Page 43

větší boty. Romány a novely mají ustálené formáty — ob­ vykle ne větší než A5 či b5, jinak by každá stránka obsaho­ vala příliš mnoho textu, kniha se špatně četla a přenášela. Bele­trii navrhujeme zásadně na formáty orientované na výšku, opačné řešení souvislému románovému čtení od­ poruje. Čtverec většinou nepřipadá v úvahu, leda že by se v knize pravidelně střídal text s obrazem, jak tomu bývá u litera­tury pro děti.   Souvislý text v rozsahu sto­ vek stran je potřeba rozdělit na optimálně rozsáhlé celky (stránky), které obsah pěkně strukturují a dávají čtenáři možnost v pravidelných a vhodně zvolených intervalech si oddychnout. Pro rozsáhlejší prózy se nehodí zmenšené formáty, protože u nich výrazně narůstá počet stran (a tedy i objem svazku). Příliš fragmentovaný text je náročný na soustředění a narušuje kontinuitu čteného textu. Drobné formáty vyhovují hlavně kratším novelám a povídkám, které se dají přečíst na jeden zátah. Poesie Básně čteme doma v křesle, v posteli, na záchodě, na za­stávce hromadné dopravy i v dopravních prostředcích. Knížku bu­ deme držet jednou nebo oběma rukama, tím jsou obyčejně dány její rozměry. Většina poesie má spíš osobní, intimní charakter; velké formáty jí nesluší. Knížka by se měla po­ hodlně vejít do kapsy nebo kabelky. Jedině v případě, že se jedná o rozsáhlou antologii řady autorů nebo souborné dílo jednoho spisovatele, má smysl zvážit zvětšený formát. Výrazně větší, nebo naopak miniaturní formáty (kolibří­ ky) jsou vyhrazeny pouze pro speciální vydání, přede­vším sběratelské verze klasiky, nákladně vypravené, vyzdobené originální nebo reprodukovanou grafikou. Taková knížka slouží více k prohlížení než ke čtení, obyčejně jde o věc 95

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Advertisement