Page 1

Klínové řemeny násobné Kontakt:

telefon: +420 486 131 044, +420 486 131 844 fax: +420 486 131 044 e-mail: info@hostr.cz internet: www.hostr.cz


Násobné øemeny

ISO 5290 US Standard RMA/MPTA US Standard ASAE S211

e

b h

3M

3x2

na poptávku

17

4,4

-

-

5M

5 x 3,3

na poptávku

27

6,8

-

-

7M

7 x 5,3

na poptávku

-

-

-

-

POLYURETHANOVÉ ØEMENY S ÚHLEM BOKÙ o = 60

KLASICKÝ PRÙØEZ DLE ISO 5290 US STANDARD ASAE S211 ÚZKÝ PRÙØEZ DLE ISO 5290

ROZTEÈ KLÍNÙ (mm) e

MONÝ POÈET KLÍNÙ

OZNAÈENÍ PROFILU

ÚZKÝ PRÙØEZ DLE US STANDARDU RMA / MPTA A ISO 5290

MINIMÁLNÍ VÝPOÈTOVÝ ØEMENICE dw

ROZMÌRY (mm) bxh

TYP PROFILU

ROZDÍLY DÉLEK

La-Li= La-Lw= balený øezaný

11M

11 x 7,1

na poptávku

-

-

-

-

9J (3V)

9 x 9,9

2-5

67

10,3

42

-

15J (5V)

15 x 15,1

2-5

*180 / 160**

17,5

71

8

25J (8V)

25 x 25

2-5

315

28,6

120

16

9JX (3VX)

9 x 9,9

2-5

67

10,3

42

-

15JX (5VX)

15 x 15,1

2-5

160

17,5

71

-

HA

13 x 9,9

2-5

80

15,9

36

6

HB

16,5 x 15

2-5

*180 / 125**

19

62

8

HC

22 x 16,2

2-5

200

25,4

75

17

HD

32 x 22,4

2-5

355

36,5

111

36

SPZ

10,5 x 5,4

2-5

80

12

-

13

SPA

12,5 x 7

2-5

112

15

-

18

SPB

16,5 x 15,6

2-5

180

19

-

22

SPC

22 x 22,6

2-5

250

25,5

-

24

* údaj èeského výrobce, ** údaj zahranièního výrobce

PROVEDENÍ


èeský

zahranièní

POLYURETHANOVÉ ØEMENY o S ÚHLEM BOKÙ 60

ØEMENY S PRÙØEZEM DLE US STANDARDU RMA / MPTA A ISO 5290 (ØEZANÉ)

3M

9JX (3VX)

ÈESKÉ ØEMENY

Rozmìr v Lw (mm)

2-3M

290

ZAHRANIÈNÍ ØEMENY Rozmìr v Lw (mm)

Rozmìrovou øadu nabízených délek najdete ve skupinì jednoduchých klínových øemenù. Pøíklad objednávky: 3-3M 580 5 ks (3-násobný 3M 580) Dodací podmínky: tuzemské øemeny bez omezení (pouze uvedené rozmìry), zahranièní øemeny na poptávku.

5M

ÈESKÉ ØEMENY

Rozmìr v Lw (mm)

2-5M 300 5-5M 560 2-5M 630 3-5M 630 5-5M 630 12-5M 630 2-5M 690 2-5M 800 ZAHRANIÈNÍ ØEMENY

OZNAÈENÍ ØEMENE (v La) Dle ISO 5290 metrické (mm)

9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX 9JX

Dle USA standardu RMA/MPTA metrické (mm) palcové (inch)

1270 1346 1422 1524 1600 1702 1803 1905 2032 2159 2286 2413 2540 2692 2845 2997 3175 3353 3556

3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX 3VX

500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400

Pøíklad objednávky: 3-3VX 500 3 ks nebo 3-9JX 1270 3 ks Dodací podmínky: termín dodání a minimální odbìr na poptávku. Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,117 kg/m/klín

Rozmìr v La (mm)

Rozmìrovou øadu nabízených délek najdete ve skupinì jednoduchých klínových øemenù. Pøíklad objednávky: 6-5M 500 3 ks (6-násobný 5M 500) Dodací podmínky: tuzemské øemeny bez omezení (pouze uvedené rozmìry), zahranièní øemeny na poptávku.

