Page 1

r a d k a d e n e m a r k o vá  •  p e n í z e o d h i t l e r a

ISBN 978-80-7294-309-8 | Cena 219 Kč

Jak je možné, že ještě žiju? Jak je možné po tom všem zůstat normální? V šíleném lidském světě? Který se nemění a nezmění. Je přece lhostejné, zda tu sedí váš otec nebo vy nebo váš syn nebo váš vnuk. Člověk zůstává stejný. Není naděje. Ani ve vás, ani ve mně, ani v našich dětech. Když všechny, jak tu stojíte a sedíte, postupně sloupnu z kůže, najdu to samé. Nelišíme se.

r a d k a d e n e m a r k o vá

peníze od hitlera

9 788072 943098

(l e t n í m o z a i k a)

• Magnesia Litera za prózu 2007  • Usedomská literární cena 2011  • Německá knižní cena Georga Dehia 2012

Host

Radka Denemarková: Peníze od Hitlera – ukázka  

Gita Lauschmannová, dívka sotva šestnáctiletá, přežila koncentrák a spěchá do rodných Puklic, aby po letech hrůz i strádání objala své blízk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you