Page 1

Montagevoorschriften structura. Gevelprofielen


structura

Inhoud Pag. 3 – 4

Systeemoverzicht 1. structura gevelprofiel 2. Systeemaccessoires 3. Productrichtlijnen in één oogopslag

Pag. 5

Technische gegevens 4. Technische gegevens 5. Normen en voorschriften

Pag. 6 – 7

Algemene aanwijzingen 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pag. 8 – 9

Toepassingsgebied / vragen Toepassingsgebieden Montagevarianten Materiaal Oppervlak Opslag Bewerking Ecologische compatibiliteit Reiniging

Algemene basisprincipes voor planning 15. 16. 17. 18.

Bepaling van benodigd materiaal Onderconstructie voor gevelbekledingen Brandgedrag Ervoor hangende, aan de achterzijde geventileerde gevel 19. Warmte-isolatie en winddichtheid

Pag. 10 – 11

Montagevoorschriften 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Pag. 12 – 19

Ventilatie aan de achterzijde Maximale bevestigingsafstanden Bepaling van de bevestigingsafstanden Uitzetting Vormgeving van de voegen Bevestiging van de profielen

Montage 26. Horizontale montage 27. Verticale montage

2


structura Systeemoverzicht

1. structura gevelprofiel

structura gevelprofiel van het innovatieve S2 hout-polymeer-materiaal (WPC); aan beide kanten te gebruiken, twee verschillend gestructureerde oppervlaktekanten „linea“ en „banda“; Montageklem structura en verzinkkopschroef 3,5 × 30, materiaal: RVS A2; voor de bevestiging van structura gevelprofielen op houten onderconstructie.

240 +20

12

221,5 240

12

200

+2 0

40

34

0

0

18-1

18-1

structura Profielkant banda (15.300. ...)

structura Profielkant linea (15.300. ...)

Montageklem structura (22.016.000)

Verzinkkopschroef 3,5 × 30 (22.259.000/22.359.000)

2. Systeemaccessoires

Beginprofiel P aluminium voor montagebegin bij horizontale bekleding (25.014.024)

Opzetprofiel aluminium voor montagebegin bij verticale bekleding (23.090. …)

Aansluitprofiel F aluminium bij raamkantelaven, dakafsluitingen etc. (22.083. …)

21

Z-profiel 1 aluminium voor het afdekken van verticaal gemonteerd aansluitprofiel F (22.084. …)

45

6,0

Universele schroef H 6 × 45, RVS A2 voor zichtbare bevestiging van op maat gesneden structura gevelprofielen (24.292.000)

Z-profiel 2 aluminium voor het afdekken van stootplekken van verticaal gelegde structura gevelprofielen (22.082. …)

40

4,0

Borgschroef 4 × 40, RVS A2 voor bevestiging van het afdekprofiel en voor de zichtbare bevestiging van op maat gezaagde structura gevelprofielen (22.131. …) (22.031. …)

Buitenhoek C aluminium tweedelig hoekafsluitprofiel (23.175. …)

Afdekprofiel aluminium voor doorgaande stootverbindingen in de lengte bij horizontaal monteren (23.082. …)

Ventilatieprofiel kunststof voor het afdekken van de achter-ventilatieopeningen (25.045. … 30 mm × 30 mm) (21.016. … 90 mm × 30 mm)

Voegenband zachte kunststof om achter open stootvoegen te monteren (24.093.000)

1,5

Afdekhoek 20/30 aluminium als verticale gemonteerde (21.085. …)

16

3,9

Cilinderschroef 3,9 × 16 RVS A2 voor het borgen van het dekprofiel van de buitenhoek C (22.229. …)

Afdekkap C kunststof voor het afsluiten van de naar boven en onder open buitenhoek C (25.199. …)

3


structura Systeemoverzicht

3. Productrichtlijnen in één oogopslag

1 | Opslag Verpakt, egaal en droog opslaan.

7 | Uitzetting in de lengte Afhankelijk van de vochtigheidsbelasting, max. 5 mm/m. Moet bij de montage in aanmerking genomen worden.

lm

m/

5m

2 | Hantering Om bij de montage krassen te vermijden, profielen altijd optillen, niet over kanten trekken of schuiven. Bij de bewerking op schone ondergronden letten.

00

31

8 | Stootkant in de lengte en werkingsvoegen Stootkanten in de lengte bij profiellengtes van 3,10 m met ten minste 15 mm werkingsvoegen uitvoeren.

00

31

15

20

3 | Bewerking De structura gevelprofielen kunnen met alle gebruikelijke gereedschappen voor houtbewerking gezaagd (van hardmetaal voorzien), gefreesd of geboord worden.

