Page 1

EL BUFADOR Número 11, Febrer 2009 Nova època


EL BUFADOR Número 11, Febrer 2009 Nova època

ENTORN FPHSJ • • • • • • •

Nova Directora de Geriatria Nou Quadre de Comandament Encomana el Català Circumcisió a La Garrotxa Salut preveu un augment del càncer a Catalunya per l’envelliment Sabies que... Coneix a...


Número 11, Febrer 2009 Nova època

ENTORN FPHSJ NOVA DIRECTORA DE GERIATRIA (1/2) A principis del mes de març, s’incorporarà a la nostra institució la nova Directora de Geriatria. El seu nom és Carme Pastor i és Diplomada en Infermeria. Per conèixer-la una mica, li hem facilitat les preguntes de la Secció “Coneix a...” perquè les respongui. Per tant, aquest número de la revista, tindrà dues seccions del “Coneix a...”. El teu nom sencer... Carme Pastor Asperó. Un fet històric que destacaries... La invenció de l’electricitat i la descoberta de la penicil· lina. Color preferit... El blau cel. Música preferida... Joan Manuel Serrat i Ainoa Arteta. Mig ple o mig buit? Sempre mig ple, encara que a sovint no sigui fàcil!

EL BUFADOR


Número 11, Febrer 2009

EL BUFADOR

Nova època

ENTORN FPHSJ NOVA DIRECTORA DE GERIATRIA (2/2) Passat, present o futur? Present, recordant el passat i mirant cap al futur. Un desig... Mantenir la felicitat. Virtuts i defectes... Virtuts: saber escoltar i la paciència. Defectes: dir el que penso i la necessitat de respostes ràpides. No suportes... La prepotència, l’engany i les persones de “doble cara”. Què significa per a tu l’Hospital Sant Jaume? Una petjada molt important en la meva vida. Va ser el lloc on vaig començar a treballar i a formar-me sola com a infermera en un torn de nit amb molt bones companyes, i això no s’oblida.


Número 11, Febrer 2009 Nova època

ENTORN FPHSJ NOU QUADRE DE COMANDAMENT Durant els propers dies, es publicarà el nou format de Quadre de Comandament Assistencial de la FP Hospital Sant Jaume d’Olot. S’hi accedirà des del mateix punt de la Intranet, però el format de navegació millorarà l’accés a la informació per part de l’usuari que visiti el Quadre de Comandament. Des de la Secretaria Tècnica de l’Hospital, desitgem que us sigui d’utilitat i restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte i/o recollir qualsevol suggeriment.

EL BUFADOR


Número 11, Febrer 2009

EL BUFADOR

Nova època

ENTORN FPHSJ ENCOMANA EL CATALÀ (1/2) Des de l’any 2005, l’Hospital Sant Jaume ha incorporat en l’equip mèdic personal de diversos orígens, la qual cosa ha originat que sovint s'utilitzi la llengua castellana. Davant aquesta situació, similar al que passa en la nostra societat, el Servei de Català d’Olot (La Garrotxa) del Consorci per a la Normalització Lingüística i la Gerència de l’Hospital han valorat la importància d’això i han signat un conveni que explica aquesta col· laboració. Pactes en el conveni:

• Fer sessions de sensibilització a tot el personal de l’Hospital Sant Jaume per tal de canviar hàbits lingüístics i conscienciar de la importància d’usar la llengua catalana. • Assessorar pedagògicament l’Aula de Conversa destinada al personal estranger que s’està formant mitjançant el programa Parla.cat. (actuació portada a terme fa uns mesos). • Convidar el personal a treballar com a voluntaris d’àrea, seguint la filosofia del programa Voluntariat per la Llengua. Aquestes persones voluntàries vetllaran perquè el català sigui la llengua de feina de cada àrea de l’organisme.


Número 11, Febrer 2009

EL BUFADOR

Nova època

ENTORN FPHSJ ENCOMANA EL CATALÀ (2/2) Pautes simples: — Si aculls els nouvinguts en català: • Afavoreixes el seu contacte amb la comunitat catalana. • Els ofereixes una eina imprescindible per integrar-se en la societat. • Comparteixes referents comuns que enriqueixen tota la societat. — Com pots fer-ho? • No pressuposis que no sap parlar català. • Encara que et respongui en una altra llengua, si la comunicació és possible, mantén el català. • Abans de canviar de llengua, repeteix-li les indicacions aprofitant la gesticulació. • Ajuda’l i reconeix-li l’esforç. • Pensa que estàs actuant com ho fa qualsevol altre parlant amb la seva llengua. Ells us ho agrairan, esperem la vostra col· laboració.


Número 11, Febrer 2009

EL BUFADOR

Nova època

ENTORN FPHSJ CIRCUMCISIÓ A LA GARROTXA A l’Hospital Sant Jaume d’Olot es podran fer circumcisions rituals a partir del mes de març. Després de diferents reunions amb tots els col· lectius interessats en resoldre sanitàriament el tema de la circumcisió per indicacions no mèdiques, s’ha arribat a un consens per poder realitzar aquesta intervenció en un espai sanitari que tingui les condicions adequades. L’objectiu és garantir la qualitat i la seguretat en la intervenció i el màxim benestar per a l’infant. Aquesta nova prestació de l’Hospital Sant Jaume d’Olot segueix sense estar en la “cartera de serveis” del Servei Català de la Salut, per tant, serà un servei de pagament. El preu no variarà gaire del que s’està pagant actualment per fer-ho en les condicions “no ideals” d’una casa particular. En principi es farà la intervenció als nens que arribin als aproximadament 10 kg de pes. El circuit s’iniciarà al pediatre de l’ABS que serà qui en els casos en què els pares vulguin i el nen sigui apte per a la intervenció iniciarà el circuit a seguir. Felicitem a tots els participants d’aquesta iniciativa per haver pogut donar resposta a un tema pendent de feia temps.


