Page 1

Hospice Djursland

Nyhedsbrev TEMANUMMER: STRANDBAKKEHUSET - BØRNE– OG UNGEHOSPICE børne- og ungehospice på samme matrikel som Hospice Djursland.

En ærefuld opgave af Jørgen Keinicke formand for Hospice Djursland & Strandbakkehuset børne- og ungehospice Region Midtjylland og Hospice Djursland har af Sundhedsministeriet fået til opgave at etablere et nyt

Formålet med at etablere et børneog ungehospice i Vestdanmark er at udligne den geografiske ulighed, der er med de blot fire hospicepladser til børn og unge på Lukashuset i Østdanmark. Med etableringen af Strandbakkehuset vil alle børn og unge og deres familier, uanset hvor i Danmark man bor, kunne blive tilbudt hospiceophold med lindring, aflastning og omsorg af høj specialiseret sundhedsfaglig kvalitet. Vi er meget beærede over at have fået tildelt opgaven, som vi går til med stor ydmyghed. Det er et projekt, som er af stor betydning for mennesker i en sårbar livssituation, og jeg kan forsikre om, at vi gør

Nr. 39 - September 2019

vores ypperste for at skabe de bedste fysiske og indholdsmæssige rammer, som muligt. Strandbakkehuset er oprettet som en selvejende institution, ligesom Hospice Djursland. Region Midtjylland står for driften af hospicepladserne, mens vi selv skal finde økonomien til byggeriet. Vi er overordentligt taknemmelige for, at Ole Kirk's Fond og Den A.P. Møllerske Støttefond med deres generøse donationer har medvirket til at sikre, at byggeriet kan realiseres. I øjeblikket arbejder vi intenst med at planlægge byggeriet og søge fonde til indhold og inventar. Den næste store milepæl bliver at planlægge første spadestik, som vi forventer, bliver taget til november.

Liv, leg & lindring af Dorit Simonsen, hospiceleder Visionen for Strandbakkehuset tager afsæt i hospicefilosofien og beskrives med tre ord: LIV, LEG & LINDRING. Et hus med liv; livet som leves i nuet, det intime familieliv, det sociale liv, hverdagslivet. Gennem leg og aktiviteter skabes livskvalitet og oplevelser. Legen kan medvirke til lindring. Lindring er essensen i Strandbakkehuset.

Strandbakkehuset kommer til at danne en tryg, levende og hjemlig ramme for familier hvis liv er præget af bekymringer, sorg og krise. Der bliver skabt et hus, hvor arkitekturen og stemningen giver mulighed for at livet, dagligdagen og normaliteten kan eksistere på trods af alvorlig sygdom i familien. Formålet med Strandbakkehuset er at: tilbyde livstruede syge og livsbegrænsede børn og unge, med behov for højt kvalificeret sundhedsfaglig og tværfaglig indsats, støtte og ophold sammen med deres familier, l

med henblik på lindring, aflastning og omsorg, både i sygdomsforløbet og ved livets afslutning. skabe rammer, som medvirker til bedst mulige forudsætninger for hele familiens livskvalitet og styrkelse af deres mestring i den svære livssituation. l

lindre barnets fysiske symptomer og ubehag såsom smerter, åndenød, kvalme, opkastning, kramper, uro, angst, træthed mv. l

give plads til og understøtte barnets og den unges sociale livsudfoldelse, leg og læring. l

l

vejlede og støtte hele familien i

psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle udfordringer og vilkår – både under indlæggelsen og i tiden efter et dødsfald. støtte og aflaste forældre, der er præget af bekymringer, sorg og krise. l

støtte søskende, der ofte står i den syge søskendes skygge og kan være præget af bekymringer og utryghed. l

Vores holdning er, at alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige og sociale kompetencer, uanset om deres liv er kort og mere komplekst end de fleste børns.

fortsættes på næste side Hospice Djursland · Strandbakken 1 · 8410 Rønde · 7841 3400· hospice@hospicedjursland.dk · www.hospicedjursland.dk


fortsat fra forrige side

Vores fokus er også på støtte til de syge børns søskende, som ofte bliver glemt og klemt, når en bror eller søster er alvorligt syg. De skal leve videre med sårbarheden og sorgen over at have mistet en bror eller søster. Ligesom der også er fokus på forældre og bedsteforældre – kort sagt alle de, som har betydning for barnet/den unge.

