Page 24

knihoven je dost nepružný a nespolehlivý na to, abychom si mohli v případě potřeby vyhledat nebo vypůjčit právě ten důležitý svazek, který nám rychle osvěží paměť nebo dá odpověď na aktuální otázku. Proto se vyplatí všechny důležité přečtené i nepřečtené knihy vytrvale schraňovat doma v syslí noře — privátní knihovničce —, aby čekaly na to, až přijde jejich čas, a posloužily za­pomnětlivé hlavě. Možná na ně bude pět nebo deset let padat prach, ale čas od času bývá jejich přínos neocenitelný. Své o tom vědí všichni autoři odborných článků, na základě kterých by se mohlo zdát, že jejich pisatelé jsou chodícími encyklopediemi. Blíž realitě bude tvrzení, že měli dost soudnosti k tomu, aby si zřídili dostatečně rozsáhlou domácí knihovnu, která za ně polovinu práce udělá sama.  Sběratel knih může mít nepřeberné množství různých dů­ vodů pro jejich kupení v soukromém bytě. Užitečnost pri­ vátní bibliotheky, která spisovatele či novináře zachrání v nouzi nejvyšší, je jenom jedním z nich. Lidé sbírají knihy třeba proto, že jsou krásné. Lidská povaha je už taková, že jaksi podvědomě inklinuje ke krásnu, přestože všichni můžeme mít na estetiku diametrálně odlišné názory. Ne­ musí se nám líbit nabírané záclonky v oknech lužáneckých matek ani úprava hrobů na ústředním městském hřbitově, ale jedno je jisté: člověk má tendenci zkrášlovat a zdobit své okolí, obklopovat se věcmi, které mu přinášejí kro­ mě lapidárního užitku i estetický zážitek.  Výtvarníci a desig­néři rádi skuhrají, že vkus většiny je pokleslý, ale s tím se patrně nedá dělat nic lepšího než se osobně zasadit, aby láci a kýč přebila kvalita. Knižní grafik se snaží vní­ mání estetiky ve svém okolí formovat. Má k tomu jedinečný prostředek — médium knihy —, pomocí něhož působí na čtenáře. Nejvíce obálkou, kterou upravuje pouťově, nebo 28

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Advertisement