15JX (5VX) 7M

ÈESKÉ ØEMENY

Rozmìr v Lw (mm)

ZAHRANIÈNÍ ØEMENY Rozmìr v La (mm)

Rozmìrovou øadu nabízených délek najdete ve skupinì jednoduchých klínových øemenù. Pøíklad objednávky: 4-7M 630 1 ks (4 násobný 7M 630) Dodací podmínky: na poptávku

11M

ÈESKÉ ØEMENY

Rozmìr v Lw (mm)

ZAHRANIÈNÍ ØEMENY Rozmìr v La (mm)

Rozmìrovou øadu nabízených délek najdete ve skupinì jednoduchých klínových øemenù. Pøíklad objednávky: 10 - 11M 1060 1 ks (10ti-násobný 11M 1060) Dodací podmínky: na poptávku

OZNAÈENÍ ØEMENE (v La) Dle ISO 5290 metrické (mm)

15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX 15JX

1270 1346 1422 1524 1600 1702 1803 1905 2032 2159 2286 2413 2540 2692 2845 2997 3175 3353 3556

Dle USA standardu RMA/MPTA metrické (mm) palcové (inch)

5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX 5VX

500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400

Pøíklad objednávky: 4-5VX 500 3 ks nebo 4-15JX 1270 3 ks Dodací podmínky: termín dodání a minimální odbìr na poptávku. Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,241 kg/m/klín


èeský

zahranièní

ØEMENY S ÚZKÝM PRÙØEZEM DLE US STANDARDU RMA / MPTA A ISO 5290

9J (3V)

15J 3000 Lw 15J 3150 Lw

OZNAÈENÍ ØEMENE Dle ISO 5290 metrické (mm)

Dle USA standardu RMA/MPTA metrické (mm) palcové (inch)

15J 3550 Lw

Pøíklad objednávky: 5-3V 750 3 ks nebo 5-9J 1905 3 ks Minimální odbìr: 2-9J 24 ks 3-9J 16 ks 4-9J 12 ks 5-9J 9 ks Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,102 kg/m/klín

15J 6000 Lw 15J 6300 Lw

1270 1346 1422 1524 1600 1702 1803 1905 2032 2159 2286 2413 2540 2692 2845 2997 3175 3353 3556

La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V 3V

15J 3175 La

5V 1250

25J 3550 Lw

15J 3353 La

5V 1320

25J 3750 Lw

15J 3556 La

5V 1400

25J 4000 Lw

15J 3810 La

5V 1500

25J 4250 Lw

15J 4064 La

5V 1600

25J 4500 Lw

15J 4318 La

5V 1700

25J 4750 Lw

15J 4572 La

5V 1800

25J 5000 Lw

15J 4826 La

5V 1900

25J 5300 Lw

15J 5080 La

5V 2000

25J 5600 Lw

15J 5385 La

5V 2120

15J 5690 La 15J 5994 La

5V 2240 5V 2360

15J 3350 Lw

500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400

9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J 9J

25J 3350 Lw

15J 3750 Lw 15J 4000 Lw 15J 4250 Lw 15J 4500 Lw 15J 4750 Lw 15J 5000 Lw 15J 5300 Lw 15J 5600 Lw

Dle ISO 5290 metrické (mm)

15J 6350 La

5V 2500

25J 7100 Lw

15J 6731 La

5V 2651

25J 7500 Lw

15J 7112 La

5V 2800

25J 8000 Lw

15J 7620 La

5V 3000

25J 8500 Lw

15J 8001 La 15J 8509 La 15J 9017 La

5V 3150 5V 3350 5V 3550

25J 9000 Lw

15J 7100 Lw

15J 8000 Lw

Dle USA standardu RMA/MPTA metrické (mm) palcové (inch)

15J 1270 La 15J 1346 La

5V 500 5V 530

15J 1422 La

5V 560

15J 1524 La 15J 1600 La

5V 600 5V 630

15J 1400 Lw 15J 1500 Lw

15J 1600 Lw 15J 1700 Lw

Pøíklad objednávky: 4-15J 3350 6 ks Minimální odbìr: tuzemské øemeny zahranièní øemeny délka do 2050 mm od 2051 mm 2-15J 24 ks 12 ks 2-15J 15 ks 3-15J 16 ks 8 ks 3-15J 10 ks 4-15J 12 ks 6 ks 4-15J 7 ks 5-15J 8 ks+2 ks 4-15J 4 ks+1 ks 4-15J 5-15J 6 ks Dodací podmínky: u zboí, které není momentálnì skladem, platí uvedené minimální odbìry. Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,252 kg/m/klín

15J 1702 La

5V 670

15J 1803 La 15J 1905 La

5V 710 5V 750

15J 2032 La

5V 800

Dle ISO 5290 metrické (mm)

