Page 1

El Bufador

Número 28 O c t u b r e d e 2 0 11

continguts • Notícies d'interès: Top 20, els nostres volunaris, playback per la Marató de TV3, etc. • Nou Hospital: Equipaments per al 2012 • Espai de farmàcia: Alimentació i bona salut visual • Recomanem: "El dolor ajeno" • Coneix a Montse Juvanteny i Torrent


Els equipaments del futur Hospital Comarcal de la Garrotxa Les obres de l'hospital avancen d'acord amb el calendari marcat i la seva finalització està prevista per al proper

El Bufador

mes de juliol de 2012. A partir d'aquesta data, es faran a l'hospital les proves de les diferents instal·lacions, preceptives per a la seva legalització i posada en servei. Atesa la complexitat de les instal·lacions hospitalàries, el període estimat per a la possible posada en funcionament s’estima que sigui d'uns 6 mesos. Durant aquest període que s'estendrà al llarg del segon semestre de 2012 està prevista la preparació de la licitació de l'equipament de l'hospital, la valoració del qual s’estima en 12 milions d’ euros, per procedir tot seguit a la seva adjudicació i subministrament.


Loteria de Nadal

Playback per la Marató de TV3

Si voleu loteria de l’hospital

Conjuntament amb els veïns del barri de Bonavista

heu de passar

per

el personal de l'hospital recaptarem fons per a

l’administració de loteria

la Marató amb els nostres playbacks. Desitgem

Sant Jordi del carrer

que aquesta activitat tingui una gran acceptació

Sant Pere Màrtir. Teniu

i sigui possible aconseguir una important suma

temps fins el proper

de diners, i al mateix temps passar una bona

11 d e d e s e m b r e .

estona. Els interessats en participar podeu posar-

vos en contacte amb la Ivonne Moya de Rehabilitació o bé amb la Roser Caparrós d'Atenció a l'Usuari. U s e s p e r e m a t o t s i t o t e s e l d i a 11 d e d e s e m b r e a la sala El Torin. Enguany la Marató està destinada als transplantaments i la regeneració d'òrgans i teixits.

Segona caminada popular L'ABS de Sant Joan les Fonts va organitzar de nou una caminada popular emmarcada en el Pla d'Activitat Física, Esport i Salut, i amb l'objectiu de lluitar contra el sedentarisme. La caminada va recórrer la ruta coneguda c o m l a “ d e l c o l e s t e r o l ” . E l P l a d e l ' A c t i v i t a t F í s i c a ( PA F E S ) é s u n a iniciativa del Departament de Salut i la Secretaria General de l'Esport per potenciar un estil de vida més saludable destinat a aquelles persones q u e t e n d e i x e n a s e r s e d e n t à r i e s a m b e l s r i s c o s q u e a i x ò e l s p o t c o m p o r t a r.


Un any més l'Hospital Sant Jaume premiat

Montse Massana

per la seva gestió

col·legiada d’honor La consultora de

El Col·legi de Logopedes

serveis d'informa-

de Catalunya ha nomentat

ció sanitària Iasist

la nostra excompanya

ha tornat areconèixer

Montserrat Massana, a

la gestió hospitalària

qui fa uns mesos el diari

de l'Hospital Sant

El Periòdico li dedicava

Jaume d'Olot, en

una contraportada, col·legia-

la categoria d'hos-

da d'honor per la seva

pitals generals

trajectòria professional

petits. Els premis

i personal.

To p 2 0 , q u e é s com són coneguts aquests guardons, reconeixen els centres que han aconseguit millors resultats en diverses disciplines com ara la qualitat i el funcionament del seu servei.

Es valoren, entre altres, paràmetres

com l' índex de mortalitat, l'índex de complicacions, l'estada mitjana dels pacients, o la taxa de cirurgia sense ingrés.

