Nowoczesna Stacja Paliw 01'2017 (styczeń_marzec)

Page 1

Nowoczesna

stacja paliw

Przewóz paliw pod nadzorem

urzędników

nr

01/2017

Magazyn branży paliwowej

Ciężarowy parkuje

stacja zyskuje

Pasjonaci

też

tankują

• Jacek Malec: Celem Momo SA jest konsolidacja na terenie centralnej Polskispis treści

W NUMERZE

1/2017

fot. na okładce: german national tourist board

Szanowni Czytelnicy! Trzymacie w rękach pierwszy tegoroczny numer kwartalnika „Nowoczesna Stacja Paliw”. Zmiany, jakie w nim zaszły, dotyczą nie tylko formuły samego czasopisma, ale także funkcji redaktora naczelnego. Przyjmując misję prowadzenia tego istotnego dla branży paliwowej tytułu, liczę, że w nowej odsłonie stanie się on narzędziem pomocnym podczas podejmowania biznesowych decyzji. Obecnie większy nacisk będziemy kładli na prezentowanie innowacyjnych, praktycznych i zaskakujących rozwiązań wprowadzanych przez koncerny, sieci i właścicieli prywatnych stacji benzynowych. Tak więc na kolejnych stronach znaleźć można m.in. wywiad z Jackiem Malcem, prezesem zarządu Momo SA, który opowiada, jakie błędy popełnił, inicjując biznes, oraz jakie ma plany na przyszłość. Na przykładzie położonej w Grodzisku Mazowieckim stacji Bliska wskazujemy profity wynikające z połączenia jej z parkingiem dla samochodów ciężarowych. Wyjaśniamy także, dlaczego otwierając nową stację paliw, warto postawić na dedykowaną aranżację wnętrza oraz bogaty wybór produktów dostępnych w sklepie. Tu za przykład posłużyła nam łódzka stacja E.Leclerc. Szczególnie polecam Państwa uwadze artykuł pt. „Pasjonaci też tankują”. Piszę w nim m.in. o tym, że właściciel stacji paliw, który podziela motoryzacyjne pasje swoich klientów, może liczyć na ich lojalność, a pierwszym krokiem do przyciągnięcia fanów czterech i dwóch kółek jest wzbogacenie oferty o produkty, których poszukują. Zapraszam do lektury! Rafał Skórski, redaktor naczelny

Wieści z branży 4-19. m.in. Światło słoneczne w służbie biznesu paliwowego

PKN Orlen wyposaża stacje paliw koncernu w turbiny wiatrowe.

Największy remont w historii Lotosu

W gdańskiej rafinerii Grupy Lotos trwa planowy postój remontowy.

Loteria paragonowa zawitała na stacje

Sprzedaż detaliczna paliw to ostatnia już branża premiowana w akcji edukacyjnej j resortu rozwoju i finansów.

Wywiad 20-23. Na marże nie można narzekać

Naszym celem jest konsolidacja na terenie centralnej Polski – mówi Jacek Malec, prezes zarządu Momo SA.

Narzędzia 24-25. Ciężarowy parkuje, stacja zyskuje

Nawet mały parking dla tirów zlokalizowany przy stacji benzynowej może być dobrym biznesem.

26-28. Klienci jeżdżą swoimi drogami

Sposób oraz jakość oznakowania stacji wypływają na to, czy klient zdecyduje się tam zjechać.

29. Przezorność pomaga w biznesie

Ubezpieczenie to wydatek, na który powinien się zdecydować każdy właściciel stacji benzynowej.

e-stacjapaliw.pl

Prawo 30-31. Przewóz paliw tylko pod nadzorem urzędników

Przewoźnik, który nie zgłosi transportu paliwa, zapłaci karę w wysokości co najmniej 20 tys. zł.

Gastronomia 32-33. Celem jest pełny bak i pełny żołądek

Nowoczesna

stacja paliw Redakcja redaktor naczelny Rafał Skórski r.skórski@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 30 www.e-stacjapaliw.pl Korekta Dorota Ciepielewska Redakcja internetowa Wiktor Kołakowski w.kolakowski@pws-promedia.pl Współpracownicy Filip Brunelewski, Igor Mlądzki, Mateusz Sikora, Andrzej Jarczewski

Studio graficzne Dyrektor artystyczny: Dominika Adamczyk Grafik: Elżbieta Grudzień Druk Drukarnia Jantar

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa biuro@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 00 faks +48 22 333 88 82 Zarząd prezes – Małgorzata Windorbska członek zarządu – Helena Głuc członek zarządu – Krzysztof Gonciarek

Wzrost świadomości kulinarnej Polaków sprawił, że koncerny paliwowe reorganizują koncepty gastronomiczne.

Reklama Małgorzata Grenda (kierownik) m.grenda@pws-promedia.pl tel. +48 22  333 88 02

Sklep na stacji 34-35. Pasjonaci też tankują

Wioleta Wiater (z-ca kierownika) w.wiater@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 10

Właściciel stacji paliw, który podziela moto pasje swoich klientów, może liczyć na ich lojalność.

36-37. Wnętrze szyte na miarę

Otwierając nową stację paliw, warto postawić na indywidualną aranżację wnętrza oraz bogaty wybór produktów dostępnych w sklepie.

Myjnie 38-39. Nowość w Polsce

Ergox – odkurzacze centralne dla myjni.

40-41. Jak sfinansować otwarcie myjni?

Podpowiadamy, jak wykorzystać fundusze unijne na rozszerzenie działalności o myjnię samochodową.

Stacja po godzinach 42. „Uptown Girl”, czyli historia jednej miłości Stacja benzynowa może być doskonałym planem dla teledysku.

Mira Włodarczyk m.wlodarczyk@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 04 Anna Januszewska a.januszewska@pws-promedia.pl +48 22 333 88 06 Faktury/kadry Marzena Michalik kadry@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 14 Prenumerata i kolportaż Monika Sadowska-Kłakus prenumerata@pws-promedia.pl tel. +48 22 333 88 26 faks +48 22 333 88 82 Pu­bli­ka­cja jest chro­nio­na prze­pi­sa­mi pra­wa au­tor­skie­go. Wy­ko­ny­wa­nie kse­ro­ko­pii lub po­wie­la­nie in­ną me­to­dą oraz roz­po­wszech­nia­nie bez zgo­dy Wy­daw­cy w ca­łości lub części jest za­bro­nio­ne i pod­le­ga od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej. Re­dak­cja za­strze­ga so­bie pra­wo skra­ca­nia i ad­iu­sta­cji tek­stów oraz zwro­tu ma­te­ria­łów za­mó­wio­nych, a nieza­twier­dzo­nych do dru­ku. Ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych nie zwra­ca­my. Nie po­no­si­my od­po­wie­dzial­no­ści za treść za­miesz­cza­nych re­klam.

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

3


wieści z branży

Rynek stacji paliw 2016 w liczbach

4

Stacje paliw operatorów niezależnych, z których 10 i więcej występuje pod wspólnym logo

Dynamika wzrostu liczby największych sieci stacji paliw w Polsce w latach 2009-2016 2009

2016

Anwim (Moya)

132

PKN Orlen

1747

1766

Huzar

99

BP

384

523

Slovnaft Partner

85

Grupa Lotos

327

487

Pieprzyk

64

Shell

379

424

Artus

35

Statoil

291

350

Delfin

34

Olkop

30

Reflex (eMILA)

30

Wasbruk

30

Grosar

22

Oktan

22

Watis

22

Arge

19

Pronar

17

Pegas Oil

16

HL

15

Grupa Lotos

1

7

10

11

Apexim

12

PKN Orlen

14

18

20

Crab

12

Shell

6

6

6

Petronaft

11

BP

2

6

R8MOTORSPORT

11

OGÓŁEM

21

31

OPN24

11

Witospol

11

Petrodom

11

Bobryk

10

Tank

10

Sieci operatorów niezależnych

13,2%

Generon

10

Pozostali operatorzy niezależni

29,4%

GreenZone

10

Hipermarkety

2,7%

RAZEM

791

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

Stacje paliw w sieciach sklepowych Auchan

20

22

24

24

24

25

25

25

Carrefour

44

44

44

43

43

43

43

43

E.Leclerc

10

12

12

12

12

12

12

12

Intermarche

22

31

35

41

47

51

58

62

Makro własne

5

5

6

6

6

6

6

6

Tesco

24

27

28

29

29

29

29

29

Inne

5

5

5

5

5

5

6

6

130

146

154

160

166

171

179

183

14

17

18

20

22

26

31

35

36

6

6

8

8

8

9

15

17

17

36

39

55

71

78

81

OGÓŁEM

Stacje autostradowe

Koncerny krajowe

33,1%

Koncerny zagraniczne

21,6% grafika: freepik

Orientacyjna struktura rynku stacji paliw w Polsce na koniec grudnia 2016 roku

Źródło: POPiHN

e-stacjapaliw.pl


wieści z branży

URE podsumowuje 2016 r.

Ubiegły rok zapisał się jako czas intensywnych zmian w krajowej energetyce, związanych m.in. z koncesjonowaniem paliw ciekłych – czytamy w analizie Urzędu Regulacji Energetyki.

Minister ogłosił stawki podatku akcyzowego Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało w grudniu stawki akcyzy na paliwa silnikowe, które będą obowiązywały w 2017 r.

FOT. Pixabay

Na

podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) w roku 2017 stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla: 1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1540 zł/1000 litrów; 2) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1171 zł/1000 litrów; 3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1171 zł/1000 litrów; 4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: – skroplonych – 670 zł/1000 kilogramów, – w stanie gazowym – 10,54 zł/1 gigadżul (GJ), b) pozostałych – 14,22 zł/1 GJ; 5) pozostałych paliw silnikowych – 1797 zł/1000 litrów.

e-stacjapaliw.pl

Od

połowy zeszłego roku wprowadzono wiele zmian w zasadach udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych. W życie wszedł tzw. pakiet paliwowy, na który składa się nowelizacja ustaw o VAT i akcyzie, prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw. Nadrzędnym celem pakietu paliwowego jest walka z szarą strefą na tym rynku, zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Nowe rozwiązania mają także uniemożliwić unikanie i nieprzestrzeganie obowiązku posiadania i prawidłowego prowadzenia koncesji prezesa URE na obrót paliwami z zagranicą. Jedną z najistotniejszych zmian było wprowadzenie definicji paliw ciekłych w ustawie – Prawo energetyczne oraz określenie, w drodze rozporządzenia ministra energii z 15 grudnia 2016 r., szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, czyli do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność w zakresie paliw ciekłych na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia miały obowiązek złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę posiadanych koncesji.

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

5


wieści z branży

Światło słoneczne

w służbie biznesu paliwowego

PKN Orlen zainicjował projekt mający na celu wyposażenie obiektów stacji paliw koncernu w turbiny wiatrowe. To kolejny krok, obok pilotażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, w kierunku zwiększenia samowystarczalności energetycznej stacji paliw.

Z

6

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

Siłownia wiatrowa umożliwi częściowe pokrycie zapotrzebowania obiektów na energię elektryczną. Możliwość pracy przy słabym wietrze pozwoli na generowanie energii przez cały rok

Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zaspokaja część potrzeb własnych stacji, przynosząc efekt zarówno ekologiczny – w postaci pozyskania czystego źródła prądu, jak i ekonomiczny – polegający na ograniczeniu zakupu energii z sieci. Moduły fotowoltaiczne umieszczono na dachach i wiatach stacji paliw, wkomponowując je w dotychczasową architekturę obiektów. Ilość energii generowanej ze słońca, a także wielkość zredukowanej w ten sposób emisji prezentowane są na monitorach zainstalowanych w pawilonach sklepowych. W celu zwiększenia ener-

getycznej samowystarczalności stacji paliw PKN Orlen planuje jednocześnie zabudowę pilotażowej instalacji do magazynowania energii elektrycznej. Trwa proces zakupowego badania rynku, umożliwiający składanie ofert przez poszczególnych dostawców tego typu rozwiązań. Zabudowa układu magazynowania energii elektrycznej stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu nieprzewidywalności i stabilności jednostek wytwórczych OZE. Instalacja pilotażowej jednostki wyposażonej w akumulatory energii pozwoli na oszacowanie potencjału wykorzystania magazynu do integracji OZE.

e-stacjapaliw.pl

FOT. pixabay

godnie z założeniami turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu i mocy w zakresie 20-40 kW ma jednocześnie pełnić funkcję „witacza”, masztu reklamowego. Celem projektu jest sprawdzenie potencjału nowatorskiego rozwiązania, łączącego źródło energii elektrycznej z istniejącymi lub zupełnie nowymi konstrukcjami. Instalację pierwszej turbiny wiatrowej na wybranej stacji paliw zaplanowano na 2018 r. Jeżeli pilotażowa konstrukcja okaże się atrakcyjna biznesowo, ma szansę zostać rozpropagowana na szerszą skalę, stanowiąc element zaangażowania PKN Orlen w rozwój energetyki w dziedzinie OZE. Siłownia wiatrowa umożliwi częściowe pokrycie zapotrzebowania obiektów na energię elektryczną. Uniezależnienie od kierunku wiatru oraz możliwość pracy nawet przy bardzo słabym wietrze pozwala na generowanie energii właściwie przez cały rok. Konstrukcje o pionowej osi charakteryzują się cichą, niemal bezgłośną pracą. W związku z tym eksploatacja urządzenia nie wpłynie na komfort użytkowników oraz pracowników stacji. Angażując się w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, PKN Orlen uruchomił również pilotażowe mikroinstalacje (o mocy do 40 kWp) fotowoltaiczne na jedenastu starannie wybranych własnych stacjach paliw. Są one rozmieszczone w całym kraju, co umożliwia weryfikację produktywności jednostek przy różnym poziomie nasłonecznienia. Z zainstalowanych 190 kWp uzyskano w pierwszych sześciu miesiącach blisko 80 MWh energii elektrycznej, zużytej niemal w całości na potrzeby własne stacji. Obecnie monitoruje się wszystkie najważniejsze parametry instalacji i wprowadza niezbędne korekty.


wieści z branży

Branża LPG będzie debatować w stolicy

Kontynuując cykliczne spotkania branżowe, Polska Organizacja Gazu Płynnego zaprasza 6 kwietnia na V Międzynarodową Konferencję „LPG – Wyjątkowa Energia”.

FOT. PIXABAY

W

tym dniu Warszawa ponownie będzie miała okazję gościć przedstawicieli branży LPG z całego świata. Założeniem V Międzynarodowej Konferencji „LPG – Wyjątkowa Energia”, wydarzenia o dużym znaczeniu dla polskiego sektora energetycznego, które zgromadzi wielu specjalistów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, jest stworzenie platformy dialogu – wymiany wiedzy i doświadczeń oraz umożliwienie zapoznania się z rynkami w innych krajach. Podczas konferencji zostaną omówione aktualne zagadnienia działalności na rynku LPG, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych wprowadzonych w 2016 roku i ich wpływu na ten rynek. Tradycyjnie zaprezentowany będzie również Raport roczny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego za rok poprzedni. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Bristol. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www. pogp2017.pl. Tam też znajdują się szczegółowe informacje o programie oraz uczestnikach wydarzenia. REK

“Jak mogę zainteresować klientów i osiągnąć większy zysk?”

