Page 12

práce. Ve městě by se nám asi lépe žilo a dýchalo, možná bychom pak měli více času udělat si odpolední piknik nebo se aspoň jeden den válet v posteli a nedělat vůbec nic. Na světě vychází tolik různých pitomostí, že stojí za seriózní úvahu, jestli náhodou neprospějeme svému okolí tím, že se pokaždé, než něco vytiskneme, důkladně zamys­ líme, zda bude přínos hotové věci větší než vynaložený čas a prostředky.   Doprovodným jevem svobody a demokra­ cie se staly knižní cetky, memoáry náctiletých fotbalistů s kýblem gelu na hlavě, kuchařky socpopových zpěváků a opotřebovaných hvězdiček, které by na svém knižním škváru rády vydělaly nějakou škváru navíc. O poznání hůř jde na odbyt kvalitní literatura krásná a odborná, která s TV celebritami svádí nerovný souboj. Ale musí to tak být, že ze skutečných hodnot světská sláva zpravidla neplyne. Někdo namítne, že to způsobil zlotřilý kapitalis­mus, poučení ale vědí, že už v římské císařské době se na laciném a špatném papyrusu vydávaly sbírky dosud neznámých básníků a ještě v humanismu se považovalo za nečestné, aby spisovatel za svou práci dostával zaplaceno. A že první honoráře za tiš­ těné knihy se objevily až v šestnáctém století. A že tehdy za skutečně úspěšné platilo to dílo, které bylo hojně patištěno. Každý příčetný autor si zpočátku musí položit otázku, jestli má cenu ještě něco psát. Zpravidla už ví, že hodnotného čtení, které přetrvá roky a zůstane stále živé a podnětné, je pomálu. Přestože knížek pořád vycházejí hromady. Psaní je důležité pro autora a jeho nejbližší okolí, méně už pro veřejnost. Literatura je možná příliš ukecaná na to, aby v nás zanechala hlubší stopu. Myšlenka naředěná na de­ sítkách stran nás pomalu uondá, až si nakonec pamatu­ jeme jen drobky a motivy vytržené z kontextu. Naštěstí (pro čtenářstvo) je psaní knih pořád ještě docela náročná 12

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Martin Pecina: Knihy a typografie — ukázka  

Třetí, rozšířené vydání knihy předního knižního grafika a publicisty.

Advertisement