Page 1


Why Work Sucks and How to Fix It. No Schedules, No Meetings, No Joke – the Simple Change That Can Make Your Job Terrific. Autori: Cali Ressler ¿i Jody Thompson Copyright © Thompson & Ressler, LLC, 2008 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portofolio, a member of Penguin Group (USA) Inc. Traducere ¿i adaptare: Cristina Stoian Isabella Prodan Redactor de carte: Gra¡iela Dumitricå Corector: Art director: Tehnoredactor:

Daniela Nae Cåtålin Pena

Editurå specializatå în ghiduri tematice ¿i autoeducative, într-o ¡inutå graficå deosebitå. Toate titlurile beneficiazå de consiliere de specialitate. Colec¡ii reprezentative: Ghidul României, Familia, Gastronomica, Starea de bine, Casa ¿i grådina, Interven¡ii.

© 2008 House of Guides Tel.: (0040)21-317 91 31, Fax: 224 31 86 e-mail: office@houseofguides.ro www.houseofguides.ro

© Toate drepturile apar¡in în exclusivitate Editurii House of Guides. Este interziså reproducerea integralå sau par¡ialå a lucrårii sub orice formå, farå permisiunea scriså a Editurii House of Guides.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ¡ionale a României Cali Ressler ¿i Jody Thompson De ce munca e de kkt ¿i cum putem schimba asta. Bucure¿ti: House of Guides, 2008 ISBN 978-606-513-050-0


Pentru persoanele care lucreazå ¿i ¿tiu cå-¿i pot îndeplini sarcinile mai bine.


PREFAºÅ

Vei ajunge så ai succes, mai ales în afaceri, atunci când vei avea încredere în oameni, nu doar în cei cu titulaturi pompoase, ci în orice persoanå unicå prin perspectivå, pasiune, talent ¿i cunoa¿tere. Iatå partea frumoaså a preocupårilor lui Cali ¿i Jody. Îmi place cå nu au adoptat o strategie top-down1, ci cå ¿i-au urmat propria intui¡ie, ca så facå ce-i mai bun pentru afacerea lor. Am fost mereu convins cå persoanele care sunt foarte apropiate de clien¡i, în acest caz, clien¡ii fiind chiar angaja¡ii, au cele mai bune idei. Ceea ce au fåcut Cali ¿i Jody este absolut remarcabil, deoarece nu le-au oferit oamenilor de la Best Buy ceva ce credeau cå le este necesar, ci ceva de care chiar aveau nevoie pentru a fi eficien¡i, chiar dacå organiza¡ia s-a îndreptat într-o direc¡ie la care nimeni nu se a¿tepta. Cel de-al doilea lucru care m-a impresionat la mediul de lucru bazat numai pe rezultate (ROWE2) este chiar eficien¡a acestuia. O inova¡ie adevåratå presupune întotdeauna provocåri ¿i schimbåri, dar, în primul rând, î¡i oferå ocazii extraordinare de a învå¡a. Într-un mediu de lucru bazat numai pe rezultate, to¡i oamenii au ¿ansa de a învå¡a cum så fie mai eficien¡i. Aceastå idee nu este deloc utopicå ¿i poate fi aplicatå oriunde. Aceastå abordare le permite oamenilor så facå ce ¿tiu cel mai bine, în loc så facå ceva ce crezi tu cå ar trebuie så ¿tie cel mai bine. Îi încurajeazå pe oameni mai degrabå så se implice în activitå¡i, decât, pur ¿i simplu, så stea la serviciu ¿i så a¿tepte så treacå zilele.

Pe måsurå ce cre¿te numårul persoanelor care adoptå aceastå idee, tot mai mul¡i oameni vor fi nevoi¡i så recunoascå faptul cå munca este un efort spe1 Strategia top-down presupune descompunerea unui sistem cu scopul de a-i în¡elege structura. În primul rând, se formuleazå o privire de ansamblu, fiind amintite subsistemele componente, înså fårå a fi descrise. Apoi, sunt privite în detaliu toate subsistemele, pânå la elementele de bazå (n.t.). 2 ROWE, adicå Results-Only Work Environment, sintagmå traduså în românå prin „mediu de lucru bazat numai pe rezultate“, este un program inovator în cadrul cåruia angaja¡ii sunt plåti¡i ¿i evalua¡i în func¡ie de calitatea muncii, iar nu de orele pe care le petrec la serviciu (n.t.).


