Page 78

Populárně­‑naučná

Anna Beata Háblová Nemísta měst I nemísta měst mají své příběhy. Kniha Nemísta měst z různých úhlů zkoumá téma všech opomíjených, pomíjivých a míje­ ných prostorů měst. Některá vznikají nekon­ cepční výstavbou, jiná jen tím, že chybí důvod k zastavení. Některá nás dráždí a odrazují, v jiných nacházíme únik před předvídatelností veřejného prostoru. Esejistické kapitoly (­autorka se v nich opírá o klíčové zdroje z oboru architektury, urbanismu či exaktních urban studies, ale i filozofie, sociologie, ekonomie či geografie) uvozují povídková „zastavení“, která umožní na problematiku nahlédnout v rozšířené perspektivě. Rob se zabydlí v nevyužívaném prostoru železnič­ ního křížení na periferii Londýna. Chang opustí tradiční rolničení a začne třídit plasty, s jejichž špínou a zápachem žije v důvěrné blízkosti. Pro Ramiho je uprchlický tábor vězením s unavenou nadějí na útěk. Ale je

Anna Beata Háblová (nar. 1983) je architektka, urbanist­ ka a básnířka. Její první odbornou knihou je mezižánrový titul Města zdí (2017) o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu k městu, zpracovaný formou esejů, povídek a komiksu. Básnickou tvorbu publikovala ve sbírkách Kry (2013), Rýhy (2015) a Nevypínejte (2018). Fejetony o architektuře a urbanismu

76

zde i řada dalších, pro které je potřeba vztahu s místem zásadní. Skrze místo, jeho historii a charakter totiž objevujeme to, čemu se říká domov, „naše místo“ ve světě. Jsou nemísta součástí přirozeného vývoje měst a v éře toků a sítí nutností, nebo jsou naopak důsledkem našeho selhání a bezradnosti? Téma, které autor­ka pojednává, nechybně zaujme odbor­ nou veřejnost (urbanisty, architekty, socio­ logy), ale díky svému propojení s příběhy i další vnímavé čtenáře.

Autorčin velmi čtivý fundovaný výklad vás bude bavit od začátku do konce, stejně jako vtipné ilustrace. Martina Marešová o knize Města zdí, Dolcevita.cz

přispívá do vysílání ČRo Vltava. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012 a Juniorstav 2012. V pražském kulturním centru Dominikánská 8 moderuje večery s tématy poezie, umění a architek­ tury. Žije v Praze. Foto © Ladislav Zedník

Profile for Host nakladatelství

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Profile for hostbrno
Advertisement