Page 52

Raport z rynku HoReCa 2015

HOTELE DIAMENT

W

Hotele Diament określają się jako„największa w Polsce sieć hotelowa z wyłącznie rodzimym kapitałem”. I to prawda, chociaż działa ona głównie na Górnym Śląsku, gdzie posiada 12 ze swoich 14 hoteli. W ubiegłym roku dokonała też najbardziej spektakularnego przejęcia na rodzimym rynku, pozyskując sieć Stylehotels z pięcioma obiektami i 270 pokojami. Chce wejść na GPW.

ubiegłym roku sieć otworzyła też 4-gwiazdkowy Park Hotel Diament w Zabrzu z 74 pokojami przy 3-gwiazdkowym Diamencie z 39 pokojami. W marcu rozpoczyna modernizację swojego największego obiektu, 4-gwiazdkowego Park Hotelu Diament Katowice ze 186 pokojami. I planuje dalszą ekspansję na dużo większą skalę. Spółka chce zbudować 200-pokojowy hotel w Warszawie, 350-pokojowy w Katowicach (ale nie zdradza ich lokalizacji), a także inwestować za granicą. Żeby pozyskać na to wszystko fundusze przygotowuje się do wejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie Hotele Diament dysponują 960 pokojami. Jej dwa hotele poza Górnym Śląskiem działają w Ustroniu (woj. śląskie) i we Wrocławiu. Pozyskana sieć Stylehotels stworzona została przez dwóch śląskich biznesmenów, a jej pierwszy hotel Vacanza wystartował w 2007 roku w Siemianowicach Śląskich. Kolejne powstawały w Chorzowie (Arsenal Palace, Bella Notte i Olympia Stadion Narodowy) oraz w Katowicach (Olympia Spodek). •

FOCUS HOTELS

S

ieć Focus Hotels powiększyła się w ubiegłym roku o nowy obiekt w Inowrocławiu, a w przyszłym planuje otworzyć hotel w Gdańsku. W tym roku chce wejść na rynek NewConnect. Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu trzech tysięcy pokoi do 2020 roku, co uczyniłoby ją największą siecią w  Polsce po Orbisie. Na razie w jej skład wchodzi sześć hoteli z 535 pokojami, trzy dzierżawi od swojego właściciela Grupy Kapitałowej Immobile (w Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie), a trzy od podmiotów zewnętrznych (w Gdańsku, Chorzowie i Inowrocławiu). Zawarła też umowę na 10-letnią dzierżawę hotelu budowanego w Gdańsku Wrzeszczu ze 122 pokojami, który otwarty ma być w 2016 roku. Płacić będzie czynsz w wysokości 32 proc. przychodów hotelu, ale nie mniej niż 1,95 mln zł netto rocznie, czyli 162,5 tys. miesięcznie. Planowała też uruchomienie hotelu w Poznaniu, na który podpisała już przedwstępną umowę, ostatecznie jednak nie doszło do jej realizacji. Długofalowo sieć chce skoncentrować się na hotelach z minimum

PURO HOTELS

arka stworzona w Polsce przez norweskie fundusze zaangażowane wcześniej w Qubus Hotels rozwija się dynamicznie. W ubiegłym roku otworzyła w Poznaniu trzeci, po Wrocławiu i Krakowie, hotel ze 136 pokojami, w marcu tego roku uruchamia kolejny – w Gdańsku z 96 pokojami. Sieć Puro Hotels stworzona została zgodnie ze współczesnymi trendami w hotelarstwie – oryginalny design, hi-tech, nieformalna atmosfera, odpowiedzialność społeczna, zaangażowanie w  lokalne społeczności. I rynek to kupił. Każdy z tych hoteli zalicza się do czołówki w swoim mieście, o czym świadczą ratingi na portalach i ceny za pokój. Jednak sam koncept zmienił się od startu pierwszego hotelu we Wrocławiu w 2011 roku. Początkowo miała to być „samoobsługowa” marka ekonomiczna, skoncentrowana na oferowaniu jak najniższej ceny za nocleg, dzięki ograniczeniu kosztotwórczej gastronomii i  innych usług dodatkowych. Nowe obiekty to hotele 4-gwiazdkowe, gdzie gastronomia stanowi samodzielną wartość i ma ambicje zaistnienia na miejskim rynku restauracyjnym. Sieć kupiła już działkę pod hotel w Łodzi koło Manufaktury, w planach ma rozbudowę hotelu w Gdańsku, cały czas szuka lokalizacji w Warszawie.•

50 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

FOT. archiwum

M

50 pokojami w segmencie 2-4 gwiazdki, położonych w miastach ponad 200 tys. mieszkańców. W  przypadku największych miast preferowane będą hotele od 120 do 300 pokoi. Focus Hotels planuje zwiększenie swoich przychodów również w obszarze usług uzupełniających ofertę hoteli i wychodząc poza budynki hotelowe w ramach projektu Focus on Human. Polega on na uruchamianiu mobilnych punktów gastronomicznych wykorzystujących możliwości kuchni hotelowej. Aby pozyskać fundusze na pokrycie kosztów związanych z otwieraniem nowych hoteli i rozwojem projektu Focus on Human, spółka planuje wejście na rynek NewConnect w połowie 2015 roku. •

Raport z rynku HoReCa 2015  

Raport przygotowany przez redakcje „Hotelarza” i „Restauracji”

Raport z rynku HoReCa 2015  

Raport przygotowany przez redakcje „Hotelarza” i „Restauracji”

Profile for hotelarz
Advertisement