15J 2159 La

5V 850

15J 2286 La

5V 900

25J 2240 Lw 25J 2360 Lw 25J 2500 Lw

15J 2413 La

5V 950

25J 2650 Lw

15J 2540 La

5V 1000

25J 2800 Lw

15J 2692 La

5V 1060

15J 2845 La 15J 2997 La

5V 1120 5V 1180

15J 1800 Lw

15J 1900 Lw 15J 2000 Lw

25J (8V) OZNAÈENÍ ØEMENE

15J 2120 Lw 15J 2240 Lw 15J 2360 Lw 15J 2500 Lw 15J 2650 Lw 15J 2800 Lw

25J 3556 La

8V1400

25J 3810 La

8V1500

25J 4064 La

8V1600

25J 4318 La

8V1700

25J 4572 La

8V1800

25J 4826 La

8V1900

25J 5080 La

8V2000

25J 5385 La

8V2120

25J 5690 La 25J 5994 La

8V2240 8V2360

25J 6350 La

8V2500

25J 6731 La

8V2650

25J 7112 La

8V2800

25J 7620 La

8V3000

25J 8001 La

8V3150

25J 8509 La

8V3350

25J 9017 La

8V3550

25J 9525 La

8V3750

25J 6700 Lw

15J 6700 Lw

OZNAÈENÍ ØEMENE

8V1320

25J 6000 Lw 25J 6300 Lw

15J 7500 Lw

15J (5V)

25J 3353 La

Dle USA standardu RMA/MPTA metrické (mm) palcové (inch)

25J 2540 La

8V1000

25J 2692 La

8V1060

25J 2845 La 25J 2997 La

8V1120 8V1180

25J 3175 La

8V1250

25J 3000 Lw 25J 3150 Lw

25J 9500 Lw 25J 10000 Lw

25J 10160 La 8V4000 25J 10600 Lw

25J 10795 La 8V4250 25J 11200 Lw

25J 11430 La 8V4500 25J 11800 Lw

25J 12065 La 8V4750 25J 12500 Lw Pøíklad objednávky: 4-25J 3000 Lw 2 ks Minimální odbìr: tuzemské øemeny zahranièní øemeny 2-25J 7 ks 3-25J 3 ks 3-25J 5 ks 4-25J 2 ks 4-25J 3 ks+1 ks 3-25J 5-25J 2 ks 5-25J 3 ks Dodací podmínky: u zboí, které není momentálnì skladem, platí uvedené minimální odbìry. Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,693 kg/m/klín


èeský

zahranièní

ØEMENY S PRÙØEZEM DLE US STANDARDU ASAE S211 A ISO 5290

HA

HB 2462 La

OZNAÈENÍ ØEMENE

ROZMÌR

Dle ISO 5290 a USA standardu ASAE S 211 èeské

v

zahranièní

HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA

1236 1336 1458 1486 1536 1661 1736 1836 1936 2036 2273 2536 2576 2686 2881 3084 3286 3694 4036 4286 4786

HB 2500 Lw HB 2562 La HB 2650 Lw HB 2662 La HB 2762 La

Li (mm)

La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

1200 1300 1422 1450 1500 1625 1700 1800 1900 2000 2240 2500 2540 2650 2845 3048 3250 3658 4000 4250 4750

Pøíklad objednávky: 3-HA 3084 La 11 ks Minimální odbìr: 2-HA 16 ks 3-HA 10 ks 4-HA 8 ks 5-HA 6 ks Dodací podmínky: na objednávku Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,163 kg/m/klín

HB

OZNAÈENÍ ØEMENE

ROZMÌR

èeské

Li (mm)

Dle ISO 5290 a USA standardu ASAE S 211 zahranièní

HB 1262 La HB 1362 La HB 1400 Lw HB 1462 La HB 1500 Lw HB 1562 La HB 1600 Lw HB 1612 La HB 1662 La HB 1687 La HB 1700 Lw HB 1762 La HB 1800 Lw HB 1862 La HB 1900 Lw HB 1912 La HB 1962 La HB 2000 Lw HB 2062 La HB 2120 Lw HB 2162 La HB 2240 Lw HB 2302 La HB 2360 Lw HB 2362 La

v

1200 1300 1346 1400 1446 1500 1546 1550 1600 1625 1646 1700 1746 1800 1846 1850 1900 1946 2000 2066 2100 2186 2240 2306 2300

HB 2800 Lw HB 2907 La HB 3000 Lw HB 3062 La HB 3110 La HB 3150 Lw HB 3312 La HB 3350 Lw HB 3412 La HB 3550 Lw HB 3612 La HB 3750 Lw HB 3762 La HB 3812 La HB 4000 Lw HB 4062 La HB 4250 Lw HB 4312 La HB 4500 Lw HB 4562 La HB 4750 Lw HB 4812 La HB 5000 Lw HB 5062 La HB 5300 Lw HB 5362 La HB 5600 Lw HB 5662 La HB HB HB HB HB HB

6000 6300 6700 7100 7500 8000

Lw Lw Lw Lw Lw Lw

2400 2446 2500 2596 2600 2700 2746 2845 2946 3000 3048 3096 3250 3296 3350 3496 3550 3696 3700 3750 3946 4000 4196 4250 4446 4500 4696 4750 4946 5000 5246 5300 5546 5600 5946 6246 6646 7046 7446 7946

