Page 95

Česká knižnice

Bůh mně ústa má otevříti může

Karolina Světlá Vesnický román

Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století

První dvě třetiny osmnáctého století náleží k poměrně opomíjeným obdobím českých literárních dějin. Kazatelé se snažili své posluchače poučit a duchovně směrovat: využívali různých formálních i obsahových prostředků, aby získali jejich trvalejší pozornost, promyšleně útočili na jejich city, ale zároveň je chtěli pobavit. Moderní zpřístupnění kázání představí barokní literaturu i kulturu v poněkud jiném světle, než jak ji dosud známe. Výběr textů je zúžen na kázání v českém jazyce, obsahuje promluvy z postily Račínovy, Nitschovy, Axlarovy, Bilovského, Veselého, Damascena Marka, Kelského, Koniášovy, Pellischottiho, Táborského a Fabritiovy.

Karolina Světlá (1830—1899) je oprávněně po­ važována za zakladatelskou osobnost české románové prózy. Její první prací, ve které plně zvládla románovou kompozici a výstav­ bu charakterů, je Vesnický román (časopisec­ ky 1867, knižně 1869). Dramatický, úsporně vyprávěný příběh je zasazen do odlehlého venkovského kraje pod Ještědem, který — na rozdíl od romanticky zobecňujících venkovských povídek B. Němcové, F. Pravdy nebo V. Hálka — Světlá novátorsky vykreslila se zřetelem k jeho přírodní a národopisné specifičnosti. Jako „první český klasický román“ byl Vesnický román kladně přijat čtenáři i kritikou a jeho úspěch nepřekryly ani pozdější autorčiny práce.

vázaná / 450 stran / vychází v listopadu / 349 Kč

vázaná / 280 stran / vychází v listopadu / 299 Kč

93

Profile for Host nakladatelství

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Profile for hostbrno
Advertisement