Issuu on Google+

ถ่ายรูปแบบแผลงล่าสุด เริ่มระบาดในหมู่วัยรุ่น เป็นอีกหนึ่งกระแสล่าสุด ที่กาลังกลายเป็นเรื่องที่ น่าสนใจก็คือ การทาท่า ฮอร์สแมนนิ่ง (horsemaning) ที่จะใช้ผู้ประกอบฉากสองคน คนหนึ่งจะปรากฎเฉพาะส่วนหัว ขณะที่อีกคน ปรากฎเพียงลาตัวไม่มีหัว คล้ายกับว่าเป็นร่างของ คนๆเดียวกันที่หัวหลุดออกไปจากร่างไป ดัง ตัวอย่างภาพหน้าต่อไปนี้..ใจไม่ถึงห้ามดูน๊ะครับ

ฮอร์สแมนนิ่ง

(horsemaning)


โดยก่อนหน้านีม้ ีกระแสภาพการทาท่า แพลงกิ้ง แกล้งตาย, เลวิเทตติ้ง หรือพับเพียบไทยแลนด์ ที่เป็นกระแสสุดฮ็อตในอินเตอร์เน็ต โดยนามา เผยแพร่ใน facebook ทั้งนี้การทาท่า ฮอร์สแมนนิ่ง (horsemaning) เคยเป็นวิธียอดนิยม สาหรับใช้ในการถ่ายรูปเมื่อสมัยปี 1920 ก่อนที่อินเตอร์เน็ตจะถือกาเนิดเสียด้วยซ้า และ เชื่อว่าอาจจะได้รับความนิยมในไม่ช้า หลังจาก การถ่ายรูปแบบ “แพลงกิ้ง” และ”โอวลิ่ง” ได้รับความนิยมไปก่อนหน้านี้แล้ว

ลองมาดูภาพการทาฮอร์สแมนนิ่งท่าต่างๆ


ต้นตารับ

ฮอร์สแมนนิ่ง ของเมืองไทย


1.

Horsemaning ของนานาอารยประเทศ

1.

ฮอร์สแมนนิง่

(horsemaning)


1.

ฮอร์สแมนนิ่ง

(horsemaning)


Horsemaningในเมืองไทยไม่รู้จะมีใครกล้าทาหรือเปล่าน๊ะ

1.

ฮอร์สแมนนิ่ง

(horsemaning)


1.

ฮอร์สแมนนิง่

(horsemaning)


ฮอร์สแมนนิ่ง (horsemaning) เป็นงัยครับ น่าสนุกมั๊ยครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่นิยมในประเทศไทย อย่างเราหรือไม่เพราะพี่ไทยเรามีความเชื่อเรื่องโชคลางอยู่บ้าง วัยรุ่นไทยว่างัยครับ..ตอบด้วย


สรรไร้สาระ,Useless Column