Page 2

Matenoverzicht dakramen

• http://www.vrom.nl/bouwvergunningen_online

9 101

601

C01

S01 (308)

M08

252

778

GGL GGU 102

6 104

C04 1178

GGL

C06

204

F04

1 304

(5) 206

GGL GGU

GGU GGL GPU GPL

14 306

F08

2 308

GGL GpU GPL

Daglichtspot

GGL GGU GpL GPU

10 608

408

P08

13 310

8 808

S08

U08

GGU GGL GPL GPU

GGL

cm

35 (diameter)

3 410

610

810

P10

s10

u10

942

1140

1340

1800

gGL

11 312

M12 mm

550

660

780

Combinatie-elementen 920

GIL

GIU GIL

(334)

600 954

mm

VFE

VFE

VFE

M31

550

660

3-60 431

GIU GIL

(634)

P34

VFE 1/2-60 331

1/2-95 334

GIU GIL

(434)

M34

(834)

S34 VFE

P31

4/10-60 631

U34 VFE

S31

VFE

7/8-60 831

U31

VFE

M34

P34

3-95 434

4/10-95 634

7/8-95 834

780

942

1140

1340

S34

U34

De maatcoderingen geven de buitenwerkse maten van de dakramen aan. Behoren tot het standaard leveringsprogramma van VELUX Nederland B.V. Type dakramen Maatcodering Afwerking dakraam interieurzijde Type afdeklijsten

 Prijzen en levertijd van VELUX naar dealer op aanvraag.  Kunnen eventueel op aanvraag als een tuimelvenster type GGL worden vervaardigd. Vervaardiging niet mogelijk.

Type glaselement

Belangrijk! De productcode van uw dakramen is te vergelijken met de pincode van uw bankpas. U heeft de code nodig om de bijbehorende raamdecoratie aan te kunnen schaffen of voor serviceverlening aan uw dakraam. Wij raden u aan het typeplaatje in geen geval te overschilderen.

2

Prijslijst 2011

78

94

S06 GGU GGL GPU GGU GPL GPU GHL

GGU GGL GpU GPL

(335)

4 606

406

P06

M08

GGU GPU

VEA VEB VEC

M35

U04 GGU GGL GPU GPL GHL

GGU GGL GPU GPL

(419)

P19

7 804

P04

M06 GGL GPL GHL

GGL GHL GGU 31 404

M04

GGL GGU GGL GHL GPL GPU GHL

F06

GGU GGL GHL

109

978

C02 GGL GGU GGL GGU GGL GHL GPU GHL GPU

M10

Alle productcoderingen van VELUX dakramen zijn opgezet volgens het volgende systeem:

GEL

GGL

1600

De Wabo is één geïntegreerde vergunning voor bouwen en wonen en zorgt naast minder administratieve lasten ook voor meer vrijheden bij het verbouwen van een woning. Zo is het plaatsen van dakramen en daglichtsystemen aan de voorzijde van de woning vergunningsvrij geworden, als een gemeente aan de woning geen welstands­eisen stelt. Tot 1 oktober 2010 was vergunningvrij bouwen aan de voorzijde van de woning altijd verboden.

GDL GGL

1398

Ontdek de wet WABO De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 is ingevoerd, zorgt ervoor dat het nu nog eenvoudiger is om ook aan de voorkant van een woning daglichtoplossingen toe te passen. Hierdoor kan het bestaande woonoppervlak van een woning met relatief weinig kosten worden uitgebreid, waardoor een prettigere woonomgeving ontstaat en de woning tevens in waarde kan stijgen.

425

P25

136

624

550

• http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties-pb51/dakramen-en-andere-daglichtvoorzieningen-in-een-dak.html

Op de laatste site kunt u ook direct een formulier downloaden om een bouwvergunning aan te vragen.

Cabrio/ Dakterrasvensters

GGL

698

Heeft u een bouwvergunning nodig? Wanneer u een constructionele aanpassing gaat doen aan uw woning, dan heeft u in een aantal gevallen een bouwvergunning nodig. Geldt dat ook voor u? Bij uw gemeente en op internet is hierover meer dan voldoende informatie beschikbaar. Bezoek bijvoorbeeld deze sites eens:

Let op! Levertijd van VELUX naar dealer vanaf de dag na bestelling in werkdagen van VELUX richting dealer. Vraag uw dealer naar de exacte afleverdatum.

cm

25 (diameter)

Velux Prijslijst 2011 Dakramen en Daglichtsystemen Bekijk Nu!  

Alles uit de VELUX Prijslijs dakramen, daglichtsystemen, plat dak producten & installatieproducten 2011 Bestelt u bij Bakker Dak- en Install...

Velux Prijslijst 2011 Dakramen en Daglichtsystemen Bekijk Nu!  

Alles uit de VELUX Prijslijs dakramen, daglichtsystemen, plat dak producten & installatieproducten 2011 Bestelt u bij Bakker Dak- en Install...

Advertisement