCH EGYPTE

Huis van Horus – Dr. Marcel Zitman

Inhoud

agie is de kracht om de wereld en het leven te beïnvloeden, naar onze hand te zetten. Wij geloven in een ‘maakbare samenleving’ en in ‘de kracht van het individu’ dat het eigen leven onder controle heeft. In de ogen van de oude Egyptenaren lag het leven echter in de hand van goden en demonen. Een wereld vol onzichtbare machten, om te vereren en te manipuleren.

M

Geluk, liefde, alledaagse wensen, ziekte, het overwinnen van de dood, het uitschakelen van rivalen, zelfs de keuze van een farao en buitenlandse politiek: in het oude Egypte was bijna alles een geschenk of een straf van de goden. Maar ook voor de oude Egyptenaren was de wereld maakbaar, waarbij goden en demonen met magische middelen werden beïnvloed, met kunst, bouwkunst, teksten, rituelen, amuletten, smeekbeden, dreigementen en toverkunst. In één Studiedag bekijken we de godsdienst van de oude Egyptenaren, gericht op magie en de wens om het leven te beïnvloeden. We maken kennis met godenorakels, duiding van dromen, astrologie, magische liefdesrecepten, de betekenis van amuletten en sieraden, magie bij ziekte en artsenij, wonderlijke tovenaars in Oudegyptische verhalen, rituelen om vijanden met magie te verdrijven en aanslagen op het leven van de farao met behulp van zwarte magie. Ook gaan we uitgebreid in op de rol van magie in de Oudegyptische religie en het dodengeloof, waarbij de vervloeking van grafrovers natuurlijk niet ontbreekt.

Literatuur

Reader (verzamelde artikelen/boekdelen). Optioneel als men wenst, zelf aanschaffen: Geraldine Pinch, Magic in Ancient Egypt (British Museum Press en Texas University Press, 2006) ISBN 0-292-76559-2. Prijsindicatie: € 17,- (192 pag.).

Docent

Het Huis van Horus is een team van bevriende Egyptologen, afkomstig van de Universiteit Leiden, goed bekend in Egypte en deels ook in de Egyptologie gepromoveerd. Dr. Marcel Zitman treedt in deze cursus op als docent (www.huisvanhorus.nl).

14


W02

Bijzonderheden

Programma

De docent verzorgt een excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, met een rondleiding over de prachtige tentoonstelling ‘Egyptische Magie’ (16 oktober 2010 – 13 maart 2011). De datum wordt in overleg vastgesteld.

VRIJDAG 14 JANUARI 09.30 – 09.45 uur 09.45 – 10.45 uur

Locatie Prijs

10.45 – 11.00 uur 11.00 – 12.30 uur

Ontvangst met koffie/thee Blok 1: Maakt Magie de Wereld? Het wereldbeeld van de oude Egyptenaren Pauze met koffie/thee Blok 2: Godenorakels, Droomduiding en Astrologie

12.30 – 13.30 uur

Lunchpauze

13.30 – 14.15 uur 14.15 – 14.30 uur 14.30 – 15.15 uur 15.15 – 15.30 uur 15.30 – 16.30 uur

Blok 3: Liefdesmagie, Amuletten, Tovenaars en Artsenij Pauze met koffie/thee Blok 4: Vervolg voorgaande en Magie en de Farao Pauze met koffie/thee Blok 5: Magie in het Egyptische Dodengeloof: Het hiernamaals, demonen en grafrovers

16.30 uur

Borrel

Universiteit van Tilburg € 85,(inclusief lesmateriaal, koffie/thee, 1 x lunch en afsluitend drankje; exclusief excursie)

15


W03

GROTE MEESTERWERKEN UIT DE ITALIAANSE RENAISSANCE VAN GIOTTO TOT MICHELANGELO

Jana Waarts

Inhoud

e renaissance begon in Italië, waar rijke bankiers en kooplieden kunstwerken lieten maken voor kerken en paleizen. Het was een periode van herleving van culturele ideeën uit het oude Griekenland en Rome. Gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke manieren van observeren werd de kunst natuurlijker.

