Page 1ᛄ ŕľ ŕą´ ŕ š ŕŽ? ણ ßž

Ἅ֜

Stamps & Postal History

Ⴁ ௞

ŕŽ ß™MPHPཔ᧚ Stamps & Postal History Ę˝ŕš’

Fax: +86-21-53060053ŕ´?â€ŤÝ˘â€ŹŕľŻßŁŕŻ˝ŕą˝ŕŤ–áˆšŕŠŚâ€ŤŰžÚžŕž•Ţ„â€Źá‡—ŕž—቞ŕŠ” Ⴁёĝ200023 5/F, Tower 1, New Richport, No.763 Mengzi Road, Huangpu District Tel: +86-21-23286888 WWW.HOSANE.COM

S13121

ࣲŕ°Ľெ ŕŻĄŕ°°ĘˇÇŒĚ„ Ę˝ŕš’ December 23-24, Mon-Tue, 2013 Shanghai


෿ᄨሖߢતӭ

Hosane 2013 Autumn Auctions

-05

ᥪֵ

Stamps & Postal History

3V[Z ஍ણ ࣱత௅ -PUT ࣱత௅ -PUT ʼ๑त‫ࠕڍ‬ᯝ (\J[PVU %FDFNCFS +JBOHVP)PUFM4IBOHIBJ ཋӎ‫ߍא‬֫‫ݛ‬ႷՌߖჸ๵

‫ݛ‬୅ႷՌߖჸ๵

ັખᆸѴ XXXIPTBOFDPN


Portman Ritz-Carlton Hotel Shanghai

Jianguo Hotel Shanghai

�‍ݢ‏ѡำઍ৊ॉࣽ‍ד‏

� ‍ ݛ ࢠݢ‏ѧ ܞ

1376 Nanjing West Road, Shanghai

439 Caoxi North Road, Shanghai

ŕ´?â€ŤÝ˘â€ŹŕľŻŕŁŠĎ…ŕą˝ŕŹşŕŁ ŕźŽŕŠŚ‍ބ‏

ŕ´?â€ŤÝ˘â€ŹŕľŻŕžżŕ €ŕą˝áœ”ŕź&#x;Т੦ ‍ބ‏

Auctions

Auctions

�ણߞ

�ણߞ

Chinese Painting & Calligraphy(1)

Ancient Coins/ Gold & Silver Sycees

á‡—â€ŤÝ›â€ŹŕśˆßŠÄŠá ŠÄŞ

â€ŤÜŚâ€ŹŃƒgࣉႇ‍׎‏gŕ —á‡?Ńƒ

9:30 December 21, 2013

/ Milled Coinage

ŕ­•á„?ಸ !

ŕ­•á„?ಸ !

Magical Brushstrokes: Classical and Modern Chinese

9:45 December 22, 2013

ĐťŕŁ˘ŕŹ–ŕŤťoŕŹ„ŕąŞŕŁ•Ö…ŕśˆŮ?áˆ?ÓŽ

ŕž•á‡—â€ŤŕŁ‰Ý›â€Źá‚‡Ńƒ

Calligraphy

Gold and Silver Coins of PRC

ŕ­•á„?ಸ!

ŕ­•á„?ಸ!

13:00 December 21, 2013

17:30 December 22, 2013

á‡—â€ŤÝ›â€ŹŕśˆßŠÄŠĚ„ÄŞ

߇ŕą?â€ŤÜŒâ€Źáƒ­ŕ¤€Ň§ŕş„á Šá…”Ň§ŕśˆá‡„á„žŕť›ŕ˝Œ

Chinese Painting & Calligraphy(2)

Paper Collectibles

ŕ­•á„?ಸŕľ?ŕĄ&#x;ŕś°á€„

Following the Previous Sale December 21, 2013

13:00 December 22, 2013

๪ᄚáƒ?Ű´oŕ˝‹ÖšÖ…Ő”á ¤áˆ?ÓŽ

ŕ­•á„?ಸ! ŕ­•á„?ಸ !

Modern and Contemporary Chinese Ceramics

9:30 December 23, 2013

ŕ­•á„?ಸ!

10:00 December 21, 2013

Paper Collectibles

ŕľƒŕ´?Ő…ŕ¸ƒo‍Ü?â€Źŕš›ŕŁ˘ŕŻžŕ°žŕź†áˆ?ÓŽ

Important Imperial Chinese Ceramics and Works of Art

Following the Previous Sale December 23-24, 2013

ŕ­•á„?ಸ!

13:00 December 21, 2013

Stamps & Postal History

á– ŕŹ†â€ŤŢŒâ€Źŕą´oŐ”ŕ°žâ€ŤÜ…â€Źá ¤ŕŻžáˆ?ÓŽ

Chinese Ceramics and Works of Art

9:30 December 23-24, 2013

ŕ­•á„?ಸŕľ?ŕĄ&#x;ŕś°á€„

Following the Previous Sale December 21, 2013

Ⴚߊ‍ך‏࡙

Oil Painting & Sculpture

ŕ­•á„?ಸ!

á‡„á„žŕť›ŕ˝Œ ŕ­•á„?ಸಸŕľ?ŕĄ&#x;ŕś°á€„

Ⴁ௞ ŕ­•á„?ಸಸ !

áƒŻ á…˘ ŕ­•á„?ŕ˛¸á‡ˆŕŽ?ŕŞŁŕ°ľá Šŕ˛¸

18:30 December 21, 2013

Previews

ÖšÖ…á ¤ŕś”

Contemporary Art

From December 20th To One Day Before Each Sale

ŕ­•á„?ಸŕľ?ŕĄ&#x;ŕś°á€„

Following the Previous Sale December 21, 2013

á ¤ŕś”áƒ˜ŕ´ťŕ ‹

Art & Life Style

ŕ­•á„?ಸŕľ?ŕĄ&#x;ŕś°á€„

Following the Previous Sale December 21, 2013

áƒŻ á…˘

Previews

ŕ­•á„? ŕ˛¸á‡ˆŕŽ?ŕŞŁŕ°ľá Šŕ˛¸

From December 19th To One Day Before Each Sale

HOSANE LIVE

2013 Autumn Auctions will be broadcast live at www.hosane.com

ູ�ᆸѴ

ŕˇżá„¨ß˝ŕŽ´áŽŠâ€ŤÚŚâ€Źáş“ IUUQXXXIPTBOFDPN

ŕˇżá„¨ß˝ŕŽ´ŕŽłŕš?ŕĽąÓŻâ€ŤÚŚÚ â€Źáş“ IUUQXFJCPDPNIPTBOF


р┤РтАл▌втАмсЫДр╡Б

сИЦ▀вркд╙н

сБж╤д

р╛┐сЕв

сек╓╡сжЙ╦ГраСсНВсА░

сек╓╡сжЙ╦ГраС

роЫсЮп╦╗раСр╕ЛриТ

*.1035"/5/05*$&

Yi Bin

Xu Zhan

Head of stamp Department Tel: +86-13880468654 E-mail: yibin@hosane.com

Specialist Tel: +86-13550755262 E-mail: xuzhan@hosane.com

р▓йрл╡╟С╦Ц╙з╠ар╢Ю╨а╓ЦтАл┌НтАмроар╛м╬│ркПр╕Б╟Т╓ЦтАлраС┌НтАмр░е╨бсЬ║▀┐сИДр╡в╤в▄СсДЙркд ╙н╓╡с║ЕргВтАл┌ЩтАмр░┤тАл╠╛╦ЦреЗ┌ОтАм├╛ ├┐сЙ┐╒Бр╕ЛрпЩс║Ерж╜╩┐╥исА░╤в▄СрйгсНЭ╟МсЙг╦╗╠а╥и сА░сЙгркЕ╒Бр╛а╥Сс║ЕсоЛ╠УсМй╬│сЭ╝сзЪ╠ар╢ЮргИ═П╩╣╨КроЮс║Б3.#с║Ес║В╟М╦╗ раС рйЖ ╥йсЙг рей ркд╓╡╒Рс║ЕрдГ╠╢ р░┤╨Ь╒ВсЦ┐ р┤е ═ИсДЙ ═┐ сзЪ╘в ╨д╠┤ рдГсЭЯ саЯсБ╕╟М

*O BDDPSEBODF XJUI├╛1SFTFSWBUJPO -BX PG $VMUVSBM 3FMJDT PG UIF 1FPQMF├╜T 3FQVCMJD PG $IJOB├┐ FYQPSU DMFBSBODF XJMM OPU CF HSBOEFEGPSMPUTNBSLFEXJUIBOBTUFSJTL├╛ ├┐JOUIJTDBUBMPHVF "MMCJEEFSTBSFSFRVJSFEUPQMBDFBEFQPTJUPG3.# CFGPSF QBEEMFSFHJTUSBUJPO*OUIFFWFOUPGBTVDDFTTGVMCJE UIFCVZFS├╜T QSFNJVNQBZBCMFCZUIFCVZFSPGFBDIMPUJTPGUIFIBNNFS QSJDFBMPOHXJUIBOZBEEJUJPOBMGFFT JGBQQMJDBCMF 

рйЭр░еркд╓╡╓╡сД░тАл╦Эр╛мраГ╠╛┌итАм╤Нс║Еркд╙нтАл╠и реЗ┌ОтАм═║╘ЯсПе╟М╒Й ═о╦╗раСрдГ╠Е сЙгркЕ ╦з╥Сс║Ерак р╡Ч сЙгркЕ ╦зркд╓╡сДЙр┐Г ржЦсдИсЫа╨М╤л╦┐сЭМс║Ерг▓раксТмргБсДЙсЙг ркЕсЫа╦ЭсаЖсаЙ╟М

╩╝р╣Ср╖┐сДиркд╙нр░есмМ╨Ь╒В

SHANGHAI HOSANE AUCTION CO., LTD.

╩╝р╣С

4)"/()"*

тАл┌ж┌атАм╩╝р╣СргЙс│жр╣Л╙ЬсЧЫсТмсб╕╒Бро│раЬр║а╦Цре╢рдПр┤Н сексОГ сВВсЮЦ ═ЫсД╜ &NBJMIT!IPTBOFDPN

"EE' 5PXFS /FX3JDIQPSU /P.FOH[J3PBE )VBOHQV %JTUSJDU 4IBOHIBJ $IJOB 1PTU$PEF 5FM 'BY &NBJMTFSWJDF!IPTBOFDPN

╙С╠Ъ

#&*+*/(

тАл┌ж┌атАм╙С╠ЪргЙ╦Л█б╙Ь╦ЛсДпслВ▄░▄╖сЫг╒Б▄╕рж╝▄╖╘ЧраИ сексОГс║У сВВсЮЦс║У ═ЫсД╜с║У 

"EE 3PPN  4LZ 1MB[B /P %POH[IJNFOXBJ %BKJF %POHDIFOH%JTUSJDU #FJKJOH $IJOB 1PTU$PEF 5FM 'BY 

╘╗╙С

5"*1&*

тАл┌ж┌атАм╘╗╙СргЙроЩ╙Р╙осб╕╠Гр╡┐╒Бр┤Н сВВсЮЦ ═ЫсД╜ 

"EE' /P 4FD %VOIVB43E 5BJQFJ 5BJXBO 5FM 'BY 

спнр║а

)0/(,0/(

тАл┌ж┌атАмспнр║а╦ЦсАЦре│сгШсеК╦Ц╨Э╙асТп╨Э╙а╨Ы╒Б╩╣раБ▄╖╘Чр┤НраИ сВВсЮЦ 

"EE3PPN 'MPPS .BO:FF#VJMEJOH %FT7PFVY3PBE $FOUSBM )POH,POH 5FM 

ре│тАл┌НтАм

(&3."/:

тАл┌ж┌атАм1MBUJOXFH(BSCTFO (FSNBOZ сВВсЮЦ ═ЫсД╜ 

"EE1MBUJOXFH(BSCTFO (FSNBOZ 5FM 'BY 

сО╛тАл┌НтАм

&"45&3/64

тАл┌ж┌атАмс║У'SFEFSJDL3PBE4VJUF.E3PDLWJMMF сВВсЮЦс║У сВВ▀Фсек═Зс║У!RRDPN

"EE'SFEFSJDL3PBE4VJUF.E3PDLWJMMF 5FM &NBJM!RRDPN

5IFBDUVBMTUBUVTPGUIFMPUJTUPQSFWBJM UIFBVDUJPODBUBMPHJTGPS SFGFSFODFPOMZ*UJTUIFSFTQPOTJCJMJUZPGUIFCJEEFSUPJOTQFDUUIF BDUVBM TUBUVT PG UIF SFHBSEJOH MPU BOE UBLF GVMM SFTQPOTJCJMJUZ PG IJTIFSCJEEJOH

р░┤тАлрапреЗ┌ОтАмснж╦Э╒Бркд╙н╓╡

'SPOU$PWFS*MMVTUSBUJPOJT-PU

р░┤тАлрапреЗ┌ОтАмрдД╦Э╒Бркд╙н╓╡

#BDL$PWFS*MMVTUSBUJPOJT-PU


஋ວ ᅤ ଒


ᇗ‫ݛ‬Ⴗࠪ

China Stamps & Postal History Collertions

3V[Z

*5004 ⏙ҷǃ⇥೑ǃᮄЁ೑ᴖ䲚ϔ‫৿ˈݠ‬໻啭ǃᇣ啭ǃ᜜ᇓǃ㑶ॄ㢅ǃଚපঞᅶ䚂ㄝˈ ᮄᮻ⏋ˈᭈԧϞЁકˈᏖഎӋؐ䕗催ˈ䇋乘㾜 Stamps collection of Ching Dynasty and ROC and PRC,include Large Dragon,Empress Dowager,Red Revenue,Local P.O. and Foreign stamps Etc,mint and used,VF-F,high value,Pls. preview

*5001

*5006 ⏙ҷǃ⇥೑ᴖ䲚ϔ䚼ˈ৿Ϟ⍋ǃ㡰␪ǃ䞡ᑚǃ䬛∳ㄝᎹ䚼⼼ঞϔⱒ໮ᵮ㶴啭䚂 ⼼˗ᄭ‫ڣ‬ǃ⚜຿ǃᏚ㠍ֵ䫔࠾⠛ㄝ݅䖥गᵮˈ໻䚼ߚЎད䚂᠇ˈᭈԧЁક㟇Ϟ Ёકˈક⾡䕗Єᆠˈ䇋乘㾜

RMB: 20,000 US$: 3,279

⏙ҷ䚂⼼ϔ㒘ϸ义ˈ৿໻啭ǃᇣ啭ǃ᜜ᇓǃ㑶ॄ㢅ǃ㶴啭ㄝˈᮄᮻ⏋ˈ䚼ߚ៤༫ˈᭈԧϞЁકˈᏖഎӋؐ䕗催ˈ䇋乘㾜 Stamps of Ching Dynasty in 2 pages,include Large Dragon,Coil. Dragon Etc,mint and used,some in set,VF-F,high value,Pls. preview

stamps collection of Imperial China and ROC,include Shanghai,Wuhu,Chu ngking,Chenkiang local stamps,more than 100 Coil. Dragon stamps,around 1000 cut-out pieces of Dr.Sun and Martyrs and Junk used stamps,majorities afxed good seals,F to VF-F,various,Pls. preview

RMB: 20,000 US$: 3,279

RMB: 1,600 US$: 262

*5002

*5003

⏙ҷ䚂⼼ϔ㒘ϸ义ˈ৿໻啭ǃᇣ啭ǃ㑶ॄ㢅ǃ㶴啭ঞϞ⍋Ꮉ䚼䚂⼼ㄝˈ঺᳝ᇥ 䞣ᮽᳳ䶽೑䚂⼼ˈⳂᔩӋḐ催ˈᭈԧકⳌ䕗དˈ䚼ߚᎹ䚼໻啭Ўখ㗗કˈ䇋乘 㾜

⏙ҷǃ⇥೑䚂⼼ϔ义ˈ৿໻啭ǃᇣ啭ǃ᜜ᇓǃ㑶ॄ㢅ǃᅷ㒳ㄝˈᮄᮻ⏋ˈ䚼ߚ៤ ༫ˈᭈԧϞЁકˈᏖഎӋؐ䕗催ˈ䇋乘㾜

Stamps of Ching Dynasty in 2 pages,include Large Dragon,Shanghai Local P.O. Etc,plus some early South Korean stamps,mint and used,some in set,VFF,high value,Pls. preview

St amps of Ching Dy nast y in one pages,include Large Dragon,Red Revenue,Hsuan Tung Etc,mint and used,some in set,VF-F,high value,Pls. preview

RMB: 8,000 US$: 1,311

RMB: 10,000 US$: 1,639 1

*5005

*5007

⏙ҷǃ⇥೑ǃᮄЁ೑ᴖ䲚ϔ‫৿ˈݠ‬໻啭ǃᇣ啭ǃ᜜ᇓǃ㑶ॄ㢅ㄝˈᮄᮻ⏋ˈᭈԧ ϞЁકˈᏖഎӋؐ催ˈ䇋乘㾜

⏙ҷǃ⇥೑䚂⼼ᴖ䲚ϔ㒘ˈ৿໻啭ǃᇣ啭ǃ㑶ॄ㢅ǃ᜜ᇓǃ㶴啭ǃᅷ㒳ㄝᮄᮻ ⼼ˈ݅ᵮˈᭈԧֱᄬᅠདˈϞકˈક⾡䕗ЄᆠˈᏖഎӋؐ䕗催ˈ䇋乘㾜

Stamps collection of Ching Dynasty and ROC and PRC,include Large Dragon,Empress Dowager,Red Revenue Etc,mint and used,VF-F,high value,Pls. preview

Stamps of Imperial China and ROC,include Large Dragon,Small Dragon,Red Revenue,Empress Dowager,Coil. Dragon and Hsuan Tung Etc,mint and used,total 172 stamps,well preserved,VF,various,high value,Pls. preview

RMB: 15,000 US$: 2,459

RMB: 1,000 US$: 164 2


*5008

*5011

⏙ǃ⇥ǃᮄЁ೑ᴖ䲚ϔ‫ˈݠ‬ᮄᮻ⏋ˈ৿ᇣ啭ǃ᜜ᇓǃ㶴啭ㄝˈ঺᳝䚼ߚ᭛ǃ᭛ ㄝⲪ䫔⼼ˈ䚼ߚ៤༫ˈᭈԧϞЁકˈ䇋乘㾜

⏙ҷǃ⇥೑ǃ㾷ᬒऎǃᮄЁ೑ᴖ䲚ϔ‫ˈݠ‬ᮄᮻ⏋ˈ৿ᇣ啭ǃ㶴啭ǃ咘ቅǃᓎ೑ कѨ਼ᑈㄝˈ঺᳝໻䞣-7催ֵؐ䫔⼼ˈ䚼ߚ៤༫ˈᭈԧЁϞકˈ䇋乘㾜

Stamps collection of Ching Dynasty and ROC and PRC,include Small D r agon , Empre ss Dowage r Et c, m i nt a nd u se d ,plu s some W5&W7 stamps(CTO),some in set,VF-F,Pls. preview

Stamps collection of Ching Dynasty and ROC and PRC and Liberation Area,include Small Dragon Etc,plus many used high value J/T-headed stamps,mint and used,some in set,F-VF,Pls. preview

RMB: 4,000 US$: 656

*5014

*5017

Ӻᬺ⠜㶴啭ᮻ⼼㑺ᵮˈ䚼ߚࡴⲪЁढ⇥೑ˈᭈԧֱᄬᅠདˈϞЁક㟇Ϟ કˈ৿ᇥ㾕䚂᠇ˈ䇋乘㾜

⏙ҷǃ⇥೑ǃ㾷ᬒऎǃᮄЁ೑ᴖ䲚ϔ‫ˈݠ‬ᮄᮻ⏋ˈ݊Ё৿䕗໮ࠡᳳ㗕㑾⡍䚂⼼ˈ 䚼ߚ៤༫ˈᭈԧϞЁકˈ䇋乘㾜

London Print Coil. Dragon issue,around 2400 stamps,part Opt. "ROC",well preserved,VF-F to VF,include some scarce seals,Pls. preview

Stamps collection of Ching Dynasty and ROC and Liberation Area and PRC,mint and used,include many C/S-headed stamps,some in set,VF-F,Pls. preview

RMB: 15,000 US$: 2,459

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 4,000 US$: 656

*5009 ⏙ҷǃ⇥೑ǃᮄЁ೑ᴖ䲚ϔ‫঺ˈݠ‬᳝ᇥ䞣ऎ⼼ˈᮄᮻ⏋ˈᭈԧЁϞકˈ䇋乘㾜 Stamps collection of Ching Dynasty and ROC and PRC,plus some Liberation Area stamps,mint and used,F-VF,Pls. preview

RMB: 2,000 US$: 328

*5010 ⏙ҷǃ⇥೑ǃ㾷ᬒऎǃᮄЁ೑ᴖ䲚ϔ‫৿ˈݠ‬䕗໮ᮽᳳ㗕㑾⡍ঞ-7ᮄ⼼ˈ໻䚼ߚ ៤༫ˈᭈԧϞЁકˈ䇋乘㾜

*5012

*5015

*5018

⏙ҷǃ⇥೑ǃ㾷ᬒऎǃᮄЁ೑ᴖ䲚ϔ‫ˈݠ‬ᮄᮻ⏋ˈ৿㶴啭ǃᅷ㒳ǃ⠵Ѝǃѩ‫ݜ‬ቅ ㄝˈ䚼ߚ៤༫ˈᭈԧϞЁકˈ䇋乘㾜

⊩೑೼ढᅶ䚂ϔ‫৿ˈݠ‬㟾⍋Ϣଚࡵ⼲‫Ⲫࡴڣ‬ǃ⊩݄㽓⼲‫Ⲫࡴڣ‬ǃᅝफཛཇ೒ࡴ Ⲫǃᅝफ亢‫ܝ‬೒ࡴⲪㄝˈ໮᭄Ўᮄ⼼ˈᭈԧϞЁકˈ䇋乘㾜

⏙ҷǃ⇥೑ǃ㾷ᬒऎǃᮄЁ೑ঞ໪೑⼼ᮄᮻ⏋ϔㆅˈ㑺ᵮ䚂⼼ˈ↯䞡 ݀᭸DŽક⾡ᵕЄᆠˈᏖഎӋؐ䕗催ˈ໻໮᭄ֱᄬᅠདˈ䇋҆Ј⦄എ乘㾜

Stamps collection of Ching Dynasty and ROC and PRC and Liberation Area,include Coil. Dragon and Hsuan Tung and Peony Etc,mint and used,some in set,VF-F,Pls. preview

Stamps collection of French P.O. in China,include Navigation and Commerce type and France type and Native girls and Scenic stamps Etc,majorities are mint,VF-F,Pls. preview

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 4,000 US$: 656

Around 10 thousand stamps of Ching Dynasty and ROC and Liberation Area and PRC and Overseas in a box,mint and used,GR. WT.=2.6KG,various,high value,well preserved,Pls. preview

*5013

*5016

⏙ҷǃ⇥೑ǃᮄЁ೑䚂⼼ϔⲦˈ৿᜜ᇓǃ㗕㑾⡍ǃ᭛䴽ǃ-7ঞ᱂⼼ㄝˈᮄᮻ⏋ˈ ݊Ё㾕䕗໮ᮽᳳ㗕㑾⡍ᮄ⼼ˈᭈԧકⳌ㡃དˈ䇋乘㾜

৘೑೼ढᅶ䚂⼼ϔ‫৿ˈݠ‬᮹ᴀ䚂⼼ࡴⲪĀᬃ䙷āˈ⊩೑⊩݄㽓⼲‫Ⲫࡴڣ‬Ё᭛Ꮥ ؐˈᖋ೑ᖋ⥟‫Ⲫࡴڣ‬Ā&KLQDāˈ㛊Ꮂᖋ೑ᅶ䚂ˈ֘㔫ᮃᅶ䚂ǃ㣅೑ᅶ䚂ˈ৿䚼 ߚ催ؐˈᮄᮻ⏋ˈᭈԧЁϞકˈ䇋乘㾜

Stamps collection of Ching Dynasty and ROC and PRC and Liberation Area,include many C/S/J/T-headed stamps,some in set,VF-F,Pls. preview

1897-1955 a box of imperial China,ORC and PRC issues,include dowagers,old commemorative issues,cultural revolution,JT and ordinary issues,mint and used,many mint issues from early PRC,mostly in VF condition,please preview

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 1,000 US$: 164 3

RMB: 100 US$: 16

*5019 ⏙ҷǃ⇥೑ǃ㾷ᬒऎǃᮄЁ೑⼼ᮄᮻ⏋ϔᴀˈ㑺᭄ⱒᵮ⼼ˈક⾡䕗Єᆠˈᭈԧֱ ᄬᅠདˈ䇋乘㾜

Stamps collection of Foreign P.O. in China,include Japan and France and Germany and Russia and British,mint and used,some key stamps,F-VF,Pls. preview

Hundreds of stamps of Ching Dynasty and ROC and Liberation Area and PRC in an album,mint and used,various,well preserved,Pls. preview

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 100 US$: 16 4


*5023 â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘ÇƒáŽ„Đ ŕł‘äš‚âźźáŽ„áŽťâ?‹Ď”ă†…ËˆÝ…á´€Ëˆă‘şáľŽäš‚âźźËˆâ†ŻäžĄ݀᭸DŽ ŕŞ•âžĄáľ•Đ„á† Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆŕťťŕťŽá­„Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

*5020

Around 10 thousand stamps of Ching Dynasty and ROC and PRC in a box,total 4 albums,mint and used,GR. WT.=2.75KG,various,high value,well preserved,Pls. preview

â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘ÇƒăžˇáŹ’ŕ¤ŽŕŚž-7Çƒă“Şá‘ˆäš‚âźźáŽ„áŽťâ?‹Ď”á´€Ëˆä–Ľŕ¤—áľŽËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹ Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Around 1000 stamps of Ching Dynasty and ROC and Liberation Area and PRC in a box,mint and used,various,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

*5026

*5028

â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘ŕŚžáŽ„Đ ŕł‘äš‚âźźáŽ„áŽťâ?‹Ď”á´€Ëˆŕ§żá­›ä´˝âźźᾎ ݊Р᭛ϰáŽ?ᾎ ǃ á‘ˆŕťťĺ•­äŒąŕŞ•á‡•Ď”áľŽËˆäšźßšäš‚âźźáł?×‚ă¸šËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘䚂⟟ᎄ᎝â?‹Ý…äš‰Ëˆŕ§żáœœá‡“âźźáľŽÇƒá‡Łĺ•­âźźáľŽËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹Ň† ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

Stamps of Ching Dynasty and ROC and PRC in a box,various,mint and used,include W-headed stamps and one faked Large Dragon cover,Pls. preview

Stamps of Ching Dynasty and ROC in 7 pages,mint and used,include Empress Dowager stamp*7 & Small Dragon stamp*4,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

*5021 â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘ÇƒăžˇáŹ’ŕ¤ŽŕŚžáŽ„Đ ŕł‘äš‚âźźáŽ„áŽťâ?‹Ď”á´€Ëˆă‘şáľŽâźźËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆŕ§żá‡Ľ äžŁă‘žá—‰ÇƒâĄ?âžĄŕŚžá­›ä´˝äš‚âźźËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5024

Around 300 Stamps of Ching Dynasty and ROC and Liberation Area and PRC in a box,mint and used,well preserved,Pls. preview

â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘ÇƒáŽ„Đ ŕł‘äš‚âźźáŽ„áŽťâ?‹Ď”ă†…Ëˆă‘şáľŽäš‚âźźËˆŕŞ•âžĄáľ•Đ„á† Ëˆŕ§żá­›áĄŤá˛ˆ áľŽÇƒá­›↯Đ?á? ŕŚ?á…?⑤áľŽËˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆŕťťŕťŽá­„Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆ Ä€ĐˆáŻŠĐ ă‚&#x;Ä Ď˘ Ä€Ý€â€Ťŕ ĄÜ—â€ŹÄ ĐŽŕŚ–ă——ŕŞ•Ëˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

RMB: 10,000 US$: 1,639

Around 2000 stamps of Ching Dynasty and ROC and PRC in a box,mint and used,include W9 & W12*7,various,high value,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

*5029 â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘䚂⟟ᎄ᎝â?‹Ď”á´€ËˆŕťťŕťŽá­„ĐŽáŽ„âźźËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆŕ§żŕťťäžŁá„­â€ŤÚŁâ€ŹáŹ?Ô°ÓĄ ăžŚÇƒßŚă’“ÓĄăžŚÇƒâšœŕşżáŹ?Ô°äŒ„ăžŚă„?ŕĄ´â˛ŞâźźËˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ ăžœ

*5025

Stamps of Ching Dynasty and ROC in an album,mint and used,various, include many Dr.Sun and Martyrs stamps,well preserved,Pls. preview

â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘ÇƒăžˇáŹ’ŕ¤ŽŕŚžáŽ„Đ ŕł‘äš‚âźźáŽ„áŽťâ?‹Ď”ă†…ËˆÝ…á´€Ëˆă‘şĎžŕ¤—áľŽäš‚âźźËˆŕ§żŕťťäžŁ -7ᎄ⟟á&#x;¤ŕźŤäš‚âźźËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆä‡‹äš˜ăžœ

â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘ŕŚžáŽ„Đ ŕł‘äš‚âźźáŽ„áŽťâ?‹Ý…á´€Ëˆŕ´›ă•‚Ń˘áŽšá´€äˆžŕ¤˘ä˛šäš‚â€Ťŕ§żËˆÝ™Ý â€Źä•—ŕťŽáŽ„ Đ ŕł‘ă—•ă‘žâĄ?ŕŠ á­›ä´˝âźźÖľäŤ”ŕ žâ ›Çƒâ‡Ľŕł‘á„­â€ŤÚŁâ€ŹáŽ„âźźŇšŕŚžáľŽáłœŕĽšâ  ËˆᾎР೑㕢 ŕ˝‡ŕł’áŻ˘Öľâ ›Ç„ÝŠĐ ä•—Ő‡âą˜áł?á­›䞼ä–?Çƒă‘śä–?â˛ŞäŤ”ä–˛âźźŕ§˜áľŽËˆá­›ä´˝äš‚âźźÖľäŤ” áľŽËˆă‘ž־䍔ࠞ⠛ă„?ËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Over 1000 stamps of Ching Dynasty and ROC and Liberation Area and PRC in 3 albums of a box,mint and used,various,well preserved,Pls. preview

Stamps of Ching Dynast y and ROC and PRC in 2 albums,mint and used,vaious,high value,well preserved,Pls. preview

Stamps of Ching Dynasty and ROC in 46 pages,mint and used,various,include hundreds of Coil. Dragon stamps,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 5,000 US$: 820

RMB: 100 US$: 16

*5022

5

*5027 â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘䚂⟟ᎄ᎝â?‹Ý…äš‰ËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† ËˆÝŠĐ ŕ§żăś´ĺ•­á­„âą’áľŽËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá…  ŕ˝‘Ëˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

RMB: 100 US$: 16

6


*5030

*5036

*5033

⏙ҷǃ⇥೑䚂⼼ᮄᮻ⏋ϔㆅˈ݅义ᦦ义ˈક⾡䕗Єᆠˈ݊Ё䕗Շⱘ᳝᜜ᇓǃ ᇣ啭ঞ᭄ⱒᵮ㶴啭䚂⼼ˈᭈԧֱᄬᅠདˈ䇋҆Ј⦄എ乘㾜

⇥೑䚂䲚ϔ‫ࣙˈݠ‬ᣀ⇥೑ᯊᳳথ㸠ⱘ᱂䗮䚂⼼ǃ㑾ᗉ䚂⼼ǃ⃴䌘䚂⼼ǃ㟾ぎ䚂 ⼼ǃᣖো䚂⼼ঞᇣൟᓴㄝˈᮄᮻ⏋ˈ໻໮᭄៤༫ˈᭈԧϞЁકˈ䇋乘㾜

Stamps of Ching Dynasty and ROC in a box,mint and used,total 17 pages,various,include Empress Dowager,Small Dragon Etc,well preserved,Pls. preview

Stamps collection of ROC,various,mint and used,majorities are in set,VFF,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 100 US$: 16

೑㩀㑾ᗉǃ㒳ϔ㑾ᗉࡴⲪഄᮍ䌈⫼ᮄ⼼ϔ㒘㑺ᵮˈ৿ᮄⳕǃ⒛ⳕǃঢ়咥䌈 ⫼ˈഛЎ໻ᮍ䖲ˈᭈԧॳ㛊ˈϞક D r. Su n St at e Bu r ia l a nd Un i f ic at ion C om m . s t a m p s , a r ou nd 50 0 stamps,mint,include limited for use in Sinkiang,Yunnan,Ki-Hei province,all in large blocks,OG,VF

*5039

RMB: 2,000 US$: 328

⇥೑ǃ㾷ᬒऎঞᮄЁ೑䚂⼼ᮄᮻ⏋ϔᴀˈ᭄ⱒᵮˈ݊Ёࣙ৿ᑈ咘‫ݯ‬䚂ᮄϔ ᵮঞ໻䞣-7ֵ䫔⼼催ؐˈᭈԧֱᄬᅠདˈ䇋乘㾜 Hundreds of stamps of Ching Dynasty and ROC and PRC in a box,mint and used,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

*5034 ⇥೑Ꮪ㠍ǃ⚜຿ǃᄭ‫ڣ‬ঞ㑾ᗉǃ⡍⾡ǃ⃴䌘䚂⼼ᮄᮻ⏋ϔⲦˈ㑺ԭᵮˈ㒱 ໻໮᭄Ўᮄ⼼ˈ݊Ёϔञ㑺Ў䰤ϰ࣫䌈⫼⼼ˈક⾡䕗ЄᆠˈᏖഎӋؐ䕗催ˈᭈ ԧϞકˈ䇋乘㾜

*5031 ⏙ҷǃ⇥೑䚂⼼ᮄᮻ⏋ϔㆅˈ৿㶴啭ঞࡴⲪ⼼䖥ᵮˈક⾡䕗Єᆠˈᭈԧֱ ᄬᅠདˈ᳝ᵮখ㗗કˈ䇋҆Ј⦄എ乘㾜 A round 200 stamps of Ching Dy nast y and ROC in a box,mint and used,include Coil. Dragon,various,high value,well preserved,Pls. preview

1915-1945 A box of stamps,eg.Junk,Martyrs,Dr.Sun,Comm.,Special and Postage Due stamps,over 7000 stamps,majorities are mint,various,high value,VF,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 5,000 US$: 820

*5037 ⇥೑⼼ǃऎ⼼ǃᮄЁ೑⼼ϔ㹟㑺ԭᵮˈ৿ϰ࣫ऎ↯‫ڣ‬ǃढ࣫໽ᅝ䮼೒ǃ䖯 ‫ݯ‬೒ㄝˈഛЎᮄ⼼໻ᮍ䖲ˈᭈԧϞકˈ䇋乘㾜 Over 4000 stamps of ROC and Liberation Area and PRC in a bag,mint,in large blocks,VF,Pls. preview

RMB: 12,000 US$: 1,967

*5032

*5035

*5038

*5040

⏙ҷǃ⇥೑䚂⼼ᮄ⼼⏋ϔㆅˈ݅义䌈义ˈ৿⇥೑Ёৢᳳ㑾ᗉ⼼ǃ⡍⾡⼼ঞ᱂ 䗮䚂⼼ܼ༫ˈક⾡ᵕЄᆠˈᏖഎӋؐᵕ催ˈᭈԧֱᄬᅠདˈ䇋҆Ј⦄എ乘㾜

⇥೑䚂⼼ϔ㒘ˈ৿ᄭ‫Ⲫࡴڣ‬ᬍؐǃᅾ⊩㑾ᗉǃ䰆⮼䰘ᤤ䚂⼼ㄝˈഛЎ໻ᮍ䖲៪ ᭈ⠜ᮄ⼼ˈ঺᳝ᇥ䞣⿢⼼ˈֱᄬ䕗དˈ䇋乘㾜

⇥೑䚂⼼ᮄ⼼ϔⲦˈ৿᱂⼼ǃ㑾ᗉ䚂⼼ǃ㟾ぎ䚂⼼ㄝˈ䚼ߚ៤༫ˈ໮᭄Ў໻ᮍ 䖲៪ञ⠜ˈક⾡䕗Єᆠˈֱᄬᅠདˈ䇋乘㾜

⇥೑ǃ㾷ᬒऎঞᮄЁ೑䚂⼼ᮄᮻ⏋ϔㆅˈ㑺᭄गᵮˈ໮᭄Ўᮄ⼼ˈક⾡䕗Є ᆠˈᏖഎӋؐӋ催ˈᭈԧֱᄬᅠདˈ䇋乘㾜

Stamps of Ching Dy nast y and ROC in 49 pages of a box,mint and used,various,well preserved,Pls. preview

Stamps collection of ROC,various,all in large blocks or full sheet,mint,plus some revenue stamps,well preserved,Pls. preview

Stamps of ROC in a box,mint,various,part in set,majorities are in large blocks or half a sheet,well preserved,Pls. preview

Thousands of stamps of ROC and Liberation Area and PRC in a box,mint and used,well preserved,Pls. preview

RMB: 35,000 US$: 5,738

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 5,000 US$: 820

RMB: 100 US$: 16

7

8


*5044 ⇼೑ᯊᳳᎄ᎝⟟ â?‹Ď” á´€Ëˆă‘şĎžŕ¤—áľŽËˆŕťŽá­„ĐŽ ᮻ⼼Ϩ໻乼߹ 䍔ད䚂 á ‡Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹ Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ O ve r 10 0 0 m i nt a nd u sed st a mps of ROC in an album,majorities affixed good seals,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

*5041 â‡Ľŕł‘ŕŚžáŽ„Đ ŕł‘äš‚âźźáŽ„âźźâ?‹Ď”á´€Ëˆă‘şä–Ľŕ¤—áľŽäš‚âźźËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆ á­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Around 1000 stamps of ROC and PRC,mint,various,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

*5045 ⇼೑ᯊᳳᎄ᎝⟟ â?‹Ď” á´€Ëˆă‘şĎžŕ¤—áľŽËˆŕťŽá­„ĐŽ áŽ„âźźËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆ ŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆä‡‹äš˜ăžœ O ve r 10 0 0 s t a m p s of RO C i n a n album,majorities are m i nt,well preserved,various,Pls. preview

*5047 ă—•ă‘žâĄ?â˛ŞäŤ”âźźĎ”â€Ťŕ§żËˆÝ â€Źă‘žáš™Ý„ă˘‡Çƒă‘ž䙉Đ?ÓŽä†‚Çƒă‘ž0ĎŞĐŚäŒŻŕľ&#x;ᓴǃâĄ?0â ľĐ?ŕľ&#x;á“´Çƒă‘ž0á“Žŕł‘ŕ¨źá‘ˆŕľ&#x;á“´ă„?˄݊Рᚙ݄㢇 Ꮄ啓⟟ä–?ă ˜Ëˆä‡‹ăžžă¸ äĄˆäŒŁË…Ëˆá­ˆÔ§ŕĽłă›ŠáłžäŒˆĎžŕŞ•Ëˆŕ˝–â„¸ŕŞ•âłŒŕ¤•ßšä˛’á•ŤËˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ĺ‚ŹËˆä‡‹äš˜ăžœ An album of C/S-headed stamps,include C94,C109,C86M,S61M,C106M Etc,OG,UH,VF,high value,Pls. preview

RMB: 20,000 US$: 3,279

RMB: 100 US$: 16

*5042 â‡Ľŕł‘áŻŠáłłă‘žá—‰ÇƒâĄ?➥䚂⟟ᎄ᎝â?‹Ď”á´€Ëˆă‘şáľŽäš‚âźźËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† ËˆŕťťŕťŽá­„á&#x;¤ ŕźŤËˆÝŠĐ ŕŁ™ŕ§żÄ€ŕł‘â Šä—ąĎŞŃ ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰âźźÄ á&#x;¤ŕźŤáŽ„âźźŕźŤËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎž ŕŞ•Ëˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ A r o u n d 10 t h o u s a n d C / S - h e a d e d s t a m p s of RO C , m i n t a n d used,var ious,major ities in set,Chan#835-840 stamps in set*80,well preserved,VF,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

*5049

*5048

ăžˇáŹ’ŕ¤ŽâźźÇƒáŽ„Đ ŕł‘áą‚ä—Žäš‚âźźáŽ„âźźĎ”â˛ŚËˆŕ§żĎ°ŕŁŤŕ¤Žâ†Żâ€ŤÚŁâ€ŹŕŚžáŹ?ă„?äš‚âźźËˆŕťŽĐŽá­ˆ â œÇƒŕ¤žâ œá&#x;ŞŕťťáŽ?ä–˛ËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

ăžˇáŹ’ŕ¤ŽâźźÇƒáŽ„Đ ŕł‘âźźĎ”â˛Śă‘şáľŽËˆŕŞ•âžĄä•—ŕťŽËˆŕ§żă‘žÇƒă‘žÇƒă‘žÇƒă‘žËˆă‘ž ă„?Ëˆäšźßšŕ§˘áłłă‘žâĄ?âźźĐŽâ˛ŞäŤ”ËˆÝŠÔ­áŽ„âźźËˆŕ´›ĐŽŕťťáŽ?ä–˛Ëˆäšźßšá&#x;¤ŕźŤËˆá­ˆÔ§ĎžĐ ŕŞ•Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆä‡‹äš˜ăžœ

áŽ„Đ ŕł‘á´–ä˛šĎ”â€Ťŕ§żËˆÝ â€Źă—•ă‘žâĄ?Çƒá­›ä´˝Çƒă“Şŕ§‹Çƒ-7âźźÇƒá‡Łŕľ&#x;á“´Çƒá‡Łá´€âźźÇƒä˝ŞáŽšá‡•Çƒă‘ś ă““äš‚äŒ˜á‡•ă„?ËˆÝŠĐ -7Çƒă“Şŕ§‹ŕťŽá­„ĐŽá&#x;¤ŕźŤáŽ„âźźËˆäšźßšá–‚ĺ’˜Ëˆá­ˆÔ§ŕĽłă›ŠËˆĎžĐ ŕŞ•Ë—ŕŚş áł?ă—•ă‘žâĄ?ŕĽłâ œáŽ„âźźÇƒá­›ä´˝áŽťâźźŕŚžâ‡Ľŕł‘ă&#x;žă Žäš‚âźźŕĄ´â˛Şä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤźă„?ËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„ ᆠˈá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆä‡‹äš˜ăžœ

Thousands of Dr.Sun and Martyrs stamps in a box,mint and used,well preserved,Pls. preview

Libe r at ion A re a st a mps a nd reg u la r st a mps of PRC i n a box,various,mint,majorities are in large blocks or a full sheet or half a sheet,high value,well preserved,Pls. preview

A box of stamps of Liberation Area and PRC,in large blocks,various,around 12000 stamps,include C1,C4,C6,C100,C102 Etc,majorities are mint,part cancelled,some in set,VF-F,high value,Pls. preview

Stamps collection of PRC,include C/S/W/N/J/T-headed stamps,miniature sheets,stamp booklets,FDC,postage covers Etc.,majorities are mint and in set,part toning slightly,OG,VF-F,vaious,high value,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 8,000 US$: 1,311

RMB: 50,000 US$: 8,197

RMB: 20,000 US$: 3,279

*5046

*5043 â‡Ľŕł‘áŻŠáłłá„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒâšœŕşżáą‚ä—Žäš‚âźźáŽ„áŽťâ?‹Ď”ă†…Ëˆă‘şá­„ŕ¤—áľŽËˆŕ´›ă•‚Ń˘â™ƒŕ¸¨ä—ŁáŻ˘ŕź?â › â€ŤËˆÝ™â€Źă’ąŕťťŕťŽá­„ĐŽáŽ„âźźËˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

9

10


*5050 áą‚âźźÇƒáŹ?Ř?âźźÇƒă‘žâĄ?⟟ϔăš&#x;ËˆÝŠĐ áą‚Ď”ŕť˝á…?äŽźŕł’Ď”Ď›â€ŤÜ—â€ŹĐŽá­ˆâ œáľŽËˆă‘žĎ°äŒˆ â€ŤÝĄâ€Źâ œĐŽÜźŕźŤá­ˆâ œÝ…ŕźŤË„Đ äŻˆĺ•“á„¨á?†áŠŠá“”Ë…ËˆÝŠÔ­ŕ´›ĐŽŕ¤žâ œá&#x;ŞŕťťáŽ?ä–˛Ëˆŕ´› ĐŽáŽ„âźźËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5053 ă—•ă‘žâĄ?Çƒá­›ä´˝ŕ žâ ›Ď”â€Ťŕ§żËˆÝ â€Źá­›ǃ᭛ǃ᭛ǃ᭛ă„?ŕ žâ ›ËˆĎžßżáłžâ˛Şäš‚á ‡Ëˆá­ˆÔ§Öą á„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1950-1952 a collection of early issues,all in big blocks,include C7NE complete set in full sheet of 50(one seperated),all mint,F-VF

An album of C/S/W-headed stamps,include W1,W2,W7,W12 Etc on used cutout pieces,several not cancelled,well preserved,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 5,000 US$: 820

*5056 ă—•ă‘žâĄ?Çƒá­›ä´˝Çƒă“Şŕ§‹äš‚âźźĎ”â€ŤÝŠËˆÝ â€ŹĐ ŕ§żá­›ä´˝áŽ„âźźŕťťÜźĎ”ŕźŤËˆŕŚşáł?äšźßšă“Şŕ§‹áŽ„âźźËˆá­›ä´˝â˛ŞäŤ”ŕŚžáŽťâźźŕ žâ ›ă„?ˈ᭛ŕŚžá­›ä–˛âźźĺ•“á„¨äŻˆáł? áĄŹâŽŠËˆá­ˆÔ§áłžäŒˆĎžŕŞ•ă&#x;‡ĎžĐ ŕŞ•Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ĺ‚ŹËˆä‡‹äš˜ăžœ Mint W-headed stamps in a large complete set,plus some N-headed mint stamps and W-headed CTO stamps and used cut-out pieces Etc,Perfs. between folded(W1&W10),UH,VF to VF-F,high value,Pls. preview

RMB: 80,000 US$: 13,115

*5054 ă“Şŕ§‹Çƒ-7áŽ„âźźĎ”ă’˜Ý…äš‰Ëˆŕ§ż-ŕ˛ŻŃ¨ä…ľßŚÇƒ7â„şá´ƒÇƒ7ŕź¨ĺ €ă„?ËˆŕŚşáł?Ďžßżă—•ă‘ž âĄ?äš‚âźźËˆá­ˆÔ§ŕĽłă›ŠáłžäŒˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5051

J/T/N-headed mint stamps in 6 pages,include J8,T7,T28 Etc,plus several C/ S-headed stamps,OG,UH,VF,Pls. preview

ᎄР೑ᎄ᎝⟟â?‹Ď”á´€Ëˆŕ§żáą‚âźźÇƒă—•ă‘žâĄ?ǃ-7âźźËˆáŽ„áŽťŕ§˜ŕ¤žËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹ Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

RMB: 3,000 US$: 492

Stamps of PRC,mint and used,include R /C/S/J/T-headed stamps,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

*5052

*5055

áŽ„Đ ŕł‘á´–ä˛šĎ”â˛ŚËˆŕ§żáą‚ŕľ&#x;㞌á˝?ŕł’äš‚äŒ˜äš‚ă…”Çƒ&á“Žŕł‘ŕ¤•Ń¨ŕ¨źá‘ˆâ˛Şä˝ŞáŽšă‘žá—‰á ‡ ăžžŕ Šä˛šäš‚á‡•Çƒă‘śă““á‡•Çƒâ€ŤÝŻâ€Źäš‚á…˛á†˜á‡•ă„?Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

ă—•ă‘žâĄ?áŽ„âźźĎ”â€Ťŕ§żËˆÝ â€Źă‘žáš™Ý„ă˘‡ÇƒâĄ?ĺ’˜á‰…ÇƒâĄ?â ľĐ?ǃâĄ?㞡Ꮢ‍ݯ‏ă„?Ëˆäšźßš áł?ăš äŒˆËˆá­ˆÔ§ŕĽłă›ŠĎžĐ ŕŞ•Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆä‡‹äš˜ăžœ

1952-1979 a box of mixed collection of PRC,include R4 postal stationary letter sheet with turret design,C106 philatelic FDC,etc. Please preview

An album of C/S-headed stamps,include C94,S57,S61,S74 Etc,OG,part hinged,VF-F,high value,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 30,000 US$: 4,918 11

*5057 áŽ„Đ ŕł‘äš‚âźźĎ¸â€Ťŕ§żËˆÝ â€Źá­›ä´˝Çƒă“Şŕ§‹Çƒ-7âźźËˆá‡Łŕľ&#x;á“´ŕŚžáą‚âźźËˆŕťťäšźßšĐŽá&#x;¤ŕźŤáŽ„âźźËˆá­ˆÔ§ĎžŕŞ•ă&#x;‡ĎžĐ ŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 2 Albums of stamps of PRC,include W/N/J/T/R-headed stamps and souvenir sheets,majorities are mint and in set,VF to VF-F,Pls. preview

RMB: 6,000 US$: 984 12


๪օႡ௞ The Ching Dynasty Stamps & Postal History

3V[Z

5064

5065

*5064

*5068

Ďžâ?‹áŽšäšźŕťťĺ•­ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕ¨źâł‚ă„€ŕ§‹â œá“ŁËˆá?şá†‘ä–?ˈä•?äŒˆËˆĎžŕŞ•

Ďžâ?‹ĐşÖľä˝šá‡Łĺ•­ŕŚžŕŚ 啭⟟ᎄ᎝â?‹Ý…áľŽËˆäšźßšäŤ”ŕ˝‘äš‚á ‡Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎž ક

Shanghai Local P.O. Large Dragon Stamp,8c,with wide margin,mint, Chou#74,hinged sligtly,VF

Shanghai Local P.O. Stamps,include The Double Dragon and Small Dragon,mint and used,total 34 stamps,some aff ixed good seals,well preserved,VF

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164

*5065 Ďžâ?‹áŽšäšźŕťťĺ•­Ď”äŞ…Ń ßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕ¨źâł‚ă„€ŕ§‹â œá“ŁËˆá?şá†‘ä–?ËˆŇ™ä–?ă’Œá–‚ă­˜Ëˆä•? äŒˆËˆĎžĐ ŕŞ• Shanghai Local P.O. Large Dragon Stamp,8c,with wide margin thinned slightly,mint,Chou#75,hinged slightly,VF-F

*5058

*5061

Ďžâ?‹áŽšäšźŕťťĺ•­ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕ¨źâł‚ŕ§‹â œá“ŁËˆä•—á‡Ľăž•Ëˆá‡Ľä†ŒâŠ?â?ĄËˆáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

Ďžâ?‹áŽšäšźŕťťĺ•­ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕ¨źâł‚ă„€ŕ§‹â œá“ŁËˆä•?äŒˆËˆĎžŕŞ•

Shanghai local P.O. Large Dragon 2c stamp,mint,Chou#14,rare,UH,VF

Shanghai Local P.O. Large Dragon Stamp,4c,mint,Chou#44,hinged sligtly,VF

RMB: 4,200 US$: 689

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164

*5069 Ďžâ?‹áŽšäšźá‡Łĺ•­ŕ ŠäŞ…ä´śŘ?äš‚âźźă„€Ď”âƒľâ œ᭛ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠËˆá?şáŽšäšźâˆˆŕĽ„ˈ ăš ä´śáˆ”äšźá§ ă­˜ËˆĐ ŕŞ• Sha ng hai Sm al l D r agon Issue Value i n Ca sh , 25 st a mps i n a f u l l sheet,OG,Wmk.,thinned partly on back,F.Chan#LS81

*5066 Ďžâ?‹áŽšäšźŕťťĺ•­Ď”äŞ…Ń ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕ¨źâł‚ŕ§‹â œá“ŁËˆäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

RMB: 1,500 US$: 246

Shanghai local P.O. Large Dragon 12c stamp,mint,Chou#75,hinged,VF

*5062

RMB: 800 US$: 131

*5059

Ďžâ?‹áŽšäšźŕťťĺ•­ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕ¨źâł‚ă„€ŕ§‹â œá“ŁËˆá?şá†‘ä–?ˈä•?äŒˆËˆĎžŕŞ•

Ďžâ?‹áŽšäšźŕťťĺ•­ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕ¨źâł‚ă„€ŕ§‹â œá“ŁËˆäŒˆâŽŠËˆĎžĐ ŕŞ•

S h a n g h a i L o c a l P. O . L a r g e D r a g o n S t a m p , 6 c , w i t h w i d e margin,mint,Chou#73,hinged sligtly,VF

Shanghai Local P.O. Large Dragon Stamp,2c,mint,Chou#54,hinged,VF-F

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164

*5060 Ďžâ?‹áŽšäšźŕťťĺ•­ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕ¨źâł‚ă„€ŕ§‹â œá“ŁËˆä•?äŒˆËˆĎžŕŞ•

*5067

Ďžâ?‹áŽšäšźŕťťĺ•­ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕ¨źâł‚ă„€ŕ§‹â œá“ŁËˆä•?äŒˆËˆĎžĐ ŕŞ•

Ďžâ?‹áŽšäšźäš‚âźźäš‚ä˛šĎ”â€Ťŕ§żËˆÝ â€Źŕ§˜â œáŽšäšźá‡Łĺ•­ÇƒáŽšäšźáˆ”á–‘ŕł’ÇƒäžĽâ˝ťá“”ŕś´ă‘žá—‰ă„?Ëˆâ†Ł ŕźŤäš‚âźźŕ´›äœĄáł?ä‡ˆáŻ˘ËˆáŽ„áŽťâ?‹Ëˆá­ˆÔ§Đ ĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Shanghai Local P.O. Large Dragon Stamp,3c,mint,Chou#71,hinged sligtly,VF

Shanghai Local P.O. Large Dragon Stamp,6c,mint,Chou#73,hinged sligtly,VF-F

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164 13

*5070

*5063

Ďžâ?‹áŽšäšźá‡Łĺ•­ŕ ŠäŞ…ä´śŘ?äš‚âźźă„€Ď”âƒľâ œ᭛ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠËˆá?şáŽšäšźâˆˆŕĽ„ˈ Ϟક

Stamps collection of Shanghai Local P.O.,various,mint and used,F-VF,Pls. preview

Sha ng hai Sm al l D r agon Issue Value i n Ca sh , 25 st a mps i n a f u l l sheet,OG,Wmk.,VF.Chan#LS81

RMB: 5,000 US$: 820

RMB: 2,500 US$: 410 14


*5071 Ďžâ?‹áŽšäšźŕŚ ĺ•­âźźă„€Ń âƒľâ œßšá‡?ŕ ŞáŽťâźźĎ”áľŽËˆäŤ”â˝ŁáŽ˛ĐşÖľä˝šá ‡Ëˆä•—á‡Ľăž•ËˆĎžŕŞ•

*5074

Shanghai Local P.O. The Double Dragon 2nd Print 2c afďƒžxed Foochow Local P.O. seal,rare,VF

Ďžâ?‹áŽšäšźáˆ”á–‘ŕł’ßšáą‚ä—Žäš‚äŒ˜á‡•Ëˆŕˇžă§źáŽƒŕś˘á†˜ă’‘ă‘şËˆäŒˆă•˘ŕł‘ŕ¤˘â˛Żäš“á˜?㒳‍ڣ‏䚂⟟ ßšáľŽËˆäŤ”ŕˇžă§źáŽƒŕś˘ᑈáłœáŽšá ‡ŕŚžä•‚ă ?áˆ”á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽâ?™ŇˇĎž â?‹áŽšäšźäš‚äŒ˜á‡•Ëˆâ‡Ľŕł‘áŻŠáłłŕłźă•˘ŕł‘Ő“âŤźËˆăą‘ĎĄâ€ŤŘŽâ€Źäš‚äŒ˜Ő“âŤźËˆÔšĐłä´˛á?Œä˛’á•ŤËˆŕ¤•ßš áł?ä?ˇËˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 500 US$: 82

1918 Shanghai Local P.O. 1c regular postage cover from Kansas City(11 Oct.) to NewYork,bearing American stamps,interesting,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

*5080 ŕ§˜ŕ´„ĐşÖľä˝šáŽťâźźĎ”ă’˜áľŽËˆŕ§żá‘ˆâšłŕ§„ĐşÖľä˝šă„€Ď”â œßšâ€ŤŕĽ„âˆˆ×Śâ€ŹĎ”áľŽËˆâł‚á”Šáłž ăž•ä†„ä•‘ËˆĎžĐ ŕŞ•

*5077

Local P.O. stamp*5,include Chan#LC2,used,VF-F

äžĄá‘šĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œäš‚âźźäŒ„ßšäŤŠáŽ„âźźáľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆĎžŕŞ•Ëˆ á­ˆâ œáľ•á‡Ľăž•

RMB: 100 US$: 16

Chungking Local P.O. 1st Print Stamp 2c(Chan#LCK1),40 stamps in a full sh eet,mint,OG,UH,unfolded,rare,VF

RMB: 3,000 US$: 492

*5075 Ďžâ?‹áŽšäšźáˆ”á–‘ŕł’ßšáą‚ä—Žäš‚äŒ˜á‡•ËˆŕĽ„á‘şá„łŃ„ă&#x;žă ŽŕĄ´á—šá†˜ÓşáŹşËˆŕĄ´äŒˆŕĽ„á‘şâźźáľŽËˆ 䍔ᄳфᑈáłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?Óžá˘?‍Ü&#x;‏á?ˆŕşżá˘?áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ ᇕЎâ?™ŇˇĎžâ?‹áŽšäšźäš‚äŒ˜á‡•Ëˆâ‡Ľŕł‘áŻŠáłłŕłźŕĽ„á‘şŐ“âŤźËˆăą‘ĎĄâ€ŤŘŽâ€Źäš‚äŒ˜Ő“âŤźËˆÔšĐłä´˛á?Œ ä˛’á•ŤËˆŕ¤•ßšáł?ä?ˇËˆä‡‹äš˜ăžœ

*5072 Ďžâ?‹ĐşÖľä˝šâˇ‡ŕĽ„âƒ´äŒ˜âźźáŽ„âźźÜźŕźŤĎ”ă’˜ËˆÜźäšźáŽ´ĺ•“âźźËˆÝŠĐ ŕ¤žßšĐŽĎžŕŚ ä–˛ËˆÔ­ ЎಯáŽ?ä–˛á?şä–?ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆâˆˆŕĽ„â?™áą„ËˆáŽ´ĺ•“âźźă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1927 Urgent Shanghai Local P.O. 2c postage cover from Bombay(7 Dec) to London by air,plus Indian stamp*2,via Basrah of Iraq(16 Dec),rare,well preserved,Pls. preview

Shanghai Local P.O. Lithographed Postage Due Stamps,in complete set,mint,imperf.,Blk.4 except 2c*4 in pair*2,OG,UH,clear Wmk.,rare,Pls. preview,Chan#LSD14-20

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 10,000 US$: 1,639

*5078 *5081

âšłŕ§„ĐşÖľä˝šă„€Ď”â œŕ¤žßšâ˛ŞäŤ”á­ˆâ œáľŽËˆăš ă›ŠĎ˘ăš€ă’ŒŕŚĽâŤłă‰Źä–˛ËˆĎžĐ ŕŞ• Chefoo Local P.O. 1st Print ½c stamp*40 in a full sheet,CTO,stick on paper,VF-F

âˆ?ŕŚˇĐşÖľä˝šÇƒŕĽşäŽźĐşÖľä˝šáŽ„áŽťâźźâ?‹Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆäšźßšäŤ”ŕ˝‘äš‚á ‡Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá…  ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ•

RMB: 1,000 US$: 164

Hankow P.O. and Amoy P.O. stamps,mint and used,total 44 stamps,some afďƒžxed good seals,well preserved,VF

RMB: 2,000 US$: 328

*5076

*5073

äžĄá‘šĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œÇƒă„€Ń âƒľâ œŕŚžâƒ´äŒ˜äš‚âźźáŽ„âźźÜźŕźŤŕ§˜Ď”ŕźŤËˆÝ…ŕźŤËˆŕŚşŕťŽᾎ âźźËˆŕ§œä…ľáľŽâźźËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

Ďžâ?‹áŽšäšźĐşÖľä˝šäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Çƒäš‚äŒ˜á‡•ă„?Ď”ă’˜Ý…áľŽËˆŕ´›ĐŽĎžâ?‹á†˜á´€ŕś´ËˆäŤ”Ďžâ?‹ áŽšäšźáˆ”äš‚á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ Shanghai Local P.O. postcard and postage covers,total 6 Pcs.,all sent in Shanghai,well preserved

Chungking Local P.O. 1st(Chan#LCK1) and 2nd(Chan#LCK3-7) Issues in set each and Postage Due issue,in complete set(Chan#LCKD1-5),plus 5 stamps,mint,OG,hinged,VF

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 1,200 US$: 197 15

*5082

*5079 âšłŕ§„ĐşÖľä˝šă„€Ď”â œßšáŽ„âźźá­ˆâ œáľŽËˆăš ă›ŠĎ˘ăš€ă’ŒŕŚĽâŤłă‰Źä–˛ËˆĎžĐ ŕŞ•

âˆ?ŕŚˇĐşÖľä˝šŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜âźźă„€Ń á“ŁäŒ„ßšáŽ„âźźáľŽËˆŕť?㞌ᎄ⟟áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ´›ŕŁ™ŕ§ż Ä€äš?Ä á„Ťä­“ßŚËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

Chefoo Local P.O. 1st Print 1c stamp*40 in a full sheet,CTO,stick on paper,VF-F

Hankow Local P.O. Postage Due Issue,include Chan#LHD6,LHD8,LHD6a,L HD8a,total 18 stamps,OG,hinged,VF

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 2,000 US$: 328 16


*5083 á…°áŻ ĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œÇƒă„€Ń âƒľâ œäš‚âźźáŽťâźźÜźŕźŤŕ§˜Ď”ŕźŤËˆÝ…ŕźŤËˆŕ§żŕťŽâžĄĺ•“á„¨Ëˆ á&#x;¤ŕźŤáŽťâźźä•—á‡Ľăž•ËˆĎžŕŞ• Ichang 1st and 2nd issue,in complete set each,include different size of Perf.,used,rare,VF,Chan#L1-8 and L9-14

*5092 *5089

RMB: 2,000 US$: 328

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ń âƒľâ œäš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäšźßšĺ•“äŻˆá“”ăş–ËˆĎž ક

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜äš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟ᵮ໻áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆŕĽłă›Šáł?äŒˆËˆĎž ક

Chin kiang 2nd Issue,6c*50 in a f ull sheet,mint,OG,U H,some Perf. split,VF,Chan#LCHD13

Chinkiang 1st Issue Opt. with postage due,5c*34 in a large block,mint,OG,hi nged,VF,Chan#LCHD5

*5086 äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œäš‚âźźŕť?ßšäŤŠÇƒă™šßšäŤŠÇƒä°šßšäŤŠáŽ„âźźáľŽá­ˆâ œŕ§˜Ď”â œËˆÝ… â œËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžßżĺ•“äŻˆá“”ăş–ËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 1,500 US$: 246

Chinkiang Local P.O. 1st Print Stamps(Chan#LCH2,LCH4,LCH6),each 50 stamps in a full sheet,total 3 sheets,mint,OG,UH,unfolded,hinged,rare,VF

RMB: 4,000 US$: 656

*5084 á…°áŻ ĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œŕŚ•äŞ…äŤŠáŽ„âźźáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆŇ™ᾎáł?á„¨â‹˛ËˆÔ­á…  ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ•

*5093

Ichang Local P.O. 1st Print Stamp,3 Mace carmine,mint,Blk.9,OG,hinged,one with hole,others ďƒžne,VF

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ń âƒľâ œäš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäšźßšĺ•“äŻˆá“”ăş–Ëˆ Ϟક

*5090

RMB: 2,200 US$: 361

*5087

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ń âƒľâ œäš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠáŽ´äŒˆËˆĎžŕŞ•

