Page 4

Raport z rynku HoReCa 2014

to potęga Wkład branży hotelarsko-gastronomicznej w gospodarkę jest nie do przecenienia W polskiej branży HoReCa działa 50 tysięcy przedsiębiorstw zatrudniających bezpośrednio ok. 230 tys. ludzi. Jej największą część (42 proc.) stanowią restauracje, zatrudniające blisko połowę wszystkich pracowników w tym sektorze. Hotele to 6 proc. przedsiębiorstw w branży HoReCa, ale generują aż 27 proc. jej obrotów i dają pracę co piątej osobie. Sektor hotelarsko-gastronomiczny wytwarza 1,7 proc. polskiego PKB, czyli 5,9 mld euro. Samych podatków branża płaci 1,5 mld euro.

irma Ernst & Young na zlecenie The Brewers of Europe i przy wsparciu Hotrec (organizacji skupiającej krajowe stowarzyszenia hotelarskie i gastronomiczne) pod koniec ubiegłego roku przedstawiła raport Wkład branży hotelarsko-gastronomicznej w gospodar-

Branża hotelarsko-gastronomiczna w 2010 roku zatrudniała bezpośrednio 230 tys. osób, w tym m.in. w hotelach pracowało 46 tys. osób, w restauracjach 110 tys., a w barach 32 tys. W szczytowym 2008 roku było to 270 tys. kę. Daje on obraz kondycji ekonomicznej branży HoReCa, pokazując jej znaczenie dla PKB i  tworzenia nowych miejsc pracy w  Europie i w Polsce. Celem badania, bazującego na danych branżowych, które pochodzą z  Eurostatu, było obliczenie udziału w  gospodarce oraz

2 www.e-hotelarz.pl

ogólnych wyników branży hotelarsko-gastronomicznej, a także analiza trendów w  niej panujących. Analiza udziału ekonomicznego branży dotyczyła całkowitej produkcji generowanej w postaci obrotów, bezpośredniej wartości wniesionej przez nią w  szeroko rozumianą gospodarkę w postaci PKB, przychodów na rzecz rządów w postaci podatków pośrednich i  bezpośrednich oraz szans na zatrudnienie, jakie branża oferuje. Okres objęty raportem statystyczno-analitycznym dotyczy lat 20002010, co pozwala spojrzeć na wyniki branży hotelarsko-gastronomicznej bardziej generalnie, zrozumieć czynniki mające na nie wpływ oraz dostrzec szersze trendy i ograniczenia decydujące o kierunkach jej rozwoju.

Kto ile daje PKB Branża HoReCa ma fundamentalne znaczenie dla poziomu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie. Zatrudniała ona ponad 16,5 mln pracowników, czyli blisko 8 proc. wszystkich pracujących. Tylko w 2010 roku przedsiębiorstwa gastronomiczne i hotelarskie zasiliły budżety swoich państw blisko 126 mld zł w postaci VAT-u, akcyzy oraz podatków z tytułu zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych. Branża

www.e-restauracja.com

FOT. materiały prasowe

F

Rafał Szubstarski

Raport z rynku HoReCa 2014 Katalog Dostawców  

Przygotowany przez redakcje czasopism "Hotelarz" i "Restauracja" raport to 100 stron fachowej wiedzy opracowanej przy współpracy najlepszych...

Raport z rynku HoReCa 2014 Katalog Dostawców  

Przygotowany przez redakcje czasopism "Hotelarz" i "Restauracja" raport to 100 stron fachowej wiedzy opracowanej przy współpracy najlepszych...

Profile for hotelarz
Advertisement