Page 91

Odborná

Jiří Trávníček Rodina, škola, knihovna

brožovaná / 320 stran vychází v listopadu 299 Kč

Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018)

Je čtenářství u nás v úpadku, nebo není? Publikace přináší výsledky zatím posledního reprezentativního statistického šetření české dospělé populace. Shrnuje základní data a poznatky z výzkumů předchozích (2007, 2010, 2013) a přináší nové, aktuální. V daleko větší míře se věnuje čtení v digitálním prostředí, našemu vztahu k e­‑knihám a audioknihám. Hlavním tématem je však čtenářská socializace: co hraje největší roli v tom, že se stáváme čtenáři, jaké místo při tom zaujímá rodina, jaký je náš vztah ke škole (a povinné četbě), jak je důležitý obraz rodičů, který si odnášíme do do­ spělého života. Nechybějí pohledy za hranice České republiky, stejně jako rámcující úvahy o tom, co se dnes s naší čtenářskou kulturou děje: Upadá, nebo neupadá? Kam se posouvá? Mění se její celková povaha?

Všeobecně tradovaný pohled, že čtení je velebná samota, kdy člověk sedí v křesle a pouze čte, neplatí. Kniha propojuje různé instituce, je silnou sociální misí. Jiří Trávníček Jiří Trávníček (nar. 1960) je literární vědec a kritik, editor a vysokoškolský učitel. Je autorem několika knih, např. Poezie poslední možnosti (1996), Příběh je mrtev? (2003), Knihy a jejich lidé (2013), Knihy kupovati (2014, se Zdeňkem Šimečkem), Česká čtenářská repub‑ lika (2017), a spoluautorem dvou knižních rozhovorů (s Arnoštem Goldflamem a Dušanem Šlosarem).

V současné době je členem dvou mezinárodních týmů zabývajících se čtenářstvím. Výsledky svých čtenářských výzkumů publikoval ve třech knihách: Čteme? (2008), Čtenáři a internauti (2011) a Pře­ knížko­váno (2014). Foto © Robert Sedmík

89

Profile for Host nakladatelství

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Profile for hostbrno
Advertisement