Præsentation af Strandbakkehuset børne- og ungehospice

Strandbakkehuset kommer til at ligge ved siden af Hospice Djursland i en selvstændig bygning med eget indgangsparti. Udgangspunktet er et byggeri af samme høje arkitektoniske kvalitet og æstetiske udtryk som det eksisterende Hospice Djursland. Strandbakkehuset får plads til fire familier i fire selvstændige lejligheder og med fællesrum til fælleskab samt masser af udenomsplads i naturen, der omkranser hospice. De fire hjemligt indrettede familielejligheder består hver af to rum. Et rum, hvor barnet/den unge har sin seng, og et rum, som er familiens dagligstue, hvor forældrene kan trække sig tilbage, når de har behov for søvn eller privatliv og overlade ansvaret for det syge barn til en sygeplejerske.

En anden vigtig opgave er at sikre samarbejde og sammenhæng inden for regionen og på tværs af regionerne i Vestdanmark og den øvrige del af landet. Der vil blive etableret et tæt samarbejde med Lukashuset børne- og ungehospice med henblik på en fordeling af optageområde samt henvisninger, vidensdeling og udvikling af området. Sammen har vi en opgave i at udbrede vores viden og erfaring, således at alle familier med behov for vores indsats får et kvalificeret tilbud.

Hver familielejlighed har eget toilet og bad, og der vil i hver lejlighed være både ilt, sug og lift. Alle dele vil være "gemt af vejen", således at hver familielejlighed fremstår hyggelig og hjemlig.

Side 2

Husets hjerte bliver Fællesrummet med køkken og spisepladser. Her mødes familierne, når de laver mad og nogle gange spiser sammen. Her skabes rum for fællesskab og grobund for værdifulde relationer. Her skabes rum for udveksling af erfaringer samt omsorg og opmærksomhed. Og her skabes der rum for stjernestunder, hvor familierne kan hygge sig sammen i hjemlige rammer og danne meningsfulde minder. Fællesrummet kommer til at danne ramme for fælles arrangementer til højtiderne, så som fastelavn og jul. Her vil hele familien kunne inviteres til fødselsdag, foredrag og små koncerter. Hospice Djursland har et stort korps af frivillige, der spiller en vigtig rolle i

Fakta om byggeriet l

Byggeri på ca. 940 m2

l

Plads til fire familier

l

Fire familieenheder med to rum og eget bad og toilet

l

Hvem kan komme på Strandbakkehuset?: Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med livsbegrænsende og livstruende sygdom med komplekse symptomer, der kræver en specialiseret palliativ indsats enten i løbet af sygdomsforløbet eller i den afsluttende fase

Vi tror på, at Strandbakkehuset vil medvirke til at skabe stor merværdi og livskvalitet for syge børn og unge med livsbegrænsende og livstruende sygdom – og deres familier.

Følg byggeriet på www.strandbakkehuset.dk

Vi tror på, at hjemlighed skaber tryghed for familierne, og det er derfor vigtigt, at rammerne bidrager til, at familierne kan fortsætte deres 'normale' hverdagsliv, imens de er indlagt på hospice.

Tilbuddet vil være målrettet det syge barn og hele familien og deres samlede behov, i forbindelse med enten et symptomlindrende ophold, et aflastende ophold eller et ophold til livets afslutning l

Typer af ophold: symptomlindring, aflastning eller livets afslutning

Nyhedsbrev


hospicefilosofien. De vil indgå i et værdifuldt samarbejde på Strandbakkehuset. De vil aktivt deltage i forbindelse med måltider og i samarbejde med pædagogen tilrettelægge forskellige arrangementer, kreative aktiviteter, spille spil, lege og gå tur. De frivillige vil bage boller og kage med børnene/de unge og deres søskende i Fællesrummet, og de vil dække op til fælles hygge. Der vil i huset være så meget fysisk plads, at der både er mulighed for at være sammen med andre og trække sig tilbage eksempelvis i "Pusterummet". Dette er et rum, alle kan benytte. Det skal være et samtalerum, et tankerum, et pusterum. Det skal fungere som et rum til de voksne; forældre, gæster, medarbejderne, frivillige, når der er brug for en pause.