9 | Aansluitingen Tussen profieleinden en begrenzingen, zoals bijv, uitstekende wandstukken, aansluitprofielen, etc. moeten voegen van min. 10 mm aangehouden worden.

4 | Principe van de aan de achterzijde geventileerde gevel Ten minste 20 mm doorlopend van onder naar boven. Openingen voor toe- en afvoer van lucht vrijhouden.

10 | Montagerichting Bij horizontaal monteren groef altijd onder.

5 | Bevestigingsafstanden × = vanaf 3 opleggers 625 mm × = bij slechts 2 opleggers 300 mm uitstekende profielenstukken max. 100 mm

11 | Monteren De profielen met een rubberhamer licht in hun positie inkloppen.

6 | Bevestigingsmiddelen structura gevelprofielen worden met montageklemmen en WERZALIT gevelschroeven 3,5 x 30, RVS A2, onzichtbaar gemonteerd.

12 | Reiniging Alleen met water en vloeibaar afwasmiddel, geen schuurmiddelen gebruiken. Profielen kunnen ook met hogedrukreiniger worden gereinigd (zie pagina 7).

Op maat gezaagde structura gevelprofielen kunnen met universele schroeven van WERZALIT H 6 × 45 (boring 9 mm) of met borgschroeven van WERZALIT 4 × 40 zichtbaar worden geschroefd. Zichtbaar te monteren schroeven slechts licht vastdraaien.

4


structura Technische gegevens

4. Technische gegevens

Eigenschap

Waarde

Eenheid Norm

Aanvulling

Densiteit

1150

kg/m³

Gewicht

1,9

kg/lm

Houtgehalte

60

%

Zwelling na neerleggen in water bij 100 °C na 5 h

Dikte <4 Breedte < 0,7 Lengte < 0,3

%

VHIkwaliteitslabel

Lengteverandering door belasting door vochtigheid / warmte

<5

mm/lm

WERZALIT Testnorm

Temperatuurbestendigheid bij regulier gebruik

-50 tot +70

°C

Kortstondige temperatuurbestendigheid

tot +120

°C

Vlek-/ chemicaliëngevoeligheid

Goed tot heel goed

EN 323

Maximaal te verwachten lengteverandering bij extreme klimatologische schommelingen Doorbuigen door continu belasting vermijden

analoog EN 438

Geen vlekken door in het huishouden gebruikelijke stoffen conform EN 438. Uitzondering: schoensmeer, oliën, vetten; deze meteen verwijderen, bijv. met • Sil Speciaal Vlekkenspray • Meister Proper Express, Power vetverwijderaar • Frosch Soda allesreiniger Het gebruik van een hogedrukreiniger is mogelijk, max. 80 bar, minstens 20 cm afstand tot de spuitkop, geen vuilfrees inzetten.

5. Normen en voorschriften

Brandveiligheidsklasse / klasse brandgedrag

B2

Lichtbestendigheid

Uitgerust met UV-protectieadditieven; door en door gekleurd met kleurpigmenten van het lichtechtheids-niveau 8 (DIN 54004). Wegens de inbegrepen houtspanen moet rekening gehouden worden met een gelijkmatig lichter worden van de profielen.

Schimmelbestendigheid / resistentieklasse

Klasse 1

EN 350-1

(Zeer duurzaam)

Bestendigheid tegen houtvernietigende bruin-/droogrotschimmel

Zeer bestendig

DIN EN 12038

Na uitwassing conform EN 84 (Massaverlies < 1,5 %)

Bestendigheid tegen droge rotting

Bestendig

ENV 807

15 tot 25 % minder verlies van massa dan azobé/bongossi

Gebruik voor gevarenklasse (GK)

3+4

EN 335-1

GK 3: zonder contact met aarde niet afgedekt (voorwaarden buiten) GK 4: in contact met aarde of zoet water

DIN DIN DIN DIN DIN

18516 1055 4108 18165 18164

Buitenwandbekledingen Lastopnames voor bouwwerken Warmte-isolatie in de hoogbouw Vezel-isolatiemateriaal voor de bouwindustrie Schuimkunststoffen als isolatiemateriaal voor de bouwindustrie

DIN 4102-1

DIN DIN DIN DIN DIN DIN

18201 18202 4102 68800 18351 4420

Normaal ontvlambaar

Maattoleranties in de bouwindustrie Toleranties in de hoogbouw Brandgedrag van bouwstoffen en bouwdelen Houtbescherming in de hoogbouw Gevelwerkzaamheden Werk- en veiligheidssteigers

