Page 42

Raport z rynku HoReCa 2015

śniej, a budżety przeznaczane na ten cel osiągną rekordową wartość. Dostarczenie klientom odpowiedniej treści stanie się jednym z  filarów nowoczesnych działań promocyjnych prowadzących do zwiększenia przychodów z rezerwacji i skutecznego budowania wizerunku. Zanim Cyfrowy Turysta zdecyduje się na rezerwację, szuka informacji i opinii o hotelu m.in. na jego stronie, w social mediach, w wyszukiwarce Google i na innych portalach. Aby lepiej zaprezentować jego ofertę i zachęcić potencjalnego gościa do dokonania rezerwacji, trzeba będzie sięgnąć po content marketing. Jaki będzie skuteczny marketing treści hotelu w  2015 roku? Przede wszystkim

przekazać emocje, doświadczenia, przeżycia. Dlatego obserwujemy rozwój wideo zarówno na stronach, jak i w sieci reklamowej, gdzie zastępuje banery statyczne. Reklama wideo staje się doskonałym źródłem inspiracji i  pozwala, aby widz zanurzył się w  innym świecie. Wideo to wyjątkowa szansa, aby w  kilkadziesiąt sekund sprawić, że widz będzie chciał na własnej skórze przeżyć wszystko, co właśnie zobaczył. Pamiętajmy, że dzisiejszy odbiorca jest niecierpliwy. Klip reklamowy nie powinien przekraczać minuty, a  za optymalny czas można przyjąć 30 sekund. Kiedyś reklama telewizyjna była praktycznie nieosiągalna dla indywidualnych hoteli. Dziś YouTube stanowi drugą po

Wyłudzeń jest na tyle dużo, że Europejski Bank Centralny wydał zalecenia bankom, aby do 1 lutego 2015 roku wprowadziły dwuskładnikowe uwierzytelnienie (np. z wykorzystaniem jednorazowego hasła SMS przy płatności kartą), w przeciwnym razie będą musiały wziąć ryzyko transakcji w internecie na siebie spójnie prezentujący prawdziwe wyróżniki obiektu we wszystkich kanałach komunikacji. Będzie również angażujący, co zobliguje hotelarzy do zainwestowania w wyższą jakość opisów oferty, a  także lepsze zdjęcia i stronę internetową. Istotna stanie się również łatwość dzielenia się treścią, gdyż pozytywnie wpłynie to na jej dystrybucję. Potwierdzi się także silny wpływ marketingu treści na współczesne SEO. Hotelarze dowiedzą się też, że content to nie tylko teksty, ale również skuteczne w promocji hoteli zdjęcia, filmy, opinie czy inne niestandardowe formy, w  które warto będzie zainwestować w 2015 roku.

7. Obraz ważniejszy od tekstu Na przeciętnej stronie internetowej pozostajemy zaledwie kilka sekund. Wśród natłoku informacji zauważamy to, co jest ciekawe, ładne albo nietypowe – współczesne przekazy reklamowe muszą angażować emocjonalnie. Profesjonalne zdjęcia wciąż są kluczowym medium marketingowym hotelu. Jednak za ich pomocą coraz trudniej

40 www.e-hotelarz.pl

Google największą sieć wyszukiwania na świecie. Wideo staje się niezastąpionym źródłem inspiracji, a z  punktu widzenia hotelarza cechuje się wciąż stosunkowo niskim kosztem i,  co niezwykle ważne, całkowitą mierzalnością.

8. Personalizacja i automatyzacja marketingu Goście hotelowi pragną indywidualnego podejścia do nich, a  także przyjaźniej reagują na reklamy dopasowane do ich preferencji. Marketingowcy natomiast dążą do maksymalnej skuteczności swoich działań, dlatego zmuszeni są precyzyjnie odpowiadać na potrzeby konsumentów. Z pomocą przyjdzie im w tym technologia, za której przyczyną nastąpi największa zmiana w marketingu hoteli. Co ona przyniesie? Przede wszystkim większe zrozumienie potrzeb i zachowań klientów, co pozwoli lepiej dostosowywać ofertę obiektu do potencjalnych gości. Zmiana dokona się także w  sposobie komunikacji z nimi, który stanie się bardziej

bezpośredni i dostosowany do konkretnego odbiorcy. Rok 2015 przyniesie również przemianę w podejściu marketingowców do zarządzania danymi. Wyższe koszty pozyskiwania rezerwacji zachęcą ich do zainwestowania w  rozwinięte systemy zarządzania nimi i  automatyzacji marketingu, które posiadają niezwykle duży potencjał.

9. Wydamy więcej na social media W 2015 polski internauta spędzi w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku, około 23 godziny tygodniowo, z czego 65 proc. czasu za pomocą smartfonów i tabletów. Rodzi to ogromne możliwości marketingowe dla hoteli, które coraz częściej je wykorzystują i przeznaczają na ten cel większe niż dotąd budżety. Ograniczenie zasięgu zwykłych postów na Facebooku wymusza na hotelarzach inwestycję w ich dodatkową promocję, aby tak jak wcześniej docierać do szerokiego grona fanów. W 2015 stanie się to niezbędne, żeby skutecznie dystrybuować content, którym częściej niż dotychczas będą materiały wideo. Nowy rok będzie również przełomowy pod względem wykorzystania możliwości reklamowych Facebooka. Pozwoli on dotrzeć do dowolnie wybranej grupy klientów ze spersonalizowanymi dla nich ofertami i da jeszcze większe możliwości w zakresie prezentacji treści. Szczególnie stanie się to widoczne na urządzeniach mobilnych, gdzie poprawi się skuteczność i opłacalność reklamy hotelu.

10. Dalsza ekspansja urządzeń mobilnych Mobile nadal przyrasta w ogromnym tempie. Pod koniec 2014 roku obserwowaliśmy średni ruch mobilny na stronach internetowych polskich hoteli na poziomie 30 proc. Odpowiadają za to duży przyrost sprzedaży smartfonów oraz dostęp do coraz szybszej i tańszej transmisji danych. Eksperci branżowi przewidują, że w 2015 roku odsetek posiadaczy smartfonów przekroczy 50 proc. Dodatkowo, jak pokazują badania PhocusWright, właściciele urządzeń mobilnych nie przestają korzystać z  desktopów. Oznacza to, że mobile to w dużej mierze dodatkowy czas aktywności w sieci. Co te dane oznaczają dla hotelarzy? 2014 rok był rokiem inwestycji w technologię, wymianie uległa część przesta-

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2015  

Raport przygotowany przez redakcje „Hotelarza” i „Restauracji”

Raport z rynku HoReCa 2015  

Raport przygotowany przez redakcje „Hotelarza” i „Restauracji”

Profile for hotelarz
Advertisement