D

We zullen zien dat schilders als Giotto er in slaagden diepte te creëren en tastbare figuren af te beelden. Daarna ontmoeten we het genie Masaccio die definitief brak met de bestaande tradities en zowel het perspectief als het naturalisme introduceerde. Florence was tijdens de renaissance een republiek maar werd vanaf 1434 in feite geregeerd door de familie de Dei Medici. Het was de schilder Sandro Botticelli, die in opdracht van de familie de Dei Medici, het in die tijd ontwikkelde humanistische gedachtegoed wist om te zetten in kunst. Tijdens de herbouw van Rome werden, door de belangrijkste pauselijke mecenas Julius II, de beste kunstenaars aangetrokken, zoals Raphael en Michelangelo. We bekijken uitgebreid de Stanza’s die Raphael voor Julius II beschilderde. We besluiten met Michelangelo, het allergrootste genie van de renaissance, die met zijn grandioze Laatste Oordeel in feite een nieuwe periode in de kunstgeschiedenis inluidde. Er wordt steeds uitgebreid ingegaan op de historische achtergronden (geschiedenis, literatuur, muziek etc.) van waaruit deze kunstwerken tot stand kwamen.

Literatuur

Docent

16

Er worden samenvattingen van de behandelde stof uitgedeeld.

Jana Waarts geeft cursussen kunstgeschiedenis vanuit de multidisciplinaire studie cultuurwetenschappen. Zij heeft eigen cursussen kunst en cultuur ontwikkeld en geeft les bij diverse instellingen, HOVO, Aleph, Pharos, volksuniversiteiten en musea.


W03

Programma

MAANDAG 17 JANUARI 09.30 – 09.45 uur 09.45 – 10.45 uur 10.45 – 11.00 uur 11.00 – 12.30 uur 12.30 – 13.30 uur 13.30 – 14.15 uur 14.15 – 14.30 uur 14.30 – 15.30 uur

Ontvangst met koffie/thee Blok 1: Inleiding Renaissance Pauze met koffie/thee Blok 2: Giotto en de fresco’s in Assisi (Leven Franciscus) Lunchpauze Blok 3: Giotto en de Scrovegni (ook wel Arena) kapel Pauze met koffie/thee Blok 4: vervolg Giotto

DINSDAG 18 JANUARI 09.30 – 09.45 uur 09.45 – 10.45 uur 10.45 – 11.00 uur 11.00 – 12.30 uur 12.30 – 13.30 uur 13.30 – 14.15 uur 14.15 – 14.30 uur 14.30 – 15.30 uur

Ontvangst met koffie/thee Blok 1: Inleiding Pauze met koffie/thee Blok 2: Macaccio en de Brancacci-kapel Lunchpauze Blok 3: Sandro Bottocelli en zijn Geboorte van Venus Pauze met koffie/thee Blok 4: Sandro Botticelli en La Prima Vera

WOENSDAG 19 JANUARI 09.30 – 09.45 uur 09.45 – 10.45 uur 10.45 – 11.00 uur 11.00 – 12.30 uur 12.30 – 13.30 uur 13.30 – 14.15 uur 14.15 – 14.30 uur 14.30 – 15.30 uur 15.30 uur

Locatie Prijs

Ontvangst met koffie/thee Blok 1: Inleiding Raphael Pauze met koffie/thee Blok 2: Raphael en de Stanza’s in het Vaticaan Lunchpauze Blok 3: Inleiding Michelangelo en zijn Laatste Oordeel Pauze met koffie/thee Blok 4: vervolg Michelngelo en zijn Laatste Oordeel Borrel

Universiteit van Tilburg

€ 220,(inclusief lesmateriaal, koffie/thee, 3 x lunch en afsluitend drankje)

