Page 1

De aanschaf van een auto met een CO2 uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer wordt op diverse wijzen fiscaal gestimuleerd. De belastingvoordelen bij het aanschaffen van een V60 PIH zijn: 1. 7% bijtelling Wanneer deze auto wordt aangeschaft in 2014 of 2015 geldt gedurende 5 jaar een 7% bijtellingspercentage. Door de 7% bijtelling op deze auto kan dit per jaar een maximaal voordeel opleveren van € 5.1511 2. Vrijstelling van belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) Bij de aanschaf van deze auto is geen BPM verschuldigd. Dit geldt tot 1 januari 2018. 3. Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) Deze vrijstelling geldt tot 1 januari 2016. 4. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Met deze regeling kunt u maximaal € 15.470 in aftrek brengen op de fiscale winst. Indien u meer investeringen in dat jaar heeft gedaan, kan dit invloed hebben op de aftrekpost. 5. Milieu investeringsaftrek (MIA) Naast de KIA kan er gebruik worden gemaakt van de aftrekpost MIA. De aftrekpost bedraagt 36% van de aanschafprijs exclusief BTW. Dit betekent dat ook nog eens € 19.040 in aftrek kunt brengen op de fiscale winst2. 6. Willekeurige afschrijving op milieu investeringen (VAMIL) Deze regeling maakt het mogelijk om 75% van aanschafprijs exclusief BTW op een willekeurig moment af te schrijven, zelfs al in het eerste jaar. Dit betekent dat u in het eerste jaar € 39.666 kunt afschrijven. De resterende 25% schrijft u regulier in 5 jaar af. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Wat betekent dit concreet voor u? Dit wordt verduidelijkt met onderstaand voorbeeld. Consumentenprijs Volvo V60 PIH (incl. BPM en BTW)3: BTW 21% Netto cataloguswaarde

€ 63.995 € 11.107 € 52.888

Belastingtarief: Rekening houdend met 14% MKB-vrijstelling is het hoogste inkomstenbelastingtarief 44,72%.

1

25 % bijtelling x € 63.995 x 44,72% inkomstenbelasting (rekening houdend met MKB vrijstelling) = 7.154 af: 7% bijtelling x € 63.995 x 44,72% inkomstenbelasting (rekening houdend met MKB vrijstelling) = 2.003 5.151 2 Indien er sprake is van operationele lease, kan uw leasemaatschappij ook gebruik maken van de MIA zodat zij dit voordeel kunnen verrekenen met het leasetarief. 3 excl. kentekenkosten, verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken

1


Hieronder gevolgen IB-ondernemer en DGA uitgewerkt. IB-ondernemer Voor de Volvo V60 PIH bedraagt de KIA € 15.470 en de MIA € 19.040 (52.888 x 36%). Dit geeft een netto voordeel van € 15.433. Door de VAMIL toe te passen mag € 39.666 direct worden afgeschreven. Dit geeft een liquiditeitsvoordeel van € 17.739. Het totale fiscale voordeel is dus € 33.172. Dankzij deze stimuleringsregelingen kost deze auto u dus slechts € 19.716 aan liquiditeiten. Hierbij is rekening gehouden dat de BTW volledig teruggevraagd kan worden bij de Belastingdienst; hierop dient mogelijk nog een correctie voor privé gebruik plaats te vinden. Voordelen tijdens het gebruik van de Volvo V60 PIH: Ter bepaling van de voordelen van de 7% bijtelling wordt deze auto vergeleken met een auto met een cataloguswaarde van € 50.000, waarbij 25% bijtelling geldt en een jaarlijkse MRB van € 600 verschuldigd is. Voordeel 7% bijtelling privé gebruik auto gedurende 4 jaar: 18% x € 50.000 x 44,72% x 4 = € 16.100 Voordeel besparing MRB gedurende 4 jaar: € 600 x 4 = € 2.400, netto € 1.327 DGA met BV Bij een BV met VPB-tarief van 20% zijn de cijfers als volgt: KIA € 15.470 MIA € 19.040 VAMIL € 39.666 Totaal € 74.176 Totaal fiscaal voordeel is (20% VPB) € 14.836 in de BV. Dankzij deze stimuleringsmaatregelen kost deze auto dus slechts € 38.052 aan liquiditeiten. Hierbij is rekening gehouden dat de BTW volledig teruggevraagd kan worden bij de Belastingdienst; hierop dient mogelijk nog een correctie voor privé gebruik plaats te vinden. Voordelen tijdens het gebruik van de Volvo V60 PIH: Ter bepaling van de voordelen van de 7% bijtelling wordt deze auto vergeleken met een auto met een cataloguswaarde van € 50.000, waarbij 25% bijtelling geldt en een jaarlijkse MRB van € 600 verschuldigd is. Voordeel geen bijtelling privé gebruik auto gedurende 4 jaar: 18% x € 50.000 x 52% x 4 = 18.720. Voordeel besparing MRB gedurende 4 jaar: € 600 x 4 = € 2.400, netto bij 20% VPB € 1.920. Let op: Toepassing van de MIA en VAMIL moet binnen 3 maanden na het aangaan van de koopverplichting zijn aangevraagd bij het Agentschap NL. Wij raden u derhalve aan om binnen 3 maanden na het ondertekenen van de intentieverklaring (lees: bestelling V60 PIH bij de productieplaats) deze aanvraag te hebben ingediend bij het Agentschap NL. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande site van Agentschap NL m.b.t. elektrische auto’s of kunt u terecht bij onze fiscalist. http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/elektrisch-vervoer

2

Electrisch rijden  

Belasting voordeel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you