Chinkiang 2nd Issue,4c*50 in a full sheet,mint,OG,hinged,VF,Chan#LC HD11

Chinkiang 1st Issue,5c*50 in a full sheet,mint,OG,UH,VF,Chan#LCH5

*5088

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠËˆĎžßżäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜äš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟ᵮ໻áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆŕĽłă›Šáł?äŒˆËˆĎž ક

C h i n k i a n g 1 s t I s s u e , 1c * 5 0 i n a f u l l s h e e t , m i n t , O G , s e v e r a l hinged,VF,Chan#LCH2

Chinkiang 1st Issue Opt. with postage due,4c*48 in a large block,mint,OG,hi nged,VF,Chan#LCHD4

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 2,000 US$: 328 17

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 1,500 US$: 246

*5085

Chinkiang 2nd Issue,10c*50 in a full sheet,mint,OG,hinged,some Perf. split,VF,Chan#LCHD14

*5094

*5091

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ń âƒľâ œäš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäšźßšĺ•“á„¨á“”ăş–Ëˆ ĺ‚ŹŘ?âźźá­ˆâ œă”Šăž•ËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ń âƒľâ œäš‚âźźߚǃߚ䍊áŽ?ä–˛Çƒߚ䍊áŽ?ä–˛ŕ§˜Ď”ÓŠËˆÝ…ÓŠŕ§œ ä…ľáľŽâźźËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ• Chinkiang 2nd Stamps,5c Blk.15 and 6c Blk.15 and 10c Blk.18,OG,hinged,VF

Chinkiang 2nd Issue,15c*50 in a full sheet,mint,OG,UH,some Perf. split,VF,rare,Pls. preview,Chan#LCHD15

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 3,800 US$: 623 18


*5098

*5102

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜äš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆâ¸ˆâ œËˆŕĽłă›Šáł?äŒˆËˆĎžŕŞ•

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šâˇ‡ŕĽ„âƒ´äŒ˜äš‚âźź䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆĎžßżáł?â¸ˆá¤łËˆäšźßšĺ•“äŻˆá“”ăş–Ëˆ ༳㛊áł?äŒˆËˆĎžŕŞ•

ĐąâˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œäš‚âźźŕ¤žßšäŤŠáŽ„âźź 咼㥆 áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠËˆă°żă˛”á‡Łá„¨ËˆĎžĐ ŕŞ•

Chinkiang 1st Issue Opt. with postage due,1c*50 in a full sheet,split,mint,OG ,hinged,VF,Chan#LCHD39

Lithographed Postage Due Stamp*50 in a full sheet,10c,mint,several broken,split between some Perf.,OG,hinged,VF,Chan#LCHD39

Kewkiang Local P.O. 1st Print Stamp*50 in a full sheet,1c on ½c,black,mint, OG,worm eaten slightly,VF-F,Chan#LK1

*5095

RMB: 1,800 US$: 295

RMB: 1,800 US$: 295

*5096 äŹ›âˆłĐşÖľă„€Ń âƒľŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜äš‚âźźŕ¤žßšäŤŠáŽ„âźźᵮ໻áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆäšźßšĺ•“äŻˆá“”ăş–Ëˆ ÝŠĐ Ď”áľŽĐŽâ¸ˆÄ€3Ä á„ŤËˆä•—á‡Ľăž•ËˆŕĽłă›Šáł?äŒˆËˆĎžŕŞ• Chinkiang 2nd Issue Opt. with postage due,½c*47 in a large block,mint,split between some Perf.,split "P",OG,hinged,VF,Chan#LCHD8a

ĐąâˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œäš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžĐ ŕŞ• Kewkiang Local P.O. 1st Print Stamp*50 in a full sheet,10c,mint,OG,hinged, VF-F,Chan#LK7

RMB: 2,500 US$: 410

*5099

*5103

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šâˇ‡ŕĽ„âƒ´äŒ˜äš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĺ‚ŹŘ?âźźá­ˆâ œă”Š ăž•ËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

ĐąâˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œäš‚âźźŕ¤žßšäŤŠáŽ„âźź 㑜㥆 áľŽá­ˆâ œËˆáĄŹâŽŠËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆá–‚ ĺ’˜ËˆĎžĐ ŕŞ•

Lithographed Postage Due Stamp*50 in a full sheet,15c,mint,OG,UH,rare,VF ,Pls. preview,Chan#LCHD40

K e w k i a n g L o c a l P.O. 1s t P r i n t S t a m p*50 i n a f u l l s h e e t ,1c o n ½c,red,mint,OG,with hinged and folded marks,toning slightly,V FF,Chan#LK2

RMB: 2,500 US$: 410

*5105

RMB: 2,500 US$: 410

*5106 ĐąâˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œäš‚âźźߚ䍊ॴⲪáŹ?Ô°ߚᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠËˆäšźßšä–? ă’Œă”Žŕź…Ëˆă°żă˛”á‡Łá„¨ËˆĎžĐ ŕŞ• K e w k i a n g L o c a l P.O. 1s t P r i n t S t a m p*50 i n a f u l l s h e e t ,1c o n 15c,mint,OG,part margin missed,worm eaten slightly,VF-F,Chan#LK15

RMB: 2,500 US$: 410

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 2,500 US$: 410

*5100 äŹ›âˆłĐşÖľä˝šŕ žâ ›Ď”ÓŠËˆäŤ”ᑈáłœáŽšäŹ›âˆłäš‚áŹ“Ý€Ń&#x;á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1894 Chinkiang Local P.O. cut-out piece,affixed Chinkiang Postal Service seal,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5097

*5101

*5104

äŹ›âˆłĐşÖľă„€Ń âƒľŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜äš‚âźźßšâźźáľŽá­ˆâ œËˆâ¸ˆâ œËˆÝŠĐ Ď”áľŽĐŽâ¸ˆÄ€3Ä á„ŤËˆ ä•—á‡Ľăž•ËˆŕĽłă›Šáł?äŒˆËˆĎžŕŞ•

äŹ›âˆłĐşÖľä˝šŕŚŹÔ§âźźáŽ„âźźĎ?áľŽËˆŕ§żâƒ´äŒ˜äš‚âźźßšâłˆŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆáżžŕ§Ľĺ•“á„¨Üźäšźâ“Ł á §ËˆŕŚşáł?âƒ´äŒ˜ŕĄ´â˛ŞáŹ?Ř?ßšĎ”áľŽËˆâ€Ťâ˛Ş×Śâ€ŹŕŚŹÔ§Ëˆŕ´›ŕĽłă›Šä•?äŒˆËˆĎžŕŞ•

ĐąâˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œäš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆă”Žäšźßšä–?ă’ŒËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžĐ ŕŞ•

Chinkiang 2nd Issue Opt. with postage due,1c*50 in a full sheet,mint,split sheet,one with split "P",OG,hinged,VF,rare,Chan#LCHD9a

Chinkiang Local P.O. Variety*3,mint,include Chan#LCHD34 in Vert. pair and Chan#LCHD41,OG,hinged slightly,VF

K e w k i a n g L o c a l P.O. 1s t P r i n t S t a m p*50 i n a f u l l s h e e t ,1c o n 1c,mint,OG,hinged,part margin missed,VF-F,Chan#LK3

Kewkiang Local P.O. 1st Print Stamp*50 in a full sheet,15c,mint,OG,UH,VF, Chan#LK8

RMB: 1,800 US$: 295

RMB: 500 US$: 82

RMB: 2,500 US$: 410

RMB: 2,500 US$: 410

19

*5107 ĐąâˆłĐşÖľä˝šă„€Ď”âƒľâ œäš‚âźźߚ䍊ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

20


*5114 㡰␪кֵ佚㄀ϔ⃵⠜ࡴⲪЁ᭛䴶ؐᮄ⼼ܼ༫ˈ䕗ᇥ㾕ˈॳ㛊䌈⮩ˈϞક

*5117

Wuhu 1st Issue Opt. with Chinese values in set,mint,rare,OG,hinged,VF,Cha n#LW21-31

㡰␪кֵ佚⃴䌘䚂⼼㄀Ѡ⃵ࡴⲪᮄ⼼ܼ༫ˈ䕗ᇥ㾕ˈॳ㛊᳾䌈ˈϞક Wuhu 2nd Opt. "Postage Due" issue,in complete set,mint,rare,OG,UH,VF,Ch an#LWD12-21

RMB: 3,800 US$: 623

*5108

*5111

б∳кֵ佚㄀ϔ⃵⠜䚂⼼ߚ䫊ᮄ⼼ᵮᭈ⠜ˈॳ㛊䌈⮩ˈϞЁક

б∳кֵ佚Ꮉ䚼䚂⼼ᮄ⼼ϔ㒘ˈ݅ᵮˈ໮᭄Ў໻ᮍ䖲ˈક⾡䕗ЄᆠˈϞકˈ 䇋҆Ј⦄എ乘㾜

Kewkiang Local P.O. 1st Print Stamp*50 in a full sheet,15c,mint,OG,hinged, VF-F,Chan#LK8

RMB: 3,800 US$: 623

Kewkiang Local P.O. Stamps,total 410 stamps,majorities are in large blocks,various,VF,Pls. preview

RMB: 2,500 US$: 410

RMB: 100 US$: 16

*5115

*5118

㡰␪кֵ佚⃴䌘䚂⼼㄀ϔ⃵ࡴⲪ⼼ᮄᵮˈ㔎ϔᵮञߚ៤༫ˈ䕗ᇥ㾕ˈॳ㛊䌈 ⮩ˈϞક

फҀкֵ佚㄀ϔ⃵⠜ߚ᮴啓ᮄ⼼ঠ䖲ϔӊˈ䕗ᇥ㾕ˈϞક Nanking 1st stamp,1c,imperf.,mint,in pair,rare,VF,Chan#LN2

Wuhu 1st Opt. "Postage Due" stamp*10,without ½c,rare,OG,hinged,VF,Chan #LWD2-11

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 2,800 US$: 459

*5109 б∳кֵ佚㄀ϔ⃵⠜䚂⼼ߚ䫊ᮄ⼼ᵮᭈ⠜ˈॳ㛊䌈⮩ˈϞЁક Kewkiang Local P.O. 1st Print Stamp*50 in a full sheet,20c,mint,OG,hinged, VF-F,Chan#LK9

*5112

RMB: 2,500 US$: 410

б∳кֵ佚থ㸠ञߚ䚂䌘ᯢֵ⠛ᮄϔᵮˈ᳾Փ⫼ˈᏚ㠍ᅱศ೒Āā催ѢĀ.ā ⠜ᓣˈ㚠䴶᳝䌈⮩ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕

*5119

Kewkiang Local P.O. ½c Postcard,unused,hinged,well preserved,rare

फҀкֵ佚㄀ϔ⃵⠜ߚ᮴啓ᮄ⼼ঠ䖲ϔӊˈ䕗ᇥ㾕ˈϞક Nanking 1st stamp,2c,imperf.,mint,in pair,rare,VF,Chan#LN3

RMB: 100 US$: 16

RMB: 2,000 US$: 328

*5116 㡰 ␪ к ֵ 佚 ㄀ϔ⃵ ⠜ ࡴ ⲪЁ ᭛ 䴶 ؐञ ߚ ‫ Ⲫ צ‬ᮄ ⼼ ᵮ ᭈ ⠜ ˈ䰜Ⳃ &KDQ/:DˈⳂᔩӋ㕢䞥ᵮˈℸ‫⼼Ⲫצ‬ЎⳂࠡ᠔㾕ᄬϪᄸકˈᵕ⦡䌉ˈֱ ᄬᅠདˈϞકˈ䇋҆Ј⦄എ乘㾜

*5110

*5113

б∳кֵ佚㄀ϔ⃵⠜䚂⼼ߚ䫊ᮄ⼼ᵮᭈ⠜ˈॳ㛊䌈⮩ˈϞЁક

㡰␪кֵ佚⃴䌘䚂⼼㄀ϔ⃵ࡴⲪᮻ⼼ܼ༫ˈֱᄬᅠདˈϞક

Kewkiang Local P.O. 1st Print Stamp*50 in a full sheet,40c,mint,OG,hinged, VF-F,Chan#LK10

Wuhu 1st Opt. "Postage Due" issue,in complete set,used,well preserved,VF, Chan#LWD1-11

RMB: 2,500 US$: 410

RMB: 1,200 US$: 197 21

*5120 फҀкֵ佚㄀ϝ⃵⠜ߚᏺ䖍ᮄ⼼ϔᵮˈ乊䖍ⓣ啓বᓖˈ㔩㾕ˈॳ㛊᳾䌈ˈϞ ક

Wuhu 1st stamp Opt. with Chinese values,½c Opt. inverted,in a full sheet,mint,value $120 per stamp in catalog,unique,V F,Pls. preview Chan#LW21a

Nanking 1st stamp,5c,with margin,mint,top Perf. omitted,OG,UH,rare,VF, Chan#LN15

RMB: 80,000 US$: 13,115

RMB: 3,000 US$: 492 22


*5124 áŽšá´€ŕłźŕ¤˘á…śäš‚Ä€â€ŤÝŻâ€Źäš‚Ä äŻ¨äŽąŕĄ´â˛ŞâźźáŽ„áľŽÇƒáŽťáľŽËˆÝ…áľŽËˆÝŠĐ ă„€Ď”áĽŚᾎЎ á‘ˆŕťťâ„ˇă’śă’Œáł?âˆˆŕĽ„â œÇƒă„€Ń áĽŚă„€ᾎЎá‘ˆăŚžß›á &#x;ŕĄ´â˛ŞÇƒă„€Ń áĽŚŕ§˘ᾎЎ á‘ˆŕťťâ„ˇâą‘ă’Œâ œá“ŁËˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆâł‚á”ŠÓ‹ä´˛á?Œĺ‚ŹËˆĎžŕŞ• Japan P.O. in China Issue Opt. "Army stamp" with wide space,total 8 stamps(5 ones used),include Chan#FJM1-3,rare,well preserved,VF

RMB: 5,000 US$: 820

*5130 âŠŠŕł‘áˆ˛ŕ´„ăĄŽá´ƒáˆŠăžœÓŽă‘žá—‰á‡ŁÜźá“´áŽ„âźźáľŽÜźŕźŤËˆÜźäšźáłžŐ“âŤźËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš° ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•Ëˆá&#x;¤ŕźŤä•—ᇼ㞕

*5127

1937 French Colonial Arts Exhibition Souvrenir Sheet*24 in a complete set,mint,OG,UH,bright color,rare,VF

âŠŠŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚áŽ„âźźĎ”ă’˜Ëˆŕ§żă&#x;žâ?‹Ď˘ŕŹšŕĄľâź˛â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€Źá‘“Ď°ŕŚžĐ á­›á?•Ř?ˈă&#x;žâ?‹Ď˘ŕŹš ŕĄľâź˛â€ŤÚŁâ€Źă‘śăĄ†ŕĄ´â˛Şá‘“áŽ˛Ëˆá…?ऍཛཇ೒ॴⲪâ?‹ŕŚˇÇƒăŠ­ăžžŕŚžá‘“áŽ˛Ëˆäšźßšá&#x;¤ŕźŤËˆŕĽłă›ŠËˆ äšźßšä•?äŒˆËˆĎžĐ ŕŞ•

RMB: 1,000 US$: 164

Stamps collection of French P.O. in China,some in set,OG,part hinged slightly,VF-F

*5121

RMB: 4,000 US$: 656

áŽšá´€ŕłźŕ¤˘á…śäš‚ŕ¤žßšáŽ„âźźŕ¤žâ œᾎϸӊ ᭈ⠜ኊᓔ ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆáł?áĄŹâŽŠËˆÖąá„Źä•— ད Japa ne se P.O. i n C h i n a ½c st a mp*50 i n h a l f a she et ,t ot a l 2 h a l f sheets,mint,OG,UH,with folded mark,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5125 Ö˜ŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚Ä€â€ŤÝŻâ€Źá–‘ŕł’âźźá­°â˛ŞĐ ŕł‘á?•Ř?Ä ߚⲪá&#x;œâ†¨áŽ„âźźáľŽá­ˆâ œ Ý…ŕ§˜ Üźá¸?Ëˆâ†Łá¸?ᾎ ËˆáŽ´ĺ•“âźźËˆă”Šăž•Ëˆä°œâł‚ŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼áľŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹ äš˜ăžœ Russian P.O. Arm types surcharged with Chinese Currency (Sloping). issue,14c on 14k.,mint,stamp*100(25*4) in a full sheet,imperf.,rare,value $36 per stamp,OG,UH,VF,Pls. preview,Chan#FR45b

*5122 ᎚ᴀ೟ढᅜ䚂᎝⟟ᾎ á‘ˆáŽťĺ‚Źäšąâą‘ă’ŒŕĄ´â˛ŞÄ€áŹƒä™ˇÄ äš‚âźź ÓĄŕłš áŽťĎ”áľŽËˆ ăš áł?Ď¸ŕť˜á§ ă­˜Ëˆä°œâ€Ťâł‚âˆ?ܚ‏ᔊӋ㕢䞼ᾎ˗ á‘ˆáŽťĺ‚Źäšąâ†Żă’ŒŕĄ´â˛Ş Ä€áŹƒä™ˇÄ äš‚âźź ᣒ೚ áŽťĎ”áľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšá ‡ËˆáŽ´á§ ă­˜Ëˆä°œâ€Ťâł‚âˆ?ܚ‏ᔊӋ 㕢䞼áľŽÇ„ŕ´›á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 5,000 US$: 820

*5128

*5131

âŠŠŕł‘áˆ˛ŕ´„ăĄŽá´ƒáˆŠăžœÓŽă‘žá—‰á‡ŁÜźá“´áŽ„âźźáľŽÜźŕźŤËˆÜźäšźáłžŐ“âŤźËˆŕĽłă›ŠáŽ´äŒˆËˆäš° ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•Ç„á&#x;¤ŕźŤä•—ᇼ㞕

⊊೑á…?ŕ¤Ťŕ˝›ŕ˝‡ŕł’äš‚âźźŕ§˜âŠŠáˆ˛â…Şâ‡Ľŕ´„äŒˆâŤźŕťťÜźŕźŤĎ”ŕźŤËˆŕ§żá‘“áŽ˛â‘’Çƒĺ €ä–’ŕĄ´áŽƒŕĄ´Çƒ 㢣Đ?ÇƒŕťŽŕŞšă„?ËˆŕťťäšźßšĐŽŕ˛ŻáŽ?ä–˛áŽ„âźźËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆĎžŕŞ•

1937 French Colonial Arts Exhibition Souvrenir Sheets in a complete set,mint,OG,UH,bright color,rare,VF

French Native Girls stamps For Use In French Colonies,in a complete set,i nclude Kwangchowan,Mad agasca r Etc,major it ies i n blocks of 4,OG,UH,VF

RMB: 2,000 US$: 328

Japanese P.O. stamp*2: Chan#FJ120($5,partly thinned on back,value $155 in Chan's catalog) & Chan#FJ49($10,afďƒžxed 9 Aug. 1923,value $3100 in Chan's catalog),used,rare,Pls. preview

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 100 US$: 16

*5126

*5123

*5132

áŽšá´€ŕłźŕ¤˘á…śäš‚ŕťťâ„ˇâ†Żă’ŒŕĄ´â˛ŞÄ€áŹƒä™ˇÄ äš‚âźźÓĄŕłšÇƒáŁ’ŕłšáŽťâźźŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽËˆä°œâł‚ 㓪ো)-ǃ)-ŕ§‹Ëˆâł‚á”ŠÓ‹ĺ‚Źä–’ă•˘äžĽËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Ö˜ŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚Ä€â€ŤÝŻâ€Źá–‘ŕł’âźźá­°â˛ŞĐ ŕł‘á?•Ř?Ä ߚⲪá&#x;œâ†¨áŽ„âźźáľŽá­ˆâ œ Ý…ŕ§˜ Üźá¸?Ëˆâ†Łá¸?ᾎ ËˆáŽ´ĺ•“âźźËˆă”Šăž•Ëˆä°œâł‚ŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼áľŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹ äš˜ăžœ

Japanese P.O.,granite paper,Wmk. vertical wavy lines,Opt. "Chine",$5 and $10 each,Chan#FJ48-49,high value($4350 in catalog),not thinned,rare,VF,Pls. preview

Russian P.O. Arm types surcharged with Chinese Currency (Sloping). issue,14c on 14k.,mint,stamp*100(25*4) in a full sheet,imperf.,rare,value $36 per stamp,OG,UH,VF,Pls. preview,Chan#FR45b

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 5,000 US$: 820 23

ă•˘ŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚áŽ„âźźŕťťÜźŕźŤĎ”ă’˜Ëˆŕ§żá‘ˆă„€Ď”âƒľŕĄ´â˛ŞÜźŕźŤáľŽÇƒă„€Ń âƒľŕĄ´â˛Ş ܼ༫áľŽËˆÝŠĐ ßšăš ä´śá–‚ă­˜ËˆäŒ„ŕłšŕĽłă›ŠáłžäŒˆá?şá­„á„Ťä–?ËˆÔ­ŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•Ëˆä•— ᇼ㞕

*5129 âŠŠŕł‘áˆ˛ŕ´„ăĄŽá´ƒáˆŠăžœÓŽă‘žá—‰á‡ŁÜźá“´áŽ„âźźáľŽÜźŕźŤËˆÜźäšźáłžŐ“âŤźËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš° ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•Ëˆá&#x;¤ŕźŤä•—ᇼ㞕 1937 French Colonial Arts Exhibition Souvrenir Sheet*24 in a complete set,mint,OG,UH,bright color,rare,VF

Stamps of U.S. P.O. in China in complete set, include Chan#FUS1-16 and #FUS17-18,Chan#FUS7 thinned on back,Chan#FUS16 with numbered margin(UH),OG,hinged,rare,VF

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 3,000 US$: 492 24


*5137

*5133

*5145

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­áŽťâźźÜźŕźŤËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­áŽťâźźÜźŕźŤËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

Thin Paper Large Dragon issue,in complete set,used,not thinned,VF

Thin Paper Large Dragon issue,in complete set,used,not thinned,VF

RMB: 5,500 US$: 902

RMB: 1,000 US$: 164

*5141

ŕťťĺ•­áŽ„âźźĎ”ŕźŤËˆÝŠĐ ߚǃߚЎ䯨ä–?ŕťťĺ•­ËˆßšĐŽŕĽŽă’Œŕťťĺ•­ËˆßšŕĽłă›Šăš äŒˆĎžĐ ŕŞ•ËˆߚᎴ㛊áł?×‚ă¸šËˆߚ䴲༳㛊

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠáŽťĎ”áľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹šŕťťă†šá ‡ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

Large Dragon stamps in complete set,mint,W. margin(1c. & 3c.),thick paper(5c.),1c.(OG,hinged),3c.(NG),5c.(not OG)

Thin Paper Large Dragon Issue,3c,afďƒžxed Tientsin seal,used,not thinned,VF

RMB: 500 US$: 82

RMB: 12,000 US$: 1,967

*5138 *5134

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠÇƒÓĄßšäŤŠáŽťâźźŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ´›áł?ă”ŽăžŚËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Thin Paper Large Dragon 3c & 5c,used,unfilled corner,bright color,Pls. preview

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­áŽťâźźÜźŕźŤËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ• Thin Papaer Large Dragon Issue in complete set,used,not thinned,VF

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,000 US$: 164

*5135 ă­˜ă’Œŕťťĺ•­áŽťâźźÜźŕźŤËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ• Thin Paper Large Dragon issue,in complete set,used,not thinned,VF

*5142

*5146

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠáŽťĎ”áľŽËˆá‘Šä–?ŕ žĺ•“ËˆĐ ŕŞ•

䯨ä–?ŕťťĺ•­áŽťâźźÜźŕźŤËˆáŽ´á§ ă­˜Ëˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆÓĄßšäŤŠä•?á–‚áĄŹâŽŠËˆĎžŕŞ•

Wide Margin Large Dragon Stamp,3c,Perf. cut at bottom margin,used,F

Wide Margin Large Dragon issue,in complete set,used,not thinned,bright color,5c folded slightly,VF

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

*5147

*5139

*5143

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠŕ žâ ›Ď”ÓŠËˆäŤ”ŕŁŤŇ€âˆ?á­›â?‹Ý‡á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆŕ žâ ›á„ŹĎŞáľ•á‡Ľăž•

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠáŽťĎ”áľŽËˆäŤ”äŹ›âˆłᑈáłœ᎚â?‹Ý‡Üźá ‡ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

䯨ä–?ŕťťĺ•­áŽťâźźÜźŕźŤËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

Thin Paper Large Dragon 3c. cut-out piece,afďƒž xed Peking Customs seal in Chinese,rare,well preserved

Thin Paper Large Dragon 3c. Stamp,afďƒžxed Chinkiang full Customs seal,not thinned,VF

Wide Margin Large Dragon Stamps in complete set,bright color,used,not thinned,VF

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 5,500 US$: 902

*5148 䯨ä–?ŕťťĺ•­áŽ„âźźÜźŕźŤËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆÝŠĐ ÓĄßšäŤŠáł?á‡Ł×‚ă¸šËˆÔ­á… ŕ˝‘ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆÖą á„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5136

*5140

*5144

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­áŽťâźźÜźŕźŤËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠáŽťĎ”áľŽËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

ă­˜ă’Œŕťťĺ•­ŕť?ßšäŤŠÇƒŕŚ•ßšäŤŠáŽ„ŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ´›äŒˆă’ŒĎžËˆĎžĐ ŕŞ•

Thin Paper Large Dragon issue,in complete set,used,not thinned,VF

Thin Paper Large Dragon Stamp,3c,used,not thinned,VF

Thin Paper Large Dragon Issue,1c and 3c each,mint,franked on paper,VF-F

RMB: 5,500 US$: 902

RMB: 500 US$: 82 25

Wide Margin Large Dragon Stamps in complete set,bright color,mint,5c repaired,others ďƒž ne,OG,hinged,well preserved,Pls. preview

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 35,000 US$: 5,738 26


*5149 䯨ä–?ŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠáŽťâźźáľŽËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ• Wide Margin Large Dragon 3c stamp*3,used,not thinned,VF

RMB: 4,000 US$: 656

*5156 á‡Łĺ•­áŽ„âźźÜźŕźŤŕŚ ä–˛Ď”ă’˜Ëˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕĽłă›ŠËˆáľ•ä•?á–‚äŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

*5150

Small Dragon issue in complete set,in pair,mint,bright color,OG,hinged slightly,VF

*5153

䯨ä–?ŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠáŽťĎ”áľŽËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

RMB: 3,000 US$: 492

ŕĽŽă’Œŕťťĺ•­ÓĄßšäŤŠáŽ„âźźŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡Ëˆĺ•“äŻˆá–‚áĄŹËˆĎžŕŞ•ËˆŕĽł 㛊ಯáŽ?ä–˛áŽ„âźźá„ŹĎŞă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Wide Margin Large Dragon Stamp,3c,used,not thinned,VF

RMB: 500 US$: 82

Thick Paper Large Dragon Issue,5c,Blk.4,mint,OG,hinged,bright color,folded between Perf. slightly,VF,rare,Pls. preview

RMB: 50,000 US$: 8,197

*5157 ᇣ啭‍Ü?â€Źĺ•“áŽ„âźźÜźŕźŤËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆäšźßšŕĽłă›ŠËˆĎžŕŞ• Small Dragon issue with clean-cut Perf. in complete set,mint,bright color,part OG,VF

RMB: 1,000 US$: 164

*5151 ŕĽŽă’Œŕťťĺ•­áŽ„âźźÜźŕźŤËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ• Thick Paper Large Dragon Issue,in complete set,mint,OG,hinged,bright color,VF

RMB: 10,000 US$: 1,639

*5154 ŕťťĺ•­áŽťâźźĎ”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆŕ§żŕť?ߚ䍊áľŽÇƒŕŚ•ßšäŤŠĎ”áľŽËˆÝŠĐ ŕť?ßšäŤŠŕ´›äŤ”äŹ›âˆłâ?‹Ý‡ Üźá ‡ËˆŕŚ•ßšäŤŠäŤ”ă‘śăĄ†Đąâˆłâ?‹Ý‡Üźá ‡Ëˆáľ•á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5155 ŕťťĺ•­äš‚âźźäš‚ä˛šĎ”äšźËˆÝ…áľŽËˆŕ§œä…ľĎžäŒˆâ ›Ëˆŕ§żá‘ˆă­˜ă’Œŕťťĺ•­áŽ„âźźÜźŕźŤ ༳ ă›ŠäŒˆâŽŠ ǃá‘ˆă­˜ă’Œŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠáŽ„âźźᾎ ŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠ ǃá‘ˆäŻ¨ä–?ŕťťĺ•­áŽťâźź ÜźŕźŤÇƒá‘ˆŕĽŽă’Œŕťťĺ•­ŕť?ߚ䍊ᎄ⟟ᾎ ŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠ ŕŚžŕťťĺ•­ă­˜ă’ŒÇƒäŻ¨ä–?ÇƒŕĽŽă’Œâ€ŤÜ?‏ ĺ•“ÇƒŕĽŽă’Œâ†Żĺ•“áŽťâźźŕ˝‘äš‚á ‡áľŽËˆÝŠĐ äšźßšâ?‹Ý‡á ‡áľ•á‡Ľăž•Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•Ç„â?‹ŕťŞäŒ˜â?…ä˛šäš‚á†ŠßŽŕŞ•Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?ä•—ĺ‚ŹËˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

*5158

Each a stamp of 3c. and 5c. of Thick Parper Large Dragon,mint,OG,hinged,VF

Large Dragon stamp*29 in 5 pages,mint and used,rare,well preserved,not thinned,VF,high value,Pls. preview

Small Dragon issue in complete set*2,bright color,used,not thinned,VF

RMB: 12,000 US$: 1,967

RMB: 80,000 US$: 13,115

Large Dragon stamp*6,include 1c*5 and 3c,1c all aff ixed Chinkiang Customs full seals,3c affixed red Kiukiang Customs full seal,rare,well preserved,VF,Pls. preview

RMB: 30,000 US$: 4,918

*5152 ŕĽŽă’Œŕťťĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠÇƒÓĄßšäŤŠáŽ„âźźŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

27

á‡Łĺ•­áŽťâźźÜźŕźŤÝ…ŕźŤËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

RMB: 1,000 US$: 164 28


*5162 á‡Łĺ•­ŕĄ´â˛Şá‡Łá„ŤáŽ„âźźÜźŕźŤáľŽËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ• Small Dragon issue Opt. with small figures in complete set,mint,bright color,OG,hinged,VF

RMB: 1,000 US$: 164

*5159 ᇣ啭᎝⟟ŕźŤËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ÇƒĎžâ?‹ă„?á ‡Ëˆŕ§żŕťŽâžĄâˆˆŕĽ„ŕł’ËˆĎžŕŞ•

*5169 *5166

áœœá‡“â€ŤÝĄâ€Źâ œŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťä­“äŽąŕ¤žßšÇƒŕť?ßšÇƒäŒ„ßšäŤŠŕ žâ ›Ď”ÓŠËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚ â?‹Ý‡ŕťťŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

áœœá‡“ßąâ œáŽ„âźźÜźŕźŤËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ• Empress Dowager 1st Print issue,in complete set,mint,OG,hinged,bright color,VF

Empress Dowager Comm. Stamps cut-out pieces,2nd printing Surch. with large figures,wide spaced,½c & 1c & 2c,affixed Shanghai large circle Customs seal 6 11th 1897,well preserved,rare

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 100 US$: 16

Small Dragon stamps,in complete set*6,affixed Peking and Shanghai Etc seals,different Wmk.,VF

RMB: 2,000 US$: 328

*5163 á‡Łĺ•­Çƒá‡Łĺ•­ŕĄ´â˛ŞŕŚžáœœá‡“ŕĄ´â˛ŞáŽťâźźĎ”ă’˜áľŽËˆĎžßżáł?á¤łËˆÔ­ĎžĐ ŕŞ• Stamps*5 of Small Dragon and Empress Dowager,several broken,others VF-F

RMB: 500 US$: 82

*5167 áœœá‡“ßąâ œŕť?ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆâ“Łă´­ă´´ŕŚŹá“–Ëˆă”Šăž•ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ• Empress Dowager 1st Print Stamp,1c,mint,bat printed missed,rare,OG, hinged,VF

RMB: 1,000 US$: 164

*5170 áœœá‡“ŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťä­“äŽąŕŚžâˇ äŽąáŽ„âźźĎ”ă’˜áľŽËˆÝŠĐ ŕ§żâ€ŤÝĄâ€Źâ œŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťä­“äŽąߚĀÄ á„Ť েâż?ŕŚŹÔ§Ď”áľŽËˆâ€ŤÝĄâ€Źâ œŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťâˇ äŽąߚĀÄ á„Ťŕ§‡âż?ŕŚŹÔ§Ď”áľŽËˆŕĽłă›Šä•?䌈ϞРક Empress Dowager Stamps and the ones Opt.,total 5 stamps,mint,OG,hinged slightly,VF-F

RMB: 800 US$: 131

*5164

*5160

áœœá‡“ßąâ œáŽ„âźźÜźŕźŤËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

ᇣ啭ŕť?ߚ䍊ᎄ⟟áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆá?şĎžä–?ă’ŒŕŚžä–›á¸šä–?ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

Empress Dowager 1st Print issue,in complete set,mint,OG,hinged,bright color,VF

Small Dragon 1c St amps,Bl k.9,mi nt,with upper margi n and g ut ter margin,OG,UH,VF

RMB: 11,000 US$: 1,803

RMB: 3,000 US$: 492

*5168

*5171

*5161

*5165

ᇣ啭ॴⲪ࣍â?‹ŕťťá„ŤáŽ„âźźÜźŕźŤËˆÝŠĐ ÓĄßšâźźá?şä–?ă’ŒËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•

áœœá‡“ßąâ œáŽ„âźźÜźŕźŤËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•

áœœá‡“ăĽżÓşä˜§ŕťżâ œă™šßšäŤŠŕ˛ŻáŽ?ä–˛áŽ„âźźĎ”ÓŠËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎž ŕŞ•Ç„ÝŠáŽşĎžăžŚÔĄă•‚âźźÄ€ßšÄ á„ŤŇ˘Ä€ŕĄŻÄ á„ŤŕŚŹÔ§Ëˆă”Šăž•Ëˆá°ƒă’˜ä˛šăĽżÓşä˜§ŕťżâ œáľ•Ő‡âą˜ ă‹´á´¤Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Smail Dragon Surch. with Peihai Large Figures issue,in complete set,5c with margin,OG,hinged,bright color,VF,Chan#34-36

Empress Dowager 1st Print issue,in complete set,mint,OG,hinged,bright color,VF

Chan#25M stamp,Blk.4,mint,OG,UH,unfolded,bright color,VF,retouched "Fun" of the stamp at left upper corner(Chan#59a),rare,Pls. preview

Empress Dowager Comm. stamps,2nd printing Surch. with large ďƒžgures,wide spaced,from ½c to 5c,mint,OG,hinged,bright color,VF

RMB: 12,000 US$: 1,967

RMB: 8,000 US$: 1,311

RMB: 12,000 US$: 1,967

RMB: 1,200 US$: 197

29

á‘ˆáœœá‡“â€ŤÝĄâ€Źâ œŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťä­“äŽąŕ¤žßšŕ „ÓĄßšáŽ„âźźáľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎž ક

30


*5178

*5182

㑜༄㢅ॴⲪṖ԰䚂⟟ᔧŕť?ßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆă„€ŕ§‹ÔĄÇƒŕťťŕŚˇŕť?â œá“ŁËˆÝŠŕĄ´â˛Şá„ŤáżľÜź 䚟ৼেâż?ÔĄËˆ Ä€äš‚Ä Çƒ Ä€áŹ“Ä á„ŤĐ äŻˆáł?âŠ?๼⮩ä—?ËˆĎĄŕ§ Ń˘Ňšá•”ŕťťŕŚˇŕť?â œá“ŁËˆä•—á‡Ľ ăž•Ëˆä´˛ŕĽłă›ŠËˆĐ ĎžŕŞ•

Red Revenue Issue Surch. for 1c on 3c,mint,Pos.20,afďƒžxed Foochow Customs seal Jun. 1897,Opt. shifted to left,Perf. shifted,rare,not thinned,VF

Red Revenue Issue Surch. for 1c on 3c,mint,Pos.6,large box of 'one',Opt. shifted to right,more ink in "䚂" and "Ꮣ",rare,not OG,F-VF

*5175 *5172

áœœá‡“â€ŤÝĄâ€Źâ œŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťä­“äŽąßšáŽ„âźźâłˆŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆá?şĎ&#x;ä–?ă’ŒËˆáŽ´ă›ŠËˆĎžĐ ŕŞ•

áœœá‡“â€ŤÝĄâ€Źâ œŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťä­“äŽąŕ¤žßšŕ „ŕť?㞌ᎄáľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•

Empress Dowager Comm. stamps,2nd printing Surch. with large ďƒžgures,wide spaced,30c,in Vert. pair,mint,NG,with lower margin,VF-F

Empress Dowager Comm. stamp*7,2nd printing Surch. with large ďƒžgures, wide spaced,mint,OG,hinged,bright color,VF

㑜༄㢅ॴⲪṖ԰ᔧŕť?ßšáŽťâźźĎ”áľŽËˆă„€ŕ§‹ÔĄËˆäŤ”â˝ŁáŽ˛ᑈáłœâ?‹Ý‡á ‡ËˆÝŠŕĄ´ Ⲫᄍ῾ܟ䚟ৼᎺâż?ԥߎḚϨ啓ᄨᠧᄨâż?ÔĄËˆáľ•á‡Ľăž•ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

RMB: 5,000 US$: 820

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 9,000 US$: 1,475

RMB: 3,000 US$: 492

*5179 㑜༄㢅ॴⲪṖ԰䚂⟟ᔧŕť?ßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

*5183

Red Revenue issue Surch. for 1c. on 3c.,mint,OG,hinged,VF

㑜༄㢅ॴⲪṖ԰䚂⟟ᔧŕť?ßšáŽťâźźĎ”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚â?‹Ý‡á ‡ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

RMB: 1,000 US$: 164

Red Revenue stamp Surch. for 1c on 3c,used,afďƒžxed Shanghai Customs seal 4 12th 1897,not thinned,VF

*5176 ᜜ᇓáŹ?â œŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťâˇ äŽąáą–Ô°â‹&#x;äŤŠŕ¤žßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆÝŠÄ€ĺ˜œÄ Ď˘Ä€äŤŠÄ á„ŤĐŽŕ¤žâ†żă‰‡ 䎹âž?ËˆÖŤâż„áŽ´äŽąâž?ॴⲪ ä°œâł‚FËˆâł‚á”ŠÓ‹㕢䞼 Ëˆă”Šăž•ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

RMB: 1,000 US$: 164

Empress Dowager Commemorative Issue,Re-drawn Designs,Surcharged with Large Figures,narrow spaced,"½c" 0.5mm below Chinese characters,rare,OG ,hinged,VF(Chan#82c)

*5173 áœœá‡“â€ŤÝĄâ€Źâ œßšäŤŠŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťä­“äŽąߚ䍊᎝⟟áľŽËˆĎžĐ ŕŞ•

RMB: 25,000 US$: 4,098

Empress Dowager Comm. stamp,2nd printing Surch. with large ďƒžgures,wide spaced,10c/9c,include Chan#62 and #62a,used,VF-F

*5180

RMB: 3,000 US$: 492

㑜༄㢅ॴⲪṖ԰䚂⟟ᔧŕť?ßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆă„€ŕ§‹ÔĄÇƒŕťťŕŚˇŕť?â œá“ŁËˆÝŠăŁ…á­›á„Ťâ†Ą Ä€21(Ä ŕ˛´ŕĄ´â˛Şá„ŤáżľáĄŞŕĄźä—´Ô°ä•?á–‚ă˝šâ˛ŞËˆáľ•á‡Ľăž•ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ• Red Revenue Issue Surch. for 1c on 3c,mint,Pos.15,large box of 'one',double print slightly of "ONE",rare,OG,hinged,bright color,VF

RMB: 5,000 US$: 820

*5184

*5174

*5177

*5181

áœœá‡“â€ŤÝĄâ€Źâ œßšäŤŠŕĄ´â˛Şŕťťá„Ťä­“äŽąߚ䍊᎝⟟áľŽËˆĎžĐ ŕŞ•

áœœá‡“ŕŚžŕĄ´â˛ŞáŹ?Ř?⟟ᎄ᎝â?‹Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆá­ˆÔ§ĎžĐ ŕŞ•

㑜༄㢅ॴⲪṖ԰䚂⟟ᔧŕť?ßšáŽ„âźźáżžŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆä•?á–‚â‡ťŕŁŞËˆŕĽłă›ŠËˆĎžĐ ŕŞ•

ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźá‡Łá„ŤäŒ„ßšă‚ŞŕŚ ä–˛áŽ„âźźĎ”ÓŠËˆă„€ǃŕ§‹ÔĄÇ„ŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš° 㥆ä•?á–‚â‡ťŕŁŞËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Empress Dowager Comm. stamp,2nd printing Surch. with large ďƒžgures,wide spaced,10c/12c,Chan#63,used,VF-F

Empress Dowager and the ones Surch. stamps,mint and used,total 20 stamps,VF-F

Red Revenue Surch. with larger Arabic ďƒžgures for 1c on 3c Issue,in Horiz. pair,mint,tarnished slightly,OG,VF-F

Red Revenue Surch. with small figures for 2c on 3c Issue,mint,in vertical pair,Pos.2,12,OG,UH,colors tarnished slightly,VF,Pls. preview

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 15,000 US$: 2,459

31

32


*5196

*5192

ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźŕťťá„Ťă™šßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆÝŠáŽşä–?ă‘śăĄ†á¸šă’“ŕ˛´áŹ™â¸ˆá¸šŕŚŹÔ§Ëˆä—´ á&#x;¤ă‘śăĄ†âŠ?ŕšźä•—áŻ˘á°’ßŽá¸šËˆâ„¸ĐŽă‘śŕĽ„ă˘…ŕĽłâźźä–?á¸šŕĽ„ŕ ‹ŕŚŹá“–Ëˆä´˛á?Œă”Šăž•ËˆŕĽłă›Šáł? äŒˆÇ„ăŁ…á­›á„Ťâ†ĄÄ€$Ä ŕť˜áł?áŠŠăş–âŽŠËˆÔ­á… ŕ˝‘Ëˆá­ˆÔ§ĎžĐ ŕŞ•

ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźŕťťá„ŤäŒ„ßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆáŽ´ă›ŠËˆĎžĐ ŕŞ•

*5188 ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźá‡Łá„ŤäŒ„ßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

Red Revenue stamp Surch. with large Arabic ďƒžgures for 2c on 3c,mint,NG,VF-F

RMB: 1,500 US$: 246

Red Revenue issue Opt. with small Arabic f igures Surch. for 2c. on 3c.,mint,OG,hinged,VF

Red Revenue Issue Surch. with larger Arabic ďƒžgures for 4c on 3c,mint,broken frame,rare,OG,hinged,split "A",VF-F

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 30,000 US$: 4,918

*5185 ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźá‡Łá„ŤäŒ„ßšáŽ„âźźŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆá–‚ĺ’˜ËˆĎžŕŞ•Ëˆä•—á‡Ľ ăž• Red Revenue Surch. with smaller Arabic ďƒžgures for 2c on 3c Issue,Blk.4,min t,OG,hinged,toning slightly,rare,VF

RMB: 20,000 US$: 3,279

*5193 ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźŕťťá„ŤäŒ„ßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ• Red Revenue stamp Surch. with larger Arabic ďƒžgures for 2c on 3c,mint,bright color,OG,hinged,VF

*5189

5197

RMB: 100 US$: 16

ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźá‡Łá„ŤäŒ„ßšáŽťâźźĎ”áľŽËˆäŤ”â˝ŁáŽ˛ᑈáłœ᎚â?‹Ý‡á ‡ËˆŕĄ´â˛Ş á„Ťáżľă„€ŕ§‹ÔĄËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆâ˝ŁáŽ˛â?‹Ý‡á ‡äŤ”ŕłźă‘śŕĽ„ă˘…âźźä•—á‡Ľăž•ËˆĎžŕŞ•

5198

*5197 ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźŕťťá„Ťá”§ŕť?ŕłšäŤ”ŕĽ„âźźĎ”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚â?‹Ý‡Üź á ‡ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†áľ•ä•?á–‚â‡ťŕŁŞËˆĎžŕŞ•Ç„â„¸âźźĐŽă¨Ťŕ§Ąă‘śŕĽ„ă˘…äš‚âźźä˛šäš‚á†Šŕ¨ˆĐ¤ŕł â€ŤâŤłÜœâ€ŹáŽťăŽŁËˆâł‚á”ŠŕĽłÓŠËˆâŒ•Ó´áł?á‘ŁËˆä•—âŚĄäŒ‰

Red Revenue Surch. of 2c on 3c with small figures Issue,affixed Foochow Customs seal 24 May 1897,Pos.1(matrix),rare,well preserved,VF

Red Revenue Surch. with larger Arabic figures for $1 on 3c Issue,affixed Shanghai Customs seal 19 May 1897,OG,hinged,tarnished slightly,VF

RMB: 100 US$: 16

RMB: 25,000 US$: 4,098

*5198 ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźŕťťá„Ťá”§ŕť?ŕłšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

*5194

Red Revenue Surch. with larger Arabic ďƒžgures for $1 on 3c Issue,mint,bright color,OG,hinged,VF

á‘ˆă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźŕťťá„ŤäŒ„ßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäžĄŕšźËˆä—ŁŕĽ„ËˆĎž ŕŞ•Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5186

RMB: 20,000 US$: 3,279

Red Revenue issue Opt. with large Arabic f igures Surch. for 2c. on 3c.,mint,OG,hinged,dark ink,rare,VF

ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźá‡Łá„ŤäŒ„ßšŕ˛ŻáŽ?ä–˛áŽ„âźźĎ”ÓŠËˆă„€ǃǃǃŕ§‹ÔĄËˆÝŠĐ ă„€ োԥЎⓣâš?â œá“ŁÇ„ĺ•“äŻˆá–‚áĄŹËˆĎžä´śᾎáł?䌈⎊ˈĎ&#x;ä´śáľŽŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš°ăĄ†ĺ‰° ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 1,000 US$: 164

*5190

Red Revenue Surch. with small ďƒžgures for 2c on 3c Issue,mint,Blk.4,Pos.3,4,13(no stop after 'cents'),14,folded slightly between Perf.,some hinged or OG & UH,bright color,VF,Pls. preview

ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźá‡Łá„ŤäŒ„ßšáŽťâźźĎ”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹â?‹Ý‡ŕťťŕłšá ‡ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ• Red Revenue stamp Surch. with small Arabic ďƒžgures for 2c on 3c,used,afďƒžxed Shanghai Customs large Cds.,not thinned,VF

RMB: 35,000 US$: 5,738

RMB: 1,000 US$: 164

*5199 ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźŕťťá„Ťá”§ŕť?ŕłšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•ËˆŕĄ´â˛Ş ă„€ŕ§‹ÔĄËˆÝŠŕĄ´â˛Şá„ŤáżľÜźäšźŕ§Ľŕ§‡ŕťťâż?ÔĄËˆă”Šăž•Ëˆă— áŽşĎ&#x;㞌㑜㥆ä–?Ḛ಴乨⠽༄ ŕ ‹ä—´á&#x;¤ă‘śăĄ†âŠ?ŕšźŕťŞâ‘śËˆâ„¸âžĄâ¸ˆá¸šŕŚŹÔ§á…˛ĐŽă‘śŕĽ„ă˘…ŕĽłâźźä–?á¸šŕĽ„ŕ ‹ŕŚŹá“–Ëˆâł‚ŕ ĄŇ™ ăž•á­„áľŽËˆä´˛á?Œă”Šăž•Ëˆáľ•âŚĄäŒ‰ËˆĐ—ŕ§ƒä˜›ĎĄŕ§ƒâˆ–âą˜âŚĄŕŞ•Ç„â„¸ĐŽâˇ¨ă Šă‘śŕĽ„ă˘…ŕĽłâźźá„¤áżľ âĄ?á••Çƒŕťťá„Ťá”§ŕť?ŕłšŕĄ´â˛Şá„Ťáżľáľ•Ő‡âą˜ă‹´á´¤Ëˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

*5195

*5187 ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźá‡Łá„ŤäŒ„ßšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆă„€ŕ§‹ÔĄËˆ Ä€áą–Ä á„Ťŕ§‡âż?ˈá?şŕ§‡ä–? ă’ŒËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźŕťťá„Ťă™šßšŕ˛ŻáŽ?ä–˛áŽ„âźźĎ”ÓŠËˆă„€ǃǃǃŕ§‹ÔĄËˆÝŠĐ ă„€োԥЎ傏âš?â‹&#x;â œá“ŁÇ„ĺ•“äŻˆá–‚áĄŹËˆŕĄ´â˛Şä•?á–‚ä—ŁŕĽ„ËˆĎžßżáł?äŒˆâŽŠËˆäšźßšăœ…ă›ŠËˆ 䚰㥆ä•?á–‚â‡ťŕŁŞËˆá­ˆÔ§ĎžĐ ŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5191 Red Revenue Surch. with smaller Arabic ďƒžgures for 2c on 3c Issue,used,afďƒžxed Pa-kua seal,VF

Red Revenue Surch. with larger Arabic ďƒžgures for 4c on 3c Issue,mint,Blk. 4,Pos.13,14,18,19,folded slightly between Perf.,some hinged,part deguming slightly,colors tarnished slightly,VF-F,Pls. preview

Red Revenue Surch. with larger Arabic figures for $1 on 3c Issue,mint, OG,hinged,bright color,VF,Pos.15,cancellation shifted to quite right,broken red frame at left lower corner(feature of Red Revenue Original Issue),very rare,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 50,000 US$: 8,197

RMB: 50,000 US$: 8,197

ă‘śŕĽ„ă˘…ŕĄ´â˛Şáą–Ô°äš‚âźźá‡Łá„ŤäŒ„ßšáŽťâźźĎ”áľŽËˆäŤ”Üżŕ¤şá ‡ËˆĎžŕŞ•

Red Revenue Surch. with Smaller Arabic Figures for 2c on 3c Issue,mint,Pos.100,with right margin,bright color,OG,UH,VF, "áą–" shifted to right

RMB: 20,000 US$: 3,279 33

34


*5201

*5200 㑜༄㢅ॴⲪṖ԰䚂⟟ᇣᄍᔧŕť?೚ᎄ⟟ ä°œâł‚ǃ6FRWW Ëˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕĽłă›Šä•?äŒˆËˆăš ă›Šŕłšâ?şâ€ŤÜ?‏҂DŽℸЎ㄀োᇣŕť?ŕłšËˆĐŽä˝­ â?ƒă¨Ťŕ§Ąä˛šäš‚á†Šä°œâ€ŤâŤłÜœâˆ?Üšâ€Źă“Şă‘–âą˜Ç‰Đ ŕł‘äš‚âźźŕł’äĄˆ NJ㑜༄㢅ᇣŕť?೚೒ᔊĐ&#x;ŕĽłÓŠËˆŕŞ•âłŒáľ•Ő‡Ëˆŕ§Ąá†Šä—ŚăŽŁËˆâŒ•Ó´áł?á‘ŁËˆ âŚĄäŒ‰áŽ´â†¨Ëˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ China,1897 Red Revenue small ďƒžgures surcharge $1 on 3c. red, a magniďƒžcent example, mint with very ďƒžne original gum, exquisitely bright color, slightly hinged, very ďƒžne and a most impressive example of this legendary world rarity, unbroken line of history, very rare, Pls. Preview. Only 32 examples have been recorded of this iconic stamp, which is acknowledged as the rarest regularly issued stamp of china, and ranks among the great world rarities. This is example number 30 of the 32 extant Small One Dollar.

ŕ§„â‘’ĺ•­ĺ €âźźă““ăĄ†᭛Āá &#x;Ⲫ㑜㥆áŹ?Ř?Ä Eŕľ&#x;áł?á¸šâ œá“ŁĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰° ăĄ‡Ëˆä°œâł‚)ËˆĎžŕŞ•Ç„â„¸ĐŽĺ•­ĺ €äš‚âźźŇˇâ˜żä”şâźźŐ“âŤźËˆEŕľ&#x;áł?á¸šâ œá“Łá?şŕ§‡ä–?ă’ŒáŽ´ ĺ•“âźźáľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5204 âˇ‡ŕĽ„â œÇƒÓşáŹşâ œăś´ĺ•­áŽ„âźźâ?‹Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆĎžßżä´śă›ŁËˆá­ˆÔ§Đ ĎžŕŞ•ă&#x;‡ĎžŕŞ•

Taiwan The Horse and Dragon 1 0c on 20 cash handstamped Surch. in Red issue,b With frame,mint,OG,hinged,bright color,VF. Chan#F21

Lithographed and London Print Coil. Dragon stamps,mint,total 262 stamps,several dirty in front,F-VF to VF

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

RMB: 䟰䝡垅询

⑤⌕˖ Đ?呺䲚䚂ᆊ䋹ᖋ⍳ ä˝­â?ƒá´˘äŹ°âž? ᑈáłœ᎚㣅೑Ӻᏺŕ§?á´€ŕ§Œá˘Ąŕ¤ŞÓŽäŒ á•Ť

ä˝­â?ƒä°œâ€Ť âˆ?Üšâ€Źá‘ˆáłœ᎚⏅ᴢ䏰âž?䕀䅽㌋ᕍ

ŕŚ–ă——á­›â¤‚Ë– ä˝­â?ƒä°œâ€Ťâˆ?Üšâ€ŹÇ‰Đ ŕł‘äš‚âźźŕł’äĄˆ ÇŠă„€äš‰Ëˆă‘śŕĽ„ă˘…á‡Łŕť?ŕłš &KDQ äš‚âźź ೒ᔊ༳ӊ Ç„ ৄ⑒Ѹ䗎䚟䚂Ꮣá˜?áˆ”ă“ŞŕĽ„Ç‰ă‘śŕĽ„ă˘…äš‚âźź Ďžă“Ş ÇŠă„€äš‰Ëˆă‘śŕĽ„ă˘…á‡Łŕť?೚䚂⟟㄀ċŕľ&#x;ă„€ো ೒ᔊ༳ӊ Ç„ Provenance: Brum Pedersen, Denmark Lee Ching Yu, Hong Kong (purchased from Stanley Gibbons Ltd. On Feb. 15th 1980) Chan Shiu-Hon, Hong Kong (purchased from Lee Ching Yu on Jul. 4th 1982)

*5202 ৄ⑒⇼Đ?ŕł‘ă„€Ń âƒľâŁ€ă°˘ŕł’áŽ„âźźÜźŕźŤáľŽËˆÝŠĐ ÓĄáŁ’äŞ…äšŠä–?áŽ´ĺ•“ËˆäŒˆâŽŠËˆĎžĐ ŕŞ•

*5205

The Black Flag Republic Issue,3rd Issue in complete set,mint,Chan#F45 (Imperf. at top margin),hinged,VF-F

âˇ‡ŕĽ„â œÇƒÓşáŹşâ œăś´ĺ•­Çƒá…ˇă’łâą?ŕˇŽáŽťâźźĎ”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆŕ´›äŤ”ŕ˝‘äš‚á ‡ËˆÝŠĐ ᾎáł? á§ ă­˜ËˆÔ­á… ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ•

RMB: 800 US$: 131

London Print Coil. Dragon,Hsuan Tung 1st Year and Lithographed Coil. Dragon,t otal 43 stamps,all afďƒžxed good seals,2 of them thinned,VF

RMB: 100 US$: 16

References: It is the original one which is printed in “Stamp Catalogue of China(1878-1949),2nd Edition, Vol. I, edited by Shiu -Hon Chan�, It is listed as number 86. The Revenue Surcharges China 1897, Vol. I(Taipei: Directorate General of Posts of Taiwan, 1987), proof. 38. It is listed as type III, number 3. 2008 Standard Postage Stamp Catalogue, Vol. II, countries of the world C-F,P249.It is listed as number 83.