17


W04

HET NIEUWE AKROPOLISMUSEUM EEN TOPMUSEUM OVER HET LEVEN IN DE KLASSIEKE STADSTAAT ATHENE Drs. Arjiris Angelou

Inhoud

p 21 juni 2009 opende in Athene het nieuwe Akropolismuseum haar deuren. Met een expositieoppervlak van 14.000 m2 is het museum bijna tien keer zo groot als het oude, boven op berg. De drie etages en twee tussenetages zijn modern en overzichtelijk ingericht en de lichtinval is prachtig. 4000 voorwerpen staan bijzonder fraai opgesteld. De bovenste etage is enigszins verdraaid en heeft glazen wanden. Hij ligt precies parallel aan de cella van de Parthenontempel, die op korte afstand zichtbaar is. Op de galerij is een 160 m. lange frieslijst aangebracht met daarin de friezen van de Parthenontempel, precies in oorspronkelijke volgorde, originele en ook veel kopieĂŤn van de beroemde Elgin marbles uit het British Museum.

O

Bezoekers krijgen in het nieuwe museum een heel goed beeld van de menselijke aanwezigheid op en rond de Akropolis vanaf de prehistorie tot in de late oudheid. Daartoe heeft men ook delen van de collecties van andere musea naar hier overgebracht. Een aantal beelden wordt voor het eerst tentoongesteld, omdat er eerder geen plaats voor was. Tijdens de graafwerkzaamheden stuitte men op de resten van oude villa’s en badhuizen. Ook die maken nu deel uit van het nieuwe museum. In deze eendaagse cursus kunt u kennis maken met dit belangwekkende museum. Daarnaast wordt ingegaan op het leven in de stad Athene en het functioneren van de Atheense democratie in de 5de en 4de eeuw v.Chr., de periode van de grootste bouwactiviteiten op en rondom de Akropolis. Het was een tijd van welvaart voor de locale architecten, beeldhouwers en ambachtslieden, maar er was ook de welhaast constante dreiging van een Perzische inval. De veldslag bij Marathon en de zeeslag bij Salamis werden door de Atheners gewonnen, maar de geschiedenis had op die momenten net zo goed een heel ander vervolg kunnen krijgen.

Literatuur

Syllabus. De colleges bestaan uit Powerpointpresentaties. De afbeeldingen worden achteraf via www.hovobrabant.nl beschikbaar gesteld.

Docent

Drs. Arijeris Angelou is geboren en getogen in Athene. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en spreekt voortreffelijk Nederlands. Na terugkeer in Griekenland volgde hij de academische gidsenopleiding aan de Universiteit van Athene. Hij begeleidt culturele reizen door zijn geboorteland.

18


W04

Bijzonderheden

Programma

Bij voldoende belangstelling wordt een 5-daagse studiereis naar Athene georganiseerd in een nader af te spreken periode. Een excursie naar Marathon en het splinternieuwe museum en Artemisheiligdom van Vavron maakt deel uit van deze korte reis, die wordt begeleid door de docent en georganiseerd door de Stichting Phileas (zie www.phileas.info).

DONDERDAG 20 JANUARI 09.30 – 09.45 uur 09.45 – 10.45 uur 10.45 – 11.00 uur 11.00 – 12.30 uur

Ontvangst met koffie/thee Blok 1: Introductie: presentatie van het gebouw en de locatie Pauze met koffie/thee Blok 2: De opgravingen onder het museum. Begane grond: vondsten uit de omgeving van het museum

12.30 – 13.30 uur

Lunchpauze

13.30 – 14.15 uur

15.15 – 15.30 uur 15.30 – 16.30 uur

Blok 3: Eerste gedeelte van de eerste verdieping: Het tempelcomplex in de archaïsche tijd. Politieke ontwikkelingen en de geboorte van de democratie Pauze met koffie/thee Blok 4: Tweede gedeelte van de eerste verdieping: De Perzische oorlogen en de Attisch-Delische Zeebond De Atheense Hegemonie: het klassieke tempelcomplex Pauze met koffie/thee Blok 5: De Parthenon zaal. De “Elgin marbles” kwestie.