Número 11, Febrer 2009

EL BUFADOR

Nova època

ENTORN FPHSJ SALUT PREVEU UN AUGMENT DEL CÀNCER A CATALUNYA PER L’ENVELLIMENT

A Catalunya cada any es detecten 16.984 casos de càncer en homes i 12.078 en dones, una xifra que augmentarà en el futur principalment per l’augment i l’envelliment de la població, com també per l’efecte del tabac i de formes de vida poc saludables. Al 2015, el Departament de Salut preveu que s’arribi als 27.438 casos de càncer en homes i 18.986 en dones. Tot i que, la mortalitat segueix disminuint gràcies als programes de detecció precoç i a la millora dels tractaments. La taxa de mortalitat baixa un 1,01 a l’any per les dones i un 0,29 per els homes. Tot i haver avançat molt en aquests casos, el càncer segueix sent la primera causa de mortalitat en homes per damunt d’altres malalties i la segona en dones per darrera de les malalties cardiovasculars.


Número 11, Febrer 2009

EL BUFADOR

Nova època

ENTORN FPHSJ SABIES QUE... Els símbols de les caixes de medicaments et poden donar molta informació? Símbol

Significat Medicament que, per a la seva dispensació, cal recepta mèdica. No està permesa la seva publicitat als mitjans de comunicació. Cal recepta d'estupefaent (morfina...) Cal recepta de psicòtrops (tranquil·litzants...) S'ha de conservar en nevera (no congelar). Caduca abans de 5 anys des de la seva fabricació (té una caducitat curta). Medicaments que poden reduir la capacitat de conduir o el maneig de maquinària perillosa. Medicaments que poden produir fotosensibilitat (sensibilitat augmentada a la llum del sol). Radiofàrmacs. Són els medicaments formats per isòtops radioactius i s'utilitzen amb finalitat terapèutica i diagnòstica.


Número 11, Febrer 2009

EL BUFADOR

Nova època

ENTORN FPHSJ Símbol

Significat

Gasos medicinals, inflamables.

EFP

Medicaments que tenen autoritzada la publicitat a través dels mitjans de comunicació i no els cal recepta mèdica per ser dispensades en farmàcies.

H

Medicament d'ús hospitalari. Són els que la seva prescripció s'ha de realitzar en un hospital. Habitualment són administrats en el mateix hospital mentre el pacient està ingressat, però hi ha casos en què el tractament s'ha de continuar després de l'alta, al domicili. Aquestes especialitats es dispensen a les farmàcies dels hospitals.

DH

Medicament de diagnòstic hospitalari o de prescripció per determinats metges especialistes. Cal validació de la recepta per ser dispensats.

ECM

Medicament d'especial control mèdic. Són aquells medicaments que contenen alguns dels principis actius següents: àcid acetohidroxàmic, acitretina, clozapina, isotretinoïna i talidomida. Només podran ser prescrites per metges especialistes dermatòlegs (acitretina, iso-tretinoïna i talidomida), per uròlegs o nefròlegs (àcid acetohidroxàmic) i per psiquiatres (clozapina). Cal validació de la recepta per ser dispensats.

TLD MTP

Medicaments de dispensació renovable. Es tracta de tractaments de llarga durada. Medicaments tradicionals a base de plantes.

Servei de Farmàcia de l’Hospital Sant Jaume d’Olot


Número 11, Febrer 2009

EL BUFADOR

Nova època

ENTORN FPHSJ CONEIX A... (1/2) El teu nom sencer... Antonia Fernandez Cuenca. Un fet històric que destacaries... N’hi ha molts, però els més recents són els atemptats de l’ 11-S i l’ 11-M. Quant fa que treballes a l’Hospital? Des de l’any 1990, però abans havia fet algunes substitucions. Funcions a l’Hospital... Tècnic de Laboratori Color preferit... Depèn perquè l’he de fer servir, però m’agrada molt el blau. Música preferida... Des de la rumba fins el heavy; tota menys “la màquina”. Mig ple o mig buit? Depèn de les circumstàncies.


Número 11, Febrer 2009

EL BUFADOR

Nova època

ENTORN FPHSJ CONEIX A... (2/2) Passat, present o futur? Cada època té el seu encant. Un desig... El meu desig és una “utopia”, però m’agradaria que s’acabés la gana i el patiment al món. Virtuts i defectes... Defectes molts com tothom; virtuts la puntualitat. No suportes... Les mentides, la hipocresia i la violència. Què significa per a tu l’Hospital Sant Jaume? És el lloc on puc dur a terme la feina que m’agrada i a més, m’ha permès conèixer a molta gent.


EL BUFADOR Número 11, Febrer 2009 Nova època bufador@hospiolot.com

Bufador febrer 2009  

Bufador febrer 2009

Bufador febrer 2009  

Bufador febrer 2009

Advertisement