Pøíklad objednávky: 4-HB 3150 Lw 5 ks Minimální odbìr: tuzemské øemeny zahranièní øemeny délku do 2050 mm od 2051 mm 2-HB 22 ks 11 ks 2-HB 13 ks 3-HB 14 ks 7 ks 3-HB 9 ks 4-HB 10 ks 5 ks 4-HB 6 ks 5-HB 8 ks 4 ks 5-HB 5 ks Dodací podmínky: u zboí, které není momentálnì skladem, platí uvedené minimální odbìry. Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,266 kg/m/klín

HC

OZNAÈENÍ ØEMENE

ROZMÌR

Dle ISO 5290 a USA standardu ASAE S 211 èeské

v

zahranièní

HC HC HC HC HC HC HC HC

2361 2575 2825 3123 3325 3625 3775 3925

Li (mm)

La La La La La La La La

2286 2500 2750 3048 3250 3550 3700 3850

HC HC HC HC HC HC HC HC

4325 4575 4825 5075 5375 5675 6075 6375

La La La La La La La La

4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300

Pøíklad objednávky: 3-HC 6075 La 10 ks Minimální odbìr: délka do 10000 mm od 10001 mm 2-HC 10 ks 8 ks 3-HC 6 ks 5 ks 4-HC 5 ks 4 ks 5-HC 4 ks 3 ks Dodací podmínky: na objednávku Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,447 kg/m/klín

HD

OZNAÈENÍ ØEMENE

ROZMÌR

Dle ISO 5290 a USA standardu ASAE S 211 èeské

v

zahranièní

HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HA HD HD HD HD HD HD HD HD HD

2611 2911 3159 3361 3769 4111 4226 4505 4683 5064 5445 5826 6207 6588 6969 7350 7731 8111 8493 8874 9255 10017 10779 11541 12311 13827 15351 16875 17891

Li (mm)

La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

2500 2800 3048 3250 3658 4000 4115 4394 4572 4953 5334 5715 6096 6477 6858 7239 7620 8000 8382 8763 9144 9906 10668 11430 12200 13716 15240 16764 17780

Pøíklad objednávky: 3-HD 5064 La 3 ks 5 ks Minimální odbìr: 2-HD 3-HD 3 ks 4-HD 2 ks 5-HD 2 ks Dodací podmínky: termín dodání a minimální odbìr na poptávku. Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,798 kg/m/klín


èeský

zahranièní

ØEMENY S ÚZKÝM PRÙØEZEM DLE ISO 5290

SPZ

OZNAÈENÍ ØEMENE

Dle ISO 5290 v Lw (mm)

SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ

1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550

Pøíklad objednávky: 4-SPZ 1800 3 ks Minimální odbìr: délka do 2050 od 2051 2-SPZ 21 ks 18 ks 3-SPZ 14 ks 12 ks 4-SPZ 10 ks 9 ks 5-SPZ 8 ks 7 ks Dodací podmínky: termín dodání na poptávku Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,12 kg/m/klín

SPA

OZNAÈENÍ ØEMENE

Dle ISO 5290 v Lw (mm)

SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA SPA

1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500

Pøíklad objednávky: 3-SPA 1800 3 ks Minimální odbìr: délka do 2050 od 2051 2-SPA 16 ks 14 ks 3-SPA 11 ks 9 ks 4-SPA 8 ks 7 ks 5-SPA 6 ks 5 ks Dodací podmínky: termín dodání na poptávku Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,166 kg/m/klín

SPB

SPC

OZNAÈENÍ ØEMENE

OZNAÈENÍ ØEMENE

SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB

SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPC

Dle ISO 5290 v Lw (mm)

2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000

Pøíklad objednávky: 5-SPB 2240 2 ks Minimální odbìr: 2-SPB 11 ks 3-SPB 7 ks 4-SPB 5 ks 5-SPB 4 ks Dodací podmínky: na objednávku. Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,261 kg/m/klín

Dle ISO 5290 v Lw (mm)

3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500

Pøíklad objednávky: 4-SPC 7100 1 ks Minimální odbìr: 2-SPC 8 ks 3-SPC 5 ks 4-SPC 4 ks 5-SPC 3 ks Dodací podmínky: termín dodání na poptávku. Poznámka: pøed oznaèením øemene nezapomeòte uvést poadovaný poèet klínù. Hmotnost: 0,555 kg/m/klín

klinove-remeny-nasobne  

http://www.hostr.cz/images/documents/klinove-remeny-nasobne.pdf

klinove-remeny-nasobne  

http://www.hostr.cz/images/documents/klinove-remeny-nasobne.pdf

Advertisement