Arkitekt-konkurrence Vi har valgt, som da vi byggede Hospice Djursland, at udbyde opgaven i en totalentreprise-konkurrence. De fire konkurrerende totalentreprenører, der fik udleveret baggrundsmaterialet den 15. maj.: l

C.C. Contractor - C.F. Møller Architects

l

CJ Group - AART Architects

l

Aalsrode Tømrerfirma - Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

l

Raunstrup - Schmidt Hammer Lassen Architects

Lige for øjeblikket er en dommerkomité i færd med at udvælge vinder-projektet, som vil blive offentliggjort sidst i september 2019.

Sanserummet vil blive indrettet med forskellige former for opdeling, som muliggør alle de forskellige funktioner der skal være i rummet. Der skal være plads til vandseng, boldbassin/kuglekasse, sækkestole, hængekøje, projektor, musikanlæg og lysboblesøjler. Et andet rum til at stimulere sanserne er sparummet, som bliver indrettet med et handicapvenligt spabassin og andet som leder tankerne hen på dejlig wellness.

Derudover vil det være et terapirum, et sanserum, et sparum og et aktivitetsrum. Terapirummet skal kunne indeholde alle former for terapi eller behandling. Fysioterapeuten skal kunne lave undersøgelse og øvelser med børnene, og psykologen og musikterapeuten skal kunne udføre deres praksis i rummet.

Sparummet skal medvirke til at lindre barnets/den unges fysiske symptomer og ubehag såsom smerter, åndenød, uro, angst og træthed. Rummet skal desuden anvendes af familierne til afslapning, afstresning og samvær. Der vil blive indrettet et aktivitetsrum, som både kan rumme aktiviteter for

Du kan følge os på Facebook

Nr. 39 - September 2019

de mindre og de større børn. En tryg ramme for udfoldelse, kreativitet og leg, væk fra selve hospice-rummene og sygestuerne. En mulighed for at forsvinde ind i fantasien for en stund – med eller uden de voksne. Aktivitetsrummet bliver indrettet med et legehjørne, et område til computere og spillekonsoller, et sofahjørne med TV og et område der kan ændres til biografarrangementer. Strandbakkehuset vil indgå i et samarbejde med Legeheltene og Danske Hospitalsklovne, idet vi ved, at deres indsats er givende for både børn og voksne. Klovnene og Legeheltene vil kunne boltre sig i fællesområderne og medvirke til, at børnene/de unge får udfoldet deres kreative evner og fysik - i børnehøjde.

Vi er også på Instagram

Side 3


Forår 2019

Forår 2019

Efterår 2019

Forår 2020

Forår 2020

Efterår 2020

SE STØTTEFORENINGENS HJEMMESIDE: www.s-hd.dk

Milepæle 2019 FORÅR

2019 SOMMER

HER KAN DU:

Fundraising og PR ü Forprogrammering herunder WORKSHOPS med deltagelse af fagprofessionelle, forældre og børn/unge ü Programmering af byggeprojektet ü Totalentreprisekonkurrence ü De fire projekter afleveres den 15. august

2019 SEPTEMBER

Vinderprojektet offentliggøres

2019 OKTOBER

Første spadestik

2019 EFTERÅR/2020 FORÅR

Byggefase

2020 SOMMER

Færdiggørelse af byggeriet Rekruttering af medarbejdere

2020 EFTERÅR

Aflevering af byggeriet

2020 NOVEMBER

Indvielse og 'Velkommen' til de første familier

danmark blev en realitet, og at det skulle bygges i tilknytning til Hospice Djursland, valgte vi i Støtteforeningen at ændre vedtægtens § 3 til følgende: støtte aktiviteter og det almene vel på Hospice Djursland, herunder dagtilbud samt børne- og ungehospice Strandbakkehuset. l

Støtteforeningen orienterer af Lena Andersen formand for Støtteforeningen Støtteforeningen Hospice Djursland blev stiftet i forbindelse med bestræbelserne på at få hospice til Djursland.