Odkryj nowy wymiar mycia pojazdów. Skontaktuj się z nami: Tel.: +48 782 402 999 | Mail: biuro@washtec.de www.washtec-polska.pl

L

A

M

A


wieści z branży

Nowy stary zarząd OLPP

W skład zarządu spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych weszli Paweł Stańczyk i Mateusz Wodejko, dotychczasowi członkowie zarządu OLPP.

R

ada nadzorcza największego w Polsce przedsiębiorstwa specjalizującego się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych powołała 6 marca 2017 r. zarząd spółki nowej kadencji. W jego skład weszli Paweł Stańczyk, obejmujący funkcję prezesa zarządu oraz Mateusz Wodejko, który kontynuować będzie swoją pracę na stanowisku członka zarządu ds. finansowych. Ponowne powierzenie kierowania firmą dotychczasowemu zarządowi jest wyrazem uznania dla wcześniejszych osiągnięć Pawła Stańczyka i Mateusza Wodejki. W minionym roku spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Zysk netto za 2016 r. był wyższy od planowanego o ok. 50 proc. i stanowił ok. 140 proc. zysku za 2015 r. Przed zarządem OLPP bardzo intensywny czas. W bieżącym roku spółka obchodzi jubileusz 20-lecia działalności, a od lutego trwa proces integracji OLPP i PERN, mający na celu wzmocnienie wewnętrzne Grupy Kapitałowej PERN oraz zwiększenie jej wartości dla właściciela.

Unimot ma nową aplikację

N

owe rozwiązanie umożliwia składanie elektronicznych zamówień na olej napędowy oraz integruje system zamówień z operatorami baz paliwowych. Aplikacja ułatwia zarządzanie odbiorami paliw zamówionych przez klientów i wpisuje się w strategię rozwoju grupy Unimot, która zakłada większe zaangażowanie nowoczesnych technologii sprzedaży paliw. Dzięki uruchomieniu aplikacji „e-Zamówienia” i jego integracji z systemami operatorów baz paliwowych informacje

8

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

o zamówionych produktach składane przez partnerów biznesowych firmy zostaną automatycznie przesłane do właściwej bazy paliwowej. Dzięki temu w aplikacji „e-Zamówienia” będzie można od razu zgłosić w bazie paliwowej kierowców i samochody, które zostaną wysłane do konkretnej bazy po odbiór zamówionego produktu petrochemicznego. – Celem strategicznym Unimot na kolejne lata jest dalsze umacnianie pozycji na rynku paliw, m.in. poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii. Uruchomienie portalu „e-Zamówienia” to kolejny krok na naszej drodze do usprawnienia komunikacji z klientami, zapewnienia im lepszego dostępu do informacji oraz oszczędzania czasu obsługi – mówi Robert Brzozowski, prezes Unimot SA. Nowe rozwiązanie umożliwi przyspieszenie procesu obsługi zamówienia dzięki elektronicznej wymianie danych, śledzenie statusu realizacji danego zamówienia oraz przeglądanie historii zamówień klientów. Aplikacja wprowadza możliwość dodawania przez klienta wielu użytkowników uprawnionych do używania aplikacji w obrębie jednej firmy. Będzie także automatycznie rozsyłała komunikaty systemowe informujące o zmianach w statusach złożonych zamówień. Aplikacja zapewni dodatkowo partnerom grupy Unimot dostęp do informacji o aktualnym saldzie płatności oraz dostępnym limicie kredytowym, a także innych informacji, takich jak faktury oczekujące na płatność czy potwierdzenia ostatnio zrealizowanych płatności.

e-stacjapaliw.pl

FOT. Pixabay, OLPP

Firma z Opolszczyzny udostępniła klientom nowy system elektronicznego zamawiania produktów paliwowych pod nazwą „e-Zamówienia”.


wieści z branży

Największy remont w historii Lotosu Od 3 marca w gdańskiej rafinerii Grupy Lotos trwa postój remontowy, do którego firma przygotowywała się od półtora roku. Zaplanowanej przerwy w pracy rafinerii jej klienci jednak nie odczują.

G

łównym celem postoju remontowego „Wiosna 2017” jest zapewnienie rafinerii dalszego bezpiecznego funkcjonowania oraz wzrostu efektywności urządzeń na instalacjach. Aby klienci bez zakłóceń otrzymywali paliwa i produkty naftowe wytwarzane w instalacjach gdańskiej rafinerii, pion handlowy koncernu Lotos zgromadził dodatkowe zapasy. – Dysponujemy jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie, a obecnie realizujemy kolejną wielką inwestycję – Projekt EFRA, który sprawi, że osiągnie ona jeszcze wyższy poziom doskonałości technologicznej, znacznie pogłębiając przerób ropy i całkowicie zaprzestając produkcji wysokosiarkowego oleju opałowego. Zamiast tego paliwa Lotos wyprodukuje dodatkowo ok. 900 tys. ton paliw motorowych oraz koks – mówi Jarosław Kawula, wiceprezes zarządu ds. produkcji w Grupie Lotos SA. Podczas postoju, obok typowych prac remontowych, nastąpi połączenie nowych insta-

lacji Projektu EFRA z istniejącą infrastrukturą oraz zostanie zrealizowanych kilka dużych zadań modernizacyjnych, zwiększających efektywność instalacji. Główne prace modernizacyjne obejmą trzy instalacje destylacji ropy. W rezultacie wzrośnie ich efektywność przerobu i produkcja najcenniejszych, lżejszych frakcji ropy naftowej, z których Lotos produkuje paliwa motorowe. Ponadto przeprowadzenie prac remontowych zwiększy elastyczność w doborze przerabianych gatunków ropy naftowej, co powinno przynieść grupie wymierne korzyści ekonomicznie. Postój remontowy „Wiosna 2017” wymagał zatrudnienia ok. 3 tys. pracowników z firm zewnętrznych, mających pracować przez sześć tygodni marca i kwietnia. Skutek jest taki, że wraz z osobami odpowiedzialnymi za powstanie instalacji Projektu EFRA w gdańskiej rafinerii obecnie pracuje jednocześnie blisko 5 tys. osób. Liczby te pokazują skalę działań Grupy Lotos, która w najbliższych

latach, zgodnie z przyjętą w grudniu 2016 r. nową strategią firmy, planuje jeszcze silniej zaakcentować swoją pozycję na rynku. Tak ogromne wyzwanie wymagało żmudnych i precyzyjnie zaplanowanych przygotowań techniczno-logistycznych. Dlatego planowaniem postoju remontowego zajmował się od półtora roku 100-osobowy zespół inżynierów Lotosu, reprezentujący wszystkie branże. Zakres remontu „Wiosna 2017” obejmuje bowiem 55 instalacji, 2,5 tys. aparatów i rurociągów oraz ponad 3,5 tys. urządzeń i armatury. Oprócz przeglądów, wymiany aparatów i urządzeń, napraw i czyszczenia rurociągów i aparatów, będą wykonane pod nadzorem inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego dziesiątki tysięcy rewizji, kontroli i badań diagnostycznych urządzeń w celu dopuszczenia do dalszej eksploatacji. Prace objęte planem remontu „Wiosna 2017” zostaną zakończone 15 kwietnia.

FOT. materiały prasowe

Główne prace modernizacyjne obejmą trzy instalacje destylacji ropy. W rezultacie wzrośnie m.in. ich efektywność przerobu

e-stacjapaliw.pl

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

9


wieści z branży

Nowe stacje Moya: ekspansja, ekspansja, ekspansja Lokalizacja: Wygoda Stacja w Wygodzie to obiekt funkcjonujący od połowy 2011 roku przy ul. Weso­ łej 2. Miejscowość znajduje się przy drodze krajowej nr 63, w połowie drogi między Łomżą a Zambrowem. Placówka przeszła proces modernizacji i zmiany barw oraz została dostosowana do standardów sieci. Wjazd na stację dostępny jest z obu stron. Na miejscu działa punkt Caffe Moya, podróżni mogą dodatkowo skorzystać z dostępnej sieci Wi-Fi. Na terenie obiektu kierowcy mają natomiast do dyspozycji kompresor i odkurzacz oraz bezdotykową myjnię dla aut osobowych. Placówka czynna jest całą dobę. Stacja prowadzi sprzedaż paliw 95, 98, ON i ON Moya Power. Podjazd wyposażony jest w stanowisko dla tirów – z szybkim wlewem diesla, a zakup płynu AdBlue możliwy jest w pojemnikach. Na terenie stacji znajduje się także około 20 miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych. Otwarcie: luty 2017

10

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

rowcach samochodów ciężarowych. Podjazd wyposażony jest w stanowisko dla tirów – z szybkim wlewem diesla, a sprzedaż płynu AdBlue odbywa się z dystrybutora. Na terenie stacji znajduje się także kilka miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych. Otwarcie: luty 2017 Lokalizacja: Rusocin Nowo wybudowana stacja automatyczna Moya zlokalizowana jest przy ul. Dekarskiej 42. Całodobowy obiekt przeznaczony jest do obsługi klientów flotowych. Stacja w Rusocinie położona jest w dogodnym dla kierowców miejscu, zaledwie kilkaset

metrów od zjazdu z autostrady A1 i drogi krajowej nr 91. Znajduje się tu sześć dystrybutorów z szybkim nalewem diesla, wkrótce kierowcy będą mogli również tankować AdBlue z dystrybutora. Klienci mogą dokonywać płatności kartami Moya Firma, IQ Card, a także UTA, DKV i EuroWag. Stacja w Rusocinie jest dwudziestym obiektem własnym firmy Anwim SA, a trzynastym funkcjonującym w barwach Moya w województwie pomorskim. Otwarcie: luty 2017 Lokalizacja: Ruda Śląska Nowo wybudowany obiekt znajdujący się przy ul. Piastowskiej 2A. Kompaktowy

e-stacjapaliw.pl

FOT. Moya, BP

Lokalizacja: Damasławek Ten nowo wybudowany obiekt mieści się przy ul. Żnińskiej 28A. Placówka znajduje się na granicy województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 251, na trasie Wągrowiec – Żnin (Bydgoszcz). Wjazd dostępny jest z obu stron. Właścicielem jest firma DomRol Jarosław Szczublewski. Nowy obiekt został wybudowany z uwzględnieniem wysokich standardów sieci. Na stacji działa punkt Caffe Moya, podróżni mogą dodatkowo skorzystać z dostępnej sieci Wi-Fi. Na terenie placówki kierowcy mają do dyspozycji kompresor i odkurzacz oraz bezdotykową myjnię dla aut osobowych. Stacja prowadzi sprzedaż wszystkich rodzajów paliwa – 95, 98, ON, ON Moya Power oraz LPG. Sprzedaż odbywa się w godzinach 6 – 22. Placówka została zaprojektowana również z myślą o kie-


wieści z branży

format placówki pasuje do jej charakteru – będzie obsługiwała głównie ruch miejski. Lokalizacja podkreśla istotny ruch marki Moya związany ze zwiększaniem dotarcia do klientów indywidualnych. Stacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sklepów, warsztatu, stacji kontroli pojazdów i myjni, gdzie klienci mogą skorzystać też z kompresora. W ofercie paliw dostępna jest benzyna 95, LPG oraz olej napędowy i uszlachetniony ON Moya Power. Na stacji działa koncept gastronomiczny Caffe Moya, serwujący kawę i gorące przekąski. Obiekt czynny jest 24 godziny na dobę, w godzinach nocnych sprzedaż odbywa się z okienka. Otwarcie: luty 2017

Huzar: sukcesywne powiększanie sieci Lokalizacja: Nidzica Nowa stacja sieci Huzar oferuje klientom cztery rodzaje paliw: benzynę Pb95 oraz Pb98, olej napędowy oraz LPG. Oprócz ośmiu standardowych stanowisk do tankowania, obiekt wyposażony jest także w szybki wlew paliwa dla tirów oraz bezdotykową myjnię samochodową. W przestronnym, 100-metrowym sklepie, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, można kupić najpotrzebniejsze płyny eksploatacyjne, akcesoria samochodowe oraz produkty spożywcze. Stacja zaprasza także do skosztowania gorących napojów w kąciku kawowym

e-stacjapaliw.pl

W ofercie stacji w Ru­dzie Śląskiej jest benzyna 95, LPG, ON i uszlachetniony ON Moya Power

Najlepsza kawa Huzar oraz posilenia się przed dalszą podróżą hot dogami. Placówka oferuje swoim klientom, zarówno indywidualnym, jak i biznesowym, programy lojalnościowe. Otwarcie: luty 2017

BP: ponad pół tysiąca stacji Lokalizacja: Włosań Nowa stacja BP Głogoczów położona jest przy DK nr 7 na trasie z Zakopanego do Krakowa (woj. małopolskie). To już 524. placówka sieci. Wyposażona jest w trzy dystrybutory wieloproduktowe, jeden dystrybutor szybkiego wlewu diesla. Na

stacji znajduje się sklep i kawiarnia Wild Bean Cafe mająca bogatą ofertę kaw, a także gorących przekąsek i ciast. Strefa WBC XL oferuje 32 miejsca siedzące. Do dyspozycji klientów jest też odkurzacz, kompresor i stanowisko do tankowania AdBlue. Klienci stacji BP Głogoczów mogą zbierać punkty w programie bonusowym Payback, wymienić je na nagrody lub przekazać na wsparcie akcji pięciu społecznych partnerów BP: Siemachy, Stowarzyszenia Wiosna (programy Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości), PAH z programem Pajacyk, Hospicjum św. Łazarza z akcją Pola Nadziei i TOPR. Otwarcie: luty 2017

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

11


wieści z branży

NIK

o zapasach paliw

F

unkcjonujący w Polsce system zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz obowiązkowych zapasów gazu ziemnego zapewnia utrzymywanie ustawowej ilości paliw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki w razie zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa lub zakłóceń na rynku paliw. System wyposażony jest także w opracowywane przez przedsiębiorców procedury postępowania na wypadek zakłóceń w przywozie paliw lub awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym czy magazynowym paliw. Polska prawidłowo wypełnia obowiązek (obejmujący wszystkie kraje UE) utrzymywania 90-dniowych zapasów interwencyjnych ropy naftowej lub paliw i gazu płynnego (LPG) oraz 30-dniowych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

12

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

Organy administracji rządowej w okresie objętym kontrolą (1 stycznia 2015 r. – 30 czerwca 2016 r.) prawidłowo wywiązywały się z obowiązku monitorowania i nadzorowania systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz obowiązkowych zapasów gazu ziemnego. Również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw oraz handlowcy zajmujący się przewozem paliw płynnych i gazowych, a także przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowe realizowali zadania tworzenia i utrzymywania zapasów paliw oraz magazynowania paliw i zarządzania instalacjami magazynowymi. Obecny stan dostępnej pojemności instalacji magazynowych oraz infrastruktury towarzyszącej zapewnia przechowywanie zapasów ropy naftowej, produktów naf-

towych i gazu ziemnego w ilości wymaganej przez obowiązujące przepisy. Spełnione są także wymagania ustawowe w zakresie dostępności paliw, tj. uwalniania całości zgromadzonych zapasów interwencyjnych w razie zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa lub konieczności wypełnienia zobowiązań międzynarodowych. Poziom zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw naftowych (w przeliczeniu na ekwiwalent ropy naftowej) na 31 marca 2016 r. wynosił 6677 tys. ton. Poziom tych zapasów zaspokajał zapotrzebowanie na paliwa ciekłe na poziomie 104 dni importu netto ropy naftowej i produktów naftowych wobec 90 dni wymaganych przez ustawę o zapasach. Dodatkowo zapasy handlowe ropy naftowej i paliw naftowych (1714 tys. ton) stanowiły zabezpieczenie na 27 dni.

e-stacjapaliw.pl

FOT. pixabay

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że producenci paliw, handlowcy zajmujący się przewozem paliw płynnych i gazowych oraz przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowe prawidłowo realizują zadania tworzenia i utrzymywania krajowych zapasów paliw oraz magazynowania paliw i zarządzania instalacjami magazynowymi.wieści z branży

Ponad 170 stacji Moya do grudnia

R

ealizując swój plan posiadania w sieci 250 stacji do końca 2019 r., polska firma Anwim SA, zamierza do grudnia osiągnąć poziom 170 obiektów „ubranych” w barwy Moya. Marka planuje dalej umacniać swoją pozycję wiarygodnego partnera dla przewoźników, jednak wybór lokalizacji dla części nowych stacji to krok w stronę budowania rozpoznawalności wśród klientów indywidualnych. – Naturalnie rozwój franczyzy to wciąż jeden z naszych priorytetów. W wyniku niepewności co do ostatecznego kształtu podatku handlowego wielu naszych potencjalnych partnerów długo wstrzymywało się z decyzją o przystąpieniu do sieci. Przez to w ubiegłym roku dołączyło do niej jedynie 18 stacji franczyzowych, co i tak jest dobrym wynikiem. Zamierzamy jednak wyrównać tę stratę w bieżącym roku, przyłączając do sieci około 30 kolejnych stacji franczyzowych. Do tego powinniśmy uruchomić co najmniej 10 stacji własnych.

