Page 8

Raport z rynku HoReCa 2014

W roku 2010 polska branża hotelarsko-gastronomiczna wygenerowała dla polskiej gospodarki łączną wartość dodaną rzędu 5,9 mld euro. Z tej kwoty około 3,2 mld euro dotyczyło udziału bezpośredniego w wartości dodanej, a 2,8 mld euro odzwierciedla łańcuch dostaw (udział pośredni) oraz konsumpcję (udział indukowany). W 2010 r. polska branża hotelarsko-gastronomiczna wniosła do skarbu państwa prawie 1,5 mld euro z tytułu akcyzy, VAT-u i składek związanych z kosztami pracy

nałożona jest na noclegi, żywność i soki. Podatki związane z kosztami pracy osób zatrudnionych w branży hotelarsko-gastronomicznej składają się z podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika. Po zsumowaniu w 2010 r. podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe pracodawcy i pracownika zasiliły Skarb Państwa kwotą 345 mln euro.

lat od 2008 r. zamknięto ich blisko 9,5 tys. (46 proc. całkowitego poziomu z 2008 r.). Odzwierciedla to spadek obrotów o  40 proc. w tym sektorze i zaowocowało zmniejszeniem zatrudnienia o 46 proc. Udział barów w  firmach z  branży hotelarsko-gastronomicznej spadł z 32 do 22 proc. Restauracje straciły tylko 8 proc. udziału (w 2010 roku zamknięto ich ok. 1,7 tys.). Przez cały ten okres hotele wykazały największą odporność na kryzys z roku 2009, notując na koniec roku 2010 obroty na poziomie zaledwie o 1 proc. niższym niż w roku 2008.

Wkład VAT

BARY. Polska ma dosyć rozległy sektor barowy, liczący w 2008 r. około 20 tys. przedsiębiorstw (32 proc. całej branży). Jednak w latach 2008-2010 rozmiary sektora barowego drastycznie zmalały, a obroty spadły aż o  40 proc. W  następstwie tego spadku tylko 11 tys. przedsiębiorstw (22 proc. całego sektora) należało do sektora barowego w  roku 2010 (spadek o  46 proc.). Pomimo ostrego spadku liczby barów w Polsce, w latach 2008- 2010 średnie zatrudnienie na jeden bar pozostało bez zmian. Podstawowym wyzwaniem stojącym przed sektorem barowym jest kombinacja rosnących kosztów i wzrost konkurencji cenowej, co wpływa na marże.

W roku 2010 polska branża hotelarsko-gastronomiczna wygenerowała dla polskiej gospodarki łączną wartość dodaną rzędu 5,9 mld euro. Z tej kwoty około 3,2 mld euro dotyczyło udziału bezpośredniego w  wartości dodanej, a  2,8 mld euro odzwierciedla łańcuch dostaw (udział pośredni) oraz konsumpcję (udział indukowany). W  2010 r. polska branża hotelarsko-gastronomiczna wniosła do skarbu państwa prawie 1,5 mld euro z tytułu akcyzy, VAT-u i składek związanych z kosztami pracy. Z tej kwoty 69 mln euro przypadło na akcyzę związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych, a ponad 1 mld euro pochodzi z podatku VAT. Standardowa 23-procentowa stawka VAT stosowana jest do wszystkich napojów (innych niż soki owocowe) sprzedawanych w branży hotelarsko-gastronomicznej. Obniżona 8-procentowa stawka VAT

HOTELE. Hotele stanowią w Polsce najmniejszą część branży hotelarsko-gastronomicznej (6 proc.), pomimo tego, że to do nich należało drugie miejsce pod względem wygenerowanego obrotu (27 proc.) w 2010 roku. Już pod koniec 2010 roku jako jedyne ponownie osiągnęły obroty na poziomie tych z roku 2008, na co częściowo wpłynęło m.in. przedstawienie obniżonej 8-procentowej stawki VAT na usługi noclegowe, mimo że rząd rozwałażał podniesienie jej do 23 proc. Dzięki temu hotele pozostały konkurencyjne na zatłoczonym rynku krajowym i międzynarodowym. Sektor wykazał się odpornością, ale może być podatny na przyszłe zmiany stawki VAT, takie jak wzrost obniżonej obecnie stawki lub jej zniesienie, co mogłoby spowodować szkody w sektorze.

6 www.e-hotelarz.pl

Restauracje, bary, hotele Tak raport Ernst & Young podsumowuje sytuację w niektórych segmentach polskiej branży HoReCa:

www.e-restauracja.com

FOT. materiały prasowe

RESTAURACJE. Restauracje stanowią największy sektor branży hotelarsko-gastronomicznej w Polsce: ponad 20 tys. firm wygenerowało 45 proc. obrotów branży w roku 2010. Trendy dla obrotów w restauracjach były podobne do trendów w całej branży, przy czym restauracje odnotowały spadek obrotów w roku 2009 i lekką poprawę w  roku 2010. Całkowite obroty zmalały w  latach 2008-2010 o około 13 proc. Podobnie jak w innych sektorach, przewidywany wzrost rzeczywistego dochodu gospodarstw domowych może stanowić szansę dla restauracji, stymulując popyt.

Raport z rynku HoReCa 2014 Katalog Dostawców  

Przygotowany przez redakcje czasopism "Hotelarz" i "Restauracja" raport to 100 stron fachowej wiedzy opracowanej przy współpracy najlepszych...

Raport z rynku HoReCa 2014 Katalog Dostawców  

Przygotowany przez redakcje czasopism "Hotelarz" i "Restauracja" raport to 100 stron fachowej wiedzy opracowanej przy współpracy najlepszych...

Profile for hotelarz
Advertisement