Vakregels van het timmermanswerk „Außenwandbekleidung aus Holz und Holzwerkstoffen“ (Bekleding van de buitenwand met hout en houtmaterialen) Uitgave 08/2006

5


structura Algemene aanwijzingen

6. Toepassingsgebied / vragen

De richtlijnen van deze montagevoorschriften berusten op het grondbeginsel van de meeste gebruikelijke standaard montagewijzen. Omdat in het kader van deze montagevoorschriften niet alle mogelijke details van aansluiten kunnen worden behandeld, moeten de basisprincipes van de montagerichtlijnen bij de uitvoering van aansluitdetails die niet zijn weergegeven in acht genomen en aan de lokale omstandigheden aangepast worden. Deze montagevoorschriften kunnen te allen tijde en zonder aankondiging worden aangepast aan de technische vooruitgang. Op het internet op www.werzalit.nl is steeds de meest actuele versie te verkrijgen. Let u a.u.b. op de richtlijnen, aangezien in geval van afwijkingen van deze montagevoorschriften geen garantie kan worden gegeven.

7. Toepassingsgebieden

Het structura gevelprofiel kan als volledige en gedeeltelijke gevel tot inzet komen en overal daar, waar materialen van de brandveiligheidklasse B2 (normaal ontvlambaar volgens DIN 41020) zijn toegestaan. Het kan dankzij de toepasbaarheid aan beide kanten ook daar worden gebruikt, waar beide profielkanten te zien zijn, bijv. bij carports, omheiningen etc.

8. Montagevarianten

9. Materiaal

Horizontale montage: voorbeeld van structura, profielkant linea.

Horizontale montage: voorbeeld van structura, profielkant banda.

Verticale montage: voorbeeld van structura, profielkant linea.

Verticale montage: voorbeeld van structura, profielkant banda.

structura bestaat uit het innovatieve S2 hout-polymeer-materiaal (WPC). Deze combinatie uit houtvezels en de thermoplastische industriepolymeer polypropyleen (PP) vereent de positieve eigenschappen van hout en kunststof. ✔ PEFC-gecertificeerd ✔ Slag- en breukvast ✔ Onderhoudsarm Bestendig tegen: ✔ Kou ✔ Zure regen ✔ Zout ✔ Chloor ✔ Insecten Hout

6

S2 houtpolymeermateriaal

Kunststof

✔ Schimmels ✔ Weersinvloeden


structura Algemene aanwijzingen

10. Oppervlak

Voor verschillende kleurnuances zorgt – naar gelang de stand van de zon – de bijzondere materiaalcompositie met het mêlerende effect van houtvezels en de schitterende deeltjes van het gekleurde polymeer. Het profieloppervlak zal wegens het aandeel aan hout door weersinvloeden in de loop der tijd wat lichter en matter worden. Lichte kleurverschillen tussen de afzonderlijke profielen zijn mogelijk.

11. Opslag

Het structura gevelprofiel moet tot aan het monteren verpakt, egaal en droog worden opgeslagen. Om krassen te vermijden, profielen optillen en niet over kanten trekken of schuiven.

12. Bewerking

Het structura gevelprofiel kan met alle gebruikelijke gereedschappen voor houtbewerking gezaagd (van hardmetaal voorzien), gefreesd of geboord worden.

13. Ecologische compatibiliteit

Als houtcomponenten wordt uitsluitend gezond hout uit duurzame, inheemse bosbouw gebruikt. WERZALIT is overeenkomstig PEFC-gecertificeerd. Oud hout en tropisch hout wordt niet verwerkt. Als bindmiddel wordt een thermoplastische technische polymeer (polypropyleen PP) ingezet, die bij de toepassing vrij is van schadelijke stoffen. Bij de verbranding ontstaan geen giftige stoffen. Er worden geen isocyanaten, fosfaten en geen halogenen toegevoegd. Het afvoeren van reststukken, resp. van gedemonteerd materiaal is als huisvuil, resp. grof huisvuil principieel via vuilstortplaats of vuilverbranding mogelijk, let echter a.u.b. op de voorschriften van uw betreffende vuilafvoerbedrijf.

14. Reiniging

structura gevelprofielen hebben geen bijzonder onderhoud nodig. Grovere vervuilingen moeten echter zo kort mogelijk na het ontstaan ervan worden gereinigd. Hiervoor de structura gevelprofielen in lengterichting met water en in het huishouden gebruikelijke schoonmaakmiddelen met een gebruikelijk huishoudelijk apparaat afborstelen. Bij meer hardnekkige vervuilingen kan een hogedrukreiniger (max. 80 bar, minstens 20 cm afstand ten opzichte van profieloppervlak, geen vuilfrees) worden ingezet. Vethoudende vervuilingen kunnen met volgende producten goed worden verwijderd: • Sil Speciaal Vlekkenspray • Meister Proper Express, Power vetverwijderaar • Frosch Soda allesreiniger Daarna profielen met veel water goed afspoelen.

