Page 1

Hospice Djursland

Nyhedsbrev Nr. 37 - Februar 2018

TEMANUMMER: SAMMENHÆNG & SELVSTÆNDIGHED Hospice Djursland er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Midt. Hvad det betyder at være selvejende, er ikke så entydigt. Men på Hospice Djursland er vi glade for at være så selvstændige som muligt. Det giver os blandt andet mulighed for at træffe hurtige beslutninger, korte kommunikationsveje og meget lidt bureaukrati.

Hospice Djurslands 10 års jubilæum er vel overstået, og vi vil gerne endnu engang sige tak for den opmærksomhed, vi fik i den anledning.

Vi har en budgetramme, udstukket af Region Midt, og sammen med krav om belægningsprocent med mere, som er beskrevet i driftsoverenskomsten, har ledelsen og bestyrelsen det som ramme for den daglige drift. Derudover har Region Midt en repræsentant fra Regionsrådet i Hospice Djurslands bestyrelse, så på alle måder er det tilgængeligt for regionen at følge med i, hvordan hospicet bliver drevet og fungerer.

Nu er vi så i gang med et nyt år 2018, og det er tid til at se fremad og gå efter nye visioner.

Nu har der for kort tid siden været valg til Regionsrådet, og jeg oplevede en ringe interesse for dette valg.

Sammenhæng & selvstændighed af Susanne Hogrefe bestyrelsesformand

være gældende for Hospice Djursland. Vi er, som beskrevet af vores formand, en selvejende organisation, hvilket gør os forskellige fra både en offentlig organisation og en privat organisation. Vi har dermed råderum, muligheder og begrænsninger forskellige fra de to nævnte organisationsformer. Og det har vi efterhånden "fundet vores ben i".

At løfte & lindre af Dorit Simonsen hospiceleder "Hin Enkelte er en del af noget større…" - sådan lyder indledningen til et berømt Søren Kierkegaard-citat fra hans berømte værk Enten-Eller. Omend Søren Kierkegaard skriver om det menneskelige, det eksistentielle, kan dette citat med et lille twist godt

I forhold til driften og til det, som er vores mission, som er at være et hospice for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende, så er vi en del af en større sammenhæng. Alle hospicer i Danmark skal leve op til de kriterier og regler, som Sundhedsstyrelsen har opstillet for det at drive hospice, og de hospicer, som gør det, er som den eneste palliative indsats beskrevet direkte i Sundhedsloven. Hospice Djursland lever op til de gældende kriterier og regler. Den tværfaglige

Regionsrådet føles virkelig langt væk fra borgerne. Men det har stor betydning for en institution som Hospice Djursland og de mange andre lignende institutioner i regionen. Der er valgt en ny regionsrådsformand: velkommen til Anders Kühnau. Anders vil mere demokrati. Mere kontakt til borgerne, som han skriver i et læserbrev her først på året i Lokalavisen. Kære Anders Kühnau: Vi vil gerne i dialog med regionen og være med til en fortsat udvikling af det palliative område. Kom og besøg os, og se hvad vi kan som selvejende institution med en overvejende lægmands-bestyrelse. Gik os tillid og frihed til at styre vores organisation ud fra de givne rammer, meget gerne i dialog med Region Midt om den fremtidige udvikling af det palliative felt, så vi fortsat kan sikre os en høj kvalitet i den behandling, pleje og omsorg, som vi tilbyder patienter med livstruende sygdom og deres familier.

lindrende indsats, vi tilbyder, er med udgangspunkt i "bedst gældende praksis" på området. Vi samarbejder med de forskellige enheder for lindrende behandling på hospitalerne i Region Midt, og vi samarbejder med de fire øvrige hospicer i Region Midt, samt de øvrige hospicer og lindrende enheder fordelt rundt omkring i Danmark. Sammen har vi udviklet kliniske retningslinjer inden for mange forskellige områder, eksempelvis smerte- og kvalmebehandling, åndenød, støtte til pårørende og lign. Retningslinjer som giver en klar retning for, hvilken indsats vi skal tilbyde patienter og pårørende her på Hospice Djursland.

