Page 1

SPITALI I SPECIALIZUAR PËR SËMUNDJET KIRURGJIKE

FILIP VTORI

SËMUNDJET VASKULARE, DIAGNOZA ME TK ANGIOGRAFIA DHE TRAJTIMI OPERATIV

1


Akademik dr. Zhan Mitrev, kirurg kardiovaskular, i lindur në vitin 1961 në Shtip. I diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, Maqedoni, ndërkaq specializimin për kirurgji e ka kryer në klinikën “Rebro” në Zagreb. Gjatë specializimit ka kryer edhe studimet postdiplomike. Disa vjet ka punuar si kardiokirurg në Klinikën universitare “Johan Volfgang Gëte” në Frankfurt. Dy vjet ka punuar me profesor Turina në Zyrih. Transplantimin e parë të zemrës e ka kryer në vitin 1997. Në vitin 2000 hap Qendrën e parë dhe të vetme për kardiokirurgji në Maqedoni. Disa herë është shpërblyer për punën e tij. Ka bërë më shumë se 10.000 procedura operative kardiovaskulare.

2


Në Spitalin e specializuar për sëmundje kirurgjike “Filip Vtori” kryhet një gamë e gjerë e operimeve vaskulare: - Operime të arterieve karotide (trombendaterektomi me një suturë të drejtpërdrejtë apo paçplastikë, shkurtim i arteries karotide për shkak të një kinkingu simptomatik etj.). Prej para do kohe është futur edhe trajtimi kirurgjik i iskemisë akute cerebrale (4 orë). Rezultatet postoperative treguan një regresion komplet të çrregullimeve neurologjike tek pacientët me goditje akute të trurit. - Trajtim operativ të enëve periferike arteriale me bajpas të venave apo PTFE, ose trombendaterektomi me paç-plastikë. - Kirurgjia e aortës: zëvendësimi i aortës ascendente me graft, rikonstruktim i valvulës së aortës dhe riimplantim i arterieve koronare (Tirone David), rikonstruktim i rrënjës së aortës, zëvendësim i aortës ascendente dhe kemiarkus me protezë vaskulare, zëvendësim i aortës torakale, torakoabdomenale dhe abdomenale me riimplantimin e degëve brakiocefale dhe viscerale.

Llojet e operimeve vaskulare 2000-2010

karotidë dhe bajpas një karotidë dy karotide

periferi dhe bajpas karotidë, bajpas dhe periferi periferia të dy këmbët

aneurizmë abdomenale dhe bajpas karot. perif.

periferia një këmbë

numri i operimeve të aortës

Diseksion akut

Aortë torakale

Aortë abdomenale

3


Sëmundja arteriale karotide

Endaterektomi karotide me një suturë të drejtpërdrejtë në arterien e majtë karotide

4


Sëmundja arteriale karotide

Endaterektomi karotide dhe vendosje e paç-plastikës në arterien e majtë karotide

5


Sëmundja arteriale karotide

Trajtimi operativ i kinkingut simptomatik të arteries së djathtë karotide

6


Sëmundja arteriale karotide

Endaterektomi karotide dhe vendosje e plaç-plastikës majtas grafti vaskular në të djathtë

dhe vendosje e një

7


Sëmundja arteriale karotide

Okluzion pas një endaterektomie karotide djathtas paraseksion i ACI-së së djathtë dhe T-T anastomozë me venë safena (3mm)

8


Sëmundja arteriale karotide

Karotido-subklavia (bajpas sintetik) për shkak të zënies së arteries së majtë nënmbyllëse

9


Sëmundja arteriale karotide

Trajtimi operativ i aneurizmës gjigante anastomozë me bajpas venash

në një arterie të majtë karotide me T-T

10


Sëmundja arteriale karotide

Endaterektomia karotide me vendosje të një paç-plastike së arteries së majtë karotide

për shkak të mbylljes

11


SĂŤmundja arteriale karotide

Karotido – karotide (bajpas sintetik)

12


Aneurizma e aortës abdominale

Zëvendësim i aortës infrarenale abdominale me graft

13


Aortë bifemorale dhe femoro-popliteale nga të dyja anët për shkak të sindromës së Lerishit dhe okluzion i të dyja arterieve femorale

14


SĂŤmundja aorte bi-iliakale (Sindroma e Lerishit)

Bajpas aorto bi-iliakal

(sintetik)

15


SĂŤmundja arteriale periferike okluzive

Bajpasi femoro – femoral

(sintetik), femoro popliteal i dyanshĂŤm (sintetik)

16


Sëmundja arteriale periferike okluzive

Bajpas autogjen femoro – tibial (vena safena) në të djathtë

17


Sëmundja arteriale periferike okluzive

Bajpas popliteo – tibial

(venë safenë) autogjen në të majtë

18


Sëmundja arteriale periferike okluzive

Endaterektomia femorale dhe paç-plastikë në të djathtë

19


Sëmundja arteriale periferike okluzive

Bajpasi femoro-femoral

(sintetik), bajpasi iliak-femoral

(sintetik) në të majtë

20


Sëmundja arteriale okluzive periferike

Bajpasi femoro-popliteal (sintetik) në të majtë, bajpasi femoro-tibial autogjen (venë safenë) në të djathtë

21


Aneurizma e aortĂŤs torakale

22


Zëvendësim i aortës ascendens dhe arkus me graft zëvendësim i valvulës aorte me një mekanike

reimplantim i enëve cefalore të gjakut dhe

23


Aneurizma e aortĂŤs torakale

24


ZĂŤvendĂŤsim i aorta ascendens me graft, rikonstruktim i valvulĂŤs native dhe reimplantim i arterieve koronare (Tirone- David)

25


Aneurizma e aortës torako-abdominale

Zëvendësim i aortës torako-abdominale me graft celiakusit

dhe reimplantim i trunkus

26


Trajtimi i aneurizmĂŤs DeBekey III i aortĂŤs torako-abdominale

27


KONTROLLE SPITALI I SPECIALIZUAR FILIP VTORI

24

ORË

QENDRA URGJENTE DIAGNOSTIKE

Spitali i specializuar për sëmundje kirurgjike “Filip Vtori” bul. “Ilindenska”, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë Тел: +389 2 3091-500, +389 2 3091-484 www.cardiosurgery.com.mk

28

Sëmundjet vaskulare  

Sëmundjet vaskulare