7


structura Algemene principes van het plannen

15. Bepaling van benodigd materiaal

240

+2 0

Dekbreedte 232

+2 0

10,5

12

0

18-1

32

Dekbreedte

Benodigd materiaal/m2

Standaard lengte

structura gevelprofiel 232 mm

3100 mm (ruwe zaagsnede) 4,31 m1/m2

Montageklemmen en verzinkkopschroeven 3,5 × 30 telkens ca. 8 stuk/m2

Berekeningswaarden zonder snijafval

16. Onderconstructie voor gevelbekledingen

De bevestiging van de structura gevelprofielen vindt over het algemeen plaats op een houten onderconstructie. Zij bestaat meestal uit de dragende onderconstructie (waarop de profielen worden geschroefd) en de contra-, resp. basis-OC-latten, die als ondergrond dienen van de dragende OC-latten. Principieel moeten er bij houten onderconstructies e.a. de volgende richtlijnen aangehouden worden: ✔ Het hout moet overeenstemmen met de sorteerklasse S10 (resp. MS10) volgens DIN 4074. ✔ De individuele dwarsdoorsnede moet worden gekozen volgens DIN 1052, deel 1. ✔ Het hout moet beschermd worden volgens DIN 68800, houtbescherming in de hoogbouw. ✔ De bevestiging van de onderconstructie moet worden uitgevoerd met door het bouwtoezicht toegelaten pluggen en schroeven naar voorschrift van de producent. ✔ De bevestiging van de dragende latten op de contralatten moet per kruispunt met ten minste 2 houtschroeven, RVS A2, in diagonale rangschikking plaatsvinden. ✔ De onderconstructie moet in een recht verloop en loodrecht gericht worden. Maattoleranties kunnen gelezen worden in de DIN 18202, deel 2 en deel 4. ✔ Bij open stootvoegen moet een voegenband gebruikt worden. Verschillende onderconstructie-mogelijkheden:

8

Isolatielagen tussen de onderconstructielatten

Drukvaste isolatielaag als eerste laag doorleggen

Dragende onderconstructie aan metalen hoeken

Voordeel: eenvoudige, gebruikelijke montage.

Voordeel: Voordeel: ideale warmte-isolatie, aangezien vrijwel heel grote diktes aan isolatiemateriaal geen warmtebruggen. kunnen eenvoudiger gerealiseerd worden dan met houten contra-OC-latten. Oneffenheden gemakkelijker te egaliseren.

Nadeel: bij grote isolatiediktes niet op de praktijk gericht. Eventueel aanvullende winddichte, diffusie-open baan noodzakelijk

Nadeel: aanvullende fixatie van de isolatie noodzakelijk.

Nadeel: eventueel hogere kosten dan met houten contra-OC-latten. Eventueel aanvullende winddichte, diffusie-open baan noodzakelijk.


structura Algemene principes van het plannen

17. Brandgedrag

Gevelprofielen zijn bouwstoffen, die met betrekking tot hun brandgedrag aan de eisen van de nationale bouwvoorschrift (LBO) samen met de regels van de DIN 4102 moeten voldoen. Het structura gevelprofiel voldoet aan de brandveiligheidklasse B2, normaal ontvlambaar volgens DIN 4102. Voor gebouwen, waarbij de vloer van de bovenste toegankelijke verdieping niet meer dan 7 m boven grond ligt, kunnen over het algemeen gevelbekledingen van de brandveiligheidklasse B2 worden gebruikt. Bij verhogingen van één verdieping kunnen in afstemming met de bouwtoezichthoudende instantie bouwstoffen van de brandveiligheidklasse B2 toegestaan zijn, aangezien hier geen sprake is van gevaar voor een overslaan van het vuur van de ene verdieping naar de andere. Meer exacte informatie krijgt u van uw betreffende bouwveiligheidsinstantie, resp. brandweer. De brandveiligheideisen aan de warmte-isolatie moeten eveneens in acht genomen worden.

18. Ervoor hangende, aan de achterzijde geventileerde gevel

structura wordt gemonteerd als ervoor hangende, aan de achterzijde geventileerde gevel. Tussen buitenwand/isolatie en structura gevelprofielen wordt een aan de achterzijde geventileerde ruimte gevormd, waardoor de bouw- en gebruiksvochtigheid kan worden afgevoerd.

