Page 25

kultivovaně, podle své nátury, ale také volbou písma a pro­ kladu, pečlivou sazbou, vkusnou ilustrací nebo jinou drob­ nou výzdobou. Může se to na první pohled zdát zanedba­ telné, ale pět set tisíc znaků na knihu není tak málo, aby nemělo smysl aspoň se o to pokusit. Upravíme-li nějakou obstojně prodejnou knihu, můžeme tím ovlivnit vnímání desítky tisíc lidí, v případě světového jazyka rovnou mi­­lio­ ny... a to přece není tak úplně špatné. Bibliofilie a bibliomanie Ačkoliv Gutenbergův vynález znamenal dramatické zrych­ lení a zlevnění knižní produkce, pořád ještě byla kniha v jeho dobách nesmírně nákladná věc, mívala hodnotu ce­ lého domu, statku. Nebo stáda dobytka. Ne náhodou na výrobu luxusní knížky na teletinovém pergamenu (nazý­ vaném legračním českým jménem bělpuch) vždy padlo po­ četné stádo čerstvě narozených telat s kůžičkou hebkou jak růžové dětské půlky. A tak se nezřídka z ryze praktických důvodů vzácná kniha připevňovala tlustým řetězem přímo ke čtecímu pultíku, aby neuváděla v pokušení slabší povahy. Tyto knihy na řetězu, latinsky nazývané libri catenati, jsou pro nás nostalgicky hladivým připomenutím dávno ztrace­ ných časů, kdy i jediný vlastněný titul mohl znamenat velké duševní a materiální bohatství.   Ovšem už na konci patnáctého století leckterá tiskárna zkrachovala, protože produkovala luxusní svazky, ručně zdobené a ilustrované, odsouzené k tomu, aby trčely ve skladech a čekaly na svého kupce, který nakonec možná vůbec nepřišel, protože si ta­ kovou drahotu nemohl dovolit. Z knihy se postupem času musel stát více užitkový než umělecký předmět — tomu dopomohl i vynález stroje na výrobu papíru na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, díky němuž papír 29

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Advertisement