Page 1


Avertisment: Scopul acestui ghid este pur informatriv. Pentru orice problemå de sånåtate vå recomandåm så consulta¡i un medic.

Herbs for Hepatitis C and the Liver Copyright © 2000 by Stephen Harrod Buhner Originally published in the United States by Storey Publishing, LLC.

© 2006 House of Guides Tel: (0040)21-317 91 31, Fax: 224 31 86 E-mail: office@houseofguides.ro www.houseofguides.ro © Toate drepturile în limba românå apar¡in în exclusivitate Editurii House of Guides. Este interziså reproducerea integralå sau par¡ialå a lucrårii sub orice formå, fårå permisiunea scriså a Editurii House of Guides. © All rights reserved. Copyright by House of Guides. This book may not be reproduced in whole or in part without written permission of House of Guides.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na¡ionale a României BUHNER, STEPHEN HARROD Plante pentru afec¡iuni hepatice Bucure¿ti : House of Guides, 2006 ISBN (10) 973-7975-72-3 ; ISBN (13) 978-973-7975-72-0 615.322:616.36


CUPRINS: 1. Hepatita C - Epidemia silen¡ioaså . . . . . . . . . . . .

5

2. Hepatita C, ficatul ¿i sistemul imunitar . . . . . . . .

16

3. Remedii pe bazå de plante pentru hepatita C ¿i ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

4. Sprijin botanic pentru sistemul imunitar

.......

48

5. Suplimente nutritive pentru Hepatita C

........

65

6. Schimbå-¡i dieta: då-i ficatului tåu o ¿anså

.....

71

7. Vartiante de tratamente naturiste . . . . . . . . . . . .

82

Epilog: Simbion¡i agresivi – informa¡ii despre viru¿i . .

87

Anexa 1 – Teste pentru Hepatita C ¿i ce înseamnå ele . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Anexa 2 – Prepararea ¿i folosirea remediilor pe bazå de plante pentru hepatitå ¿i ficat

......

97

Dic¡ionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

plante pt.afectiuni hepatice  

plante pt.afectiuni hepatice