Voordelen van de ervoor hangende aan de achterzijde geventileerde gevel: ✔ Bouwfysisch optimaal systeem Weersbescherming is ontkoppeld van de functielagen van de wand ➔ langdurige functiebescherming van de wandbouwdelen ✔ Energiebesparing door individuele keuze van de isolatiedikte en goede saneringsmogelijkheid van slecht geïsoleerde gebouwen ✔ Verbetering van de bouw- en woonwaarde ✔ Grote vormgevingsveelzijdigheid

19. Warmte-isolatie en winddichtheid

De warmte-isolatie moet in overeenstemming met de actuele voorschriften over energiebesparing (EnEV) gedimensioneerd worden. Het warmte-isolatiemateriaal moet met geschikte middelen, bijv. isolatiemateriaalhouders volgens voorschriften van de producent worden bevestigd. Principieel moet winddicht worden gemonteerd, om te vermijden dat koude lucht erachter stroomt. Wij adviseren daarom een montage in twee lagen met overdekte stootkanten. De isolatie moet dicht tegen de wand aan liggen. Bij doorlatende isolatiestoffen moet een waterafwijzende, diffusie-open laag aangebracht worden. De onderconstructie moet naar gelang isolatiedikte, isolatiemateriaal etc. gekozen worden (zie hoofdstuk 16, pag.8)

9


structura Montagevoorschriften

20. Ventilatie aan de achterzijde

De afstand van de ventilatie aan de achterzijde „ד bedraagt minstens 20 mm. De dwarsdoorsnede van de ventilatie aan de achterzijde mag niet door latten of andere periodiek vernauwd worden. De openingen voor toe- en afvoer van lucht moeten doorlopend ten minste 20 mm breed zijn. Er moet een bescherming tegen kleine dieren door middel van ventilatieprofielen aangebracht worden aan de openingen voor toe- en afvoer van lucht, vooral in geval er zachte bouwstoffen (isolatie) worden gebruikt.

×

×

Bij horizonaal monteren is de tussenruimte van de dragende onderconstructie gelijktijdig niveau van de ventilatie aan de achterzijde (horizontale snede).

21. Maximale bevestigingsafstanden

Bij verticaal monteren moeten de horizontale dragende onderconstructie op verticale contra-OC-latten gemonteerd worden, die een niveau vormen voor ventilatie aan de achterzijde (horizontale snede).

X

max. 100

× = vanaf 3 opleggers max 625 mm × = bij slechts 2 opleggers max. 300 mm

X

max. 100

X

In het randbereik moet de afstand van de onderconstructie in voorkomend geval gereduceerd worden (zie hoofdstuk 22, pag. 10). Uitstekende profielstukken max. 100 mm

X

22. Bepaling van de bevestigingsafstanden

Bij de planning van de onderconstructie moet, volgens DIN 1055, deel 4, de sterkere windstroom in de randzones van de wanden van het gebouw in acht genomen worden. In deze bereiken moet de bevestigingsafstand van de WERZALIT gevelprofielen naar max. 300 mm worden gereduceerd; navenant moeten er extra draaglatten voorzien worden. De voorschriften van de DIN worden hier alleen naar de strekking als vuistregel vereenvoudigd weergegeven. Precieze voorschriften moeten worden gelezen in de DIN 1055, deel 4 van maart 2006. Doorslaggevend voor de bepaling van het bereik A met verhoogde windstroomlast (buitendruk bij waarden) zijn uiteraard de maten van het gebouw.

Plattegrond

Windkant

e

Voorbeeld: Windkant e = 15 m Bekledingskant d = 8 m Bereik met verhoogde tochtlast A = e/5 = 3 m Lattenafstand in het bereik A max. 300 mm „Normaalbereik“ B = d-e/5 = 5 m Lattenafstand in het bereik B max. 625 mm Indien er sprake is van 2 tegengestelde hoofdwindrichtingen (bijv. west/oost), moet natuurlijk het bereik A ook worden aangezet voor de andere kant van de bekledingswand. In ons voorbeeld zou dan het bereik B nog maar 2 m breed zijn.

d Aangezicht A (bekledingskant)

Windkant

A

B

e/5

d-e/5 d

10


structura Montagevoorschriften

23. Uitzetting

Zoals ieder materiaal, dat blootstaat aan de weersomstandigheden, zijn er ook bij structura maatveranderingen mogelijk in breedte, lengte en dikte.

x.

ma

x.

ma

00

31

00

31

lm

m/

5m

10 15

Uitzetting in de lengte De lengteverandering van de gevelprofielen bedraagt max. 5 mm/m1, afhankelijk van vochtigheid en temperatuur.

