Page 53

neznamená, že měřítko spřízněnosti povah je jediné možné. Najde se spousta případů, kdy kontrast, třeba právě kon­ trast vlasové kresby a extrémně tučného titulkového písma, může vytvořit silný grafický účinek. Všechny varianty, které připadají v úvahu, překračují rámec jedné životní zkušenosti a několika stránek textu. Výjimečný typograf se pozná právě tak, že má schopnost jít za rámec sice v zásadě funkčních, ale zároveň jednoduchých a omezujících pouček.

143

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Advertisement