14

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

Znaczna ich część będzie ulokowana w dużych miastach. To dla nas istotny ruch mający polepszyć dotarcie do klientów indywidualnych. Dzięki dogodnym lokalizacjom stacji Moya w pobliżu przejść granicznych i parków logistycznych oraz przy głównych trasach tranzytowych jesteśmy już wiarygodnym partnerem dla klientów flotowych. Teraz czas na wspomnianych klientów indywidualnych – mówi Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim SA. Oprócz dołączania nowych stacji partnerskich, operator zadba także o podniesienie standardu w placówkach już funkcjonujących w sieci. W odpowiedzi na potrzeby klientów i w trosce o utrzymanie jednolitych wzorców, w tym roku zmodernizowanych zostanie około 80 obiektów w sieci Moya. Usprawnienia dotyczyć będą głównie sal sprzedaży. Równie istotną część biznesu stanowią stacje automatyczne, przeznaczone do obsługi klientów flotowych. W zeszłym roku

uruchomiono aż pięć obiektów przewidzianych dla przewoźników – w Porcie Świecko, Gorzyczkach, Gdyni, Lublinie i Wolicy. Wprowadzono także wiele udogodnień w programie Moya Firma: do obrotu trafiła co-brandowa karta Moya IQ Card (umożliwiająca płacenie za paliwo i wnoszenie opłat drogowych w ponad 1,2 tys. punktów na terenie 13 państw Unii Europejskiej), klientom udostępniono nową platformę e-commerce, skrócono czas wydawania kart, rozwinięto dział Biura Obsługi Klientów oraz stworzono możliwość płatności zbliżeniowych dzięki emisji nowych kart z tą funkcją. W planach na ten rok, oprócz oddania do użytku kolejnych obiektów, znajduje się modernizacja i rozbudowa istniejących, rozszerzanie asortymentu dostępnych płatności kartami flotowymi oraz dodawanie kolejnych funkcjonalności do panelu klienta online. Planuje się również wprowadzenie możliwości przedpłaconego zasilania karty flotowej.

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Ubiegły rok marka Moya zakończyła ze 132 obiektami. Do końca bieżącego przy polskich drogach powstanie ich jeszcze około 40.


wieści z branży

Narodowa Loteria Paragonowa zawitała na stacje benzynowe

Sprzedaż detaliczna paliw płynnych do pojazdów silnikowych to nowa, a zarazem ostatnia już branża premiowana w loterii – popularnej akcji edukacyjnej organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego wspiera loterię od stycznia do końca marca br., promując ją w polskiej branży paliwowej.

FOT. total

L

oteria obowiązuje przez cały pierwszy kwartał 2017 r., czyli od 1 stycznia do 31 marca. Oznacza to, że wszystkie paragony fiskalne wydane za zakup paliw na stacjach benzynowych będą mogły być zgłoszone w loterii jako paragony branżowe. Tym samym wezmą udział w losowaniu nagrody specjalnej – samochodu osobowego marki Opel Insignia wraz z rocznym ubezpieczeniem OC/AC. Oczywiście w loterii można rejestrować również paragony fiskalne spoza branży premiowanej za zwykłe zakupy. Wystarczy, że na stronie Naro­ dowej Loterii Paragonowej klient zarejestruje paragon fiskalny na kwotę minimum 10 zł za dowolny kupiony produkt bądź usługę, by miał szansę wygrać nagrodę główną – Opla Astrę lub sprzęt elektroniczny: notebooki i tablety. Resortowa

e-stacjapaliw.pl

loteria przeznaczona jest tylko dla osób, które skończyły 18 lat. Paragony fiskalne klienci mogą zgłaszać do loterii również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej, która automatycznie sczytuje z paragonu takie dane, jak NIP podatnika, który go wystawił, numer kasy fiskalnej, datę oraz kwotę. Umożliwia również wpisanie i zapamiętanie adresu e-mail i numeru telefonu uczestnika, co powoduje przepisanie tych danych do formularza zgłoszeniowego loterii. Co ważne, narzędzie to nie zbiera żadnych danych ani zdjęć paragonów. Aplikacja jest dostępna w systemach operacyjnych Android i iOS, a jej znakiem rozpoznawczym jest logo loterii. Aplikacja cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników: tylko do połowy lutego za jej pośrednictwem zarejestrowano ponad 400 tys. paragonów.

Narodowa Loteria Paragonowa ma uświadamiać Polakom, że wydawanie i branie paragonów przy każdych zakupach towarów i usług oraz proszenie o paragon, kiedy sprzedawca zapomina o jego wydaniu, to postawa obywatelska, która przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie usług, z których wszyscy korzystamy na co dzień. Ogółem od początku trwania loterii Polacy zarejestrowali blisko 125 mln paragonów. Wśród premiowanych branż znalazły się usługi, z których większość obywateli korzysta w codziennym życiu, takie jak: usługi fryzjerskie i kosmetyczne, prywatna praktyka lekarska i stomatologiczna, naprawa i kupno części do samochodów osobowych, usługi gastronomiczne, przejazdy taksówkami, a od nowego roku – sprzedaż paliw płynnych na stacjach benzynowych.

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

15


wieści z branży

Trans Polonia SA

inwestuje miliony we flotę

Ź

ródłem finansowania programu będą środki własne, w tym środki pozyskane z planowanej emisji akcji. Po jej ukończeniu realizacja założeń programu rozpocznie się w II połowie 2017 r. Grupa zakłada nabycie 56 cystern chemicznych, 40 cystern paliwowych i LPG oraz 10 cystern bitumicznych, a także 40 ciągników siodłowych o łącznej wartości ok. 55,8 mln zł. Program

16

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

zakłada także pozyskanie ok. 6,2 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego w związku ze wzrostem skali działalności. –Prezentujemy ambitny program inwestycyjny, który pozwoli Grupie Trans Polonia w dalszym ciągu zwiększać skalę prowadzonej działalności, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku logistyki surowców petrochemicznych. Chcemy skutecznie wykorzystywać sprzyjające warunki rynkowe, co oznacza kontynuację pozytywnych trendów w zakresie poprawy wyników finansowych – wyjaśnia Dariusz Cegielski, prezes zarządu Trans Polonia SA. Podstawowym celem programu inwestycyjnego 2018-2020 jest zapewnienie stabilnego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy, osiąganego poprzez wzrost skali prowadzonej działalności, wynikający z wyższych przychodów ze sprzedaży i utrzymanie obecnych poziomów rentowności. Konsekwencją zmian będzie sukcesywna poprawa wyników

finansowych i umacnianie pozycji spółki zarówno w przewozach krajowych, jak i międzynarodowych. – Pragniemy zaproponować naszym obecnym i potencjalnym przyszłym akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w rozwoju Grupy Trans Polonia od strony udziałowej, dlatego jako zarząd przedkładamy walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy uchwały w sprawie pozyskania środków w drodze emisji akcji – informuje Dariusz Cegielski. Trans Polonia dostarcza obecnie paliwo do większości stacji w Polsce. Jest to wynik przejęcia przez spółkę w 2015 r. 100 proc. akcji spółki transportowej z Grupy Orlen. Transakcja o wartości ok. 85 mln zł objęła wszystkie aktywa Orlen Transport. Sprzedaż aktywów transportu samochodowego była zgodna ze strategią PKN Orlen, która zakłada koncentrowanie się na zasadniczych z punktu widzenia koncernu obszarach działalności: rozwoju segmentu downstream, detalu oraz poszukiwań i wydobycia.

e-stacjapaliw.pl

FOT. trans polonia sa

Operator realizujący przewozy cysternowe paliw do większości stacji w Polsce opublikował program inwestycyjny na lata 2018-2020. Wzrost floty własnych ciągników i naczep-cystern o ponad 140 jednostek pozwoli spółce odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na oferowane usługi. Wartość programu wynosi 62 mln zł.


wieści z branży

Przewijak

zaskakuje branżę Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło propozycję wprowadzenia przepisu zobowiązującego właścicieli stacji benzynowych do wydzielenia specjalnego pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci. Projekt nie był konsultowany z branżą paliwową.

FOT. freepik

Z

apis ten znalazł się w projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego zwraca uwagę, że wspomniany przepis nie uwzględnia ani specyfiki poszczególnych stacji, ani też kosztów, jakie operatorzy musieliby ponieść. Apeluje też o podjęcie dialogu z przedstawicielami branży w celu wypracowa-

nia racjonalnego rozwiązania. W Polsce funkcjonuje ok. 6,8 tys. ogólnodostępnych stacji paliw prowadzących sprzedaż co najmniej dwóch rodzajów paliwa. Stacje działają w różnych formatach: premium, ekonomicznym, wreszcie samoobsługowym. W piśmie, które POPiHN skierowała do podsekretarza stanu w MIiB Tomasza Żuchowskiego, czytamy: „Abstrahując od całkowicie pominiętych w Ocenie Skutków Regulacji kosztów, związanych z przebudową stacji w celu wydzierża-

wienia pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci (które szacowane jest na kilkadziesiąt tysięcy złotych na każdą stację), w przypadku wielu stacji ze względu na ograniczoną powierzchnię nie ma fizycznej możliwości udostępnienia takiego pomieszczenia”. Jest to też niemożliwe na stacjach samoobsługowych, gdyż z reguły nie ma tam budynków, a także na większości stacji formatu ekonomicznego, gdzie występuje jedynie pomieszczenie sklepowe, w którym można zrobić tylko najpotrzebniejsze zakupy związane z samochodem i podróżą. REK

L

A

M

A


wieści z branży

Premiera nowatorskiej technologii opatrzonej patentem AC SA, producent systemów LPG/CNG marki STAG, opatentował nowość na skalę światową – instalację LPG z wtryskiem gazu do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Szczegóły nowej technologii firma zaprezentuje 7 kwietnia podczas targów GasShow 2017.

T

argi GasShow to największe wydarzenie w branży LPG/CNG/LNG w Europie. Firma AC SA zaprezen-

tuje na nich innowacyjną technologię zasilania pojazdów. – Instalacja, którą opatentowaliśmy, jest przystosowana do silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Nasze rozwiązanie, jako pierwsze na świecie, będzie przystosowane do pracy z silnikami tzw. dwuwtryskiwaczowymi. Cieszymy się niezmiernie i już nie możemy się doczekać premiery tego rozwiązania – mówi Marcin Trocki, kierownik DSIWT z firmy AC SA, producenta systemów LPG/CNG marki STAG. Obecnie na rynku dostępne są systemy LPG, które opierają się na zastosowaniu wtrysku gazu w fazie ciekłej. Są to rozwiązania szóstej generacji, w których gaz dostarczany jest poprzez wtryskiwacze benzynowe, zasilane przez wysokociśnieniową pompę benzynową. Istotny jest także fakt, że w instalacjach gazowych

z ciekłym wtryskiem paliwa rozprężenie LPG następuje w cylindrze, co skutkuje jego pełniejszym wypełnieniem oraz efektywniejszym spalaniem mieszkanki paliwowo-powietrznej. Instalacja LPG z wtryskiem gazu w fazie ciekłej może być jednak jeszcze lepsza, co udowadnia firma AC poprzez stworzenie systemu do zasilania silników z wtryskiem bezpośrednim. Podczas targów GasShow 2017 spółka zaprezentuje nie tylko swoją innowacyjną technologię, ale także aranżację stoiska o powierzchni aż 120 m2. Odwiedzający będą mogli poznać firmę i jej rozwiązania dzięki rozmowie z ekspertami oraz specjalnym multimedialnym pokazom. Wydarzenie odbędzie się 7-8 kwietnia br. w Centrum Wysta­ wienniczym EXPO XXI przy ul. Prądzyń­ skiego 12/14 w Warszawie.

Innowacyjny monitoring zbiorników z paliwem

O

pomiarowanie tak wysokich zbiorników, przy założeniu najbardziej precyzyjnego pomiaru w technologii magnetostrykcyjnej, możliwe było wyłącznie z użyciem amerykańskich sond elastycznych MTS, model Tank Slayer. Sondy te mają elastyczne elementy pomiarowe, które można zwinąć i dzięki temu łatwo przetransportować oraz zamontować bez użycia dźwigu. Dodatkową ich zaletą jest możliwość montażu w zapełnionych zbiornikach. Nie ma potrzeby opróżniania i wentylowania zbiorników przed instalacją. Elastyczne sondy MTS w Polsce pojawiły się po raz pierwszy, sprowadzone zza oceanu przez PetroConsulting do realizacji zlecenia w Baltchem SA. Zastąpiły wysłużone i mniej dokładne sondy radarowe. By uniknąć ogromu prac na tak dużych zbiornikach, związanych z typowym prowadzeniem okablowania sygnałowo-zasilające-

18

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

go, każda z dziewięciu sond została podłączona do zaprojektowanej i wykonanej przez PetroConsulting centralki Tank Monitor. Centralka odpowiada za zbieranie danych i transmisję ich na serwer. Urządzenie to można podłączyć do właściwie każdego znanego i współcześnie stosowanego urządzenia pomiarowego dla zbiorników paliwa lub innego medium, np. metanolu. Tank Monitor zbiera dane pochodzące z sond pomiarowych, interpretuje je i przetwarza, a następnie za pośrednictwem łącza GSM przesyła dane na dedykowany serwer. Tam podlegają dalszej analizie przez wytypowane osoby, mogące znajdować się dziesiątki kilometrów od lokalizacji zbiorników. Stworzony na potrzeby Baltchem SA system uzbrojony w zespół sond rejestruje pomiary produktu, wody i temperatury, a dzięki oprogramowaniu PetroManager NET całkowicie zarządza magazynem paliw.

e-stacjapaliw.pl

FOT. Pixabay, baltchem

W szczecińskiej bazie firmy Baltchem SA stworzony został nowatorski system kontrolno-pomiarowy dla dziewięciu zbiorników wielkogabarytowych o wysokości do 22 metrów.


wieści z branży

Tankowanie wygodne i oszczędne

Kierowcy mogą już korzystać z platformy Jumbster, która pozwala porównać ceny paliw na stacjach benzynowych znajdujących się w ich okolicy. Dodatkowo otrzymują informację o aktualnych promocjach na inne produkty oferowane przez daną stację.

