Page 52

plošných odstínů. Případně různé kombinace leptů a jejich vícebarevné varianty.    Specifickou technikou byla od­ jakživa Senefelderova litografie, tvořící samostatnou sku­ pinu technik tisku z plochy. Tento pražský rodák stihl (i přes mnohé životní peripetie) litografii za svého života nebývale rozvinout. Je autorem prakticky všech jejích známých va­ riant: stříkané litografie, rytiny do kamene, autografie na křídový způsob i litografie více­barevné. Sám navrhl několik typů tiskových strojů a princi­pem metalografie, plošného tisku z kovové desky, položil základ modernímu ofsetu. Proto není možné litografickou reprodukci jednoznačně charakterizovat, může mít obrovské množství různých podob. To ostatně platí i pro sítotisk a ofset — reproduko­ vaná grafika nebo fotografie je u nich ovlivněna více přá­ ním fotografa a designéra než samotnou technikou tisku. Svoboda, kterou nyní jako výtvarníci zažíváme, protože vše je dostupné a povolené, je jednoznačně pozitivní a ozdravná, neboť odpadají veškeré dřívější limity včetně techno­logických. Konečně máme možnost klást vedle sebe středověkou grafiku a současné plakátové písmo, čínský dřevořez a český novinový typ. Ale každý nárůst svobody zvětšuje prostor pro špatně mířené střely. Spojování nesou­ rodých složek končí buď novou kvalitou, nebo do očí bijícím diletantstvím. Nic mezi tím. To je nejhlavnější důvod, proč se vyplatí mít představu o dějinách našeho oboru. Histo­ rie knižní grafiky nás opakovaně přesvědčuje, že každá nová kvalita vychází v prvé řadě z poznání.    Při hledání vhodného písma je dobré prozkoumat hrubost a charakter kresebné linky, přesnost a bohatost valérů, velikost a tvar tiskového bodu. Povaha kresby, ilustrace či fotografie může poskytnout poměrně přesný manuál pro volbu písma, které s kresbou vytvoří nový, vnitřně soudržný celek. To jistě 142

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Advertisement