16.30 uur

Borrel

14.15 – 14.30 uur 14.30 – 15.15 uur

Locatie

Prijs

Universiteit van Tilburg

€ 85,(inclusief reader, koffie/thee, 1 x lunch en afsluitend drankje)

19


PRAKTISCHE INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING WINTER 2011

LEES VÓÓR INSCHRIJVING DE VOLGENDE INFORMATIE NAUWKEURIG DOOR. U kunt inschrijven voor één of meer cursussen door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend op te sturen naar: HOVO Brabant Seniorenacademie Universiteit van Tilburg, Postbus 90153 5000 LE Tilburg of te faxen naar 013-4668124. U kunt het formulier na ondertekening ook inscannen en via de mail versturen naar : info@hovobrabant.nl Inschrijving voor de cursus geschiedt op volgorde van ontvangst van uw inschrijfformulier. Pas na ontvangst van uw betaling van het cursusgeld wordt u definitief in de cursus geplaatst. In verband met de grote belangstelling raden wij u aan om na het maken van uw keuze, niet te lang te wachten met uw inschrijving. Indien de inschrijving op een cursus het maximum aantal deelnemers overschrijdt, wordt er een wachtlijst aangelegd. Als er geen plaats meer is, wordt u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld. We attenderen u erop dat u met het ondertekenen en insturen van uw inschrijving een betalingsverplichting aangaat voor de door u aangegeven cursus(sen). Mocht u na het insturen van uw inschrijving niet in staat zijn de cursus te volgen, dan geldt voor u de annuleringsregeling. U krijgt na ontvangst van uw inschrijving van ons een mailtje of brief ter bevestiging van uw inschrijving met daarbij uw betalingsinformatie. PRIVACY BESCHERMING Wanneer u zich inschrijft, gaat u er mee akkoord dat uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden opgenomen in een deelnemerslijst die wordt verspreid onder de deelnemers van de cursus. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, verzoeken we u dit duidelijk op uw inschrijfformulier aan te geven. VOORZIENINGEN De lokalen zijn in de regel toegankelijk ook voor minder validen, maar hebt u specifieke aanpassingen nodig, neem dan voor de zekerheid vooraf aan uw inschrijving even contact met ons op. Niet in alle leslokalen is geluidsversterking mogelijk. Heeft u problemen met horen, dan adviseren wij u dringend vooraf even contact met ons op te nemen (013-4668119). UITERSTE INSCHRIJFDATUM Voor de wintercursussen kunt u zich tot 20 december inschrijven. Bij late inschrijving (ná de aangegeven uiterste inschrijfdatum), worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. KOSTEN Als u zich voor het eerst inschrijft bij HOVO Brabant, berekenen wij éénmalig € 10,- inschrijfgeld. U wordt dan ingeschreven en krijgt automatisch gedurende 2 jaar, of zolang u cursussen blijft volgen, onze cursusbrochure thuis gestuurd.