Do

mogą dotrzeć nie tylko do kierowców przejeżdżających obok, ale także do znacznie większego grona klientów. Osoba odwiedzająca platformę zapozna się także z bieżącymi promocjami i ofertami partnerów Jumbstera. Co więcej, każdy klient po skorzystaniu z wybranej przez siebie stacji ma możliwość wyrażenia opinii na temat obsługi. Maciej Kiersnowski, będący współwłaścicielem stacji paliw, dostrzegając potencjał platformy, już zdecydował się na podjęcie współpracy. – Wierzę w innowacyjne rozwiązania, które zwiększają obszar oddziaływania, a przede wszystkim wygenerowaną sprzedaż stacji – deklaruje Maciej Kiersnowski. Tym samym stacja Petrodom w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 360, stała się pierwszym oficjalnym partnerem Jumbstera. – Obecnie widzimy olbrzymie zainteresowanie naszym rozwiązaniem wśród właścicieli stacji paliw. W serwisie pojawiły się pierwsze stacje Petrodom i Pegas, a rozmowy z kolejnymi stacjami są w toku – dodaje twórca Jumbstera. Z platformą współpracować mogą wszyscy przedsiębiorcy, również właściciele pojedynczych stacji, którzy w innowacyjny sposób chcą zwiększać sprzedaż

FOT. PIXABAY

stworzenia Jumbstera zainspirował Mariusza Klementowskiego jeden z prelegentów konferencji e-commerce, mówiący o wyspecjalizowanych wyszukiwarkach. To wtedy narodziła się idea, aby dać kierowcom dostęp do aktualnych cen paliw, a także możliwość porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W 2015 r. do twórcy platformy dołączył co-founder Marcin Brzeski, wspierając Jumbstera umiejętnościami kodowania oraz UX. – Codziennie 2,4 mln kierowców w Polsce kupuje paliwo, tracąc nawet 1650 zł, a właściciele tirów 38 tys. zł rocznie, z powodu różnic cen między stacjami paliw. Jednocześnie 71 proc. kierowców deklaruje, że cena jest dla nich najważniejsza. Szkopuł w tym, że nie mają możliwości jej zweryfikowania bez odwiedzenia kilku pobliskich stacji. My to zmieniamy. Dajemy narzędzie, które pozwala znaleźć najlepszą ofertę paliw, myjni czy kawy w okolicy lub na wskazanej trasie i zarezerwowania ceny na czas dojazdu do stacji – mówi Mariusz Klementowski. Jumbster jako jedyna platforma pokazuje aktualne ceny w czasie rzeczywistym i daje 100 proc. gwarancji na wyświetlane informacje. Za pomocą aplikacji każdy użytkownik na swoim telefonie może wyświetlić stronę z cenami, dzięki czemu stacje paliw

e-stacjapaliw.pl

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

19


wywiad

Jacek Malec pierwszą stację paliw pod marką Momo otworzył siedem lat temu

marżę

Na nie można narzekać Naszym celem jest konsolidacja na terenie centralnej Polski. To tam jest bowiem najwięcej samochodów i klientów z zasobnym portfelem – wskazuje w rozmowie z „Nowoczesną Stacją Paliw” Jacek Malec, prezes zarządu Momo SA.

20

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl


wywiad

Stacje autostradowe to takie większe krany, przez które koncerny paliwowe wylewają swoje nadwyżki produkcyjne. Tam wyższa marża jest ściśle powiązana z ceną. Przy autostradzie jest drogo, bo klient i tak wjedzie. Dlaczego? Bo musi, gdyż albo ma kartę paliwową, albo pusty bak

FOT. Rafał Skórski

Otwierając siedem lat temu w Grodzisku Mazowieckim pierwszą stację benzynową, planował pan rozwój biznesu w okolicach osiedli mieszkaniowych. Kolejne inwestycje Momo świadczą, że tego planu ściśle pan się trzyma. To prawda. Osiedla mieszkaniowe trzeba w tym wypadku rozumieć jako obszar o zdefiniowanych granicach, który nowa stacja obsługuje. W wypadku Grodziska Mazowieckiego pierwsza stacja jest w samym centrum osiedla, a druga obsłu­ guje klientów na łączniku między zjazdem z autostrady a miejscem zamieszkania. W Legionowie Momo jest zlokalizowane w centrum osiedla obok supermarketu, a w Turowie koło Wołomina – biorąc pod uwagę, że jest to największy powiat w kraju – także mieścimy się w środku jednej z większych mieszkaniówek. Koncepcja, że klient tankuje – zwłaszcza na stacjach automatycznych – tam, gdzie mieszka, nie jest odkrywcza. To się po prostu sprawdza, tak więc dalej konse­ kwentnie będziemy podążali tą ścieżką. I nie planujecie żadnych od niej odstępstw? Są oczywiście strefy, w których miejsce zamieszkania łączy się z miejscem robie­ nia zakupów. Tam też staramy się być obecni. Tak już zresztą jest w Grodzisku,

e-stacjapaliw.pl

Legionowie i Turowie. Momo to często pionier takiego rozwoju przestrzeni, bo gdy my się pojawiamy, to po roku jest też supermarket i inwestycja mieszkaniowa. Nie jest sztuką dostawić stację, kiedy one już stoją. To wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych, na które stać jedynie koncerny. Będąc w nowym miej­ scu, możemy zbudować wolumen sprze­ dażowy dla przemieszczającego się w okolicy mieszkańca. Jeśli ktoś pokonu­ je trasę wschód–zachód, to wiadomo, że na Momo tankował nie będzie. Tranzyt również do nas nie zawita. Nie obsługu­ jemy ruchu ciężarowego, tylko samocho­ dy osobowe i dostawcze. Nasz statystycz­ ny klient detaliczny przejeżdża średnio 12 tys. km rocznie, ma auto w leasingu albo używane, sprowadzone z zagranicy i tankuje za 100 zł. Jak zmienił się rynek paliwowy w Polsce od momentu, gdy otwierał pan pierwszą stację Momo? W ciągu tych siedmiu lat doszło do kolej­ nych konsolidacji z udziałem mniejszych podmiotów. Zwiększyła się też liczba stacji. Obecnie podzielić je można na trzy grupy. Pierwsza – nieosiągalna dla nas, bo plasują się w niej tylko koncerny – to stacje autostradowe. Stanowią one wiel­ kie, kapitałochłonne inwestycje. W takich lokalizacjach czynsz dzierżawny jest

wysoki, ale skoro ktoś wytwarza ogrom­ ne ilości paliwa, to musi je też jakoś wprowadzać na rynek. Stacje autostra­ dowe to takie większe krany, przez które koncerny paliwowe wylewają swoje nad­ wyżki produkcyjne. Tam wyższa marża jest ściśle powiązana z ceną. Przy auto­ stradzie jest drogo, bo klient i tak wjedzie. Dlaczego? Bo musi, gdyż albo ma kartę paliwową, albo pusty bak. Dużo takich stacji stoi wzdłuż autostrady A2 z War­ szawy do Poznania. Warto podkreślić, że są one czyste, co nas wyróżnia na tle Europy Zachodniej. Porównując sytuację np. w Polsce i w Niemczech, można powiedzieć nasze stacje autostradowe to volkswageny passaty, a ich trabanty. Jest to wynik tego, że za Odrą są one dzierża­ wione na krótkie okresy, dlatego nikt w nie nie inwestuje, przez co są zaniedba­ ne. Przyznam, że tak brudnych toalet jak na niemieckich stacjach autostradowych dawno już nie widziałem. Druga grupa – to stacje powstające na osiedlach. W niej skupia się większość rynku, bo wszyscy już się nauczyli, że klient tankuje tam, gdzie mieszka, i starają się lokalizować swoje placówki właśnie w sąsiedztwie nowych osiedli. Trzecią grupę tworzą prywatne stacje paliw. Te indywidualne biznesy to najdynamiczniej rozwijający się segment rynku, o czym świadczy znaczny przyrost ich liczby. One później

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

21


wywiad

nieraz przeistaczają się we franczyzy koncernów, ale łączą się też w sieci, któ­ rych wcześniej nie było. I to dobrze, że pojawiają się nowe marki, bo gdyby były tylko dwa brandy, litr paliwa kosztowałby 9 zł. Konkurencja to korzyść i dla klienta, i dla rynku. Niebawem może się na nim pojawić naprawdę duży gracz, bo skarb państwa rozważa połączenie Lotosu i Orlenu. To byłoby dobre dla polskiego przemysłu naftowego. Skarb państwa jako właściciel obu spółek utrzymuje obecnie cztery brandy: Orlen, Bliska, Lotos i Lotos Optima. To niemało kosztuje. Jeśli chodzi o Orlen, można to jeszcze jakoś wytłumaczyć, ale jego konkurencja? Klient często się zasta­ nawia, czy ma do czynienia z lepszym i gorszym Lotosem. Nie wiem jednak, co powiedziałby UOKiK na taką konsolidację.

22

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

Na pozwolenie na rozpoczęcie inwestycji w Grodzisku Mazowieckim nie czekaliśmy dwa lata, ale dziewięć miesięcy. To olbrzymia różnica. Obecnie jednak już niemal we wszystkich gminach jego wydanie trwa od dziewięciu do dwunastu miesięcy. Krócej niż na przykład w Niemczech Jakie bariery napotkał pan, otwierając kolejne stacje Momo? Główną był brak kapitału. Jeśli chodzi o pozwolenia i procedury, to w ostatnich latach wiele zmieniło się na korzyść. Gminy zorientowały się, że każda kolejna stacja benzynowa oznacza wpływy do budżetu z racji podatku od nieruchomo­ ści oraz nowe miejsca pracy. Grodzisk Mazowiecki był prekursorem takiego

podejścia. Władze tego miasta bardzo otwarcie podchodziły do naszych planów i starały się ułatwiać załatwianie formal­ ności. Tak np. na pozwolenie na rozpoczęcie inwestycji nie czekaliśmy dwa lata, ale dziewięć miesięcy. To olbrzymia różnica. Obecnie już niemal we wszystkich gmi­ nach czeka się na nie 9-12 miesięcy. Krócej niż we wspomnianych Niemczech.

e-stacjapaliw.pl


wywiad

Czym różni się prowadzenie biznesu w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie i Turowie? W tych miejscowościach mamy do czy­ nienia z zupełnie innym klientem deta­ licznym. Widać to po średnim tankowa­ niu i godzinach tankowania. W Legionowie i Turowie to pierwsze jest dużo niższe niż w Grodzisku Mazowieckim, a kierowcy przyjeżdżają na stacje prze­ ważnie rano i późnym wieczorem. Dzieje się tak dlatego, że muszą wcześniej wyjechać, by dostać się do Warszawy. Klienci w tych miastach mają trochę inne potrzeby. W Turowie są bardzo wyczuleni na cenę litra paliwa. Jeden grosz mniej oznacza dużo większą sprzedaż, poranna promo­ cja – kolejki do dystrybutorów. Odnoto­ wu­jemy tam też ponadprzeciętną szyb­ kość reakcji, bo jeśli robimy taką promo­ cję, to na stacji mamy od razu tłumy, a jeśli nie robimy, to przyjeżdża niewiele osób. Są to też klienci mniej lojalni w porów­ naniu z tymi z Legionowa.

FOT. Rafał Skórski

A jak jest z lojalnością klienta grodziskiego? Określiłbym ją na poziomie 99,9 proc. Utrzymujemy starych klientów i zysku­ jemy nowych. W Grodzisku Mazowieckim kierowcy zwracają uwagę na to, gdzie mają najbliższą stację i czy zatankują szybko. Wtedy różnica dwóch czy trzech groszy na litrze nie ma dla nich znaczenia. Co miesiąc wydajemy tam kilkaset kart, które umożliwiają identyfikację klienta oraz mają możliwość dodawania funkcjonal­ ności. To o czymś świadczy. Klientów w Grodzisku Mazowieckim jest też coraz więcej także dlatego, że powiat przycią­ ga nowych mieszkańców. Rocznie przy­ bywa ich średnio około tysiąca. Jakie promocje cenowe robicie na stacjach Momo? Niżej niż te dwa, trzy grosze rabatu na litrze nie możemy zejść, bo nie miałoby to ekonomicznego uzasadnienia. No i konkurencja by nam na to nie pozwo­ liła. I bardzo dobrze, bo taka jest jej rola. Marża jest taka, jaka jest, i nie ma z czego schodzić. Zresztą ona jest bardzo dobra, nie można więc narzekać. Orlen i Lotos

e-stacjapaliw.pl

Momo ma w Grodzisku Mazowieckim coraz więcej klientów, bo powiat przyciąga nowych mieszkańców

żyją z marży detalicznej, a skoro oni dają radę, to i taki mały podmiot jak Momo da radę.

naszego pomysłu. Nie zmienia ani kon­ ceptu na biznes, ani kadry, co oznacza, że strasznych błędów nie popełniliśmy.

Czy z perspektywy tych siedmiu lat obecności na rynku popełnił pan jakieś błędy w biznesie? Dzisiaj widzę, że trzeba było od razu otwierać cztery stacje, osiągnąć dojrzały wolumen i być na plusie już na starcie. Ale to się teraz łatwo mówi. Posłuchałem różnych doradców – i tych autoryzowa­ nych, i nieautoryzowanych – twierdzących, że jeśli otworzymy kilka stacji, to potem będziemy dokładali do interesu. To się nie potwierdziło. Tak samo się bowiem gene­ ruje milion jak cztery miliony obrotu. To ta sama skala. Zaczynając od jednej stacji, musieliśmy mozolnie wiosłować do tych pięciu, które teraz mamy. Konieczne były różne manewry kapitałowe, mieliśmy akcjonariusza fińskiego, który po jakimś czasie się wycofał. Teraz jesteśmy świeżo po zmianie akcjonariatu i on docenia siłę

Jakie macie plany na przyszłość? Jestem ostrożny, jeśli chodzi o składanie deklaracji, ale na pewno będziemy kłaść nacisk na dalszy rozwój. Wciąż jesteśmy bowiem małą firmą, gdyż nasze obroty kształtują się na poziomie 40 mln zł rocz­ nie, co w biznesie paliwowym jest niskim wynikiem. A myśli pan o wyjściu poza granice województwa mazowieckiego? Celem strategicznym jest konsolidacja na terenie centralnej Polski, czyli woje­ wództw mazowieckiego i łódzkiego. To tam jest bowiem najwięcej samochodów i klientów z zasobnym portfelem. Przyszłość należy jednak do sieci o zasię­ gu ogólnokrajowym. Rozmawiał rafał skórski

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

23


narzędzia

Ciężarowy parkuje,

stacja zyskuje

Z Z

opracowanego w 2013 r. przez Komisję Europejską zestawienia wynika, że rocznie dochodzi nawet do 44 wypadków śmiertelnych w wyniku pozostawienia pojazdu w niezabezpieczonym miejscu. Z kolei analizy TAPA EMEA (istniejące od 1997 r. stowarzyszenie, którego celem jest minimalizacja strat w transporcie i magazynowaniu, przeciwdziałanie zagrożeniom, edukacja oraz ustanawianie międzynarodowych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa) przynoszą informację, że w samej tylko Unii Europejskiej co roku ok. 90 tys. ciężarówek jest okradanych podczas postoju. Szacowane straty dla gospodarki wynoszą ponad 16 mld euro. Dlatego dostępność bezpiecznych i komfortowych parkingów dla samochodów ciężarowych jest bardzo ceniona nie tylko przez kierowców, ale także właścicieli firm transportowych i operatorów logistycznych.