24. Vormgeving van de voegen

mm

Stootvoegen De uitzetting van het materiaal in de lengte moet in acht genomen worden bij de planning en uitvoering. Bij 3100 mm lange profielen = 15 mm stootvoeg.

Voegen naar aansluitingen Naar vaste begrenzingen, systeemaccessoires (buitenhoek C, aansluitprofiel F) etc. moeten voegen worden gelaten van 10 mm.

Afdekkende voegen: bij voegen, die worden afgedekt door aansluitprofielen (bijv. met buitenhoek C, afdekprofiel, aansluitprofiel F), zijn de holle ruimtes niet zichtbaar. De aansluitprofielen accentueren daarbij het gevelvlak extra. Open voegen: open voegen maken het profiel niet nog dikker en passen bij de moderne verschijningsvorm van structura, analoog aan gevels van brik of metaal. Daarbij vallen holle ruimtes, zoals bij gevels van brik nauwelijks op. Het verloop van de voegen moet bij open voegen echter duidelijk netter uitgevoerd worden. Bovendien kunnen verschillende veranderingen in lengte later resulteren in een licht ongelijkmatig voegenbeeld.

Doorlopende voeg met afdekprofiel

25. Bevestiging van de profielen

Open voegen in het weefverband Alternatief: wild verband

Doorlopende, open voeg

Bij verticale stootvoegen van structura: Z-profiel 2

De montageklemmen voor de onzichtbare bevestiging van de structura gevelprofielen worden telkens met een WERZALIT verzinkkopschroef 3,5 mm × 30 mm op de dragende onderconstructie vastgeschroefd. Profielen in het bereik van de wandhoek bij verticaal monteren en profielen aan het bovenste montageeinde of onder ramen bij horizontaal monteren, moeten eventueel in hun breedte op maat gezaagd worden. Deze profielen moeten zichtbaar vastgeschroefd worden met de WERZALIT borgschroef 4 × 40 of met de universele schroef H 6 × 45. Bij de laatste bedraagt het boorgat 9 mm. Zichtbaar te monteren schroeven slechts licht vastschroeven. Bevestiging van alle aansluitprofielen (zoals bijv. beginprofiel, afdekprofiel etc.) alleen met WERZALIT verzinkkopschroeven 3,5 × 30, materiaal: RVS A2. structura gevelprofielen licht met een rubberhamer in hun positie kloppen. Let op: belastende constructies, zoals bijv. zonneschermen, klimplantenrekken etc. mogen niet direct aan de bekleding of de onderconstructie ervan worden bevestigd. Separate onderconstructies voorzien.

11


structura Horizontale montage

26. Horizontale montage

2

1

Het horizontale monteren is voor beide profielkanten gelijk. De maximale bevestigingsafstand van de profielen bedraagt 625 mm.

Horizontale montage met de profielkant linea

12

max. 625

max. 625

max. 625

max. 625

Horizontale montage met de profielkant banda


structura Horizontale montage

Het structura gevelprofiel is bestendig tegen spatwater. Een hogere vervuiling in het spatwater-bereik kan echter verwacht worden.

1

Montagebegin

Advies: betere bescherming van houten onderconstructies door spatwater bij een uitsteken van het beginprofiel P met max. 20 mm. Advies volgens de vakregels van het timmermansambacht: afstand van de profielen van 300 mm naar gladde vloeren, 150 mm naar een kiezellaag en ca. 20 mm naar een metalen rooster. Opstuwing van vocht constructief vermijden.

1

3

4

2

1

Gevelprofiel structura

2

Beginprofiel P en verzinkkopschroef 3,5 × 30

3

Ventilatieprofiel, kunststof

4

Ventilatieopening doorlopend

4

Voegen overdekkend afdekprofiel bij doorlopende stootvoegen.

2

Vormgeving van stootvoegen

5

3

2

1

Gevelprofiel structura

2

Afdekprofiel en borgschroef 4 × 40

3

Dragende onderconstructie bijv. 100 mm × 30 mm

4

Warmte-isolatie

5

Montageklem en verzinkkopschroef 3,5 × 30

1

33

4

Alternatieven met open vormgeving van voegen: holle ruimtes open, zoals bijv. bij gevels van brik.

5

Open stootvoegen in het weefverband, wild verband of doorlopend vormgegeven (zie hoofdstuk 10, pag. 7) 1

Gevelprofiel structura

2

Voegenband

3

Dragende onderconstructie bijv. 100 mm × 30 mm

4

Warmte-isolatie

5

Montageklem en verzinkkopschroef 3,5 × 30

3

2

1

15

Alternatieven ten opzichte van de vorige weergave: holle ruimtes zijn sterker afgedekt door schuine snede van de profieleinden.

