Page 58

Raport z rynku HoReCa 2014

tuzin

programów

dla gastronomii Piotr Stawiński

Oprogramowanie tworzone z myślą o branży gastronomicznej pomaga usprawnić obsługę gości i wyeliminować potencjalne nadużycia ze strony pracowników. Dostępne na rynku programy zasadniczo nie różnią się od siebie, ani funkcjonalnie, ani cenowo. Różnice ujawniają się najczęściej w szczegółach, czasem właśnie akurat tych istotnych z punktu widzenia restauratora.

S

Zdefiniować potrzeby Przed wyborem oprogramowania należy dokładnie porównać funkcje poszczególnych systemów i ich możliwości. Istotne jest, aby proponowane oprogramowanie zawierało moduły oraz funkcjonalności, które faktycznie odpowiadają potrzebom danego lokalu, jak również, aby system był na tyle elastyczny, by mógł współpracować z dowolnym sprzętem komputerowym. Inwestor powinien określić, ile może przeznaczyć środków na dane przed­ sięwzięcie. Ile stanowisk sprzedażowych potrzebuje w lokalu? Czy na zapleczu kuchen­ nym potrzebne będzie nowe stanowisko komputerowe, czy dla kierowców potrzeba modułu dostaw na wynos itd., itd.

56 www.e-hotelarz.pl

Należy zwrócić uwagę na to, czy firma oferująca oprogramowanie zapewnia również usługi wdrożeniowe i serwisowe, czy oferuje także wstępną analizę przedwdrożeniową. Dlatego konieczne jest sprawdzenie, co oprócz ceny oferuje dany dystrybutor lub producent oprogramowania.

Niezbędne funkcje Współczesne systemy sprzedaży gastronomicznej pracują z reguły na ter­ minalach z  ekranem dotykowych, dzięki czemu ich obsługa jest prosta, wygodna i  szybka. Niezbędnymi funkcjami programu gastronomicznego w odróżnieniu od zwykłej kasy fiskalnej jest możliwość otwarcia większej liczby rachunków, możliwości domówienia w każdej chwili do już otwartych rachunków oraz łączenie bądź dzielenie otwartych rachunków w celu łatwiej­ szego rozliczenia się między klientami z zamówionych potraw. Ważną funkcją oprogramowania gastronomicznego w restauracji jest moż­ liwość wystawienia faktury od razu przy zamknięciu rachunku bądź już po wydrukowaniu paragonu. Dla managerów restauracji najważniejszymi funk­ cjami wspomagającymi pracę jest możliwość wygenerowania różnego rodzaju raportów, m.in. raportu utargów obecnej zmiany, raportu kelnerskie­ go czy też raportu sprzedanych towarów i wiele innych. Program powinien dawać również możliwość wprowadzenia czasowych rabatów na określone pozycje w  określonych dniach i  godzinach (tzw. „happy hours”) czy też nagradzanie stałych klientów poprzez wprowadzanie kart rabatowych z odpo­

www.e-restauracja.com

FOT. pixabay

tąd zdefiniowanie oczekiwań właściciela restauracji na wczesnym etapie jest bardzo ważne. Niezależnie od wielkości oraz typu lokalu gastronomicznego niezbędnymi elementami oprogramowania uspraw­ niającego zarządzanie gastronomią są dwa moduły: POS (point of sale) odpowiadający za sprzedaż i sprawną obsługę gości oraz moduł zapewnia­ jący właściwe zarządzanie lokalem, kontrolę poszczególnych obszarów działalności oraz koordynację pracy i planowanie działań. I firmy informatyczne działające w branży gastronomicznej takie oferują: LSI Software – POSitive Restaurant POS i POSitive Restaurant Manager, Softech – Gastro POS i Gastro Chef, S4H – S4H POS i S4H Chef, Micros Fidelio – RES, Windorf Nixorf – rManager itd. W  ramach swoich rozwiązań dla gastronomii oferują moduły nastawione na catering, zarządzanie zasobami magazynowymi czy na sieci gastronomiczne. Podstawowe funkcje mogą być wzbogacane – w  zależności od specyficznych potrzeb – o  kolejne moduły funkcjonalne, takie jak moduł obsługi systemów lojalnościowych (karty stałego klienta), moduł obsługi rezerwacji telefonicznych i  dostaw (delivery), moduł rozliczeń kasowych itp.

Raport z rynku HoReCa 2014 Katalog Dostawców  

Przygotowany przez redakcje czasopism "Hotelarz" i "Restauracja" raport to 100 stron fachowej wiedzy opracowanej przy współpracy najlepszych...

Raport z rynku HoReCa 2014 Katalog Dostawców  

Przygotowany przez redakcje czasopism "Hotelarz" i "Restauracja" raport to 100 stron fachowej wiedzy opracowanej przy współpracy najlepszych...

Profile for hotelarz
Advertisement