Raporty GDDKiA podstawą biznesplanu Niestety na Starym Kontynencie panuje ogromny deficyt tego typu parkingów. Z szacunków firmy Bosch wynika, że tylko na niemieckich autostradach brakuje około 14 tys. miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych. Kierowcy poruszający się po tym kraju muszą często odwiedzać wiele parkingów, zanim zdołają bezpiecznie zaparkować pojazd. Długotrwałe poszukiwanie odpowiednich miejsc parkingowych może powodować przekroczenie

24

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

ustawowego czasu jazdy i odpoczynku, a także zwiększenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. Często kierowcy są zmuszeni do pozostawienia pojazdu w miejscach niebezpiecznych dla ruchu lub opuszczenia autostrady i zaparkowania gdzie indziej, np. na terenach przemysłowych. Podobnie jest w Polsce. Gdy postój jest już konieczny, kierowcy ze względów bezpieczeństwa najczęściej rozpoczynają poszukiwania parkingu od stacji benzynowych. To sprawia, że dla właścicieli tych ostatnich pojawia się nisza biznesowa. Wolny teren w sąsiedztwie stacji po odpowiednim zagospodarowaniu może się więc okazać dobrym źródłem dodatkowego dochodu. Ważnym kryterium podczas tworzenia parkingu dla tirów przy stacji paliw jest jej lokalizacja. Najlepiej, gdy w pobliżu przebiega droga krajowa, którą co dnia porusza się wiele samochodów ciężarowych. Informacje o tym, jaki jest ich średni dobowy ruch na danej trasie, można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Raporty GDDKiA stanowią doskonałe narzędzie do oszacowania potencjalnej liczby klientów. Ważna jest też nawierzchnia parkingu. Najtańsza opcja to żwir, ale estetyka takiego rozwiązania pozostawia wiele do życzenia. Dobrą alternatywę stanowi kostka brukowa, która wytrzymuje nacisk nawet do 12 ton na oś.

e-stacjapaliw.pl

FOT. Rafał Skórski

Nawet mały parking dla popularnych tirów zlokalizowany przy stacji benzynowej może być dobrym biznesem. Jest jednak jeden warunek: stacja musi być położona przy trasie, którą codziennie jeżdżą ciężarówki.


narzędzia

Samorząd może być partnerem Dowodem na to, że nawet mały parking dla samochodów ciężarowych to dobry biznes, jest stacja marki Bliska, zlokalizowana w Grodzisku Mazowieckim, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 719. Powierzchnia terenu pozwoliła na stworzenie w tym miejscu zaledwie ośmiu miejsc dla tirów, co sprawia, że niemal codziennie są one zajęte w komplecie. Godzina postoju kosztuje 6 zł, cztery godziny to wydatek rzędu 12 zł, a 12 godzin – 20 zł. Można też wykupić opcję postoju na cały dzień lub cały tydzień. Te kosztują odpowiednio – 25 zł i 80 zł. Wniesienie opłaty w wysokości 240 zł daje możliwość parkowania ciężarówki przez cały miesiąc. Z tej ostatniej opcji korzystają m.in. okoliczne firmy transportowe, dla których parking przy stacji Bliska pełni niejednokrotnie funkcję bazy. Przyjmując, że połowa miejsc na tej stacji jest zajmowana w opcji do 12 godzin (regularny dzienny okres odpoczynku kierowcy musi trwać nieprzerwanie 11 godzin), miesięczny zysk z tego tytułu wynosi ok. 5 tys. zł. Do tego dochodzą profity z abonamentów miesięcznych i postojów krótkotrwałych. Dodatkowym magnesem, który przyciąga w to miejsce kierowców, jest jego otoczenie. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się m.in. restauracja McDonald's, a nieopodal dyskont Biedronka. Parkingi dla ciężarówek zlokalizowane przy stacjach benzynowych dysponujące dużą liczbą dostępnych miejsc mogą generować zdecydowanie większe przychody. Tak jest np. w wypadku położonej przy trasie E22 w okolicy Człuchowa stacji Canpol. Sąsiadujący

z nią parking ma 1,5 hektara powierzchni i może pomieścić setkę pojazdów. W gminach, gdzie jest duży deficyt miejsc parkingowych dla tirów, właściciele stacji benzynowych podejmują nieraz współpracę z samorządami. Za przykład takiej kooperacji może posłużyć Olecko, którego burmistrz porozumiał się z właścicielem stacji paliw przy ul. Ełckiej, dzięki czemu pozbył się realizujących obowiązkowy postój ciężarówek z newralgicznych punktów miasta. Rafał Skórski

R

e-stacjapaliw.pl

E

K

L

A

M

A

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

25


narzędzia

Wybór stacji dla klienta tranzytowego lub podróżującego po raz pierwszy daną drogą ma z reguły charakter impulsowy. Dlatego sposób oraz jakość oznakowania obiektu bezpośrednio wypływają na to, czy zdecyduje się on tam zatankować i odpocząć. Jakie działania należy podjąć, aby podróżni trafiali z drogi prosto do nas?

26

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Klienci jeżdżą swoimi drogami


narzędzia

S S

tacje benzynowe już dawno przestały straszyć otoczenie swoim nieciekawym wyglądem. Obecnie coraz więcej „cepeenów” przechodzi rebranding i w profesjonalny sposób podkreśla świadczone usługi, jednocześnie kładąc wielki nacisk na dobre, czytelne i jasne oznakowanie. A wszystko po to, by przyciągnąć klienta.

Informuj wcześniej

Podróżujesz autostradą. Kontrolka paliwa zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do czerwonego pola. Nagle po drodze dostrzegasz billboard który informuje: „Stacja paliw X za 3 km”. Myślisz sobie: „Jestem uratowany!” i już rozglądasz się za zjazdem. Gdyby nie wcześniejsze oznakowanie, rozpoczęłyby się nerwowe poszukiwania jakiejkolwiek możliwości uzupełnienia pustego baku. To właśnie dlatego informacja o stacji powinna pojawić się już kilka kilometrów wcześniej. Dzięki temu kierowca może spokojnie zaplanować zjazd, a w tym czasie nabrać ochoty na kawę czy ciepły posiłek. – Taki znak zapowiadający stację benzynową może przyjmować różne formy. Przy autostradach spotyka się billboardy czy nawet megaboardy, świetnie widoczne z dużej odległości i podczas szybkiej jazdy – mówi Jarosław Włodarczyk, właściciel firmy Graffico, która na co dzień zajmuje się kompleksowym rebrandingiem stacji benzynowych. – Właściciel stacji może zdecydować się również na pylon albo tablicę informacyjną. Każdy kolorowy, świecący znak będzie przyciągał wzrok – dodaje. Ważne, żeby informacje były przedstawione w formie skrótowej, najlepiej obrazkowej – kierowca musi wiedzieć, na jaką stację trafi, za ile kilometrów, jakie paliwo może zatankować i czy obiekt daje możliwość skorzystania z WC, kawiarni czy restauracji. Jeżeli właściciel stacji benzynowej z jakiegoś powodu nie zdecyduje się na graficzną prezentację swojego obiektu, pozostają zawsze informacyjne znaki drogowe. Umieszcza je zarządca dróg – warto jednak dopilnować tej procedury, bo na polskich drogach wciąż możemy spotkać stacje, o których próżno szukać jakiejkolwiek informacji i które przez to łatwo przegapić.

e-stacjapaliw.pl

Pylon wizytówką stacji Podróżujący już z daleka widzą świecący, kolorowy graniastosłup – to pylon cenowy. Dawniej, kiedy wyglądał bardzo ubogo, faktycznie informował jedynie o cenach benzyny. Dziś znajdziemy na nim wiele dodatkowych wiadomości – nazwę stacji, ceny paliw oraz listę dodatkowych usług, np. przewijak, WC, wi-fi, cafe, myjnia. Te kilkunastometrowe konstrukcje to najlepsza wizytówka stacji.

Bezpieczeństwo w przy­padku pylonu zapewnia jego konstrukcja nośna. Ten niewidoczny szkielet wpływa na trwałość i stabilność obiektu. Szukając wykonawcy pylonu, warto też zwrócić uwagę, czy swoją produkcję opiera on na przepisach dotyczących obciążenia wiatrem

Muszą więc być spójne z pozostałymi elementami obiektu. Właściciele prześcigają się w elementach, kształtach i kolorach wieży cen, mając jednocześnie świadomość, jak ważną decyzją jest wybór pylonu. Dobry pylon, oprócz pełnienia funkcji informacyjnej, powinien przyciągać uwagę klienta, a co najważniejsze – służyć przez długie lata, aby właściciel stacji nie obawiał się silniejszego podmuchu wiatru czy zmian temperaturowych od –20 do +30 stopni. Co jest więc najważniejsze w wyborze odpowiedniego pylonu? – Bezpieczeństwo zapewnia konstrukcja nośna. Ten niewidoczny szkielet wpływa na trwałość i stabilność konstrukcji. Szukając odpowiedniego wykonawcy, warto zwrócić uwagę, czy swoją produkcję opiera na przepisach dotyczących obciążenia wiatrem i w jaki sposób pylon jest zaprojektowany od wewnątrz – mówi Karol Grefkowicz, inżynier Graffico. – Wiele firm niestety „odchudza” konstrukcje, co pozwala im obniżyć cenę. A tanio nie zawsze znaczy bezpiecznie – podkreśla. Gdy mamy już bezpieczną konstrukcję, musimy zadbać o najbardziej zauważalny element, czyli poszycie pylonu, które można wykonać z wielu materiałów. Najlepsze jest aluminiowe – to materiał, który nie ulega korozji, dlatego po kilku

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

27


narzędzia

Warto postawić na nietypowy kształt pylonu, dodatkowe wyświetlacze, i elementy obrotowe. To wszystko bowiem przyciąga wzrok kierowcy. W przypadku koloru diod wyświetlacza cen najlepszy wybór to czerwień i pomarańcz widoczna, zależy od jakości oświetlenia, jakie zdecydujemy się zamontować. – W oświetleniu stacji liczy się jakość. Teraz stawiamy na technologię LED, która już dawno wyparła świetlówki i neony. Takie oświetlenie musi mieć odpowiednią klasę szczelności, najlepiej więc decydować się na markowe diody i podzespoły. Właściciel nie musi wtedy martwić się o to, czy jego pylon albo otok nie zgaśnie po kilku latach – zwraca uwagę Karol Grefkowicz. Nie warto również stosować tanich alternatyw, które mają zastąpić diody, np. neon-flex, ponieważ są bardzo awaryjne. Dobierając oświetlenie, właściciel stacji powinien pamiętać o doświetleniu wyposażenia obiektu: słupów, dystrybutorów czy sklepu. Im stacja świeci jaśniej, tym lepiej dla jej finansów.

28

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

nad morze, jeziora czy w góry będą jeździć głównie podróżni wybierający się na wypoczynek. Tacy kierowcy będą szukać informacji o przewijakach czy możliwości skorzystania z prysznica.

Bądź widoczny dniem i nocą Gdy zapada wieczór, jedyne intensywne i nigdy niegasnące światło, które kierowcy spotykają na swojej drodze, to właśnie stacje benzynowe. Nocny krajobraz zdobią kolorowe, świecące pylony, podświetlony dach i słupy stacji czy wyraźnie oznaczony sklep. Ponad 90 proc. populacji to wzrokowcy, dlatego to właśnie kolor i światło przyciągnie kierowcę do naszej stacji. – Barwa oraz jej podświetlenie są niesamowicie ważne podczas projektowania stacji – przyznaje Katarzyna Pikulik, grafik kreatywny Graffico. – Obecnie większość stacji jest czerwona bądź żółta – te kolory świecą i wyglądają najlepiej. Ale aby się wyróżnić, właściciele stacji zaczynają być przychylni innym kolorom – zielonemu, fioletowemu, a nawet różowemu. Kolor jest istotny, ale to podświetlenie dodaje mu głębi. To, czy stacja będzie

Stacje paliw już dawno przestały pełnić swoją podstawową funkcję „cepeenu”. Naturalne dla kierowców jest kupno gazety, części do samochodu, hot-doga czy nawet zegarka lub książki. Przy okazji tankowania, znajdziemy też ładowarkę do telefonu, Wi-Fi, miskę dla psa i przewijak dla dziecka. Możliwość załatwienia kilku spraw na raz, staje się dla wielu osób kryterium wyboru. I mimo, że wciąż głównym dochodem dla stacji jest sprzedaż paliwa, dodatkowy asortyment zasila jej dochód i przyciąga klientów, zwłaszcza tych prosto z drogi. Kierowcy, którzy dużo podróżują, chwalą sobie możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, napicia się dobrej kawy czy nawet skorzystania z prysznica. Dlatego w trakcie projektowania wizualizacji bardzo istotne jest odpowiednie oznakowanie sklepu, kawiarni, WC, punktu gastronomicznego, myjni czy restauracji. Klient z pewnością wybierze tę stację, która będzie proponowała najszerszy wachlarz usług dodatkowych, a jej identyfikacja wizualna będzie spójna i przyjazna dla oka. Marta Jankowiak-Górska

e-stacjapaliw.pl

FOT. materiały prasowe

Na stację po…zegarek latach i ulewnych deszczach naszej wieży cenowej nie ozdobią rdzawe zacieki. Bardzo istotne jest także wykończenie konstrukcji i spasowanie kolejnych elementów – ukryte nity nie korodują, a dobrze dopasowane elementy uszczelniają pylon i ochraniają diody przez zamoknięciem. Warto postawić również na nietypowy kształt, dodatkowe wyświetlacze, elementy obrotowe – to wszystko przyciąga wzrok kierowcy. Jaki kolor diod wyświetlacza cen? Najlepszy jest czerwony i pomarańczowy, bo zapewnia widoczność już z kilkunastu metrów, a najgorszy biały i niebieski – światło się rozprasza, a diody szybciej wypalają. A co jeszcze oprócz loga stacji, cen, rodzajów paliwa powinno ozdobić pylon? Piktogramy! To one błyskawicznie informują kierowcę o dodatkowych możliwościach – myjni, kawiarni, restauracji, WC, przewijaku, czy Wi-Fi. Należy dostosować te usługi do drogi, przy której znajduje się stacja – jeżeli trasą poruszają się głównie tiry, piktogramy powinny informować o całonocnym bufecie czy możliwości naładowania telefonu. Autostradą prowadzącą


narzędzia

Przezorność pomaga w biznesie

Ubezpieczenie to wydatek, na który bezwzględnie powinien się zdecydować każdy właściciel stacji benzynowej. Jego wysokość można ograniczyć, dopasowując zakres ochrony do indywidualnych potrzeb.