Af Støtteforeningens vedtægter § 3 er foreningens formål: Gennem samarbejde og dialog med ledelsen at: støtte aktiviteter og det almene vel på Hospice Djursland

l

udbrede kendskabet til hospicetanken gennem oplysningsvirksomhed

l

sikre at DSI HDs bestyrelse har kompetente bestyrelsesmedlemmer jf. DSI HDs vedtægter.

l

I forbindelse med at Strandbakkehuset børne- og ungehospice Vest-

Vedtægtsændringen blev vedtaget på seneste generalforsamling d. 25. februar 2019. Støtteforeningens virke er derfor for fremtiden for både Hospice Djursland og Strandbakkehuset. Sammenhæng mellem Støtteforeningen for Hospice Djursland og Strandbakkehuset vil der være, når Strandbakkehuset er opført og tages i brug. Eksempelvis vil der være et korps af frivillige begge steder. Opgaverne for frivillige vil dog være af en anden art i Strandbakkehuset, end vi er vant til her på Hospice Djursland. De frivilliges vigtigste opgave er at støtte familierne i videst muligt omfang, for eksempel med leg med børnene, lektielæsning eller hjælp med indkøb til madlavning. Hvis man er interesseret i at blive frivillig på Strandbakkehuset, kan man følge Strandbakkehuset på Facebook eller tjekke hjemmesiden, hvor vi vil annoncere, når vi åbner op for rekruttering af frivillige.

l

Følge med i vores aktiviteter

l

Melde dig ind i Støtteforeningen

l

Tilmelde dig nyhedsbrevet, så du får det i din mailbox

Støtteforeningens kasserer er Hans Chr. Madsen. Mail: madsen.roende@tdcadsl.dk Tlf: 23 96 24 56 l

Husk at melde ny post- og mailadresse til kassereren

FØLG OS PÅ FACEBOOK: www.facebook.com /stotteforening.hospice.djursland

I Støtteforeningen arbejdes der på at samle penge ind til Strandbakkehuset, og der er derfor planlagt en række events i den kommende tid: den 7. november 2019 i Bregnet Kirke kl. 19.30-22.00. 4-5 sangere fra Den jyske Opera samt domorganist Krogsøe fra Aarhus Domkirke vil give koncert. l

i foråret 2020 vil der blive afholdt en Støttekoncert på Fuglsøcentret – det præcise tidspunkt er ikke helt på plads endnu. Følg med i dagspressen og på Facebook, hvor vi løbende annoncerer om arrangementer.

l

weekenden den 26/27. oktober 2019 vil Støtteforeningen være til stede ved Retro & Antik Loppemarked i Rønde Idrætscenter, og ligeledes vil Støtteforeningen være til stede, når Rønde Rotary og Lions Klub Rønde igen i foråret 2020 holder Retro & Antik Loppemarked. Overskuddet fra Loppemarkedet går til Strandbakkehuset. l

Vi håber meget, at mange vil møde op til arrangementerne og på den måde støtte op om etableringen af Strandbakkehuset. Til slut skal lyde en stor tak til alle, der deltog i Aften ”Touren” den 14. juni 2019. Til trods for mørke skyer og styrtregn endte det med at blive en dejlig spadseretur og endda i solskin. Gåturen indbragte tilmed godt 17.000 kr. til Strandbakkehuset.

Hospice Djursland · Strandbakken 1 · 8410 Rønde · 7841 3400· hospice@hospicedjursland.dk · www.hospicedjursland.dk

Profile for Hospice Djursland

Nyhedsbrev 39 Hospice Djursland  

Nyhedsbrev 39 Hospice Djursland