Page 65

3.1 anatomie písma

Před pár lety jsme společně s písmařem Da­vi­dem Březi­ nou pocítili nutkavou potřebu zrevidovat anatomii typo­ grafických písem. Při psaní recenzí do bilingvního časopisu Typo jsme se totiž potýkali s nemožností efektivně překlá­ dat z češtiny do angličtiny a naopak, protože terminologie se v některých ohledech liší. České písmařské názvosloví dlouhá léta neprošlo žádnou zásadní aktualizací, a tak ob­ sahovalo několik sporných či zastaralých bodů. Rozhodli jsme se proto podívat se na české názvosloví novýma očima a pokusili jsme se sblížit je s angličtinou tam, kde to bylo možné. Naším cílem nebylo definovat nový standard nebo závaznou normu; snažili jsme se v prvé řadě vytvořit po­ mocníka sami pro sebe. Výsledek svého výzkumu — česko­ -anglickou anatomii — jsme pak zveřejnili na webu a na­ bídli jej k užití i ostatním milovníkům písma. Kladná odezva ze zahraničí nám potvrdila, že jsme práci nedělali zbytečně. Českou písmovou anatomii otiskuji také zde, protože do­ hromady se slovníčkem na konci knihy pomáhá porozumět základní oborové terminologii, jejíž výklad jsem jinde ome­ zil na nutné minimum a bez níž se čtenář v této kapitole zřejmě neobejde. Největší novinkou našeho přístupu je striktní rozdělení názvosloví na dvě části. První z nich představuje tahy, druhá anatomické prvky a zakončení. To výrazně usnadňuje 275

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Advertisement