P FOT. Pixabay

P

rzedsiębiorca prowadzący stację paliw powinien wykupić polisę, dzięki której w razie wypadków losowych uniknie strat lub je zminimalizuje. Mogą się one stać udziałem każdego mimo zachowania należytej staranności i zapobiegliwości. Przykładowo, klient może uderzyć samochodem w dystrybutor albo w drzwi od myjni. Mogą się zdarzyć kradzieże towarów ze sklepu na stacji albo towar przechowywany w lodówce ulegnie rozmrożeniu, gdy zabraknie prądu. Polisa chroni nie tylko przed skutkami tego typu zdarzeń, ale także przed szkodami na osobie trzeciej, np. gdy coś stanie się klientowi, który pośliźnie się na świeżo umytej posadzce. Jaka jest dobra polisa? Przede wszystkim elastyczna, która obejmuje ubezpieczenia: od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, od stłuczenia szyb i innych przedmiotów, zniszczenia sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej i assistance. Punktem wyjścia w doborze polisy jest analiza rodzajów ryzyka związanych z działalnością stacji paliw. Tak np. w wypadku produktów przeznaczonych dla branży paliwowej oferowanych przez największego polskiego ubezpieczyciela PZU ochrona podstawowa zabezpiecza przed takim ryzykiem jak: – ogień i inne żywioły (zalanie, deszcz nawalny, huragan, powódź, koszty naprawy uszkodzonych wskutek zamarznięcia instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania), a także skutki wymienionego powyżej wypadku, tj. uderzenia przez klienta samochodem w dystrybutor bądź drzwi od myjni,

e-stacjapaliw.pl

– kradzież z włamaniem lub rabunek (w tym ubezpieczenie kosztów naprawy zabezpieczeń uszkodzonych przez sprawcę), – stłuczenie witryn sklepowych czy reklam świetlnych, – uszkodzenia urządzeń elektronicznych czy sieci elektrycznej na skutek wyładowania atmosferycznego, – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. obowiązek naprawy uszkodzeń w mieniu, z którego właściciel stacji korzysta na podstawie umowy najmu czy leasingu). Ubezpieczenie assistance gwarantuje z kolei pomoc właścicielowi stacji w razie zdarzenia losowego (ogień, huragan, powódź, itp.) czy kradzieży z włamaniem lub rabunku. Polega ono na zorganizowaniu interwencji specjalisty (ślusarza, elektryka, hydraulika i innych) i pokryciu kosztów jego pracy. Z tytułu assistance oferowane są też usługi polegające na objęciu opieką mienia, które nie uległo zniszczeniu. Ponadto gwarantuje ono pomoc medyczną dla właściciela stacji i jego pracowników w razie nieszczęśliwego wypadku, polegającą m.in. na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wizyty lekarza lub transportu do placówki medycznej. Zakres ochrony można rozszerzyć o klauzule dodatkowe, obejmujące: – ubezpieczenie od wandalizmu – dewastacji budynku i znajdującego się w nim mienia oraz urządzeń na zewnątrz stacji, – ubezpieczenie od przepięcia urządzeń elektrycznych i elektronicznych, – odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy właściciela stacji za szkody poniesione przez pracowników wskutek wypadku

przy pracy. Właściciel stacji może także w ubezpieczeniu zapewnić sobie pokrycie kosztów związanych z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej, np. gdy tymczasowo wynajmie pomieszczenie na czas remontu stacji po pożarze. Przedsiębiorca może również ubezpieczyć np. budynki, urządzenia i wyposażenie stacji paliw, sklepu na stacji, środki obrotowe, rzeczy osobiste pracowników, pieniądze, środki zainwestowane w adaptację wynajmowanego budynku oraz odpowiedzialność cywilną, która jest zabezpieczeniem przedsiębiorcy przed roszczeniami osób trzecich. Sumę ubezpieczenia określa właściciel stacji. Zależy ona zazwyczaj od wartości mienia, które chce ubezpieczyć. Sumę gwarancyjną określa stosownie do swoich potrzeb, nie może być ona jednak wyższa niż suma maksymalna określona przez ubezpieczyciela. Może się zdarzyć, że ten ograniczy swoją odpowiedzialność w niektórych rodzajach ryzyka do określonego limitu. Właściciel stacji benzynowej powinien dokładnie przemyśleć zagrożenia w prowadzeniu działalności. Chodzi o to, by dopasować polisę do konkretnych potrzeb i nie ubezpieczać się od zdarzeń, które nie wystąpią. Trzeba też przeanalizować wysokość sum ubezpieczenia i limity odpowiedzialności ustalane przez ubezpieczyciela niezależnie od sumy ubezpieczenia.

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

29


prawo

Przewóz paliw tylko pod nadzorem urzędników

W W

rządowym projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów przewidziano monitorowanie drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego, czyli towarów często będących

30

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowego, powodujących znaczne uszczuplenia podatkowe. Zaproponowano regulacje, które – zdaniem ustawodawcy – uszczelnią system podatkowy i pomogą ujawnić przedsiębiorców wyłudza-

jących i unikających płacenia VAT, a zarazem zapewnią ochronę rzetelnym podatnikom oraz przyczynią się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji. Nowa ustawa jest kolejnym narzędziem walki z nieuczciwymi firmami i regulacją uzupełniającą tzw. pakiet paliwowy,

e-stacjapaliw.pl

FOT. scania

Przewoźnik, który nie zgłosi transportu paliwa, zapłaci karę co najmniej 20 tysięcy złotych. Jego przewóz może być nadzorowany przez zakładanie urzędowych zamknięć zawierających urządzenia GPS. To jedne z założeń projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe przepisy mają wejść w życie do końca marca.


prawo

obowiązujący od sierpnia 2016 r., który ma zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi.

S ystem rejestracji obejmie paliwa silnikowe i ich pochodne Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania uwzględniają doświadczenia Niemiec, Węgier i Portugalii związane z rejestrowaniem i monitorowaniem przewozu tzw. towarów wrażliwych. W Polsce system monitorowania będzie obejmował gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych, a także kontrolę obowiązków wynikających z ustawy. Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze będą gromadzone dane zawarte w zgłoszeniach, uzupełnieniach zgłoszeń i ich aktualizacjach oraz dotyczące przeprowadzonych kontroli przewozu towarów.

Numer referencyjny istotnym elementem systemu monitorowania W projekcie ustawy szczegółowo określono obowiązki podmiotów uczestniczących w przewozie towarów – podmiotu wysyłającego i odbierającego towar oraz przewoźnika. Tak np. wskazano, że podmiot wysyłający towar będzie musiał przesłać do rejestru – przed rozpoczęciem przewozu – zgłoszenie przewozu, a następnie uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia. Ten numer podmiot wysyłający będzie musiał przekazać przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu. Ponadto przewoźnik za pośrednictwem komputera będzie musiał zgłosić do systemu: swoje dane (imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby), swój NIP (albo numer, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby poboru VAT), numer rejestracyjny środka transportu, datę faktycznego rozpoczęcia przewozu, planowaną datę jego zakończenia, numer zezwolenia, zaświadczenia albo licencji (jeśli są wymagane), dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce

e-stacjapaliw.pl

zakończenia przewozu, a także numer dokumentu przewozowego. Numer referencyjny (unikatowy identyfikator nadawany dla zgłoszenia) będzie istotnym elementem systemu monitorowania drogowego przewozu towarów: przewoźnika zobowiązano, aby przed rozpoczęciem przewozu przekazywał kierującemu numer referencyjny lub dokumenty go zastępujące. Kierujący w momencie rozpoczęcia przewozu ma posiadać numer referencyjny

Projekt ustawy przewiduje, że przewóz może być nadzorowany przez zakładanie urzędowych zamknięć z urządzeniem GPS lub dokumenty go zastępujące – jeśli ich nie otrzyma, musi odmówić przewozu towaru. Numer ten będzie ważny przez 10 dni od dnia jego nadania. Będzie można go przekazywać esemesem, e-mailem lub w formie wydruku. W razie kontroli numer referencyjny posłuży do identyfikacji przewozu w rejestrze.

Nieprawidłowości grożą zatrzymaniem środka transportu lub towaru Projekt ustawy na podmioty: wysyłający i odbierający ładunek oraz przewoźnika nakłada obowiązek aktualizowania danych zawartych w zgłoszeniu, w takim zakresie, w jakim byli oni zobowiązani do ich podawania. Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia będzie następować za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych SkarbowoCelnych. Zgodnie z projektem ustawy, dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze i ich przetwarzania w celu kontroli przewozu będą mieli: funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, Policji i Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Dodatkowo szef Krajowej Administracji Skarbowej – na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnęt­ rznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojsko­ wego i Służby Kontrwywiadu Wojsko­wego – będzie udostępniał dane z rejestru, jeżeli będą one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań. Kontrola przewozu towarów ma polegać na sprawdzeniu przestrzegania obowiązków:

dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia; zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym; posiadania numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących. Zasadniczo kontrolę przewozu towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – podczas wykonywania swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto jeżeli kontrola przewozu ujawni, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu albo przewóz towarów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, to na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone zamknięcia urzędowe. W razie stwierdzenia przez kontrolującego konieczności pobrania próbki lub nałożenia zamknięć urzędowych będzie mógł on wezwać do dokonania tych czynności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Wskazano też, że jeżeli w trakcie kontroli przewozu towarów okaże się, że nie dokonano zgłoszenia albo kierujący nie przedstawi numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, to środek transportu lub towar może zostać zatrzymany.

Kary zarówno dla przewoźników, jak i kierowców Projekt ustawy przewiduje, że przewóz towarów może być nadzorowany przez zakładanie urzędowych zamknięć zawierających urządzenia GPS. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Według projektodawcy mają one mieć charakter dyscyplinujący i prewencyjny. Jeśli np. podmiot wysyłający nie dokona zgłoszenia, będzie można na niego nałożyć karę pieniężną w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 tys. zł. Ponadto jeżeli przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub okaże się, że towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu – na przewoźnika (wykonującego przewóz w tranzycie) zostanie nałożona kara pieniężna 20 tys. zł. Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie, zapłaci karę 5 tys. zł. Z kolei w razie stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego zostanie nałożona grzywna w wysokości 5-7,5 tys. zł. Opr. Rafał Skórski

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

31


gastronomia

Celem

jest pełny bak i pełny żołądek Wzrost świadomości kulinarnej Polaków oraz większe oczekiwania co do menu na stacjach benzynowych sprawiły, że koncerny paliwowe w ostatnich latach zaczęły przywiązywać dużą wagę do swoich konceptów gastronomicznych. Mocny nacisk kładą także na kawę.

Nowy wymiar konceptu stop.cafe Podstawą oferty stop.cafe są przede wszystkim gatunkowa kawa, własne receptury pieczywa wypiekanego na miejscu, półprodukty mięsne i sosy oraz świeże dodatki warzywne. Obejmuje ona również gamę sałatek, wrapów, zapiekanek i hot dogów, przygotowywanych z surowców, które nie zawierają glutaminianów i fosforanów. Menu stop.cafe jest także sukcesywnie poszerzane o odżywcze koktajle i soki. Stacje restauracyjne, poza pełną ofertą przekąsek i napojów dostępnych w podstawowym formacie nowego konceptu, mają również bogatą propozycję śniadań oraz dań obiadowych, zupy, oryginalne makarony, również w formie zapiekanej, oraz naleśniki z różnymi dodatkami na słono i na słodko. Przygotowanie i wykończenie jedzenia na oczach gości oraz pełne gotowanie niektórych dań w otwartej

32

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

kuchni dań podkreśla, zdaniem twórców konceptu stop.cafe, ich jakość. – Blisko dziesięć lat obecności stop.cafe na rynku polskim pozwoliło nam zbudować silną markę gastronomiczną, która właśnie przyjmuje nowy wymiar. Po raz kolejny udaje nam się wyznaczać trendy w tworzeniu kompleksowej oferty gastronomicznej, dostosowanej do potrzeb zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych klientów stacji paliw, którzy z coraz większą uwagą podchodzą do jakości odżywania – mówi Krzysztof Łagowski, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN Orlen.

Odpowiedź na zmieniające się wzorce konsumpcyjne Architektura wnętrza stop.cafe utrzymana jest w nowoczesnym, naturalnym wzornictwie, wykorzystującym najnowsze trendy w projektowaniu graficznym. Otwarta kuchnia typu kitchen box prezentuje świeżość wszystkich produktów i ich składników. Strefę do spożywania posiłków przygotowano z myślą o najbardziej wymagających klientach. W miesiącach letnich do ich dyspozycji będzie również oddany ogródek z miejscami siedzącymi. Nowoczesną architekturę i design wykorzystano również w toaletach na stacji. Uzupełnieniem oferty gastronomicznej jest sklep O! Shop, w którym klient może zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne artykuły. O!Shop to miejsce na szybkie zakupy, przeznaczone dla tych, którzy cenią sobie jakość produktów i usług. Charakterystyczne dla tego konceptu są produkty typu ready-toeat, np. przekąski owocowe i warzywne, oryginalne desery oraz ready-to-serve, czyli dania gotowe lub półprodukty przygoto-

wane do konsumpcji w domu czy w biurze. – Marka O!Shop to nasza odpowiedź na zmieniające się wzorce konsumpcyjne, oparte na potrzebie bliskości, wygody i szybkości zakupów. Sklep dysponuje zarówno towarami codziennego użytku, jak i dostosowaną do potrzeb klienta ofertą gastronomiczną. Wierzę, że ta multiformatowość pozwoli nam zaspokoić zróżnicowane funkcjonalne potrzeby polskich konsumentów i stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych formatów convenience w Polsce – dodaje Krzysztof Łagowski.

Danie można zamówić podczas tankowania Na zmiany, i to już półtora roku temu, zdecydował się Shell. Wtedy jako pierwsza została przebudowana według formatu kawiarnianego stacja przy ul. Stojałowskiego w Krakowie. Po przeprowadzeniu modernizacji klienci w wybranych punktach sieci mają możliwość wyboru napoju zamawianego przy kasie, podanego w porcelanowym kubku lub kawy z automatu Costa Express. Dla tych, którzy na stacji chcą odpocząć lub odbyć spotkanie biznesowe, stworzono specjalną przestrzeń z kanapami oraz stołami, w której można również skorzystać z bezprzewodowego internetu. – Funkcje stacji paliw zmieniają się przez cały czas. Klienci coraz częściej chcieliby zrobić tam codzienne zakupy czy zjeść posiłek. Na te oczekiwania odpowiedział Shell. Nowy format to m.in. oferta świeżego jedzenia, przygotowywanego na oczach klientów w stoisku Deli2go – wyjaśnia Agata Hinc, rzecznik prasowy Shella. Przebudowane stacje kuszą zarówno szerokim wyborem

e-stacjapaliw.pl

FOT. Orlen

W W

ciągu tego roku ok. 130 obiektów należących do sieci stacji paliw Orlen zaprezentuje nowe koncepty stop.cafe i O!Shop, na które złoży się rozbudowana oferta kącików kawowych i sklepu typu convenience. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zarówno w dziedzinie gastronomii, jak i architektury oraz pozostałej oferty dostępnej na stacji podyktowane jest ewolucją potrzeb konsumentów, rosnącą świadomością kulinarną i wymaganiami estetycznymi. Zgodnie z założeniami zaktualizowanej pod koniec ubiegłego roku strategii dla segmentu detalicznego, PKN Orlen planuje intensywny rozwój formatów, które dotąd dostępne były w ponad 50 pilotażowych lokalizacjach na terenie całego kraju.


gastronomia

Podstawą oferty stop.cafe są gatunkowa kawa, własne receptury pieczywa, półprodukty mięsne i sosy oraz dodatki warzywne

kanapek, zapiekanek czy sałatek na miejscu, jak i gotowymi propozycjami na wynos. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość złożenia zamówienia już podczas tankowania paliwa na podjeździe. Wybrane punkty zostały bowiem wyposażone w specjalnie do tego celu stworzone terminale dotykowe. Warto podkreślić, że modernizacja stacji Shell i oferty stoiska restauracyjnego zostały opracowane na podstawie specjalnych badań preferencji i nastrojów przeprowadzonych wśród klientów oraz współpracowników Shella. Twórcy nowych formatów korzystali z opinii przekazywanych bezpośrednio od klientów oraz za pomocą specjalnej platformy.