Rey(na) Rosa Rey va treballar a l'Hospital Sant Jaume, però el càncer la va allunyar de tots nosaltres. El seu

En l'onzena edició, s'han guardonat un total

company ha volgut explicar

de 41 centres d'arreu de l'estat, i els hospitals

en un llibre com va viure

catalans han rebut un total de 28 premis en les

la malaltia ella i els que

diferents àrees. Aquest reconeixement és el resultat de l'esforç diari de tot el personal del centre. En aquest sentit la Direcció vol agrair la tasca de tots els professionals que amb la seva feina han fet possible aquests bons resultats.

l'envoltaven. Una lluita que per a ella va ser un estímul per aprofitar cada instant al màxim.


El testimoni del voluntariat A la nostra institució són molts els que dediquen part del seu temps lliure als altres. Uns ho fan ajudant al Sociosanitari, mentre que altres aporten els seus coneixements i ganes de treballar per un món millor en altres països menys desenvolupats. Des de fa uns dies es poden veure penjades pels passadissos del centres fotografies que ens mostren la seva tasca. D'aquesta manera els volem agrair la seva dedicació i el fet que ens facin partícips de les seves experiències, en un any molt especial p e r a e l l s , l ' A n y E u ro p e u d e l Vo l u n t a r i a t .

RECOMANEM... “El dolor ajeno” és una novel·la que vol reflectir la vida en un sanatori antituberculós de mitjans del segle passat, quan la tuberculosi encara representava un problema social de gran rellevància. Narra com en un petit poble, s’hi barregen persones, xafarderies i un munt d’històries singulars i peculiars. L’ h a e s c r i t e l D r. E u d a l d X a l a b a r d e r C o c a , d o c t o r en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en Aparell Respiratori.


E S PA I D E FA R M À C I A Alimentació i salut visual El passat 13 d'octubre es va commemorar e l D i a M u n d i a l d e l a Vi s i ó . E l n o s t r e c e n t r e es va voler sumar a la iniciativa distribuint per diferents punts de l'hospital fulletons informatius sobre la importància de seguir una dieta rica i equilibrada per gaudir d'una bona salut visual. A continuació us detallem alguns consells nutricionals rics en antioxidants que de ben segur us poden ajudar a mantenir en major o menor mesura a tenir una bona visió:

• Menja dos cops al dia verdures o hortalisses. • Una d’elles que sigui de color vermell, taronja o groc (per exemple: tomàquet, pastanaga o carabassa). • Menja una de les verdures en cru com aperitiu o a l’amanida. • Intenta substituir el vinagre per suc de llimona a les amanides. • Renta les verdures amb la fulla sencera i no deixis els vegetals en remull per evitar que perdin les vitamines. • Quan cuinis els vegetals no els coguis massa, és millor menjarlos “al dente” • Per coure les verdures el millor és fer-ho en una olla a pressió o a l v a p o r. • Pren tres peces de fruita o sucs al dia. • L e s v i t a m i n e s e s p e r d e n p e r a i x ò é s a c o n s e l l a b l e b e u r e ’s e l s s u c s a c a b a t s d ’ e s p r é m e r. • És millor consumir la fruita amb pell, prèviament rentada.


CONEIX A

El teu nom sencer: Montse Juvanteny i Torrent Un fet històric que destacaries: el 23-F Quant fa que treballes a l'hospital: 23 anys Quin és el teu lloc de treball: sóc auxiliar d'infermeria al servei de Consultes Externes El teu color preferit: verd Música preferida: segons el moment, però a triar la melòdica i l'òpera El got, mig ple o mig buit? Ple Passat, present o futur? Present Un desig: despertar del malson de la crisi Virtuts i defectes: sóc una persona amb sentit de l'humor i molt amiga dels meus amics, i com a defecte, crec que xerro massa; he d'aprendre a contar fins a deu! No suportes: la hipocresia Què significa per a tu l'Hospital Sant Jaume? El meu lloc de treball

Bufador octubre 11  

Revista de la FP Hospital Sant jaume Olot