Issuu on Google+

klasörü içerisine giriş yapıyoruz.Aşağıdaki komutlar ile SSL kurulumuna başlıyoruz.

openssl ecparam -out www_mertcangokgoz_com.pkey -name prime256v1 -genkey && openssl req -new -key www_mertcangokgoz_com.pkey -nodes -out www_mertcangokgoz_com.csr -subj "/C=TR/ST=TR/L=Ankara/ O=Mertcan/OU=Mertcan/CN=www.mertcangokgoz.com" .org uzantısı içinde aynı aşamayı yapacağız bunun için ise

cd /etc/nginx/ssl/mertcangokgoz.org klasör içerisine giriş yaptık ve ssl için kurulum parametrelerini giriyoruz.

openssl ecparam -out www_mertcangokgoz_org.pkey -name prime256v1 -genkey && openssl req -new -key www_mertcangokgoz_org.pkey -nodes -out www_mertcangokgoz_org.csr -subj "/C=TR/ST=TR/L=Ankara /O=Mertcan/OU=Mertcan/CN=www.mertcangokgoz.org" Şimdi gereken dosyalar ile keyinizi onaylayabileceğiniz bir firma buluyorsunuz SSLS sitesini bu iş için kullanabilirsiniz oldukça uygun fiyatlarda SSL sertifikaları bulunuyor.Oluşturduğunuz .key ve .csr olacak 2 şey adet bunlardan .csr olanını firmaya gönderiyorsunuz ve firma size 3 adet dos-

ya gönderiyor yaklaşık onaylanması 1-5 dk sürebilir.Gönderilen bu dosyalar içerisinden gereken işlemi yapalım. Size verilen ve domain adınızı içeren sonu .crt olan sertifika ile CA sertifikasını birleştiriyoruz.

cat siteadresi.com.crt CA.crt >> chainbundle.crt Şimdi birleştirdiğimiz crt dosyasını domainin klasörüne atıyorsunuz ve şu şekilde ilk domaini tanımlıyorsunuz.Tanımlama yaptık-

tan sonra aynı klasör içerisinde .key uzantılı bir private keyiniz olacak bu keyin isminide ssl_certificate_key satırına gireceğiz.

server { listen 443; ssl on; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/chainbundle.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/siteadi.com.key; . . . . }

26


Hosting Dergi - 23.SAYI