Page 60

Young adult

April Genevieve Tucholkeová Milosrdné přízraky „Cvičení válečníci zabíjejí nahlas. My zabíjíme potichu. A přesně tak lovíme bestie.“ Frey touží po životě, o kterém se budou vy­ právět ságy a skládat písně. Jenže je členkou nechvalně proslulé starodávné ženské sekty, která přežila vzestup i pád království. Členky sekty jsou obchodnicemi se smrtí, odsouzené k tomu, aby křižovaly Vorselandem a za bídnou odměnu zabíjely staré nebo nemocné lidi. Jejich metody jsou tiché, ba dokonce milosrdné, ale kamkoli je jejich putování přivede, tam jejich dýky vyvolávají napětí. Frey a její skupina — Ovie, Runa a Juni­ per — už jsou kupčením se smrtí unavené a sní o lepším životě. Takže když Frey zaslechne,

April Genevieve Tucholkeová je americká autorka young adult. Její knihy vycházejí v šestnácti zemích. Debutovala knihami Between the Devil and the Deep Blue Sea (2013) a Between the Spark and the Burn (2014), ve kterých se inspirovala gotickým románem. Velmi úspěšný byl její třetí román Wink Poppy Midnight (2016). Foto © Nate Petersen

58

že na severu řádí bestie, uvědomí si, že její likvidace jim skýtá šanci na slávu a bohatství. Její skupina se během putování bude muset vyrovnat se samotářskými čarodějnicemi a čelit bezohledné královně Červené vrby. Na jejich úspěchu nebo selhání závisí osud všech žen.

Nemilosrdný, lyrický a srdečný příběh, ze kterého tuhne krev v žilách a který zároveň nádherně oživuje staré příběhy. Tohle osloví novou generaci hrdinů. Samantha Shannonová, autorka série Kostičas

Profile for Host nakladatelství

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Ediční plán nakladatelství Host podzim 2019  

Ediční plán nakladatelství Host na druhé pololetí roku 2019

Profile for hostbrno
Advertisement