Page 1

Sport

d n a l l o h d r o o N

l in Z a b t e o V Het WK

steeds zettreden over ® . Reno Stairs trapbekleding als favoriete van ècht hout Overzettreden voor ideaal zijn ook ! nieuwbouw

vaker

es e L : ! n e n gon e b a n j i b is u i d - A f r i ka

andel.nl

houth akkerde .b w w w eel:

ctu 24 uur a

ij : T. Verwe e ti c a d e r Hoofd

! T O H S I N E P AP

ang

126e jaarg

H G N I HAR

No. 62.010

cherpe van extra s en. aanbieding

om van De showro l Houthande é d r e k k a B p uit en is ziet er tip to ek waard. bezo zeker een om is zeer De showro t gericht me sfeervol in lle soires in a s e c c a n o o w n ten, klokke stijlen, kas t t u pas ech jg ri k o z . z en oe eeld van h een goed b w vloer bij u een houten is s an… alle stijl zou sta or ook hiervo te koop en g speciale da e z er dé e d t; ld e g n. w is Bakk e u jz ie ri n p p le O ia c gelden spe ste als het goedkoop n tuinhout e n m te o u t o a h a g e d Passend bij bouwhout. ok Reno l o e d is n a n th re u e o vlo dé H e ij Bakker raprenovati T nghype b ri ® a s H ir : O ta SPEL m T S FO OOGKAR e showroo zijn van d H t a In d r. n a e a n, t rb a leve vis ga ere voor deure leed k k in ar o e a b je O h n p ie e o d p s p g a n hari euriet u tr n die traditie vroegte de eren, interi aarom zijn z een traprenovatie va lo anaf v D V . t! n e e o it m u apb r met houden send bij eer soires en tr s s terrein naa w a e s p r c ti a , c a ra ja ® g s it t ir d e t is h t u er er ook Reno Sta te bij! dat momen systeem ovatie kun alle wij rs n r it e o e re D o e . v d jl n ti n ij e s a z bla iedere als één v aan dat u b st e-hetg g o n d it a smullen ge é u n v d n e g a r e n e v r ri k o a k o h van Ba te deal is goed d De nieuwe ngen, ag 12 ker de bes bezoekers k re rd a b te B a te z n p a o a l! r verls zelver is bij ons Houthande jgt. Bakke bij ons rofessiona p ri is k e n d e k n o e o jn r in maa uthandel slaat met deze pri o rder e juni b e H d k n é k d re le e r e k rd k g e es teru van Bak gegarande Het jaarlijk en nog oorlog werk or u doen. r n o ij e e v b o z t b n a e is d p v n p e e a rs d gh kunn dan bij e aanbiede d ll n gratis harin ltijd een a e jv jk li li jb ri eft a Laat u v d. gratis ook!” k de Bakker he ij op dit gebie n en ontde W “ re e r. e rm fe s fo in re bijzonde rie eden. not van r een histo mogelijkh nder het ge O n uit , e w hebben hie u Nie m en iederee e o s ig t d d e n o h a n ll ls ij o a H W de een in de regio e 2 juni om v 1 li g n a e rd je te k a op z andse een dran ainment an de Holl rt v te it n te e li le a a w k muzik len te beoorde og kijken n e k w o u o ie u N t n ku outhandel, s van H e ti é a d tr r s e n k o k a rs, B bij dem nd 1 in leverancie e d n le osterwijze il h O c s vers isch l! Dus wee tr e k p le rs e a k lt g a o Ho e bv. DeW efit , een goed N ij , b p l a e h n c s s r ! d e geree s! Op is op lo x is lu e n V a e m d p koo ketels en list. U ia c e p s n e dakram ik urlijk gebru maakt natu

l e d n a h t u o H el Hoogkarsp lle verslaat a records!

ieuwe n S I T A R G erdag t a z g n i r a h j Bakker 12 juni bi ndel! dé Houtha RSPEL HOOGKA ollandse - Met de H Bakker opt Nieuwe lo del ook dit dé houthan oorop. Als jaar weer v gt Bakker eerste bren ndel in alle dé Houtha

ort ebben wij een uitgebre rken zoals o.a. s s a d i e r b ge halve werk. Daarom h gerenommeerde me Panasonic t i u l e d n a l, th et van

ou

akker dé H

pen p a h c s d e e ent id assortim iment ger

edschap is

Goed gere

h

schappen

met gereed

too

ewalt, Fes

Metabo, D

. en Stanley


Gratis Hollandse Nieuwe bij Bakker dé Houthandel - Zaterdag 12 juni  

Met de Hollandse Nieuwe loopt Bakker dé houthandel ook dit jaar weer voorop. Als eerste brengt Bakker dé Houthandel in alle vroegte de harin...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you