Klient wykreuje na stacji smak ulubionej kawy Konkurencja Orlenu i Shella także nie zasypia gruszek w popiele. I tak np. BP położyło duży nacisk na kawę, wprowadzając we wrześniu zeszłego roku w swoich kawiarniach Wild Bean Cafe na blisko 170 stacjach program „Barista”, który pozwala klientom na kreowanie smaku swojej ulubionej kawy oraz wybór spośród nowych, spienianych ręcznie kaw, których do tej pory nie mogli zakupić w kawiarniach przy stacjach benzynowych. – Wprowadzając nową ofertę z mlekiem odtłuszczonym czy sojowym i z różną intensywnością smaku ziarna, firma

e-stacjapaliw.pl

odpowiada na obecne trendy, ale przede wszystkim na prośby swoich klientów, dla których filiżanka kawy na stacji BP jest oczywistym przystankiem w drodze do pracy lub w czasie dłuższej podroży. Osoby na diecie, alergicy czy kawosze, dla których smak kawy ma znaczenie, mogą zatrzymać się na naszej stacji, zamiast poszukiwać swojej ulubionej kompozycji w kawiarniach w centrach miast – mówi Paweł Grochal, Wild Bean Cafe Manager na stacjach BP. Program „Barista” wpisuje się w dziesięcioletnią strategię Wild Bean Cafe, kawiarni na stacjach BP, którym bliżej jest do kawiarenki niż typowego punktu z ekspresem do kawy na stacji benzynowej. Klienci BP mogą obecnie wybierać spośród dwóch mieszanek 100 proc. arabica o różnorodnych charakterach. Intensywna Forza to kawa dla szukających w mieszance ziaren arabiki bogatego smaku i zdecydowanego charakteru, który zawdzięcza harmonijnemu połączeniu nut ciemnej czekolady, karmelu i orzechów makadamii. Łagodna Dolce to wybór dla preferujących aksamitną i subtelną w smaku kawę. To dobrze zrównoważona kompozycja wolno palonych ziaren arabiki, w której odkryć można nuty suszonych moreli i prażonych orzechów ziemnych. – Kawa stanowi najważniejszy produkt w ofercie Wild Bean Cafe. W tej chwili nietrudno spotkać klientów, którzy

zjawili się na naszej stacji jedynie w celu towarzyskiego lub biznesowego spotkania przy kawie – dodaje Paweł Grochal.

Subway wsparciem dla marki Cafe Punkt Odmienną strategię niż Orlen, Shell i BP przyjął Lotos. Grupa otwiera na swoich stacjach restauracje Subway. Od końca 2015 r. działalność zainicjowało 12 placówek pod tą marką. Część z nich zlokalizowana jest przy autostradach i drogach ekspresowych. Do końca drugiego kwartału bieżącego roku firma zamierza uruchomić ok. 20 restauracji Subway. Będą one otwierane także w dużych ośrodkach miejskich, m.in. w Gdańsku i Krakowie. – Poprzez współpracę z Subway chcemy wspierać ofertę gastronomiczną naszej marki własnej Cafe Punkt, aby jeszcze lepiej dopasować ją do oczekiwań klientów – wyjaśnia Irmina Karpińska, kierownik Działu Sklepów i Usług, Lotos Paliwa. Rozwój na stacjach paliw to także ważna część strategii biznesowej Subwaya, który chce być bliżej klientów – w miejscach, gdzie nie spodziewają się oni typowej restauracji sieci. Obecnie w różnych zakątkach globu działa ponad 4 tys. restauracji Subway zlokalizowanych na stacjach paliw i w autostradowych strefach odpoczynku. Rafał Skórski

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

33


sklep na stacji

też tankują

j J

edni interesują się najnowszymi modelami samochodów, inni kochają ich zabytkowe wersje. Są też tacy, którzy pasjonują się rajdami, wyścigami czy offroadem. Nie należy zapominać i o tych, którzy od czterech kółek wolą dwa. Różnych kategorii pasjonatów motoryzacji jest całe mnóstwo i wszyscy oni są klientami stacji benzynowych. Doskonale o tym wiedzą koncerny paliwowe, czego dowodzi fakt, że na należących do nich stacjach można znaleźć szeroki asorty-

34

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

ment produktów dla ludzi mających domieszkę benzyny we krwi. Po macoszemu często traktują ich za to właściciele mniejszych sieci i stacji prywatnych. To duży błąd, bo niektóre z kategorii motohobby powoli w Polsce stają się ważnymi segmentami rynku.

otencjał dojrzeli producenci P aut i ubezpieczyciele Tak jest w przypadku samochodów zabytkowych. Wyprodukowane przed dekada-

mi działają na wyobraźnię wielu ludzi. Te wspaniałe wytwory sztuki inżynierskiej z czasem stają się budzącymi zazdrość obiektami kolekcjonerskimi. Obecnie do ich grona zalicza się nawet pojazdy, które z taśm montażowych zjechały w latach 70. i 80. – klasykami są, do niedawna często spotykane na naszych drogach, maluchy i polonezy. Europejski rynek samochodów zabytkowych to ponad 1,5 mln aut, a jego wartość przekracza 20 mld euro. Z szacunków domu aukcyjnego Ardor Auctions wynika, że ten rynek również u nas ma olbrzymi potencjał i cechuje się niezwykle dynamicznym tempem rozwoju. Liczba klasycznych aut w Polsce rośnie o 30 proc. rocznie. W 2013 r. było ich ponad 13 tys., a dziś szacuje się, że old- i youngtimerów może być już blisko cztery razy tyle. Nowego klienta już dojrzały niektóre koncerny motoryzacyjne. Przykładem jest Volkswagen, który dla miłośników zabytkowych aut ma ofertę doradztwa czy serwisu. Wybrani dealerzy marki zapewniają kompleksowe wsparcie właścicielom starszych pojazdów rodem z Wolfsburga. Tak np. Auto Group Polska oferuje usługi związane z renowacją samochodów zabytkowych oraz sprzedażą części i akcesoriów do samochodów z grupy VW produkowanych od 1960. Z kolei utworzone we Wrocławiu Volkswagen Classic Center oferuje doradztwo w zakresie zakupu samochodów przeznaczonych do renowacji. „Sprowadzamy samochody na życzenie klienta. Wykonujemy ekspertyzy. Świadczymy usługi całorocznej opieki nad Państwa zabytkowymi pojazdami. Oferujemy usługi pod nazwą »hotel clas-

e-stacjapaliw.pl

FOT. Rafał Skórski

Pasjonaci

Właściciel stacji paliw, który podziela motoryzacyjne pasje swoich klientów, może liczyć na ich lojalność. Pierwszym krokiem do przyciągnięcia fanów czterech i dwóch kółek jest jednak wzbogacenie oferty o produkty, których poszukują.


sklep na stacji sic« – całoroczny parking połączony z kompleksową opieką” – czytamy na stronie internetowej VCC. Potencjał w fanach old- i youngtimerów dostrzegła także Warta, która jako pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku zaoferowała kompleksową ochronę samochodów zabytkowych. Stało się to w wyniku dołożenia autocasco do obecnego już od jakiegoś czasu w ofercie ubezpieczenia OC. Impulsem do stworzenia produktu pod nazwą Warta Klasyki były deklaracje właścicieli oldtimerów. Aż 90 proc. jest zainteresowanych możliwością wykupienia ubezpieczenia AC dla swoich samochodów. – Do tej pory nikt nie zdecydował się na wprowadzenie ubezpieczenia AC dla samochodów klasycznych, bo jest ono bardzo trudne do przygotowania. My opracowaliśmy ubezpieczenie skrojone na miarę oczekiwań posiadaczy zabytkowych aut. Było to możliwe, bo w naszej firmie w różnych działach, m.in. sprzedaży czy likwidacji, znalazło się wielu pasjonatów. Dzięki temu połączyliśmy naszą wiedzę ubezpieczeniową z praktyczną znajomością potrzeb właścicieli zabytkowych pojazdów. Posiłkowaliśmy się też know-how z rynku niemieckiego, gdyż nasz główny udziałowiec ma w ofercie takie ubezpieczenie – mówi Rafał Stankiewicz, wiceprezes TUiR Warta i pasjonat samochodów klasycznych.

Waga prasy motoryzacyjnej nie do przecenienia Miłośnicy aut klasycznych, ale także pasjonaci sportów motorowych czy motocykli na stacji benzynowej powinni w pierwszej kolejności znaleźć dedykowaną im prasę. Obecność takich tytułów jak „Auto Świat Classic”, „Automobilista” czy „ClassicAuto” może okazać się nie lada magnesem dla fanów aut z duszą. Z kolei „Motocykl”, „Świat motocykli” czy „MotoRmania” przyciągnie pod konkretny adres zwolenników jednośladów. Stałe miejsce na półce z prasą „Motoru”, „Auto Świata” czy „Auto Motor i Sport” to w dzisiejszych realiach rynkowych już konieczność. O tym, jak ważnym kanałem sprzedaży prasy motoryzacyjnej są stacje paliw, świadczą dane lidera krajowego rynku dystrybucji prasy, firmy Kolporter. – Dostarczamy gazety i czasopisma do największych sieci stacji paliw. W naszej ofercie dystrybucyjnej mamy obecnie 29 tytułów motoryzacyj-

e-stacjapaliw.pl

nych. Stoiska prasowe zlokalizowane na stacjach benzynowych nie są dla tej kategorii czasopism dominującym, ale na pewno ważnym kanałem sprzedaży. Oczywiście dbamy o to, aby tytuły dla panów, w tym również prasa motoryzacyjna, były dostępne na stacjach paliw, do których dostarczamy prasę – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. Jeśli chodzi o preferencje zakupowe w tym kanale sprzedaży, to prasa motoryzacyjna znajduje się na trzecim miejscu tuż za czasopismami kobiecymi i tytułami społeczno-politycznymi. Czasopisma to jednak tylko jeden element oferty pożądanej przez fanów motoryzacji. Ci preferujący tę starszą szerokim łukiem będą zapewne omijać stacje, na

Nowych klientów właścicielowi każdej stacji benzynowej może przysporzyć zaanagażowanie się w ich pasje motoryzacyjne których nie można dostać dodatku do benzyny bezołowiowej U95. Preparat ten zabezpiecza przed zużyciem nieutwardzone gniazda zaworów starszych pojazdów. Można go kupić na wszystkich stacjach koncernowych, ale na tych należących do mniejszych podmiotów nie jest to już normą. Dodatek dostępny jest zazwyczaj w opakowaniach o pojemności 50 ml. Taka porcja wystarcza na 50 litrów benzyny. Tak np. sieć Orlen oferuje dodatek o nazwie Unikat +. Zawierające go butelki wyposażone są w podziałkę, która umożliwia odmierzenie stosownej dawki komponentu, proporcjonalnej do planowanej ilości tankowanego paliwa (1 ml dodatku na 1 l benzyny). Sprzedając tego typu uszlachetniacz mniej doświadczonym właścicielom zabytkowych pojazdów, warto im uświadamiać, że drobne niedokładności w dozowaniu komponentu nie mają wpływu na eksploatację, ale długotrwałe i znaczne przedawkowanie może spowodować odkła-

danie się w silniku zwiększonej ilości osadów oraz powodować zwiększoną emisję spalin.

Warto podzielać pasje klientów Nowych klientów właścicielowi stacji benzynowej może przysporzyć także zaangażowanie się w ich pasje. Nie jest ono wbrew pozorom zarezerwowane wyłącznie dla koncernów, ale także dla mniejszych sieci, a lokalnie też dla stacji prywatnych. Przykładem tego są aktywności partnerskich stacji sieci Moya. W 2014 r. wspierana przez nią załoga ze stacji Moto Choszczno brała udział w przygodowo-sportowym rajdzie MT Rally. Jest to jeden z najlepszych rajdów w kraju w kategorii offroad maratonów, szeroko relacjonowany w mediach motoryzacyjnych i sportowych. Co roku w kwietniu uczestnicy pokonują setki kilometrów po bezdrożach poligonu w Drawsku Pomorskim, w czterech kategoriach – na motocyklach, na quadach, w samochodach 4x4 oraz w ciężarówkach. Wysoki poziom adrenaliny zapewniają niełatwy teren, przeprawy przez bagna i rzeki, wyścig z czasem i walka z własnym zmęczeniem. – W rajdzie startowaliśmy na quadach, dwóch kierowców i mechanik. Przy naszym namiocie przez całą imprezę stał balon reklamujący sieć Moya, quady oklejone były nalepkami z logo marki, tak samo kaski, a my sami poruszaliśmy się w polarach i czapkach w barwach sieci – wspomina Mariusz Walczak, partner sieci Moya. Z kolei będąca własnością firmy Business Oil stacja Moya w Paprotni k. Brzezin rok wcześniej gościła uczestników rajdu zabytkowych samochodów. Jego trasa wiodła najpierw przez malownicze zakątki fabrycznej Łodzi, następnie przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, aż do mety w skansenie w podłódzkich Nagawkach. W Rajdzie uczestniczyło 45 załóg zabytkowych samochodów, a czekały ich próby sportowe i jazda na czas. Zlokalizowana przy drodze krajowej nr 72 stacja Moya była punktem, gdzie kierowcy mogli uzupełnić baki sprawdzonym paliwem, odpowiednim dla aut w każdym wieku. Również na biorących udział w tym rajdzie pojazdach widoczne były naklejki marki. O lepszej promocji wśród szerokiej publiczności trudno marzyć. Rafał Skórski

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

35


sklep na stacji

Wnętrze szyte

miarę

Otwierając nową stację paliw, warto postawić na indywidualną aranżację wnętrza oraz bogaty wybór produktów dostępnych w sklepie. W niektórych przypadkach przynosi to efekt w postaci klientów przyjeżdżających specjalnie na zakupy.

