Page 1

Spitali specialistik FILIPI I DYTË

I nderuari pacient, me vëmendje lexoni informacionet që vijojnë:


Dokumentacionin që duhet ta dorëzoni për operim: v Vërtetim për restaurimin e dhëmbëve (vetëm për pacientët të cilëve do ju operohet valvula). v Udhëzim prej mjekut amë për spitalin Kardiokirurgjisë FILIP VTORI (jo më i vjetër se një muaj). v

Karton të kaltër ose flet pagesa e fundit e pensionit.

v

Total medical documentation and X-Ray scans.

v Të gjitha të dokumentacionet mjekësore dhe incizimin e RGT DC prej koronografisë Shënim: Dokumentacionet e përmendura duhet patjetër të jenë te ju, në ditën e pranimit.

www.cardiosurgery.com.mk


Before you are called for operation you should:  e informoni mjekun në qoftë se keni përjetuar sulm ne tru. Tre deri në gjashtë muaj pas sulmit në tru pacienti nuk operohet.  I ndjek udhëzimet e mjekut nga një anulim i terapisë antikoagulacionit (aspirin, pelentan,sistrom, andol, sinkum, plavix, zilt, sinetra, clopidogrel, marivarin, Coumadin).  Jeni përgatitë para operacionit (në shtëpi) dhe për këtë: • hiqni qimet prej gjithë trupit(këmbëve duarve, sqetullave, ijë, gjoksit). • Me mirë është të përdorni briskun e zakontë (nuk preferohen krem për heqjen e qimeve për shkak të reaksioneve alergjike); • mos mbani me veti sende me vlerë (merrni vetëm atë që është e nevojshme: syzet, dhëmbët e vënë, aparatin e veshit,fotografi të personit të dashur ...); • Mirin barnat të cilat jeni duke i marë tani në paketimin e tyre origjinal; • Ne ditën e pranimit merrni me ju një të afërm të familjes i cili dot pranoje sendet e juaja personale.

www.cardiosurgery.com.mk


The administrator on info desk: - E lajmëron kohën për pranim në operacion çdo Pacienti, në numrin e telefon për kontakt që ka lënë pacienti. - E informon pacientin për: - Dokumentacioni i nevojshëm që duhet të dorëzohet që të fillon procedura administrative për trajtimin e operacionit. - Vërtetimi i grupit të gjakut dhe sigurimi i 4(katër) njësive gjak, nëse është e nevojshme. - para përegaditjet operative për operacion; - Të gjitha informacionet shtesë rreth përgatitjes, pranimit dhe qëndrimit në klinikën tonë; - Telefoni për kontakt me administratorin në njësinë e pritjes: 02/3091493. Informacione të përgjithshme: - Pranimi i pacientëve për operacion bëhet çdo ditë (përveç së shtunës) ne periudhën prej 08.30-09.00 orë. - Lirim të pacientëve bëhet çdo ditë pune prej 08.30-09.00 orë. - Vizitë për pacientët – çdo ditë në periudhe prej 16.00 – 17.00 orë. Në periudhën e vizitës është e lejuar

Dokumentacionin që duhet ta dorëzoni për operim  

Dokumentacionin që duhet ta dorëzoni për operim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you