fortsættes på næste side

Hospice Djursland · Strandbakken 1 · 8410 Rønde · 7841 3400· hospice@hospicedjursland.dk · www.hospicedjursland.dk


”Fortsæt det gode samarbejde” fortsat fra forrige side

af Niels Erik Iversen Regionsrådsmedlem

I december 2017 udkom Sundhedsstyrelsen med anbefalinger for den palliative indsats. Formålet med anbefalingerne er at skabe lighed i adgangen til de palliative behandlingstilbud overalt i landet uanset diagnose, og at løfte kvaliteten i indsatsen, særligt i forhold til den basale indsats, som tilbydes de patienter og pårørende, som ikke er i kontakt med et hospice eller en lindrende enhed.

Den 1. november 2017 var en mindeværdig dag. Hospice Djursland fejrede 10 års jubilæum, og jeg var inviteret med. Det var en veltilrettelagt eftermiddag, hvor der var gode taler med velfortjent ros og dejlige musikalske indslag. Tak, fordi jeg måtte være med.

Anbefalingerne lægger også op til, at de forskellige organisationer prøver at eksperimentere, altså finde nye udviklingsområder til glæde og nytte for patienter og pårørende. Og her kommer den enkelte organisation i fokus. Hvilke udviklingsmuligheder ser vi her på Hospice Djursland - udviklingstiltag som vi ikke "skal" men "vil"? Vi har flere ting i tankerne, men især det udviklingstiltag, vi har arbejdet med gennem de seneste otte år, nemlig at etablere et daghospice. Og hvem ved? Måske åbner der sig pludselig en mulighed for at realisere den mulighed. Vi er ikke i tvivl om, at netop den funktion vil bidrage til en større sammenhæng med "det større".

Side 2

Hospice Djursland er en levende del af samfundet – det vidnede receptionen om. Der er ingen tvivl om, at borgerne på Djursland har taget deres hospice til sig, og at Hospice Djursland har stor betydning for Djursland. Men også borgere fra andre dele af regionen/landet søger til Hospice Djursland. Det vidner indlagte patienter fra 14 forskellige kommuner i 2016 om. Hospice Djursland er et visionært hospice. Senest er det kommet til udtryk ved det imponerende refleksionsrum, der er blevet nyindrettet og udsmykket af kunstnerduoen Hanne Nielsen og Birgit Johnsen på baggrund af en bevilling fra Ny Carlsbergfondet. Jeg er fuld af beundring for hospicerne og den fortrinlige indsats, de leverer for mennesker, der er i den sidste fase af livet, og deres pårørende. I Region Midtjylland ser vi hospicerne som en vigtig samarbejdspartner, der løfter en væsentlig opgave i sundhedsvæsenet.

Patienter og pårørende lytter til de italienske sangere fra Belcanto Opera Company, som hver sommer giver koncert på Hospice Djursland i forbindelse med deres optræden i Rønde.

Derfor er jeg glad for, at vi har fem hospicer i regionen, så vi nu har en god geografisk dækning. Per 1. januar 2018 har vi fået fire nye hospicepladser, to på Hospice Søholm og to på Gudenå Hospice. Det er bl.a. blevet muligt, fordi vi i Regionsrådet prioriterer hospicerne. Jeg ved ikke, hvornår det igen bliver muligt at udbygge det palliative område, men jeg tror på, at der er gode fremtidsudsigter. Det giver den seneste kræftplan og finanslov grund til at tro på. I kræftplanen er der bl.a. afsat omkring 100 mio. kr., som skal forbedre de palliative indsatser i kommunerne, mens der på finansloven er afsat midler til delvist at finansiere et børnehospice i Vestdanmark. Vi venter på en statslig udmelding om, hvilke krav staten vil stille til et nyt børnehospice. Min opfordring skal lyde, at I fortsætter det gode samarbejde med hospitalerne og de forskellige enheder for lindrende behandling i årene frem. Understøt kommunerne, hvis de har brug for råd – I er jo eksperterne. Det vigtigste er, at alle borgere i Region Midtjylland har mulighed for at få en værdig afslutning på livet, hvor den palliative indsats er af høj kvalitet. Dette er uanset, om man har behov for en specialiseret indsats på et hospice eller ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem.