â€ŤÜƒâ€ŹŕżŚâ€ŤŕťŒÜ?â€Źá†“Ó˛ŕžŁá •á€?ŕŹ°Ä“ŕ˛žá†ŤáƒĽâ€ŤÚŹâ€ŹÔ…á„Żâ€ŤÚłâ€Źá€?ŕŹ°Ä“ŕž™ŕ˛žŕ˛ˇŕ ˜áƒĽá€?ēંŕŽ?Ӊಡᄚပŕ¨›Ä“Í§â€ŤŰƒâ€ŹÓŚŕ¨›ß‘ ୣᄯͺ࠸ԅᄯ‍ڳ‏á€?áƒżá€?ରĎ?ŕšžâ€ŤŕłŒÚ–â€ŹĎżá€•ŕť­ŕŹ°cŕĄ˜ŕŹ°ÓŚŕ¨›Ů’ŕž˘ŕ¨›Ä“ŕ¸™áƒłâ€ŤÚ–â€Źá„?ÍŻ ēഀ༕ߑēങֺ༕ß‘Ä“ ŕ¨¤ŕž˘ß‘Ő›ŕ˛žÓ‰ŕ˛ˇâ€ŤŮťâ€ŹŕŹśÄ“ŕ¨¤ŕž˘ŇąŃťŕşŁŐ›ŕ˛žŕž˘á„ľá ˜â€Ť×“â€ŹdáƒŁŕ˛žÔ›ŰœŕťŒŕžŁá •Ä“ŕłŤŕŚ ŇŽá€•ŕź?ŕŽŻŐźŕ˛ˇŕž¸ŕĄ’á„?ŕšžÄ“ ܝ‍ڛ‏єыá„?นqຂϢߎࠟҎá„?ŕťŒŕžŁá •rdá ?ᅖఆӼ৺‍ނ‏á€?â€ŤÍ˝ŢĽâ€ŹÔƒŕ˛“áƒĽĎżŇŽŕŹ°ြભē਽Ϣಾఆē‍܊‏ႛ༌ էϾތ৞աá€?á‚şÄ“á‚ˇâ€Ťß˘ÝŚâ€ŹŕŤ§dÖ—â€ŤÜŠâ€ŹŇŽŕ¨›ŕŹ°á ˝ભá Ľŕ°?ŕż§â€ŤÚłâ€Źŕ§žŐˇâ€ŤÎ‡Ý˝â€Źŕ´“ŕŤĽŕ§ťâ€ŤÝ–â€Źŕą¨á€Žŕş°â€ŤŢ‚Řśâ€Źá€?‍޼‏चॄ á€˛ŕłŒŕ°ŚŕŞ•á„Żdŕ¤šŕĄ„á€˛á ˝ભá Ľŕ°?á€›ßœŇŽŕŹ°â€ŤŮ‰â€ŹŕŻžŮ“ŕş°â€ŤŘśâ€Źá…—ŕŠ â€ŤŢ‚â€Źá€?â€ŤŢĽâ€ŹŃ‡áƒ˜â€ŤŰ‘â€Źŕş•ŕ˛“Ä“Ď‰á€&#x;ŕ˛žŕŞ­ŕ˛Ľŕž˘á Ľŕ˛ĽÖ? ŕ°?á ˝ŕľ›Íşá„Żâ€ŤŮžÚłâ€ŹÔĽá€?ŕŹ°á‚şŕ¤‹â€ŤÝ–â€Źá„Żá‚şŃťÄ“ŕ­ƒâ€ŤŕŹżŢ¤ÝŚâ€Źd ನ‍ڛ‏Რá˛?Ä“ŕšžŕ˛žŕ°†×„Ä“ŕ¸—ŇŽâ€ŤŮžâ€Źá€?ŕžŹâ€Ť×¤â€Źc‍Ü&#x;‏ఔŕś&#x;ŕş?dá ˝ŕŞŠŕť”â€ŤŕźšŮžŢ†â€ŹáƒĽÔ…ŕ´żá Ľŕ¤şÄ“á€›á‚›á€•â€ŤŢ‹â€Źŕ°†ŕŞ&#x;á€•ŕť˝ŕž˘ Ő˘Öšŕ°˜ÄŚÖ—ŕ´‚á€›ŕŻ€ŕ °ŕľŽá€•á„šŕ¸™ŕž˘ŕ˛“ŕżşá€•ÄŚŕ¨łŕźŁŕŽ?á ˜Ä“ŕ°Żá„šŃşßŽÄ“ŕ˛¨Ů?Í„ŕ˛§ŕŚ˘ŕŞ­Ä“Ô›ŰœŕťŒŕžŁá •á„ˇâ€Ťŕ¤şÚƒÝ?‏ē ŕ´‚ßœâ€ŤÝ–â€Źŕ˛žŕş?ŕž˘ŕ¸Şá€•á ˜ŕ°†ÄŚ 35

*5203

*5206

ä˝­â?ƒŕ˝‡âą›ŕźˆâ€ŤÜœÜżÚŁâ€ŹáŻŠáŽťâźźĎ”áľŽËˆäŤ”âŠŠŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚áˆ”á ‡Ëˆâ„¸á ‡ä†„Ň™ŕłźĎžâ?‹ âŠŠâžłâŹ Ő“âŤźËˆáŽťâźźá„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

⡇༄㜴啭᎝⟟áľŽËˆÝ…ă’˜Ëˆŕ´›ĐŽä–˛âźźËˆÜźäšźäŤ”ŕťťŕłšá ‡ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

Head Portrait of the queen of H.K. stamp,used,8c,affixed France P.O. in China seal "5104",rare,well preserved

Lithographed Coil. Dragon stamp*39,used,all affixed large circle seals,not thinned,VF

RMB: 2,500 US$: 410

RMB: 3,500 US$: 574 36


*5216 㶴啭ञߚࡴⲪ⃴䌘ᮍ䖲ᮄ⼼ϔӊˈᏺⳈ㾦䖍ঞᓴোˈॳ㛊ˈϞક

*5213 *5207

*5210

⷇ॄ㶴啭㙚ߚ䫊ᮄ⼼ᮍ䖲ϔӊˈॳ㛊᳾䌈ˈ买㡆剰㡇ˈ݊ে䖍ᵮഛে䖍啓 ⓣ啓বᓖˈ䕗ᇥ㾕ˈϞક

Ӻᬺ⠜㶴啭ঞࡴⲪ⼼ᮻ⼼ϔ㒘㑺ᵮˈ৿䚼ߚ催ؐˈᭈԧϞЁક London print Coil. Dragon and the ones Surch. stamps,used,about 57 stamps,VF-F

Lithographed Coil. Dragon Issue,4c,mint,Blk.7,OG,UH,bright color,Perf. omitted at right of 3 stamps,rare,VF

Coil. Dragon ½c stamps Opt. Postage Due in block of 10,mint,with corner margin and sheet number,OG,VF

Ӻᬺ⠜᮴∈ॄ㶴啭䚂⼼䌄೚ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔Ϟ⍋ᑆᬃ᠇ˈ঴῵বԧˈ&KDQD 㓪োˈ䕗ᇥ㾕ˈϞક

RMB: 1,000 US$: 164

London Print Coil. Dragon $2 issue,Unwmkd.,used,affixed Hangchow full lunar seal,re-entry(Chan#127a),rare,plus a correct one

RMB: 2,500 US$: 410

RMB: 800 US$: 131

RMB: 2,000 US$: 328

*5211

*5214

*5217

࿕⍋ि㄀ϔ⃵ϧᏂ䚂⼼ߚϔᵮˈ᳾Փ⫼ˈ䌈⮩ˈϞЁક

Ӻᬺ⠜᮴∈ॄ㶴啭ᮄ⼼ᵮˈॳ㛊ˈϾ߿䌈⮩ˈ买㡆剰㡇ˈϞક

1898 Weihaiwei  rst issue 2c unused,hinged, ne

London Print Coil. Dragon stamp*7,Unwmkd.,mint,OG,several hinged,bright color,VF

⏙ҷᖿֵᮻ⼼ϝᵮˈ݊Ё৿ಯ⃵ᖿֵ啭ሒ㘨ϔᵮˈѨ⃵ǃϗ⃵ᖿֵ啭䑿㘨৘ϔ ᵮˈЁϞક

RMB: 800 US$: 131

Ching Dynasty Express stamp*3,used,include the 4th portion of Chan#E4,the 3rd portions of Chan#E5 & #E7,F-VF

RMB: 800 US$: 131

*5208

RMB: 2,000 US$: 328

⷇ॄ㶴啭ᮄᮻ⏋ϔ㒘݅ᵮˈ৿ᮄ⼼ᵮˈϞક Lithographed Coil. Dragon stamp*39,mint(9 stamps) and used,VF

RMB: 100 US$: 16

*5212 *5209

*5218

Ӻᬺ⠜᮴∈ॄ㶴啭ໍߚ䫊᮴啓䆩῵ḋ⼼ঠ䖲ϔӊˈಯ䖍᮴啓ˈᵕᇥ㾕ˈ䲩ࠏ ⠜ˈॳ㛊䌈⮩ˈֱᄬᅠདˈ䇋乘㾜

⷇ॄ㶴啭ໍ೚ᏺ䖛ḹ䖍ᮄ⼼ϔᵮǃӺᬺ⠜᮴∈ॄ㶴啭䌄೚ǃӡ೚ᮻ⼼৘ϔᵮˈ ᘏ݅ᵮ⼼ˈ᮴ᧁ㭘ˈϞક

London Print Coil. Dragon proof,Unwmk.,imperf.,in pair,rare,graved print,OG,hinged,well preserved,Pls. preview

Lithographed Coil. Dragon stamp,$1(Chan#101),with ditch margin,mint,plus each a stamp of London Print Coil. Unwmkd. $2 and $5(Chan#127-128),not thinned,VF

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 100 US$: 16 37

⏙݁⃵ᖿֵ啭༈㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔Ϟ⍋䕯ѹ᳜ܿᓓϔ᮹㣅∝㝄Ḛ᠇ঞᇣ೚᠇ˈ 㚠䴶᳝Ⳉ䲊࣫Ҁ᳜ܿᓓܿ᮹ࠄ䖒᠇ঞ乎໽ᑰ㕆⼼ো㑶ゴˈֱᄬᅠད

*5215 Ӻᬺ⠜㶴啭ঞࡴⲪ⼼ᮻ⼼ಯᮍ䖲ӊˈഛ䫔ད䚂᠇ˈϞક London Print Coil. Dragon and the one Opt. issue Blk.4,total 6 Pcs.,all afxed good seals,VF

hThe head of the dragon portion of the 6th Express Letter Issue of Ching Dynasty(Chan#E6),affixed Shanghai Cds. 13 Oct. 1911 and Chili(Peking) arrival seal 19 Oct.,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,000 US$: 164 38


*5219

*5223

*5227

⏙ಯ⃵ᖿֵ啭ሒ㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔Ⳉ䲊࣫Ҁ᠇ˈֱᄬᅠད

⏙݁⃵ᖿֵ啭䑿㘨ᮻϔᵮˈ䫔∳㢣ᡀᎲᑰ䕯ѹб᳜कѠ᮹ǃᵁᎲ䕯ѹб᳜कಯ ᮹ϝḐᓣᑆᬃܼ᠇ˈֱᄬᅠདˈϞકDŽ᥂ᶹ‫ݰ‬ग़䕯ѹᑈб᳜कѠ᮹Ў݀ग़ⱘ ᑈ᳜᮹ˈ㗠᥂Ⳃᔩ䆄䕑⏙݁⃵ᖿֵ䚂⼼থ㸠Ѣᑈ᳜ˈℸᵮ⼼Ў ⏙݁⃵ᖿֵ⼼ᵕᮽᳳՓ⫼ᅲ՟ˈ㔩㾕ˈ䇋乘㾜

⏙ϝ⃵ᖿֵ䚂⼼啭ሒ㘨 থֵᬊऩ ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔ᑈ᳜᮹ǃ᮹໽⋹Ё 㣅᭛ᇣ೚᠇ˈ㺖ষˈ䇋乘㾜

The tail of the dragon portion of the 4th Express Letter Issue of Ching Dynasty(Chan#E4),afxed Chili(Peking),well preserved

The tail of the dragon portion of the 3rd Express Letter Issue of Ching Dynasty(Chan#E3),afxed Tientsin Cds. 16 and 17 Mar.,split,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 800 US$: 131

The body of the dragon portion of the 6th Express Letter Issue of Ching Dynasty,afxed Yangchowfu/Hangchow full lunar seal 12/14th day of the 9th month in Xinhai year(very early),rare,VF,Pls. preview

*5231

RMB: 1,000 US$: 164

ᅷ㒳‫ܗ‬ᑈ㑾ᗉ⼼ᮄ⼼ᵮܼ༫ᭈ⠜ˈॳ㛊ˈ㛊ᑆ˗঺໮ߚ⼼ᵮᭈ⠜ϔ ⠜ˈॳ㛊᳾䌈DŽഛ䚼ߚ啓䯈ᓔ㺖ˈᭈԧֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕ˈ䇋҆Ј⦄എ乘㾜 H s u a n Tu n g F i r s t Ye a r C o m m . i s s u e , i n c o m p l e t e s e t i n f u l l sheet*3,mint,OG(dry); plus 2c stamp*100 in a full sheet,mint,OG,UH. Some Perf. split,well preserved,rare,Pls. preview. Chan#137-139

RMB: 70,000 US$: 11,475

*5224

*5220

⏙Ѩ⃵ᖿֵ啭䑿㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔ᕄᖋᑰǃֱᅮᑰ䕯ѹᑈᑆᬃ᠇ˈֱᄬᅠདˈ݊ ࡴⲪĀ佪āᄫ㽚Ⲫˈᵕᇥ㾕ˈϞક

⏙ಯ⃵ᖿֵ啭䑿㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔࣫Ҁǃᓔᇕᑆᬃ᠇ˈ᳝ᧁ㭘ˈ䇋乘㾜

The body of the dragon portion of the 5th Express Letter Issue of Ching Dynasty,affixed Changteho and Paotingfu lunar seal in Xinhai year,"佪" double print,rare,well preserved,VF

The body of the dragon portion of the 4th Express Letter Issue of Ching Dynasty,afxed Peking and Kaifeng lunar seals,thinned,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 2,000 US$: 328

*5228 ⏙݁⃵ᖿֵ啭䑿㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔ᕄᖋ䕯ѹ㜞᳜߱कǃᓔᇕ䕯ѹ㜞᳜कϔ 㣅∝ ϝḐᓣᑆᬃܼ᠇ˈֱᄬᅠདˈϞક The body of the dragon portion of the 6th Express Letter Issue of Ching Dynasty,affixed Changte/Kaifeng full lunar seal 10/11th day of the 12th month in Xinhai year,well preserved,VF

RMB: 1,000 US$: 164

*5232 ӺᬺѠ⠜ẩ⃴䌘ᮄ⼼ܼ༫ಯᮍ䖲ᏺ䖍ϔ㒘ˈॳ㛊᳾䌈ˈ啓䯈᮴ᡬˈ䖥ܼક

*5221

Postage Due stamps 2nd London Print Issue,in complete set,mint,with margin,OG,UH,unfolded,close to XF,Chan#D15-D16

*5225

⏙ಯ⃵ᖿֵ啭䑿㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔៤䛑䕯ѹ‫ހ‬᳜߱Ѡ᮹㣅∝㝄Ḛ᠇ˈ㚠䴶᳝࣫Ҁ 䕯ѹ‫ހ‬᳜ᓓܿ᮹ࠄ䖒᠇ঞ䚂᠇᠇䆄ˈֱᄬᅠདDŽ݊ℷ䴶໻⏙䚂ᬓПĀ⏙āᄫ㹿 ᠟Ⲫ咥ᄫĀ∝ā䙂ԣˈ䕗ᇥ㾕

⏙Ѩ⃵ᖿֵ啭䑿㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔ᕄᖋ䕯ѹб᳜कб᮹ǃᓔᇕ䕯ѹб᳜Ѡक᮹㣅 ∝ϝḐᓣᑆᬃܼ᠇ˈֱᄬᅠདˈϞક

The body of the dragon portion of the 4th Express Letter Issue of Ching Dynasty(Chan#E4),afxed Chengtu seal 21 Dec 1911 and Peking arrival seal 16 Jan. 1912,well preserved,"⏙" coverd by "∝",rare

The body of the dragon portion of the 5th Express Letter Issue of Ching Dynasty,afxed Changte/Kaifeng full lunar seal 19/20th day of the 9th month in Xinhai year,well preserved,VF

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164

*5229 ⏙ϗ⃵ᖿֵ啭䑿㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔┇Ꮂ ⇥೑ Ѡᑈℷ᳜߱ϗ᮹㣅∝ϝḐᓣᑆᬃ ܼ᠇ˈ঺᳝㑶㡆ॺ䮼ଚো᠇ˈֱᄬᅠདˈϗ⃵ᖿֵᮻ⼼䕗ᇥ㾕ˈϞક The body of the dragon portion of the 7th Express Letter Issue of Ching Dynasty,afxed Changchow full lunar seal 7th day of the 1st month in 1913 and red Amoy business number,rare,well preserved,VF

RMB: 1,000 US$: 164

*5222

*5226

⏙ಯ⃵ᖿֵ啭䑿㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔⽣Ꮂ䚂ᬓሔ,,ൟĀᓡᑈℷ᳜ᓓܿ᮹ā໻೚᠇ˈ ঺᳝ॺ䮼 ⇥೑ Ѡᑈℷ᳜ङ᮹᠇ˈℸ᠇Ў⽣Ꮂ䚂ᬓᘏሔ໻೚᠇ˈᓡᑈे⇥೑Ѡ ᑈ ᑈ гᰃ໻೚᠇ⱘ᳔ᰮՓ⫼䆄ᔩˈҙ㾕Ѣ⽣ᎲᘏሔˈϞકˈ䇋乘㾜

⏙Ѩ⃵ᖿֵ啭䑿㘨ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔ᕄᖋ䕯ѹक᳜߱ܿǃᓔᇕ䕯ѹक᳜߱क 㣅∝ ϝḐᓣᑆᬃܼ᠇ˈֱᄬᅠདˈϞક

The body of the dragon portion of the 4th Express Letter Issue of Ching Dynasty,afxed Foochow large circle seal 28 Jan. 1913(the lateset record) and Amoy seal 30 Jan.,VF,Pls. preview

The body of the dragon portion of the 5th Express Letter Issue of Ching Dynasty,afxed Changte/Kaifeng full lunar seal 8/10th day of the 10th month in Xinhai year,well preserved,VF

RMB: 3,800 US$: 623

RMB: 1,000 US$: 164 39

*5230

*5233

⏙ϗ⃵ᖿֵ䚂⼼ࣙᇕ㒌ϔᴵˈ㚠䴶᳝䚂ሔ䚂ࡵҎਬ䪙ヨヨ䆄ˈᵕᇥ㾕ˈሎ ᇌPP PPˈ䇋乘㾜

᳾থ㸠ӺᬺѠ⠜⃴䌘⼼㙚ߚ䫊ᮄ⼼ϔᵮˈॳ㛊ˈ买㡆剰㡇ˈᵕ䕏ᖂ䌈⮩ˈ䰜Ⳃ 㓪ো&KDQ'8ˈϞકˈ䇋乘㾜

1912 Parcel paper of the 7th Express Letter Issue of Ching Dynasty,pencil notes of staff on back,rare,size:23.5mm*10mm,Pls. preview

L ondon 2nd P r i nt Post age D ue St a mp,4 c, m i nt ,O G, h i nge d ,b r ig ht color,Chan#DU3,VF,Pls. preview

RMB: 8,000 US$: 1,311

RMB: 15,000 US$: 2,459 40


*5234 áłžŕŚĽă¸ ÓşáŹşŃ â œâƒ´äŒ˜âźźÓĄßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡Ëˆä°œâł‚ă“Şŕ§‹ &KDQ'8Ëˆâł‚á”ŠŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼áľŽËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ London 2nd Print Postage Due stamp,5c,mint,OG,hinged,bright color,Chan#DU3, value $1400 per stamp,VF,Pls. preview

*5241

*5238

RMB: 5,000 US$: 820

㜴啭ॴⲪ㽓㎣ഄáŽ?äŒˆâŤźäš‚âźźŕť?ŕłšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłâźźÄ€ŕť?Ä á„Ť×‚ä˝„ŕŚŹÔ§ËˆŕĽłă›ŠäŒˆ âŽŠËˆä°œâł‚ă“Şŕ§‹&KDQ7DËˆâł‚á”ŠŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼áľŽËˆĎžŕŞ•Ëˆä•—á‡Ľăž• Coil. Dragon Opt. and Surch. $1 on $1 "for Use in Tibet" issue,basic stamp with retouched "One ŕť?",mint,OG,hinged slightly,VF-F,rare,Chan#T10a

RMB: 5,000 US$: 820

ÓşáŹşâ œăś´ĺ•­Çƒá…ˇă’łâą?ŕˇŽÇƒÓşáŹşâ œá?šă ?ÇƒŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?áŽťâźźĎ”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆÜźäšź äŤ”Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆäšźßšäš‚á ‡ä•—á‡Ľăž•ËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

*5244 â¨˛ŕşżá†˜á‘“áŽ˛á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ¨˛ŕşżâźźáľŽËˆäŤ”áŽšâ€ŤâŞşÝ™â€Źá‘ˆáłœáŽšá ‡Ëˆáł?ĺ €äŒŻáłœ áŽšÇƒä˝­â?ƒáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„áŽ˝áłłá†˜Đ ŕł‘á…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

London Print Coil. Dragon,Hsuan Tung 1st Year,London Print Junk and Peking 1st Print Junk,total 38 stamps,all afďƒž xed Chinese and English Cds. (some are scarce),not thinned,VF

1866 Entire cover from Switzerland(26 Jan.) to Canton via Marseilles(27 Jan.) and H.K.(11 Mar.),bearing Swiss stamp*2,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 10,000 US$: 1,639

*5235 áłžŕŚĽă¸ ÓşáŹşŃ â œâƒ´äŒ˜âźźäŒ„ăžŚäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡Ëˆáľ•ä•?á–‚äŒˆâŽŠËˆä°œâł‚ 㓪ো&KDQ'8Ëˆă”Šăž•ËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ London 2nd Print Postage Due Stamp,20c,mint,OG,hinged slightly,bright color,rare,Chan#DU4,VF,Pls. preview

RMB: 15,000 US$: 2,459

*5242

*5239

*5236

â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘ÇƒáŽ„Đ ŕł‘äš‚áˆ”Ňˇá‡•ă’ŒáŽ„áŽťâ?‹Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ•

㜴啭ॴⲪ㽓㎣ഄáŽ?äŒˆâŤźäš‚âźźäŒ„ŕłšáŽ„âźźáżžŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆÝŠĐ Ď”áľŽÄ€äŒ„Ä á„ŤŕŚ´áżľŕŚŹ á“–Ëˆă”Šăž•ËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Post Sealed Stamps of Imperial China,ROC and PRC,total 13 stamps,well preserved,mint and used,VF

Coil Dragon Issue Opt. "For Use In Tibet",in Horiz. pair,mint,OG,hinged,rare ,VF,Pls. preview,Chan#T11 & #T11a

RMB: 500 US$: 82

RMB: 60,000 US$: 9,836

㜴啭ॴⲪ㽓㎣ഄáŽ?äŒˆâŤźäš‚âźźŕ¤žßšÇƒäŒ„ßšáŽťâźźŕ žâ ›ŕ§˜áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ´›äŤ”ă˝“ăŽŁŃŽĎ° Ä€ä•ŻŃšŕ¤•áłœßąĐąáŽšÄ ŕťťŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ• Coil. Dragon Issue Opt. by Tibet, ½c and 2c stamps on cut-out pieces(Chan#T1 & T3),used,afďƒžxed Tibet Yatung large circle seal "9 Oct. in the lunar Xinhai Year",well preserved,VF

RMB: 100 US$: 16

*5245 âŠŠŕł‘á†˜Ďžâ?‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâŠŠŕł‘âźźßšáľŽËˆäŤ”Ä€Ä âŠŠŕł‘ä•‚ă ?áˆ”á ‡ŕŚžă‘śăĄ† Ä€3'Ä äš‚äŒ˜á?†ŇŹá ‡Ëˆáł?䞠ᯖáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžáłœ᎚Ϟâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”ŕ „ä–’á ‡Ëˆ ֹᄏᅠདDŽá‘ˆâŠŠŕł‘೟Ϟâ?‹ä†’ă‚&#x;ă„€Ď”á†Šäš‚áˆ”Ëˆâ„¸á‡•äŤ”á‘ˆĎžâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚ áˆ”ŕ „ä–’á ‡ËˆĐŽä•—áŽ˝áłłâŠŠŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚Ő“âŤźá…˛Ő&#x;Ëˆá„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

*5237

*5240

*5243

㜴啭ॴⲪ㽓㎣ഄáŽ?äŒˆâŤźäš‚âźźŕť?ŕłšáŽťâźźŕ žâ ›Ď”áľŽËˆäŤ”á˘?㧟â?‹Ý‡ŕťťŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá…  ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘áŽťâźźĎ”ă’˜Ý…áľŽËˆÜźäšźäŤ”ŕ˝‘äš‚á ‡ËˆĎžßżäš‚á ‡ä•—á‡Ľăž•ËˆĎĄäžĄŕťĄËˆáŽ´á§ ă­˜ËˆĎžŕŞ•

â?™ŇˇÇƒâ‡Ľŕł‘áŻŠáłłäš‚áˆ”Ňˇá‡•ă’ŒáŽ„áŽťâ?‹Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆŕ§żŕťťâ?™äš‚áŹ“á…Źáˆ”Ňˇá‡•áľŽÇƒ Рढ䚂ᏓҡᇕáľŽÇƒâ’ľâŒ†ŕł‘äš‚áˆ”Ňˇá‡•áľŽËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ•

Coil. Dragon Opt. and Surch. $1 on $1 "for Use in Tibet" Issue cut-out piece,afďƒžxed Lhasa Customs large circle seal,well preserved,rare,Chan#T10

stamp*18 of Ching Dynasty and ROC,all aff ixed good seals,several rare,different,not thinned,VF

ofďƒžcially sealed stamp*12 in Ching Dynasty or ROC or Manchukuo,mint and used,well preserved,VF

1867 Entire cover from France(18 Jun.) to Shanghai(21 Jul.),bearing French stamp 80c.,affixed "2145" French Steamer P.O. seal and red "PD" seal,via Lyons(18 Jun.),rare,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 100 US$: 16

RMB: 800 US$: 131

RMB: 5,000 US$: 820

41

42


*5246 ă•˘ŕł‘á†˜â˝ŁáŽ˛ă•˘äššä˝šá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă•˘ŕł‘âźźßšĎ”áľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆâ˛ŞâŠś ŕşżäš“áłœ᎚ǃĎ?㎽á?–áłœáŽšÇƒä˝­â?ƒáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžâ˝ŁáŽ˛áłœáŽšá…śäš‚áˆ”ŕ „ä–’á ‡Ëˆ ֹᄏᅠད

*5252

*5248

1883 Used cover from USA(26 Apr.) to Foochow(7 Jun.),bearing US stamp 5c,via Boston(26 Apr.) and S.F.O.(3 May) and H.K.(3 Jun.),well preserved

Ďžâ?‹á†˜á´€ŕś´Đ á“Łă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆáœœá‡“ßąâ œŕŚ•ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”Üźâˆ?᭛Ϟâ?‹áź ŕłšâ?‹Ý‡á ‡Ëˆáł?áłœ᎚Ϟâ?‹á´€ŕś´ăŞąăĄ†â?‹Ý‡ÜźăŁ…á­›ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆă¨Ťŕ§Ąä˛šäš‚ á†ŠáŽťăŽŁËˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 1,500 US$: 246

Ďžâ?‹á†˜ä´Śá‰ŻĐ á“Łă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá–‹ŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚ßšáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹á–‹ŕł‘á…śäš‚ ሔᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáł?䴌ቯáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1898 Chinese Red Band Cover from Shanghai(23 Jun.) to Tsingtao(26 Jun.),bearing Chan#FG3 stamp,well preserved

*5250

1895 Red Band Cover from Shanghai to Shanghai,bearing Empress Dowager 3c stamp,afďƒž xed Shanghai Customs seal in Chinese and Shanghai Customs blue seal in English Jan. 17th,well preserved

‍Ü?â€Źă’žŃ ŕ¤•Ď?ᑈ ŕ¤•Ď”áłœŕ¤™áŽš Ý€á­›á‡•ŕźŤĎ”ÓŠËˆä°˜á?şŕĽłÖľß‘ËˆáłžäŒˆâźźËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•— ᇼ㞕

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 1,800 US$: 295

RMB: 1,200 US$: 197

1897(23 Dec) ofďƒžcial FDC with original letter,no stamp,well preserved,rare

*5249 ŕť˝â‹šă’ŁĎžâ?‹á†˜á–‹ŕł‘ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆáœœá‡“ßąâ œâĽŞßšäŤŠĎ”áľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹šâˆ?á­›â?‹ Ý‡á ‡ŕŚžᑈáłœáŽšŕť˝â‹šâ?‹Ý‡á ‡Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹ŕ§˘äŤ”ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹â?‹ Ý‡á ‡Ëˆŕ§˘äŒˆâŠŠŕł‘á…śäš‚â€ŤÜœâ€ŹŇ¸âźźáľŽËˆŃ¸Ďžâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”Đ ä•€á†˜ßŽËˆäŤ”Ďžâ?‹âŠŠŕł‘ á…śäš‚áˆ”áłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?á–‹ŕł‘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â‘¤âŒ•Đ ŕł‘ŕŻ? á–‹ᑈ䚂á?•Ď§ŕ´Žá˘Ąŕ¤Ş/RWˈ䰘á?şä†šá˘ĄŕŞ•á&#x;¤Ń¸ŕ¤Š

*5247 Ďžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă•˘ŕł‘âźźßšĎ”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹äš‚Ꮣҡॲᑈáłœ áŽšă‹żăĄ†á ‡ŕŚžä•‚ă ?á ‡Ëˆăš ä´śáł?Ď?㎽á?–áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžá†šâ„›á¸?áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆ ֹᄏᅠད 1891 West cover from Shanghai(26 Jun.) to Michigan(21 Jul.) via S.F.O.(17 Jul.),bearing US stamp 5c,afďƒžxed steamer seal,nice condtion

1896 West cover from Tientsin(22 Jan.) to German(16 Mar.) via Shanghai(2 Feb.),bearing Empress Dowager 9c stamp,plus French stamp 25c,affixed France P.O. in Shanghai seal 7 Feb.,rare,well preserved,Ex:Lot#486 in 1999 of China Guardian Auction Ltd.,attache

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 6,000 US$: 984 43

*5253 Ďžâ?‹á†˜á–‹ŕł‘ŕŚ áŁ–ŕ§‹ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œáł?âˆˆŕĽ„ăś´ĺ•­ŕť?ßšÇƒÓĄăžŚŕ§˜Ď” áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáłœ᎚ѸϞ â?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”äŒˆâŠŠŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚âźźáľŽá†˜ßŽËˆăš ä´śáł?á–‹ŕł‘á?ˆâą?ᑈáłœ᎚ࠄ ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„á‘ˆá†˜âƒťâŒ†ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•ă”Šăž•ËˆäŒˆÓşáŹşâ œáł?âˆˆŕĽ„ăś´ĺ•­ÓĄăžŚ ĺ‚ŹŘ?⟟㗙ᇼĐ&#x;ŕŚœá‡ĽËˆä•—âŚĄäŒ‰Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5251 ‍Ü?‏㒞Ď?ŕ¤•á‘ˆŕ¤•Ď”áłœŕ¤•Ń áŽšËˆá‘“Ď°áŽ„â‹&#x;ăĽƒâ§šŕĄľá˜?ŕĽ–ŕž¨ŕ¨ŹÓŽŕťťŕľ&#x;á…Źá‡•ËˆáŹŠÓŠŇŽĐŽŕ Ą ă’Łá“‹ä††á…Źŕťžá„¤ŕťžÖąáŽšÝ‰á‡ŽĐşáŽ?ᅜ佚á˜?㺕Ꮽдᒊŕ§?຿℺㣅↓á˜?ăş•â€ŤÝŻâ€Źá´ŽŕťťăžˇŕĄ´ Ď?ă‘ťá´˘ ĺ?“ă‚´ ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• Large official cover in 12 18th 1904,recipient: Li Hung-Chang,rare,well preserved

1899 Double registered west cover from Shanghai(16 Dec) to Baden in Germany(20 Jan. 1900),bearing Chan#105 and #112 each a stamp,plus French stamp*4 in 18 Dec,well preserved,rare,Pls. preview

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 3,000 US$: 492 44


*5256 ä´Śá‰Żá†˜á–‹ŕł‘ă‘śá´ľá‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá–‹ŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚ßšáľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚䴌ቯᖋ೑ á…śäš‚áˆ”á ‡Ëˆáł?á–‹ŕł‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5260

1899 Red Band Cover from Tsingtao(6 Mar.) to Germany,bearing Chan#FG3 stamp*2,well preserved

Ď?âˆˆá†˜ášťáŽ˛ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ă™šßšäŤŠáľŽËˆäŤ”Ď?∈ᑈáłœ᎚ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆăš ä´śáł?Ď?âˆˆŕł’Đşä˝šă‹żăĄ†áŹŠÓŠă‚´ŕŚžášťáŽ˛áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  ད

RMB: 1,200 US$: 197

1900 Entire west cover from Samshui(9 Jul.) to Wuchow(10 Jul.),bearing Chan#119 stamp,well preserved

*5254 á‘“áŽ˛á†˜ášťáŽ˛Đ á“Łă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”á‘“áŽ˛ᑈáłœ áŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?᚝ᎲáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 500 US$: 82

*5258 â?™ŇˇĐ á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…ᾎ Ďžâ?‹á†˜ä´Śá‰ŻËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ŕŚžĎžâ?‹âšĽŕľ&#x;᠇˗ ĺ‰•á‰…ŕŚ“á†˜ŕŁŤŇ€áŁ–ŕ§‹á‡•ËˆäŒˆÓşáŹş â œăś´ĺ•­áľŽËˆäŤ”ĺ‰•á‰…ŕŚ“á&#x;žâŹ‡Đąáłœŕ¤•Ď—᎚Ď?á¸?á“Łá‘†áŹƒá ‡Ëˆáł?âŠ‡ŕ¤Ťä†ŒáŽ˛ĐąáłœŃ ŕ¤•áŽš Đ ä•€á ‡Ëˆáł?ă°żă˛”Ç„á­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1899 Chi nese Red Band Cover f rom Canton(2 Dec.) to Wuchow(3 Dec.),bearing Chan#106 stamp,well preserved

RMB: 800 US$: 131

Ch i ne se cove r *2 of Ch i ng D y na st y:(1)Sha ng hai(24 Ja n. 190 0) t o Tsingtao,bearing London Print Coil. Dragon 2c stamp.(2)Lu Shan hsien(11 Oct. 1908) to Peking,registered,bearing London Print Coil. Dragon stamp*5,via Xuchow(14 Oct.),worm eaten.Well preserved as a whole,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

*5257 *5261

áľ áŽ˛á†˜Ďžâ?‹ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ÓĄßšĎ”áľŽËˆäŤ”áľ áŽ˛ᑈáłœ᎚ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆăš áł?Ďžâ?‹áŽšäšźáˆ”ᑈáłœ᎚%á„Ťä”źŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5255

â?™Ňˇäş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜á–‹ŕł‘á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆăś´ĺ•­ŕŚžá…śäš‚âźźËˆäŤ”Ďžâ?‹ŕŚžĎž á…śäš‚ŕł‘á†Šäš‚á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽÜżŕł‘ă˜¨â€ŤÝŻâ€ŹÖ‰ŕ¤˘áŻŠäš‚ä—Śâą˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆá…˛á†˜ă—™ä•—á‡Ľ ăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1900 West cover from Hangchow(10 Nov.) to Shanghai(12 Nov.),bearing London Print Coil. Dragon 5c stamp,well preserved

ä´Śá‰Żá†˜á–‹ŕł‘ă‘śá´ľá‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá–‹ŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚ßšáľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚䴌ቯᖋ೑ á…śäš‚áˆ”á ‡Ëˆáł?á–‹ŕł‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 500 US$: 82

1899 Red Band Cover from Tsingtao(10 Apr.) to Germany,bearing Chan#FG2 stamp*4,well preserved

1901 PPC in the period of the Eight-Power Allied Expedition,from Shanghai to Germany,plus Coil. Dragon and foreign stamps,well preserved,rare,Pls. preview

RMB: 1,200 US$: 197

RMB: 2,000 US$: 328

*5259 ⊊೑â?‹â€ŤÝŻâ€Źŕłźŕ¤˘â€ŤÝŻâ€Źäš‚ᇕᆘá?ˆĺ’˘ËˆäŤ”⊊೑䰚á&#x;ŹäŻłâ€ŤÝŻâ€Źäš‚á ‡ËˆáłžäŒˆâźźËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľ ăž• Entire military cover of French navies in China addressed to Paris,affixed French marine army seal,no stamp on it,well preserved,rare

RMB: 500 US$: 82 45

46


*5262 ࣍Ҁ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›ËˆŕŁŤŇ€ă’ŁĎžâ?‹á†˜ŕś—ŕŚžá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”ä­“ ä•Żá‘Ťäš‚áŹ“áˆ”âšĽŕľ&#x;á ‡ŕŚžᑈáłœáŽšŕŁŤŇ€äš‚áŹ“áˆ”áź ŕłšá ‡Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹Ëˆ áłœ᎚ѸϞâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”ŕĄ´äŒˆâŠŠŕł‘á…śäš‚â€ŤÜœâ€ŹŇ¸âźźáľŽäŤ”á ‡á†˜ßŽËˆáł?ŕś—ŕŚžáłœ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5264 ŕť˝â‹šäş˘â€ŤÜ?â€Źŕł’áŻ˘Öľâ ›Ëˆŕť˝â‹šă’ŁĎžâ?‹ÇƒáŽƒäž Ý„ŕ¤ľá†˜ŕś—ŕŚžá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ ßšáľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹šᑈáłœáŽšá ‡Ëˆá˘‰ä–’Ďžâ?‹ŕ§˘Ń¸Ďžâ?‹ăŁ…ŕł‘á…śäš‚áˆ”ŕĄ´äŒˆăŁ…ŕł‘ä˝­â?ƒ á…śäš‚á“Ąâ€ŤÜœâ€ŹáŻŠâźźáľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ŕŠ ăŁ…ŕł‘á…śäš‚áˆ”á ‡Ëˆáłœ áŽšă’ŁâžĽÓşŕ´ľĐ ä•€Ëˆáł?ŕś—ŕŚžáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸â ›âŹ…ŕť˝â‹šá†˜ßŽËˆă’ŁĎžâ?‹ ŕŠ áŽƒäž Ý„ŕ¤ľĐ ä•€ËˆÝŠäš‚ä?ƒá… á­ˆËˆäš‚á ‡â?™áą„Ëˆă— ă’ŁáŽƒäž Ý„ŕ¤ľâžĽÓşŕ´ľĐ ä•€äŤ”á ‡âą˜ á…˛á†˜á‡•â ›á„ŹĎŞä´˛á?Œă”Šăž•Ëˆá°ƒâˇ¨ă Šäš‚ä?ƒáľ•Ő‡âą˜ă‹´á´¤

1901 Peking PPC from Peking(4 Nov.) to Egypt(11 Dec),bearing Chan#107 stamp,via Shanghai(11 Nov.),plus French stamp 10c(13 Nov.),rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

1901 Tientsin PPC from Tientsin(1 May) to Egypt(6 Jun.),bearing Chan#107 stamp,plus H.K. stamps,via Shanghai(6 May) and Sri Lanka and Colombo(24 May),rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5268 Ďžâ?‹á†˜ä´Śá‰ŻĐ á“Łă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕ¤žßšâźźáľŽËˆäŤ”Ďžáł?ĎĄâ?™áą„ă‹ż ăĄ†âšĽá”śá ‡ËˆÖąá„Źä•—ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽŕťťâ?™äš‚áŹ“â€ŤŢŁâ€ŹäŒ˜áŻŠáłłá…˛á†˜á‡•Ëˆá„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

*5266

1902 Chinese Red Band Cover from Shanghai(11 Oct.) to Tsingtao,bearing Chan#104 stamp*2,rare,well preserved

࣍Ҁ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”ă’˜ᾎ Ďžâ?‹ă’ŁáŽšá´€á†˜ă•˘ŕł‘ËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšáľŽËˆäŤ” Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆŕ§ áŽšŕĄ´äŒˆâŠŠŕł‘á…śäš‚⍳ϕáľŽËˆŃ¸Ďžâ?‹âŠŠ ŕł‘á…śäš‚áˆ”Đ ä•€á†˜ßŽËˆáł?áżžâ’źáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžă•˘ŕł‘áłœ᎚ࠄ䖒᠇˗ ŕŁŤŇ€á†˜ Öąá…ŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€á?…äœ?ŕ¤•Ď”áłœßąĐąáŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáł?Öąá…Ž ᑈáłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽഛֹᄏᅠད

RMB: 1,000 US$: 164

Peking PPC*2 bearing London Print Coil. Dragon stamps,well preserved:(1) Shanghai(31 Aug. 1901) to USA(23 Sep.) via Yokohama(11 Sep.),plus French stamp 10c.;(2)Peking(21 Dec. 1909) to Paoting(22 Dec.)

RMB: 200 US$: 33

*5263 ŕŁŤŇ€á†˜á–‹ŕł‘â?‹á&#x;Źŕł’áŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆăś´ĺ•­ŕ¤žßšŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”áłœ áŽšŕŁŤŇ€áź ŕłšá ‡Ëˆ ⲪáłœáŽšŕ¸ŹâŠ‘Đ ä•€á ‡Ëˆáł?áłœáŽšá–‹ŕł‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1901 The sea battle postcard from Peking(Apr.) to Germany(9 Aug.),bearing Chan#104 in pair,via Tangku(27 Jun.),well preserved

*5269

*5267 â–‡ŕťťß˝ŃŽá†˜ŕ¸ŹâŠ‘áŻ˘Öľâ ›Ď”ÓŠËˆäŒˆßšâźźĎ”áľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšâ–‡ŕťťß˝ŃŽá ‡Ëˆä‡ƒ á†˜áŽšá´€Ëˆâ˛ŞᑈáłœáŽšĎ°Ň€á ‡ËˆäąŁŕ§˘ŕŚĽá•”Đ ŕł‘Ëˆâ˛Şáłœ᎚Ϟâ?‹áŽšá´€á…śäš‚ሔ᠇ াৠ᮹Ͼâ?‹á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?ฏ⊑áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ŕťžâ?Şäş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆä˜–á‘‡á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”ä˜– ᑇĀĎ?Ä âšĽŕľ&#x;á ‡ËˆŕŚşáł?ä˜–á‘‡äš‚áŹ“áˆ”âšĽŕľ&#x;᠇ˈáłœ᎚㒣âˆ?ŕŚˇĐ ä•€á†˜ßŽËˆáłœ᎚ ᢉ䖒Ϟâ?‹Ëˆáłœ᎚ѸϞâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”á†˜ßŽËˆáł?᎚ᴀ῞⒟áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžă•˘ ŕł‘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸â ›äš‚ä?ƒá… á­ˆËˆäš‚á ‡â?™áą„Ëˆä•—á‡Ľăž•

1901 Entire PPC from Paoting(10 Jun.) to France,bearing Chan#118 stamp*2,rare,well preserved

1901 post card Australia to Tangku,franked with coiling dragon 1C,tied by Australian cds.,misssent to Japan,and resent to China,with Japan,Japanese ofďƒžce in Shanghai,Shanghai and Tangku arrival cds. Nice condition

1902 Tahu Lake PPC from Suiping(2 Nov.) to USA(15 Dec),bearing London Print Coil. Dragon 2c stamps in pair,affixed tombstone seal,via Hankow(8 Nov.) and Shanghai(11 Nov.) and YOK(21 Nov.),rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 500 US$: 82

*5265 Öąá…Žá†˜âŠŠŕł‘äş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”Öąá…Žá‘°äš‚áŹ“áˆ”âšĽ ŕľ&#x;á ‡ŕŚžᑈáłœ᎚ֹᅎâ?‹Ý‡ŕťťŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

47

48


*5272 â˝ŁáŽ˛á†˜á´€ŕś´á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆăś´ĺ•­ߚ⽣Ꮂá‡?ŕ ŞâźźĎ”áľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚⽣Ꮂ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽâ˝ŁáŽ˛á‡?ࠪ㜴啭⟟佪᎚Փ⍟ᅲŐ&#x; 1903 Cover from Foochow(22 Oct.) to Foochow,bearing Chan#136A stamp,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5270

*5274 ä˝­â?ƒĎ›ŕł‘äš‚ă˜¨äš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ › Ň­áŹ?Ň­â › Ëˆá…•âŠśá†˜ă•˘ŕł‘âŠśŕşżäš“á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”á…• ⊜ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?⊜຿䚓áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆä˝­â?ƒáŹ?Ř?äš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕłźĐ ŕł‘â€ŤÝ™â€Ź ŕ´„Ő“âŤźă—™ä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1903 H.K. Universal Postal Union postcard(4c/3c) from Ningpo(19 Feb.) to Boston(21 Mar.),rare,well preserved

RMB: 8,000 US$: 1,311

âŠ‡äŻˆá‘°á†˜á›Łŕťťß˝ă˝“á“Łá‡•Ď”ÓŠËˆáłžäŒˆĐ ŕł‘âźźËˆÔšá‡•ĎžäŤ”áł?âŠ‡äŻˆá‘°ŕŚžÖąá…Žá‘°äš‚áŹ“ áˆ”âšĽá”śá ‡Ëˆâ˛ŞĎžâ?‹áłœáŽšá‡Łŕłšá ‡ËˆäŒˆâŠŠŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚ßšĎ”áľŽËˆäŤ”áłœ᎚Ϟâ?‹ âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”á ‡Ëˆăš ä´śáł?áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5276

1902 regular mail from Hojianfu to Italia, with Hojianfu and Baodingfu tomestone cancel,franked with French ofďƒžce in China 10C,tied by Shanghai French ofďƒžce cds.with arrival cds.on reverse

Ďžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆăś´ĺ•­âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹ á ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”ÇƒĎžâ?‹áŽšá´€á…śäš‚áˆ”Đ ä•€á ‡Ëˆŕ˛´âƒ´äŒ˜ă— ŕĄ´â˛ŞÄ€7Ä ŕľ&#x;⃴䌘 á ‡Ëˆá‘ŠŕĄ´äŒˆă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜âźźßšĎ”áľŽËˆáł?ă•˘ŕł‘Đ ä•€ŕŚžŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 1,000 US$: 164

1903 Entire cover from Shanghai(8 May) to USA,bearing Coil. Dragon stamps,affixed T seal for postage due,with transit and arrival seals,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

*5273 áľ áŽ˛á†˜ŕŁŤŇ€Đ á“Łă‘śá´ľáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ßšÇƒÓĄßšâźźŕ§˜Ď”áľŽËˆŕ§œ 䚂䌘ßšËˆăƒşäŒ˜ËˆäŤ”áľ áŽ˛ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ŕŚžáŁ–ŕ§‹á ‡ä†„Ëˆăš ä´śáł?ă‹ż 㥆ᾠᎲĀŕť?Ä âšĽŕľ&#x;á ‡ŕŠ ŕŁŤŇ€ᑈáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1903 Chinese Red Band Cover registered from Hangchow(18 Dec) to Peking(30 Dec),bearing Chan#117 & #121 each a stamp,rare,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

*5271 âŠ‡äŻˆá‘°á†˜á–‹ŕł‘ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?㞌䍊áľŽËˆäŤ”âŠ‡äŻˆá‘° ⇼೑ ‍ܗ‏ á‘ˆŕ¤•áłœá““ĐąáŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáł?ŕŁŤŇ€Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5275 â?ŞŕŁŤá„ąá›łá†˜á‘“áŽ˛á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”á„ąá›łäš‚áŹ“áˆ”âšĽŕľ&#x;᠇ˈ áł?âˆ?ষáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžá‘“áŽ˛áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽŕťťâ?™äš‚áŹ“â€ŤŢŁâ€ŹäŒ˜áŻŠ áłłá…˛á†˜á‡•Ëˆá„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•Ëˆá ”äŤ”á„ąá›łâšĽŕľ&#x;á ‡Ńşá‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5277 ࣍Ҁ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜ŕ¸ŹâŠ‘á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ ᑈáłœáŽšáź ŕłšá ‡Ëˆáł?ŕ§ áŽšŕ¸ŹâŠ‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1903 Entire cover addressed from Hsiaokan in Hupei(Feb.) to Canton(10 Mar.),bearing Chan#117 stamp,via Hankow(28 Feb.),rare,well preserved,Pls. preview

1903 PPC from Peking(30 Jun.) to Tangku(30 Jun.),bearing Chan#117 stamp,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 2,200 US$: 361

1912 Ent i r e we st c ove r f r om Hok ie n f u (29 O c t .) t o G e r m a ny v ia Peking,bearing Chan#134 stamp,well preserved

RMB: 500 US$: 82 49

50


*5282

*5285

⊇‍ݙ‏亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆăŠ­ăžžá†˜âŠŠŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ă™šßšäŤŠĎ”áľŽËˆäŤ”ăŠ­ăžž ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆŕ§ áŽšŃ¸ăŠ­ăžžâŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”á†˜ßŽËˆáł?⊊೑áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆ ֹᄏᅠད

*5278 â?™Ňˇäş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›ËˆĐ ŕł‘á†˜ŕł‘ŕťŞá…˛á†˜â ›Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆŕ´›ŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕ¤žßšäŤŠ âźźËˆäŤ”âšĽŕľ&#x;á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1904(Oct.~Dec) PPC*2 addressed abroad from China,bearing Chan#116 stamp each,afďƒžxed tombstone seal,well preserved

âˆ?ŕŚˇá†˜á´€ŕś´á…˛á†˜á‡•Ď”ÓŠËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚âˆ?ŕŚˇá ‡Ëˆ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä°˜á?şŕĽłÖľÓŠ

1904 Hanoi PPC from Mengtsz(28 Jun.) to France(1 Aug.),bearing Chan#119 stamp,well preserved

1906 Cover from Hankow(13 Jan.) to Hankow,bearing Chan#118,well preserved,with original letter

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

*5280

RMB: 100 US$: 16

Ďžâ?‹äş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜áŽšá´€ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ߚ䍊áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ ᎚᠇ˈáł?ä˝­â?ƒáłœáŽšĐ ä•€á ‡Ëˆá˘‰ä–’á‘Šá´€ŕ§˘ŕ˛´áŹŠÓŠŇŽĎĄŕłźËˆä†ŠáĄŠŕťŽâƒľáŽ´áľ°ËˆÝ… 䌈áł?᎚ᴀáŹ?ä—”áĄ?á´ľá“´Ëˆŕ§˘áŹ?á†˜âšłŕ§„Ëˆáłœ᎚㒣佭â?ƒĐ 䕀ˈáłœ᎚ᢉ䖒⚳ৄ䍔 âšłŕ§„ăŁ…ŕł‘á…śäš‚áˆ”á ‡ŕŚžâšłŕ§„Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆŕ¤•ßšáł?ä?ˇËˆä‡‹äš˜ăžœ 1904 Entire Shanghai PPC from Shanghai(8 Mar.) to Japan,plus Chan#117 stamps,via H.K.(13 Mar.),with returned seals for absence,readdressed to Chefoo,via H.K.(27 Mar.),arrived in Chefoo(3 Apr.),interesting,well preserved

RMB: 2,200 US$: 361

*5283

*5286

Ďžâ?‹á†˜âŠŠŕł‘á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšâźźáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚Р㣅 á­›á‡Łŕłšá ‡ŕŚžŕ§ áŽšá‘†áŹƒá ‡Ëˆŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜ăšżäŤ”Ä€7Ä á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡Ëˆáł?⊊೑áłœ᎚ࠄ䖒 á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Đąâˆłá†˜âˆ?ŕŚˇá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕť?ßšäŤŠáżžŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”ĐąâˆłĐ­á?‡á‘ˆăœžáłœá““ ϔ᎚ ݀༚ᑈáłœ᎚ á‘†áŹƒá ‡Ëˆăš ä´śáł?âˆ?ষáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä°˜á?ş ༳־ӊ

1904 Entire postcard from Shanghai(14 Sep.) to France(21 Oct.),bearing Chan#118 stamp,afďƒžxed T seal,well preserved

1906 Cover from Kewkiang(15 Jan.) to Hankow(16 Jan.),bearing Chan#117 in Horiz. pair,well preserved,with original letter

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16

*5279 ă•˘ŕł‘ŕ¤˘â˛Żäš“á†˜ŕť˝â‹šâƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă•˘ŕł‘ŕ¤˘â˛Żäš“äš‚âźźßšáľŽËˆäŤ”ŕ¤˘â˛Żäš“ ᑈáłœáŽšáŻłá´ľáŽŤá ‡Ëˆáł?ŕ¸¨âžĽĺ €áłœáŽšĐ ä•€á ‡Çƒáłœ᎚Ϟâ?‹ă•˘ŕł‘á…śäš‚áˆ”á ‡ ŕŚžŕť˝â‹šáłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽ಴â?™Ňˇăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜âźźŃ˘ᑈáłœ᎚ᠥᓔŕž&#x;ŕŚĽă¸ Ëˆ ă— â„¸á‡•ŕ˛´äš‚äŒ˜ĎĄäŽ‡â„ˇä´śäŤ”áł?7á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡ËˆĐŽâƒ´äŒ˜âźźŕŚĽă¸ ŕ Ąáłłâą˜âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ëˆä•— á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5281

1904 Used cover from Washington(7 Jan.) to Tientsin(17 Feb.),bearing US stamp 2c,via Tocoma(12 Jan.),afďƒžxed Shanghai US P.O. seal 9 Feb. and T seal for postage due,rare,well preserved

*5284

*5287

ŕ§˜ŕ´„äş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆÝŠĐ áľŽäŒˆăś´ĺ•­Çƒá?šă ?Çƒá„­â€ŤÚŁâ€Źă„?âźźá…˛á†˜ËˆŕŚşáł? ᾎϞâ?‹áŽšäšźĐşÖľä˝šäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›áłžŐ“âŤźáľŽËˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘

ŕŁŤŇ€á†˜ă•˘ŕł‘áŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ᑈáłœ᎚Р㣅᭛ á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?á­„áľŽĐ ä•€á ‡ŕŚžă•˘ŕł‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1904 Entire cover from Shanghai(25 May) to Egypt,bearing Chan#123 stamp,plus French stamps,via Ligne(27 May),rare,well preserved

PPC*10,include unused 2 Shanghai Local P.O. postcards and 8 used postcards,well preserved

1906 Entire postcard from Peking(6 Apr.) to USA,bearing Chan#118 stamp*2,with transit seals,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 800 US$: 131

Ďžâ?‹á†˜ŕś—ŕŚžá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ăžŚáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹áŽšäšź + ᄍ䔟ᑈ áłœ᎚᠇ˈáłœáŽšŕĄ´äŒˆâŠŠŕł‘á…śäš‚⍳ϕáľŽËˆŃ¸Ďžâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”Đ ä•€á†˜ßŽËˆáł? ⊊೑߽â?™áłœ᎚䕂ă ?áˆ”á ‡ŕŚžä°“á˘?Ôƒá­›Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 1,000 US$: 164

51

52


*5288 Ďžâ?‹á†˜ă’ĄÝˆá…˛á†˜á‡•Ď”ÓŠËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠâłˆŕŚ ä–˛ÓŠËˆäŤ”ĎĄâ?™áą„Ďžâ?‹á ‡Ëˆ ăš ä´śáł?ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹á‡Łŕłšá ‡ŕŚžă’ĄÝˆŃ¨áłœá““Ń¨áŽšá‘†áŹƒŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1906 Cover from Shanghai(16 Jul.) to Shaoxing,bearing Chan#130 in Vert. pair,well preserved

*5295 ŕť˝â‹šá†˜âŠŠŕł‘âƒ´äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ߚ䍊áľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹šᑈáłœ ᎚᠇ˈáłœ᎚㒣Ϟâ?‹Đ ä•€á†˜ßŽËˆŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜Ëˆá˘‰ä–’âŠŠŕł‘ŕ§˘ŕĄ´äŒˆâŠŠŕł‘ߚ⃴䌘 âźźáľŽËˆäŤ”âŠŠŕł‘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 100 US$: 16

1907 Entire postcard from Tientsin(20 Jan.) to France(16 Mar.),bearing Chan#117 stamp,via Shanghai(24 Jan.),plus French stamp 10c. for postage due,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5291 ăš•ĎŞßƒâ€ŤâłŒâœťÚŁâ€Źâ œáŻ˘Öľâ ›Ëˆâžşâą›á‰Żá†˜áŽ„ă˝“Ý„á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšŕŚ  ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”âłˆä˛Šâžşâą›á‰ŻĎ­ŕ¤œĎ—áłœßąĎ?᎚Ď?á¸?á“Łá‘†áŹƒÜźá ‡ËˆĎ—áłœßąŕ˛ŻáŽšă’Łŕ¸ŹâŠ‘Đ ä•€Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšÇƒä˝­â?ƒáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ăš•ĎŞßƒâ€ŤâłŒâœťÚŁâ€Źâ œáŻ˘Öľâ ›â?™ áłżá…˛á†˜ă—™áľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1906 Yuan-Shi-Kai photograving postcard from Chin Wang Tao(22 Aug.) to New Zealand,bearing Chan#118 stamps in pair,via Tangku(23 Aug.) and Shanghai(27 Aug.) and H.K.(3 Sep.),rare,well preserved,Pls. preview

*5293 ŕŁŤŇ€á†˜ŕť˝â‹šă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”ÓŠËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚࣍Ҁ á ‡Ëˆăš ä´śáł?ŕť˝â‹šá‘†áŹƒŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1906 Chese Red Band Cover from Peking(1 Sep.) to Tientsin,bearing Chan#118,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

*5289 ŕŁŤŇ€á†˜ă•˘ŕł‘áŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ᑈáłœ᎚Р㣅᭛ á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?ŕťŽá­„Đ ä•€á ‡ŕŚžă•˘ŕł‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1906 Entire postcard from Peking(20 Jul.) to USA,bearing Chan#118 stamp*2,with transit seals,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5294 á…˛á†˜á‡•Ď¸áľŽ äŒˆăś´ĺ•­ßšĎ”áľŽËˆäŤ”ŕź?ŕť˝äŤşáŽ˛á ‡á†˜ă˘Łá¸?Ý„Ëˆâ˛Şá‰…â?‹Ý‡ÇƒĎžâ?‹ŕŚž Ďžâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”Đ ä•€á ‡Ëˆáł?ŕ „ä–’á ‡Ëˆá‡•ŕŚˇá“”á˘šáŻŠáŠŠá¤łÔšá ‡ä†„á… á­ˆË— ᑈ äŒˆă›ŠáŽ˛á–‹ŕł‘á…śäš‚ßšäŤ”ä´Śá‰Żá ‡á†˜á–‹ŕł‘Ëˆáł?áŽƒŕł’ŕĄ´âĄ?ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5292 ᅡ㒳⹛á?ąâœťâłŒâ œáŻ˘Öľâ ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜á–‹ŕł‘ËˆäŒˆá–‹ŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚㢀áˆ?áľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€á–‹ŕł‘ á…śäš‚áˆ”ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ăš ŕł’ĐŽá…ˇă’łâą›á?ąâ€ŤÜ“â€ŹáŻŠâą˜âœťâłŒâ œŕł’â ›Ëˆâ„¸ áŻ˘Öľâ ›á…˛á†˜ă—™ä´˛á?Œă”Šăž•ËˆâŚĄäŒ‰Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5290 á›Łŕťťß˝á†˜âŠ‡ŕ¤Ťäş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆá›Łŕťťß˝âźźßšáľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšá›Łŕťť ß˝á ‡Ëˆáł?áłœ᎚Ϟâ?‹á–‹ŕł‘á…śäš‚áˆ”á ‡Çƒáłœ᎚Ϟâ?‹Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáłœ᎚࣍Ҁ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ŕŚžâŠ‡ŕ¤Ťá•„á–‹Ď­ŕ¤œá‘ˆĎ—áłœŕ¤•Ď”áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1909 Husan Tung Cesarz photgraved postcard from Peking(27 Dec) to Germany,bearing Chan#FG36 stamp,rare,well preserved,Pls. preview

*5296 ŕŁŤŇ€á†˜ŕť˝â‹šă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”ÓŠËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ßšäŤŠÇƒäŒ„ßšäŤŠâźźŕ§˜áľŽËˆäŤ”ĎĄâ?™ áą„ŕŁŤŇ€á ‡Ëˆáł?ŕť˝â‹šĎ•áłžá‘ˆŃ áłœŕ¤•ÜżáŽš ݀༚ᑈáłœ᎚ ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

(1)1907 Cover from Mukden to Scotland,bearing Coil. Dragon 10c,with many seals,flap split.(2)1910 Cover from Kiaochow to Germany,bearing German stamp 4c,with double clear seals,nice condition

1907 Chinese Red Band Cover from Peking(30 Mar.) to Tientsin(31 Mar.),bearing Chan#117 & #118,well preserved

RMB: 200 US$: 33

RMB: 100 US$: 16

RMB: 2,000 US$: 328

1906 PPC from Italy(22 Jul.) to Honan(30 Aug.),bearing Italian stamp 10c.,via Shanghai(25 Aug.) and Peking(30 Aug.),well preserved

RMB: 500 US$: 82 53

54


*5303 *5300

*5297

ăžžâŒ•ŃŠă’ŁäžĄá‘šÇƒĎžâ?‹á†˜ŕĄ´áŁ“ŕťťá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ăžŚĎ”áľŽËˆäŤ”ŕ˛ŻáŽą ăžžâŒ•ŃŠá&#x;žâŹ‡ŕ˛Żáłœŕ¤•Ń¨áŽšŕ¤Šŕłœá‘†áŹƒÜźá ‡Ëˆáł?䞥ᑚᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆ áłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹ŕ§˘Ń¸Ďžâ?‹áŽšá´€á…śäš‚áˆ”á†˜ßŽËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

ŕŁŤá ˆâŠ‡á†˜á´€ŕś´á…˛á†˜á‡•Ď”ÓŠËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”ŕŁŤá ˆâŠ‡Ď•áłžá‘ˆÝ áłœßą Ď?᎚ ݀༚ᑈáłœ᎚ á‘†áŹƒá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1907 Cover from Peidaiho(12 Jul.) to Peidaiho,bearing Chan#118,well preserved

ŇŽâ ˝áŻ˘Öľâ ›Ëˆă”Ťĺ €ß˝ŃŽá†˜â€ŤÝŻâ€ŹăŠ‚ŕś˘ËˆäŒˆă”Ťĺ €ß˝ŃŽâźźßšáľŽËˆäŤ”á?—ࢌӞá˘?ᑈ áłœ᎚᠇ˈáł?Ďžâ?‹áłœáŽšÇƒŕ¸ŹâŠ‘áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžâ€ŤÝŻâ€ŹăŠ‚ŕś˘á&#x;žâŹ‡á‘ˆÜżáłœßąŃ¨áŽšŕ „ ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1908 Cover from Tangshan(16 Dec.) to H.K.(24 Dec.),bearing Chan#118 in Horiz. pair,via Shanghai(20 Dec.),well preserved

1908 Figure postcard from Braila in Romania(22 Jul.) to Chungliangcheng(31 Aug.),bearing Romanian stamp 5c.,via Shanghai(23 Aug.) and Tangku(30 Aug.),well preserved

RMB: 100 US$: 16

1908 Cover from Tzeliutsing(14 May) to Canada,bearing Chan#122 stamp,via Chungking(18 May) and Shanghai(1 Jun.),rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5306

ŕŤ¤á‰…á†˜ä˝­â?ƒá…˛á†˜á‡•Ď”ÓŠËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáżžŕŚ ä–˛ÓŠËˆäŤ”ᑈáłœ᎚ ŕŤ¤á‰…á ‡Ëˆăš ä´śáł?Ďžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžä˝­â?ƒáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 500 US$: 82

*5298 ಯᎹŕŻ?á…Žá†˜äžĄá‘šă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”ŕ˛ŻáŽąŕŻ?á…ŽĎ•áłž á‘ˆŃ¨áłœá““ĐąáŽšŕŚ ŕłœá‘†áŹƒÜźá ‡Ëˆăš ä´śáł?äžĄá‘šĎ•áłžá‘ˆÝ áłœßąÝ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  དDŽℸᇕᏊӊҎЎ⊊೑ĺ ?䞥ᑚâ?‹â€ŤÝŻÝŻâ€Źá…ŹËˆä•—ᇼ㞕

*5301 Ďžâ?‹á†˜ăĄ°â?Şá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá‘†áŹƒá ‡ ŕŚžĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?㥰â?Şáłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽ಴ᏊӊҎϥ೟áŹ?ᆘ≭á?–ˈáł?âˆ?ষáłœ áŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžâ‰­á?–áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1907 Entire west cover from Kiating in Szechwan(9 Jul.) to Chungking(15 Jul.),bearing Chan#118 stamp,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

1907 Entire cover from Shanghai(2 Sep.) to Wuhu(4 Sep.),bearing Chan#118 stamp,readdressed to Shasi(13 Sep.) via Hankow(8 Sep.) for absence,well preserved

*5304

*5307

â?ŞŕŁŤâ‰­á?–á†˜âŠŠŕł‘áŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆáŽšá´€ŕłźŕ¤˘á…śäš‚ßšáľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚≭á?– áŽšá´€á…śäš‚áˆ”á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

á†‘ŕś˘á„¤á†˜á?ˆĺ’˘áŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”á†‘ŕś˘á„¤á&#x;žâŹ‡á‘ˆÝ áłœßą ಯ㣅âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáł?ŕŞœá‡¨â’źÝ áłœßąŃ¨áŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1908 Entire postcard from Shasi(27 May) to France,bearing Japanese stamp 4c.,afďƒžxed Shasi-I.J.P.O. seal May 28th,well preserved

1908 Entire postcard from Kwanchengtze(2 Jul.) to Paris via Harbin(3 Jul.),bearing Chan#118 stamp*2,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,500 US$: 246

*5299 ŕ˛ŻáŽąĐ¤á‰…á†˜âŠŠŕł‘ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ÓĄßšäŤŠŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”ŕ˛ŻáŽąĐ¤ á‰…ä•ŻŃšá‘ˆäŻ„áłœŕ¤•Ý áŽšŕŚ ŕłœá‘†áŹƒÜźá ‡Ëˆăš ä´śáł?ৠ᎚ಯᎹŕŻ?ᅎǃáłœáŽšäžĄá‘šÇƒáłœ ᎚âˆ?ŕŚˇÇƒáłœáŽšŕŁŤŇ€Đ ä•€á ‡ŕŚžâŠŠŕł‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1911 Entire west cover from Loshan in Szechwan(10 Aug.) to France,bearing Chan#132 stamps in pair,via Kiating(10 Aug.),Chungking(18 Aug.),Hankow(24 Aug.) and Peking(28 Aug.),rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82 55

*5308

*5302

*5305

亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”ă’˜Ý…áľŽËˆŕĽşäŽźá†˜ă•˘ŕł‘Ëˆŕ´›ŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ă™šßšâźźËˆäŤ”ŕĽşäŽź ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?Ďžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

âŒ˘ŕ¤Ťá†˜ä´Śá‰Żă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”âŒ˘ŕ¤Ťá&#x;žâŹ‡ŕ˛Żáłœá““Đą áŽšá‘†áŹƒá ‡ËˆŕŚşáł?Ä€ă™šÄ á„Ťă‘śă‚´Ëˆáł?ä´Śá‰Żŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

âˆ?ŕŚˇá†˜ăŁ…ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”ÓŠËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?㞌䍊áľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚âˆ?ŕŚˇá ‡Ëˆ ăš ä´śáł?áłœáŽšŕŁŤŇ€á‡Łŕłšá ‡ŕŚžŕ§ áŽšŕŁŤŇ€âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”Đ ä•€á ‡Ëˆáł?áłœ᎚㣅೑ࠄ ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1908 PPC*3 from Amoy(4 Nov.) to USA,bearing Chan#119,via Shanghai(10 Nov.),well preserved

1908 Red Band Cover from Tsinan(28 May) to Tsingtao,bearing Chan#118 stamp*2,afďƒžxed red seal "㙚",well preserved

1909 Cover from Hankow(20 Jan.) to British(14 Feb.),bearing Chan#122,via Peking(22 Jan.),well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 800 US$: 131

RMB: 100 US$: 16 56


*5309

*5316

ŕś—ŕŚžäžĽá„Ťŕ¸¨äş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆá“”ă”Ťá†˜ŕŁŤŇ€ËˆäŒˆŕś—ŕŚžâźźßšáľŽËˆäŤ”á“”ă”Ťᑈáłœ᎚ ᠇ˈáł?㢣Ӟ຿áłœáŽšÇƒĎžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžŕŁŤŇ€áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ŕś— ŕŚžá†˜Đ ŕł‘á…˛á†˜á‡•â ›á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

⚳ৄ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆŕż•â?‹ŕ¤żá†˜âŠŠŕł‘ËˆäŒˆä˝­â?ƒâźź‍Üœâ€ŹáľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚࿕â?‹ŕ¤żăŁ… ŕł‘á…śäš‚áˆ”á ‡Ëˆáł?âŠŠŕł‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1909 Chefoo PPC from Weihaiwei(3 Sep.) to France,bearing H.K. stamp,with arrival seal,well preserved

1909 Egyptian pyramids PPC from Cairo(6 Mar.) to Peking(10 Apr.),bearing Egyptian stamp 3c.,via Suez(7 Mar.) and Shanghai(4 Apr.),rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

*5312 ŕť˝â‹šá†˜âłˆä˛Šă¨ŻâŠ‘ă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”ÓŠËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”á?…äœ?á‘ˆŃ¨áłœ ŕ¤•ŕ˛ŻáŽšŕť˝â‹šá ‡Ëˆáł?ă¨ŻâŠ‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1909 Chinese Red Band Cover from Tientsin(1 Jan.) to Chili,bearing Chan#118,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5314 äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äš‚âźźËˆŕŁŤŇ€á†˜ăŁ…ŕł‘á…˛á†˜áŻ˘Öľâ ›Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆĎĄäžĄŕťĄËˆÜźäšźĐŽáŻ˘ ҡकĎ?义亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆŕ´›áł?Đ ä•€á ‡ŕŚžŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Postcard*4 from Peking to British in 1909,bearing London Print Coil. Dragon stamps,different,rare,well preserved,Pls. preview

*5310

RMB: 100 US$: 16

ŇŽâ ˝áŻ˘Öľâ ›Ëˆä´˛âŒ†âŠŠáˆ˛ŕ¸˛â€ŤŕĄ´Ý™â€Źá‡¨á†˜Ďžâ?‹ËˆäŒˆŕ¸˛â€ŤŕĄ´Ý™â€Źá‡¨âźźßšáľŽËˆäŤ”䖒୔ᇨ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?áłœ᎚Ϟâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”Đ ä•€á ‡ŕŚžĎžâ?‹á?…äœ?á‘ˆŕ˛ŻáłœßąÝ áŽšŕ „ä–’ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5317 âŠ‡ŕ¤Ťá†˜ä°Šă˝“ă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”âŠ‡ŕ¤Ťâž?ÓŽá‘Žá&#x; á‘ˆâ€ŤŢ€â€Ź áłœŃ ŕ¤•ĐąáŽšá‘†áŹƒá ‡Ëˆáł?âŠ‡ŕ¤ŤáŽ„á…•Çƒá‰…ă˝“ŕťžŕĽłá‘‡ä˜šĐ ä•€á ‡ŕŚžŕ§†á´ĽäŹ›ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Ź 䕗ད

