Page 82

Populárně­‑naučná

Joshua B. Freeman Behemot

přeložil Daniel Řezníček vázaná / 480 stran vychází v listopadu 449 Kč

Dějiny továrny a utváření moderního světa

I moderní civilizace si vychovala svého Behemota, svou vlastní nepřemožitelnou supící obludu, která zotročuje lidstvo a požírá zemi: továrnu. Žijeme ve světě vyrobeném v továrně. Pocházejí z ní věci, které nás obklopují a bez nichž si nedovedeme představit moderní život. A i ten do značné míry pochází z továrny… Historik Joshua B. Freeman v erudované a zároveň čtenářsky přístupné knize zkoumá moderní svět a jeho průmyslovou revoluci z ne­ čekané perspektivy: prostřednictvím samotných továren. První mechanizované tkalcovské stavy, monstrózní ocelárny i současné plně automati­ zované výrobní linky jsou přitom hlavními pro­ tagonisty širšího příběhu moderní civilizace: určují podobu a hodnotu práce, a tudíž formují společenské vztahy i politiku, kousek po kous­ ku požírají přírodní zdroje a neustále chrlí další a další věci — výrobky —, jež dnes definují člo­ věka a ničí planetu.

Joshua B. Freeman (nar. 1949) je americký historik. Ve svém díle se zaměřuje přede­ vším na historii a sociologii práce. Na toto téma napsal řadu odborných článků a několik knih. Působí jako profesor historie na Queen’s College na City University of New York. Foto © Josh Brown

80

Více než ekonomickými dějinami nebo kronikou architektonických vylepšení a pracovních hnutí je Behemot velkolepým a ambiciózním popisem zanikajícího světa, který však stále živí národní představivost. The New York Times

Profile for Host nakladatelství

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Profile for hostbrno
Advertisement