Nyhedsbrev


Vi samarbejder om kvalitet af Charlotte Hald udviklingssygeplejerske LKT har været et af de helt store ord i 2017 og her i 2018 på Hospice Djursland. Og hvad er LKT så? LKT står for Lærings- og Kvalitets Team. Faktisk er hvert eneste hospice, palliative team og enhed for lindrende behandling i hele Danmark et LKT. På Hospice Djursland er vi derfor et LKT. LKT er et nationalt samarbejde, der løber i 2017 og 2018, for at sikre en ensartet kvalitet og udvikling af specialiseret palliativ indsats. Altså at man som borger er sikret lige adgang til behandling på hospice eller af et palliativt team, uanset hvor i landet man bor. Og at man er sikret den samme videnskabeligt baserede pleje og behandling, uanset hvilket hospice man indlægges på, eller hvilket palliativt team eller enhed for lindrende behandling, man får besøg af. Når projektperioden udløber skal erfaringerne spredes ud til palliation andre steder i sundhedsvæsenet, både i hjemmeplejen og på hospitalsafdelinger. Dermed bliver kvaliteten og trygheden øget for livstruede syge overalt i sundhedsvæsenet. Selvom Hospice Djursland er en selvejende institution, kan vi ikke lukke os om os selv. Vi er moralsk og fagligt forpligtede til at løfte blikket og kigge udad. Sideløbende med LKT inden for specialiseret palliation er der også LKT'er inden for følgende områder: behandling og pleje af patienter med apopleksi eller hoftenære lårbensbrud; samt inden for anvendelsen af antibiotika på hospitalerne. LKT er derfor et større nationalt projekt, der skal løfte og ensarte kvaliteten flere steder inden for sundhedsvæsenet. Faktisk er LKT-projektet en del af Regeringen, KL og Danske Regioners Nationale Kvalitetsprogram. Dermed bidrager vi direkte til at indfri de 8 nationale mål for bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsområdet.

Nr. 37 - Februar 2018

Indhold i LKT LKT inden for palliation her på Hospice Djursland består bl.a. af: Ensretning

af visitationskriterierne, altså hvem der tildeles en hospiceplads.

kortlægning af hyppigste symptomer ved indlæggelsen bl.a.:  smerter  forstoppelse  angst  nedtrykthed  åndenød  kvalme  søvnbesvær  delir  samt patientens egen vurdering af sin generelle livskvalitet

Skulpturen Slægtstræ - som understreger, at man er del av en større helhet, uansett hvor alene man føler seg, - at man egentlig er en byggekloss, et element i en større sammenheng. Citat af kunstneren, Marit Benthe Norheim

Systematisk

Ensretning

af den pleje og lindrende behandling, der opstartes på baggrund af kortlægningen og sikring af, at indsatsen er på højeste niveau.

Systematisk

vurdering af førnævnte symptomer i løbet af 2. indlæggelsesuge, altså om det, vi gør, virker.

Udbygning

af støtte til pårørende herunder støtte til større hjemmeboende børn.

Tilfredshedsundersøgelse

hos efterlevende tre måneder efter dødsfald.

Vores erfaringer med LKT indtil nu Store dele af indholdet i LKTprojektet gør vi i forvejen. På Hospice Djursland er vi forholdsvis langt fremme i forhold til udvikling og kvalitetssikring. Så de førnævnte tiltag betyder ikke store ændringer for vores praksis. Vi ser i stedet vores deltagelse i LKT-projektet som en mulighed for at dele ud af vores erfaringer og være med til at løfte den palliative indsats på landsplan. Når det så er sagt, er det jo ikke en dans på roser, når man laver ændringer i en organisation. Heller ikke selv om det er forholdsvis små ændringer. Og heller ikke her på Hospice Djursland. Det giver naturligvis lidt frustrationer og forvirring, når vi skal gøre tingene på en anden måde. Ikke mindst når vi skal dokumentere mere, end vi plejer. Eller når vi skal oversætte udmeldinger fra national side til vores lokale hverdag. Men vi synes selv, at vi lykkes med at fokusere på ligheder i stedet for forskelligheder.