6

Prefa¡å

cific omului. Decât så evitåm acest adevår, mai bine îl acceptåm ¿i îl înfåptuim cu solemnitate. În loc så-¡i „protejezi“ afacerea de strategii similare cu aceea care propune un mediu de lucru bazat numai pe rezultate, ¡ine cont de natura umanå. Profitå de ocaziile prin care po¡i învå¡a. Tendin¡a companiilor de succes este de-a ¡ine cont de factorul uman tot mai mult, iar nu tot mai pu¡in. Cu ceva timp în urmå, Best Buy era o companie electronicå localå. Momentan, suntem o organiza¡ie mondialå cu 140.000 de angaja¡i. Aceastå reu¿itå nu ¡ine atât de condi¡iile oferite de noi, cât de faptul cå am creat un climat cu adevårat uman, care le permite angaja¡ilor så se distreze în timp ce muncesc ¿i så fie ei în¿i¿i. Totodatå, avem încredere cå î¿i vor face munca a¿a cum trebuie. Un mediu de lucru bazat numai pe rezultate se potrive¿te de minune cu aceste idealuri. De asemenea, la Best Buy, am adoptat acest nou mod de a munci, pentru cå face afacerea så prospere. Angaja¡ii implica¡i în ceea ce fac sunt mai productivi, mai inovatori, mai devota¡i. Totul se bazeazå pe ideea de a da curs liber însu¿irilor ¿i talentelor naturale ale oamenilor. De abia a¿tept så våd ce se va întâmpla cu ideea de mediu de lucru bazat numai pe rezultate pe måsurå ce tot mai mul¡i directori de companii vor constata cå trebuie så acorde aten¡ie bunåstårii ¿i evolu¡iei angaja¡ilor lor. Oamenii conteazå cel mai mult! – Brad Anderson, Director General Executiv al Best Buy


CUPRINS Prefa¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 INTRODUCERE: Noi ne-am såturat... tu ce zici? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Despre mediul de lucru bazat numai pe rezultate: Gina . . . . . . . . . . . . .16 CAPITOLUL ÎNTÂI : De ce nu ne place la muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Despre mediul de lucru bazat numai pe rezultate: Kara . . . . . . . . . . . . .35 CAPITOLUL DOI: Så vorbim despre reziduuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Despre mediul de lucru bazat numai pe rezultate: Phil . . . . . . . . . . . . .51 CAPITOLUL TREI: Mediul de lucru bazat numai pe rezultate . . . . . . . . .53 Despre mediul de lucru bazat numai pe rezultate: Trey . . . . . . . . . . . . .66 CAPITOLUL PATRU: Timpul într-un mediu de lucru bazat numai pe rezultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Despre mediul de lucru bazat numai pe rezultate: Ami . . . . . . . . . . . . .85 CAPITOLUL CINCI: Munca într-un mediu de lucru bazat numai pe rezultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Despre mediul de lucru bazat numai pe rezultate: Javier . . . . . . . . . . .100 CAPITOLUL ªASE: De ce e mai bine într-un mediu de lucru bazat pe rezultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Despre mediul de lucru bazat numai pe rezultate: Beth . . . . . . . . . . . .113 CAPITOLUL ªAPTE: Planuri pentru mediul de lucru bazat numai pe rezultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116


8

Cuprins Despre mediul de lucru bazat numai pe rezultate: Charlotte . . . . . . . .130 EPILOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Apendice 1: Cât de mult te bazezi pe rezultate? . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Apendice 2: Re¡ineri, desigur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Mul¡umiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

munca e de kkt  

munca e de kkt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you