1909 Figure postcard from Senegal(FP) to Shanghai(24 May),bearing Senegalese stamp 5c.,afďƒžxed Dakar seal Apr. 8th,well preserved

1910 Entire Red Band Cover from Honan(30 Dec.) to Shansi,bearing Chan#130 stamp,with transit and arrival seals,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

*5313

*5311

á…ˇă’łâ€ŤÜ—â€Źá‘ˆÝ€á­›á‡•ŕźŤĎ”ÓŠËˆäˇŠáŽ˛á‘°â„ˇŕˇ–á…ˇă’łâ€ŤÜ—â€Źá‘ˆĎ—áłœá““Ď?áŽšŕŚĽä—•ŕŁŤŇ€Ëˆŕ§˘äŒˆá…ˇ ă’łâą?ࡎ㑞ᗉ⟟áľŽÜźŕźŤËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ á‘Ž á?…äœ?ĐąáłœßąŃ áŽšă?„á¸šá“Łá‘†áŹƒá ‡Ëˆá‡Ľä†Œă°ż â‹˛Ëˆä•—á‡Ľăž•

࣍Ҁ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆá‰…â?‹Ý‡á†˜âžşâą›á‰ŻËˆŕ˛´äš‚âźźäŒˆŕłźáŻ˘Öľâ ›ăš ä´śáłžăšżäš‚áˆ”ŇŽŕ¨ŹŕŚĽ âŚ„ËˆáŹ™ăšżăžšĐŽâƒ´äŒ˜á‘ŠäŤ”Ä€7Ä á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡ŕŚžá‰…â?‹Ý‡á?…äœ?á‘ˆŃ¨áłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽšă?„Ḛ᠇ˈáł? âžşâą›á‰ŻŃ¨áłœŕ¤•Ń¨áŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆá ”äŒˆâą˜ÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäš‚âźźăšżă¸šäŤ”âžşâą›á‰ŻŃ¨áłœ कϗ᎚ă?„á¸šá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ä•—áł?ä?ˇËˆä‡‹äš˜ăžœ

1909 Official cover from Shaochow(23 Jul.) to Peking(14 Oct. 1909),plus Hsuan Tung issue,in complete set,worm eaten slightly,rare

1909 Peking PPC from Shanhaikwan(1 Jul.) to Chinwantao(2 Jul.),afďƒžxed T seal for stamps on back but not found,Chan#129 stamp afďƒž xed Chinwantao seal(4 Jul.),interesting,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

*5315 *5318

ŕť˝â‹šäş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆá‰…â?‹Ý‡á†˜ŕŁŤŇ€ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ߚ䍊áľŽËˆäŤ”Ä€á‰…â?‹Ý‡ă&#x;‡ ŕŁŤŇ€Ď”ŕ§‹äš‚áŹ“Öľä”şÄ á ‡Ëˆáł?࣍ҀáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

âˆ?ŕŚˇá†˜ă¤šáŽ˛á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”âˆ?ষᑈáłœ᎚Р㣅᭛ á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?≭á?–áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžă¤šáŽ˛á‘Žá&#x; á‘ˆĎ?áłœá““ÜżáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1909 Tientsin PPC from Shanhaikwan(2 Sep.) to Peking(4 Sep.),plus Chan#117 stamp,afďƒžxed Shanhaikwan Railway P.O. seal,well preserved

1910 Entire cover from Hankow(3 May) to Kingchow(7 May),bearing Chan#129 stamp,via Shasi(6 May),well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,200 US$: 197 57

58


*5319 ᑓϰ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆâ•‚áŽ˛á†˜âŠŠŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá…ˇă’łâą?ŕˇŽäŒ„ßšäŤŠâźźáľŽËˆäŤ”â•‚áŽ˛á‘°á‘Žá&#x; á‘ˆ Ý áłœá““Ď—áŽšă?„á¸šá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1910 PPC from Kwangtung to France,bearing Hsuan Tung 2c stamp*2,afďƒžxed Chaozhoufu seal,well preserved

*5322 â–‡äŽźá†˜ášťáŽ˛á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ–‡äŽźâźźáľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšâ–‡äŽźá ‡Ëˆáł?ৠ᎚ᣅ࣍ â?‹Ý‡Đ 䕀᠇ˈáłœáŽšă’Łá‘“áŽ˛Đ ä•€á ‡á†˜ßŽËˆáł?áłœáŽšášťáŽ˛ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ â„¸á‡•áł’ŕ Şá“”ŕŚ–áˆŠËˆäŤ”áŁ…ŕŁŤâ?‹Ý‡Üźá ‡á…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞä´˛á?Œă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 500 US$: 82

1911 Cover from Macau(13 Mar.) to Wuchow(15 Mar.),bearing Macau's stamps,via Canton(14 Mar.),rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 2,000 US$: 328

*5327

*5325

ă˝“ăŽŁá†łáłźŕťŽá†˜á&#x;¤ä›‘䚂ॾá˜?ŕĄ˛Đ á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şă˝“ăŽŁäŒˆâŤźäš‚ ⟟ञߚߚǃßšߚǃßšߚǃßšßšâźźŕ§˜áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”ă˝“ăŽŁá†łáłźŕťŽ& ŕľ&#x;Ä€âąŒĎĽá‘ˆŕ¤•áłœßąŕ¤•áŽšÄ âˆ?ăŽŁăŁ…á­›ŕŚ ŕłœŕťťŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

㽓㎣㥌㽓 á´Ľ ᆘá˘?ă§źá…˛á†˜á‡•Ď”ÓŠËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšâźźĎ”áľŽËˆäŤ”ĎĄâ?™áą„䚂᠇ˈ â„ˇä´śâ˛Şâˆłá„°á ‡Ëˆáł?ĎĄâ?™áą„á˘?ă§źŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• Cover from Mangcun(Tibet) to Lhasa,bearing Chan#130,rare,well preserved

1913 Entire Chinese cover from Chabdo-Tibet(7 Nov.) to Chengtu,bearing Coil. Dragon stamps,afďƒžxed Chabdo C3 type seal in Chinese and English and Tibetan,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 7,000 US$: 1,148

RMB: 25,000 US$: 4,098

*5320 áŽšá´€á†˜ŕŁŤŇ€áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆáŽšá´€ŕťťâ„ˇâą‘ă’Œŕ¤žßšäŤŠĎ”áľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚ á ‡Ëˆăš ä´śáł?ŕŁŤŇ€áŽšá´€á…śäš‚áˆ”áłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽℸᇕЎĺ ?᎚䰚â?‹â€ŤÝŻâ€Źá†˜ŕŁŤŇ€ä°šâ€ŤÝŻâ€Źäšź á´˘ĺ?“ă‚´Đ&#x;ĐşÖľËˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5323 ➺⹛ቯ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆŕť˝â‹šá†˜âŠŠŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ߚ䍊áľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹šÄ€Ň€á˝š á–żä”şÄ ä•ŻŃšá‘ˆĎ—áłœßąŃ¨áŽšâ˜żä”şá ‡Ëˆăš ä´śáł?ŕť˝â‹šáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ŕŚžŕť˝â‹šâŠŠ ŕł‘á…śäš‚áˆ”á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ËˆäŤ”Ä€Ň€á˝šá–żä”şÄ â˜żä”şá ‡á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

1911 Registered cover from Japan(17 Jan.) to Peking(25 Jan.),bearing Japanese Unwmkd. White Paper(5 Rin) stamp,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

1911 Entire Chinwantao PPC from Tientsin(28 Aug.) to France,plus Chan#117 stamp*2,afďƒžxed Peking-Yulin train postmark,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5321 ᑓᎲ㒣佭â?ƒá†˜ăŁ…ŕł‘Đ á“Łă‘śá´ľá‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?㞌áľŽËˆäŤ”á‘“áŽ˛á‘°ä•ŻŃšá‘ˆ â„ˇáłœŕ¤•ÜżáŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáł?ä˝­â?ƒᑈáłœáŽšŕ§ áŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžăŁ…ŕł‘áłœ᎚ࠄ䖒 á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä°˜á?şŕĽłÖľÓŠËˆä‡‹äš˜ăžœ 1911 Chinese Red Band Cover from Canton(17 Feb.),to British(18 Mar.), bearing Chan#134 stamo,via H.K.(17 Feb.),well preserved,with original letter,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16 59

*5324

*5326

*5328

᎚ᴀ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆä­“á‹˘á†˜ă˘ŁáŽ˛á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŒˆáŽšá´€ăŚžß›á &#x;ßšáľŽËˆäŤ”ä­“á‹˘á““ ŕ˛Żá‘ˆáłœ᎚᠇ˈáł?áłœ᎚Ϟâ?‹Çƒă˘ŁáŽ˛áŽšá´€á…śäš‚áˆ”á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

ă˝“ăŽŁâˆłá„°á†˜á˘?ă§źá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şă˝“ăŽŁäŒˆâŤźŕť?ߚ䍊áľŽËˆäŤ”âˆłá„°ä•ŻŃš Ď?áłœá““Ń áŽšŕťťŕłšá ‡Ëˆáł?á˘?㧟䕯њĎ?áłœá““Ý áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

â?™áłżâ‡Ľßąă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď?ÓŠËˆŕ´›äŒˆăś´ĺ•­á&#x;Şăś´ĺ•­ŕĄ´â˛ŞâźźËˆâŹ…âłˆä˛Šá†˜ŕť˝â‹šÄ€Ýˆâ€ŤÜ—â€Źá–‹Ä ŕ§‹ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆäšźßšäš‚á ‡ĎĄâ?™

1912 Japanese PPC from Nagasaki(6 May) to Soochow(9 May),bearing Japanese Chrysanthemum Series 4Sen,well preserved,rare

1911 Entire cover from Gyantse in Tibet(20 Apr.) to Lhasa(24 Apr.),bearing Chan#T2 stamps,rare,well preserved

Red Band Cover*3 in late Qing and early Min,all bearing Coil. Dragon stamps,from Chili to Tientsin,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 8,000 US$: 1,311

RMB: 2,500 US$: 410 60


*5335 â?™Ń âƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕŚ â ›áŽ„Ď”áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆŕĄ´â˛Şâˆ?ŕŚˇÄ€62/',1%8/.Ä á˜?ŕŁ™ŕŚĽŕŹ‚ ᠇ˈä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ Round-trip ICP 2 C.,unused,Opt. "SOLD IN BULK",toning spots slightly,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5331 â?™Ď”âƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆâšłŕ§„ă’ŁĎžâ?‹á†˜á–‹ŕł‘á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŒˆâˇ‡ŕĽ„â œŕŚžÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ ⟟݅áľŽËˆäŤ”âšłŕ§„ ‍Ü?‏㒞 á““ŕ˛Żá‘ˆŕ˛Żáłœßąŕ¤•áŽšâ?‹Ý‡ŕťťŕłšá ‡Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹ËˆäŤ” Ďžâ?‹ ‍Ü?‏㒞 á““ŕ˛Żá‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•Ď?᎚â?‹Ý‡ŕťťŕłšá ‡Ëˆŕ§˘ŕĄ´äŒˆä˝­â?ƒá…śäš‚á“Ąâ€ŤÜœâ€ŹáŻŠâźźáľŽËˆäŤ” ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹ăŁ…ŕł‘á…śäš‚áˆ”á ‡á†˜ßŽËˆáłœ᎚ᢉ䖒佭â?ƒäŤ”á ‡Đ ä•€Ëˆáł?á–‹ŕł‘áłœ áŽšâą˜ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ä†šâ ›äš‚á ‡á… á­ˆËˆäš‚ä?ƒâ?™áą„Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5329 â?™ŇˇĎžâ?‹ĐşÖľä˝šÇƒâ?™Ď”âƒľâ ›ÇƒŃ âƒľâ ›Çƒŕ˛Żâƒľâ ›ŕŚžâ‡Ľŕł‘Ń¨ăĄ†áŽŤÇƒá„­â€ŤÚŁâ€Źäš‚äŒ˜áŻ˘Öľ â ›ÇƒÖľŕ¤ľÇƒá‡•â˛‚ŕŁ™ă’Œă„?Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆÝŠĐ Ň™Ď”áľŽá…˛á†˜ËˆÔ­ÜźäšźáłžŐ“âŤźËˆŕŞ•âžĄä•— Đ„á† ËˆŕťťŕťŽá­„ĎĄäžĄŕťĄËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Postcards of Shanghai Local P.O.,ICP 1 C.,ICP 2 C.,ICP 4 C.,Five Colors Flag,Dr.Sun. Plus cards and covers and parcel papers,total 37 Pcs.,one used,various,different,well preserved,Pls. preview

1898 ICP 1 C. from Chefoo(29 May) to Germany(18 Jul.),bearing Coil. Dragon st amps,via Shanghai(1 Ju n.),plus H.K. st amps,via H.K.(10 Jun.),rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

*5333 â?™Ď”âƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆâ Żá‘˜á†˜á?ˆĺ’˘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ßšÇƒäŒ„ßšâźźŕ§˜áľŽËˆäŤ”â Żá‘˜ ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1906 ICP 1 C. from Newchwang(11 Oct.) to Paris via Shanghai,plus each a stamp of Chan#118 and #118,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16

*5336 â?™Ń âƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜äŹ›âˆłá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚Р㣅᭛ᇣ೚ ᠇ˈáł?äŹ›âˆłáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1901 ICP 2 C. of Coil. Dragon from Shanghai(3 Jul.) to Chinkiang(5 Jul.),in vertical Type,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5334 â?™Ń âƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕ¤Šâ ›ÇƒŕŚ â ›áŽ„ŕ§˜áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕŚ â ›ä•—á‡Ľăž•Ëˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘ ICP 2 C. of Coil. Dragon in vertical Type,each one of round-trip(rare) and left postcard,unused,well preserved

*5332

*5330

â?™Ď”âƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆá‘“áŽ˛ă’Łä˝­â?ƒá†˜ŕźšŕ´„ß˝á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕ¤žßš áľŽÇƒßšáľŽËˆäŤ”á‘“áŽ˛ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒佭â?ƒŕ§˘ŕĄ´äŒˆä˝­ â?ƒâźźŕ˛Żâ€ŤÜœâ€ŹáŻŠáľŽËˆäŤ”,32á ‡ŕŚžä˝­â?ƒá ‡Ëˆáł?ŕźšŕ´„ß˝áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆă”Š ăž•Ëˆá°ƒă’˜ä˛šâ?™Ňˇäš‚áŹ“âŤźŕŞ•áľ•Ő‡âą˜ă‹´á´¤Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

â?™Ď”âƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›áŽ„áľŽËˆŕ´›áłžŐ“âŤźËˆÝŠĐ Ď”áľŽŕĄ´äŒˆŕł‘ŕłźŕ¤˘á…śäš‚âźźäŤ”ŕĽ„ŕť˝â‹š á ‡Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘ ICP 1 C. of Coil. Dragon in vertical Type,unused,one plus stamps of foreign P.O. in China(Japan,British,France,Germany and Russia) and afďƒžxed Tientsin seal,well preserved

RMB: 800 US$: 131

61

RMB: 1,000 US$: 164

*5337 â?™Ď?â œăś´ĺ•­âłˆá“ŁáŻ˘Öľâ ›PPâ œá“ŁáŽ„Ď”áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆâ ›áł?áĄŹâŽŠËˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘

1902 ICP 1 C. from Canton(17 Feb.) to Austria(21 Mar.),plus Coil. Dragon stamps,via H.K.(19 Feb.),plus H.K. stamp 4c,affixed I.P.O. seal,rare,well preserved,Pls. preview

ICP 3 C. of Coil. Dragon in vertical Type,120mm,mint,unused,with folde marks,well preserved

RMB: 25,000 US$: 4,098

RMB: 3,000 US$: 492 62


*5338

*5341

â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜â ›áŻ˘Öľâ ›ŕŚ â ›Đ&#x;ŕ˛˛â ›Ëˆă›ŠáŽ˛á†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕť?ßšÇƒäŒ„ßšâźź ŕ§˜áľŽËˆäŤ”ă›ŠáŽ˛á&#x;žâŹ‡á‘ˆŕ¤•áłœá““ÜżáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

â?™Ňˇäş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›ËˆŕĽşäŽźă’ŁáŽšá´€á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”ĺ“§ ⌞ቓá?…äœ?äŻ„áłœßąÜżáŽšăŁ…âˆ?ă?„á¸šá ‡Ëˆŕ§ áŽšá˘‰ä–’ŕĽşäŽźËˆáłœáŽšă’ŁŕĽşäŽźáŽšá´€á…śäš‚áˆ” Đ ä•€á†˜ßŽËˆáłœáŽšá˘‰ä–’áŽšá´€âź˛á ‹ËˆâŹšáł?â…&#x;á¤łËˆä•—á‡Ľăž•

1908 Reply card of ICP 4 C. from Kiaochow(21 Nov.) to Germany,plus Chan#117 & #129 stamp each,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5344 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆŕť˝â‹šá†˜áŽšá´€ËˆäŤ”ŕť˝â‹šä•ŻŃšá‘ˆŕ¤•áłœßąĐąáŽšăŁ…âˆ?ă?„á¸šá ‡ŕŚžŕ§ áŽš ŕť˝â‹šá‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?Ä€7Ä á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5347

1909 PPC from Kulangsu(29 Mar.,Amoy) to USA via Kobe(5 Apr.),afďƒž xed Japan P.O. in Amoy seal 30 Mar.,broken slightly,rare

1911 Entire ICP 4 C. from Tientsin(29 Nov.) to Japan,affixed T seal for postage due,well preserved

â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›áŽťĎ”áľŽËˆáš´áŽ˛á†˜á‘“áŽ˛ËˆäŤ”áš´áŽ˛ä•ŻŃšá‘ˆĎ?áłœŕ¤•Ď—áŽšăŁ…âˆ?á‘†áŹƒ ᠇ˈáł?ᑓᎲáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 800 US$: 131

1911 ICP 4 C. from Shuichow(15 Apr.) to Canton(19 Apr.),well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5342 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆâ„şáŻ á†˜ăĽ‹Ý„ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽËˆäŤ”â„şáŻ á?…äœ?á‘ˆŃ¨áłœ ߹ܿ᎚ă?„Ḛ᠇ˈáł?࣍Ҁáłœ᎚ǃáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžăĽ‹Ý„áłœáŽšËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ ⠛℡䴜Ⲫáł?Ä€äšąâˆąŕˇŽ ℺ᯠáŽ?ăż”á„şŕˇ–áŹ­Đ´Ä ă‘śăĄ†ŕŚžăŞąăĄ†ă‚´ŕĽ„ŕ§˜Ď”áľŽËˆăš ä´śŃşâ˛Ş áł?㣅᭛Āá?ąŕł‘ŕťŞä‡ á„şá´ƒÄ ăŞąăĄ†ŕĽ„ă‚´ŕŚžŕł’á¸œËˆäš›â€ŤÝ‹â€Źŕ´„áŽ?᭛࣪âĄ?㥆

*5339

1909 ICP 4 C. from Wuchang(25 Jun.) to Holand(15 Jul.),bearing Chan#119 stamp,via Peking(28 Jun.),well preserved

â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜â ›áŻ˘Öľâ ›ŕ¤Šâ ›ÇƒŕŚ â ›áŽ„ŕ§˜áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕŚ â ›ä•—á‡Ľăž•Ëˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘ ICP 4 C. of Coil. Dragon in Horiz. Type,each one of round-trip(rare) and left postcard,unused,well preserved

*5345 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆáš´áŽ˛á‘°á†˜âŠ‡â‘¤ËˆäŤ”áš´áŽ˛á‘°á‘Žá&#x; á‘ˆăœžáłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈ áł?âŠ‡â‘¤ăœžáłœŕ¤•Ý áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1911 ICP 4 C. from Waichow(14 Jan.) to Hoyuan(16 Jan.),well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 1,000 US$: 164

*5348 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ď”ă’˜Ý…ᾎ ᑈáłœáŽšŕť˝â‹šá†˜âšłŕ§„ËˆäŤ”ŕť˝â‹šáłœ᎚ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?âšłŕ§„ä•ŻŃšŃ áłœá““Ď—áŽš ă?„Ḛᓣࠄ䖒᠇˗  ᑈáłœ᎚ŕź?ŕť˝ă’Łä­“áŻšá†˜ÓşáŹşËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšĎ”áľŽËˆäŤ”ŕź?ŕť˝ä•ŻŃšÝ áłœßą Ý áŽš 㣅âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáłœ᎚ᢉ䖒䭓ᯚ䍔ऍⒾ䪕ä?ƒä­“ᯚ᎚ᴀᅜ䚂á˜?ሔ Ë„ á ‡ËˆŕŚşáł?Ӻᏺáłœ᎚ࠄ䖒᠇˗ ᑈáłœáŽšâŒ˘ŕ¤Ťá†˜ä´Śá‰ŻËˆŕĄ´äŒˆÓş áŹşâ œăś´ĺ•­ŕ¤žßšáľŽËˆäŤ”âŒ˘ŕ¤Ťä•ŻŃšÝ áłœßąÜż 㣅âˆ?ă?„á¸šá ‡Ç„ŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆ ݊РऍⒾ䪕ä?ƒä­“ᯚ᎚ᴀᅜ䚂á˜?áˆ”á ‡äŤ”ŕłźŕł‘ä°™â ›Ďžă—™ä•—á‡Ľăž•Ëˆá°ƒă’˜ä˛šáľ•ŕ˝‘âą˜á´¤ á­­Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5343 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆă›ŠáŽ˛á†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­âźźáľŽËˆŕ§œäŒ˜ßšËˆŕŚşäŒˆáł?Ďž â?‹áŽšäšźáˆ”á–‘ŕł’ßšäš‚äŒ˜ŕł’Ď”áľŽ äš‚äŒ˜á‡•Ďžŕ žĎ&#x;ˈă‹?áŽ´áŹœäš‚äŒ˜ăšżßŚäŤ” ËˆäŤ”ă›ŠáŽ˛á‘Ž á&#x; Ń áłœßąŕ¤•áŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáł?âšłŕ§„âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5340 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆŕ¸ŹâŠ‘á†˜ŕť˝â‹šá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšŕ¸ŹâŠ‘á ‡Ëˆáł?ŕť˝â‹š ŕ§ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1910 Entire ICP 4 C. from Kiaochow(20 Mar.) to Germany,plus Chan#117 & #129 stamps,via Chefoo(22 Mar.),well preserved

1909 ICP 4 C. from Tangku(9 Feb.) to Tientsin(9 Feb.),well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 2,200 US$: 361 63

*5346

1911 ICP 4 C.*3 of Coil. Dragon in horiz. Type: (1)Tientsin(24 Mar.) to Chefoo(27 Mar.); (2)Mukden(1 Jul.) to London(17 Jul.) via Changchun(4 Jul.,I.J.P.O),plus London Print Coil. dragon 3c stamp; (3)Tsinan(3 Jul.) to Tsingtao,rare,plus London Print Coil.

â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆá“´á†ŠŕŚˇá†˜ŕŁŤŇ€ËˆäŤ”á“´á†ŠŕŚˇä•ŻŃšâ„ˇáłœŕ¤•Ń¨áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?࣍Ҁ áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1911 ICP 4 C. from Kalgan(15 Jan.) to Peking*(16 Jan.),well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 1,500 US$: 246 64


*5349 ⏙᳿⇥߱䚂䌘ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮ ⏙ಯ⃵䚂䌘ᯢֵ⠛ˈᑓᎲᆘᴀපˈ䫔ᑓᎲ ᑈ᳜᮹Ё㣅᭛ᇣ೚᠇˗ ⇥೑㄀ϝ⠜Ꮪ㠍⠛ˈ䚥Ꮂᆘ⊩೑ˈࡴ䌈࣫Ҁ ϔ⠜Ꮪ㠍কߚ䫊ᵮˈ䫔䚥Ꮂ ⇥೑ कѠᑈकѠ᳜क᮹᠇ˈ᳝໽⋹᳜᮹Ё䕀 ᠇DŽഛֱᄬᅠདˈ䇋乘㾜

*5352 ⏙᳿⇥߱࣫Ҁⱛᆊುᵫ亢‫ܝ‬䫊Ⲥ✻⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈϡ䞡໡ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ 㾕 I n l a t e Q i n g a n d e a r l y M i n , s i lve r s a lt of Pe k i n g r oy a l g a r d e n s photo*11,different,well preserved,rare

(1)ICP 4 C. addressed in local Canton(Mar.29 1912);(2)3rd print Junk postcard from Chengchow(Dec. 10th 1923) to France via Tientsin(Dec. 12th),plus Chan#231.Well preserved,Pls. preview

RMB: 2,000 US$: 328

*5358

*5355

⏙᳿⇥߱֘೑ॄࠊ໻⏙೑啭᮫ǃЁ೑亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈ݊Ёᵮᅲ↨ ߽ᯊ ഛᥝ⼼ ˈԭᵮ᳾Փ⫼ˈϡ䞡໡ˈֱᄬᅠདDŽℸ啭᮫༫वᯢֵ⠛໻㑺ॄ ࠊѢᑈˈᄬϪ㔩㾕ˈ䇋乘㾜

໻⏙䚂ᬓᣖো䚂ӊᬊ᥂ϔӊˈ䫔໽⋹ᑈ᳜᮹᠇ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕 1902 Receipt of Chinese Imperial Post registered mail,af xed Tientsin seal Feb. 24th,rare

In late Qing and early Min,views of China and dragon f lags of Imperial China PPC*17,Issued by Russia,14 ones unused,3 FFCs addressed to Belguim(stamps missing),different,well preserved,rare,Pls. preview

RMB: 1,200 US$: 197

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 8,000 US$: 1,311

*5353 ⏙᳿⇥߱࣫Ҁ㸫᱃亢‫ܝ‬䫊Ⲥ✻⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮ˗঺᳝✻Ⳍ⠜ᯢֵ⠛ᵮˈഛϡ 䞡໡ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕 In late Qing and early Min,silver salt of Peking royal gardens photo*11,plus process plate postcard*4,different,well preserved,rare

*5350 ᮹ᴀ೑ॄࠊϛ೑䚂㘨ᯢֵ⠛ϔᵮˈ᳾Փ⫼ˈ㚠೒‫ݙ‬ᆍЎ⓿⬏lj೼䖰ϰⱘᔶ ࢓NJˈℸ೒জ⿄ljᯊሔ೒NJˈ䆺㒚ⱘ㒬⬏њ֘ǃ㣅ǃ⊩ǃ㕢ǃ᮹ǃᖋㄝ೑߫ᔎ⪰ߚ ໻⏙೑ೳⱘᯊџˈজᧁ䴆њ⏙ᬓᑰ䋾∵ǃ㜤䋹ǃ཈࣪Ҏ⇥ⱘ᮴㛑㸠ˈҢ㗠⏅ࠏ ⱘড᯴њᔧᯊ⠅೑㗙੐৕Ёढ⇥ᮣ㾝䝦ˈᤑᬥ⇥ᮣॅѵⱘ⠅೑ПᚙDŽ䕗ᇥ㾕ˈ 䇋乘㾜

RMB: 2,000 US$: 328

*5356

*5359

᮹ᴀॄࠊϛ೑䚂㘨ߚ೑䰙䚂䌘ᯢֵ⠛ϔᵮˈ໽⋹ᆘ᮹ᴀˈ䫔໽⋹ᑈ᳜ ᮹ϛ೑䚂֓㘨ড়ࡴⲳᓣᣒѨᑈ⼱‫݌‬㋿㡆㑾ᗉ᠇ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕

⏙᳿⇥߱֘೑ॄࠊЁ೑ߥഎǃ㸫᱃亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈ݊Ёᵮࡴ䌈㶴 啭⼼⬅જᇨⒼᆘ↨߽ᯊˈঠ᠇⏙ˈԭᵮ᳾Փ⫼ˈϡ䞡໡ˈֱᄬᅠདˈᵕᇥ㾕

1902 Union Postal Universal Postcard from Tientsin(21 Jun.) to Japan,afxed Comm. purple seal,rare,well preserved

I n late Qi ng a nd ea rly Mi n,Ch i nese execut ion g rou nd a nd v ist a s PPC*11,Issued by Russia,9 ones unused,2 FFCs plus Coil. Dragon stamps from Harbin to Belguim with double clear seals,different,well preserved,rare

RMB: 100 US$: 16

1898 Union Postal Universal postcard,issued by Japan,unused,comics of "The Situation in the Far East" on back,rare,Pls. preview

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 100 US$: 16

*5351

*5354

⏙᳿⇥߱ljЁढ೑᳝䪕䏃þҀ㒹㒓ÿ⊓㒓亢᱃ᯢֵ⠛NJᮄϔ㒘ˈ݅ᵮˈഛ᳾Փ ⫼ˈϡ䞡໡ˈ㚠೒ഛЎᔧᯊ⊓㒓ⱘ亢᱃ৡ㚰ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕

⏙ҷ亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ᵮˈഛࡴ䌈㶴啭ঞᅶ䚂⼼ˈ䫔࣫Ҁǃ໽⋹᠇ˈֱᄬᅠདDŽℸЎ ܿ೑㘨‫ݯ‬։ढᯊ䚂䗦ⱘᯢֵ⠛ˈ䇋乘㾜

In the late Qing and early Min,"PPC of the View along the Nationalized Peking-Suiyuan Railway in China",total 4 Pcs.,unused,different,rare,well preserved

PPC*2 in the per iod of the Eight-Power Allied Expedition,bear ing Coil. Dragon and foreign stamps,affixed Peking and Tientsin seals,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,200 US$: 197 65

*5360

*5357 ᮹ᴀ೑ࠊ໻⏙೑㶴啭䚂⼼ǃ啭᮫ᯢֵ⠛ᮄϔᵮˈ᳾Փ⫼ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕

⏙᳿⇥߱⊩೑ॄࠊЁ೑亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈ݊Ёᵮ䌈⊩೑⼼ᅲᆘˈԭ ᳾Փ⫼ˈ‫ݙ‬ᆍⱚЎЁ೑亢֫ˈϡ䞡໡ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕

1909 Japanese postcard of Coil. Dragon and Dragon Flag Issue of Imperial China,unused,well preserved,rare

In late Qing and early Min,views of China PPC*11,Issued by France,one addressed bearing French stamp,others unused,different,well preserved,rare

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 2,500 US$: 410 66


*5364

*5369

⏙᳿⇥߱೑໪ॄࠊЁ೑‫ܓ‬ス✻Ⳍ⠜ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈ݊Ёᵮࡴ䌈໪೑⼼ ᅲᆘˈԭᵮ᳾Փ⫼ˈϡ䞡໡ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕 In late Qing and early Min,Chinese children process plate FFC*9,Issued by fo r e ig n c o u nt r ie s ,4 o n e s u nu s e d , 5 o n e s pl u s fo r e ig n s t a m p s addressed,different,well preserved,rare

*5361 ⏙᳿⇥߱⊩೑ॄࠊЁ೑㕢ཇ✻Ⳍ⠜ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈϡ䞡໡ˈഛࡴ䌈᮹ᴀ ᅶ䚂ञߚᵮˈ䫔໽⋹᮹ᴀᅶ䚂ሔ᠇ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕

RMB: 2,000 US$: 328

In late Qing and early Min,Chinese beauties process plate FFC*6,Issued by France,all plus Japanese stamp ½c each and affixed Japan P.O. in Tientsin seals,different,well preserved,rare

⏙᳿⇥߱佭␃亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈഛϡ䞡໡ˈࣙ৿㸫᱃ǃᓎㄥǃ⍋⑒ㄝ ໮Ͼ乬ᴤˈϾ߿䌈⼼ᅲᆘˈᭈԧֱᄬᅠདˈ䇋乘㾜 H.K. PPC*24 in the late Qing and early Min,different,various,several used,well preserved,Pls. preview

*5367 ⏙᳿⇥߱᮹ᴀॄࠊЁ೑ජᏖ亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈഛ᳾Փ⫼ˈ‫ݙ‬ᆍⱚЎЁ ೑㨫ৡ亢᱃ৡ㚰ˈϡ䞡໡ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕

RMB: 100 US$: 16

In late Qing and early Min,Chinese cities PPC*14,Issued by Japan,unused, different,well preserved,rare

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 5,000 US$: 820

*5370 ⏙᳿⇥߱ᛣ໻߽ॄࠊljᅫᑻӴᬭ୘ӮNJ✻Ⳍ⠜ᯢֵ⠛ϔᵮˈ㚠೒ЎᔧᯊⱘᏗ 䖒ᢝᅿ㚰᱃ˈᑊॄࠋ᳝䆺㒚ⱘ᭛ᄫ㾷䇈ˈ㔩㾕ˈֱᄬᅠདˈᰃᏗ䖒ᢝᅿ⏙᳿⇥ ߱ⳳᅲⱘ✻Ⳍড᯴ˈ⦡䌉ˈ䇋乘㾜

*5365 ⏙᳿⇥߱೑໪ॄࠊЁ೑ཛཇ✻Ⳍ⠜ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈ݊Ёᵮࡴ䌈㶴啭⼼ ⬅໽⋹ᆘ⊩೑ˈԭᵮ᳾Փ⫼ˈϡ䞡໡ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕

*5362

In the late Qing and early Min,"Poticie Opere Missionarie" photograving postcard issued by Italy,Potala picture on back,printed "Nel Cuore del tibet, potala is residenza del dalai lama",rare,well preserved,Pls. preview

In late Qing and early Min,Chinese women process plate FFC*13,Issued by foreign countries,12 ones unused,one plus Coil. Dragon stamp from Tientsin to France,different,well preserved,rare

⏙᳿⇥߱亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈഛϡ䞡໡ˈ݊Ёࣙ৿ᵮ㽓␪亢‫Ⳍ✻ܝ‬⠜ ᯢֵ⠛ ᳾Փ⫼ ˈϾ߿䌈⼼ᅲᆘˈᭈԧֱᄬᅠདˈ䇋乘㾜 PPC*17 in the late Qing and early Min,different,6 ones unused,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 6,000 US$: 984

RMB: 100 US$: 16

*5368 ⏙᳿⇥߱᠟㒬೒ᯢֵ⠛ᮄϔ㒘ˈ݅ಯᵮˈഛ᳾Փ⫼ˈક⾡ϡ䞡໡ˈֱᄬᅠད Handwriting postcard*4 in late Qing and early Min,unused,different,well preserved

*5363

*5366

⏙᳿⇥߱৘ഄᓎㄥ亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈϡ䞡໡ˈ໮᭄᳾Փ⫼ˈֱᄬᅠ དˈ䇋乘㾜

⏙᳿⇥߱㕢೑ॄࠊϝ㮽Ꮦ૤Ҏ㸫亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈഛ᳾Փ⫼ˈ‫ݙ‬ᆍⱚ Ў૤Ҏ㸫亢䉠ˈϡ䞡໡ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕

Buildings of different places PPC*40 in late Qing and early Min,majorities are unused,well preserved,Pls. preview

In late Qing and early Min,Chinatow n of S.F.O. PPC*14,Issued by USA,unused,different,well preserved,rare

In the late Qing and early Min,photograving postcard*33,different,several used,well preserved,Pls. preview

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 100 US$: 16

67

*5371 ⏙᳿⇥߱✻Ⳍ⠜ᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈഛϡ䞡໡ˈࣙ৿Ҏ⠽ǃᓎㄥǃ亢‫ܝ‬ㄝ໮ Ͼ乬ᴤˈϾ߿䌈⼼ᅲᆘˈᭈԧֱᄬᅠདˈ䇋乘㾜

RMB: 500 US$: 82

68


á‡—ß‡ŕŤžâ€ŤÝ›â€Źá‚ˇŕŻ˜ The Pepublic of China Stamps & Postal History

3V[Z 

*5372

*5375

ÓşáŹşâ œáŽ´âˆˆŕĽ„ăś´ĺ•­ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘ĐˆáŻŠĐ ă‚&#x;Ä ŕť?ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš° ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡Ëˆä•?á–‚ŕŚĽĺ’˜ËˆĎžĐ ŕŞ•

ÓşáŹşâ œáŽ´âˆˆŕĽ„ăś´ĺ•­ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘ĐˆáŻŠĐ ă‚&#x;Ä ŕť?ŕłšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłâźźÄ€ŕť?Ä á„Ť×‚ ä˝„ŕŚŹá“–Ëˆă”Šăž•ËˆŕĽłă›Šá–‚ĺ’˜ËˆĎžĐ ŕŞ•

Coil. Dragon Issue Opt. with "Republic of China,Provisional Neutrality",1c, mint,OG,hinged,bright color,toning slightly,VF-F

Coil. Dragon Issue Opt. with "Republic of China,Provisional Neutrality",$1, mint,OG,toning slightly,rare,VF-F,Chan#149a

RMB: 100 US$: 16

RMB: 50,000 US$: 8,197

*5373

*5376

ÓşáŹşâ œáŽ´âˆˆŕĽ„ăś´ĺ•­ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘ĐˆáŻŠĐ ă‚&#x;Ä ŕŚ•ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš° ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡Ëˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆĎžĐ ŕŞ•

Ӻᏺϔ â œ ⃴ 䌘䚂 ⟟ॴ â˛ŞÄ€ĐˆáŻŠĐ ă‚&#x;Ä âƒ´ äŒ˜âźź ञߚ 䍊᎝ϔᾎ Ëˆä°œâł‚ă“Ş ো &KDQ'Ëˆâł‚á”Šă“Şŕ§‹㕢䞼áľŽËˆäŤ”â˝ŁáŽ˛á‡Łŕłšá ‡Ëˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•

Coil. Dragon Issue Opt. with "Republic of China,Provisional Neutrality",3c, mint,OG,hinged,bright color,toning slightly,VF-F

Postage Due stamp Opt. "Provisional Neutrality",½c,Chan#D17,used,value $650 per stamp in catalog,afďƒžxed Foochow Cds.,bright color,VF

RMB: 100 US$: 16

RMB: 2,000 US$: 328

*5378 ÓşáŹşâ œáŽ´âˆˆŕĽ„ăś´ĺ•­ŕĄ´â˛ŞÄ€ĐˆáŻŠĐ ă‚&#x;Ä ŕŚ•ßšäŤŠáŽ„âźźᵮ໻áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆÜźá¸?Ëˆâ†Łá¸?áľŽËˆäš‚âźźÜźäšźŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆŇ™Ď¸áľŽâźźă’Œä–?áł?䌈⎊ˈ ݊РᎺä?‹ă„€Ń ă‚ŞßŤᾎ⟟áł?Ď”ä˜§ă‚Şŕ§ĽáĄŹâŽŠËˆÔ­Öąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ•Ç„â„¸ŕŚ•ßšäŤŠÜźá¸?Ň™â„¸Ď”ă’˜Ëˆá„ŹĎŞá„¸ŕŞ•Ç„â¨˛â€ŤÝŒâ€Źä˛šäš‚á†Šä‹ąâ€ŤÜ&#x;‏áł?áŽťăŽŁËˆä‡‹ äš˜ăžœ London Print Coil. Dragon Stamps Opt. "Provisional Neutrality",3c,mint,Blk.50,OG,UH,only the margins of 2 stamps hinged,with folded mark in Vert.,others well preserved,VF,unique. Ex:Mr.Beckeman

RMB: 250,000 US$: 40,984

*5377

*5374

ÓşáŹşĎ”â œâƒ´äŒ˜äš‚âźźŕĄ´â˛ŞÄ€ĐˆáŻŠĐ ă‚&#x;Ä âƒ´äŒ˜âźźă™šßšäŤŠáŽ„Ď”áľŽËˆá?şá‘ˆă•˘ŕł‘䲚 äš‚ŕ¤ŁÓŽäĄˆá…ŽÖąâłłä†•ĐşËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

ÓşáŹşâ œáŽ´âˆˆŕĽ„ăś´ĺ•­ŕĄ´â˛ŞÄ€ĐˆáŻŠĐ ă‚&#x;Ä ŕŚ•ßšäŤŠáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡Ëˆ ä•?á–‚ŕŚĽĺ’˜ËˆĎžŕŞ•

London 1st pr int Postage Due stamp(Chan#D18) Opt. "Provisional Neutrality",4c,mint,with certif icate of appraisal of APS in 1974,well preserved,rare

London print Coil. Dragon stamp 3c Opt. "Provisional Neut ralit y", mint,OG,UH,bright color,toning slightly,VF

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 100 US$: 16 69

70


*5383 㜴啭ॴⲪá…&#x;ᄍРढ⇼೑ŕť?ߚ䍊䍔á&#x;¤ä›‘ á?… âąŒĎĽŃ á‘ˆŃ¨áłœá““Ď”áŽšăŁ…âˆ?á‘†áŹƒá ‡Ëˆ ă”Šăž•Ëˆâźźáł?ăş–ŕŚˇ

*5386 ăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şá˝‹á„ŤÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä äŒ„ßšáŽťâźźĎ”áľŽËˆäŤ”Ä€á“Ąá‘ˆÄ âĄ?â…žá ‡á“ŁËˆĎžŕŞ•

Coil. dragon 1c Opt. statistical department "ROC" issue,tied by Chengtu lunar seal May.21,split,rare. Chan#153c

Coil. Dragon Stamp Waterlow and Sons Opt. with "ROC",2c(Chan#171),used, afďƒžxed special seal "á“Ąá‘ˆ",VF

RMB: 1,600 US$: 262

RMB: 100 US$: 16

*5381 ॴⲪá…&#x;á„ŤÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä âƒ´äŒ˜äš‚âźźáŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ă’˜ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡Ëˆ ĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆĎžŕŞ•Ëˆŕ˛ŻáŽ?䖲䕗ᇼ㞕

*5379

P o s t a g e d u e s t a m p s O p t . RO C w i t h s t a t i s t i c a l d e p a r t m e n t i n set,Blk.4,mint,OG,UH,bright color,unfolded,rare,VF,Chan#D23-31

ÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şá…&#x;á„ŤÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä ŕ¤žßšäŤŠŕ˛ŻáŽ?ä–˛áŽ„âźźĎ”ÓŠËˆâ€Ťâ˛Ş×Śâ€ŹŕŚŹÔ§ËˆŕĽłă›Šáłž äŒˆËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•

RMB: 6,000 US$: 984

P o s t a g e d u e s t a m p s O p t . RO C w i t h s t a t i s t i c a l d e p a r t m e n t i n s e t ,½ c, Bl k .4, m i nt , p r i nt s h i f t e d ,O G ,U H ,b r ig ht c olo r,b r ig ht color,VF,Chan#152b

*5384

RMB: 1,000 US$: 164

㜴啭ॴⲪá…&#x;á„ŤÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä ŕť?ŕłšâźźáŽ„Ď”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆÝŠÄ€ŕłšÄ á„Ť ×‚ä˝„ŕŚŹá“–Ëˆä•—á‡Ľăž•ËˆĎžŕŞ• Coil. Dragon Opt. Statistical Department "ROC" $1 stamp,OG,hinged,bright color,variety(ŕłš),rare,VF

RMB: 3,000 US$: 492

*5387 ăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şá˝‹á„ŤĐ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘äš‚âźźŕ¤žßšÇƒŕť?ßšÇƒäŒ„ßšÇƒă™šßšÇƒŕť?㞌ᎄ⟟ಯáŽ?ä–˛ŕ§˜Ď” ӊˈ݅ÓŠËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆŕ´›áł?ŕĄ´â˛ŞŕŚŹá“–ËˆĎžŕŞ• C oi l. D r agon st a mp s O pt . r eg u la r sc r ipt "RO C ",½c,1c, 2c,4 c a nd 10c,mint,OG,hinged,varieties,VF

RMB: 2,500 US$: 410

*5380 ॴⲪá…&#x;á„ŤÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä âƒ´äŒ˜äš‚âźźŕ¤žßšÇƒŕť?ߚⲪ䍔ᵮ໻áŽ?ä–˛ŕ§˜Ď”ÓŠËˆÝ…ÓŠËˆŕ´› á?şâłˆăžŚä–?á­„á„Ťâ œŕ§‹ËˆäŤ”ᑈáłœĎžâ?‹Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ËˆáŽ´ă›ŠËˆĎžĐ ŕŞ•

*5382

*5388

ăś´ĺ•­ŕ´„áŽ?ŕĄ´â˛ŞĐ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘âźźáŽ„áŽťâźźĎ”ă’˜Ëˆŕ§żŕ¤žßšŕ „ŕť?ŕłšäš‚âźźËˆÝ…áľŽËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„ á† ËˆĎžßżáł?á¤łËˆĐ ĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

äŒˆăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şâźźŕ žâ ›Ď”ÓŠËˆäŤ”áŽ„â­šŕŠ âŹ„Ď?ᑈĎ?áłœá““Ď—áŽšă?„á¸šá ‡Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆäš‚á ‡á‡Ž ŕ§ƒä•źËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Coil. Dragon Local Opt. of ROC stamps,mint and used,total 51 stamps,from ½c to $1,various,several broken,F-VF,Pls. preview

Postage Due Issue Opt. ROC with Song Department,each Blk.50 of ½c and 1c,with corner numbered margins,CTO,afďƒžxed Shanghai Cds. in English and Chinese,NG,VF-F

RMB: 3,500 US$: 574

RMB: 1,000 US$: 164

1914 Coil. Dragon Opt. stamp cut-out piece,afďƒž xed Hotien Sinkiang seal 27 Mar.,rare,well preserved

*5385 ăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şá˝‹Ô§Ä€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä áŽ„âźźĎ”ă’˜áľŽËˆŕ§żŕ¤žßšÇƒĎ”ßšÇƒĎ¸ßšŕťťáŽ?ä–˛ŕ§˜Ď” ÓŠËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

RMB: 1,000 US$: 164

Coil. Dragon Waterlow and Sons Opt. "ROC" stamp*84,include each a piece of ½c & 1c & 2c in large block,OG,UH,VF

RMB: 2,000 US$: 328 71

72


*5392 The lions Issue of Tibet 1st print cut-out piece*5,affixed Gyantse full seals,well preserved

Рढ⇼೑‍Ü?â€ŹŕťĄă‘žá—‰äš‚âźźĎ”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆă”ŽÓĄŕłšá&#x;¤ŕźŤËˆŕ´›äŤ”ᑈáłœ᎚ŕź?ŕť˝ Üźá ‡ËˆĎžßżÔ˘Ř?áľ•ä•?á–‚á§ ă­˜ËˆÔ­ĎžŕŞ•Ëˆä•—á‡Ľăž•

London Print Junk issue,in complete set,mint,OG,hinged,several toning slightly,VF

RMB: 20,000 US$: 3,279

RMB: 500 US$: 82

The Revolution Commemorative stamp*11(Chan#184-194),lack of $5(Chan#195) in set,all afďƒžxed Mukden full seals Mar. 15th 1913,several thinned slightly,others ďƒžne,rare

ŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ŕť?㞌‍⟟؛‏ಯáŽ?ä–˛á?şä–?áŽ„âźźĎ”ÓŠËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆÇ„â„¸â€ŤâźźŘ›â€ŹÔ­á‘ˆáŽş ŕ§‡ŕłźŕŁŤŇ€ÇƒĎžâ?‹Çƒŕť˝â‹šă„?ŕ´„ŕŚĽâŚ„ËˆâłŒÓ´ĐŽáŽšá´€ŇŽŕĽ„ŕ ŠŇšÔ˘Ó‹ßŽŕŹ‚ĺ ŤŕŚŞĐ ŕł‘ŇŽ äŞ…ä‹śËˆŕ§˘ăšżáŹ“á‘°á¤ˇâ†•ä‹˝â€ŤŘ›â€Źă ąâš?Ëˆâ‰ľáŹŠâ€ŤËˆâźźŘ›â€Źá´˘äš–á‘‡äš‚á„şĎŻĐşĐ Ńşáł?ä†„ä•‘Ëˆä•—á‡Ľ ăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

ÓşáŹşâ œá?šă ?áŽ„âźźÜźŕźŤËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆĎžßżä•?á–‚ŕŚĽĺ’˜ËˆĎžŕŞ•

âŁ‚á„¤ŕł’ă„€Ď”â œă˝“ăŽŁŕ´„áŽ?äš‚âźźŕ žâ ›áľŽËˆäŤ”âˆłá„°Üźá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5389

*5398

*5395

1918 Peking 1st Print Junk 10c issue,Blk.4,with margin,mint,OG,UH,postal forgery made by Japanese for cheating Chinese people,rare,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

*5399 ŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ŕŚ•ăžŚáŽ´ĺ•“ä†Šáżľá¸‹âźźĎ”áľŽËˆŕ˛Żä–?áŽ´ĺ•“Ëˆáľ•á‡Ľăž•Ëˆä˛Šŕ ?â œËˆäŒˆâŽŠËˆÖą á„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5393 ⣂ᄤ೒㽓㎣ഄáŽ?äš‚âźźă„€Ď”â œゴ๊ &KDQ7/ áŽ?ä–˛áŽ„Ď”ÓŠËˆÝŠĐ Ď”áľŽăŁ…á­› á„Ťä‡ƒŕĽ„ĐŽ"3276$*(" &KDQ7/D ä•—á‡Ľăž•ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĎžŕŞ• The lions Issue of Tibet 1st print 2/3 Tangka(Chan#TL4a),Blk.6,word Opt. mistaken for "POTSAGE",mint,rare,NG &UH when Issued,VF

Pek i ng 1st Pr i nt Ju n k proof,i mper f.,ra re,g raved pr i nt,h i nged ,well preserved,Pls. preview

*5396

RMB: 3,000 US$: 492

ÓşáŹşâ œá?šă ?ßšáŽ„âźźŕŚ Üźá¸?Ď”ÓŠËˆÝ…áľŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ• London Print Junk 1c stamp*50(5*5*2),mint,OG,UH,VF

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16

*5400

*5390

ŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ÓĄăžŚáŽ´ĺ•“ä†Šáżľá¸‹âźźŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆŕ˛Żä–?áŽ´ĺ•“Ëˆáľ•á‡Ľăž•Ëˆä˛Šŕ ?⠜ˈ䌈 âŽŠËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Рढ⇼೑‍Ü?â€ŹŕťĄă‘žá—‰äŒ„ßšáŽ„âźźáľŽá­ˆâ œËˆáĄŹâ œËˆäšźßšĺ•“äŻˆá“”ăş–ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš° ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕˇŽá´€ä–ĽÜźŕŞ•Ëˆá­ˆâ œă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Peking 1st Print Junk proof,imperf.,in pair,rare,graved print,hinged,well preserved,Pls. preview

Chan#185 stamp*100 in a full sheet,2c,folded,some Perf. split,mint,OG,UH, bright color,XF almost,rare,Pls. preview

RMB: 3,500 US$: 574

RMB: 4,800 US$: 787

*5394

*5397

*5401

Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ý…ŕŠ ă‘žá—‰äŒ„ŕłšáŽ„âźźĎ”áľŽËˆŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆä•?á–‚ŕŚĽĺ’˜ËˆĎžĐ ŕŞ•

⣂ᄤ೒㽓㎣ഄáŽ?äš‚âźźäš‚âźźĎ”ă’˜Ëˆŕ§żă„€Ď”â œËˆă„€Ď?â œáł?ĺ•“ÇƒáŽ´ĺ•“ŕŚžÝ€á­›äš‚âźźËˆŕťŽ á­„ĐŽáŽťâźźËˆäšźßšá&#x;¤ŕźŤËˆĐ Ϟક

â‡Ľŕł‘ÓşáŹşâ œÇƒŕŁŤŇ€Ď”â œÇƒŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?⟟ञߚࠄŕť?ŕłšáŽ„âźźĎ”ă’˜ËˆÝ…ŕ§˜äŒˆâ ›ŕ§œ ä…ľáľŽËˆŕťŽá­„ŕĽłă›ŠäŒˆâŽŠËˆá­ˆÔ§ĎžŕŞ•

ŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?᎝⟟݅áľŽËˆŕ´›äŤ” â‹žá…ž â€ŤÜ—â€Źá‘ˆá ‡ËˆÝŠĐ ᾎЎä?ˇŕŠ‡ŕŞ•ËˆáŽ´á§ ă­˜Ëˆ Ϟક

The Republic Comm. stamp,$2,mint,OG,hinged,toning slightly,VFF,Chan#206

The Lions Issue of Tibet,include 1st print and 3rd print and off icial stamps,majorities used,part in set,F-VF

London Print,Peking 1st and 2nd Prints,from ½c to $1,mint,total 118 stamps in 6 pages,majorities hinged and OG,VF

Peking 1st Print Junk stamp*15,used,afďƒžxed Hung Hsian 1st Year seal,one is postal forgery,not thinned,VF

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 800 US$: 131

*5391

73

74


*5405 ЁढᏱ೑Āᓔ೑ⲯϪā63(&,0(1ḋ⼼ࡴⲪĀ䰤ᮄⳕ䌈⫼ā䚂⼼ᮄ⼼ܼ༫ˈॳ㛊 䌈⮩ˈϾ߿ࡴⲪᄫ῵বᓖˈ䕗ᇥ㾕ˈϞક 1916 "Hung Shian" Comm. for Use In Sinkiang Issue(Specimens) in complete set,mint,OG,hinged,rare,VF

*5402

RMB: 10,000 US$: 1,639

࣫Ҁϔ⠜Ꮪ㠍ໍ೚ࠄᣒ೚ǃѠ⠜Ꮪ㠍ໍ೚ࠄᓓ೚ᮻ⼼৘ϔ㒘ˈ݅㒘ˈᭈԧֱ ᄬᅠདˈ᮴ᧁ㭘ˈϞક

*5411 ࣫ҀѠ⠜Ꮪ㠍ᮻ⼼ܼ༫ˈ᮴ᧁ㭘ˈϞЁક

*5408

Peking 2nd Print Junk Issue in complete set,used,not thinned,VF-F

ढ࣫≺䱋ऎࡴⲪ᮹೚䴶ؐ㟾ぎ⼼ĀѠक䪅೚āᮄ⼼ᏺ䖍Ⳉঠ䖲ϔӊˈᡬⱑ বԧˈথ㸠᮴㛊᮴䌈ˈ䕏ᖂ咘᭥ˈϞક

Ju n k st a mps,i nclude Cha n #24 4 -247 a nd Cha n #268 -272 ,u se d ,wel l preserved,not thinned,VF

Air Mail Issue Surch. 20s. on 90c. with Japanese Currency,mint,with margin,in Vert. pair,with gap folded,NG,UH,toning spots slightly,VF. Chan#JCA3

RMB: 100 US$: 16

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 100 US$: 16

*5409 ࣫Ҁϝ⠜㟾ぎ⼼䞡ᑚࡴⲪĀ೑Ꮥ೚ߚāᮄ⼼ᏺ䖍ϔᵮˈᡬⱑবԧˈথ㸠 ᮴㛊᮴䌈ˈϞકˈ䕗ᇥ㾕 Peking 3rd Print Air Mail Stamp Surch. "National Currency" $53 on 15c.,mint,with margin,with gap folded,NG,UH,VF,rare.Chan#A49

RMB: 2,000 US$: 328

*5406

*5412

࣫Ҁϔ⠜ǃ࣫ҀѠ⠜㟾ぎ⼼ᮄ⼼ܼ༫৘ϔ༫ˈ݅༫ˈॳ㛊䌈⮩ˈϞક

࣫ҀѠ⠜Ꮪ㠍ᮄ⼼ܼ༫ˈॳ㛊䌈⮩ˈϾ߿䕏ᖂথ咘ˈϞક

Peking 1st and 2nd print airmail issue,in complete set each,mint,OG,hinged,VF

Peking 2nd Print Junk issue,in complete set,mint,OG,hinged,several toning slightly,VF

RMB: 800 US$: 131

*5403

RMB: 12,000 US$: 1,967

࣫Ҁϔ⠜Ꮪ㠍⼼ࡴⲪĀ䰤ᮄⳕ䌈⫼ā䚂⼼ϔ㒘ˈ݅ᵮˈ㔎ᵮԢؐ⼼៤༫ˈ ᭈԧֱᄬᅠདˈॳ㛊᳝䌈ˈ买㡆剰㡇ˈϞક 1st Peking print Junk series Opt. "Limited for Use In Sinkiang Prov.",total 16 stamps, lack of 6 in set,well preserved,OG,hinged,bright color,VF(Chan#PS17 ,PS19,PS24,PS26-PS38)

RMB: 15,000 US$: 2,459

*5407 ᳾থ㸠Ҁ༝㟾ぎ䚂⼼ᮄ⼼ܼ༫ᵮ᮴啓ḋ⼼ϔ㒘ˈഛᏺেϟ㾦Ⳉ㾦䖍ˈ݊Ё ߚ䴶᳝䕏ᖂᧁ㭘ˈԭᅠདˈথ㸠᮴㛊᮴䌈ˈ᮴啓ḋ⼼ᄬϪ㔩㾕ˈ⦡䌉ˈ䇋҆Ј ⦄എ乘㾜 Peking-Mukden Airlines Specimen,in complete set,Imperf.,mint,with right lower corner margin,15c thinned in front,others ne,NG,UH,rare,Pls. preview

*5404

RMB: 60,000 US$: 9,836

ЁढᏱ೑Āᓔ೑ⲯϪā63(&,0(1ḋ⼼ࡴⲪĀ䰤ᮄⳕ䌈⫼ā䚂⼼ᮄ⼼ܼ༫ˈॳ㛊 䌈⮩ˈথ咘ˈ䕗ᇥ㾕ˈϞЁક

*5410

*5413

⇥೑Ꮪ㠍ǃᄭ‫⼼ڣ‬ഄᮍࡴⲪ䰆ⲫ⼼ϔ㒘ˈ݅ᵮˈϞકˈ݅Ͼϡৠഄৡˈ䕗 Єᆠˈ䇋乘㾜

࣫ҀѠ⠜Ꮪ㠍ಯ⃵咘㡆ᇣᴀ⼼ϔ‫ˈݠ‬ᇕ㚠᳝ᧁ㭘ˈ‫ݙ‬义䚼ߚ䚂⼼㔎༅ˈЁϞક

1916 "Hu ng Sh ia n" Com m. for Use I n Si n k ia ng Issue(Speci mens) set,mint,OG,hinged,rare,VF-F

Dr.Sun and Junk Issue anti-bandit Opt. by local P.O.,total 52 stamps,32 different places names,Pls. preview

Peking 2nd Print Junk Stamp Booklet 4,cover in yellow,thinned on back,part stamps missing,F-VF

RMB: 5,000 US$: 820

RMB: 2,800 US$: 459

RMB: 1,000 US$: 164

75

76


*5417 *5423

࣫ҀѠ⠜Ꮪ㠍ࡴⲪĀ䰤ঢ়咥䌈⫼ā䚂⼼ໍߚ‫Ⲫצ‬ᮄ⼼ϔᵮˈॳ㛊䌈⮩ˈϞકˈ 䕗ᇥ㾕

⇥೑㄀ϔ⃵㄀ϝ㡖ǃ㄀Ѩ㡖ᮻ⼼৘ϔᵮˈ݅ᵮˈߚ߿䫔⊝ᎲѠᑈ᳜݁߱कǃफ Ҁජ᠇ˈഛֱᄬᅠདˈ㄀ϔ⃵ᖿֵᮻ⼼䕗ᇥ㾕ˈϞક

The 2nd Peking Print Stamp Opt. with "Limited for Use In Ki-Hei",1c,Opt. in verted,mint,OG,hinged,VF,rare,Chan#KH2a

The 3rd and 5th strips of the 1st Express Letter Issue of ROC,total 2 stamps,affixed Chuanchow seal 10th day of the 6th month in 1913 and Nanking city seal severally,rare,well preserved,VF

RMB: 1,000 US$: 164

*5420

RMB: 1,200 US$: 197

⇥೑䚂⼼ᮄ⼼ϔ㒘ˈ৿Ӻᬺ⠜ᄭ‫ڣ‬ऩ೜ܼ༫ǃᄭ‫Ⲫࡴڣ‬Ā㪝ā䫊‫ܗ‬䚂⼼݁ᮍ䖲 ㄝˈॳ㛊ᖂ咘DŽϞЁક

*5414

St a m p s of RO C,i nclu d e C h a n #320 -325,C h a n # S139 i n blo ck of 6 Etc.,mint,OG,toning slightly,VF-F

࣫ҀѠ⠜Ꮪ㠍ಯ⃵咘㡆ᇣᴀ⼼ϔ‫ˈݠ‬ᇕ໇ᅠདˈ‫ݙ‬义া࠽ϔᵮ䚂⼼ˈϞЁક Peking 2nd Print Junk Stamp Booklet 4,cover in yellow,intact cover,only one stamp inside,VF-F

RMB: 800 US$: 131

RMB: 2,000 US$: 328

*5418 ࣫ҀѠ⠜Ꮪ㠍ࡴⲪĀ䰤ঢ়咥䌈⫼ā䚂⼼䌄ߚ‫Ⲫצ‬ᮻ⼼ϔᵮˈϞકˈᮻ⼼ᵕᇥ㾕 The 2nd Peking Print Stamp Opt. with "Limited for Use In Ki-Hei",2c,Opt. inverted,used,VF,rare,Chan#KH4a

RMB: 1,000 US$: 164

*5424 ⇥೑㄀ϔ⃵ᖿֵ䚂⼼㄀ϝ㡖ᮻ⼼ᵮˈߚ߿䫔࣫Ҁǃॺ䮼ㄝഄܼ䚂᠇ˈֱᄬᅠ དˈϞક The 3rd portion of 1st Express Letter Issue of ROC,afxed Peking and Amoy Etc seals,well preserved,VF

RMB: 1,200 US$: 197

*5421 ⇥೑㄀ϔ⃵ᖿֵ䚂⼼㄀Ѩ㡖ᮻ⼼ϔᵮˈ䫔Ϟ⍋ ⇥೑ ‫ܗ‬ᑈकѠ᳜ᓓϗ᮹᠇ˈ 㗠᥂Ⳃᔩ䆄䕑⇥೑㄀ϔ⃵ᖿֵ䚂⼼থ㸠Ѣᑈ᳜ˈℸ䚂᠇Ўᑈ᳜ ᮹ˈᮽѢথ㸠᮹ᳳˈЎⳂࠡ᠔㾕᳔ᮽՓ⫼ⱘ⇥೑㄀ϔ⃵ᖿֵ⼼ˈᵕ⦡䌉ˈֱᄬ ᅠདˈϞક

*5415 ࣫ҀѠ⠜Ꮪ㠍⼼ࡴⲪĀ䰤⒛ⳕ䌈⫼āᮄ⼼ܼ༫ˈॳ㛊䌈⮩ˈϞક 2nd Peking Print Junk Series Opt. "Limited for Use In Yunnan Province" in set,mint,OG,hinged,VF

The 5th portion of 1st Express Letter,used,affixed Shanghai billngual centralbox seal Dec27 in 1912,used on the earliest date,well preserved,VF.

