Page 1

Sport

d n a l l o h d r o o N

l in Z a b t e o V Het WK

steeds zettreden over ® . Reno Stairs trapbekleding als favoriete van ècht hout Overzettreden voor ideaal zijn ook ! nieuwbouw

vaker

es e L : ! n e n gon e b a n j i b is u i d - A f r i ka

andel.nl

houth akkerde .b w w w eel:

ctu 24 uur a

ij : T. Verwe e ti c a d e r Hoofd

! T O H S I N E P AP

ang

126e jaarg

H G N I HAR

No. 62.010

cherpe van extra s en. aanbieding

om van De showro l Houthande é d r e k k a B p uit en is ziet er tip to ek waard. bezo zeker een om is zeer De showro t gericht me sfeervol in lle soires in a s e c c a n o o w n ten, klokke stijlen, kas t t u pas ech jg ri k o z . z en oe eeld van h een goed b w vloer bij u een houten is s an… alle stijl zou sta or ook hiervo te koop en g speciale da e z er dé e d t; ld e g n. w is Bakk e u jz ie ri n p p le O ia c gelden spe ste als het goedkoop n tuinhout e n m te o u t o a h a g e d Passend bij bouwhout. ok Reno l o e d is n a n th re u e o vlo dé H e ij Bakker raprenovati T nghype b ri ® a s H ir : O ta SPEL m T S FO OOGKAR e showroo zijn van d H t a In d r. n a e a n, t rb a leve vis ga ere voor deure leed k k in ar o e a b je O h n p ie e o d p s p g a n hari euriet u tr n die traditie vroegte de eren, interi aarom zijn z een traprenovatie va lo anaf v D V . t! n e e o it m u apb r met houden send bij eer soires en tr s s terrein naa w a e s p r c ti a , c a ra ja ® g s it t ir d e t is h t u er er ook Reno Sta te bij! dat momen systeem ovatie kun alle wij rs n r it e o e re D o e . v d jl n ti n ij e s a z bla iedere als één v aan dat u b st e-hetg g o n d it a smullen ge é u n v d n e g a r e n e v r ri k o a k o h van Ba te deal is goed d De nieuwe ngen, ag 12 ker de bes bezoekers k re rd a b te B a te z n p a o a l! r verls zelver is bij ons Houthande jgt. Bakke bij ons rofessiona p ri is k e n d e k n o e o jn r in maa uthandel slaat met deze pri o rder e juni b e H d k n é k d re le e r e k rd k g e es teru van Bak gegarande Het jaarlijk en nog oorlog werk or u doen. r n o ij e e v b o z t b n a e is d p v n p e e a rs d gh kunn dan bij e aanbiede d ll n gratis harin ltijd een a e jv jk li li jb ri eft a Laat u v d. gratis ook!” k de Bakker he ij op dit gebie n en ontde W “ re e r. e rm fe s fo in re bijzonde rie eden. not van r een histo mogelijkh nder het ge O n uit , e w hebben hie u Nie m en iederee e o s ig t d d e n o h a n ll ls ij o a H W de een in de regio e 2 juni om v 1 li g n a e rd je te k a op z andse een dran ainment an de Holl rt v te it n te e li le a a w k muzik len te beoorde og kijken n e k w o u o ie u N t n ku outhandel, s van H e ti é a d tr r s e n k o k a rs, B bij dem nd 1 in leverancie e d n le osterwijze il h O c s vers isch l! Dus wee tr e k p le rs e a k lt g a o Ho e bv. DeW efit , een goed N ij , b p l a e h n c s s r ! d e geree s! Op is op lo x is lu e n V a e m d p koo ketels en list. U ia c e p s n e dakram ik urlijk gebru maakt natu

l e d n a h t u o H el Hoogkarsp lle verslaat a records!

ieuwe n S I T A R G erdag t a z g n i r a h j Bakker 12 juni bi ndel! dé Houtha RSPEL HOOGKA ollandse - Met de H Bakker opt Nieuwe lo del ook dit dé houthan oorop. Als jaar weer v gt Bakker eerste bren ndel in alle dé Houtha

ort ebben wij een uitgebre rken zoals o.a. s s a d i e r b ge halve werk. Daarom h gerenommeerde me Panasonic t i u l e d n a l, th et van

ou

akker dé H

pen p a h c s d e e ent id assortim iment ger

edschap is

Goed gere

h

schappen

met gereed

too

ewalt, Fes

Metabo, D

. en Stanley

Gratis Hollandse Nieuwe bij Bakker dé Houthandel - Zaterdag 12 juni  
Gratis Hollandse Nieuwe bij Bakker dé Houthandel - Zaterdag 12 juni  

Met de Hollandse Nieuwe loopt Bakker dé houthandel ook dit jaar weer voorop. Als eerste brengt Bakker dé Houthandel in alle vroegte de harin...

Advertisement