Page 4

Serveis a prop teu

Constitució del Grup de Treball de Trastorns de l’Aprenentatge (GTTA) Vicente Morales Director Equip de Pediatria Territorial Alt Penedès-Garraf Dimarts 28 de febrer, a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, seu de la Societat Catalana de Pediatria, es va celebrar la reunió constitutiva del Grup de Treball de Trastorns de l’Aprenentatge (GTTA). Van assistir-hi unes 50 persones, amb àmplia pluralitat de representació professional: logopèdia, magisteri, pediatria, psicologia, neuropsicologia, neuropediatria, EAPs, treball social, psiquiatria, ACDislèxia i Fundació Adana, Societat Catalana de Psiquiatra Infantil, entre d’altres. A la reunió es van mostrar diferents intervencions que ja es fan (i algunes de les que no s’apliquen), i es va fer palesa la necessitat de treballar tots plegats per un objectiu comú i de consens. El GTTA està coordinat pels Drs. Anna Gatell, Anna Sans i Vicente Morales i hi participa activament la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Hospital Sant Joan de Déu. La seva creació sorgeix de la necessitat de res-

pondre a un dels problemes més habituals que plantegen les famílies a les consultes i a les escoles: els Trastorns de l’Aprenentatge. Actualment l’administració publica no disposa d’estructures que donin solucions adients al seu diagnòstic, orientació i tractament. Aquest buit és motiu de patiment de nens i famílies i, massa sovint, obre la porta al fracàs i a l’abandonament escolar precoç. Efectivament, la manca de cobertura de la cartera pública és un problema d’equitat que es tradueix en elevadíssims costos personals i socials. L’evidència científica i recents treballs nacionals i internacionals demostren que l’abordatge multiprofessional, una detecció precoç i una orientació i tractament adequats, poden reconduir la situació evitant el fracàs personal, laboral i social. La Societat Catalana de Pediatria ha volgut aglutinar a tots els professionals implicats, per potenciar un diàleg interdisciplinari, basat en propostes científiques i en el rigor metodològic. Es tracta d’unificar criteris, fer difusió i formació a la comunitat implicada, consensuar un protocol comú i d’exigir la implicació coordinada de les nostres Institucions Públiques: Salut, Benestar Social i Ensenyament. El repte és que tots els nens puguin rebre una atenció especialitzada i tenir les mateixes oportunitats. El grup de treball està obert a tots els professionals interessats en aquest tema, per formar part i compartir documents i activitats disposem d’una plataforma online en que s’ha de sol•licitar l’admissió en aquesta adreça.

https://www.makeanet.com/gtaprenentatge/Registrate

4

Profile for Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Vincles 018  

Número 18 del butlletí Vincles que aspira a poder ser un nexe periòdic d’unió entre els professionals d’Atenció Primària, especialment pedia...

Vincles 018  

Número 18 del butlletí Vincles que aspira a poder ser un nexe periòdic d’unió entre els professionals d’Atenció Primària, especialment pedia...