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 2,000 US$: 328

*5425 ⇥೑ᖿֵ䚂⼼ᮄ⼼ϔ㒘ˈ݅ᵮˈ݊Ё৿亲䲕೒Ѡ⃵ᖿֵ䚂⼼ᵮˈഛ᳾Փ⫼ˈ ֱᄬᅠདˈϞક

*5422

*5419

*5416 ࣫ҀѠ⠜Ꮪ㠍ࡴⲪĀ䰤ঢ়咥䌈⫼ā䚂⼼ञߚ‫Ⲫצ‬ᮄ⼼ϔᵮˈॳ㛊䌈⮩ˈϞકˈ 䕗ᇥ㾕

⇥೑Ꮪ㠍ǃᄭ‫ڣ‬䚂⼼ᴖ䲚ϔ㒘ˈ䚂⼼݅Ͼ⌏义ˈ݊Ё䕗Շⱘ᳝˖࣫ҀѠ⠜䰤 ᮄⳕ䌈⫼Ꮪ㠍⼼ໍ㾦ࡴⲪĀ㟾ぎā⼼ᮻ⼼ϔᵮˈ䚂⼼ഛֱᄬᅠདˈϞક˗঺᳝ 䌈Ꮪ㠍⼼ᆘ೑໪ᅲᆘᇕ݅ᵮˈഛ᳾ᥝ⼼ˈᭈԧֱᄬᅠདDŽ䇋乘㾜

The 2nd Peking Print Stamp Opt. with "Limited for Use In Ki-Hei",½c,Opt. inverted,mint,OG,hinged,VF,rare,Chan#KH1a

6 Pages of Junk and Dr.Sun stamps,well preserved,VF,plus used cover*9 bearing Junk stamps addressed abroad,no stamps missing,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 3,000 US$: 492 77

Express Letter stamp*4 of ROC,mint,include Flying Geese 2nd stamp*3,well preserved,VF

RMB: 3,000 US$: 492

⇥೑㄀ϔ⃵ᖿֵ䚂⼼ᮄϔᵮˈ᳾Փ⫼ˈֱᄬᅠདˈϞક Express Letter 1st stamp of ROC,mint,well preserved,VF

RMB: 3,000 US$: 492

78


*5432 *5429 ⇥೑㄀Ѡ⃵ᖿֵ㄀Ѩ㡖 亲䲕೒ ᮻ⼼ᵮˈഛ䫔࣫Ҁ᠇ˈϔᵮ᳝ᡬ⮩ˈԭᅠདˈ Ϟક The 5th strips(Flying Geese) of the 2nd Express Letter Issue of ROC,total 3 stamps,all afxed Peking seal,one folded,VF

⇥೑㄀Ѡ⃵ᖿֵ䚂⼼㄀Ѡ㡖ǃ㄀ϝ㡖ᮻঠ䖲ϔӊˈ䫔⠯ᑘ ⇥೑ ಯᑈक᳜ᓓϝ ᮹ǃજᇨⒼ ⇥೑ ಯᑈक᳜ᓓѨ᮹㣅∝ϝḐᓣᑆᬃܼ᠇ˈ䕗ᇥ㾕ˈϞક The 2nd and 3rd strips of the 2nd Express Letter Issue of ROC(in pair),afxed Newchuang/Harbin full lunar seal 23th/25th day of the 10th month in 1915,rare,VF

*5435 ⇥೑㄀Ѡ⃵ᖿֵ䚂⼼ࡴⲪĀ⋾ᅾāѠᄫᮻ⼼ᵮˈ݅㒘 䫔फҀජ‫ܗ‬ᑈϔ᳜ कܿ᮹ǃफҀජ‫ܗ‬ᑈϔ᳜ᓓಯ᮹᠇˗ 䫔࣫Ҁ‫ܗ‬ᑈѠᑈᓓಯ᮹ǃ࣫ҀѨᑈϝ᳜ क᮹᠇ˈ݊ЁϔᵮࡴⲪĀ⋾ᅾāѠᄫDŽഛֱᄬᅠདˈᵕᇥ㾕ˈϞકˈᰃ㒘䲚⋾ᅾ ‫ܗ‬ᑈ䚂䲚䕗དⱘ㋴ᴤˈ䇋乘㾜

RMB: 1,800 US$: 295

RMB: 800 US$: 131

The 2nd Express Letter Issue of ROC Opt. with "HUNG HSIEN",total 4 stamps,affixed Peking seals and Nanking city seals severally,rare,well preserved,VF,Pls. preview

*5426 ⇥೑ᖿֵ䚂⼼ᮄ⼼ϔ㒘ˈ݅ᵮˈഛ᳾Փ⫼ˈֱᄬᅠདˈϞક

RMB: 5,000 US$: 820

Express Letter stamp*9 of ROC,unused,well preserved,VF

RMB: 1,000 US$: 164

*5430 ⇥೑㄀Ѡ⃵ᖿֵ㄀Ѩ㡖 亲䲕೒ ᮻϔᵮˈ䫔࣫Ҁ ᖿֵ ಯᑈಯ᳜ϝ᮹㝄Ḛܼ ᠇ˈ㔩㾕᠇ᓣˈϞક The 5th strips(Flying Geese) of the 2nd Express Letter Issue of ROC,afxed Peking(express mail) full lunar seal 3rd day of the 4th month in 1915,rare,VF

RMB: 800 US$: 131

*5433 ⇥೑㄀Ѡ⃵ᖿֵ䚂⼼㄀ϝ㡖ǃ㄀ಯ㡖ᮻঠ䖲ϔӊˈ䫔࣫Ҁ ⇥೑ ಯᑈಯ᳜Ѡ ᮹ǃ༝໽ ⇥೑ ಯᑈಯ᳜ϝ᮹㣅∝ϝḐᓣᑆᬃܼ᠇ˈ䕗ᇥ㾕ˈϞક The 3rd and 4th strips of the 2nd Express Letter Issue of ROC(in pair),afxed Peking/Fengtien full lunar seal 2nd/3rd day of the 4th month in 1915,rare,VF

*5436 ⇥೑㓓㡆ᇣᄫᴎⲪᖿֵ䚂⼼ᮄᴵˈ᳾Փ⫼ˈ݊Ёϔᴵᑩ㒍Ā&+,1$ 3267 2)),&(āব៤ẩ㡆Ϩ㺕ߛԡ⿏䫭ԡ䗴៤বԧˈℸবԧᚙ‫ࠡⳂމ‬ҙ㾕ˈ䕗⦡ 䌉ˈᰃⷨお⇥೑ᖿֵ䕗དⱘ㋴ᴤˈϞકˈ䇋乘㾜

RMB: 1,500 US$: 246

*5427

Express Let ter st a mps O pt. w it h capit al let ters "A.B.C.D",tot al 2 strips,unused,the color of "CHINA POST OFFICE" changed to brown and cut shifted,rare,VF,Pls. preview

⇥೑㄀Ѡ⃵ᖿֵ䚂⼼ঞࡴⲪ$ǃ%ǃ&ǃ'ֵ䚂⼼ᮄ৘ϔᴵˈ݅ᴵˈֱᄬᅠདˈϞ ક 2nd Express Letter and the one Opt. with "A.B.C.D" each,unused,well preserved,rare

RMB: 12,000 US$: 1,967

RMB: 800 US$: 131

*5428

*5431

*5434

⇥೑㄀Ѡ⃵ᖿֵ㄀Ѩ㡖 亲䲕೒ ᮻϔᵮˈ䫔࣫Ҁ᠇ˈ䆹⼼કϞ䚼᳝ϔᴵ῾৥ ᡬⱑবԧˈ㔩㾕ˈϞક

⇥೑㄀Ѡ⃵ᖿֵ䚂⼼㄀Ѩ㡖ᮻ⼼ᵮˈߚ߿䫔࣫ҀѨᑈϝ᳜क݁᮹ǃϝ᳜कϗ ᮹᠇ˈℸЎ ⋾ᅾ ‫ܗ‬ᑈᬍѨᑈՓ⫼ᅲ՟ˈ䕗ᇥ㾕ˈϞક

The 5th strips(Flying Geese) of the 2nd Express Letter Issue of ROC,afxed Peking seal,with folded gap in Horiz.,rare,VF

⇥೑㄀Ѡ⃵ᖿֵ㄀ϝ㡖ǃ㄀Ѩ㡖ᮻ⼼৘ϔᵮˈ݅ᵮˈഛ䫔࣫Ҁ᠇ˈ݊Ёϔᵮ ᠇ᓣ䕗ᇥ㾕ˈഛֱᄬᅠདˈϞક

RMB: 800 US$: 131

The 3rd and 5th strips of the 2nd Express Letter Issue of ROC,total 2 stamps,all afxed Peking seal,rare,well preserved,VF

The 5th portion of 2nd Express Letter,used,afxed Peking seal 16th/17th day of the 3rd month in 1916,well preserved,VF.

*5437

RMB: 2,000 US$: 328

⇥೑㓓㡆ᇣᄫᴎⲪᖿֵ䚂⼼ᮄᴵˈ᳾Փ⫼ˈࡴⲪϡৠഄৡˈֱᄬᅠདˈϞક Express Let ter st a mps O pt. w it h capit al let ters "A.B.C.D",tot al 2 strips,unused,Opt. with different places names,well preserved,VF

RMB: 800 US$: 131

RMB: 800 US$: 131 79

80


*5441 *5438

ä°šâ?‹â€ŤÝŻâ€Źŕťťâ€ŤÜ—‏á?™áˆ…ă˜ ă‘žá—‰âźźŕŚžŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤ŕ§?ĺ’ĽäŒˆâŤźÄ áŽ„âźźÜźŕźŤŕ§˜ŕźŤËˆÝ…ŕźŤËˆŕĽłă›Š áłžäŒˆËˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆĎžĐ ŕŞ•

â‡Ľŕł‘ă““ăĄ†á‡Łá„Ťá´Žâ˛Şá–żÖľäš‚âźźáŽ„Ń á´ľËˆáłžŐ“âŤźËˆßšßżŕĄ´â˛ŞÄ€âˆ¸â‘žŕŚ“Ä Çƒ Āᅕ⊜ᑰ Ä ŕ´„ŕ§ĄËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Assumption of Marshal Chang Tso-Lin Comm. Issue in set(Chan#293-296) and the one Opt. "for Use in Ki-Hei" Issue in set(Chan#KH21-KH24) each,OG,UH,toning spots slightly,VF-F

Express Let ter st a mps O pt. w it h capit al let ters "A.B.C.D",tot al 2 strips,unused,Opt. with different places names,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 500 US$: 82

*5439

*5444

⇼೑㓓㥆ᇣᄍᴎⲪᖿ־䚂⟟ᎄĎ?á´ľËˆáłžŐ“âŤźËˆŕĄ´â˛ŞĎĄŕ§ ŕ´„ŕ§ĄËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ• Express Let ter st a mps O pt. w it h capit al let ters "A.B.C.D",tot al 3 strips,unused,Opt. with different places names,well preserved,VF

ă˝“ŕŁŤâžĽá„şă——á†łŕ˛śă‘žá—‰äš‚âźźáŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ă’˜Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆŇ™ᾎßšä´śŘ?ăš ä´śáł?áľ•ă’šá‡Łăœ…ă›ŠËˆÔ­ŕĽłă›ŠŇ‚â?şËˆŕˇŽá´€ÜźŕŞ•âłŒ

*5442 ä˝­â?ƒâ …ᖋढ⏋⠉ßšâźźÖľäŤ”ŕ žâ ›Ď”ÓŠËˆäŤ”á‘“áŽ˛ä•‚ă ?־ㆅ䚂ӊ ⇼೑ ŕ¤•Đąá‘ˆĎ”áłœ ŕ¤•áŽšŕŚ ŕłœá ‡Ëˆâ„¸ĐŽă’Łá•”á‘“áŽ˛ä•‚ă ?ă ?ĎžÖľă†…á†˜ßŽÖľÓŠĐ&#x;ŕ žâ ›Ëˆâ„¸ä•‚ă ?᠇䆄䕗ᇼ ăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 2,000 US$: 328

The Northwest Scientiďƒžc Expedition Comm. issue,in complete set,mint,Blk. 4,unfolded between Perfs,deguming slightly on back of 10c,OG,almost XF (Chan#329-332)

*5446 äˆ ä°śä­“ă‘žá—‰âźźŕĄ´â˛ŞÄ€áŽ„â­šäŒˆâŤźÄ áŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛á?şĎ&#x;ŕĽ–äŤ Ď”ă’˜ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĺ•“ äŻˆáłžáĄŹËˆĎžŕŞ•

RMB: 6,000 US$: 984

1930 H.K. Edward Baron 4c stamp on cut-out piece,afďƒž xed Canton steamer box seal,rare,well preserved

Tan Yen-Kai Comm. Issue Opt. "for Use In Sinkiang",in set,mint,Blk.4,with lower imprint,OG,UH,unfolded,VF(Chan#PS113-PS116)

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

*5445 ÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€Ť ڣ‏䯨⟟ ӥ೚᎝⟟ಯáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”Ý„áŽ˛ ⇼೑ á““Üżá‘ˆĎ?áłœá““Ď—áŽš âš?ă’“á ‡Ëˆŕ˛ŻáŽ?ä–˛áŽťâźźä•—á‡Ľăž•ËˆĎžŕŞ•

*5443 â‡Ľŕł‘áŻŠáłłă‘žá—‰ÇƒâĄ?âžĄÇƒá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžÝŠŕĄ´â˛Şäš‚âźźáŽ„áŽťâ?‹Ď”ă†…ËˆŕŚşáł?ᎄР೑Ṃ᎝⟟ϔ ăš&#x;ËˆÝ…ä…ľä–ĽáľŽËˆÝŠĐ â‡Ľŕł‘âźźŕťťŕťŽá­„ĐŽáŽ„âźźËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆ ĎžŕŞ•Ëˆá?–ŕ´ŽÓ‹Ř?Ó‹ĺ‚ŹËˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

*5440 â‡Ľŕł‘á–żÖľá†˜ÓŠß ŕ¤ŠĎ”ă’˜áľŽËˆăş™Ń˘äŒˆâ ›äš‰Ëˆá‡?ĎĄŕ§ áŻŠáłłâą˜á–żÖľß ŕ¤Šâą˜ŕĽ„ŕ ‹Çƒă’Œ ä‹źÇƒŕŠ Ő“âŤźâ€ŤŘŽâ€ŹáˆŠâźŽËˆäœĄáł?ăŁ…á­›ä‡ˆáŻ˘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

London 2nd Print Dr.Sun(wide) stamp $5 Blk.4(Chan#328),used,affixed Lanchow lunar seal,rare,VF

*5447

RMB: 100 US$: 16

â‡Ľŕł‘äš‚áŹ“ŕ˛Żŕ¤•ŕ¨źá‘ˆá‡Łŕľ&#x;á“´áŽ„âźźĎ”áľŽËˆä˛Šŕ ?â œŕĽ„ŕ ŠËˆŇ™ŕł‘ŕťŞâł‚á”Šáł?ä†„ä•‘Ëˆŕ˛ŻăžŚâŹš ŕłšËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžĐ ŕŞ•

A box of stamps of ROC. include Comm.,Special,Dr.Sun and Dr.Sun Opt. stamps,around 1000 stamps,majorities are mint,various,well preserved,high value,VF,plus a bag of R8 stamps used of PRC,Pls. preview

Chinese P.O. Express Delivery*15 in pages,Pls. preview

RMB: 400 US$: 66

1936 40 years A n niversar y of post al ser vice miniat u re(souvenier) sheet,ingraved printing,mint with OG,ďƒžne

RMB: 800 US$: 131

RMB: 100 US$: 16 81

82


节约建国小全张 未采用图案试印样印刷全张

*5450

原发行日期:一九四一年六月二十一日

佭␃ଚࡵ⠜⃴䌘⼼᮴啓⼼ಯᮍ䖲䫔ॄѨӊˈ৿ӡߚǃໍ㾦ǃ䌄㾦ǃӡ㾦ǃ䌄೚ 䴶ؐ৘ϔӊˈ䫔ᑓᎲ ⇥೑ ϝकϔᑈकѠ᳜ᓓܿ᮹᠇ˈֱᄬᅠདDŽℸ᮴啓⼼З 佭␃≺䱋ᯊᳳҢॄࠋॖ⌕ߎᴹП᳾ᅠ៤ѻકˈ䕗ᇥ㾕 Postage Due Stamps Hong Kong Commercial Press Print,Blk.4,CTO,imperf., total 5 Pcs.,include 5c,10c,20c,50c,$2,afxed Canton seal 12 28th 1942,rare, well preserved

RMB: 2,500 US$: 410

*5448 ᄭ‫ڣ‬佭␃໻ϰ᳝∈ॄ⼼ࡴⲪ∳㽓Ā᱖԰কߚāбᮍ䖲ᏺ䖍㒌ᮄϔӊˈ݊ЁЁ 䯈ϔᵮ䇃ⲪĀ᱖ߚকߚā 䰜ⳂF ˈॳ㛊᳾䌈ˈ买㡆剰㡇ˈϞક 1940 Dr. Sun H.K. Dah Tung Print Kiangsi Surch. of 3c on 5c(Chan#492c), Wmk.,"Fun ߚ" instead of "Tso ԰",Blk. 9,mint,OG,UH,bright color,VF

RMB: 1,000 US$: 164

*5451 佭␃Ёढ⠜ᄭ‫ڣ‬ӡ೚䚂⼼ᮄᵮᭈ⠜ˈᤎ⠜ˈҎ‫ڣ‬Ёᖗ⿏ԡˈ᮴㛊ˈ᳾㺕ߛˈ ಯ㾦ᇪˈϾ߿ᏺᡬⱑˈֱᄬᅠདˈ᳾থ㸠⼼ˈϞક Dr.Sun Opt. H.K. Chung Hwa print $5 stamp*50 in a full sheet,smooth,central head potrait shifted,NG,uncut,sharp corner,some with folded gap,well preserved,unIssued,VF

RMB: 1,000 US$: 164

ྡྷࡔങྡྷભჿ؉Ӳࡥน෗໻ࠋၟ‫ߙރ‬ಁē֟໻Ӗ໸ࠋၟߙ‫ڳ‬ဏରē෍‫ݛ‬૊ජc٤াc තাcٝЬ‫ضںރ‬ē࿉၅֟Ⴚ࠼‫ߙޖ‬ಁᄍ෗໻dဏରဎະ‫ض‬ᄯ‫ܟ‬ೠࡥԲࢹ͑࿦ᄥēωߜঢ ᄵੋᄔဏର࿦ᄥю໌௦჆ēҮนᄯ‫ڳ‬೎ұ֟໻ᄍ໌௦჆ࠋၟߙ‫໌ڳ‬௦჆ร֟໻͑಴సਛྡྷ ᆦēҮసਛူჾ಴֟໻ᄍ໌௦჆ํৢ࿦೷͑ੋಁ‫ޙ‬cဒ੮cᄜᄩcѤӊcੋᄔ૦༝ԉ࢈ပ Ӗ‫׶‬Е࿓dࠋၟߙ‫໌ڳ‬௦჆นᄯ‫ڳ‬ԛྡྷਛ໌௦჆ē࿙Үၽಁ‫ޙ‬࿦೷ನֱ؏ᅾ੨տұથ‫ـ‬࿦ ᄥēᆠߎӲನᄯ‫ܟ‬ဏჿճҮᄯ‫ڳ‬ԛྡྷਛ໌௦჆ᄍᄷೊdҮนรϰဈೋ࿦ྂ჆۸సॕ࿦೷௦ ჆ēં஍ࠧߎēࢶટนӉಷ‫ٻ‬ଶē‫ݾ‬นქ‫ڬ‬d උჸġઝ ਛର॓೷ē࿦౨ँᆓ၇‫֟ޙ‬໻ఐ୙ᄯ‫ܟ‬੖‫ڳ‬ભၥఐ ࿦ပᄯ࿧ำqᄯ‫ܟ‬ೠࡥပຫ٤ഓ࿦ᄥr *5453

*5452 佭␃Ёढ⠜ᄭ‫ڣ‬ӡ೚䚂⼼ᮄᵮᭈ⠜ˈᤎ⠜ˈҎ‫ڣ‬Ёᖗ⿏ԡˈ᮴㛊ˈ᳾㺕ߛˈ ಯ㾦ᇪˈϔᵮ᳝㰿⋲ˈ঺᳝ಯᮍ䖲ǃܿᮍ䖲৘ϔӊˈ݅ᵮ⼼ˈֱᄬᅠདˈ᳾থ 㸠⼼ˈϞક

*5449 佭␃໻ϰ⠜ᄭ‫ߚڣ‬䫊ࡴⲪĀ᱖԰㙚ߚāᮄ⼼ᮍ䖲ϔӊˈ݊Ёϔᵮ䇃ⲪĀ᱖ ԰㙚԰āˈ䕗ᇥ㾕ˈॳ㛊᳾䌈ˈϞક 1940 SYS 4c on 5c cornbr block of 25 with "double character at center stamp" variety (Chan#480,480a) fresh MNH.VF

H.K. Chunghwa print Dr.Sun stamp*50 in a full sheet,smooth,mint,central head potrait shifted,NG,full size,sharp corner,one stamp with worm eaten hole,plus Blk.4 and Blk.8 each,total 60 stamps,unIssued,well preserved,VF

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,600 US$: 262 83

Ёढ⇥೑Ѹ䗮䚼䚂ᬓᘏሔথ㸠Ā㡖㑺ᓎ೑āᇣܼᓴ᳾䞛⫼䆩ॄḋᓴ῾ϝ䖲ϔӊˈ᳾㺕ߛˈ᮴㛊ˈ䚼ߚ䕏ᖂ∈⏡ˈϞЁ કDŽℸЎ佭␃Ёढкሔॄࠋܼᓴˈ᳾䞛⫼䆩ॄḋᓴ῾ϝ䖲ॄࠋܼᓴⳂࠡҙ㾕ˈ䴲ᐌ⦡䌉ˈ䇋乘㾜 1941 The Thrift Movement souvenir sheet proof(not used) in Horiz. strip of 3,Issued by Ministry Communications General P.O. of ROC,not cut,NG, part with water spots slightly,VF-F,Pls. preview RMB: 8,000 US$: 1,311

84


*5463 âą’ŕś˘ß?â œá„­â€Ť⟟ڣ‏೚ಯáŽ?ä–˛áŽ„Ď”ÓŠËˆĐ ă“ąâ“Łĺ•“ŕŚŹÔ§Ëˆä°œâł‚ă“Şŕ§‹&KDQEËˆâł‚ ᔊӋ㕢䞼ÓŠËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆä•—á‡Ľăž•ËˆĎžŕŞ• 1942 Dr.Sun Issue Paicheng Print(Engraved),mint,Blk.4,Vert. pair imperf. between,Chan#625b,value $420 in catalog,NG,UH,rare,VF

*5454

*5457

㥖㑺ᓎ೑ᇣܟᓴᎄáľŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆŕ˛ŻăžŚá‡Şá¤ŽËˆŕťŽá­„ÜźŕŞ•âłŒËˆĎžŕŞ•

ăĄ–ă‘şá“Žŕł‘á‡ŁÜźá“´ŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤźÄ äŤ”ŕĽ„Ď”áľŽËˆáľ•á‡Ľăž•ËˆäŤ”ăŠ&#x;Đ?á? áˆ…ă˜ ă‘žá—‰ á ‡Ëˆŕ˛ŻăžŚá‡Şá¤ŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆŇ™á‘Šä–?áł?Ď”ŕť˜â†żă‰‡ăş–ŕŚˇËˆĐ ĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

The Thrift Movement miniature sheet*10(Chan#MS1),OG,UH,shar p corners,majorities are XF,VF

RMB: 500 US$: 82

The Thrift Movement miniature sheet Opt. "For Use In Sinkiang"(Chan#PS MS1),CTO,rare,afďƒžxed Comm. seal,sharp corners,OG,UH,VF-F,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 5,000 US$: 820

*5460 㥖㑺ᓎ೑䚂⟟ᎄ⟟༫  ܼ༫໻áŽ?ä–˛Ď”ă’˜ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ• The Thrift Movement issue,in complete set*40(Chan#512-517),mint,4*10 in blocks,OG,UH,bright color,VF

RMB: 1,000 US$: 164

*5464 Đ Öľâ œá„­â€ŤâźźÚŁâ€Źă„€Ń âƒľŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤźÄ ߚᎄ⟟áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆŕ´›ŕĄ´â˛Şá„Ťáżľâż? ÔĄŕŚŹá“–Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆĎžŕŞ• Central Trust print Dr.Sun stamp 2nd Opt. "for Use In Sinkiang",40c,mint,Bl k.8,characters Opt. shifted,rare,unfolded,VF,Chan#PS211

RMB: 800 US$: 131

*5461

*5455

*5458

㥖㑺ᓎ೑ᇣܟᓴᎄáľŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

ăĄ–ă‘şá“Žŕł‘á‡ŁÜźá“´ŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤźÄ äŤ”ŕĽ„Ď”áľŽËˆáľ•á‡Ľăž•ËˆäŤ”ăŠ&#x;Đ?á? áˆ…ă˜ ă‘žá—‰ á ‡Ëˆŕ˛ŻăžŚá‡Şá¤ŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

The Thrift Movement miniature sheet(Chan#MS1),mint,OG,UH,VF

RMB: 100 US$: 16

The Thrift Movement miniature sheet Opt. "for Use In Sinkiang"(Chan#PSM S1),CTO,rare,afďƒžxed Comm. seal,sharp corners,OG,UH,VF,Pls. preview

ÓşáŹşŃ â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäŒ„ßšäŻ¨âźźŕĄ´â˛ŞÄ€ăŠ­â­šÄ ŕťťá„ŤáŽ„Ď”áľŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•Ç„ÝŠŕł‘á–‘ŕĽ„ ŕ ‹ŕťŽŕšźŕŚŹÔ§Ëˆă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Mengkiang Dr.Sun stamp,London 2nd print 2c W. stamp Opt. with large cha racters,Chan#JM43,mint,OG,UH,VF,more ink on National Emblem,rare,Pls. preview

RMB: 500 US$: 82

RMB: 5,000 US$: 820

*5465 Đ Öľâ œá„­â€ŤâźźÚŁâ€Źă„€Ď”âƒľŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤźÄ ߚᎄ⟟áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆÝŠĐ Ď”áľŽâźź â“Łâ˛Şá­›á„ŤŕŚŹÔ§Ëˆä°œâ€Ťâł‚âˆ?ܚ‏ᔊ36EËˆâł‚á”ŠÓ‹㕢䞼áľŽËˆä•—á‡Ľăž•Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆ Ϟક

*5456

*5459

⇼೑ᇣܟᓴᎄáľŽËˆŕ§żăĄ–ă‘şá“Žŕł‘á‡ŁÜźá“´áľŽÇƒÝ…áŁƒäźšâ’Žá‡ŁÜźá“´áľŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆ ŕ˛ŻăžŚá‡Şá¤ŽËˆĎžŕŞ•

ăĄ–ă‘şá“Žŕł‘á‡ŁÜźá“´ŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤźÄ áŽ„Ď”áľŽËˆáľ•á‡Ľăž•Ëˆŕ˛ŻăžŚá‡Şá¤ŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆ ĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Chan#MS2 souvenir sheet*2 and Chan#MS1 souvenir sheet,mint,OG,UH, sharp corners,VF

The Thrift Movement miniature sheet Opt. "for Use In Sinkiang"(Chan#PSM S1),mint,rare,sharp corners,OG,UH,VF,Pls. preview

Mengkiang Half Value Surch. And Opt. On Dr.Sun,Series 4,Wmkd.,15c on 30c,mint,Blk.4,with imprint,Chan#JM119,value $140 per stamp in catalog,rare,OG,UH,VF

RMB: 5,000 US$: 820

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164 85

Central Trust print Dr.Sun stamp 1st Opt. "for Use In Sinkiang",50c,mint,Blk. 16,one stamp Opt. characters omitted,rare,unfolded,VF,Chan#PS202b,value $600 in catalog

*5462 ä˝­â?ƒŕťťĎ°â œáł?âˆˆŕĽ„á„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ßš⟟ڣ‏㊭⭚Āŕť?ăžŚÓĄßšÄ ŕ¤žŘ?ᎄ⟟ಯáŽ?ä–˛á?şŕĽ–äŤ Ď”ÓŠËˆä°œâł‚&KDQ-0Ëˆâł‚á”ŠŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼áľŽËˆä•—á‡Ľăž•ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

RMB: 1,500 US$: 246

86


*5466 *5468

ä˝­â?ƒŕťťĎ°â œáŽ´âˆˆŕĽ„á„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´âźźÚŁâ€ŹÄ€ŕ¤˘ŕŁŤÄ áŽ„âźźŕ˛ŻáŽ?ä–˛á?şĎ&#x;ŕĽ–äŤ ÜźŕźŤĎ”ă’˜Ëˆä°œâł‚ &KDQ-1Ëˆâł‚á”ŠŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼ŕźŤËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆĎžĐ ŕŞ•Ëˆŕ˛Ż áŽ?ä–˛á?şŕĽ–äŤ ă—™ă”Šăž•

⇼೑ᄭ‍ڣ‏Ṃ䗎䚂⟟ᎄ⟟݅â œËˆâ†Łâ œáľŽËˆÝ…áľŽËˆÝ…ĎžŕŞ•âžĄËˆĎĄäžĄŕťĄÇ„ÝŠ Đ ä•—Ő‡âą˜áł?äžĄá‘šĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤÜ—ÚŁâ€ŹáľŽÇƒĎžâ?‹Đ ŕź‚ß?â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäžĽŕłšâźźᵮܼ༫ ŕźŤËˆÜźäšźŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆá­ˆÔ§ĎžŕŞ•

Opt. "North China" stamps in set on Dr.Sun.,Series 4,Unwmkd.,Blk.4,with lower imprint,Chan#JN573-576,value $268 per set in catalog,OG,UH,toning spots slightly,VF-F,rare

D r. S u n R e g u l a r I s s u e , e a c h 10 0 s t a m p s i n a f u l l s h e e t , t o t a l 9 sheets,different,mint,include Chan#802 and #137-138,NG,UH,VF

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16

*5471 â‡Ľŕł‘ßąáłłĐ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘äš‚áŹ“áłžŕŚĽă¸ ä†ŠŕĽ„á¸‹âźźĎ”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆÝŠă„€Ď”áľŽĐŽĺ’˜á?ąâ€ŤÚŁâ€ŹÇƒă„€Ń áľŽĐŽâ‡Ľŕł‘‍ܗ‏㗕㚾âˆ?â‡Ľâ€Ťŕ§˘ËˆÚŁâ€ŹĎ?ᾎЎḋ⟟༳ŕž&#x;ŕĽ„á¸‹Ëˆ â€ŤßšÜ™â€ŹáˆŠâźŽŃšä†’ä…ľá¸‹âźźâą˜Đ á–—ŕł’á¸œŕŠ ä´śŘ?ŕ§ƒăžžâŹ…ă’˜ŕ§œÇ„â„¸ă’˜á¸‹âźźŕ´›áłžŕŚĽă¸ ËˆŇ™â„¸Ď”ă’˜Ëˆá„ŹĎŞá„¸ŕŞ•Ç„â¨˛â€ŤÝŒâ€Źä˛šäš‚á†Šä‹ąâ€ŤÜ&#x;‏áł?áŽťăŽŁËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆ ä‡‹äš˜ăžœ Unissued proof*5 of ROC,unique,well preserved. Ex:Mr.Beckeman

RMB: 180,000 US$: 29,508

*5467 *5469

Đ Öľâ œá„­ ‍ߚ ⟟ڣ‏ϰᎹॴ Ⲫ Ä€áŹ?Ô°ÓĄăžŚÄ áŽ„âźźáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆ á?şŕ§‡Ď&#x;ăžŚŕĽ–äŤ âłˆăžŚä–?ËˆÜźäšźĐŽ e eă‰Ťĺ•“âźźËˆÝŠĐ ŕ§‡Ď&#x;㞌 ă„€ো⟟ԥЎĀÄ ă‰Ťĺ•“â€ŤŕĽłÝ?‏ ⟟ᇣĀÄ Ëˆă”Šăž•Ëˆŕ§ƒă›‘ĐŽâł‚ŕ Ąá ” 㞕ϰᎹॴⲪ㉍啓Ϩ༳⟟োᇣ Ä€Ä âą˜áł”ŕťťáŽ?ä–˛Ëˆá°ƒă’˜ä˛šĐ Öľ â œá„­â€ŤÚŁâ€Źáľ•Ő‡âą˜ă‹´á´¤Ëˆä´˛á?ŒâŚĄäŒ‰Ëˆ ä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

Đ ŕł‘ŕł‘â‡Ľâ€ŤÜŽâ€ŹŃ¨ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰âźźáŽ„âźź༫ܼ༫໻áŽ?ä–˛Ď”ă’˜ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆä•?á–‚ ĺ’˜á­ĽËˆĐ ĎžŕŞ• The 50th Anniv. of The founding of The Kuomintang issue,in complete set*22(Chan#830-834),in large blocks,mint,NG,UH,toning spots slightly,FVF

RMB: 1,000 US$: 164

Cent ral Tr ust pr i nt D r.Su n Surch. of 50c by East Szechwan stamps,Blk.20,mint,with right lowe r cor ne r i mpr i nt , Pe r f. 10.5*11(Chan#643c),Pos. 200 a s c,ba sic st a mp w it h t h i n "16"(Chan#643d),the biggest block so far,rare,Pls. preview

RMB: 38,000 US$: 6,230

*5470

*5472

*5473

ӺᏺĎ?â œá„­â€Ťŕť?ڣ‏೚ᎄ⟟Ꮄ啓ಯáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžĐ ŕŞ•Ç„â„¸áŽ´ ĺ•“âźźâł‚á”Šáłžä†„ä•‘Ëˆă”Šăž•

ӺᏺĎ?â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäŒ„ŕłšáŽ„âźźáŽ´ĺ•“ŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžĐ ŕŞ•Ç„â„¸áŽ´ ĺ•“âźźâł‚á”Šáłžä†„ä•‘Ëˆă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Dr.Sun Yat-Sen Issue Third London Print,$1,Blk.4,Imperf.,mint,toning spots slgithly,OG,UH,VF-F,rare.Chan#825

Dr.Sun Yat-Sen Issue Third London Print,mint,Imperf.,Blk.4,toning spots slightly,OG,UH,VF-F,rare,Pls. preview.Chan#826

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 2,000 US$: 328

Đ ŕł‘ŕł‘â‡Ľâ€ŤÜŽâ€ŹŃ¨ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰âźźáŽ„âźźÜźŕźŤŕźŤá­ˆâ œËˆáĄŹâ œËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĎž ŕŞ•Ç„Ďžßżĺ•“á„¨á“”ăş–Ëˆá­ˆâ œá„ŹĎŞáľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ The 50th Anniv. Of The founding of The Kuomintang Issue,in complete set*100(Chan#830-834),in large blocks,mint,NG,UH,toning spots slightly,FVF

RMB: 11,000 US$: 1,803 87

88


*5481 ⇼೑ᄭ‍ڣ‏᎝⟟ÓŠ äžĄá‘šĐ ŕ¤˘â œá„­â€Ť ڣ‏Ꮄᴾă’?ă’Œ â€ŤÜ—â€Źă‚ŞŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ” Ä€&&áśšä…ż3DVVHGÄ ä–°á••â€ŤÝŻâ€Źáş”áśšá ‡Ë— Đ Öľâ œá„­â€Ťßšڣ‏䞥ᑚá˜?áˆ”ŕĄ´â˛Ş Ä€â€ŤÝŻâ€Źäš‚Ä ŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”Ä€â€ŤÝŻâ€Źäš‚Ꮚ䲚᠔ŕ¤™ŕ˛Żá‘ˆÜżáłœĐąáŽšÄ âš?㒓᠇DŽഛֹᄏᅠ ད Cha n #814 st a mp*2 i n ve r t ical pai r,af f i xe d che ck seal "C.C.0.-áśš ä…ż-Passed",Chan#M9 stamps Blk. 4,affixed army seal 9 Aug. 1945,well preserved

*5478 á‘ˆâ‡Ľŕł‘ăĄ–ă‘şá“Žŕł‘á‡Łŕľ&#x;á“´áŽ„âźźĎ”ă’˜áľŽËˆáłžäŒˆĎžŕŞ•ă&#x;‡ĎžĐ ŕŞ•ËˆŕŚşáł?㥖㑺 á“Žŕł‘ŕĄ´â˛Şäš‚áˆŠă‘žá—‰ŕŚžäŒœâ™’ŕľ&#x;á“´â˛Şă‘žá—‰á ‡ŕ§˜Ď”áľŽËˆäš‚áŹ“ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰á“´Ď”áľŽ

*5474

RMB: 1,000 US$: 164

The Thrift Movement stamp*9,mint,UH,VF to VF-F,plus Chan#MS1 Opt. in Russia & #MS2 afďƒžxed Comm. seals

Ďžâ?‹ŕťťĎ°Ń â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕłšáŽ´ĺ•“ä†Šáżľá¸‹âźźĎ”ÓŠËˆâ„¸ä´śŘ?áłžŕŚĽă¸ Ëˆáľ•á‡Ľăž• Shanghai Dah Tung Reprint Dr.Sun $100 imperf. proof,unIssued,rare

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 10,000 US$: 1,639

*5476 ᾍᏙĐ?á? ă‘žá—‰âźźă•˘ŕł‘äŠ˛âźźŕĽ„ŕ ‹Ý€ŕ§Œŕťťá†‘ä–?䲊ŕ ?â œä†Šáżľá¸‹âźźĎ”ă’˜Ëˆŕ§żĐ á–—ŕźˆâ€ŤÚŁâ€Ź াä–?Ḛ䲊ŕ ?â œŕĽ„á¸‹ŕ§˜Ď”ÓŠËˆäŒˆŃ˘á¸ˇá¸œŕĽŽŕ¤ľă’ŒĎžËˆŕ´›áł?ŕĽ„ŕ ‹ŕ§œă‘şŕ§‹âˇ•Ç„ă”Šăž•ËˆÖą á„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1945 Late Chairman Lin Sen proofs,printed by "American Bank Note Company",W. margin,cut print,rare,well preserved,Pls. preview

*5479 á„­â€ŤÚŁâ€ŹáŽ´ĺ•“ŕŚžâ“Łĺ•“âźźáŽ„âźźĎ”ă’˜áľŽËˆŕ§żâą’ŕś˘Ń â œâ€ŤáżžÜ—â€ŹŕŚ ä–˛á‘Šä–?â“Łĺ•“Çƒâą’ŕś˘Ń â œ ‍ܗ‏Ꮄ啓 ŕŚĽă¸ áŽ´ĺ•“ Çƒâšœŕşżâ€Ťßšڣ‏áŹ?Ô°ŕł‘á?•áŁ’ŕłšá?şâłˆăžŚä–?েä–?ă’Œâ“Łĺ•“ŕ§˜Ď”ÓŠËˆ äŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ• Dr.Sun stamp*4,Imperf. or Perf. dropped,mint,hinged,VF

*5482

RMB: 800 US$: 131

RMB: 17,000 US$: 2,787

â‡Ľŕł‘Ä€ä°¤Ď°ŕŁŤäŒˆâŤźÄ äš‚âźźĎ”ă’˜Ëˆŕ§żŕŁŤá‘‡Đ ŕź‚Ď”â œÇƒĐ ŕź‚Ń â œÇƒă‘žá—‰Çƒâƒ´äŒ˜Çƒâ€ŤÝŻâ€Ź äš‚ÇƒäŤşáŽ˛ŕĄ´â˛ŞáŽ„âźźŕŚžŕŁŤá‘‡Đ ŕź‚â œŕŁ™ăť?âźźŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤Ď°ŕŁŤäŒˆâŤźÄ ŕŚžáŹ?Ř?⟟Ⲫ䍔⟟ Ď”áľŽËˆĎĄŕ§żáłžŕŚĽă¸ âźźÇ„á­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Stamps Opt. with "Limited for Use In North-East",include Chan#NEP7 Etc,without unissued stamps,well preserved,VF,Pls. preview

*5475

RMB: 3,000 US$: 492

Ďžâ?‹ŕťťĎ°â œâƒ´äŒ˜äš‚⼼᳾থ㸠ŕłšÇƒŕłšăŞąăĄ†ä†ŠŕĽ„á¸‹âźźŕ§˜Ď”áľŽËˆă›Šâ œŕĽ„ŕ ‹Ëˆ äŒˆŃ˘á¸ˇá¸œă’ŒĎžËˆâ†Żăƒ¨ßŚäŤ”Ëˆă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Postage Due Stamps Shanghai Dah Tung Print,each a proof of $400 and $800 in blue,offset printing,franked on document paper,cancelled by writing brush,rare,Pls. preview

RMB: 30,000 US$: 4,918

*5477 䚂Ꮣá˜?ሔá&#x;¤ă‚&#x;Ń¨ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰âźźŕť?Մ೚䲊ŕ ?â œä†ŠŕĽ„á¸‹âźźĎ”áľŽËˆŕĽ„Ń˘âą‘ŕ¤ľă’ŒĎžÇ„ ă”Šăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5480

*5483

50 t h A n n iversa r y Of Di rectorate General of Post s proof, $10 0,cut print,rare,well preserved,Pls. preview.Chan#1053

ŕł‘â Šä—ąĎŞŃ ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰âźźáŽ„âźź༫  ܼ༫໻áŽ?ä–˛Ď”ă’˜ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆ ä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆĎžĐ ŕŞ•

RMB: 4,000 US$: 656

The 20th Anniv. of The death of The Father of A Nation issue,in complete set*50(Chan#835-840),mint,5*10 in blocks,total 50 sets,NG,UH,toning spots slightly,VF-F

ă’‘ă‘şâ œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäŒ„ßšäžĄá‘šŕťťĎ°ŕĄ´â˛ŞÄ€ŕł‘á?•á—‰ŕłšÄ áŹ?Ř?âźźá?şä–?áŽ„Ď”áľŽËˆÝŠŕĄ´â˛Şă‘śá„Ť â€Ťâ˛Ş×Śâ€ŹŕŚŹá“–Ëˆä°œâł‚ă“Şŕ§‹&KDQDËˆâł‚á”ŠŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼áľŽËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆäš°ăĄ†ĺ‰° ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•Ëˆä•—á‡Ľăž• Chungking Dah Tung Surch. inver ted with $20 on 2c Dr.Sun,Series 5,mint,with margin,Chan#971a,value $100 in catalog,OG,UH,VF,rare

RMB: 1,000 US$: 164 89

RMB: 500 US$: 82 90


*5490

*5484

äžĄá‘šŕťťĎ°â œá„­â€ŤÚŁâ€Źá—‰ŕłšĎžâ?‹âˆŒá…•ŕĄ´â˛ŞÄ€äžĽŕłšŕť?ăžŚÄ áŽ„âźźá?şä–?ÜżáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆÝŠŕĄ´ â˛Şĺ’Ľá„Ťă˝šâ˛ŞĎ”á­°Ď”â„ˇŕŚŹÔ§Ëˆä°œâł‚ă“Şŕ§‹&KDQ*KËˆâł‚á”ŠŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼áľŽËˆŕŚĽ ă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆĎžŕŞ•Ëˆä•—á‡Ľăž•

ä‡śá­›Ď°â œÇ‰ă‘žá—‰ĐąĎ”ÜżÇŠŕłłŕŁžäš‚âźźŕĄ´â˛ŞáŹ?Ř?áŽ„âźźÜźŕźŤËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

*5487

Tse Wen Tung Print "Comm. 18 Sep." Bandit Opt. And Surch. issue,in complete set,mint,OG,UH,VF

ŕŁŤá‘‡Đ ŕź‚Ń â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹÄ€ä°¤Ď°ŕŁŤäŒˆâŤźÄ áŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛á?şä–?Ď”ă’˜Ëˆäšźßšá?şŕĽ–äŤ Ëˆĺ•“ äŻˆáŽ´áĄŹËˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆĎžŕŞ•

RMB: 500 US$: 82

2nd Peiping Central Print Dr.Sun Issue designated "Limited for Use In North-East" in set(Chan#NE53-NE65),mint,Blk.4,with margins or imprint,unfolded,toning spots slightly,VF

*5494

Sha ng hai Un ion P ress Su rch. Double,one sla nt i ng,10 c on $20,D r. Su n., Se r ie s 11,m i nt , Bl k.8,w it h mag i n s,Cha n # G40h ,value $10 0 i n catalog,NG,UH,unfolded,VF,rare

äžĄá‘šĐ ŕź‚â œá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹäžĽŕłšÓĄŕłšÄ áŹ?Ô°âƒ´äŒ˜Ä€áŽ„âźźâłˆŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäšŠä–?â“Łĺ•“ŕŚŹ á“–Ëˆä°œâł‚ă“Şŕ§‹*'DËˆä•—á‡Ľăž•ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĎžŕŞ• Central Print Dr.Sun Issue Surch. $5 on $40 for Use as Gold Yuan Postage Due,mint in Ver t. pair,Perf. dropped at top margin,rare,NG,UH,VF. Chan#GD9a

RMB: 500 US$: 82

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 2,000 US$: 328

*5491 ŕŁŤá‘‡Đ ŕź‚â œŕŁ™ăť?âźźŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤Ď°ŕŁŤäŒˆâŤźÄ ŕŚžáŹ?Ř?Ä€ÓĄáŁ’Ď›ŕłšÄ áŽ„âźźŕ˛ŻáŽ?ä–˛á?şä–?Ď” ÓŠËˆâ„¸ŕ˛ŻáŽ?ä–˛áł’ĐŽŕť˝â‹šăˆĄä˛šäš‚á†ŠáľŤá‹ťâ€ŤâŤłÜœâ€ŹáŽťăŽŁËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĎž ŕŞ•Ç„â„¸âźźáŽ„âźźá„ŹĎŞă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5485 ä‡śá­›Ď°â œÇ‰ă‘žá—‰ĐąĎ”ÜżÇŠŕłłŕŁžäš‚âźźáŽ„âźźÜźŕźŤáżžŕŚ ä–˛Ď”ă’˜Ëˆŕ§‡ä–?ϔᾎഛЎРᖗ ĺ‚‹ĺ‚™ŕł’â€ŤËˆŕĽ„×Śâ€ŹĎžĐ ŕŞ• Tse Wen Tung Print "Comm. 18 Sep." Stamps in complete set,mint,in pair,the central skulls of the right stamps printed inverted,VF-F

Peiping central print parcel post stamp Surch. "Limited for Use In NorthEast",$500000,mint,bright color,NG,UH,VF,rare,Pls. preview,Ex:Mr.Lin Song

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 10,000 US$: 1,639

*5495 ᄭ‍⟕ڣ‏䰇ॴⲪ áłžŕŚĽă¸ âźźáŽ„âźźÜźŕźŤËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆä°œâł‚&KDQ**Ëˆâł‚á”Š Ó‹㕢䞼ŕźŤËˆä•—á‡Ľăž•ËˆĎžŕŞ• Dr.Sun Issues Chi Yang Surch. with Gold Yuan Currency(Unauthorized),in set,mint,NG,UH,Chan#G76-77,value $500 in catalog,rare,VF

*5488

RMB: 1,000 US$: 164

á„­â€ŤŕŁŤÚŁâ€Źá‘‡Đ ŕź‚Ń â œÄ€ä°¤Ď°ŕŁŤäŒˆâŤźÄ âźź೚ᎄ⟟áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆĎžßżĺ’˜ á­ĽËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĎžĐ ŕŞ•Ç„ä°œâł‚1(Ëˆâł‚á”ŠÓ‹㕢䞼áľŽËˆáŽ?ä–˛ä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹ äš˜ăžœ 1947 Chan# N E61 issue,Bl k.9, $109,m i nt,u nfolded,par t with toni ng spots,NG,UH,VF-F,value $140 per stamp,rare,Pls. preview

RMB: 2,000 US$: 328

*5492 ŕŁŤá‘‡Đ ŕź‚â œŕŁ™ăť?âźźŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤Ď°ŕŁŤäŒˆâŤźÄ ŕŚžáŹ?Ř?Ä€ÓĄáŁ’Ď›ŕłšÄ áŽ„Ď”áľŽËˆâ„¸áľŽáł’ĐŽ ŕť˝â‹šăˆĄä˛šäš‚á†ŠáľŤá‹ťâ€ŤâŤłÜœâ€ŹáŽťăŽŁËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĎžŕŞ•Ç„â„¸âźźáŽ„âźźá„ŹĎŞ ă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Peiping central print parcel post stamp Surch. "Limited for Use In NorthEast",$500000,mint,bright color,NG,UH,VF,rare,Pls. preview,Ex:Mr.Lin Song

RMB: 2,500 US$: 410

*5489

*5486 á„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžŕĄ´â˛ŞâźźáŽ„âźźĎ”ă’˜Ëˆŕ§żÓşáŹşŕ˛Żâ œá„­â€ŤÜ—ÚŁâ€ŹÇƒâ€ŤÜ—â€ŹÇƒâ€ŤÜ—â€Źŕ§˜ᾎ˗ ‍Ü—â€ŹáľŽË—Đ Öľâ œá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹäžĽŕłšŕ¤žßšáŽ„âźźáľŽË—âą’ŕś˘ßŒâ œá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹäžĽŕłšÓĄ 㞌ᎄ⟟ᾎ˗Ϟâ?‹ŕťťĎ°Ń â œá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹäžĽŕłšŕ¤žßšáŽ„âźźáľŽÇ„ŕ§œä…ľáľŽËˆÜźäšź ĐŽŕťťáŽ?ä–˛Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘ËˆĎžŕŞ• Dr.Sun and Dr.Sun Opt. stamps,include Chan#1020-1023,Chan#G2,Chan#G25 and Chan#G36,total 831 stamps,mint,all in large blocks,nice condtion,VF

RMB: 100 US$: 16

⽣Ꮂá &#x;â˛ŞäŤŠŕłšâźźÖľäŤ”ŕ žâ ›Ď”ÓŠËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕťťĎ°Ń â œŕĄ´â˛ŞâźźáľŽÇƒá„­â€ŤÚŁâ€Źŕ¤˘ŕ¤Ťâ œŕĄ´ ⲪáľŽÇƒŕĽ„ă˘…âż˘âźźŕĄ´â˛ŞáŹ?԰䍊೚áľŽËˆÝ…áľŽâźźŕ´›ŕĄ´â˛Şĺ’Ľá„ŤÄ€â˝ŁáŽ˛Ä Ëˆâł‚á”ŠÓ‹Ý… ă•˘äžĽËˆŕ´›äŤ”â˝ŁáŽ˛ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â˝ŁáŽ˛á &#x;Ⲫ䍊೚־䍔⟟ᄏϪ䕗ᇼ ăž•Ëˆä•—âŚĄäŒ‰Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5493

*5496

Foochow Silver Yuan stamps on cut-out piece,bearing Chan#S164 & S170*3 & S174 & S181*2,Opt. with black "Foochow" by hand,total 7 stamps,value $324 according to the Chan catalog,all afďƒžxed Foochow seal 23 Jul. 1949,well preserved,rare,Pls. preview

äžĄá‘šĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäŒ„ŕłšâźźĎžâ?‹Ď?Ď”ŕĄ´â˛ŞäžĽŕłšäŒ„ŕłšáŽ„âźźáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆÝŠĐ áŽşĎžăžŚ áľŽâźźŕ˛´ă’Œá“´áĄŹŕŚ´ä—´á&#x;¤á­›á„Ťâ“Łâ˛ŞŕŚŹá“–Ëˆáľ•á‡Ľăž•Ëˆäšźßšĺ•“á„¨á“”ăş–ËˆĎžŕŞ•

äš‚áŹ“ă‘žá—‰áŽšäš‚âźźáˆŠăžœă‘žá—‰âźźáł?ĺ•“ÇƒáŽ´ĺ•“áŽ„âźźáľŽá­ˆâ œŕ§˜⠜ˈ݅â œËˆáĄŹâ œËˆŕŚĽ ă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĺ’˜á­ĽËˆĐ ĎžŕŞ•

C hu ng k i ng C hu ng hwa p r i nt D r. Su n s t a m p Su r ch . Sh a ng h a i Sa n Yi,$2,Blk.25,mint,characters Opt. omitted at left upper corner as paper folded,rare,part Perf. split,VF,Chan#G28

Postal Day Stamp Exhibition Commemorative Issue,each a sheet of Imperf. (Chan#1061-1062) and Perf.(Chan#1061a-1062a) stamps in complete set,mint,folded,NG,UH,toning spots slightly,F-VF

RMB: 100 US$: 16 91

RMB: 18,000 US$: 2,951

RMB: 500 US$: 82 92


*5503

*5497 Đ ŕź‚â œÄ€ä°¤ŕ§„â‘’äŒˆâŤźÄ ŕŁ™ăť?䚂⟟ಯáŽ?ä–˛äŤ”ŕĽ„Ď”ă’˜Ëˆäšźßšá?şŕĽ–äŤ ËˆäŤ”Ďžâ?‹Ď”йѨ á‘ˆĎ”áłœŕ¤™Ď”áŽšâš?ă’“á ‡Ëˆŕ˛ŻáŽ?䖲䍔༄Ϟâ?‹á ‡ä•—ᇼ㞕

*5500 Ďžâ?‹Đ ŕź‚ß?â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäžĽŕłšäš‚âźźáŽ„âźźĐąáŽ?ä–˛á?şä–?ÜźŕźŤĎ”ă’˜ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĺ•“äŻˆ áŽ´áĄŹËˆĎžĐ ŕŞ•

C e n t r a l P r i n t " f o r U s e i n Ta i w a n " P a r c e l I s s u e (C h a n # T P P1TPP5),Blk.4,CTO,some with imprint,afďƒžxed Shanghai seal 31 Jan. 1950,rare

á‘“Ď°äš‚áŹ“ă…ľâ§šáˆ”ŕĄ´â˛ŞŕĽ„ă˘…âż˘ŕ¤ŠÔĄäš‚âźźáŽ„âźźÜżáŽ?ä–˛á&#x;¤ŕźŤá?şä–?Ď”ă’˜ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´ äŒˆËˆÝŠĐ ᾎá?şá… á­ˆŕĽ–äŤ Çƒŕ˛ŻáľŽá?şâłˆăžŚä–?ËˆĎ”áľŽâłˆăžŚä–?ĐŽä°˜ă˜‡Ď¨ĺ•“á„¨ŕŚŹá“–Ç„ĺ•“ äŻˆáŽ´áĄŹËˆĎžŕŞ•Ç„â„¸äš?ŕ¤ŠÔĄâźźĐ—á‡šŕ§˜â œŕĽ„ă˘…âż˘âźźâŹ…á‘“áŽ˛ŕ¤ŤŇ€ŕĽ„ŕĄľáˆ”ŕĄ´â˛ŞáŹ?ĐŽŕ§˜ âžĄŕ¤ŠÔĄäš‚âźźŐ“âŤźËˆÜźŕźŤÝ…áľŽËˆä°œâł‚&KDQ66Ëˆâł‚á”ŠŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼ŕźŤËˆ ă— ÝŠÜżáŽ?ä–˛á?şŕĽ–äŤ á„ŹĎŞă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Hunan Dr.Sun Silver Yuan stamps in set(Chan#S60-S63),mint,Blk.4,with imprint,unfolded,UH,VF

RMB: 1,000 US$: 164

D r. S u n G o l d Yu a n I s s u e S h a n g h a i C e n t r a l E n g r a v e d p r i n t i n set,mint,Blk.9,with margins,NG,UH,unfolded,VF-F,Chan#G137-138

RMB: 100 US$: 16

*5507

â?Şŕ¤Ťŕ¤ŠÔĄâźźá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹáŽ„⼼ܼ༫ಯáŽ?ä–˛á?şä–?Ď”ă’˜Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆáŽ´äŒˆËˆäšźßšá–‚ĺ’˜Ëˆ ϞРક

Kwang Tung Unit stamps in set,mint,Blk.8,with margin,Chan#S89S94,NG,UH,some with complete imprint or cor ner margins,unfolded,VF,Chan#S89-S94,value $460 per set in catalog,rare,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,000 US$: 164

*5504 Ďžâ?‹ŕťťĎ°Ď?â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹÄ€â˝ŁáŽ˛ŕĄ´â˛ŞÄ äžĽŕłšäš‚âźźáŽ„âźźĐąáŽ?ä–˛á?şä–?ÜźŕźŤĎ”ă’˜Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´ áĄŹËˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆĎžĐ ŕŞ•Ëˆâ˝ŁáŽ˛äžĽŕłšŕťťáŽ?䖲䕗ᇼ㞕

*5508

Dr.Sun Gold Yuan Issue Shanghai Dah Tung 3rd print in set,Foochow Surch.,mint,Blk.9,with margins, unfolded,toning spots sllightly,VFF,rare,Chan#G71-G75

༄㢅⿢⟟ॴⲪáŹ?԰䍊೚䚂⟟ᎄ⟟ܿáŽ?ä–˛á&#x;¤ŕźŤá?şŕĽ–äŤ Ď”ă’˜ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĺ•“ äŻˆáł?áĄŹËˆĎžŕŞ•Ç„â„¸äš?䚂⟟Ў䚂Ꮣá˜?áˆ”ŕž¨á ŹĎžâ?‹â„ˇĐ Đşáˆ”ÇƒâˆŒá…•ŕĽ„ŕ ‹ŕĽ–ŕŚžĎ?ϔ༄ ŕ ‹Ý€ŕ§ŒËˆá‡šáłžŕŚĽă¸ Đ&#x;༄㢅⿢⟟ϔáĄ?ॴⲪá&#x;¤ĐŽäŤŠŕłšäš‚âźźËˆŇšŐŻá‘¨ĐˆáŻŠá‘¨âŤźËˆÜźŕźŤ Ý…áľŽËˆä°œâł‚&KDQ66Ëˆâł‚á”ŠŕŚ–ă——Ó‹㕢䞼ŕźŤËˆă— ÝŠÜżáŽ?ä–˛á?şŕĽ–äŤ á„ŹĎŞă”Š ăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 500 US$: 82

*5498

*5501

Ďžâ?‹ŕťťĎ°ß?â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäžĽŕłšäš‚âźźáŽ„âźźĐąáŽ?ä–˛á?şä–?ÜźŕźŤĎ”ă’˜ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĺ•“äŻˆ áŽ´áĄŹËˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆĎžŕŞ•

Ďžâ?‹ŕťťĎ°á‘‡â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäžĽŕłšäš‚⟟ᎄ⟟йáŽ?ä–˛á?şä–?ÜźŕźŤĎ”ă’˜ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĺ•“äŻˆ áŽ´áĄŹËˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆĎžĐ ŕŞ•

D r. S u n G o l d Yu a n I s s u e S h a n g h a i D a h Tu n g e n g r a v e d p r i n t i n s e t , B l k . 9, m i n t ,w i t h m a r g i n s , N G ,U H , u n f o l d e d , t o n i n g s p o t s slightly,VF,Chan#G128-136

D r. Su n G old Yu a n I s s u e Sh a n g h a i D a h Tu n g f l a t pl a t e p r i nt i n set,Blk.9,mint,with margins,NG,UH,unfolded,toning spots slightly,VFF,Chan#G139-150

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

Revenue Surch. for Use As Silver Yuan stamps in set,mint,Blk.8,with i m p r i nt , NG ,U H ,u n fold e d ,V F,C h a n # S9 - S17,va lu e $125 p e r s e t i n catalog,rare,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

*5505 äş˛ä˛•ŕł’äŤŠŕłšâźźáŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛á?şä–?Ď”ă’˜ËˆŕŚşáł?ߚǃßšáłžâ„ˇá“ŁŕŚĽă¸ âźźËˆĺ•“äŻˆ áłžáĄŹËˆĎžŕŞ•

*5509

Flying Geese Silver Yuan issue,in complete set,mint,Blk.4,with margins,plus unIssued 10c and 16c stamps,unfolded,VF(Chan#S18-S21,SPN1,SPN4)

༄㢅⿢⟟ॴⲪáŹ?Ô°äŤŠŕłšäš‚âźźáŽ„âźźÜźŕźŤáľŽËˆŕŚşáł?ßšă’˜ŕťŞŕŞ•Ď”áľŽ ä‡ƒâ˛ŞŃ˘Đ ŕź‚ ᑇ⠜â€ŤËˆ Ü—â€ŹáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

RMB: 1,000 US$: 164

Revenue Surch. for Use As Silver Yuan Stamps in complete set(Chan#S9S17),mint,UH,VF,plus Chan#S11d

RMB: 1,200 US$: 197

*5499 Ďžâ?‹Đ ŕź‚ß?â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäžĽŕłšäš‚âźź ᣒ೚ ᎄ⟟áľŽá­ˆâ œĎ”â œËˆáĄŹâ œËˆÝŠĐ áł”ŕ§‡ä–?Ď” ߍᾎ䚂⟟ܟ䚟েä–?â“Łĺ•“ŕŚŹá“– ä°œâ€Ťâł‚âˆ?ܚ‏ᔊ㓪ো*HËˆâł‚á”ŠÓ‹㕢䞼ᾎ ˈ ä•—á‡Ľăž•ËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĎžŕŞ•

*5506

*5502 äžĄá‘šŕ¤˘ŕ¤Ťá‘‡â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäžĽŕłšäš‚âźźáŽ„âźźĐąáŽ?ä–˛ÜźŕźŤĎ”ă’˜ËˆÜźäšźá?şâłˆăžŚä–?Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´ áĄŹËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆĎžŕŞ•

Dr.Sun Gold Yuan Issue Shanghai central engraved print,$10,mint,200 stamps in a full sheet,folded,imperf. right margin(Chan#G137e),value $110 in Chan catalog,rare,NG,UH,VF

RMB: 8,000 US$: 1,311 93

*5510

äş˛ä˛•ŕł’äŤŠŕłšâźźáŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛á?şâłˆăžŚä–?Ď”ă’˜ËˆŕŚşáł?ߚǃßšáłžâ„ˇá“ŁŕŚĽă¸ âźźËˆ äšźßšá?şâ œŕ§‹Ëˆĺ•“äŻˆáłžáĄŹËˆĎžŕŞ•

D r.Su n G old Yu a n Iss ue C hu ng k i ng Hwa Na n f lat plat e pr i nt i n set,Blk.9,mint,with corner margins,unfolded,NG,UH,VF,Chan#G151-158

Flying Geese Silver Yuan stamps in set,Chan#S18-S21,mint,Blk.4,with corner margins,plus unIssued 10c(Chan#SPN1) and 16c(Chan#SPN4),some with edition numbers,unfolded,VF

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

Ďžâ?‹ŕťťĎ°â œŕ¤ŠÔĄâźźáŽ„⼼ܼ༫ಯáŽ?ä–˛á?şŕĽ–äŤ Ď”ă’˜Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆáŽ´äŒˆËˆä•?á–‚ĺ’˜á­ĽËˆ Ϟક Shanghai Dah Tung Print Unit stamps in set(Chan#S1-S4),Blk.4,with imprint,mint,unfolded,UH,toning slightly,VF

RMB: 500 US$: 82 94


*5515 ă˝“áŽąäš‚áŹ“ă…ľâ§šáˆ”ŕŚĽă¸ á„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€Źŕł‘â€ŤÝ™â€Źá‘‡Öľŕ¤ŠÔĄâźźáŽ„âźźÜźŕźŤËˆŕŚĽă¸ áŽ´ă›ŠáŽ´äŒˆËˆä?ˇ ŕŠ‡ŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ West Szechwan Domestic Ordin. Unit Stamps,in complete set,Chan#S113138,mint,NG,UH,Pls. preview,postal forgeries

*5511

RMB: 100 US$: 16

ä˝­â?ƒŃŽâŒ†â œŕ¤ŠÔĄâźźáŽ„⼼ܼ༫ಯáŽ?ä–˛á?şŕĽ–äŤ Ď”ă’˜Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆáŽ´äŒˆËˆĎžŕŞ•

*5519 â’ľâŒ†ŕł‘ă„€Ď”â œáą‚ä—Žäš‚âźźáŽťâźźÜźŕźŤáľŽŕ žâ ›Ď”ă’˜Ëˆŕ´›ŕĄ´â˛ŞĎ”á‘ˆĎ—áłœá““Ý áŽšâ‰œä°‡ Üźá ‡Ëˆâ„¸ĐŽâ’ľáą‚äš‚âźźŕŚĽă¸ ä˝ŞáŽšäŤ”ŕĽ„âźźËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5523

Manchukuo 1st Regular Issue cut-out oieces in complete set,used,all afďƒžxed Shenyang full seal Jul. 26th 1932,rare,well preserved,Chan#MK1-MK18

â’ľâŒ†ŕł‘ä—Žäš‚Ď§âŤźâźźäŒ„ßšŕĄ´â˛ŞáŹ?Ř?ߚᎄ⟟áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆŕĄ´â˛Şá„ŤáżľÜźäšźâ€Ťâ˛Ş×Śâ€ŹŕŚŹ á“–ËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 3,000 US$: 492

