Page 24

tat fins a la dosi terapèutica màxima, i fer ús de les mesures físiques ja comentades. En aquest cas, cal observar acuradament la dosi màxima recomanada de cada fàrmac i no sobrepassar-la. Dosi màxima • Ibuprofè: màxim de 40 mg/kg/dia. • Paracetamol: -- Lactant de menys de 12 mesos 60 mg/kg/dia. -- Infant de més de 12 mesos: 90 mg/kg/dia. No oblidar que l’objectiu final de l’administració d’antitèrmics no és en cap cas fer desaparèixer la febre sinó aconseguir una millora de l’estat general de l’infant. Enllaç: http://essencialsalut.gencat.cat/ ca/detalls/Article/antitermics_alterns_ infants_2014

Tractament de la fimosi en nens menors de 3 anys Essencial ens recorda: • Que la fimosi és fisiològica fins els 3-4 anys de vida. Afecta al 96% dels nounats, al 50% dels lactants, al 20% dels nens de 2 anys i al 10% dels nens de 3 anys. • Que la circumcisió en menors de 3 anys s’efectua sota anestèsia general. • Que per sota de 3 anys de vida no s’hauria de fer circumcisions atesa l’alta probabilitat de resolució espontània i als potencials efectes adversos de la intervenció quirúrgica.

Quina és l’evidència: • És infreqüent que la fimosi fisiològica doni problemes en la micció • La pràctica freqüent d’abaixar el prepuci por produir ferides amb probabilitat de cicatrització i pèrdua de l’elasticitat • A partir dels 3 anys o si existeix patologia urinària concomitant, la teràpia tòpica com tractament inicial de la fimosi és l’alternativa més eficient amb aproximadament el 80% d’èxit. Per tot plegat... En nens menors de 3 anys no s’haurien de fer circumcisions. Enllaç: http://essencialsalut.gencat.cat/ es/detalls/Article/tractament_fimosi_ menors3anys

24

Profile for Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Vincles 018  

Número 18 del butlletí Vincles que aspira a poder ser un nexe periòdic d’unió entre els professionals d’Atenció Primària, especialment pedia...

Vincles 018  

Número 18 del butlletí Vincles que aspira a poder ser un nexe periòdic d’unió entre els professionals d’Atenció Primària, especialment pedia...