36

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

Pokaż charakter W czasach masowej konsumpcji, masowych mediów i zalewu różnego rodzaju bodźcami sprzedaż powinna znaczyć więcej niż proste wzbudzenie zachwytu, emocji, radości. Powinna przy tym prezentować, komunikować i inspirować. Ten bowiem, kto chce się wyróżniać, musi odnaleźć własną, lepszą ścieżkę. Pokazać charakter. Oznacza to odwagę wprowadzania nowości w zakresie prezentacji towarów, usług i jakości.

e-stacjapaliw.pl

FOT. marcesko media

na


sklep na stacji

Dokonując selekcji artykułów, właściciele stacji E.Leclerc przy ul. Inflanckiej 45 posiłkowali się danymi sprzedażowymi z hipermarketu sieci oraz potrzebami klientów

E E

.Leclerc jest najdłużej działającą siecią super- i hipermarketów w Polsce. Przez ponad 20 lat te wielkopowierzchniowe sklepy na stałe wpisały się w krajobraz wielu miast. Francuska firma zarządza w Polsce jednak nie tylko super- i hipermarketami, ale także 15 stacjami paliw. Jedną z najciekawiej zaaranżowanych jest obiekt mieszczący się w Łodzi przy ul. Inflanckiej 45. Stacja ta była w pełni własną inwestycją marki. Dlatego planując jej aranżację, mogła się ona pokusić o stworzenie obiektu nie tylko nowoczesnego i dostosowanego do potrzeb klientów, ale także zwyczajnie ładnego. Dowodem na to, że zamierzony cel udało się osiągnąć, są pozytywne opinie klientów. Mieszkająca w Pruszkowie Anna Łukasiak z usług stacji przy Inflanckiej korzysta za każdym razem, gdy odwiedza w Łodzi znajomych. – Tu można nie tylko sprawnie i szybko zatankować samochód, ale także w miłej

e-stacjapaliw.pl

atmosferze napić się kawy i zrobić całkiem spore zakupy – przyznaje pruszkowianka. Te ostatnie są możliwe dzięki temu, że sklep na stacji przy ul. Inflanckiej jest jednym z największych punktów tego typu na stacjach benzynowych w całej Łodzi. Ilością dostępnych artykułów dystansuje konkurencję. Projektanci sieci E.Leclerc starali się stworzyć miejsce, gdzie można kupić prawie wszystko. W stacyjnej ofercie można znaleźć miedzy innymi świeże pieczywo, nabiał, chemię oraz szeroki wybór alkoholi. To, co ją szczególnie wyróżnia, to także bardzo korzystne ceny, które są niewiele wyższe od tych w sąsiadującym ze stacją hipermarkecie E.Leclerc. Anna Łukasiak przyznaje, że do częstych wizyt na tej konkretnej stacji paliw skłania ją właśnie ekonomia. – Tania jest nie tylko benzyna, ale także produkty dostępne w sklepie. Nieraz zrobione tu zakupy okazywały się korzystniejsze finansowo niż te w moim osiedlowym

sklepie – wyznaje klientka łódzkiej stacji. Dokonując selekcji artykułów, właściciele stacji E.Leclerc przy ul. Inflanckiej 45 posiłkowali się danymi sprzedażowymi z sąsiedniego hipermarketu tej sieci oraz potencjalnymi potrzebami klientów. Pragnąc ułatwić sobie ewentualne dostosowywanie asortymentu do potrzeb klientów oraz zapewnić optymalną ekspozycję towaru, zarząd spółki zdecydował się oprzeć całą aranżację sklepu na przygotowanej na indywidualne zamówienie aranżacji. Stali za nią specjaliści firmy Wanzl. Stacja została wyposażona w specjalne niskie regały oraz eleganckie regały na wina i alkohole. Ich dopełnienie stanowią funkcjonalne stanowisko kasowe i lada. Elementem spinającym wyposażenie sklepu w jedną całość są drewniane wykończenia wszystkich mebli. Rafał Skórski

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

37


myjnie

Nowość w Polsce!

P P

anująca w naszym kraju zmienna pogoda z dużą ilością opadów, kurz, błoto, błoto pośniegowe, sól na drogach powodują, że samochody brudzą się naprawdę szybko. A wtedy z pomocą przychodzi odkurzacz, po który coraz chętniej sięgają klienci po skorzystaniu z myjni – przyjemnie przecież mieć auto czyste nie tylko na zewnątrz! Montowane teraz już niemal w każdej myjni odkurzacze to samoobsługowe jednostki

38

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

jednofazowe, uruchamiane po wrzuceniu monety. Niestety okazują się bardzo awaryjne, są urządzeniami o niskiej wydajności i wysokich kosztach utrzymania. Zasysane zabrudzenia szybko obciążają i niszczą filtr tych popularnych odkurzaczy stanowiskowych. Spada wówczas efektywność pracy urządzenia – słabnie moc ssąca i sprzątanie nie przynosi oczekiwanego efektu. A właściciela myjni czekają częste wymiany filtrów i ostatecznie – wielokrotne, kosztowne

e-stacjapaliw.pl

FOT. Ergox

Ergox – odkurzacze centralne dla myjni samochodowych.


myjnie

Wydajne turbiny marki Siemens

Zestaw Ergox dla sześciu stanowisk sprzątających (od lewej: turbina, separator dokładny, cykloniczny separator wstępny, rozdzielnia elektryczna)

Rozdzielnia elektryczna z zaawansowanym panelem sterującym LCD

wymiany zniszczonego, osłabionego silnika! Żeby tego uniknąć i w rezultacie szybko powiększyć grono stałych i zadowolonych klientów, warto zainwestować w montaż systemu centralnego odkurzania. To system niezawodny i energooszczędny oraz przyjazny dla środowiska. Odkurzacze Ergox są wyjątkowo trwałe i wydajne. Solidne i energooszczędne turbiny marki Siemens pracują bezawaryjnie, a chronione są przez profesjonalny system filtrów. Zassane zanieczyszczone powietrze najpierw wpada do separatora wstępnego, który oddziela najcięższe zabrudzenia – błoto, metale, piasek, szkło. Następnie tzw. filtr dokładny oczyszcza powietrze z drobniejszych zanieczyszczeń. Dzięki temu silnik pozostaje sprawny przez długie lata.

e-stacjapaliw.pl

Co jeszcze charakteryzuje system Ergox? •Są to wysokiej klasy trójfazowe odkurzacze idealne dla każdej myjni – tunelowej, samoobsługowej oraz ręcznej. •Ergox daje możliwość montażu od dwóch aż do 50 stanowisk pracujących jednocześnie. •Jest to system samoobsługowy, uruchamiany po wrzuceniu monety. •Zasadniczym zadaniem jedynego potrzebnego pracownika jest opróżnianie zbiornika na kurz, i to dopiero po 1,5 tys. posprzątanych aut! •Filtry czyszczą się automatycznie, pracą systemu i dyspozycją mocy steruje sterownik PLC oraz detektory różnicy ciśnień. •Dzięki temu, że silnik jest oddalony od stanowisk, klienci odkurzają w ciszy.

•Ergonomicznie rozmieszczone, estetyczne węże gwarantują wygodę sprzątania. I jeszcze dwa istotne fakty, które powinny przekonać właściciela myjni do montażu sytemu Ergox: •Dowiedziono, że kierowcy częściej korzystają z tych myjni, przy których jest sprawny, wygodny i szybki system odkurzania. •System centralnego odkurzania Ergox zwraca się już w ciągu 1-2 lat! Zapraszamy do zapoznania się z systemem Ergox, który będzie prezentowany podczas Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2017 w Warszawie od 17 do 19 maja, stoisko A11 – COMFORT SYSTEM, Wyłączny Importer Odkurzaczy Centralnych Ergox w Polsce . Marcel hanus

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

39


myjnie

Jak sfinansować otwarcie myjni?

M M

ikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, korzystając z nowej perspektywy środków z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie głównie na pięć obszarów tematycznych: projekty inwestycyjne w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, projekty badawczo-rozwojowe, efektywność energetyczną, odnawialne

40

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

źródła energii oraz na internacjonalizację przedsiębiorstw (czyli wejście na rynki zagraniczne).

Sprawdź Regionalne Programy Operacyjne w swoim województwie Co do zasady każdy podmiot może ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu polegającego na budowie nowoczesnej

myjni samochodowej, gdyż wydatki z tym związane stanowią koszt kwalifikowany. W nowej perspektywie taka możliwość istnieje jedynie z Regionalnych Programów Operacyjnych. W związku z różnymi zasadami panującymi w poszczególnych województwach dotyczącymi projektów innowacyjnych nie wszędzie możemy się starać o dofinansowane na nowoczesne myjnie samochodowe. W części województw jest

e-stacjapaliw.pl

FOT. pixabay

Czy kredyt bankowy to obecnie dla właściciela stacji paliw jedyna droga do uzyskania pieniędzy na rozszerzenie działalności o myjnię samochodową? Podpowiadamy, jak w tym celu wykorzystać fundusze unijne, co trzeba wziąć pod uwagę i jakich programów poszukiwać.


myjnie

możliwość wystąpienia jedynie o dofinansowanie w postaci instrumentów zwrotnych (czyli poręczeń i gwarancji do kredytów), np. w województwie warmińsko-mazurskim, a w niektórych nasz projekt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, które co do zasady obejmują sektory gospodarki kluczowe, a w nich działalność myjni samochodowych się nie mieści, np. w województwie kujawsko-pomorskim.

Podstawą jest innowacyjność Jeżeli kryteria formalne nie odbierają naszej inwestycji możliwości ubiegania się o dofinansowanie, kolejną barierą, jaka przed nami stoi, są kryteria merytoryczne, za których spełnienie dostajemy punkty. Aby mieć szanse na dofinansowanie, najczęściej musimy uzyskać min. 60 proc. możliwych do zdobycia punktów. Najwięcej punktów otrzymujemy za innowacyjność projektu. Im wyższa innowacyjność, tym większa liczba możliwych do zdobycia punktów. W tym kryterium otrzymujemy punkty najczęściej za wprowadzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz innowacyjnego procesu produkcyjnego. Innowacyjność produktowa i procesowa powinna być udokumentowana opinią o innowacyjności wystawioną przez jednostkę naukowobadawczą. Opinia również powinna potwierdzać innowacyjność projektu w skali co najmniej regionu (takie reguły obowiązują np. w województwie śląskim) lub co najmniej kraju (np. w województwie wielkopolskim). Punkty otrzymujemy również za wykorzystanie w projekcie wyników prac B+R, opracowanych we własnym zakresie lub zakupionych od jednostki naukowa badawczej. W wypadku działalności myjni samochodowych to kryterium jest trudne, a wręcz niemożliwe do spełnienia w związku z brakiem możliwości wdrożenia wyników prac B+R w prowadzonej działalności.

Myjnia energooszczędna Punkty również otrzymujemy za gotowość projektu do realizacji oraz jego pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej, w tym zasadę zrównoważonego rozwoju. Tworząc projekt, powinno się dążyć do pogodzenia poprawy wyniku ekonomicznego z jednoczesnym ograniczeniem wykorzystania zasobów. W związku z tym promowane są przedsięwzięcia racjonalne i oszczędnie korzystające z zaso-

e-stacjapaliw.pl

Przedsiębiorca w mo­­ mencie składania wniosku o unijne dofi­ nansowanie budowy myjni powinien mieć już wszystkie pozwo­ lenia administracyjno­ prawne bów, chroniące przy tym środowisko poprzez ograniczenie emisji gazów czy upowszechnienie „zielonych” technologii (np. oszczędność wody i energii). Dlatego też w projekcie warto zastosować rozwiązania energooszczędne lub pozwalające na ponowne wykorzystanie zużytych mediów. Warto też zadbać, aby w momencie składania wniosku o dofinansowanie posiadać wszystkie pozwolenia administracyjnoprawne. Podsumowując, w poprzedniej perspektywie zasadniczo łatwo było otrzymać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę myjni samochodowych. W obecnej perspektywie taka możliwość w związku z kryteriami wyboru istnieje głównie za sprawą naborów wniosków ogłaszanych w województwach dolnośląskim oraz śląskim. W pozostałych województwach duże wyzwanie dla potencjalnych beneficjentów stanowi spełnienie kryteriów merytorycznych oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

A może kredyt z gwarancją? Poszukując kredytu, warto sprawdzić, czy bank, do którego zamierzamy się udać, ma doświadczenie w segmencie mikro i spe-

cjalną ofertę dla tego segmentu. Unia Europejska, dążąc do wyrównywania szans gospodarczych, przygotowuje wiele instrumentów finansowych skierowanych do mikroprzedsiębiorstw. Z punktu widzenia mikroprzedsiębiorcy najskuteczniejszym instrumentem wsparcia są poręczenia i gwarancje. W minionych latach na tych zasadach działał m.in. program Progress. Obecnie ciekawą propozycją są kredyty z gwarancjami EaSI (Europejski Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych). Pierwszym polskim bankiem, który podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowę na udzielanie kredytów EaSI jest Nest Bank. Dzięki gwarancjom mikroprzedsiębiorcy uzyskali dostęp do kredytów na preferencyjnych warunkach. Konkretnie oznacza to obniżkę marży, rezygnację z prowizji oraz brak wymogu przedstawiania zabezpieczeń. Nie jest także wymagany wkład własny. Maksymalna kwota kredytu z gwarancją EaSI to 100 tys. złotych, a czas do spłaty to nawet 120 miesięcy. Wstępną decyzję kredytową przedsiębiorca uzyskuje już w ciągu pięciu minut, a środki trafiają na jego konto w ciągu 24 godzin. Oferta Nest Banku skierowana jest do firm na KPiR, karcie podatkowej lub ryczałcie. Autorzy: Agnieszka Porębska-Kość, dyrektor zarządzający Obszaru Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania w Nest Banku Paweł Pawlicki, ekspert firmy EBDF

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

41


stacja po godzinach

„Uptown Girl”, czyli historia jednej miłości

S S

ingel Billy'ego Joela „Uptown Girl”, pochodzący z jego albumu „An Innocent Man”, został wydany w 1983 r. Piosenka jest opowieścią o pracownikach stacji benzynowej próbujących uwieść bogatą dziewczynę. „Uptown Girl” zadebiutowała na trzecim miejscu na amerykańskiej liście przebojów i na pierwszym miejscu brytyjskiej. Liderem tej ostatniej była przez kolejnych pięć tygodni. Na Wyspach był to też drugi najlepiej sprzedający się singiel roku 1983. Magazyn „Rolling Stone” umieścił utwór na 99. miejscu na liście 100 najważniejszych singli z lat 1963-1988.

A

teledysk? Ten został nakręcony na nowojorskiej stacji benzynowej Sunoco Gas Station, mieszczącej się wówczas na skrzyżowaniu ulic Bowery i Bond. Obiekt został potem rozebrany, a na tym miejscu stoi obecnie charakterystyczny krzywy budynek. W roli bogatej dziewczyny wystąpiła znana modelka Christie Brinkley. Co ciekawe, jednemu ze wspomnianych pracowników stacji benzynowej rzeczywiście udało się ją uwieść. Był nim nie kto inny jak sam Billy Joel, za którego Brinkley wyszła za mąż 23 marca 1985 r. Potem stała się także dla piosenkarza inspiracją piosenek „Christie Lee” i „Blonde Over Blue”.

42

NR 1 (16) 2017 nowoczesna stacja paliw

e-stacjapaliw.pl

FOT. billyjoel.com/youtube

Stacja benzynowa może być nie tylko doskonałym planem dla teledysku, ale także miejscem, gdzie rodzi się wielkie uczucie. Udowodnił to amerykański piosenkarz, muzyk rockowy i kompozytor Billy Joel.