Manchukuo Surch. on China Mail Issue,2½F. on 2F,mint,Blk.6,Surch. inverte d,OG,UH,VF,rare,Chan#MK104

H . K . A s i a t i c P r i n t Un i t s t a m p s i n s e t (C h a n # S5 - S 8), Bl k .4 ,w i t h imprint,mint,unfolded,UH,VF

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 500 US$: 82

*5512

*5520

á‘“ă˝“äŤŠŕłšá„­â€Ťâźźâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹáŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ă’˜Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆäŒˆâŽŠËˆŕ˛ŻáŽ?ä–˛ä•—á‡Ľăž•Ëˆ Ϟક

â’ľâŒ†ŕł‘äš‚âźźă‘žá—‰äŒ´ä—•â€ŤÝ â€ŹĎ”á´€Ëˆâ€Ť৿ݙ‏ⒾṂÄ€ă„€Ď”â œáą‚ä—Žäš‚âźźÄ áŽ„âźźÜźŕźŤÇƒâ’ľă‘ž Ä€á“Žŕł‘Ď”á‘ˆă‘žá—‰Ä äš‚âźźáŽ„âźźÜźŕźŤÇƒâ’ľă‘žÄ€âą?áľ•ă‘žá—‰Ä äš‚âźźáŽ„âźźÜźŕźŤŕŚžă„€Ď”â œ áą‚ä—ŽáŻ˘Öľâ ›áŽ„Ď”áľŽËˆŕ´›äŒˆŃ˘ŕ¤ľă’ŒĎžÇ„â„¸ă‘žá—‰â€ŤÝ â€Źá‡•ä´śá‡•á‘Šŕ´›ĐŽă“˘ä´śËˆâ€ŤÝ™â€Źä°˜äš‚âźź ŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Kwangsi Dr.Sun Silver Yuan stamps in set(Chan#S77-S84),mint,Blk.4,unfold ed,hinged,rare,VF

*5516

RMB: 2,000 US$: 328

á„­Đ á‰…Ď§äšŹäš‚ä˛šĎ”â€Ťŕ§żËˆÝ â€ŹĎŞâŹ ŕ§˜ŕł‘ŕŚĽă¸ âą˜âłŒÝ‡äš‚âźźŕźŤËˆÝŠĐ ŕťŽá­„ĐŽâ‡Ľŕł‘äš‚ âźźËˆŕ˝–ä˝­â?ƒŕťťĎ°â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒă’‘ă‘şâ œá„­â€ŤÚŁâ€Źă„?Ëˆŕ´›ĐŽáŽ„âźźËˆá­ˆÔ§ŕŞ•âłŒăĄƒŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

A book of complimentary album of Manchukuo Comm. Issue,include Chan#MK1-18,Chan#MK9-22,Chan#MK32-35 and 1st print ordinary postcard,bright color,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

Stamps collection of Dr.Sun Yat-sen,various,mint,total 17 sets,Pls. preview

RMB: 500 US$: 82

*5524 â’ľâŒ†ŕł‘ă„€ŕ˛Żâ œáą‚ä—Žäš‚âźźŕĄ´â˛ŞÄ€ŕ˘¸ŕ˘‡ŕź?Ý€Ä âźźáŽ„âźźŕźŤÜźŕźŤá­ˆâ œËˆá¤Žâ œËˆŕĽłă›Š áłžäŒˆËˆäš°ăĄ†ĺ‰°ăĄ‡ËˆĎžŕŞ•

*5513 â?Şŕ¤ŤäŤŠŕłšá„­â€Ťâźźâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹáŽ„⼼ܼ༫ಯáŽ?ä–˛á?şŕĽ–äŤ Ď”ă’˜Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆáŽ´äŒˆËˆĎžŕŞ•

*5521

*5517

Hunan Dr.Sun Silver Yuan stamps in set(Chan#S60-S63),mint,Blk.4,with imprint,unfolded,UH,VF

RMB: 1,000 US$: 164

Manchukuo "Proclamation of Labour Service Law" 4th print regular issue,in complete set*100 in f ull sheets,mint,smooth,OG,UH,bright color,VF,Chan#MK141-142

á„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒâšœŕşżăŠ­á­›äš‚âźźáłžâ„ˇá“ŁŕŚĽă¸ âźźáŽ„Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆĎĄäžĄŕťĄËˆĎžŕŞ•

áŽšá´€ŕł‘ŕĽ„ŕ ŠÄ€ă‘žâ€ŤÜ—â€ŹŃ ŕ¤—Ý âą’á‘ˆă‘žá—‰Ä á‡•ŕŚˇă’Œŕ˛ŻáŽ?ä–˛á?şä–?áŽ„Ď”ÓŠËˆáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•Ëˆ 䕗ᇼ㞕

Mengkiang Issues with Monglian inscriptions,Dr.Sun and Martyrs,mint,total 13 stamps,different,VF

Port Arthur & Dairen Ared Commemorative 2600th Anniv of Japanese Empire in block of 4,rare,VF

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 500 US$: 82

*5525 *5522

*5514

*5518

ä°Šă˝“ŕ¤ŠÔĄâźźá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹáŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ă’˜Ëˆĺ•“äŻˆáŽ´áĄŹËˆäŒˆâŽŠËˆĎžŕŞ•

á„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒâšœŕşżăŠ­á­›äš‚âźźáłžâ„ˇá“ŁŕŚĽă¸ âźźáŽ„âźźŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ă’˜ËˆÝ…ÓŠËˆĎĄäžĄŕťĄËˆĎžŕŞ•

â’ľâŒ†ŕł‘ă„€Ń â œäš‚áˆ”Ňˇá‡•âźźáŽ„âźźŕŚ ä–˛á?şĎžä–?ă’ŒĎ”ÓŠËˆŕ˛´Ďžä–?ă’Œâ“Łá §ĺ•“á„¨ä—´á&#x;¤ŕŚŹ Ô§Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆĺ•“äŻˆáłžáĄŹËˆĎžŕŞ•

Shensi Dr.Sun Unit stamps in set(Chan#S101-S106),Blk.4,mint,unfolded,hing ed,VF

Mengkiang Issues with Mongolian inscription,unIssued,Blk.4,mint,total 13 Pcs.,different,VF

Manchoukuo 2nd Print P.O. officially Sealed Issue,mint,in pair,with upper margin,imperf. top margin,rare,unfolded,VF

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,200 US$: 197

RMB: 500 US$: 82

95

â’ľâŒ†ŕł‘áˇ›ä‡ á…ˇÓ´âźźáŽšá­›â œŕť?ăžŚáŽ„âźźÜźŕźŤ༫á?şĎžä–?ă’ŒĎ”ÓŠËˆŕ˛´á §á„¨äŤ­ÔĄä—´á&#x;¤ ŕŚŹÔ§Ëˆä°œâ€Ťâˆ?Üšâ€ŹŕŠ Ď•ĎŞâ‡Ľâł‚á”Šŕ´›áłžáł?ä†„ä•‘ËˆßŽäˆ…ŕŞ•Ëˆă”Šăž•ËˆáŽ´äŒˆËˆĎžĐ ŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ Propaganda for Japan And Manchukuo issue,in complete set*2,mint,10c,with top margins,Perf. misplaced,rare,UH,VF-F,Pls. preview,Chan#MK153

RMB: 500 US$: 82 96


*5526 áŽšŕ¤˘ŕŁŤäš‚áŹ“áˆ”ă˘ŁŕŁŤŕĄ´â˛ŞÄ€áŽ„ŕĄ´ŕ´ľäą‹ă¨‘ă‘žá—‰Ä áŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛Ď”ă’˜Ëˆᾎá?şä–? ă’ŒËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•Ëˆŕ˛ŻáŽ?䖲䕗ᇼ㞕 "Fall of Singapore" Comm. Issue in set,mint,Blk.4,some with margins,OG,U H,VF,rare,Chan#JN462-465

RMB: 500 US$: 82

*5533 â‰œä°‡á†˜ŕŁŤŇ€âƒ´äŒ˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľáą‚áą‚ä—Žäš‚âźźߚǃßšŕ§˜áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”â‰œä°‡ â’ľâŒ†ŕł‘ Ď”á‘ˆÜżáłœŕ¤•Ý áŽšá ‡Ëˆŕ˛´â‡Ľŕł‘áŹ“á‘°ĎĄáĄ“ä…¸â’ľâŒ†ŕł‘áŹ“á´—ËˆŃşĎĄáĄ“ä…¸â’ľâŒ† ŕł‘äš‚äŒ˜ËˆáŹ™á˘‰ä–’ŕŁŤŇ€ŕ§˘äŤ”Ä€7Ä á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡Ëˆá‘ŠŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œâƒ´äŒ˜âźźßšáľŽËˆäŤ” ࣍ҀᑈáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1933 Entire cover from Shenyang(16 Aug.) to Peking(21 Aug.),bearing Chan#MK5 & #MK7 stamp each,affixed T seal for invalid postage,plus Chan#D52 stamp*2,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

*5531

*5529 *5527

áŽšá´€á†˜â’ľâŒ†ŕł‘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜Ý…ᾎ ᑈáłœáŽšŕťťäŻžá†˜ŕź?໽佪ă&#x;žá‡•Ď” áľŽËˆäŤ”ŕťťäŻž ᰠ੠ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?ŕź?ŕť˝ ᰠ੠ ᑈáłœ᎚ࠄ䖒᠇˗ ᑈ áłœáŽšĎ°Ň€á†˜áŽ„Ň€ä˝Şă&#x;žá‡•Ď”áľŽËˆäŤ”Ď°Ň€ ᰠ੠ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?ᎄҀ ᰠ੠ ᑈáłœ᎚ࠄ䖒᠇˗ ໻䯾 ᰠ੠ ᑈáłœ᎚㠎⹑佪ă&#x;žá‡•Ď”ᾎDŽഛֹᄏᅠད

ŕ¤˘ŕŁŤäš‚áŹ“áˆ”âŠ‡ŕŁŤŕĄ´â˛ŞÄ€â’ľâŒ†ŕł‘ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰Ä áŽ„âźźÜźŕźŤŕ˛ŻáŽ?ä–˛á?şä–?Ď”ă’˜ËˆŕĽłă›Š áłžäŒˆËˆĎžŕŞ•Ëˆŕ˛ŻáŽ?䖲䕗ᇼ㞕 10 t h A n n iv. of M a n chu k u o C o m m . I s s u e i n s e t , m i nt , Bl k .4,w it h margins,OG,UH,VF,rare,Chan#JN481-JN484

áŽšá´€Ď°Ň€á†˜â’ľâŒ†ŕł‘áŽ„Ň€ä˝Şă&#x;žŃŚá†˜á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜Ý…áľŽËˆŕ´›ĐŽä˝Şă&#x;žá…˛á†˜á‡•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆá„ŹĎŞă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1932 Round-trip FFC from Tokyo(3 Nov.) to Hsinking Manchukuo,well preserved,rare,Pls. preview

RMB: 1,500 US$: 246

19 32 -19 3 6 F F C * 3 f r o m J a p a n t o M a n c h u k u o: (1) O s a k a (3 N o v. 1932)-Mukden(4 Nov.);(2)Tokyo(22 Sep. 1936)-Hsinking(22 Sep.);(3)Blank FFC of Osaka 4 Nov. 1932. Well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

*5534 ቅâ?‹Ý‡á†˜á?ˆĺ’˘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľáą‚ă„€Ď”â œáą‚ä—Žäš‚âźźߚǃߚǃßšâźźŕ§˜áľŽËˆ ŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”á‰…â?‹Ý‡ â’ľâŒ†ŕł‘ Ń á‘ˆŕ¤•áłœĎ—áŽšá ‡Ëˆáł?á?ˆĺ’˘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖą ᄏᅠད 1933 Entire cover from Shanhaikwan(7 Oct.) to Paris(21 Oct.),bearing Chan#MK2 & #MK6 & #MK15 each a stamp,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5530

*5532

â‡Ľŕł‘Ď—â œá?šă ?䚂䌘⠛ ă““ăĄ†äŒ„ßšŕ¤Šâ › Ëˆâ’ľâŒ†ŕł‘ŕźˆä˜§â‰łá†˜áłąĺ‰°á‘‡ŕş¸á…˛á†˜â ›Ď” áľŽËˆŕ˛´â’ľâŒ†ŕł‘ĎĄáĄ“ä…¸Đ ŕ¤˘äš‚áŹ“äš‚äŒ˜Ëˆäš‚äŒ˜ăƒşăšżâŹ?á¸šŇšăžšâƒ´äŒ˜ËˆáŽ•ä–?Ⲫáł?⃴䌘᠇ ä†„Ëˆá ”äŤ”ŕźˆä˜§â‰łá ‡ä†„á‘ˆÓ‘ĐŽᑈáłœáŽšÝ€â€ŤÜ—â€Źă‘žá‘ˆËˆä´˛â‡Ľŕł‘ă‘žá‘ˆËˆă”Šăž•Ç„á°ƒ ă’˜ä˛šá?šă ?ŕł’äš‚äŒ˜â ›ŕŚžâƒ´äŒ˜ä˛šäš‚áľ•Ő‡âą˜ă‹´á´¤Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

â‰œä°‡á†˜ŕŁŤŇ€âƒ´äŒ˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľáą‚áą‚ä—Žäš‚âźźߚǃßšŕ§˜áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”â‰œä°‡ â’ľâŒ†ŕł‘ Ď”á‘ˆÜżáłœŕ¤•Ý áŽšá ‡Ëˆŕ˛´â‡Ľŕł‘áŹ“á‘°ĎĄáĄ“ä…¸â’ľâŒ†ŕł‘áŹ“á´—ËˆŃşĎĄáĄ“ä…¸â’ľâŒ† ŕł‘äš‚äŒ˜ËˆáŹ™á˘‰ä–’ŕŁŤŇ€ŕ§˘äŤ”Ä€7Ä á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡Ëˆá‘ŠŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œâƒ´äŒ˜âźźßšáľŽÇƒŕŁŤŇ€ Ń â œâƒ´äŒ˜âźźßšŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ᑈáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1st Anniv. of Return of Shanghai foreign Concessions Comm. issue,in complete set*100,mint,OG,UH,VF,Chan#JC104-105

1932 7th Pr i nt Ju n k postcard(g reen,2c,lef t card) f rom Tow t aokow Manchukuo(11 Oct.) to Pyongyang,postage due for invalid postage and afďƒžxed postage due seal,rare,Pls. preview

1933 Entire cover from Shenyang(16 Aug.) to Peking(21 Aug.),bearing Chan#MK4 & #MK8 stamp each,affixed T seal for invalid postage,plus Chan#D52 & #D59 stamps,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 2,000 US$: 328

*5528 ᏊಲϞâ?‹âžłâŹ ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰âźźáŽ„âźźÜźŕźŤŕźŤËˆŕĽłă›ŠáłžäŒˆËˆĎžŕŞ•

97

*5535 䖑䰇⹑ศ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆâ’ľáą‚ă„€Ď”â œáą‚ä—Žäš‚âźźŕ¤žßšáľŽËˆäŤ”ŕŞœá‡¨â’ź 䘧 äž  â€ŤÜ—â€Źá‘ˆĎ?áłœá““Ń¨áŽšá ‡Ëˆáłžá…˛á†˜ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽä–‘ä°‡âą‘ŕ¸¨áľ•ä°¤áŻ˘Öľâ ›Ëˆä•—áł?ä?ˇ Pagoda in Liaoyang PPC,plus Chan#MK1,affixed Harbin seal Mar. 25th 1934,well preserved,interesting

RMB: 1,500 US$: 246 98


*5539 äŤşáŽ˛á†˜âŠŠŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľáą‚áą‚ä—Žäš‚âźźßšáľŽËˆäŤ”äŤşáŽ˛ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆ áł?⊊೑áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1935 Entire cover from Chinchow(13 Mar.) to France(28 Mar.),bearing Chan#MK11 stamp,well preserved

*5541 áŽšá´€ŕł‘äš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕŚ â ›ă&#x;žă Žä˝ŞáŽšá…˛á†˜Ď”áľŽËˆĎ°Ň€á†˜ŕ¤ŤŇ€ËˆäŤ”Ď°Ň€ ᰠ੠ ᑈ áłœ᎚佪ă&#x;žă‘žá—‰á ‡Ëˆáł?ऍҀ ⇼೑ á““ŕ˛Żá‘ˆĎ?áłœŃ ŕ¤•áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽ Ď°Ň€ऍҀ佪ă&#x;žá…˛á†˜â ›Ëˆä•—ᇼ㞕

RMB: 500 US$: 82

*5536 á…•á…?ŕŚ“á†˜ŕŞœá‡¨â’źáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľáą‚ă„€Ń â œáą‚ä—Žäš‚âźźă‘śßšáľŽËˆăš ä´śâ…&#x;á„ŹáŁ–ŕ§‹á´ľËˆäŤ”á…•á…? á’‹á–‹ â€ŤÜ—â€Źá‘ˆĎ?áłœĎ?ŕ¤•áŽšá ‡Ëˆáł?ŕŞœá‡¨â’ź ä˜§ŕťŞ â€ŤÜ—â€Źá‘ˆŕ˛ŻáłœŃ áŽšŕ „ä–’á ‡Ç„ ℸЎⒾṂă‘śßšáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ëˆá„ŹĎŞáľ•ă”Šăž•Ëˆăą‘äš‚âźźŕ˛´Öľá‡•á“”á˘šáŻŠăšżŕ žá¤łËˆÔšäš‚á ‡ŕŚžá­›á„ŤÖľá™ƒÖąá„Źá… á­ˆËˆĎĄá•…ŕŞĄÝŠâŚĄă”Šá—ťËˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Žäš˜ăžœ

1935 Round-trip FFP from Tokyo(20 Mar.) to Nanking(21 Mar.),afďƒž xed 1st ďƒ&#x;ight Comm. seal,rare,well preserved

1934 Registered cover from Ninganhsien(30 Mar.) to Harbin(2 Apr.),bearing Chan#MK30,rare,Pls. preview

RMB: 800 US$: 131

RMB: 40,000 US$: 6,557

*5542 ŕ¤ŤŇ€á†˜Ď°Ň€ä˝Şă&#x;žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕŚ ŕłœá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹÇƒßšŕ§˜áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ߚˈ 䍔ऍҀ ⇼೑ á““ŕ˛Żá‘ˆĎ?áłœá““Ď”áŽšâš?ă’“á ‡Ëˆăš ä´śáł?Ď°Ň€ ᰠ੠ ᑈáłœ᎚ࠄ䖒 á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽŕ¤ŤŇ€ă&#x;‡Ď°Ň€äŻˆä˝Şă&#x;žá…˛á†˜á‡•Ëˆä•—ᇼ㞕

*5537 áŽšá´€á†˜ŕŁŤá‘‡ä˝Şă&#x;žá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ᾎ ᑈáłœáŽšŕťťäŻžá†˜ŕŁŤá‘‡ä˝Şă&#x;žá‡•ËˆäŤ”໻䯾 ᰠ੠ᑈáłœ᎚佪ă&#x;žă‘žá—‰á ‡Ëˆáł?࣍ᑇáłœ᎚ࠄ䖒᠇˗ ᑈáłœáŽšĎ°Ň€á†˜ ࣍ᑇ佪ă&#x;žá‡•ËˆäŤ”Ď°Ň€ ᰠ੠ ᑈáłœ᎚佪ă&#x;žă‘žá—‰á ‡Ëˆáł?࣍ᑇáłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽഛ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1935 FFC from Nanking(21 Mar.) to Tokyo(25 Mar.),bearing Chan#305 and #307 stamp each,rare,well preserved

*5540

*5538 áŽšá´€á†˜â’ľâŒ†ŕł‘áŽ„Ň€Çƒŕź?ŕť˝Çƒŕťťä–˛ä˝Şă&#x;žá‡•â ›Ď”ă’˜Ý…áľŽËˆŕťŽá­„á…˛á†˜Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá…  ŕ˝‘ËˆŕŞ•âžĄĎĄäžĄŕťĄËˆä‡‹äš˜ăžœ

Ď°Ň€ă’Łŕ¤ŤŇ€á†˜Ďžâ?‹ä˝Şă&#x;žá‡•Ď”áľŽËˆäŤ”Ď°Ň€ ᰠ੠ᑈ áłœáŽšá ‡Ëˆŕ§ áŽšá˘‰ä–’ŕ¤ŤŇ€ Đ ä•€á†˜á•”Ďžâ?‹Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ŕŠ áłœáŽšáĄŠä—Śá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽĎ°Ň€ ă&#x;‡ŕ¤ŤŇ€ä˝Şă&#x;žá…˛á†˜á‡•Ëˆä•—ᇼ㞕

1934 FFC*2 from Japan to Peiping:(1)Osaka(5 Sep.)-Peiping(6 Sep.);(2) Tokyo(6 Sep.)-Peiping(10 Sep.),rare,well preserved

1935-1936 FFC*6 from Japan to Hsinking,Mukden,Talian of Manchukuo, mahorities used,different,well preserved,Pls. preview

1935 FFC from Tokyo(20 Mar.) to Shanghai(21 Mar.) via Nanking,affixed delivery seal 22 Mar.,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 500 US$: 82

99

RMB: 800 US$: 131

100


*5549 ᄭРቅ‍ڣ‏Ā㉸ऎâĄ?âŤźÄ ŕĄ´â˛Şâ ›Ëˆá‘“áŽ˛á†˜áŽšá´€á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆă’‘ă‘şâ œá„­â€Ťßšڣ‏ Ā㉸ऎâĄ?âŤźÄ ŕĄ´â˛ŞâźźáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”á‘“áŽ˛ ⇼೑ Ď?ŕ¤•Ď”á‘ˆÜżáłœŕ¤•Ď”áŽš âš?ă’“ ᠇ˈ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆă”Šăž•Ëˆăš ŕĽ„äš‚âźźßŽŕŹ‚á‘“ŕ¨žËˆä‡‹äš˜ăžœ 1942 Dr.Sun postcard Opt. "for Use In Kwangtung" from Canton(11 Aug.) to Japan,plus Chan#JK16 stamp*4 in blocks,Ads. on back,rare,well preserved,Pls. preview

*5543 â’ľâŒ†ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜Ý…ᾎ ᑈáłœ᎚ŕź?ŕť˝á‡Łă˝“Ý‡á†˜ŕ§?ᾍá?–á…˛á†˜á‡•Ď” áľŽËˆäŒˆâ’ľáą‚âźźáľŽËˆŕŚşáł?âƒ´äŒ˜á ‡Ë— ᑈáłœáŽšâŠ‹â§†á†˜ĺ’ĽâŠ‡á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆ äŒˆâ’ľáą‚âźźßšᾎ˗ ᑈáłœáŽšŕŞœá‡¨â’źá†˜ĺ’ĽâŠ‡á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľáą‚âźź ᾎDŽഛֹᄏᅠད

RMB: 8,000 US$: 1,311

*5547 *5545 áŽ„Ň€á†˜áŽšá´€á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľáą‚ă„€ŕ˛Żâ œáą‚ä—Žäš‚âźźßšáľŽËˆäŤ”áŽ„Ň€ á’‹á–‹ ᑈ áłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„áŽ„Ň€ŕĽ‡ä­“áŻšËˆáŻŠăšżâš‚ŕťŞÓžâ’ľâŒ†ŕł‘âš‚ă‚&#x;ĐŽä˝Şä›‘Ëˆá‘Šá&#x;¤ ৥ЎᎄҀâĄ?ßżá?–

Manchukuo cover*3:(1)1936 Mukden(11 Oct.) to Kirin,bearing Chan#MK40 & MK42,tied by postage due seal;(2)1942 Aihui(21 Aug.) to Heihe,bearing Chan#MK90;(3)1943 Harbin(24 Feb.) to Heihe,bearing Chan#MK82 & MK84*2 & MK90. Well preserved

â’ľâŒ†ŕł‘ă„€Ď”â œá…ˇÓ´áˇ›ä‡ áŻ˘Öľâ ›ËˆŕŞœá‡¨â’źá†˜áŽšá´€ËˆäŤ”ŕŞœá‡¨â’źĎĄâ?™áźŽäš‚á ‡Ëˆŕ˛´äš‚äŒ˜ ĎĄäŽ‡Ëˆáł?ŕŞœá‡¨â’źâƒ´äŒ˜á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1942 Manchukuo 1st print postcard from Harbin(10 Mar.) to Japan,affixed postage due seal,well preserved

RMB: 500 US$: 82

1942 Entire cover from Hsinking(27 Feb.) to Japan,bearing Chan#MK90 stamp,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 500 US$: 82

*5550 *5544

ŕ¤˘ŕŁŤäš‚áŹ“áˆ”ŕŚĽă¸ Ó“â œá„­â€ŤÚŁâ€Źäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ä€ŕ¤˘ŕŁŤă™šßš Ó“â œá‡Łá„Ťâ › Ä ŕĄ´â˛Şá…˛á†˜â › Ď”áľŽËˆŕŁŤŇ€áŁ–ŕ§‹á†˜á‰…Ď°âŒ˘á…•ËˆŕĄ´äŒˆÄ€ŕŚ&#x;ä™şŃ¸ä–Źâžłâ€Ť×łâ€Źă‘žá—‰âźźÄ ÜźŕźŤËˆäŤ”ᑈáłœ ᎚࣍ҀŕŚ&#x;ä™şŃ¸ä–Źâžłâ€Ť×łâ€Źă‘žá—‰á ‡Ëˆâ„ˇä´śáł?á‰…Ď°âŒ˘á…• ⇼೑ Ď?ŕ¤•Ń á‘ˆŕ˛ŻáłœĎ?᎚âš? ă’“á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸â ›ĐŽŕ¤˘ŕŁŤäš‚áŹ“áˆ”ŕŚĽă¸ Ä€ŕŚ&#x;ä™şŃ¸ä–Źâžłâ€Ť×łâ€ŹÄ ă‘žá—‰âźźä˝ŞáŽšáŁ–ŕ§‹ăžž âœŠá…˛á†˜â ›Ëˆá„ŹĎŞáľ•á‡Ľăž•Ëˆá°ƒă’˜ä˛šâą˜Ő‡ŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5548

*5546

â?‹ŕś˘á†˜ă•˘ŕł‘ŕĽ„ŕ ‹ŕŞ•ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľâŒ†ŕł‘ă„€ŕ˛Żâ œáą‚ä—Žäš‚âźźŕť?ßšâźźáŽ?ä–˛ Ď”ÓŠËˆäŤ”â?‹ŕś˘ á’‹á–‹ ᑈáłœáŽšá ‡ËˆŕŚşáł?ŕĽ„ŕ ‹ŕŞ•ŕŚžá’‹á–‹ă‘žá‘ˆä°˜á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆ 䕗ᇼ㞕

Ď°ŕŁŤŕ´„ŕ¤Žá†˜áŽšá´€áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľâŒ†ŕł‘â’ľáą‚ ßš Ď”áľŽËˆäŤ”á’‹á–‹ᑈáłœ áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

â’ľâŒ†ŕł‘ă„€Ń¨â œáą‚ä—ŽáŻ˘Öľâ › ĺ €ä”ş ËˆáŽ„Ň€á†˜â€ŤŢ†â€Źă“‡á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”áŽ„Ň€Đ ŕź‚ á’‹ á–‹ ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆŕ˛´äš‚äŒ˜ĎĄäŽ‡ăšżáŽ„Ň€Đ ŕź‚äš‚áˆ”ăžšĐŽâƒ´äŒ˜ËˆäŤ”Ä€áŽ„Ň€Đ ŕź‚äš‚áˆ” áłžă’‡äŒ?ϥ䎇ßšÄ âƒ´äŒ˜á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1940 Airmail from Haicheng(18 Jul.) to USA,bearing Chan#MK80 stamps Blk.4,well preserved,rare

1942 Registered cover from northeast of China to Japan(6 Feb.),bearing Man Ord.5 stamp 10c,well preserved

1942 P27a Manchukuo 5th Print Regular Postcard from Hsinking(25 May) to Okinawa,afďƒžxed postage due seal,rare,well preserved

1943 NC3 Dr.Sun postcard registered from Peking(30 Mar.) to kining of Shantung(3 Apr.),plus Chan#J N561-563 issue,in complete set,well preserved,rare,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 500 US$: 82

101

102


*5551 ᄭРቅ‍ڣ‏Ā㉸ऎâĄ?âŤźÄ ŕĄ´â˛Şâ ›áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜Ď”áľŽËˆâˆŠŕźˆá†˜á´€ŕś´ËˆŕĄ´äŒˆáŹŠŕ˛˛Ďžâ?‹âžłâŹ  ă‘žá—‰âźźÜźŕźŤáľŽËˆäŤ”âˆŠŕźˆ ⇼೑ ᑈáłœáŽšá ‡ŕŚžă‘śăĄ†áŁ–ŕ§‹á ‡ä†„Ëˆăš äŒˆáŁ–ŕ§‹á´ľËˆ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â‰şäą‹ŕ¤Žá´€ŕś´áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜â ›á„ŹĎŞă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1943 Registered Dr.Sun postcard Opt. "for Use In Kwangtung" from Swatow(1 Sep.),plus Chan#JC1-JC4 Issue,afďƒž xed red registered seal,bearing registered strip,rare,well preserved,Pls. preview

*5556 Ďžâ?‹á†˜á–‹ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şá…&#x;ᄍРढ⇼೑ŕť?ăžŚäŤŠĎ”áľŽËˆäŤ”âˆłă˘Łá•¤á†Š âˆ›â€ŤÜ—â€Źá‘ˆŕ¤•Ń áłœŕ¤•Ń¨ŕ¤Šŕłœá‘†áŹƒÜźá ‡Ëˆăš ä´śáł?ᾎϞâ?‹ŕ§ áŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•— ᇼ㞕

RMB: 2,500 US$: 410

*5554 ŕŞœá‡¨â’źá†˜á…•âŠśá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľáą‚âźźßšáľŽËˆäŤ”ŕŞœá‡¨â’ź á’‹á–‹ ᑈáłœ᎚ á ‡Ëˆáł?ᅕ⊜áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5558

1912 Cover f rom Shanghai(15 Dec) to Ger many,bear ing Chan#159 stamp,afďƒž xed Hsu Chia Hui lunar seal and Shanghai transit seals,rare,well preserved

áľŠŕźˆá†˜á–‹ŕł‘áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆăś´ĺ•­ŕĄ´â˛ŞâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”áľŠŕźˆâ€ŤÜ—â€Źá‘ˆáłœ áŽšá ‡Ëˆáł?áłœáŽšŕŁŤŇ€Đ ä•€á ‡ŕŚžá–‹ŕł‘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1912 Enti re registered cover f rom Chentow(4 Jul.) to Ger many(18 Jul.),bearing Coil. Dragon stamps,via Peking(5 Jul.),well preserved

RMB: 100 US$: 16

1945 Entire cover from Harbin(11 Nov.) to Ningpo(29 Nov.),bearing Chan#MK89 stamps,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 500 US$: 82

*5552 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÄ€ă‰¸âł•ŕŚĽá†˜Ä ŕĄ´â˛Şâ ›áŽ„Ď”áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ Dr.Sun postcard Opt. "for Use In Kwangtung",unused,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5553

*5555

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÄ€ă‰¸âł•ŕŚĽá†˜Ä ŕĄ´â˛Şâ ›Ëˆá‘“áŽ˛á†˜ä˝­â?ƒá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤÚŁâ€Ź Ä€áą–ŕŹ‚ŕŚ•ŕłšÄ ŕĄ´â˛ŞâźźĎ”áľŽËˆäŤ”á‘“áŽ˛ ⇼೑ Ď?कĎ?á‘ˆŕ¤•Ń áłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽš âš?ă’“ á ‡ËˆÖą á„Źá… ŕ˝‘Ëˆă”Šăž•Ëˆăš áł?㊒㕢á &#x;ă’Źŕł’Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

ĺ’˜á?ąă‘žâ€ŤÜ—â€Źŕ˛Żŕ¤—Đąâą’äłŠĐąá‘ˆĐąáłœá““Ď”áŽšËˆâ€ŤÝŻâ€ŹáŹ“ßšá‘°á˜?â§šŕť˜á†˜â€ŤÝŻâ€ŹáŹ“äšźä­“ŕťťŕľ&#x;݀᭛ á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆáłžäŒˆâźźËˆâ˛Şáł?Ď?ᾎâˆ?᭛㆚ᄍ‍ݯ‏ᏓᑰᅏáŽ?ŕťťŕĽ„Ç„â„¸Ý€á­›á‡•â„ˇä´śĐşâ€ŤÝ­â€Ź Ä€ĺ’˜á?ąă‘žâ€ŤÜ—â€ŹÄ ËˆßŒá°’ä´˝ŕŠ‘áŻŠŇˇăĄ†á”˝ËˆĐŽä•ŻŃšä´˝ŕŠ‘äžĄă˝•á­›â ˝ËˆâŚĄäŒ‰Ëˆä‡‹Ň†ĐˆâŚ„ŕ´Ž äš˜ăžœ

ŕť˝â‹šá†˜ă•˘ŕł‘ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ßšáľŽÇƒßšáľŽËˆÝ…áľŽâźźŕ§œäš‚äŒ˜ ßš ăƒşŕ§œä?™äžĄäš‚䌘 ËˆäŤ”ᑈáłœáŽšŕť˝â‹šĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?ŕ§ áŽšŕť˝â‹šâŠŠŕł‘ á…śäš‚áˆ”Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Large ofďƒžcial cover with "Huang Emperor Era" in front,addressed on 11 11th 1911,rare,Pls. preview

1912 West cover from Tientsin(13 Feb.) to U.S.,bearing Chan#129 and #134(total 16c),well preserved

1913 Used cover from Peking(11 Nov.) to Edinburgh British(24 Nov.),bearing London Print Junk stamp 10c,afďƒž xed Peking-Mukden railway seal,rare,well preserved

RMB: 8,000 US$: 1,311

RMB: 800 US$: 131

RMB: 1,000 US$: 164

1944 Dr.Sun postcard Opt. "for Use In Kwangtung" from Canton(14 Dec) to H.K.,plus Chan#JK17 stamp,beautiful handwriting pictrue on back,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 10,000 US$: 1,639 103

*5559

*5557

ŕŁŤŇ€á†˜ăŁ…ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œá?šă ?ßšĎ”áľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€Ń á‘ˆŕ¤•Ď”áłœŕ¤•Ď”áŽš á ‡Ëˆăš ä´śáł?Ň€ŕź?ᖿ䔺 Ď” Ń á‘ˆŕ¤•Ď”áłœŕ¤•Ń áŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžâ …Ď•ŕˇľáłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽÓşáŹşâ œá?šă ?âźźä˝Şá‘ˆŐ“âŤźá…˛Ő&#x;Ëˆá ”äŤ”â˜żä”şäš‚áˆ”á–żä”şá ‡ä•—á‡Ľăž•

104


*5560 Ďžâ?‹äş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜âŠŠŕł‘ËˆäŒˆâ€ŤÜ?â€ŹŕťĄâźźßšÇƒÝ…ŕŠ âźźßšŕ§˜áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ” Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?ŕź?ŕť˝Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5562

1913 Shanghai PPC from Shanghai(16 Jan.) to France,bearing Chan#186 and #196 stamp each,via Mukden,well preserved

ŕŁŤŇ€á†˜Đ?ĺ‘şá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆăś´ĺ•­ŕĄ´â˛ŞâźźŕŚžÝ…ŕŠ ă‘žá—‰âźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ” ࣍Ҁ ⇼೑ Ń á‘ˆĎ?áłœŕ¤•Ń áŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?Ä€âŹ…á´€áˆ”ŕ Ąáś°Öľă†…á“”ßŽÄ ä°˜á ‡ŕŚžáłœ᎚ ŕŁŤŇ€âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”á ‡Ëˆáł?Đ?ĺ‘şáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 500 US$: 82

1913 Cover from Peking(12 Mar.) to Denmark(27 Mar.),bearing Chan#167 & #172 & #198 stamps,well preserved

RMB: 2,500 US$: 410

*5564 á˝šâƒľá†˜äšĽáŽ˛ă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şŕťťŕł‘á„Ťŕť?ßšáżžĎ?ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”á˝šâƒľ ⇼ ŕł‘ Ń á‘ˆŃ¨áłœá““Ď”áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?ŕťŽáľŽĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1913 Red Band Cover from Yutze(21 May) to Chengchow,bearing Chan#167 stamps in Horiz. strip of 3,with transit seals,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5566 Ďžâ?‹äş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜ĺ•­áŽ˛ËˆáłžäŒˆâźźËˆäŤ”Ä€7Ä á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡ÇƒĎžâ?‹ᑈáłœ᎚ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Çƒŕ§ áŽšĎžâ?‹áŽšäšźáˆ”á ‡ŕŚžă?„Ḛ᠇ˈáł?ᑓᎲáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžĺ•­áŽ˛áłœ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸â ›á ”äŤ”ŕ§ Ď”áŽšĎ?áľŽĎĄŕ§ á¸‹á“Łâą˜Ďžâ?‹á ‡ä†„Ëˆä•—á‡Ľăž• 1914 Shanghai PPC from Shanghai(9 Jan.) to Lungchow(29 Jan.),no stamp on it,afďƒžxed T seal,via Canton(15 Jan.),rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5563 ĺ“§âŒžá‰“ă’ŁĎžâ?‹á†˜ăŁ…ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ€ŤÜ?â€ŹŕťĄÓĄßšäŤŠŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”ĺ“§âŒžá‰“ ⇼೑

Ń á‘ˆŕ˛ŻáłœßąĎ?᎚㣅âˆ?ă?„á¸šá ‡Ëˆăš ä´śáł?ŕĽşäŽźŕ§ áŽšĐ ä•€á ‡Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹Ëˆáłœ ᎚ѸϞâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”äŤ”á ‡á†˜ßŽËˆáł?㣅೑áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ç„â„¸á‡•á ”äŒˆâ€ŤÜ?â€ŹŕťĄÓĄßšäŤŠ äš‚âźźĐŽáĄŹâą‘ŕŚŹÔ§âźźËˆáľ•á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5561 áľ áŽ˛á†˜äšĽáŽ˛ă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ€ŤÜ?â€ŹŕťĄă‘žá—‰âźźŕŚ•ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”áľ áŽ˛á‘°ᑈáłœ áŽšá ‡ŕŚžáľ áŽ˛ă‘śăĄ†Öľáś°á ‡Ëˆáł?䚼ᎲáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1913 Entire Red Band Cover from Hangchow(31 Jan.) to Chengchow(7 Feb.),bearing Chan#186 stamp,well preserved

1913 Cover from Kulangsu(3 Apr.) to British(21 Apr.) via Amoy and Shanghai(6 Apr.),bearing Chan#187 stamps in pair,affixed French P.O. in Shanghai seal 7 Apr.,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 800 US$: 131

*5565 ऍҀ㒣Ϟâ?‹á†˜ăŁ…ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şá˝‹á„ŤĐ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘ŕť?ßšâźźáľŽÇƒŕŚ•ßšâźź áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”ŕ¤ŤŇ€ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹Ëˆŕ§ áŽšŃ¸ Ďžâ?‹âŠŠŕł‘á…śäš‚áˆ”Đ ä•€á†˜ßŽÇ„âŹšáł?ă°żâ‹˛Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1913 Cover from Nanking(2 Aug.) to British,bearing Chan#170 & #172,via Shanghai(4 Aug.),worm eaten slightly,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

*5567

RMB: 2,000 US$: 328

âŒ˘ŕ¤Ťá†˜á–‹ŕł‘á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œá?šă ?ߚǃߚǃߚǃߚǃŕť?ŕłšâźźŕ§˜Ď”áľŽËˆ Ý…áľŽâźźËˆäŤ”âŒ˘ŕ¤Ťá‘° ⇼೑ Ď?ᑈĎ?áłœÝ áŽšăŁ…âˆ?ă?„á¸šá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1914 Cover from Tsinan(6 Mar.) to Germany,bearing Chan#219-213 each a stamp,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16 105

106


*5571 㽓ᅕᆘ㣅೑ᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈࣫Ҁϔ⠜Ꮪ㠍⼼ߚᵮˈ䫔㽓ᅕᑰ ⇥೑ ಯᑈѨ ᳜क᮹㝄Ḛ᠇ˈ᳝݄Ꮂᑰ᳜᮹ǃ㽓ᅝᑰ᳜᮹ǃҀ༝㸠ࡼ䚂ሔ᳜᮹Ё䕀 ᠇ঞ㣅೑᳜᮹ࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠད

*5568 ᑈ䯈Ё೑‫ݙ‬ഄᆘᖋ೑ᅲᆘᯢֵ⠛ϔ㒘ˈ݅ᵮˈഛϡ䞡໡ˈ݊Ёᵮࡴ䌈᮹ᴀ೼ढᅶ䚂ǃᵮࡴ䌈֘೑೼ढᅶ䚂ˈ݊ԭᵮഛࡴ䌈Ꮪ㠍⼼ǃ䫔 Ё೑‫ݙ‬ഄकԭϾഄৡ᠇䆄DŽ಴䚂ӊ‫ݙ‬ᆍ໮Ўᖋ೑䯈䇡೼䖰ϰᬊ䲚ࠄⱘᚙ᡹ˈ䚂ӊ㒣㽓ԃ߽Ѯ䚂䏃Ё䕀䗨Ё㹿֘೑ᚙ᡹㒘㒛៾㦋䫔֘೑Ẕᶹ᠇ˈᵮ ᯢֵ⠛Ёⱘഄഔܼ䚼㹿ᣪᥝˈ‫ݙ‬ᆍܼ䚼㹿⍖ᢍˈ䚂ӊ᳔㒜㹿֘೑ᚙ᡹㒘㒛‫≵݀ܙ‬ᬊDŽℸЎᇥ㾕ⱘ䯈䇡ᯢֵ⠛ˈ䰘ᏺⳌ݇䇈ᯢ䌘᭭ˈ䇋҆Ј⦄എ乘㾜 1915-1917 Entire postcard*40 addressed from China(Peking, Tientsin, Shanghai, Kwangtung Etc.) to Germany, different, referred to the information which collected by German Spies in Far East, but Germany and Russia are hostile at that time, so these mails were intercepted and conscated by the Russian intelligence organization, very interesting, Pls. preview

RMB: 10,000 US$: 1,639

൞‫׺‬ള㻡‫Ⲻޢݻ‬䰪䉃‫ؗ‬Ԭ ྡྷّ૝௶ԅ‫ݖݯ‬แၽྡྷสࢺ‫ܜ‬ԅೌϿଶᄯ֟ຣॴუଛੜ໰ଫēუಾ੖‫ڳ‬Ѻ୙ᄯ‫ڳ‬ᆫШߎԅ‫ڛפ‬ੜ ໰ଫēပЩьcෳ൥c๦‫ܕ‬ԉᅗ੠࠿Ԥۤࠇԁdუଛੜ໰ଫ౨࢈ඬပШߎԅ੖‫֨ڳ‬ҏରēّιඬပఐ ·ၽ‫ࢺܟ‬ဏۤ֌‫ڳ‬ၽ‫ࢺܟ‬ဏēҹࢡუ໔ဏߑ‫ߑೌํޛ‬ఆԙᄖྙਠပ‫ߑޗ‬ఆԙᄖēӬಾҶဏҤԅ߸էࢶ ྻࢡѻუ໔໰ߑ࢈ၽ ભ޷ဎᄯ‫ڳ‬ԅͺ࠸cඟࠣc౨‫ں‬c‫ڜ‬ᄼc‫ࣇۑ‬ԉӖьೇ‫ޗ‬ѻēӲ௶ྙ ပࣿᆑౖՊቤᄼ؉c‫ڜ‬Պ଼ۤԉუྂԅ໌ԙֺԅဏߑē֗უଛੜ໰ଫ౨࢈ပ࠸‫׫‬໻ՎဏࡥԉᄯᅧҤē ωயਤྡྷਛ౨ੋྙ՛ပ֌‫ڳ‬ԅᄯᅧҤ‫޿ރ‬АҤ‫ޚ‬ēӬํྡྷैෳԅ൐ਬ՛ਠပӾӒҤdᆍ຅Аࢡ‫܊‬ēแ ࠹དԅ֟ຣēუଛੜ໰ଫ౨ೌߑఆۤ‫ߑޗ‬ఆԅԙᄖ࢈΄෫௠‫ݧ‬ැ੫ēੜ໰ଫ౨ೠໟԅઝఘྙ௦Ϧ΄ැ ੫Ԅ‫֥ํ܌ދ‬ಭιēუ࿤୯ॴแ‫ݾ‬Ӗԅ໶௟dddddd ඹ‫ڶ‬ཙࡎ֟ຣუଛੜ໰ଫ࢈ಾྻԃำೠໟē֗ੜ໰ଫԅઝఘࡈ௶ಾԃ‫ڳ‬ၽၙՊԙ௕‫ݦ‬௜ԅ੶໔ಊ ਽ԅெͱ໰๯ēუ໔ੜ໰ଫҶᄯ‫ڳ‬ԅ੶ྡྷّьೇပ‫ڟ‬৐ԅ‫ޗ‬ชԃ‫ݧڳ‬ୣ൐૘ᄽ‫ޥڳ‬ē֗யලྡྷّьೇ ൎ‫ޗ‬ѻԅອُನ޷࠹ఆԅྡྷᄐēუଛ໰ߑ՛ඹ‫ڶ‬ᄯ‫ڳ‬ԅ࠸‫׫‬තাᄯᅧēᆫᄴ՛ԗӒਁᄽऺēຸರဈ๦ ϕॆཐතাဏা‫ޗ‬ၮช൐ԅંԅԙd ௶֗ԛྡྷұಷ࠘ӖႾನ୙ԅౌܿ֌‫࠼ྸڳ‬ᔋᔋࢶฒॴēྡྷֺੋ༓ྑੋճ຾ԃ‫ڳ‬უྂԑճ‫ڳ‬ԅฏໝē খྡྷֺੋ‫ڳ‬ઝ·ಆရပྡྷଛஜӖԅപป̎๓ᅭ୯࿌ԅఆಶၽઙ‫ي‬੡dӬಾဎӲನౌܿ֌‫ڳ‬೎՛kಜΔ ԄͭუᆶьೇԅԙसสᄢۤႾ৛໿ൎࢅՇēൎပࣿᆑཐᄽԅ໰ߑ՛Ρ༖ඹ‫ڶ‬๦ϕॆཐතাᄯᅧӾუᆶ ьೇᄍ‫܊‬Ϭટ‫ޗ‬ช૘ᄽୣ൐‫ޥڳ‬ēઊ໔ႾՖၽၙՊԅԃ‫ڳ‬Ծͱఆၔਠပԁাࢶྻၮഢუ໔ಊ਽ԅ໰ߑē ᄚટॆဈ֌‫ڳ‬ఆԅ๦ϕॆཐဏাຕߜ໰ߑ֟ชġఫԥc૓ฏcӥ৺c۠इۤఫಶē௶‫܊‬ၼ֟ชԃ‫ڳ‬d Ҳੜԅఐ֙ਃఆॆဈუ໔ࢡ୯ࣿ຾৊ဓੜ໰ଫԅ໰ߑҎԞெͱēဈྡྷّᆫҲੜԅֺ֥ආ෢ॴெͱ ΄ࠉ‫ݦ‬ԅࢶટē໰ߑၗၗϢծԅٗ໭ᆂēωලನٕၽ̸ळc৞շcਥ‫ڳ‬ԉԙ՛ලನนҮٝᆴԅఆ‫ܚ‬ඹ ပํdӬಾუྡྷ஭ωׄྡྷ֨‫פ‬ഈē࿺ပ‫ަغ‬ൌౖॽ࿪͎ೊࢄԅ֌‫ڳ‬ఆ࠾ࢄॴē൐ਬюोॴֱ޷Ծᆦᄎē ᅥਪؕ႓޿Аࣿชဟ๦ϕॆཐතা޷ԅ໰ߑۤԨ‫ܥ‬ԅ޳ධē໰ߑΡ༖ඹ‫޿ڶ‬А‫܊‬Ϭટׂ໻ē֗უ໔ࣿ ᆑᄯ‫੶ڳ‬ԙඟᅖ߽༉ԁၝԅಊ਽ဏߑᆫᄴ௯ਠટඹ‫޿ڶ‬Аē΄֌‫޷ֱڳ‬Ծᆦᄎࠉ‫ݦ‬ēဟಾԙᄖ΄෫௠ē ઝఘ΄ැ‫؟‬ēωயรટӒӾ൐ԅંԅԙd แํҶАࢩუ໔ၐ·࿫‫ݎ໇΄؞‬ԅੜ໰ଫಾఢ‫΄ۥ‬໽ၮԅͬӉຏࣿēӬუ໔ၐ·࿫‫່؞‬ಞԅ໰ߑ ௯‫੶ॴৃޚ‬໔எϿၽᄯ‫ၙރڳ‬Պԙ௕ԃ‫޷ڳ‬Ծԅ‫ݣ‬Վēྙყಬ‫ܮ‬ၐω‫ॴৃޚ‬Ӳನ๦ϕॆཐဏা‫ڳ֌ރ‬ ֱ޷Ծᆦᄎԅॅಮᅱࣣd ྙ༘ၽࠢඟēუྂԅಊ਽໰ߑఏ௶ၽҎԞᆂdddddd ำ ྾μ

107

1915 Entire cover from Sinning(10 May) to British(27 Jun.),bearing Chan#237 stamp,via Lanchowfu(15 May) and Xi'anfu(22 May),well preserved

*5569

RMB: 800 US$: 131

ቅ㽓ᅮ㼘ᆘ໾ॳ㑶ᴵᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈Ӻᬺ⠜Ꮪ㠍ߚᵮˈ䫔ᅮ㼘 ⇥೑ ϝᑈб ᳜ᓓ݁᮹㝄Ḛ᠇ˈ᳝໾ॳ᳜᮹ࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠད 1914 Red Band Cover from Tinghsiang(26 Sep.) to Taiyuan(30 Sep.) in Shanhsi,bearing Chan#211 stamp,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5570 㽓ᅕᆘ㣅೑ᅲᆘᇕϔᵮˈࡴ䌈࣫Ҁϔ⠜Ꮪ㠍⼼ߚᵮˈ䫔㽓ᅕᑰ ⇥೑ ಯᑈ ಯ᳜߱ಯ᮹㝄Ḛ᠇ˈ᳝㽓ᅝ᳜᮹ǃҀ༝㸠ࡼ䚂ሔ᳜᮹ǃ᳜᮹Ё䕀᠇ঞ 㣅೑᳜᮹ࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠད 1915 Entire cover from Sinning(4 Apr.) to British(11 May),bearing Chan#237 stamp,via Xi'an(14 Apr.),well preserved

*5572

RMB: 800 US$: 131

Ϟ⍋亢‫ܝ‬ᯢֵ⠛ˈϞ⍋ᆘ㣅೑ˈࡴ䌈࣫Ҁϔ⠜Ꮪ㠍㙚ߚ䫊ᵮˈ䫔Ϟ⍋ᑈ ᳜᮹᠇ˈ᳝Ҁ༝㸠ࡼ䚂ሔЁ䕀᠇ˈֱᄬᅠད 1915 Entire Shanghai PPC from Shanghai(26 Jun.) to British,plus Chan#232 stamp,with Peking-Mukden Railway P.O. transit seal,well preserved

RMB: 800 US$: 131 108


*5577 â‡Ľŕł‘áŻŠáłłá†˜ă•˘ŕł‘ä•‚ă ?áˆ”á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆäŒˆá?šă ?ŕŚžá„­â€ŤËˆâźźÚŁâ€Źŕ´›äŤ”ă•˘ŕł‘ä•‚ă ? áˆ”äš‚á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• Cover*4 addressed to the Steamer Bureau of U.S,bearing Junk & Dr. Sun stamps,all tied by the seal of Steamer Bureau of U.S.,rare,well preserved

*5573

RMB: 1,200 US$: 197

ŕŁŤŇ€á†˜ă˘Łá¸?Ý„á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźŕť?㞌䍊áľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚࣍ Ň€ Ď” Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆăš ä´śáł?áłœ᎚Ҁŕź?â˜żä”şäš‚áˆ”Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1915 Entire cover from Peking(12 Jul.) to Scotland,bearing Chan#237 stamp,with transit Peking-Mukden Railway P.O. seal Jul. 15th,well preserved

*5580

RMB: 800 US$: 131

ŕť˝â‹šá†˜Đ?ĺ‘şÖŹă°Łă§šá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹šᑈáłœ᎚ă?„á¸šá ‡ŕŚžŕ§ áŽšŕť˝â‹šĐ ăŁ…á­› á‡Łŕłšá ‡ËˆŕŚşáł?Ň€ŕź?ă¸ ŕĄźäš‚áˆ”áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1916 P.O.W. Cover from Tientsin(28 Apr.) to Denmark,affixed PekingMukden P.O. seal 29 Apr.,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5575 á…°áŻ á†˜ŕ¤ŤŇ€â?Şŕ¤ŤäŞ•ä?ƒáŽšâż&#x;äŻłá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźßšáľŽËˆäŤ” ᑈáłœáŽšá…°áŻ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?âˆ?ষáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžŕ¤ŤŇ€ŕś˘áłœ᎚ࠄ䖒 ᠇DŽԚԄ䅾಴Ў䪕ä?ƒáŽ‘áŽšŕĽłŕ˛´ËˆáŹŠÓŠŇŽâž?ᓔऍҀă&#x;‡á…?á–‘ËˆÖľÓŠáŹ?ᆘá…?ᖑˈáł?㥰 â?Şáłœ᎚ˈá…?á–‘á…•ŕł‘ŕŚ“áłœ᎚ǃáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžá…?ᖑ⊇≚⑞áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆ ֹᄏᅠད 1915 Entire cover from Ichang(5 Nov.) to Nanking(11 Nov.),bearing Chan#231 stamp,via Hankow(8 Nov.),readdressed to Holisi for absence,via Wuhu(12 Nov.) and Ningkuo(13 Nov.),well preserved

RMB: 1,200 US$: 197

*5578 â?˝áŽ˛á†˜âŠŠŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆäŤ”â?˝áŽ˛ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆ áł?áłœáŽšâ‹šâŒşă¸ ŕĄźäš‚áˆ”ŕŚžáłœ᎚Ҁŕź?â˜żä”şäš‚áˆ”Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1916 Ent i re cover f rom Wenchow(16 Jan.) to France,bea r i ng Ju n k stamps,affixed Pukow-Tientsin P.O. seal(31 Jan.) and Peking-Mukden Railway P.O. seal(1 Feb.),rare,nice condition

RMB: 1,000 US$: 164

*5574

*5579

䴌ቯ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆŕť˝â‹šá†˜ŕ¤Ťä´˛ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹š ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžŕ¤Ťä´˛áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Ź á… ŕ˝‘Ç„â„¸â ›ăžžŕť˝â‹šá†˜ßŽáŻŠá?†á°ƒᑈáłœáŽšËˆă— â„¸áŻŠÓşáŹşâ œăś´ĺ•­áłžŕĄ´â˛ŞŕĽłâźź Ꮍá?†â€ŤËˆâŤźŘ°â€Źäš‚䌘á?†áŽ´áŹœËˆă— ŕť˝â‹šŕŠ Ďžâ?‹äš‚áˆ”ă”Žá‘ŠáłžÔ°âƒ´äŒ˜ŕť˜â§šËˆä´˛á?Œă”Šăž•ËˆĐŽ ÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕĽłâźźä?™áłłŐ“⍟ᅲŐ&#x;Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5576 ŕ§?ᾍ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆŕŞœá‡¨â’źá†˜Đ?ĺ‘şËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźŕť?ßšÇƒŕŚ•ßšŕ§˜áľŽËˆ äŤ”ŕŞœá‡¨â’źᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ËˆáłœáŽšă’Łâ’ľâŒ†äž Đ ä•€äŤ”á ‡á†˜ßŽËˆáł? Ö˜ŕł‘áş”áśšá ‡ä†„ŕŚžĐ?ĺ‘şáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ţ¸ß„ŕś˘ă’ŁŕŞœá‡¨â’źá†˜Đ?ĺ‘şá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźŕť?ßšÇƒŕŚ•ßšŕ§˜Ď”áľŽËˆ ŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”Ţ¸ß„ŕś˘ â‹žá…ž â€ŤÜ—â€Źá‘ˆĎ”áłœÝ áŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáłœáŽšă’ŁŕŞœá‡¨ â’źĐ ä•€á†˜ßŽËˆáł?Ö˜á­›áş”áśšá ‡Ç„â„¸ĐŽâ‹žá…žâ€ŤÜ—â€Źá‘ˆâŹ…Ď°ŕŁŤŕ´„ŕ¤Žá†˜âƒťâŒ†á…˛á†˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆ áľ•á‡Ľăž•Ëˆăš ä´śáł?㊒㕢á &#x;ă’Źŕł’ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1915 Tsingtao PPC from Tientsin(9 Oct.) to South Africa(10 Dec.),plus Chan#106 stamp*2,via Shanghai(12 Oct.),rare,well preserved

1915 Kilin PPC from Harbin(10 Dec.) to Denmark(22 Dec.),bearing Junk stamps,via Manchuria(12 Dec.),well preserved

1916 Used cover from Fenghuang city(6 Jan.) to Denmark,plus Chan#228 and #231 stamp each,total 4c(fit),via Harbin(9 Jan.),affixed Russian check seal,rare,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

109

*5581

110

âŠ‡ŕ¤Ťá•„á–‹á‘°á†˜ŕŁŤŇ€á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźŕŚ•ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”á•„á–‹á‘° ⇼ ŕł‘ Ń¨á‘ˆÝ áłœá““Ń¨áŽšăŁ…âˆ?ă?„á¸šá ‡ŕŚžá•„á–‹á‘°Ä€ŕŚ•ŕ§‹Ä Öľáś°á ‡Ëˆáł?࣍Ҁáłœ᎚ࠄ䖒 á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1916 Entire cover from Changtehfu in Honan(25 Jun.) to Peking(26 Jun.),bearing Chan#231 stamp,well preserved

RMB: 500 US$: 82


*5591

*5588

*5585 *5582

ŕť˝â‹šá†˜á´€ŕś´äš‚áŹ“Ý€Ń&#x;á‡•Ď”áľŽËˆäŤ”äš‚áŹ“Ý€Ń&#x;á ‡ŕŚžᑈáłœáŽšŕť˝â‹šá ‡ËˆÖąá„Źá…  ད

ŕť˝â‹šá†˜Ď?ŕĽłŕŚ“á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ßšáľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹šá‘°ᑈáłœ᎚ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?㽓á…?á‘°áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžĎ?ŕĽłŕŚ“áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ ℸᇕ᠔䍔㽓á…?á‘°Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ŕŚžŕť˝â‹šáŁŞá‘°á ‡ŕ´›ä•—á‡Ľăž•

âˆłäŽźá†˜ă•˘ŕł‘ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ßšâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒş 䌘 ËˆäŤ”âˆłäŽźŕś˘â‡ĽÖľáˆ”ă‘śá ‡ŕŚžâˆłäŽźŕś˘ ⇼೑ Ý á‘ˆĎ”áłœá““Ď—áŽšă?„Ḛ᠇᠇ˈáł?Ďžâ?‹ áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžă•˘ŕł‘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1917 Used cover from Tientsin(21 Sep.),affixed official postal seal,well preserved

1918 Entire cover from Tientsin(15 May) to Sanyuanhsien(22 May),bearing Chan#228 stamp*3,via Xi'anfu(20 May),rare,well preserved

RMB: 1,200 US$: 197

RMB: 600 US$: 98

1917 Double registered cover from Kongmooncity(27 Jan.) to USA(7 Mar.),bearing Chan#233 stamps,via Shanghai(6 Feb.),rare,well preserved

âŠ ä°‡ŕŚ“á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆäŤ”âŠ ä°‡ ⇼೑ Üżá‘ˆĎ?áłœŕ¤•Ń áŽšăŁ…âˆ? ă?„Ḛ᠇ˈáł?Ďžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•äŒˆáł?‍ݯ‏Ń&#x;áş”á†łá‡•á´ľËˆä•—á‡Ľăž• 1919 Entire cover from Miyang(12 Mar.) to USA,bearing Junk stamps,via Shanghai(16 Mar.),rare,well preserved

RMB: 600 US$: 98

RMB: 500 US$: 82

*5592

*5589

*5586 *5583

࣍Ҁ㒣Ϟâ?‹á†˜ä˝­â?ƒäş˘â€ŤÜ?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ŕť?ßšáżžŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆÝ…ᾎ âźźŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşŕ§œŕĽ„ŕ ‹ŕŞ•äš‚äŒ˜ ËˆäŤ”âłˆä˛ŠŕŁŤŇ€ ℡ Ď—á‘ˆŕ¤•áłœá““áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?Ďž â?‹Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆăš ŕł’ĐŽŕŁŤŇ€ä˝ á‘Ťŕťťá˝?