20


Wie moet rondkomen van een minimum inkomen en in Noord-Brabant woont, kan zonder bezwaar een beroep doen op Stichting Studiefonds Sed Vitae. Voor meer informatie kunt u kijken op pagina 10. De kosten voor readers of hand-outs zijn bij de cursusprijs inbegrepen. De boeken dient men zelf aan te schaffen. Wacht u met het aanschaffen van boeken tot enkele dagen na de uiterste inschrijfdatum, zodat u zeker weet dat uw cursus doorgaat. BETALING U kunt uitsluitend betalen middels de u toegezonden betalingsinstuctie. U kunt via alle gebruikelijke elektronische betaalsystemen een bedrag overmaken of een betalingsopdracht naar uw bank versturen. Vermeld altijd het volledige betalingskenmerk dat op de betalingsinstructie vermeld staat. Pas wanneer u het cursusbedrag heeft overgemaakt is uw plaatsing in de cursus verzekerd. ANNULERINGSREGELING Wanneer u zich heeft ingeschreven voor één of meer cursussen en u wilt of kunt deze cursus(sen) niet volgen, dan kunt u annuleren. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk gebeuren via een brief of een e-mail. U kunt annuleren tot de uiterste inschrijfdatum. Aan annuleringen zijn voor ons extra handelingen verbonden, waarvoor wij u € 20,- annuleringskosten in rekening brengen. Na de uiterste inschrijfdatum is restitutie van het cursusgeld in principe niet meer mogelijk, alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij ernstige ziekte of overlijden van de deelnemer. Een schriftelijk verzoek daartoe kunt u indienen bij HOVO Brabant Seniorenacademie t.n.v. mevr. K. van Helvert. Ook in deze gevallen bent u altijd tenminste de annuleringskosten van € 20,- verschuldigd. In geen enkel geval bestaat er recht op gedeeltelijke restitutie van cursusgeld. Het is ons helaas niet mogelijk om u voor cursussen een annuleringsverzekering aan te bieden. NIET DOORGAAN VAN DE CURSUS Mocht de cursus om redenen van overmacht niet door kunnen gaan, dan ontvangt u daarvan per direct bericht en zullen wij uiteraard het reeds betaalde cursusgeld z.s.m. retourneren. Bij ziekte van een docent is het mogelijk dat vervanging plaatsvindt. Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Wanneer er op de uiterste inschrijfdatum onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan, dan ontvangt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht en zullen wij reeds betaalde cursusgelden uiteraard z.s.m. retourneren.

21


AANVRAAGFORMULIER

VOORJAARSBROCHURE 2011

In het voorjaar (januari - april) biedt HOVO Brabant een aantal cursussen aan in Tilburg, Eindhoven, Breda en ’s-Hertogenbosch. Deze brochure biedt een duidelijk overzicht daarvan.

VERZOEK OM TOEZENDING VAN EEN CURSUSBROCHURE VOORJAAR 2011 Naam en voorletters: Straat: Postcode en Woonplaats: Graag ontvang ik van u

stuks

Voldoende gefrankeerd in een envelop zenden aan: HOVO Brabant Seniorenacademie Postbus 90153 5000 LE Tilburg U kunt deze gegevens ook e-mailen naar: info@hovobrabant.nl


ontv ....................................................... NAS ....................................................... Bev. dd. .................................................

INSCHRIJFFORMULIER WINTER 2011

Ondergetekende Dhr./ Mevr. Voorletters:

Naam:

Straat: Postcode:

Plaats:

E-mail:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Geboortedatum:

Was u al eerder cursist? Zo nee? We brengen éénmalig € 10 inschrijfgeld in rekening

JA / NEE

SCHRIJFT ZICH IN VOOR:

W1 DE VERTROOSTING(EN) VAN DE FILOSOFIE W2 MAGISCH EGYPTE W3 GROTE MEESTERWERKEN UIT DE ITALIAANSE RENAISSANCE W4 HET NIEUWE AKROPOLISMUSEUM

Zie ommezijde voor vervolg inschrijfformulier en ondertekening


INSCHRIJFFORMULIER Vervolg van inschrijfformulier winteracademie 2011

WIJZE VAN BETALING Na ontvangst van uw inschrijfformulier zenden wij u een bevesting en betalingsinstructie. U bent pas deďŹ nitief geplaatst in de wintercursus wanneer wij uw betaling hebben ontvangen. Bij betaling altijd het volledige betalingskenmerk vermelden. Wij attenderen u erop dat u met het ondertekenen en insturen van uw inschrijfformulier een betalingsverplichting aangaat voor de aangegeven wintercursus(sen). Ik ga akkoord met de voorwaarden voor inschrijving, betaling en annulering zoals vermeld in deze brochure op pagina 20 en 21.

Datum:

Handtekening:

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: HOVO Brabant Seniorenacademie Universiteit van Tilburg Postbus 90153 5000 LE Tilburg of faxen naar: 013 - 466 81 24 of inscannen en e-mailen naar info@hovobrabant.nl

Borchure winter 2011  

Welkom bij HOVO Brabant Een leven lang leren... De vier grote instellingen voor hoger onderwijs in Brabant, Avans Hogeschool, Fontys Hogesch...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you