4

3

1

2

15

13


structura Horizontale montage

Vervolg 26. Horizontale montage

3

3

5

7

4 6

5

Op maat gesneden profiel nabij een profieldam met borgschroef 4 × 40 of universele schroef H 6 × 45 (boordiameter 9 mm) vastschroeven.

2

3

Aansluiting Raamkantelaaf / dakrand

20 mm

6

4

3

ca. 50 mm

1

Gevelprofiel structura

2

Aansluitprofiel F

3

Z-profiel 2 en verzinkkopschroef 3,5 × 30; kan achterwege gelaten worden, als op maat gesneden profiel voldoende afgedekt is.

4

Ventilatieprofiel, kunststof

5

Paneel (alternatief)

6

Ventilatieopening doorlopend

7

Contra-OC-latten

8

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

1 7 8

Heel profiel: montagebegin met het beginprofiel P (zie pagina 9). Profiel in de breedte op maat gesneden: zichtbaar vastschroeven met universele schroef H 6 × 45, boordiameter 9 mm of met de borgschroef 4 × 40 nabij een profieldam.

1

4

Aansluiting Raamlatei

7

9

10

5

4

8

6 3

2

14

1

Gevelprofiel structura

2

Aansluitprofiel F

3

Z-profiel 1 en verzinkkopschroef 3,5 × 30

4

Ventilatieprofiel, kunststof

5

Paneel (alternatief)

6

Ventilatieopening doorlopend

7

Montageklem en verzinkkopschroef 3,5 × 30

8

Contra-OC-latten

9

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm


structura Horizontale montage

5

4 3

Buitenhoek 1

5 3

2

10 23,5

15

4

10 23,5

1

Alternatieven: open verstekvoeg met voegenband onderlegd.

Overdekkende buitenhoek C. 1

Gevelprofiel structura

2

Buitenhoek C en cilinderschroef 3,9 × 16 (alleen boven om te borgen)

3

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

4

Warmte-isolatie

5

Voegenband

6

Binnenhoek

3

4

10

1

10

2

2

10

1

3 4

Binnenhoeken met open stootvoegen.

Bij stootpunten met andere bouwstoffen: afdekhoek 30/20 en afdichting.

1

Gevelprofiel structura

1

Gevelprofiel structura

2

Voegenband

2

3

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

Afdekhoek en verzinkkopschroef 3,5 × 30 mm; afdichting, bijv. Compriband

3

Warmte-isolatie

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

4

4

Warmte-isolatie

Raamkantelaaf met structura of alternatief met paneel.

7

Raamkantelaaf 5

1

1

Gevelprofiel structura

2

Aansluitprofiel F en verzinkkopschroef 3,5 × 30

3

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

4

Warmte-isolatie

5

Afdekhoek en verzinkkopschroef 3,5 × 30; afdichting, bijv. Compriband

4

10 3

10 2

15


structura Verticale montage

27. Verticale montage

2

3

2

Het verticale monteren is voor beide profielkanten gelijk. De maximale bevestigingsafstand van de profielen bedraagt 625 mm.

Verticale montage met de profielkant linea

16

600 â&#x20AC;&#x201C; 625

max. 625

max. 625

600 â&#x20AC;&#x201C; 625

Verticale montage met de profielkant banda


structura Verticale montage

1

Het structura gevelprofiel is bestendig tegen spatwater. Een hogere vervuiling in het spatwaterbereik kan echter verwacht worden.

6

Montagebegin Advies (volgens de vakregels van het timmermansambacht): afstand van de profielen van 300 mm naar gladde vloeren, 150 mm naar een kiezellaag en ca. 20 mm naar een metalen rooster. Opstuwing van vocht constructief vermijden.

5

1

3

2

4

2

5

1

Gevelprofiel structura

2

Opzetprofiel

3

Ventilatieprofiel, kunststof

4

Ventilatieopening doorlopend

5

Dragende onderconstructie 50 mm Ă&#x2014; 30 mm

6

Contra-OC-latten

1

Gevelprofiel structura

2

Aansluitprofiel F

3

Z-profiel 2; kan achterwege gelaten worden, als structura gevelprofiel voldoende afgedekt is

4

Ventilatieprofiel, kunststof

5

Paneel (alternatief voor structura)

6

Ventilatieopening doorlopend

7

Dragende onderconstructie 50 mm Ă&#x2014; 30 mm

8

Contra-OC-latten

2

Aansluiting Raamkantelaaf / dakrand

4

20 mm

6

ca. 50 mm

3

7

8

1

Het Z-profiel 1 bedekt de verticale aansluitprofielen F.