⊇‍ݙ‏亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆĺ•­áŽ˛á†˜áŻšáŻ˘ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ßšâźźáľŽËˆäŤ”ĺ•­áŽ˛ᑈáłœ áŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?ѼऍᑰáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸â ›ĐŽĺ•­áŽ˛ă’Łä?žŕ¤ŤĐ ä•€á†˜á•”ŃĽŕ¤Ťâą˜áŻ˘Öľâ ›ËˆäŒˆŕł‘â€Ťŕ ‹ŕĽ„Ý™â€ŹŕŞ•äš‚äŒ˜ä?„೑䰙䚂ä?ƒËˆä•—ᇼ㞕

1918 PPC from Peking(20 Oct.) to H.K. via Shanghai,bearing Junk stamp*2 in Horiz. pair,total 2c(ďƒžt),well preserved

1917 Hanoi PPC from Lungchow(3 Feb.) to Kunming(8 Feb.),plus Chan#228 stamps,rare,well preserved

Ѽऍ‍ܗ‏ä‡&#x;á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźßšáľŽËˆäŤ”ŃĽŕ¤Ťâ€ŤÜ—â€Źä‡&#x; ⇼೑

Üżá‘ˆŃ¨áłœá““Ń¨áŽšă?„á¸šá ‡Ëˆáł?ѼऍᑰáłœáŽšÇƒâŠ‡ŕŚˇáłœ᮹াϾâ?‹áłœáŽšĐ 䕀᠇ˈ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽŃĽŕ¤Ťâ€ŤÝ™â€Źä°šŕś˘á?–ă’ŁâŠ‡ŕŚˇÇƒä?žŕ¤ŤŕťŞâ?‹äš‚ä?ƒă&#x;‡Ďžâ?‹Đ ä•€á†˜á•”ă•˘ŕł‘ âą˜äš‚ÓŠËˆäš‚ä?ƒä•—ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

ŇŽâ ˝áŻ˘Öľâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜âŠŠŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ßšâźźáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžâŠŠŕł‘â€ŤÝŻâ€ŹŃ&#x;áş”áśšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă‰?‍ݯ‏Ń&#x; áş”áśšá ‡ŕťŽăž•Ń˘á…˛á†˜á‡•Ëˆâ˛ŞŃ˘áŻ˘Öľâ ›Ďžă—™ä•—á‡Ľăž•

1919 Entire cover from Yuanmou in Yunnan(25 May) to USA,bearing Chan#237 stamp,via Yunnanfu(2 Jun.) and Hokow(6 Jun.) and Shanghai(9 Jun.),rare,well preserved

1918 Figure postcard from Shanghai(29 Jun.) to France,bearing Chan#232 stamp,via Shanghai(1 Jul.),rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

*5587 *5584

ĺ“§âŒžá‰“ă’ŁĎžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ˈ äŤ”ĺ“§âŒžá‰“ ⇼೑ Ď—á‘ˆŕ¤•Ď”áłœá““ŕ˛ŻáŽšá ‡Ëˆáłœ᎚㒣Ϟâ?‹Đ ä•€á†˜ßŽÇ„â„¸á‡•ĐŽă•˘ŕł‘ ĺ ?༺䎟䚚Ń&#x;ä˝šá‡•Ëˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ă•˘ŕł‘á†˜ŕŁŤŇ€âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă•˘ŕł‘ŕ¤˘â˛Żäš“â€ŤÚŁâ€Źäš‚âźź㕢ߚáľŽËˆäŤ”ă¸ˇä°“ŕ¤˘ ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆŕź?ŕť˝á‘°ᑈáłœáŽšĐ ä•€á ‡Ëˆŕ˛´ÖľÓŠâƒ´äŒ˜ăšżă”ŽËˆŕłźŕŁŤŇ€ă¸šäŒˆŕŁŤ Ň€â œăŞąâƒ´äŒ˜âźźáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€áłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Used cover of the United States Consulate in Amoy,from Kulangsu(26 Dec,1918) to USA via Shanghai(30 Dec),bearing Junk stamp*12,rare,well preserved

1917 Used cover from USA(20 Apr.) to Peking(16 May) via Mukden(15 May),bearing US stamp 5c,plus 3 stamps(Chan#D50*2 & D54) for postage due,well preserved

RMB: 1,500 US$:246

RMB: 1,500 US$: 246

*5590 ቅ㽓ᄹĐ?ŕŚ“á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźŕť?ߚ䍊áľŽÇƒŕŚ•ßšäŤŠáľŽËˆÝ… áľŽâźźËˆäŤ”á„ąĐ?ŕŚ“ ⇼೑ Ď—á‘ˆĐąáłœŃ áŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáł?â‰’áŽ˛á‘°ÇƒŕťžŕĽłá‘°ŕŚžŕŁŤŇ€ Đ ä•€á ‡Ëˆă’Łă˝“Ôƒß˝ŃŽäš‚ä?ƒĐ ä•€á†˜ßŽËˆŕŚşäŒˆáł?‍ݯ‏ẔᇕᴾᑊॴⲪĀÄ â€ŤÝŻâ€Źáş”á ‡Ëˆ ֹᄏᅠད

*5593 âˆłäŽźá†˜ă•˘ŕł‘ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ßšâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒş 䌘 ËˆäŤ”âˆłäŽźŕś˘ ⇼೑ Üżá‘ˆĎ—áłœĎ”áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?ᑓᎲáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžă•˘ŕł‘áłœ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1918 Entire cover from Siaoyihsien(2 Sep.) to USA,bearing Chan#228 & #231 stamps,via Fenchow and Taiyuan and Peking,with military check seal,well preserved

1919 Double registered cover from Kongmooncity(1 Jul.) to USA(30 Jul.),bearing Chan#237 stamps,via Canton(2 Jul.),rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16 111

RMB: 500 US$: 82 112


*5594

*5600

â’ľâŒ†äž á†˜ŕŞœá‡¨â’źá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŇ€Ď”â œá?šă ?ßšĎ”áľŽËˆäŤ”Đ Ď°â’ľă’šäš‚ä?ƒ ಯ

ŕ¤•Ď”áłœŕ¤•Ď”áŽšâ˜żä”şäš‚áˆ”á ‡Ëˆá‡•âŹšă›Ł

*5598 *5596

1920 Used cover from Manchouli(11 Nov.) to Harbin,bearing Chan#231 stamp,afďƒžxed Manchouli-Suifenho railway seal,a little dirty

Ҏ⠽ᯢ־⠛áľŽËˆŃĽŕ¤Ťá‘°á†˜Ďžâ?‹Ëˆŕ´›ŕĄ´äŒˆá?šă ?âźźäŤ”ŃĽŕ¤Ťá‘°Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł? Ā䌄äŒ„Ä Çƒ Ā䌄ŕŚ•Ä âĄ?â…žá ‡ä†„ŕŚžĎžâ?‹ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 1,000 US$: 164

1920 Figure postcard*2 from Yunnanfu to Shanghai(Mar./Apr.),bearing Junk stamps,with special seals,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

áŽ„â­šŕŠ âŹ„á†˜â¨˛â€ŤÝŒâ€ŹáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œÄ€ä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤźÄ á?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œ 䚂䌘ßšËˆäŤ”ŕŠ âŹ„ ⇼೑ Ń ŕ¤•á‘ˆĎ—áłœŃ ŕ¤•áŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáł?â­Łä°˜áłœáŽšÇƒŐą ᇨ‍Ü&#x;â€ŹáŽƒŕ¸ŹáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŠ áŽ„â­šâł•áŹ“á‘°áş”áśšá‡•á´ľËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽáŽ„â­šŕ¤Ťâ­šŕ´„ ŕ¤Žă’Łă˝“Ôƒß˝ŃŽĐ â†‰äŞ•ä?ƒá†˜âƒťâŒ†á…˛á†˜á‡•Ëˆáľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

áŽ„â­šŕŚ¸ŕś˘á„¤ă’Łä–žŕŁŞá†˜ŕ§¤ĺ‰•âŹžá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤź â„ž ŕźˆ áśŚßšĎ”áľŽËˆäŤ”ŕŚ¸ŕś˘á„¤ ⇼೑ ŕ¤•Ń á‘ˆÝ áłœĎ—áŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáłœ᎚ᢉ䖒ᯠŕ§?ˈ áłœáŽšá˘‰ä–’ä–žŕŁŞËˆáłœáŽšá˘‰ä–’ŕ§¤ĺ‰•âŹžäŤ”ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„Öľá‡•áł?Ẕ᜚ᇕ á´ľËˆăžžŕŚ¸ŕś˘á„¤á†˜ßŽá…˛á†˜á‡•ä•—á‡Ľăž•

1931 Ent i re reg istered cover f rom Hot ien i n Si n k ia ng(20 Ju l.) to Sweden,bearing Chan#PS61 & #PS65 & #PS66 stamps,via Shufu(25 Jul.) and Ierhkoszetang(31 Jul.),rare,well preserved

1923 Cover from Kuchengtze(7 Jun.) to Turfan(12 Jun.),bearing Chan#PS8 stamp,via Changki(8 Jun.) and Tihwa(10 Jun.),with check seal,rare,well preserved

RMB: 5,000 US$: 820

RMB: 2,000 US$: 328

*5599 *5595

*5597

á‰żá‰˝á†˜Đ?ĺ‘şáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźߚǃßšŕ§˜áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ ßšËˆäŤ”á‰żá‰˝ ⇼೑ Ď”áłœŕ¤•ÜżáŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?ŕź?ŕť˝á‘°áłœ᎚ǃŕź?ŕť˝áłœáŽšÇƒă’‘ă‘ş áłœ᎚ǃáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžĐ?ĺ‘şáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽĎ°ŕŁŤŕ´„ŕ¤Žă’Łă•˘ŕł‘ äš‚ä?ƒá†˜âƒťâŒ†á…˛á†˜á‡•Ëˆä•—ᇼ㞕

áŽ„â­šä–žŕŁŞá‘°á†˜ŕ§¤ĺ‰•âŹžŕťťŕľ&#x;Ý€á­›á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤźÝ€á­› ᠧᄨ ⍟䚂⟟ߚǃߚǃßšŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽËˆäŤ”ä–žŕŁŞá‘° ⇼೑ Đąá‘ˆĎ?áłœĎ?᎚㣅 âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáł?৤剕⏞áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„á‘ˆáŽ„â­šÝ€á­›äš‚âźźá…˛á†˜á‡•ä•— á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1920 Registered cover from Siuyen(18 Jan.) to Denmark(6 Mar.),bearing Chan#231 & #237 each 2 stamps,via Mukden(19 Jan.) and New York(18 Feb.),rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82 113

*5601

ă•˘ŕł‘ă’‘ă‘şá†˜Đ ŕł‘âŤŹă™—á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă•˘ŕł‘âźźßšĎ”áľŽËˆäŤ”ă’‘ă‘şᑈáłœ᎚ á ‡ŕŚžŕ´„ŕ´”áłˆáŹ?᠇䆄ˈáłœáŽšäšŽß˝á˘‰ä–’âŤŹă™—Đ ŕ¤żŕ§˘Ëˆŕ˛´áŹŠÓŠŇŽŕ´„ŕ´”ŕŚŹáłˆăšżä–żáŹ? ᆘᎄ⭚ŕŠ?ŕł’ŕş•ËˆáŹ™ŕĄ´äŒˆŕł‘ăŠ€ä°¤áŽ„âł•äŒˆâŤźßšáľŽÇƒßšáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆŇ˘Đ ŕ¤żá†˜ á•”ŕŠ?ŕł’ŕş•ËˆäŤ”Đ ŕ¤ż ⇼೑ ŕ¤•Đąá‘ˆŕ¤•Ń áłœŃ¨áŽšá ‡Ëˆăš ä´śŕŚşáł?РिáłœáŽšáĄŠä—Śá ‡ŕŚž ᎄ⭚ŕŠ?ŕł’ŕş• Üźâˆ?á­›ŕłšá”śĎĄăž˜ß­ ᠇䆄DŽℸᇕϢ佭â?ƒä˛šäš‚á†ŠĎšá‘‡ă˝“â€ŤâŤłÜœâ€ŹÇ‰áŽ„â­š Ϣ⽣ᓎNJ䚂䲚Р㄀䚉Āᎄ⭚䚂ä?ƒÄ ă‰?Ô?Ëˆáľ•á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1920 Large off icial FDC from Tihwafu(3 Mar.) to Turfan(5 Mar.) of Sinkiang,bearing Junk ofďƒžcial stamp*3,rare,well preserved,Pls. preview

1930 Used cover f rom NewYork(25 Oct.) to Chu ng wei i n Kansu(5 Dec),bearing US stamp 5c,readdressed to Hutupi in Sinkiang for address cha nged ,plus Cha n#PS79-80 st a mp each,delivered on 7 Dec f rom Chungwei,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 2,500 US$: 410

RMB: 500 US$: 82

á–‹ŕł‘á†˜áŽ„â­šáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá–‹ŕł‘ßšäš‚âźźáľŽËˆäŤ”âžĽäąšᑈáłœ᎚ á ‡Ëˆá˘‰ä–’áŽ„â­šŕ§˘Ëˆŕ˛´áĄ’ĎĄŕ „áŹŠÓŠŇŽËˆăšżä–žŕŁŞäš‚áˆ”ŕĄ´äŒˆáŹ?ä—”ă…’á´ľËˆäŤ”ä–žŕŁŞᑈ áłœáŽšá ‡ä—”ŕ˛˛á–‹ŕł‘Ë—Ôšä—”ŕ˛˛âžĽäąšŕ§˘ŃşáĄ’ĎĄŕ „ŕĽłá†˜ÓŠŇŽËˆáŽ´ŕźœâ€ŤŕĄ´ÝĄâ€ŹäŒˆä—”áŹ?ă…’á´ľ âŹ…âžĽäąšâ€ŤâƒľÝĄâ€ŹŕŚĽá•”áŽ„â­šËˆá˘‰ä–’áŽ„â­šŕ§˘äš‚ÓŠâ’˛âŹ­Ëˆáł”ŕ§˘Ń˘ᑈáłœ᎚⏅䖞࣪ äš‚áˆ”äŤ”ă‘śăĄ†äš‚á ‡â€ŤŘŽâ€ŹáŽ´â´”äš‚ÓŠËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ŕ¤•ßšáł?ä?ˇËˆŕ Ąŕ§˘ă—ŤáŻŠĎ”á‘ˆŕťŽáŽ´ áľ°Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1936 Entire registered cover from Germany(25 Nov.) to Sinkiang,bearing Ger man st amps,ret u r ned for absence,aff ixed Tihwa seal Jan. 28th 1937,absence again,interesting,rare,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328 114


*5604 ŃĽŕ¤Ťá€šÝ‚á†˜ä?žŕ¤ŤĎ°Ň€äš‚Ꮣ݀Ń&#x;á‡•Ď”ÓŠËˆáłžäŒˆâźźËˆá &#x;‍ݭ‏ĀRQ VHUYLFHÄ Ëˆâ˛Şá€šÝ‚ ⇼೑ Đąá‘ˆÜżáłœŕ¤•Ý áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?䰓䗋ᎲáłœáŽšÇƒŃĽŕ¤Ťá‘°áłœ᎚ǃáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžĎ°Ň€áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă‰?݀᭛ᇕᄏϪ䕗ᇼ㞕

*5602 áŽ„â­šä–žŕŁŞá†˜ŕ§¤ĺ‰•âŹžŕťťŕľ&#x;Ý€á­›áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŤ”ä–žŕŁŞ ⇼೑ Ď?ŕ¤•á‘ˆŕ¤•Ń áłœŃ  ᎚Ā݀᭛䌘äŒ?á?†ŇŹÄ á ‡ŕŚžŕ§ áŽšä–žŕŁŞă‹żăĄ†á ‡ä†„Ëˆáł?ĎĄâ?™áźŽŕ§¤ĺ‰•âŹžŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  ŕ˝‘Ç„á ”äŤ”Ý€á­›äŒ˜äŒ?á?†ŇŹá ‡ä†„áľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1920 Official postal cover from Posi in Yunnan(16 Aug.) to Tonkin(26 Aug.),no stamp on it,via Amichow(16 Aug.) and Yunnanfu(17 Aug.),rare,well preserved

1941 Large official FDC registered from Tihwa(2 Dec) to Turfan,affixed postage paid seal and Tihwa pur ple seal and unclear Turfan ar rival seal,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 2,000 US$: 328

*5608 ŕŁŤŇ€á†˜ă˘€Ý„á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ ⇼೑ ŕ¤•Ď”á‘ˆĎ?áłœ कĎ?᎚ă?„Ḛ᠇ˈáł?ă˘€Ý„äš‚áˆ”Ňˇá‡•á´ľŕŚžáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1922 Entire cover from Peking(13 Mar.) to Fenland(27 Apr.),bearing Chan#241 stamp,well preserved

*5606

RMB: 800 US$: 131

â‡Ľŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜áľŽËˆŕ§żá‘ˆäŒˆáą–Ô°Ď?ߚϞâ?‹á†˜Đ?ĺ‘şŕĽ„ŕ ‹ŕŞ•á…˛á†˜á‡•Çƒᑈ Ďžâ?‹á†˜ŕŁŤá‘‡ă&#x;žă Žá–żä—Śá…˛á†˜á‡•Çƒá‘ˆŃĽŕ¤Ťá° ä—Žá†˜ăŁ…á¸?Ý„ĺ ?á‹„ă&#x;žă’“á…˛á†˜á‡•ă„?ˈ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1921-1949 a group of 10 covers,include 1941 cover from Shanghai to Danmark,franked with SYS overprinted and surcharged as 3C,1946 Shanghai to Beiping express delivery,1944 air mail Zhaotong to England "f ly the hump",nice condition,please preview

RMB: 1,000 US$: 164

*5609 âˆ?ŕŚˇá†˜ă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ă™šßšËˆäŤ”âˆ?ষᑈáłœ ᎚᠇ˈáłœ᎚㒣Ϟâ?‹Đ ä•€Ëˆŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜Ëˆá˘‰ä–’ă•˘ŕł‘ŕ§˘ăšżŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜á ‡Ëˆá‘ŠŕĄ´äŒˆă•˘ ŕł‘âƒ´äŒ˜âźźßšáżžŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1922 Postcard from Hankow(15 Mar.) to USA,bearing Junk stamps,via Shanghai(18 Mar.),afďƒžxed T seal for postage due,plus American postage due issue 3c*2 in Horiz. pair,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

*5605

*5607

â?Şŕ¤Ťä˜§áŽ˛á†˜âˆŒáŽ˛á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźßšáľŽËˆäŤ”ä˜§áŽ˛ ⇼೑ Đąá‘ˆÝ áłœÜżáŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?âˆŒáŽ˛áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

á‘“áŽ˛á†˜ă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆä­“ŕś˘ŕł’ŕĽ„ă˘…âż˘âźźäŒ„ßšáľŽËˆŕ˛´ŕĽ„ă˘…âż˘áŽ´áŹœăšżäš‚ ሔâŹ?á¸šŇšăžšâƒ´äŒ˜Ëˆáł?ᑓᎲáłœ᎚ǃáłœáŽšáĄŠä—Śá ‡Ëˆâ„ˇä´śäŤ”áł?⃴䌘7á„Ťá ‡ËˆÖąá„Ź á… ŕ˝‘Ç„Öľá‡•á ”äŒˆŕĽ„ă˘…âż˘âźźŕĄ´â˛Şáł?Ä€ŕťťá´€ă§šä‹śáŹ“äšźÄ á„Ťá¸‹Ëˆä•—á‡Ľăž•

â‡Ľŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ă‘şáľŽËˆŕ§żĎĄŕ§ áŻŠáłłáŁ–ŕ§‹Çƒă&#x;žă ŽÇƒá–żä—Śă„?ŕťŽâžĄäš‚áŹ“ĎŽŕĄľËˆâ†Ł Ď”áľŽŕ´›ŕ ŠÔ°ĐŽáˇ›â€ŤŢšâ€ŹäŒˆâ ›Ëˆá‘ŠäœĄáł?ä†şă’šâŠŠá­›ä‡ˆáŻ˘äŒ˜á­­ËˆâƒťâŒ†ăŽŁá†ŠßŽŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1920 Ent i re cove r f rom Ta ochow(8 Ju n.) t o Yu ngchow(9 Ju n.) i n Hunan,bearing Chan#231 stamp,well preserved

1920 Used cover from Canton(19 Aug.) to USA,bearing 2c stamp*5,afďƒž xed Tseal and delivery seal 20 Aug.,rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 1,500 US$: 246

*5603

115

Entire covers of ROC,around 250 Pcs.,include registered covers,airmails,express letters Etc.,with details in French language,Pls. preview

RMB: 50,000 US$: 8,197 116


*5614 㽓㮣ᢝ㧼ᆘ∳ᄰᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈⣂ᄤ೒㄀ϔ⠜㽓㮣ഄᮍ䚂⼼ᵮˈ䫔ᢝ㧼ܼ ᠇ˈ᳝∳ᄰࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠད Entire cover from Lhasa to Gyantse,bearing Tibetan stamp*5,well preserved

*5617

RMB: 1,000 US$: 164

Ϟ⍋ǃ࣫Ҁᆘ㕢೑ᅲᆘᇕϔ㒘ˈ݅ᵮˈഛ䌈Ꮪ㠍䚂⼼ˈ݊Ёᵮ⬅Ϟ⍋ᣖোᆘ 㕢೑ˈᵮ⬅࣫Ҁᆘ㕢೑ˈഛֱᄬᅠད 1923( May) ~1928(Ju n.) Used cover*3 f rom Sha ng hai or Pek i ng to USA,bearing Junk stamps,well preserved

*5610

*5612

啭Ꮂᆘ䍞फϰҀЁᓣ㑶ᴵᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈࣫Ҁϔ⠜Ꮪ㠍⼼ߚᵮˈ䫔啭Ꮂ ᑈ᳜᮹Ё㣅᭛ᇣ೚᠇ˈ᳝ϰҀ᳜᮹ࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠད

㽓㮣ഄऎᮽᳳᅬᮍ䗮ֵ᭛ӊϔ㒘ϸӊˈ㮣᭛к‫Ⲫˈݭ‬㑶㡆ᅬॄˈֱᄬᅠད

RMB: 1,000 US$: 164

Early Tibetan corresponding letter*2,all tied by ofcial seal,nice condition

1922 Chinese Red Band Cover from Lungchow(1 Apr.) to Tonkin(14 Apr.),bearing Chan#228 stamp*10,well preserved

RMB: 300 US$: 49

RMB: 1,500 US$: 246

*5615 㽓㮣Ꮹ䞠ᆘᢝ㧼ᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈㽓㮣㄀ϝ⠜⣂ᄤ೒ഄᮍ䚂⼼ϸᵮˈ䫔Ꮹ䞠 ᠇ˈֱᄬᅠདˈ䕗ᇥ㾕 1933 Entire cover from Pharn in Tibet(1 Jan.) to Lhasa,bearing stamp*2 of Tibet,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5611 ௝ᑨᎲᆘ佭␃ᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈࣫Ҁϔ⠜Ꮪ㠍⼼ߚᵮˈ䫔௝ᑨᎲ ⇥೑ कϔ ᑈಯ᳜ϗ᮹㝄Ḛ᠇ঞ௝ᑨᎲĀ㙚ā㑶㡆ֵᶰ᠇ˈ᳝∩༈᳜᮹Ё䕀᠇ঞ佭␃ ᳜᮹ࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠདDŽℸᇕᬊӊҎ᠈ᘽ䌯‫⫳ܜ‬ЎᄭЁቅ‫⫳ܜ‬ཇၓˈ䕗ᇥ㾕

*5618

1922 Entire cover from Kaying(7 Apr.) to H.K.(11 Apr.),bearing Chan#228 stamp*4,via Swatow(9 Apr.),rare,well preserved

⌭∳⸪⷇ᆘϞ⍋ᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈࣫Ҁϔ⠜Ꮪ㠍⼼কߚ䫊ᵮˈ䫔⸪⷇ ⇥೑

कѠᑈ᳜ܿङϔ᮹㝄Ḛ᠇ˈ঺᳝㑶㡆⸪⷇ϔোֵᶰ᠇ˈֱᄬᅠད

RMB: 1,000 US$: 164

*5613 㽓㮣∳ᄰᆘሐ⊞ᇨᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈⣂ᄤ೒㄀ϔ⠜㽓㮣ഄᮍ䚂⼼ゴొ &KDQ7/ ⼼ᵮˈ䫔∳ᄰܼ᠇ˈ᳝ሐ⊞ᇨࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠད

117

1923 Entire cover from Siashih in Chekiang(31 Aug.) to Shanghai,bearing Chan#231 stamp,well preserved

*5616

RMB: 500 US$: 82

ॄᑺࡴᇨ৘ㄨᆘ㽓㮣∳ᄰᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈ॄᑺ⼼ᅝ㒇ᵮˈ䫔ᑈ᳜᮹ ᠇ˈ᳝㽓㮣∳ᄰॄᑺᅶ䚂ሔ᳜᮹ࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠད

Entire cover from Gyantse to Nepal,bearing Chan#TL1 stamp,well preserved

1925 Entire cover from Gyantse in Tibet(27 Jun.) to Culcutta(12 Jul.),bearing Indian stamp,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82 118


*5622 ŕŁŤŇ€á†˜âŠŠŕł‘ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžâŠŠŕł‘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆ ֹᄏᅠད

*5619

1924 Double registered cover from Peking(25 Jan.) to France(10 Mar.),bearing Junk stamps,via Shanghai(28 Jan.),well preserved

ŕŁŤŇ€á†˜âŠŠŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆäŤ”Ň€ŕź?â˜żä”şäš‚áˆ”ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´ś áł?⊊೑áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 600 US$: 98

1923 Entire cover from Peking(5 Aug.) to France(20 Aug.),bearing Junk stamps,afďƒžxed Peking-Mukden Railway P.O. seal,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

*5625 äŒ‰ä°‡ă‘śŕ¤•á„ŤÓŽá†˜ă’‘ă‘şáŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?⟟ञߚáľŽËˆäŤ”äŒ‰ä°‡ ⇼೑

कĎ?á‘ˆĐąáłœá““Ń áŽšá ‡Ëˆŕ˛´áŻ˘Öľâ ›âƒ´äŒ˜äŤ”â˛ŞÄ€7Ä ŕľ&#x;âƒ´äŒ˜á ‡Ëˆá‘ŠŕĄ´äŒˆă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜âźź ßšĎ¸áľŽËˆăš ä´śáł?ă‘śŕ¤•á„ŤÓŽäŒ‰ä°‡ßšÓŽá?—á–‹ŕ¤?ä°śŕł’ă‚´ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸äŒ‰ä°‡á ‡ĐŽáŁŞá‘° á“Łá ‡ä†„Ëˆä•—á‡Ľăž• 1924 Entire postcard from Red Cross Society of Kweiyang(22 Sep.) to New York,bearing Chan#249 stamps,afďƒžxed T seal,plus American stamps,rare,well preserved

*5628

RMB: 800 US$: 131

â‡Ľŕł‘á…˛á†˜á‡•ÇƒáŻ˘Öľâ ›Ď”ă’˜ă‘şáľŽËˆă’ąŕťťŕťŽá­„ĐŽŕł‘â€ŤÝ™â€Źá…˛á†˜Ëˆŕ§żá‘‡äš‚Çƒă&#x;žă ŽÇƒá–żä—Ś ă„?ŕťŽâžĄäš‚áŹ“ĎŽŕĄľËˆŕťŽá­„Öąá„Źá… ŕ˝‘ Used covers and postcards of ROC,around 30 Pcs.,various,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5623 ä˝­â?ƒá†˜Ďžâ?‹âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆä˝­â?ƒâźźâ€ŤÜœâ€ŹĎ”áľŽËˆŕ˛´ä˝­â?ƒäš‚âźźăšżâŹ?á¸šŇšâźŽâƒ´ 䌘ˈáłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹ŕ§˘ŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”⠜⃴䌘䌄ߚáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹7á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡ŕŚžÄ€â†Ł á“Łâƒ´äŒ˜ŕťťâ‹&#x;Ä Đ á­›á ‡ä†„Ëˆăš ä´śŕŚşáł?໮ᵮϾâ?‹á ‡ä†„ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1924 Used cover from H.K.(4 Jan.) to Shanghai(12 Jan.),bearing H.K. stamp 4c,plus Chan#D51 stamp,afďƒžxed T seal and "↣ᓣ/âƒ´äŒ˜ŕťťâ‹&#x;/2" Chinese seal and other seals,well preserved,rare

*5620 á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜Ń¨áľŽËˆÝŠĐ ä•—Ő‡âą˜áł?Ë–Ďžâ?‹á†˜ă’‘ă‘şá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚž ॴⲪ⟟݅áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡Ç„ŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 4,000 US$: 656

1924-1948 Entire cover*5 addressed to USA,well preserved

*5626 á…?Ď°á†˜âŠŠŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźßšáľŽËˆäŤ”á…?Ď°ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?ŕŞœá‡¨â’źáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžâŠŠŕł‘ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1925 Entire cover from Antung(6 Jul.) to France,bearing Junk stamp,via Harbin(8 Jul.),with arrival seal,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

*5629

*5624 ŃŠä°?âˇ“ŕĄľáˆ”á†˜ŕźšŕ´„ß˝áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?ßšâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ ßšËˆäŤ”âłˆä˛ŠÄ€ŃŠä°?âˇ“á´ĽäŹ›Öľáś°Ä äš‚á ‡Ëˆáł?࣍ᑇáłœáŽšÇƒŕŞœá‡¨â’źáłœáŽšĐ ä•€á ‡Ëˆ ֹᄏᅠདDŽъä°?âˇ“á´ĽäŹ›Öľáś°á ‡á…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

*5621 ä´˛âŒ†â†Żäž âˆ–áŽƒá†˜âˆŠŕźˆá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ†Żäž âˆ–áŽƒâźźßšáľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚ ᠇ˈáł?âłŒÝ‡ᑈáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä°˜á?şŕĽłÖľÓŠ 1924 Entire cover from Mauritius(9 Dec.) to Swatow,bearing Mauritian stamp 20c.,afďƒžxed transit seal Jan. 16th,well preserved,with original letter

1924 Registered cover from Chinghsing Kuang Wu Chu(21 May) to Austria,bearing Chan#256 stamps,via Peiping(23 May) and Harbin(26 May),rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 1,000 US$: 164 119

â‡Ľŕł‘áŻŠáłłá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…ᾎ ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹á†˜ŕŚ­ß˝ŃŽá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆ 䌈á?šă ?âźźáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?ভ߽ѮáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  ŕ˝‘Ëˆá†˜ŕŚ­ß˝ŃŽá…˛á†˜á‡•ä•—á‡Ľăž•Ë— ᑈáłœáŽšâ‡Ľŕł‘Ď—â œá?šă ?äš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆĎž â?‹á†˜ŕ¤ŤŇ€ă&#x;žă Žá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?ǃă&#x;žă Žă„?âźźËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚᠇ˈáł? ऍҀáłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆâ„¸â ›ĐŽĎžâ?‹ऍҀᾕᎽᳳă&#x;žă Žá…˛á†˜â ›ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ë—  ᑈáłœáŽšäžĄá‘šá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹáľŽËˆäŤ”äžĄ á‘š ⇼೑ Ď?ŕ¤•á‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•ÜżáŽš âš?ă’“ á ‡Ëˆăš ä´śáł?ä˝­â?ƒáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžă•˘ŕł‘áłœ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÝŠĐ á ”äŒˆĎ”áľŽä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹĐŽŕĄ´â˛ŞÄ€äžĄá‘šÄ ŕ´„áŽ?ä°†â˛ŤâźźËˆá‡•áł? â¸ˆá¤łÇ„ä‡‹äš˜ăžœ

*5627 â˝Łá“Žá†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźŕť?㞌áľŽËˆäŤ”äŻ‘â?™Ý 䛑 ⇼೑ कѨ á‘ˆŕ˛Żáłœá““Ń¨áŽšă?„á¸šá ‡Ëˆăš ä´śáł?䯑â?™áłœáŽšÇƒâ˝ŁáŽ˛áłœ᎚ǃ᮹াϾâ?‹áłœ᎚ Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„á ”äŤ”äŻ‘â?™Ý 䛑᠇䆄䕗ᇼ㞕 1926 Cover from Mintsing in Fukien(25 Apr.) to USA,bearing Junk 10c.,via Foochow and Shanghai,rare,well preserved

(1)1927 Shanghai(19 Nov.) to Syria(17 Dec),bearing Junk stamp*2,rare,ďƒž ne. (2)1929 Junk 7th Print postcard Shanghai(10 Jul. 1929) to Nanking(11 Jul.) by air,ďƒž ne. (3)1941 Registered airmail Chungking(18 Apr.) to USA(14 May),bearing Dr.Sun stamp*4,via H.K.(21 Apr.),broken. Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,000 US$: 164 120


*5634 á‘“áŽ˛á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”âŠ‡ŕ¤Ť ⇼೑ ŕ¤•Ý á‘ˆŕ˛Ż áłœÜżáŽšŃ ŕ§‹äš‚áŹ“ßšáˆ”Ä€+21$0 68% 2)),&( 1RÄ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ä†šâŠ‡ŕ¤ŤĐŽá‘“ Ꮂá?–âą˜âŠ‡ŕ¤ŤËˆá…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

*5637 ŕŞœá‡¨â’źá†˜Ďžâ?‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆä°šâ?‹â€ŤÝŻâ€Źŕťťâ€ŤÜ—‏á?™áˆ…ă˜ ă‘žá—‰âźźŕĄ´â˛ŞÄ€ŕ§?ĺ’ĽäŒˆâŤźÄ Üź ༫áľŽËˆäŤ”ŕŞœá‡¨â’źᑈáłœ᎚᠇ˈáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ç„â„¸á‡•ĐŽŕťťâ€ŤÜ—â€Źá?™Ä€ŕ§?ĺ’Ľ äŒˆâŤźÄ âźźŕŚĽă¸ ä˝ŞáŽšăžžâœŠá…˛á†˜á‡•Ëˆá„ŹĎŞáľ•á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1927 Entire cover from Canton(8 Apr.) to USA,bearing Junk stamps,afďƒž xed "HONAM SUB OFFICE No.2" seal,rare,well preserved

1928 Cover from Harbin(1 Mar.) to Shanghai(6 Mar.),bearing Chan#KH21-24 stamps in complete set,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 600 US$: 98

RMB: 1,800 US$: 295

*5630

*5632

ăŠ­ŕŚ¸á‘§Óşá†˜á“´á†ŠŕŚˇá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆăš ä´śäŒˆăŠ­ŕŚ¸âźźßšĎ”áľŽËˆäŤ”ăŠ­ŕŚ¸á‘§ÓşÖ˜ŕł‘á…ś äš‚ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆâ„ˇä´śáł?⚳ৄáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆáłœáŽšá˘‰ä–’ŕŁŤŇ€ŕ§˘ă¸šäŒˆŇ€Ń  â œá?šă ?âźźßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€áłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

ăŠ­ŕŚ¸á‘§Óşá†˜á“´á†ŠŕŚˇă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆăŠ­ŕŚ¸âźźáľŽËˆäŤ”á‘§ÓşᑈáłœáŽšá ‡Ëˆ ŕ˛´Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘áŹ“á‘°ĎĄáĄ“ä…¸ăŠ­ŕŚ¸ŕł‘âŁ€ă‚&#x;ËˆáŹ™á˘‰ä–’Đ ŕł‘ŕ§˘ŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźáľŽËˆ ŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”ŕŞœá‡¨â’źᑈáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1927 Used cover from Kulun(30 Jun.) to Zhangjiakou,bearing Mongolian stamp 25c,via Chefoo(11 Jul.) and Peking(15 Jul.),plus Junk stamp 4c,rare,well preserved

1929 Red Band Cover from Kulun(28 Nov.) to Zhang jiakou,bearing Mongolian stamps,plus Peking 2nd print Junk stamp*4,via Harbin(8 Jan. 1930),well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 4,000 US$: 656

*5635 ŕťťä–˛á†˜ŕź?ŕť˝áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆáŽšá´€ᑈáłœáŽšŕŚĽă¸ Ä€Ď›ŕł‘äš‚Ö“ă˜¨ŕ§œÓŽŕĄ´ â˛łŃ¨ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰âźźÄ ÜźŕźŤáľŽËˆäŤ”ŕťťä–˛ä˝ŞáŽšă‘žá—‰á ‡Ëˆăš ä´śáł?ŕź?ŕť˝ ᰠ੠ ᑈáłœ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽä†šäš‚âźźä˝ŞáŽšăžžâœŠáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5638 ŕź?ŕť˝á†˜ŕŁŤŇ€á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕťťâ€ŤÜ—â€Źá?™áˆ…ă˜ ă‘žá—‰âźźßšĎ”áľŽËˆäŤ”Ň€ŕź?㄀ಯ↉ कй

ŕ¤•Ď—á‘ˆŃ¨áłœĎ?áŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?࣍ҀáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1927 Registered cover from Talian(20 Jun.) to Mukden(21 Jun.),bearing Chan#C42-C45 issue,in complete set,aff ixed with f irst day Comm. seal,rare,well preserved

1928 Use d c ove r a dd re sse d t o Pek i ng(3 May),b e a r i ng C h a n #294 stamp,afďƒžxed Peking-Mukden railway seal,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5631 ăŠ­ŕŚ¸á‘§Óşá†˜ŕŁŤŇ€á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆăš ä´śäŒˆăŠ­ŕŚ¸âźźߚǃßšŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”ăŠ­ ŕŚ¸á‘§ÓşÖ˜ŕł‘á…śäš‚ᑈáłœ᎚᠇ˈáłœáŽšá˘‰ä–’ŕŁŤŇ€ŕ§˘ă¸šäŒˆŇ€Ń â œá?šă ?âźź ßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€áłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´śŕŚşáł?࣍ҀáłœáŽšáĄŠä—Śá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 2,000 US$: 328 121

*5639

*5636

ŕŁŤŇ€á†˜â¨˛â€ŤÝŒâ€Źá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ᑈáłœ᎚ ᠇ˈáł?áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

࣍Ҁ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜âŠŠŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ᑈáłœ áŽšá ‡Ëˆŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜Ëˆá˘‰ä–’âŠŠŕł‘ŕ§˘ă¸šäŒˆâŠŠŕł‘âƒ´äŒ˜âźźßšáľŽËˆäŤ”âŠŠŕł‘áłœ᎚ࠄ ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ďžâ?‹á†˜âˆ?ষă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?ßšÇƒŕŁŤŇ€Ń â œă&#x;žă Žâźźßšŕ§˜ áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşŕ§œŕł‘â€Ťßšߑ־ݙ‏೑‍ݙ‏ă&#x;žă Žßš ËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚ á ‡Ëˆăš ä´śáł?âˆ?ŕŚˇŕ§ áŽšŕ „ä–’á ‡Ç„Öľá‡•â„ˇä´śâ˛Şáł?Āℸӊ⏅Ҁâˆ?äŻˆäş˛á´Žä–¤ä—•Ä áŁ›âźŽá ‡ ä†„ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽĎžâ?‹ă&#x;‡âˆ?ষ㠮Рă&#x;žă’“áľ•áŽ˝áłłá…˛á†˜á‡•Ëˆä•—á‡Ľăž•

1927 Entire cover from Peking(27 Apr.) to Sweden(13 May),bearing Chan#261 stamp*2,well preserved

1928 Peking PPC from Peking(10 Mar.) to France(28 Mar.),plus Chan#261 stamp,afďƒžxed T seal and plus French stamp 30c.,well preserved

1929 Airmail from Shanghai(25 Oct.) to Hankow(25 Oct.),bearing Chan#253 and #A6 stamp each,rare,well preserved

RMB: 300 US$: 49

RMB: 500 US$: 82

RMB: 600 US$: 98

*5633

1927 Used cover from Kunlun(19 Nov.) to Peking(7 Dec),bearing Mongolian stamp*2,afďƒžxed Ulanbantor Mongolia seal,plus Junk 10c stamp,delivered on 8 Dec,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

122


*5642 á„­á˜?â§šŕł‘ăŠ€ă‘žá—‰âźźä˝ŞáŽšáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆŕ¤ŤŇ€á†˜Ďžâ?‹ËˆäŒˆá„­á˜?⧚೑㊀㑞ᗉ⟟ áľŽÜźŕźŤËˆäŤ”ŕ¤ŤŇ€ᑈáłœáŽšä˝ŞáŽšá ‡Ëˆăš áł?Ďžâ?‹áłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽℸЎᄭá˜?⧚ ŕł‘ăŠ€ă‘žá—‰âźźä˝ŞáŽšá…˛á†˜á‡•Ëˆá„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5640 á‘“Ď°á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŇ€Ń â œá?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”â‰­á…•â˜ż ä”şäš‚áˆ” ⇼೑ ŕ¤•Üżá‘ˆŕ¤•Ń áłœŕ¤•Ď—áŽšá ‡Ëˆáł?ᑓᎲáłœáŽšá´Žâ˛Şâ’Žä•‚á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5647 ᎚ᴀ亢‍Ü?â€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆáľ’á‰…á†˜Ďžâ?‹ÖŹă°Łäš‚ÓŠá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆáłžäŒˆäš‚âźźËˆäŤ”áľ’á‰…áłœ ᎚᠇ˈáł?Ä€ÖŹă°Łäš‚Ö“ᾒቅ֏㰣Ꮚá†?á ”áş”äŻ™âŒ˘Ä áş”áśšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1929 Registered FDC from Nanking(30 May) to Shanghai(31 May),bearing Chan#301-304 issue,in complete set,rare,well preserved

1929 Used cover from Kwangtung(17 Dec) to USA,bearing 2nd Peking print Junk stamp*4,afďƒžxed Sha-Ning railway seal and Canton meter label 18 Dec,well preserved

1930 Japanese PPC from Songshan(22 Dec) to Shanghai,non-stamp,with internment camp check seal,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,800 US$: 295

*5645 á‰…ă˝“ŕťŁá‘ŤäŹ›á†˜á„ąĐ?Đ á“Łă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźߚǃßšŕ§˜áľŽËˆ ŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”ŕťŁá‘ŤäŹ› ⇼೑ ŕ¤•Đąá‘ˆŕ¤•Ď”áłœá““ĐąáŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?ŕťŽáľŽĐ ä•€á ‡ŕŚžá„ą Đ?áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1930 Chinese Red Band Cover from Hsia Tien Chen(29 Nov.) to Siaoyi(5 Dec.),bearing Chan#250 & #253 stamp each,with transit seals,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5643 Ďžâ?‹á†˜ŕŁŤá‘‡ă&#x;žă ŽÄ€ä˝Şă&#x;žá‡•Ä Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œă&#x;žă ŽâźźßšŕŚžŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźź ă™šßšŕ§˜áľŽËˆÝ…áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡ŕŚžä˝Şă&#x;žă‘žá—‰á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘DŽℸ־ӊ ă‹?Ďžâ?‹ä˛šäš‚á†Šä°œŕťĄâźšá†˜á´˘ă‘žâ?şá…˛á†˜á‡•ËˆĐŽĎžâ?‹ă&#x;‡ŕŁŤá‘‡ä˝Şă&#x;žäš‚ÓŠËˆä•—á‡Ľăž•

*5648 ă•˘ŕł‘á†˜Ďžâ?‹âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă•˘ŕł‘âźźßšáľŽËˆäŤ”ă’‘ă‘şᑈáłœáŽšá ‡Ëˆŕ˛´ âƒ´äŒ˜ăšżŕĄ´â˛ŞÄ€7Ä ŕľ&#x;âƒ´äŒ˜á ‡Ëˆá˘‰ä–’Ďžâ?‹ŕ§˘ŕĄ´äŒˆăŞąâƒ´äŒ˜âźźᾎ ŕ§œâƒ´äŒ˜äžĽäšąßš ˈ 䍔áłœ᎚Ϟâ?‹á ‡Ëˆăš ä´śŕŚşáł?Ďžâ?‹á´Žâ˛Şŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1929 F FC f rom Sha ng hai(28 Ju l.) to Peipi ng,bea r i ng Cha n#A6 & Chan#255,afďƒžxed Comm. seal,well preserved,rare

RMB: 800 US$: 131

1930 Entire cover from USA(24 Jul.) to Shanghai(23 Aug.),bearing Chan#D52 & #D54 stamps,afďƒžxed T seal,plus blue Postage Due stamps,Shanghai meter lable on back,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5641 ⇼೑ᯊᳳ佪ă&#x;žă&#x;žă ŽĎ”ă’˜Ý…ᾎ ᑈáłœ᎚࣍â?‹á†˜á‘“Ꮂ佪ă&#x;žá‡•ËˆäŒˆŕŁŤŇ€ Ń â œă&#x;žă ŽâźźßšáľŽÇƒá?šă ?ॴⲪ⟟áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”ŕŁŤâ?‹ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?á‘“ Ꮂáłœ᎚ࠄ䖒᠇˗ ᑈáłœáŽšá‘“áŽ˛á†˜ášťáŽ˛ä˝Şă&#x;žá‡•ËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œă&#x;žă Žâźź ßšáľŽÇƒá?šă ?াᴮⲪ⼼áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”á‘“áŽ˛ ⇼೑ ᑈáłœ᎚áŻŠá ‡Ëˆáł?᚝Ꮂ ৠ᎚ᯊࠄ䖒᠇˗ ᑈáłœáŽšášťáŽ˛á†˜á‘“áŽ˛ä˝Şă&#x;žá‡•ËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œă&#x;žă Žâźź ßšáľŽÇƒă’łĎ”ßšâźźáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”ášťáŽ˛ ⇼೑ Ń ŕ¤•á‘ˆĎ”áłœŕ¤•Ý áŽšŕ¤•áŻŠá ‡Ëˆáł? ᑓᎲৠ᎚ᯊࠄ䖒᠇DŽഛֹᄏᅠད

*5644 ă˝“á…•ă’ŁÝ„áŽ˛ÇƒĎžâ?‹á†˜á–‹ŕł‘áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?ŕť?ßšáľŽÇƒă™šßš áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”ă˝“á…•ᑈáłœ᎚᠇ˈáłœáŽšă’ŁÝ„áŽ˛Đ ä•€Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹Ëˆáł?á–‹ŕł‘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„Ň˘ă˝“á…•á†˜âƒťâŒ†á…˛á†˜ á‡•ă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5646

*5649

Đ ŕ¤˘äš‚áŹ“ŕł‘â€ŤÝ™â€Źá‡Łâ„’âˆ›âźźá‡•ËˆâŠ‡ŕŁŤĺ?ľâ‹‘á†˜ŕŁŤá‘‡â?‹âŹŒá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŇ€Ń â œá?šă ? âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆâ€ŤÝ™â€Źáł?á‡Łâ„’âˆ›âźźá“´ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

âˆ?ŕŚˇă’Łŕ¤ŤŇ€á†˜Ďžâ?‹ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€ă„€Ń â œă&#x;žă ŽâźźÜźŕźŤáľŽÇƒŕŁŤŇ€Ń â œ á?šă ?ßšâźźáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”âˆ?ষᑈáłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?Ďžâ?‹áłœ᎚ᴎⲪ⒎䕂 ŕ „ä–’á ‡Ëˆá‡•áł?ăş–ŕŚˇËˆä‡‹äš˜ăžœ

FFC*3 of ROC:(1)Peihai(20 Feb. 1929)-Canton(21 Feb.);(2)Canton(8am 16 Jan. 1920)-Wuchow(13pm 16 Jan.);(3)Wuchow(10am 16 Jan. 1931)-Canton(15pm 16 Jan.).Rare,well preserved

1929 Registered cover from Sining(22 Aug.) to Germany(22 Oct.),bearing Chan#250 and #255 stamps,total 25c(f it),via Lanchow(26 Aug.) and Shanghai(15 Sep.),rare,well preserved,Pls. preview

1930 China postal domestic small draft cover from Chitse(Hopei,12 Dec) to Haitien(Peiping),bearing Peking 2nd print Junk stamp*3,2 small drafts inside,well preserved,rare

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,000 US$: 164

123

1930 Airmail from Hankow(8 Jul.) to Shanghai(9 Jul.) via Nanking,bearing Peking 2nd Print Airmail Stamps in set and Junk 6c.,split,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16 124


*5652

*5656

Ďžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?⟟㙚ߚáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈ áłœáŽšá ‡Ëˆŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜ăšżŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜á ‡Ëˆá˘‰ä–’ă•˘ŕł‘ŕ§˘ŕĄ´äŒˆă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜âźźßšáľŽËˆ 䍔ᑈáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ďžâ?‹á†˜á?ˆĺ’˘ŕŁ™ăť?ă‰ŹäŒˆŕ¤ŠĎ”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œÇƒŃ â œá?šă ?⟟݅áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ߚˈ 䍔Ϟâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ŕŁ™ăť?ŕ¤Šă‰ŹäŒˆŃ˘ŕŁ™ăť?㸟䴜Қ⟎ᏊӊҎഄ ŕ´”Ëˆáł?߿ѢṂ䗎ࣙăť?ŕ¤ŠáĽ‚Ëˆä•—á‡Ľăž•

1931 Cover from Shanghai(19 Dec.) to USA(10 Jan. 1932),bearing Chan#255 stamp*5,afďƒžxed postage due seal,plus American stamp 2c,well preserved

1931 Pa r c el she et f rom Sh a ng h a i(11 Apr.) t o Pa r is ,b e a r i ng Ju n k stamps,rare,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

*5650 ŕĽşäŽźá†˜â¨˛â€ŤÝŒâ€Źá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźߚǃßšâźźŕ§˜áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ߚˈ 䍔༺䎟â?ƒ ⇼೑ ŕ¤•Đąá‘ˆÜżáłœá““Ď”áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?âłŒÝ‡Đ ä•€á ‡ŕŚžŕťŽáľŽâ¨˛â€ŤÝŒâ€ŹáŹ?ᆘ᠇ˈ ֹᄏᅠདDŽ᠔䍔༺䎟â?ƒá ‡ä•—ᇼ㞕

RMB: 1,000 US$: 164

*5654 â?Źâ• á†˜ŕ¤ŤŇ€ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźߚǃă&#x;žă Žâźźßšŕ§˜áľŽËˆÝ… áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”â?Źâ• ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?ऍҀáłœ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â?Źâ• á‡Łŕłšá ‡Ő“âŤźáŻŠäŻˆáľ•âˇ áą–Ëˆá°ƒâ‡Ľŕł‘á‡Łŕłšá ‡Đ âą˜ŕťťâŚĄ ŕŞ•ËˆÝŠá…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞă”Šăž•Ëˆä´˛á?ŒâŚĄäŒ‰

1930 Entire cover from Amoy(21 Aug.) to Sweden,bearing Chan#256 & #261 stamp each,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

1931 Entire airmail from Siangtan(27 Mar.) to Nanking(29 Mar.),bearing Chan#255 and #A6 stamp each,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5657 ŕŁŤá‘‡á†˜ŕ¤ŤŇ€ă&#x;žă ŽáŁ–ো佪ă&#x;žá‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?াă&#x;žă ŽâźźÝ…áľŽËˆäŤ”ŕŁŤá‘‡ ᑈ áłœ áŽšá ‡ŕŚžÄ€ŕŁŤá‘‡ŕ¤ŤŇ€Ä ä˝Şă&#x;žá ‡Ëˆăš ä´śáł?࣍ᑇáłœáŽšá†˜ßŽá ‡ŕŠ ŕ¤ŤŇ€áłœ᎚ࠄ ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•Đ ŕł‘ă&#x;žă ŽÝ€ŕ§ŒÄ€ŕŁŤá‘‡ŕ¤ŤŇ€Ä ă&#x;žă’“佪ă&#x;žá…˛á†˜á‡•Ëˆä•—ᇼ㞕 1931 Registered FFC from Peiping(14 Apr.) to Nanking(16 Apr.),bearing Junk and airmail stamps,affixed Peiping-Nanking 1st Flight seal,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5655

*5653

â˝Łá“Žä­“Đ¤á†˜á…?ŕ¤Ťá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?ßšâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”ä­“Đ¤ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?༺䎟áłœáŽšÇƒä˝­â?ƒáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžá…?ऍáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖą ᄏᅠད

á‘“áŽ˛á†˜ä˝­â?ƒáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”á‘“áŽ˛ᑈáłœ᎚ ᠇ˈáłœ᎚ᢉ䖒佭â?ƒËˆŕ˛´áŹŠÓŠŇŽá?†âž?ᓔ佭â?ƒËˆáŹ™ŕłźÖľá‡•ăš ä´śă‰ŹäŒˆáŹŠÓŠŇŽáŽ„ŕ´„ ŕ´”ËˆáŹ?á†˜â¨˛ŕşżËˆá‘ŠŕĄ´äŒˆä˝­â?ƒâźźßšáľŽËˆäŤ”ä˝­â?ƒáłœáŽšá ‡ËˆŕŚşáł?⨲຿ᑈ áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

â„şáŻ á†˜á…°áŻ ă&#x;žă ŽáŁ–ো佪ă&#x;žá‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œă&#x;žă ŽâźźßšÇƒŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźź ߚǃ߹াá?šă ?ॴⲪáŹ?Ř?âźźßšßšâźźŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”â„şáŻ  á‘° ᑈ áłœ᎚᠇ˈáł?âˆ?ŕŚˇŕ§ áŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžá…°áŻ  ⇼೑ Ń ŕ¤•á‘ˆĎ?áłœŕ¤™Ď”áŽšŕ „ä–’á ‡Ç„â„¸á‡• ĐŽᑈáłœ᎚Ϟâ?‹ă’Łâˆ?ষă&#x;‡á…°áŻ âą˜ä˝Şă&#x;žá…˛á†˜á‡•Ëˆá˘‰ä–’á…°áŻ ŕ§˘ŕŚœä–¨ŕ˛˛á†˜ŕ˛˛Ďž â?‹Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆáľ•á‡Ľăž•Ëˆá°ƒă’˜ä˛šä˝Şă&#x;žá‡•áľ•Ő‡âą˜ă‹´á´¤ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1930 Ent i re cover f rom Cha ngloh i n Fu k ien(7 Sep.) to A n na m(19 Sep.),bearing Chan#256 stamps,via Amoy(8 Sep.) and H.K.(10 Sep.),well preserved

1931 Registered cover from Canton(9 Dec.) to H.K.(10 Dec.),bearing Junk stamps,readdressed(26 Dec.) to Switzerland for absence,plus H.K. stamps,arrived on Jan. 17th 1932,well preserved

1931 Registered FFC from Wuchang(31 Mar.) to Ichang(31 Mar.) via Han kow,bear i ng Chan#A6,#252,#259,#283,ret u r ned to Shanghai(8 Apr.),rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 100 US$: 16

*5651

125

*5658 á•¤áŽ˛á†˜ŕŁŤŇ€ä˝Şă&#x;žá‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­á˜?⧚೑㊀ßšÇƒŕŁŤŇ€Ń â œă&#x;žă Žâźźßšŕ§˜áľŽËˆÝ… áľŽŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”á•¤áŽ˛ ⇼೑ Ń ŕ¤•á‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•Ń¨áŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?࣍Ҁáłœ᎚ ࠄ䖒᠇DŽℸᇕЎР೑ă&#x;žă ŽÝ€ŕ§Œá“”ŕĄ˛ŕ¤ŤŇ€ă’Łá•¤áŽ˛ÇƒâŒ˘ŕ¤ŤÇƒŕť˝â‹šă&#x;‡ŕŁŤŇ€âą˜ä˝Şă&#x;žá…˛ á†˜á‡•Ëˆá„ŹĎŞáľ•á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1931 FFC from Suchow(15 Apr.) to Peking(16 Apr.),bearing Chan#302 and #A6 stamp each,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16 126


*5666

*5659 Р೑ढâ‹&#x;Đ?äŒœáŹĽâ™’á˜?ÓŽâĄ?ŕ ŠáŻ˘Öľâ ›ËˆŕŁŤá‘‡á†˜Đˆâ?™ËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?áŹ?Ř?âźźáľŽËˆäŤ”ŕŁŤ ᑇᑈáłœ᎚᠇ˈáł?Đˆâ?™áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1931 Special postcard from Peiping(17 Apr.) to Lintsing(21 Apr.),bearing Chan#281 stamp*2,rare,well preserved

*5661

*5663

á‰…Ď°â’ŠŕŚ“ă’Łŕ¤ŤŇ€á†˜â?™âˆłâŒşá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?ॴⲪáŹ?Ř?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒş 䌘 ËˆäŤ”â‹šâŒşâ˜żä”şäš‚áˆ” ⇼೑ á““Ď”á‘ˆĎ?áłœá““Ń¨áŽšá ‡Ëˆáł?ऍҀáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžâ?™ âˆłâŒşŕ˛ŻáłœĎ?áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ďžâ?‹á†˜âŠŠŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźߚǃßšŕ§˜áľŽËˆŕť?ŕłš áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?ä?žŕ¤Ťă˝“ä‹ľáłœ áŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžâŠŠŕł‘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1932 Used cover from Tenghsien Shantung(25 Mar.) to Ching Chiangpu(3 Apr.) via Nanking(26 Mar.),bearing Junk Opt. stamp*4,affixed TientsinPukou railway seal,well preserved

1932 Entire registered air mail f rom Shanghai(2 Dec.) to France(20 Dec.),bearing Chan#263 & #267 stamp each,Chan#268 stamps in block of 6,via Vietnam(9 Dec.),rare,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 2,200 US$: 361

ă•˘ŕł‘á†˜Ďžâ?‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă•˘ŕł‘ßšäš‚âźźáľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšŕłˇŕ´„ŃŽŕŞšá ‡Ëˆ ᢉ䖒Ϟâ?‹ŕ§˘ŕĄ´äŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œäŒ˜ßšËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆâ€ŤÝĄâ€ŹáŹ?á†˜ă˜Šä?ƒ áŠŚâ€ŤËˆŢ‹â€Źáł?áłœ᎚䰓á˘?Ôƒá­›Đ ä•€á ‡ŕŚžáłœáŽšă˜Šä?ƒáŠŚâ€Ťŕ „Ţ‹â€Źä–’á ‡Ç„á˘‰ä–’ă˜Šä?ƒáŠŚâ€Ťŕ§˘Ţ‹â€Ź â€ŤŕĄ´ÝĄâ€ŹäŒˆá?ˆŕ˘ŚáŽƒŕ´şäš‚âźźßšĎ”áľŽËˆäŤ”áłœáŽšă˜Šä?ƒáŠŚâ€Ťá ‡Ţ‹â€ŹáŹ?á†˜ŕ˛˛ă•˘ŕł‘ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ ℸᇕ䚂ä?ƒŕ¤•ßšáł?ä?ˇËˆá…˛Đ—âŚƒâ§—á…˛á†˜á‡•Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 500 US$: 82

1931 Entire cover from USA(15 Jul.) to Shanghai(6 Aug.),bearing American stamps,plus Junk stamps,readdressed to Jerusalem(8 Sep.),plus Palestinian stamp 13c.,returned to USA,rare,interesting,well preserved

RMB: 2,200 US$: 361

*5667 ŃĽŕ¤Ťä°“ä—‹á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆä°¤â’›âł•äŒˆâŤźá?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ⃴䌘 ßš ËˆäŤ”ä°“ä—‹ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?âŠ‡ŕŚˇŃ¨áłœÜżáŽšĐ ä•€á ‡Ç„ŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜äŤ”áł?⃴ äŒ˜á ‡ä†„Ëˆá˘‰ä–’ă•˘ŕł‘ŕ§˘ăšżă”Žâƒ´äŒ˜ßš 䌈ă•˘ßšâƒ´äŒ˜âźźᾎ ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5664 ä•‚ă ?áˆ”á†˜â†¨ß˝áŻŠá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”Ä€ä•‚ă ? 䚂ӊㅾ⧚ਏŕ§‹Ä â‡Ľŕł‘ á““Ď”á‘ˆŃ áłœŃ¨áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă‰?ä•‚ă ?áˆ”äš‚á ‡áľ•á‡Ľ ăž•Ëˆá…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞâł‚ŕ ĄŇ™ăž•á­„áľŽËˆä‡‹äš˜ăžœ

1932 Used cover adddressed from Ami Yunnan(7 May) to USA via Hokow(8 May),bearing Junk stamp*4,total 15c,postage due for 10c,plus US stamp*2 for 20c,well preserved

1932 Entire cover addressed to Belguim,bearing Junk stamps,affixed "Steamer Mail Escort No.3" seal Feb. 5th,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164

*5660 *5662

äžĄá‘šă’Łá…°áŻ á†˜á?ˆĺ’˘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ń â œă&#x;žă ŽâźźßšáľŽÇƒŕŁŤŇ€Ń  â œá?šă ?âźźßšáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşŕ§œŕł‘ä°™Öľß‘ßšᣖোßšă&#x;žă Žßš ßš ËˆäŤ”äžĄá‘šᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?ᅰᯠ ⇼೑ Ń ŕ¤•á‘ˆÝ áłœá““Ý áŽšĐ ä•€á ‡Ç„â„¸á‡•ĐŽáľ•áŽ˝áłłá…˛á†˜âą˜á…°áŻ ă&#x;‡âˆ?ŕŚˇâ†‰âą˜ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ëˆá†˜ÓŠŇŽĐŽá”§áŻŠá¨ ä•‘ ă&#x;žă Žäš‚ÓŠâą˜&1$&ă&#x;žâ§ âą˜á´Žä­“6FKHUWJHUâ€ŤËˆâŤłÜœâ€Źä•—âŚĄäŒ‰ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

á…°áŻ á†˜á&#x;¤ä›‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?Çƒá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆăƒşäŒ˜ËˆäŤ” ᅰᯠ ⇼೑ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?á&#x;¤ä›‘ ⇼೑ á““Ď”á‘ˆŕ¤•Ď”áłœŃ¨áŽšáĄŠä—Śá ‡ŕŚžŕ˛ŻáŽąĐ ŕŠ ŕ´Ž ⇼೑ ŕ¤•Ď”áłœÝ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ŕŚşâ˛Şáł?Ä€ä?žáŻŠáĄŠä—ŚÄ ᠇䆄ˈ䕗 ᇼ㞕

1931 Registered airmail from Chungking(23 Jun.) to Paris via Ichang(26 Jun.),bearing Peking 2nd print airmail stamp 15c and Junk 10c stamp*4,total 55c,well preserved,Pls. preview

1932 Cover from Ichang(20 Oct.) to Chengtu(5 Nov.),bearing Junk and Dr.Sun and Martyrs stamps,delivered to Chung Ho Chang on 6 Nov.,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 100 US$: 16 127

*5665

*5668

âŒ­âˆłá†˜âŠŠŕł‘âƒ´äŒ˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”ä´ŚáŠ­ ⇼೑ á““Ď”á‘ˆĎ? áłœŃ ŕ¤•Ń áŽšá ‡Ëˆáł?ৠ᎚䏛â?‹Đ ä•€á ‡Ëˆŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜ăšżäŤ”Ä€7Ä á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡Ëˆăšżá &#x;â€Ťâƒ´Ý­â€Ź 䌘ĀÄ ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ᑓᎲ㒣Ϟâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?Çƒá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ˈ 䍔ᑓᎲ ⇼೑ á““Ď”á‘ˆÝ áłœĎ?áŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?Ä€á‘“Ď°äš‚ŕĄľä­“Ä ă‹żăĄ†á ‡ä†„Ëˆáłœ᎚㒣 Ďžâ?‹Đ ä•€á†˜ßŽËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1932 Entire cover from Chinchih in Chekiang(22 Mar.) to France,bearing Junk stamps,via Chinhai,afďƒžxed T seal,well preserved

1932 Registered cover from Canton(3 Jun.) to USA,bearing Junk & Dr.Sun stamps,total 50c(ďƒžt),via Shanghai(7 Jun.),afďƒžxed purple seal,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82 128


*5673 ŕĽşäŽźá†˜Đ?ĺ‘şă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?ŕŚžá„­â€ŤÝ…âźźÚŁâ€ŹáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ” ༺䎟ᑈáłœ᎚᠇ˈáłœáŽšá˘‰ä–’âŹžâžŽËˆáłœ᎚ᢉ䖒ä?žŕ¤Ťăšľá–ŤáŻ˘á?–ˈáłœ᎚ ᢉ䖒Đ?ĺ‘şËˆŕŚşáł?ĎĄâ?™áą„Đ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ă’Łá‘“áŽ˛âŹžâžŽŕŚžä?žŕ¤ŤĐ ä•€á†˜âƒťâŒ†ă&#x;ž ă Žá‡•ă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1933 Airmail from Amoy(14 Mar.) to Denmarks(11 Apr.),bearing stamp*8 of Junk and Dr.Sun,total 326c(fit),via Punyu(27 Mar.) and Saigon(31 Mar.),rare,well preserved,Pls. preview

*5669 á‘“áŽ˛á†˜ŕĽşäŽźä˝Şă&#x;žáŁ–ŕ§‹á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?ॴⲪáŹ?Ř?äš‚âźźßšÇƒŕŁŤŇ€Ď?â œă&#x;žă Žâźźßš ŕ§˜áľŽËˆÝ…áľŽŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”á‘“áŽ˛ ⇼೑ á““Ń á‘ˆŕ¤•áłœá““Ń¨áŽšÄ€â‰žă‰¸ă&#x;žă Ž 䚂䖤ᓔă&#x;žă‘žá—‰Ä á ‡Ëˆăš ä´śáł?༺䎟áłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽℸᇕЎР೑ă&#x;žă ŽÝ€ŕ§Œá“”ॲϞ â?‹ă’Łâ?˝áŽ˛ÇƒŕĽşäŽźă&#x;‡á‘“áŽ˛âą˜ä˝Şă&#x;žá…˛á†˜á‡•ËˆáŁ–ŕ§‹äš‚ÓŠă—™á„ŹĎŞă”Šăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ ăžœ

RMB: 1,000 US$: 164

*5676 ࣍ᑇ㒣Ϟâ?‹á†˜â¨˛â€ŤÝŒâ€ŹáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă˝“ŕŁŤâžĽá„şă——á†łŕ˛śă‘žá—‰äš‚âźźÜźŕźŤáľŽÇƒŕŁŤ Ň€â œâšœŕşżßšáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”ŕŁŤá‘‡ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?Ďž â?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡Ç„â„¸á‡•ĐŽă˝“ŕŁŤâžĽá„şă——á†łŕ˛śŕ˛śä­“áŽƒá­›äŒżá…ŽŇ†ăƒ¨ă…’ŕ§Ąá…˛á†˜á‡•ËˆáŹŠ ÓŠŇŽĐŽáŽƒá­›äŒżá…Žâą˜ŕž?ŕž?Ëˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5671 âŒ˘ŕ¤Ťá†˜ä´Śá‰Żá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€â œâšœŕşżßšâźźáľŽËˆäŤ”âŒ˘ä´Śâ˜żä”şäš‚áˆ” á““Ń á‘ˆ ŕ¤•Ń áłœĐąáŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?䴌ቯáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1933 Registered FFC from Canton(25 Oct.) to Amoy(26 Oct.),bearing Chan#285 and #A14 stamp each,afďƒžxed Comm. seal,rare,well preserved,Pls. preview