Side 3


Hospice Forum Danmark af Erik Nedergaard næstformand i Støtteforeningen Hospice Djursland og i Hospice Forum Danmark

HUSK HUSK HUSK Generalforsamling mandag d. 26. februar 2017 kl. 19.00. Der indledes med velkomst og derefter foredrag af Dagmar Brendstrup. Herefter kaffepause efterfulgt af ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne Støtteforeningen Hospice Djursland www.s-hd.dk

Besøg på St Leonard's Hospice UK sept. 2017.

Mange læsere af nyhedsbrevet kender sikkert navnet Hospice Forum Danmark og det, vi står for. Kort kan det siges, at foreningen er en landsorganisation, der målrettet og bredt arbejder på at udbrede kendskabet til hospice-tanken og på at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende voksne og børn samt deres pårørende. De frivilliges indsats er et vigtigt element i foreningens arbejde, hvorfor vi afholder seminarer for frivillige og frivilligkoordinatorer. Landsorganisationen har primært hospicer og støtteforeninger for hospicer som sine medlemmer og er således hospiceområdets fælles aktive talerør. Hospice Forum Danmark er anerkendt som høringsberettiget organ inden for sundhedsområdet vedrørende palliation og hospicer. Derfor er vi også i konstant kontakt med politikere, pressen og andre myndigheder i spørgsmål, der vedrører organisationens formål og arbejdsfelter. Hospice Forum Danmark arbejder også målrettet med at indhente erfaring på hospiceområdet, også internationalt, og vi arrangerede i den sammenhæng en studietur til

Støtteforeningen Hospice Djursland Støtteforeningen Hospice Djursland www.s-hd.dk England sidste efterår, hvor bestyrelsen sammen med en række hospice-fagpersoner, herunder hospiceledere, besøgte en række voksenog børnehospicer i England. Hvorfor England? Fordi det var i England, det hele startede for mange år siden. England har derfor været igennem en stor udvikling og gjort sig tanker om fremtiden. Man har derigennem hævet hospice-care til et nyt niveau. Bl.a. arbejder man rigtig meget med dagshospice, - noget vi også gerne vil, men man har også stor fokus på udgående aktiviteter (læs: understøtte plejen i eget hjem) samt samarbejde med befolkningen og det offentlige system. Nu kan den engelske måde at arbejde på ikke overføres 1:1 til Danmark, det er der for mange basale forskelle til, men erfaringerne, vi har indhentet, er så spændende og visionære, at vi fra Hospice Forum Danmarks side vil være katalysator for, at den indhentede viden sættes på dagsorden senere på året.

Du Du kan kan her her få få oplysninger oplysninger om om foreningen, se nyheder, lave indmeldelser, give gaver m.v. Husk også at tilmelde dig elektroniske nyhedsbreve. Det kan ske ved indtastning af email-adresse på hjemmesiden. Det er vigtigt, da papirudgaven af nyhedsbrevet omdeles til til medlemmer sidste blev omdelt medlemmer sidste gang i januar 2016. Den sparede porto gåtiltilstøtte støttefor fordet detfrivillige frivillige portovilgår arbejde på Hospice Djursland. Følg os også på Facebook: www.facebook.com/ stotteforening.hospice.djursland Støtteforeningen Hospice Djursland Støtteforeningen www.s-hd.dk Hospice Djursland Henvendelse til kassereren Henvendelse til kassereren vedr. medlemskaber: vedr. medlemskaber: Hans Chr. Madsen Hans Chr. Madsen, mail: Hans Chr. Madsen, mail: mail: madsen.roende@tdcadsl.dk madsen.roende@tdcadsl.dk madsen.roende@tdcadsl.dk Tlf: 23 96 24 56 Tlf: 23 96 24 56 Husk også at melde ny post- og Husk også at melde ny post- og mailadresse til kassereren. mailadresse til kassereren.

SCAN koden og læs mere om Støtteforeningen Hospice Djursland

Hospice Djursland · Strandbakken 1 · 8410 Rønde · 7841 3400· hospice@hospicedjursland.dk · www.hospicedjursland.dk

Profile for Hospice Djursland

Nyhedsbrev nr. 37 Hospice Djursland  

Nyhedsbrev nr. 37 Hospice Djursland