3 8

Aansluiting Raamlatei

Het structura profieleinde met 10 mm afstand tot het Z-profiel monteren, om direct contact met staand water te vermijden. Onderste profieleinde desnoods fixeren met schroeven.

1 7

Alternatieven: i.p.v. Z-profiel1 aan latei ook aansluitprofiel F mogelijk (in verstek gesneden).

10

5

4

3

6

2

1

Gevelprofiel structura

2

Aansluitprofiel F

3

Z-Profil 1; kan achterwege gelaten worden, als structura gevelprofiel voldoende afgedekt is

4

Ventilatieprofiel, kunststof

5

Paneel (alternatief voor structura)

6

Ventilatieopening doorlopend

7

Dragende onderconstructie

8

Contra-OC-latten

17


structura Verticale montage

Vervolg 27. Verticale montage

5

4

Raamkantelaaf met structura of alternatief met paneel.

4

Zichtbaar vastschroeven met universele schroef H 6 × 45, boordiameter 9 mm of met de borgschroef 4 × 40 nabij een profieldam.

Raamkantelaaf

5 4

1 6

3

10 10

18

2

1

Gevelprofiel structura

2

Aansluitprofiel F

3

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

4

Warmte-isolatie

5

Afdekhoek en afdichting, bijv. Compriban

6

Contra-OC-latten


structura Verticale montage

Bij zichtbaar vastschroeven: borgschroef 4 × 40 of universele schroef H 6 × 45 (boordiameter 9 mm).

5

Buitenhoek

1

Gevelprofiel structura

2

Buitenhoek C en cilinderplaatschroef 3,9 × 16 (voor het borgen van de buitenhoek C boven)

3

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

4

Warmte-isolatie

5

Contra-OC-latten

1

4

5

23,5

2

3

23,5

Binnenhoeken met open stootvoegen en voegenband.

6

Bij zichtbaar vastschroeven: borgschroef 4 × 40 of universele schroef H 6 × 45 (boordiameter 9 mm).

Binnenhoek

5

3

1

Gevelprofiel structura

2

Voegenband

3

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

4

Warmte-isolatie

5

Contra-OC-latten

4

10 2

1

Bij stootpunten met andere bouwstoffen: afdekhoek 30/20 en afdichting.

4

5

3

1

Gevelprofiel structura

2

Afdekhoek en verzinkkopschroef 3,5 × 30 mm; afdichting, bijv. Compriband

3

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

4

Warmte-isolatie

5

Contra-OC-latten

1 2

Profieleinde van het onderste profiel met 5 mm/m werkingsvoeg naar het Z-profiel. Profieleinde van het bovenste profiel met 10 mm afstand naar het Z-profiel, om direct contact met staand water te vermijden. Onderste profieleinden eventueel met schroeven fixeren.

7

Horizontaal doorlopende stoot 6

10

1

Gevelprofiel structura

2

Z-profiel 1 of Z-profiel 2 en verzinkkopschroef 3,5 × 30

3

Dragende onderconstructie 50 mm × 30 mm

4

Contra-OC-latten

5

Warmte-isolatie

6

Montageklem en verzinkkopschroef 3,5 × 30

15

2 1 3 5

4

19


NL

Nederland MERIDIANA-WERZALIT B.V. Hoogeveenenweg 19a 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel Telefoon +31 (0) 180 313 005 Fax +31 (0) 180 313 109 E-mail verkoop@werzalit.nl www.werzalit.nl

BE

Alle kleuren/decors die in de brochure zijn afgebeeld kunnen om druktechnische redenen afwijken van de originele kleuren.

Behoudens alle rechten. Op alle teksten, afbeeldingen, grafieken en andere hier gepubliceerde informatie is het copyright/auteursrecht en andere wetgeving ter bescherming van geestelijk eigendom van de WERZALIT GmbH + Co. KG van toepassing. Iedere vorm van reproductie, toegankelijk maken voor derden, publicatie, opslag, verandering en de inhoudelijke weergave voor commerciĂŤle doeleinden is zonder schriftelijke toestemming van de WERZALIT GmbH + Co. KG uitdrukkelijk verboden.

BelgiĂŤ WERZALIT Oud Arenberg 78/1 9130 Kieldrecht Telefoon +32 (0) 3/773 51 29 Fax +32 (0) 3/773 39 04 E-mail info@telenet.be www.werzalit.be Stand 04/2010 Nr. 90 014 054/00/10/2010

Werzalit Structura Montagevoorschriften Gevelprofielen  

Werzalit Structura Montagevoorschriften Gevelprofielen