1933 Used cover from Tsinan(9 Dec) to Tsingtao(10 Dec),bearing Chan#334 stamp*5,afďƒžxed Tsinan-Tsingtao railway seal,well preserved

1933 Registered west cover from Peiping(6 May.) to Switzerland via Shanghai(10 May.),bearing Chan#329-332 & #342 stamps,with the signature of Dr.Sven Hedin,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 100 US$: 16

RMB: 5,000 US$: 820

*5674 Ďžâ?‹á†˜âˆ?ষă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆäˆ ä°śä­“ßšâźźáŽ?ä–˛ËˆäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑ á““Ń á‘ˆĎ? áłœĎ—áŽšá ‡Ëˆáł?âˆ?ষáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1933 Airmail from Shanghai(7 Mar.) to Hankow(8 Mar.),bearing Chan#351 stamps Blk.15,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5670 Ďžâ?‹á†˜á‘“Ꮂă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕŚ ŕłœá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹáľŽÇƒŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźź ßšáľŽÇƒäŒ„ŕłšáľŽËˆÝ…áľŽäš‚âźźŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑ á““Ń á‘ˆŕ¤•Ď”áłœŕ¤•Ď?᎚ á ‡Ëˆăš ä´śáł?ᑓᎲáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?ᅿ䎟傏Ř?⟟೑‍ݙ‏ ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•ä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5675

*5672

*5677

âŠ‡äŻˆá‘°á†˜â¤‚ŕŚ“á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?ŕŚžá„­â€ŤâźźÚŁâ€Źŕ§˜áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”Ä€âŠ‡äŻˆá‘°á´Ľ äŹ›Öľáś°Ä á ‡Ëˆáł?â¤‚ŕŚ“áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

䞥ᑚá?ˆŕŚ“á†˜Ďžâ?‹ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâšœŕşżÇƒá?šă ?াă&#x;žă ŽâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”á?ˆŕŚ“ ⇼೑ á““Ń á‘ˆŃ¨áłœá““ŕ˛ŻáŽšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  དDŽℸᇕЎ≞â?ąă&#x;žă’“䕗Ꮍᳳă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•

ŕ¤ŤŇ€á†˜â¨˛ŕşż ‍ݯ‏Ń&#x;䚂ሔ ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?Çƒá„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒă&#x;žă„?⟟݅áľŽËˆäš‚ 䌘ßšËˆäŤ”ŕ¤ŤŇ€ ⇼೑ á““Ń á‘ˆÜżáłœŕ¤•Ń¨áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1933 Airmail from Shanghai(13 Nov.) to Canton(14 Nov.),bearing Chan#308 and #267 and #269 stamps,rare,well preserved,Pls. preview

1933 Entire cover from Hokienfu(29 Jan.) to Xianhsien(2 Feb.),bearing Junk and Dr.Sun stamp each,well preserved

1933 Airmail from Pahsien Chungking(24 May) to Shanghai(25 May),bearing stamp*3 of Martyrs and Junk and airmail,total 55c(ďƒžt),well preserved

1933 Entire airmail from Nanking(15 Aug.) to Switzerland,bearing different stamps,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,500 US$: 246

129

130


*5680 ŕ¤ŤŇ€á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒâšœŕşżÇƒá?šă ?⟟݅áľŽËˆäŤ”ŕ¤ŤŇ€ ⇼೑ á““Ď?ᑈ ŕ¤•Ď”áłœŕ¤•áŽš âš?ă’“ á ‡ËˆâƒľáŽšŃ¸ĺ ?ŕ¤ŤŇ€âą˜ă•˘ŕł‘ä•‚ă ?äŤ”á ‡á†˜ßŽËˆáł?㕢೑䖒á˘?ᎃáłœ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1934 Cover from Nanking(10 Nov.) to USA(10 Dec),bearing Dr.Sun & Martyrs & Junk stamps,afďƒžxed USA monocacy seal,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5678 á‘“áŽ˛á†˜ä˝­â?ƒá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŤ”á‘“áŽ˛ᑈáłœáŽšÄ€ŕł‘ŕťŞäš‚äŒ˜á?†ŇŹÄ á ‡Ëˆăš ä´śáł?ä˝­ â?ƒáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„äŤ”Ä€ŕł‘ŕťŞäš‚äŒ˜á?†ŇŹÄ á ‡ä†„á…˛á†˜á‡•ä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5683

1933 Used cover from Canton(25 Aug.) to H.K.(28 Aug.),afďƒžxed postage paid seal,rare,well preserved,Pls. preview

Đąâˆłă’ŁĎžâ?‹á†˜â–‡ŕťťß˝ŃŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒâšœŕşżŕŚžá?šă ?⟟݅áľŽËˆŕ§œ 䚂䌘ßšËˆäŤ”Đąâˆłá‘° ⇼೑ ᑈáłœ᎚㣅âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáłœ᎚㒣Ϟâ?‹Đ 䕀ᆘ ߎˈáł?â–‡ŕťťß˝ŃŽáŽ„ŕ¤Ťŕż•á‡¨ŕşżáŽ˛áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ăš ä´śäŒˆáł?ϔᾎ ä´śŘ?Ä€ŕť?ă•˘äžĽÄ âą˜ă““ăĄ†ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹×‚á“Žĺ €ä?ƒä°˜á¤¤âż˘âźźËˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ ăžœ

RMB: 1,000 US$: 164

*5685 ŕĄ´áŁ“ŕťťßšäš‚äŒ˜á‡•Ď”áľŽËˆâ?˝ŕŞšŕ¤˘á†˜Ďžâ?‹ËˆäŤ”ŕĄ´áŁ“ŕťťᑈáłœáŽšŕĄ´áŁ“ŕťťá´Žâ˛Ş á ‡Ëˆŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜ăšżŕĄ´â˛Şâƒ´äŒ˜á ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá´Žâ˛Şŕ „ä–’á ‡Ëˆáłœ᎚Ϟâ?‹ äš‚áˆ”ŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œâƒ´äŒ˜âźźă™šßšäŤŠᾎ ŕ§œäš‚äŒ˜ßš ËˆäŤ”ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹áĄŠä—Ś á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1934 Registered cover from Kiukiang(18 May) to Austrilia,bearing Dr.Sun and Martyrs and Junk stamps,total 35c,via Shanghai(21 May),arrived in N.S.W. on 15 Jun.,well preserved. $1 To be drawn at Shanghai 1933 Dec 29th stamp on back,rare,Pls. preview

*5681

1935 Canadian postage cover,3c on it,from Vancouver(20 Dec.) to Shanghai(7 Jan. 1946),plus Chan#D60 stamp*4 for postage due,delivered on Jan. 8th,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

Ďžâ?‹á†˜á´€ŕś´á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆäˆ ä°śä­“ßšâźźĎ”áľŽËˆŕ˛´äˆ ä°śä­“ă‘žá—‰äš‚âźźŃ˘ᑈ áłœ᎚áłœáŽšŕŚĽă¸ ËˆŐ“âŤźáł?áŹœáłłă&#x;‡ᑈáłœáŽšâ„śËˆă— â„¸ÖľÓŠäš‚ä—ŚáŻŠáŽ˝á?†ä–› äš‚âźźŐ“âŤźáłłä°¤ËˆŕłŽăšżäš‚áˆ”âŹ?á¸šăžšĐŽáŽ´áŹœäš‚äŒ˜ËˆáŽ•ä–?䍔Ϟâ?‹âƒ´äŒ˜á ‡ä†„ˈáłœ᎚Ϟ â?‹äš‚áˆ”ŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œâƒ´äŒ˜ßšĎ”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ç„Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•— ᇼ㞕

RMB: 2,000 US$: 328

1934 Used cover from Shanghai(8 Feb.),bearing Chan#351 stamp(invalid),plus Chan#D59 stamp for postage due,arrived in Shanghai at 9 Feb.,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5682

*5684

ŕ¤ŤŇ€á†˜ă•˘ŕł‘áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?Çƒá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒş 䌘 ËˆäŤ”ŕ¤ŤŇ€ ⇼೑ á““Ď?á‘ˆŃ¨áłœŕ¤•Ń áŽš âš?ă’“ ᠇ˈáłœ᎚㒣Ϟâ?‹Đ 䕀ᆘߎˈáłœ ᎚ᢉ䖒㕢೑䍔ࠄ䖒᠇DŽℸᇕ㚠䴜Ⲫáł?Ä€ŕŚ–ä‡&#x;ᴀ䚟 ă„€Ń ŕĽ™Ä ă‹żăĄ†á ‡ä†„Ëˆä•—á‡Ľ ăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ŕ¤ŤŇ€á†˜ŕŁŤŇ€áŁ–á–żá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€Ťáżžßšڣ‏Ď?ä–˛ŕŚžá?šă ?㙚ߚṖ Ô°ŕť?ßšáżžŕŚ ä–˛ŕ§˜Ď”ÓŠËˆÝ…áľŽâźźŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”ŕ¤ŤŇ€ ⇼೑ á““Ď?á‘ˆĎ—áłœ ŕ¤•Ń äšŹá ‡Ëˆáł?࣍Ҁ á–ż Ď—áłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆáŁ–á–żá‡•ä•—á‡Ľăž•Ç„â„¸á‡•áŹŠÓŠŇŽĐŽâ‡Ľŕł‘ áŻŠáłłŕ§†á„şŕŠ ŕťŞŃ¸âŹ ŕ§ĄŇŽâĽ&#x;á? äą¤â€ŤÖąËˆâŤłÜœâ€Źá„Źá… ŕ˝‘

1933 Entire cover from Kunming(25 Sep.) to Shanghai(13 Oct.),bearing Chan#Y45 & #Y57 stamps,well preserved

1934 Registered cover from Nanking(12 May) to USA(4 Jun.),bearing Junk & Dr.Sun & Martyrs stamps,total 50c(ďƒžt),via Shanghai(13 May),afďƒž xed purple seal,rare,well preserved

1934 Registered express cover f rom Nan king(12 Jul.) to Peking(14 Jul.),bearing Chan#322 stamp*3 in Horiz. and Chan#285 stamp*2 in Horiz. pair,total 17c(ďƒžt),rare,famous addressee,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

*5679 áŻšáŻ˘á†˜Ďžâ?‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤â’›âł•äŒˆâŤźÄ á„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâ€ŤÝ…âźźÚŁâ€ŹáľŽËˆäŤ”áŻš ᯢ ⇼೑ á““Ń á‘ˆĐąáłœá““Ń¨áŽšá ‡ŕŚžáŻšáŻ˘Ä€áŁ’ă™šÄ ŕ§‹Öľáś°á ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœ᎚ࠄ䖒 á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

131

*5686 Ďžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá?šă ?ŕŚžâšœŕşżâ€ŤÚŁâ€Źäš‚âźźÝ…áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ ᎚᠇ˈáł?㕢೑áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?Ẋ㥆ßšá…˛á†˜á‡•ä•—á‡Ľ ăž• 1935 Entire registered cover from Shanghai(23 Aug.) to USA(13 Sep.),bearing Chan#258 stamps Etc.,rare,well preserved

RMB: 1,200 US$: 197 132


*5689 ŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?䚂⟟ࣙăť?ŕ¤ŠŕŚžŕŁ™ăť?ŕ žâ ›ŕ§˜Ď”ÓŠËˆÝ…ÓŠËˆŕ´›äŒˆĺ‚ŹŘ?äš‚âźźËˆÖąá„Źá…  ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• Peking 2nd Print Junk Parcel Stamp and Parcel cut-out piece each,bearing high value stamps,rare,well preserved

*5687

RMB: 1,000 US$: 164

Ý„áŽ˛ă’ŁŕŁ™ŕźˆá†˜ŕť˝â‹šă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤá‘‡Ď?â œă&#x;žă ŽâźźßšĎ”áľŽËˆäŤ”Ý„áŽ˛ ⇼ ŕł‘ á““ŕ˛Żá‘ˆĎ?áłœá““ÜżáŽšá ‡ËˆáłœáŽšă’ŁŕŁ™ŕźˆĐ ä•€Ëˆáł?ŕť˝â‹šáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  དDŽℸЎᇼ㞕㽓࣍ă&#x;žă’“á…˛á†˜á‡•Ëˆäš‚ÓŠăžžÝ„áŽ˛ă&#x;žă Žá†˜ä–’ŕŁ™ŕźˆËˆâ€ŤŕŁ™âŹ…ÝĄâ€Źŕźˆä•€á†˜ŕť˝ â‹šËˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5692 ăŁ…ŕł‘á†˜ŕ¤ŤŇ€á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆăŁ…ŕł‘âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ 3HQQ\ËˆäŤ”ᑈáłœ᎚⒎䕂 á ‡Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹äŤ”â’Žä•‚á…ˇÓ´á ‡Ëˆŕ˛´Öľá‡•ăšżáŹ?á†˜ŕťŽâƒľËˆŕłŽá‡•â„ˇăš ä´śÝ…áł?Ďž â?‹Çƒŕ¤ŤŇ€á ‡ä†„áľŽËˆŕ´›ĎĄäžĄŕťĄËˆŕ¤•ßšáł?ä?ˇËˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1935 Airmail from Lanchow(28 Mar.) to Tientsin(7 Apr.) via Paotou(5 Apr.),bearing Chan#A13 stamp,rare,well preserved,Pls. preview

1935 Used cover f rom British(25 Aug.) to Nan king,bearing British stamp*3,total 2.5 penny,via Shanghai(21 Sep.),readdressed for many times,with 13 different seals,interesting,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5694 âˆŠŕźˆá†˜á‘“áŽ˛ŕťťŕľ&#x;Ý€á­›áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€â œâšœŕşżŕť?ßšâźźáľŽÇƒßšâźźáľŽËˆ Ý…áľŽâźźËˆäŤ”âˆŠŕźˆ ⇼೑ á““Ń¨á‘ˆŕ¤•áłœá““Ń áŽšá ‡Ëˆáł?ᑓᎲáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  དDŽℸᇕ㚠䴜áł?Ď?⇼Đ?Đ?á…ˇÓ´á ‡ä†„Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 1,800 US$: 295

1936 Large official cover registered from Swatow(22 Oct.) to Canton(25 Oct.),bearing Chan#334,Chan#338,rare,well preserved

*5690 äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźËˆĎžâ?‹á†˜á´€ŕś´ŕŁ™ăť?ŕ žâ ›Ď”ÓŠËˆäŒˆáł?ᅿ䎟ᓓ೚傏Ř?âźźËˆÖąá„Ź á… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 100 US$: 16

1935 Parcel cut-out piece from Shanghai(8 May) to Shanghai,bearing Chan#272 stamp,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5688

*5695

Ý„áŽ˛ă’ŁŕŁ™ŕźˆá†˜ŕť˝â‹šă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤá‘‡Ď?â œă&#x;žă ŽâźźßšĎ”áľŽËˆäŤ”Ý„áŽ˛ ⇼ ŕł‘ á““ŕ˛Żá‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•Ď”áŽšá ‡ËˆáłœáŽšă’ŁŕŁ™ŕźˆĐ ä•€Ëˆáł?ŕť˝â‹šáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Ź ᅠདDŽℸЎᇼ㞕㽓࣍ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ëˆäš‚ӊ㞞݄Ꮂă&#x;žă Žá†˜ä–’ŕŁ™ŕźˆËˆâ€ŤŕŁ™âŹ…ÝĄâ€Źŕźˆä•€á†˜ŕť˝ â‹šËˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5691

*5693

âŒ˘ŕ¤Ťá†˜ŕś—ŕŚžá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤâźźßšÚŁâ€ŹáľŽËˆäŤ”Ä€â‹žá†Šá˝?ᴼ䏛־ᜰ á ‡Ä ËˆÖľÓŠá˘‰ä–’ŕś—ŕŚžŕ§˘ŕ˛´áĄ’ĎĄŕ „áŹŠÓŠŇŽăšżáŹ?ᆘˈáł?ŕťŽŕť˜ŕś—ŕŚžĐ ä•€á ‡ŕŚžŕ „ä–’á ‡Ëˆ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

䊺Ꮂ ĺ’˜áˆ&#x;ቃ á†˜á‘“áŽ˛ŕťťŕľ&#x;Ý€á­›áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšâźź áľŽÇƒŕŁŤŇ€â œâšœŕşżŕť?ßšâźźáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”ĺ’˜áˆ&#x;ቃ ⇼೑ á““Ń¨á‘ˆŕ¤•áłœŕ¤•ÜżáŽšá ‡Ëˆ áł?ᑓᎲáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ŕŁŤŇ€á†˜ă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆäš‚áŹ“ŕ˛Żŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰äš‚âźźßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤá‘‡ ⇼ ŕł‘ ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆá˘‰ä–’ă•˘ŕł‘ŕ§˘áł?â?‹Ý‡â€Ťâż˘ÜĄâ€ŹáŹ’ă¸ ă‚´Ëˆă¸šäŒˆâƒ´äŒ˜âźźÓĄßšáľŽËˆäŤ” ᠇ᑊ⊟ᯢЎâ?™Ý‡äŒ?ßšËˆÖľá‡•ăšżá˘šá“”ŕ§˘ŕĄ´äŒˆäš‚áˆ”Ňˇá‡•ă…’á´ľŕť˜Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ ăžœ

1935 Used airmail from Lanchow(11 Apr.) to Tientsin(23 Apr.) via Paotou(20 Apr.),bearing Chan#A13 stamp,rare,well preserved,Pls. preview

1935 Entire cover from Tsinan to Egypt,bearing Chan#322 stamps,readdressed for absence,rare,well preserved

1936 Large ofďƒžcial cover registered from Qinchow(Huangwutun,18 Oct.) to Canton(30 Oct.),bearing Chan#322,Chan#334,well preserved

1936 Enti re cover f rom Pek i ng(5 Dec.) to USA,bear i ng Chan#360 stamp*8,plus Postage Due stamp 5c.*2,rare,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,500 US$: 246

133

134


*5702 á‘“Ď°ĎžáŽąá‰Żá†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹÇƒŕŁŤŇ€â œâšœŕşżßšŕ§˜ Ď”áľŽËˆäŤ”ă‘śăĄ†ä­“áŽ?á”śĎžáŽąá‰ŻÖľáś°á ‡Çƒá­Ťá‰…ᑈáłœ᎚㣅âˆ?ă?„á¸šá ‡ËˆŕŚşáł?ᑓϰৄ ቅϞᎹೡáŽ?âŒ˘ŕ§˜ŕˇ–ᑈáłœáŽšáź ŕłšá ‡Ëˆăš ä´śáł?ᑓᎲáłœáŽšäš‚áŹ“â€ŤŮźâ€ŹäžĽâˆ›â€ŤÜĽâ€Źá´Ž â˛Şá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ä†šäš‚ÓŠŇ˘ĎžáŽąá‰Żâą˜ă„€Ď”Ďžäš‚áˆ”á†˜ßŽËˆâ„¸äš‚áˆ”âž?â?‹áŠŒ䞠ˈᓎ ä—´âą˜âł‚âą˜Đ?㽕ЎњáŽ?Ö“ŕť˝Đ?Ꮽ⠝á?œÓ´ä˜§ŕŚžáłąŕłˇËˆä•—ᇼ㞕

*5698

Ďžâ?‹á†˜ă§†á•&#x;á†’á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆáŽ„âŤłâŒ?ä–¤ŕĄźă‘žá—‰âźźÜźŕźŤáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽáŽ„âŤłâŒ?ä–¤ŕĄźă‘žá—‰âźźŕŚĽă¸ ä˝ŞáŽšăžžâœŠá…˛á†˜á‡•ËˆáŹŠÓŠŇŽá°ƒĺ ?ĺ € áˆ?á˘?âą˜ă•˘â€ŤËˆÝŻâ€Źá‡•â€ŤÝ™ËˆÖľŕĽłŕ§żÝ™â€Źá†?â??ŕŚžáŽ„âŤłâŒ?ä–¤ŕĄźáŽ„äš‚ŕŚĽă¸ ŕŚžä˝ŞáŽšá‡•ŕŚĽá†˜áš™â€ŤËˆŢ‰â€Ź 䚛‍݋‏䚂৆ӋŘ?Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

â–‡ŕťťß˝ŃŽŕšźá‡¨á´€á†˜ŕť˝â‹šă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ–‡ŕťťß˝ŃŽâźźáľŽËˆäŤ”ŕšźá‡¨á´€ ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒ቅâ?‹Ý‡ËˆäŤ”âŠ‡ŕŁŤá˝šĐˆ ቅâ?‹Ý‡ Ń¨áłœŕ¤•áŽšâš?ă’“á ‡Ëˆŕ§  áŽšá˘‰ä–’ŕť˝â‹šäŤ”ŕť˝â‹šă&#x;žă Žäš‚ä—Śâ’Žä•‚á ‡ŕŚžŕť˝â‹šáłœ᎚᥊䗌᠇DŽℸᇕ༳Ꮚӊഄഔ Ў⛠⊇ⳕᑇâŠ?ŕŚ“Ëˆá˘‰ä–’á‘‡âŠ?ৢ಴ᏙáŹ?á†˜ŕť˝â‹šËˆŇ˘á‰…â?‹Ý‡á¨ ЏĀ὚ ቅâ?‹Ý‡ ᑇ ࣍ᑇ Ä â˜żä”şá˘‰ä–’ŕť˝â‹šËˆáŻŠŘ?â’ľâŒ†ŕł‘ŕŠ Đ ŕ¤˘äš‚áŹ“ă…’ă•†ŕ§œÔ°Ý‡ă‹?ËˆáŹ™áłžäŒˆâƒ´äŒ˜ âźźËˆĐŽá„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•âą˜â–‡âŒ†á†˜Đ ŕł‘âą˜ă&#x;žă Žá‡•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1936 Entire FDC from Shanghai(1 Jan.) to Philippines,bearing Chan#355-358 stamps,well preserved

1936 A i r m a i l f r om Melb ou r ne (14 A p r.) t o Tie nt si n (10 M ay) v ia Shanhaikwan(10 May),afďƒžxed Tientsin delivery seal 11 May,rare,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,500 US$: 246

*5696

1937 Cover from Sancian Island(27 Jan.,Kwangtung) to USA,bearing Chan#323 & #338 each a stamp,afďƒžxed Towshan seal and Canton transit seal 23 Feb.,well preserved,rare

RMB: 1,100 US$: 180

*5705 ä˝ŠâŠ‡á†˜ŕŁŤá‘‡ă&#x;žă ŽŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ’ľâŒ†ŕł‘âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ” 佊⊇áłœáŽšă‘žá—‰á ‡Ëˆáł?࣍ᑇáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ŕŚžáłœáŽšáĄŠä—Śá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1937 Double registered airmail from Jaoho(4 Mar.) to Peiping(7 Mar.),bearing Manchukuo stamp*5,total 31c(fit),affixed Jaoho Comm. seal and Peiping delivery seal(8 Mar.),rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5703

*5700 á‘“áŽ˛á†˜âŠ‡â€ŤÝ™â€Źä˝Şă&#x;žá‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹÇƒŕŁŤŇ€Ď?â œă&#x;žă Žâźźßšŕ§˜áľŽËˆ Ý…áľŽŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”á‘“áŽ˛ᑈáłœáŽšá ‡ŕŚžä˝Şă&#x;žă‘žá—‰á ‡ä†„Ëˆăš ä´śáł?⊇‍ݙ‏ ৠ᎚ࠄ䖒᠇DŽℸᇕЎ㽓ऍă&#x;žă ŽÝ€ŕ§Œá‘“Ꮂă&#x;‡âŠ‡â€ŤÝ™â€Źă&#x;žă’“佪ă&#x;žá…˛á†˜á‡•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ˈ䕗 ᇼ㞕

á‘“Ď°ĎžáŽąá‰Żá†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤâźźßšÚŁâ€ŹáľŽÇƒŕŁŤŇ€â œâšœŕşż ßšáľŽËˆäŤ”ă‘śăĄ†ä­“áŽ?á”śĎžáŽąá‰ŻÖľáś°á ‡Çƒá­Ťá‰…ᑈáłœ᎚㣅âˆ?ă?„á¸šá ‡ËˆŕŚşáł?á‘“Ď° ৄቅϞᎹೡáŽ?âŒ˘ŕ§˜ŕˇ–ᑈáłœáŽšáź ŕłšá ‡Ëˆăš ä´śáł?ᑓᎲáłœáŽšäš‚áŹ“â€ŤŮźâ€ŹäžĽâˆ›â€ŤÜĽâ€Ź á´Žâ˛Şá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ä†šäš‚ÓŠŇ˘ĎžáŽąá‰Żâą˜ă„€Ď”Ďžäš‚áˆ”á†˜ßŽËˆâ„¸äš‚áˆ”âž?â?‹áŠŒ䞠ˈ á“Žä—´âą˜âł‚âą˜Đ?㽕ЎњáŽ?Ö“ŕť˝Đ?Ꮽ⠝á?œÓ´ä˜§ŕŚžáłąŕłˇËˆä•—ᇼ㞕 1937 Entire cover from Sancian Island(27 Jan.,Kwangtung) to USA,bearing Chan#322 & #338 each a stamp,afďƒžxed Towshan seal and Canton transit seal 23 Feb.,well preserved,rare

RMB: 1,000 US$: 164

1936 FFC from Canton(10 Jul) to Hanoi,bearing Chan#322 and #A14 stamp each,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5704

*5697

*5701

ä˝­â?ƒá†˜Ďžâ?‹ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜Ý…áľŽËˆŕ´›äŒˆä˝­â?ƒâ …ᖋढ⟟ßšâźźŕ§˜áľŽËˆäŤ”ä˝­â?ƒ ᑈáłœ᎚ă&#x;žă Žäš‚áŹ“á ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÝŠĐ Ď”áľŽá‡•ŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Š ŕłœá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹĎ”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹á ‡Ëˆâ„¸ĐŽá„Źáˆ”ŕ§˘äššă¸šáŹŠäš‚äŒ˜á‡•Ëˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘

Ď?㎽á?–ä˝­â?ƒᑓᎲŕť˝â‹šă’‘ă‘şËˆĐ ă•˘âŚƒŕťžá‘‡â‹&#x;äš‚ä?ƒă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆâ?‹ äŒˆă•˘ŕł‘ŕŚžĐ ŕł‘äš‚âźźËˆăš ä´śáł?ŕťŽáľŽĐ ä•€á ‡ŕŚžŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆá°ƒă’˜ä˛š ă&#x;žă Žäš‚ä?ƒä•—Ő‡âą˜ă‹´á´¤

1936 Airmail from H.K.(18 Feb.) to Shanghai(26 Feb.),bearing H.K. stamp 5c,plus Dr.Sun 5c stamp,well preserved

1936 R e g i s t e r e d a i r m a i l f r o m S . F.O. t o Ne wYo r k v i a H . K . a n d Tientsin,bearing US and Chinese stamps both,rare,well preserved

1937 Entire Canadian 3c. postcard from Toronto(11 Mar.) to Shanghai(6 Apr.),plus Chan#D63 stamp for postage due,affixed Shanghai seal Apr. 7th,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 800 US$: 131

135

*5706

ŕĄ´áŁ“ŕťťßšäš‚äŒ˜á‡•Ď”áľŽËˆŕťŽÓşŕťŽá†˜Ďžâ?‹ËˆäŤ”໮Ӻ໮ᑈáłœáŽšá´Žâ˛Şá ‡Ëˆŕ˛´Öľ ÓŠâƒ´äŒ˜áŹ™äŤ”áł?⃴䌘᠇ˈáłœ᎚ᢉ䖒Ϟâ?‹äŤ”á´Žâ˛Şâ’Žä•‚á ‡ËˆáłœáŽšŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œ âƒ´äŒ˜âźźäŒ„ăžŚáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

࣍â?‹ ⹑⡇എ á†˜á‘“áŽ˛ŕťťŕľ&#x;Ý€á­›áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšâźź áľŽÇƒŕŁŤŇ€â œâšœŕşżŕť?ßšâźźáľŽËˆÝ…áľŽËˆäŤ”ŕŁŤâ?‹ ⇼೑ á““Ý á‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽšá ‡Ëˆáł?á‘“ ᎲáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1937 Large official cover registered from Peihai(Baishichang,14 Apr.) to Canton(18 Apr.),bearing Chan#322,Chan#334,well preserved

RMB: 100 US$: 16 136


*5711 ᑓᎲ㒣佭â?ƒá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹Ä€ä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšÄ ä˝Şă&#x;žá‡•ËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď?â œă&#x;žă Žâźźߚǃ ߚǃßšâźźŕ§˜áľŽËˆŕŁŤŇ€â œâšœŕşżßšâźźŕŚ ä–˛ӊˈ݅áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆăš ä´ś áł?Ä€á‘“Ď°äš‚áŹ“ă…ľâ§šáˆ”áˆ”ä­“Ä áłœáŽšá ‡Ëˆŕ˛´á‘“áŽ˛ă’Łä˝­â?ƒá†˜ă•˘ŕł‘âą˜ä˝Şă&#x;žŃ˘ᑈ áłœ᎚ä?‹ă&#x;žËˆáŹ™äš‚⟟䍔ᑓᎲᑈáłœáŽšá ‡ŕŚžĐ ă•˘ă&#x;žă Žä˝Şă&#x;žă‘žá—‰á ‡Ëˆáł?Ď?㎽á?– áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžÖ˜ŃšÖ˜áŽ˛áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽᑈáłœáŽšä‡—äŒ˜ä˝Ş áŽšá‡•Ëˆá™„ä—śĐ ă•˘ă&#x;žă’“佪ă&#x;žËˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5707

*5709

â?Żâˆł á…?䍎 á†˜á‘“áŽ˛ŕťťŕľ&#x;Ý€á­›á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšâźźáľŽÇƒŕŁŤŇ€ â œâšœŕşżŕť?ßšâźźáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”á…?䍎 ⇼೑ á““Ý á‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽš âš?ă’“ ᠇ˈáł?á‘“ ᎲáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

âˆŠŕźˆá†˜á‘“áŽ˛ŕťťŕľ&#x;Ý€á­›áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕŚ ŕłœá„­â€ŤâźźßšÚŁâ€ŹáľŽÇƒá„­â€ŤŕĄ´ÚŁâ€Ź ⲪáŹ?Ř?âźźáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”âˆŠŕźˆ ⇼೑ á““Ý á‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•Ý áŽšá ‡Ëˆáł?ᑓᎲáłœ᎚ ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5714 Ďžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘Ä€ä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšÄ ä˝Şă&#x;žá‡•ËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚ á ‡Ëˆăš ä´śáł?Ďžâ?‹ŕ§ áŽšĐ ä•€á ‡Ëˆă•˘ŕł‘Ď?㎽á?–áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžăĄąŕĄ´ŕŞšáłœ᎚ࠄ䖒 ᠇DŽℸᇕЎᑈáłœáŽšä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšá…˛á†˜á‡•Ëˆá™„ä—śĐ ă•˘ă&#x;žă Žä˝Şâƒľä—Žă&#x;žáŽšËˆä•—ᇼ ăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1937 Registered FFC from Canton(26 Apr.) to Ohio(7 May),bearing Airmail and Martyrs stamps,with Chin-USA First Flight Comm. seal,via S.F.O.(4 MAY),rare,well preserved

1937 Registered airmail from Shanghai(26 Apr.) to Chicago(6 May),via S.F.O.(4 May),bearing Dr. Sun and Martyrs stamps,FFC posted on the 1st day of postage changed,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 500 US$: 82

1937 Large official cover registered from Swatow(16 Apr.) to Canton(18 Apr.),bearing Dr.Sun stamps,well preserved

1937 Large official cover registered from Tsankiang(Anpu,14 Apr.) to Canton(18 Apr.),bearing Chan#322,Chan#334,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

*5712 Ďžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘Ä€ä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšÄ ä˝Şă&#x;žá‡•ËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď?â œă&#x;žă ŽâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”Ďž â?‹ ⇼೑ ᑈáłœ᎚ âš?ă’“ á ‡Ëˆăš ä´śáł?㕢೑áłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆâ„¸ĐŽĐ ă•˘ä˝Şă&#x;žă&#x;ž ă Žá…˛á†˜á‡•Ëˆá™„ä—śᑈáłœáŽšä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšËˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1937 FFC from Shanghai(26 Apr.) to USA(4 May),bearing Chan#A3 stamps,postage changed at when it posted,rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5715 ă˝“áŽąä™Żá‹—á†˜ă˝“áŽąä˛™á…?Đ á“Łă‘śá´ľá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ᾎ ᑈáłœáŽšäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœ ᄭ‍ßšÚŁâ€ŹáľŽËˆäŤ”ä™Żá‹— ⇼೑ á““Ý á‘ˆŕ˛ŻáłœĐąáŽšá ‡Ë— ᑈáłœáŽšäŒˆá„­â€Ťßš ڣ‏ ßš âźźĎ”áľŽÇƒŕŁŤŇ€â œâšœŕşżßšŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”ä™Żá‹— ⇼೑ á““Ý á‘ˆŃ¨áłœŕ¤•ĐąáŽšá ‡Ë— ᑈáłœáŽšäŒˆÓşáŹşâ œŕŚ ŕłœá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹÇƒŕŁŤŇ€â œâšœŕşżßšŕ§˜Ď”áľŽËˆäŤ”ä™Żá‹— ⇼ ŕł‘ á““Ď—á‘ˆĎ?áłœá““Ď—áŽšá ‡Ç„ŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆŕ´›áł?䲙á…?ࠄ䖒᠇DŽℸᇕ᠔䍔䚂᠇ߚᎺ ä‡?Çƒŕ§‡ä‡?â œá“ŁËˆŇ™ăž•ă˝“áŽąŕ´„ŕ¤ŽËˆáľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5713

*5710 ࣍ᑇ㒣Ϟâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘Ä€ä‡—äŒ˜áˆ’áŽšÄ ä˝Şă&#x;žá‡•ËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď?â œă&#x;žă ŽâźźáľŽËˆŕ§œäš‚䌘 ßšËˆäŤ”ŕŁŤá‘‡ ⇼೑ ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?Ďžâ?‹ŕ§ áŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžă•˘ŕł‘áłœ᎚ࠄ䖒 á ‡Ëˆâ„¸ĐŽĐ ă•˘ä˝Şă&#x;žă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ëˆá™„ä—śᑈáłœáŽšä‡—äŒ˜áˆ’áŽšËˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ďžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘Ä€ä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšÄ ä˝Şă&#x;žá‡•ËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď?â œă&#x;žă ŽâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”Ďž â?‹ ⇼೑ ᑈáłœáŽšâ‰‘ä”şäš‚áˆ”á ‡Ëˆăš ä´śáł?Ď?㎽á?–áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžáŽ„â‹‘ă˝“áłœ áŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆâ„¸ĐŽĐ ă•˘ä˝Şă&#x;žă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ëˆá™„ä—śᑈáłœáŽšä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšËˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖą ᄏᅠད

1937 Large official cover registered from Maoming(15 Apr.) to Canton(18 Apr.),bearing Chan#322,Chan#334,well preserved

1937 FFC from Peiping(25 Apr.-1st day when postage changed) to USA(4 May) via Shanghai(25 Apr.),bearing Chan#A3 stamp*5,total 385c,rare,well preserved

1937 Registered airmail from Shanghai(26 Apr.) to New Jersey(7 May),via S.F.O.(4 May),bearing Dr. Sun and Martyrs stamps,used on the 1st day of postage changed,rare,well preserved

Used cover*3 from Kiunglai to Ya'an:(1)Posted on Apr. 9th 1937,bearing Chan#312 stamp.(2)Posted on May 19th 1937,bearing Chan#363 & #338 in pair stamps.(3)Posted on Mar. 27th 1938,bearing Chan#308 & #334 each a stamp. All with arrival seals,rare,well pres

RMB: 100 US$: 16

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

*5708 ăŁ–ŕ§Ąá†˜á‘“áŽ˛ŕťťŕľ&#x;Ý€á­›áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšâźźŕŠ ŕŁŤŇ€â œâšœ ŕşżŕť?ßšâźźŕ§˜áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”ăŁ–ŕ§Ą ⇼೑ á““Ý á‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•Ń¨áŽšá ‡Ëˆáł?ᑓᎲáłœ᎚ ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

137

138


*5716

*5719

á‘“Ď°á­Ťá‰…á†˜áŽ„ŕĄ´ŕ´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹĎ”áľŽËˆäŤ”á‘“Ď°áżžâˆł ⇼ ŕł‘ á““Ý á‘ˆŃ¨áłœŕ¤•Ď?áŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?ŕ§ áŽšá­Ťá‰…á ‡ËˆáłœáŽšă’Łá‘“áŽ˛Đ ä•€á†˜ßŽËˆŕ§żŕĽł ÖľËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•â„ˇä´śäŤ”áł?áź ŕłšá”śÄ€âˆŒÝˆŕ§‹Ňˇâ§šäš‚áŹ“Ä á ‡Ëˆá‘Šáł?Ä€ ᑓϰৄቅ ŕŚ“áżžâˆłŕˇľáŽťá´ĽÄ á„Ťá¸‹Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

âŠŠŕł‘á†˜ŕť˝â‹šáŹ?ä—”á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâŠŠŕł‘âźźßšáľŽËˆäŤ”âŠŠŕł‘ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáłœ᎚ á˘‰ä–’ŕť˝â‹šŕ§˘äŤ”ĎĄŕ§ á ‡á“Łŕť˝â‹šá ‡áľŽËˆáłœáŽšŕ˛´áŹŠÓŠŇŽáśšáŽ´ă——Ëˆäš‚áˆ”ŕĄ´äŒˆáŹ?ä—” áĄ?ᴾᑊ䍔áłœáŽšŕť˝â‹šá ‡ä—”ŕ˛˛ŕĽłŕ´”ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—áł?ä?ˇ 1938 Entire cover from France(21 Mar.) to Tientsin(29 Apr.),bearing French stamp 20c.,franked on returned seal for no this person and returned on Apr. 30th,interesting,well preserved

1937 Cover from Towshan(13 May,Kwangtung) to Singapore,bearing C h a n # 316 s t a m p ,v i a C a n t o n (15 M a y) ,w i t h o r i g i n a l l e t t e r,w e l l preserved,rare,Pls. preview

*5722

*5725

ĺ•­áŽ˛á†˜á–‹ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”ĺ•­áŽ˛ ⇼೑

á““Üżá‘ˆĎ”áłœá““Ý áŽšá ‡Ëˆáł?䇙ቅáłœáŽšÇƒĎ°Ň€áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

á?ˆĺ’˘á†˜Ďžâ?‹ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâŠŠŕł‘âźźáľŽËˆäŤ”áłœ᎚á?ˆĺ’˘á ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœ áŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆŕ˛´áŹŠÓŠŇŽĎĄŕłźáŹ™Ä€á„Źáˆ”ŕ§˘äššÄ Ëˆŕ§˘áŹŠÓŠŇŽŕŚ?äš‚áˆ”äššŕŚŞäš‚ÓŠáŻŠËˆäš‚áˆ” ŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšäŤŠáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡ËˆáŹŠŕŚŞá„Źáˆ”ŕ§˘äššäŒ˜ äŒ?ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1939 Entire cover from Lungchow(26 Jan.) to Germany,bearing Dr.Sun and Martyrs stamps,via Langsan(27 Jan.) and Tonkin(28 Jan.),well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

1939 Entire airmail from Paris(15 Jun.) to Shanghai(1 Jul.),bearing French stamps,keep it in P.O. for absence,plus Chan#322 stamp,rare,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 1,200 US$: 197

*5723 âŠŠŕł‘á†˜Ďžâ?‹á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâŠŠŕł‘âźźáľŽËˆäŤ”á?ˆĺ’˘ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáłœ᎚ᢉ䖒Ϟ â?‹ŕ§˘äŤ”ŕ „ä–’á ‡Ëˆŕ˛´áŹ™äš‚ÓŠá„Źáˆ”ŕ§˘äššËˆăšżă¸šäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€Źäš‚äŒ˜ßšáľŽËˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá…  ད

*5717

*5720

ŕŁŤŇ€á†˜ä˝­â?ƒä˝Şă&#x;žáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâšœŕşżŕŚžă&#x;žă ŽâźźÝ…áľŽËˆäŤ”ŕŁŤá‘‡ᑈáłœ áŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?ä˝­â?ƒáłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽℸᇕЎ࣍ᑇă&#x;‡ä˝­â?ƒă&#x;žă’“佪ă&#x;žá…˛á†˜á‡•ËˆáŁ– ŕ§‹ă—™ä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

㕢೑ßšäš‚äŒ˜á‡•Ď”áľŽËˆŕ¤˘â˛Żäš“ă&#x;žă Žá†˜Ďžâ?‹ËˆŕĄ´äŒˆă•˘ŕł‘ßšäš‚âźźáľŽËˆäŤ”ᑈáłœ áŽšŕ¤˘â˛Żäš“á´Žâ˛Şá ‡Ëˆá˘‰ä–’Ďžâ?‹ŕ§˘ŕ˛´áĄŤáŽšá&#x;ŹŃ?áŽ´âŠŠáĄ’ŕ „áŹŠÓŠŇŽËˆáŹ™ŕĄ´â˛Şä—”ÖľáŁ› ⟎᠇䗔ಲ㕢೑DŽ㚠䴜áł?áłœ᎚ǃ᎚ǃ᎚ă„?໮ᵮϾâ?‹äš‚á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆäš›â€ŤÝ‹â€Ź ༚৆ᛣĐ?Ëˆä•—á‡Ľăž•

1937 Registered FFC from Peking(29 Jun.) to H.K.(30 Jun.),bearing stamp*4 of Dr.Sun and Martyrs,rare,well preserved

*5726

1939 Used cover f rom France(13 Mar.) to Shanghai,bearing French stamp*9,via Shanghai(28 Mar.),plus Dr.Sun stamp 5c,rare,well preserved

ĎžáŽťá†˜ăŁ…ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźÝ…áľŽËˆäŤ”ĎžáŽť ⇼೑ á““Üżá‘ˆĐą áłœá““ŕ˛ŻáŽšá ‡Ëˆáł?ä?žŕ¤ŤĎ°Ň€áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 1,500 US$: 246

1939 Registered airmail from Kokiu(24 Sep.) to British,bearing Dr.Sun and Martyrs stamps,via Tonkin of Vietnam(29 Sep.),rare,well preserved

1938 Entire American cover 3c. from Washington(22 Apr.) to Shanghai by air,plus American stamp,returned to USA for war,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,200 US$: 197

*5724

*5721 Ďžâ?‹ŕťŞâ’˝âœťâłŒâ œáŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆĎžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘ËˆäŒˆŕĄ´áŁ“ŕťťâźźáľŽĎ”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹Ä€ä•‚ ă ?Öľă†…äš‚ÓŠÄ â‡Ľŕł‘ á““Ď—á‘ˆÜżáłœÜżáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸â ›âŹ…á†˜ÓŠŇŽŕłźŕĄ´áŁ“ŕťťăˆĄ ä•‚ă ?Ďžá†˜ßŽËˆá ”äŤ”ä•‚ă ?᠇䕗ᇼ㞕

Ďžâ?‹á†˜â¨˛ŕşżŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€â œâšœŕşżâźźßšÇƒÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹÇƒä˝­ â?ƒĐ ŕ¤˘Ď”â œá„­â€ŤâźźÜ—ÚŁâ€Źŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽâźźŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ ᎚᠇ˈáł?⨲຿áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„á ”äŒˆä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘Ď”â œá„­â€ŤÚŁâ€Źŕ˛´ŕĽ„ŕ ‹ŕŚŹá“– ä—´á&#x;¤â“ŁäŞ‚á ˇËˆä•—á‡Ľăž•

1937 Ofďƒžcial registered cover from Nanking(21 Jul.) to Algeria(9 Aug.),no stamp on it,via Shanghai(22 Jul.),rare,well preserved

1938 Shanghai Bu nd Photog raphy postcard f rom Shanghai(8 Aug.) to USA,bearing Canadian stamp*3,aff ixed Shanghai "PAQUEBOT" seal,rare,well preserved

1939 Double registered cover from Shanghai(21 Mar.) to Switzerland(29 Mar.),bearing Chan#334 and #321 and #366(fastener omitted) stamp each,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,500 US$: 246

*5718 ŕ¤ŤŇ€á†˜ä°“á‡¨ŕŚžß˝ŃŽäš‚áŹ“Ý€Ń&#x;áŁ–ŕ§‹á‡•Ď”áľŽËˆáłžäŒˆâźźËˆäŤ”ŕ¤ŤŇ€ ⇼೑ á““Ý á‘ˆĎ—áłœ ᓓϔ᎚ âš?ă’“ á ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžä°“á‡¨ŕŚžß˝ŃŽáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  དDŽ䚂Ꮣ݀Ń&#x;á‡•ŕťŽâŤźŃ˘ŕł‘â€ŤÝ™â€Źäš‚ä—ŚËˆáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜ä´˛âŒ†ă—™á„ŹĎŞă”Šăž•

139

*5727 â˝ŁáŽ˛á†˜á´€ŕś´ă˝“á“Łäš‚áŹ“Ý€Ń&#x;á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆŇ€Ń â œá?šă ?ßšŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”â˝ŁáŽ˛ áłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?⽣ᎲáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1940 ofďƒžcial postal cover from Foochow(29 Dec),plus Chan#255 stamp*2 in pair,arrived in 30 Dec,well preserved

RMB: 600 US$: 98 140


*5732 äžĄá‘šá†˜áŻšáŻ˘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹĎ°áŽąŕĄ´â˛Şáą–Ô°ŕŚ•ßšŕŚžâšœŕşżßšŕ§˜Ď”áľŽËˆ Ý…áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”äžĄá‘š ⇼೑ ᑈáłœ᎚ âš?ă’“ á ‡Ëˆăš ä´śáł?ᯚᯢáłœ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1940 Airmail from Chungking(22 Mar.) to Kunming(24 Mar.),bearing Chan#343 and #483 stamp each,total 35c,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5728 Ďžâ?‹á†˜ŕ¤Ťä´˛áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€Źä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘â œßšÇƒă•˘ŕł‘á“”ŕł‘ă‘žá—‰ߚǃ‍ܗ‏ âźźŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşŕ§œä?™äžĄäš‚䌘 ËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆăš ä´ś áł?ă•˘ŕł‘áŽ„ŕźšá‡¨ăĄƒáłœáŽšÇƒŕŞšÓşâ†¨ŃŽáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•Ç„Ďžâ?‹ă’Ł ă•˘ŕł‘ÇƒŕŞšÓşâ†¨ŃŽá†˜ŕ¤Ťä´˛á…˛á†˜á‡•ä•—âŚĄäŒ‰Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5735

1940 Registered cover from Shanghai(3 Jan.) to South Africa,bearing Chan#373 & #400 & #402 stamp each,total 130c(ďƒžt),via New Orleans(7 Feb.) and Colombia(28 Feb.),rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

⇼೑á‘ˆâ œäš‚áŹ“Ý€Ń&#x;á‡•ËˆĎžâ?‹äš‚áŹ“ă…ľâ§šáˆ”áˆ”ä­“á†˜ŕ¤ŤŇ€äš‚áŹ“ă…ľâ§šáˆ”áˆ”ä­“áŹŠËˆá‡• ᎺĎ&#x;ăžŚŕť˜ŕŚžăš ä´śá‡•ă&#x;Ąŕť˜ŕ´›â˛Şáł?㓓㥆䭓áŽ?Ḛŕľ&#x;ĀϞâ?‹äš‚áŹ“ă…ľâ§šáˆ”áˆ”ä­“ ⇼೑ ᑈáłœáŽšÄ Đ ăŁ…á­›áˆ”ä­“á…Źá ‡Ëˆŕ§‡ĎžăžŚâ˛Şă‘śăĄ†ä­“áŽ?Ḛŕľ&#x;Ä€á˘?䔺ਏá?şä—ŚÄ á ‡Ëˆáľ•á‡Ľ ăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5730 ŕŁŤŇ€Çƒŕť˝â‹šá†˜ă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆŕ´›äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźËˆÝŠĐ ᾎ⏅࣍ Ň€á†˜ă•˘ŕł‘ËˆáľŽâŹ…ŕť˝â‹šá†˜ă•˘ŕł‘Ç„â„¸áľŽá‡•ŕ´›ŕ˛´âƒ´äŒ˜äŻ‚äšŹăšżă•˘ŕł‘äš‚áˆ”ă”Žâƒ´äŒ˜á‘ŠŕĄ´ äŒˆă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜äš‚âźźËˆŕŚ á ‡â?™Ëˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘ 1940(Feb.~Nov.) Used cover*3 from Peking or Tientsin to USA,bearing Dr.Sun and Martyrs stamps,all plus Postage Due stamps and with clear double seals,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

1940 ofďƒžcial postal cover of ROC in 1929,director general of Shanghai P.O. sent this mail to director general of Nanking P.O.,afďƒžxed English and Chinese ofďƒžcial seal 18 Aug. and escort ofďƒžcer seal,rare,well preserved

RMB: 1,600 US$: 262

*5733 ŕť˝â‹šá†˜ă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆŕ´›ŕĄ´äŒˆá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹÇ„â„¸áľŽá‡•ŕ´›ŕ˛´âƒ´äŒ˜äŻ‚äšŹ ăšżă•˘ŕł‘äš‚áˆ”ă”Žâƒ´äŒ˜á‘ŠŕĄ´äŒˆă•˘ŕł‘âƒ´äŒ˜äš‚âźźËˆŕŚ á ‡â?™Ëˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘ 1940(4 Mar.~20 Aug.) Used cover*2 from Tientsin to USA,bearing Dr.Sun stamps,plus Postage Due stamps and with clear double seals both,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5736 *5734

*5729

*5731

á…•âŠśÇƒâŒ˘ŕ¤ŤÇƒŕť˝â‹šá†˜ŕł‘ŕťŞá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆßšßżäŒˆâšœŕşżŕŠ á„­â€ŤÝŠËˆâźźâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹĐ áľŽá†˜ăŁ…ŕł‘ËˆáľŽá†˜ă•˘ŕł‘Ëˆâ„¸ᾎᇕഛáł?áş”áśšá‡•á´ľËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ďžâ?‹ÇƒäžĄá‘šá†˜ŕł‘ŕťŞá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆßšßżäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźËˆÝŠĐ áľŽá†˜ăŁ… ŕł‘ËˆáľŽá†˜ă•˘ŕł‘Ëˆâ„¸ᾎᇕഛáł?áş”áśšá‡•á´ľËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ä´Śá‰Żá†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”ä´Śá‰Ż ⇼೑

á““Đąá‘ˆÜżáłœŕ¤•áŽšâš?ă’“á ‡Ëˆŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜ßšËˆŕ „ă•˘ŕł‘ăšżă”Žâƒ´äŒ˜ËˆäŤ”âƒ´äŒ˜á ‡á‘Šă¸šäŒˆ âƒ´äŒ˜äš‚âźźáľŽËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1940(5 Jan.~1 Nov.) Used cover*3 from Ningpo or Tsinan or Tientsin to British or USA,bearing Dr.Sun and Martyrs stamps,all with check seals,well preserved

1940(Feb.)~1943(Jan.) Used cover*3 from Shanghai or Chungking to British or USA,bearing Dr.Sun and Martyrs stamps,all with check seals,well preserved

1940 Cover from Tsingtao(10 Aug.) to U.S.,bearing Dr. Sun and Martyrs stamps,total 25c,25c due,tied by "T" and plus 2 postage due stamps,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 600 US$: 98

141

ŕť˝â‹šá†˜ă•˘ŕł‘ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”ŕť˝â‹šᑈ áłœ᎚âš?ă’“á ‡Ëˆŕ˛´äš‚ÓŠâƒ´äŒ˜ßšËˆŕ „ă•˘ŕł‘ăšżă”Žâƒ´äŒ˜ËˆäŤ”âƒ´äŒ˜á ‡á‘Šă¸šäŒˆâƒ´äŒ˜äš‚âźź áľŽËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1940 West cover from Tientsin(19 Sep.) to U.S.,bearing Dr. Sun and Martyrs stamps,total 25c,tied by "T" and plus one postage due stamp,well preserved

RMB: 600 US$: 98

142


*5737 ă•˘ŕł‘á†˜Ďžâ?‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă•˘ŕł‘âźźáľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšá´Žâ˛Şá ‡Ëˆŕ˛´âŹ…Ń˘ŕťžá‘‡ â‹&#x;á&#x;ŹŃ?â&#x;šŕŚĽËˆäš‚ä?ƒŕŚŤä°?ËˆäŤ”ä—”ÖľáŁ›âźŽá ‡ËˆÖľÓŠáłžă›‘á˘‰ä–’Ďžâ?‹Ëˆŕ§˘Ń˘ᑈáłœ áŽšä—”ŕ˛˛ă•˘ŕł‘ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1941 Entire cover from USA(22 Oct.) to Shanghai,bearing American stamps,returned to USA on May 2nd 1942 for the Pacific War,rare,well preserved

RMB: 1,200 US$: 197

*5744 âˆˆâ„šá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹÇƒä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤÚŁâ€Ź â€ŤâźźÜ—â€Źŕ§˜áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”âˆˆâ„š ⇼೑ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?Ḗᾍáłœ áŽšÇƒä˝­â?ƒáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžă•˘ŕł‘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽá‘“áŽ˛â‰şäą‹ŕ§˘Ëˆ áł?á‘“Ď°ä°šä?ƒä–¤ă&#x;‡á¸–áľŤËˆâ€ŤâŹ…ÝĄâ€Źá¸–áľŤă&#x;žă Žá†˜ă&#x;‡ä˝­â?ƒĐ ä•€á†˜ßŽËˆĐŽáĄŤá&#x;Źäš‚ä?ƒá…˛á†˜á‡•Ëˆ á°ƒă’˜ä˛šáĄŤá&#x;Źäš‚ä?ƒáľ•Ő‡âą˜ă‹´á´¤Ëˆä•—ᇼ㞕

*5738 ᑓϰᎄ㤡á?–ă’Łáł†âˆłÇƒä˝­â?ƒá†˜ă•˘ŕł‘ă’‘ă‘şă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆä˝­â?ƒŕťťĎ°â œá„­ ‍ŕť?ڣ‏೚áľŽÇƒäŒ„ŕłšáľŽËˆäŤ”á‘“Ď°áŽ„ă¤ˇá?– ⇼೑ Ď?ŕ¤•á‘ˆŕ¤•áłœĐąáŽšâš?ă’“á ‡Ëˆáłœ᎚ ă’Łáł†âˆłĐ ä•€Ëˆáłœ᎚㒣佭â?ƒĐ 䕀ˈáł?㕢೑㒑㑺áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ Ў᥍á&#x;Źäš‚ä?ƒá…˛á†˜á‡•Ëˆä•—ᇼ㞕

*5740

*5742

ŕĄ´áŁ“ŕťťá†˜á‘“áŽ˛áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕĄ´áŁ“ŕťťäš‚âźźáľŽËˆäŤ”ăŠ­âĄ?߽ᇨᑈáłœ᎚ á ‡ËˆâŹ…Ń˘áŽšá´€ŕłźᑈáłœ᎚ً㺠⌥⌴â?ƒËˆá“ŠŕŚĽŕťžá‘‡â‹&#x;á&#x;ŹŃ?Üźä´śâ&#x;šŕŚĽËˆä—´á&#x;¤ ŕťžá‘‡â‹&#x;â?‹ä?ƒäš‚ä?ƒĐ áŽ ËˆáŹ™ÖľÓŠâ˛Şáł?ä—”ÖľáŁ›âźŽá ‡Ëˆä—”ä–Źá†˜ÓŠŇŽá‘ŠäŒˆâ€ŤÝŻâ€Źáş”á‡•á´ľËˆ áł?ŕĄ´áŁ“ŕťťĐ ä•€ŕŚžŕ „ä–’á ‡Ý…ŕť˜ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆá°ƒă’˜ä˛šŕťžá‘‡â‹&#x;äš‚ä?ƒä•—Ő‡âą˜ ă‹´á´¤

⇼೑ᯊᳳϞâ?‹á†˜ŕł‘໪ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…ᾎ ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘ˈ äŒˆä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäŒ„ŕłšáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚᠇˗ ᑈáłœ᎚ǃ áłœ᎚Ϟâ?‹á†˜ăŁ…ŕł‘Ëˆŕ§˜äŒˆă’‘ă‘şâ œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäŒ„ŕłšáľŽËˆŕ´›äŤ”Ďžâ?‹á ‡Ç„ℸЎĺ ?á‹„ă&#x;žă’“ á…˛á†˜á‡•Ëˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆŕ´›áł?༄ᑺẔ᜚ᇕᴾ

1941 Entire registered cover from Canada(1 Dec.) to Canton,bearing Canadian stamps,returned for the Paciďƒžc War,rare,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

1941 Registered airmail from Sunwingshi Kwangtung(9 Oct.) to NewYork(8 Nov.) via Kukong(26 Oct.) and H.K.(28 Oct.),bearing stamps of Chan#412 and #413*2,rare,well preserved

1941 Registered airmail from Shuipo(23 Jun.) to USA(11 Aug.),bearing Chan#325 & #366 stamp each,via Kweilin(5 Jul.) and H.K.(8 Jul.),rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

(1)1941 Shanghai(1 Mar.) to USA bearing Chan#370 stamps Blk.4;(2)1941 Shanghai(17 Sep.) to British bearing Chan#508 stamp;(3)1941 Shanghai(9 Oct.) to British bearing Chan#508 stamp. "Flying the hump" used covers,well preserved,with Indian check strips.

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164

*5745 ă•˘ŕł‘â …ä–’ăĽ‹á†˜Ďžâ?‹ŕ¨ˆâŽ˛á&#x;ŹÖŹă§šá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŤ”â …ä–’ăĽ‹ᑈáłœ᎚᠇ˈáł? ĀϞâ?‹á&#x;ŹÖŹáŹŠá†?á ”áş”áśšÄ ă‘śá ‡ŕŚžáş”áśšá‡•á´ľËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5739 Ďžâ?‹á†˜ăŁ…ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ” Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡ËˆáłœáŽšá˘‰ä–’ŕťŁŕż•ŕź‹ËˆáłœáŽšá˘‰ä–’ă’‘ă‘şËˆáłœ᎚ᢉ䖒 ÓşáŹşŕ§˘äŒˆáş”áśšá‡•á´ľá‘ŠäŤ”á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽĎžâ?‹ă’Łă•˘ŕł‘á†˜ăŁ…ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ëˆáżž 䎟ᑇâ‹&#x;á&#x;ŹŃ?༇ᇚâ&#x;šŕŚĽËˆá°ƒä•—âŚĄäŒ‰âą˜áĄŤá&#x;Źäš‚ä?ƒá…˛á†˜á‡•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1941 Registered airmail from Shanghai(13 Nov.) to British(16 Dec) via Hawaii(27 Nov.) and NewYork(3 Dec),bearing stamps*10 of Dr.Sun and Martyrs and check seal,total $34.4,well preserved,Pls. preview

â˝ŁáŽ˛á†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤŇ€Ď?â œă&#x;žă ŽâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ”ă§†á•&#x;ᆒ ĺ €áˆ?á˘?ো䕂ă ?áˆ”á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽâˆˆä?ƒÇƒă&#x;žă Žă˜¨ä–¤á…˛á†˜á‡•Ëˆä•—ᇼ㞕

ä­“â‰­á†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆăƒşäŒ˜ËˆäŤ”ä­“ ≭ ⇼೑ Ď?ŕ¤•á‘ˆŕ˛ŻáłœĎ”áŽš âš?ă’“ á ‡ËˆáłœáŽšă’Łá¸–áľŤËˆáłœ᎚㒣佭â?ƒĐ ä•€ËˆÖąá„Ź á… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1941 Airmail from Foochow(17 Mar.) to USA,bearing Chan#A3 stamp*3,total $8(ďƒžt),afďƒžxed Manila No.2 Philippines steamboat seal,well preserved,rare

1941 Airmail from Changsha(1 Apr.) to USA,bearing Dr.Sun and Martyrs stamps,total 75c(ďƒžt),via Kweilin(4 Apr.) adn H.K.(5 Apr.),rare,well preserved

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 100 US$: 16

143

1942 Used cover from Idaho(USA,24 Nov.) to Woosung Shanghai,affixed "Shanghai P.O.W. Hospice" red check seal,bearing check st rip,well preserved,rare

*5743

*5741

RMB: 1,000 US$: 164

144


*5750

*5746

â‡Ľŕł‘áŻŠáłłĐ ŕł‘á†˜ŕł‘ŕťŞă&#x;žă Žá‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…ᾎ ᑈáłœ᎚á&#x;¤ä›‘á†˜ăŁ…ŕł‘ËˆäŒˆä˝­ â?ƒĐ ŕ¤˘â œá„­â€Ťŕť?ÚŁâ€ŹŕłšŕŚžăĄ–ă‘şá“Žŕł‘ßšŕ§˜Ď”áľŽËˆäŤ”á&#x;¤ä›‘ ⇼೑ ŕ¤™Ń á‘ˆŃ áłœŕ¤•Ď—áŽš âš?ă’“ ᠇˗ ᑈáłœ᎚á&#x;¤ä›‘á†˜ăŁ…ŕł‘ËˆäŒˆäžĄá‘šĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäŒ„ŕłšĎ”áľŽÇƒĐ Öľ â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹÓĄŕłšŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”á&#x;¤ä›‘ᑈáłœ᎚ âš?ă’“ ᠇˗ ᑈáłœ᎚㽓á…? ă’ŁáŻšáŻ˘á†˜ă•˘ŕł‘ËˆäŒˆĐ Öľâ œäŒ„ŕłšĎ”áľŽÇƒÓĄŕłšŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”ă˝“á…? ⇼೑ ङĎ?á‘ˆŃ áłœ ᓓܿ᎚ âš?ă’“ á ‡Ëˆăš ä´śáł?ᯚᯢáłœ᎚Р䕀᠇DŽℸЎĺ ?á‹„ă&#x;žă’“á…˛á†˜á‡•Ëˆŕ´›Öąá„Źá…  ŕ˝‘Ëˆŕ´›áł?༄ᑺẔ᜚ᇕᴾ

*5748

á‘“Ď°Ď?Üżă’Łáł†âˆłá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ ‍ Ü—â€ŹăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”Ď?Üż ⇼೑ ŕ¤™Ď”á‘ˆŕ¤•Ń áłœŃ áŽšá ‡ËˆáłœáŽšă’Łáł†âˆłĐ ä•€Ëˆáł? ᑈáłœáŽšă•˘ŕł‘Ö˜ŃšÖ˜ŕ „ä–’á ‡ËˆŕŚşáł?ŕĽ„á‘şáş”áśšá ‡ä†„ŕŚžáş”áśšá‡•á´ľËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ ℸЎ᥍á&#x;Źäš‚ä?ƒá…˛á†˜á‡•Ëˆä•—ᇼ㞕

äžĄá‘šá†˜á´€ŕś´áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă’‘ă‘şâ œá„­â€ŤßšÚŁâ€ŹÇƒăĄ–ă‘şá“Žŕł‘ßšŕ§˜áľŽËˆÝ…ᾎ âźźŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”äžĄá‘š ⇼೑ ᑈáłœ᎚ âš?ă’“ á ‡ŕŚžâ€ŤÝŻâ€ŹáŹ“äšźäžĄá‘šÝ‰á•?Ẕ䅟᎚ ă‘žá—‰á ‡Ëˆáł?䞥ᑚáłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆä°˜á?şŕĽłáŁ–ŕ§‹ß ä†•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ä˝­â?ƒä˛šäš‚ᆊ㧝 Ô°á­ â€ŤâŤłÜœâ€ŹáŽťăŽŁËˆä‡‹äš˜ăžœ

1942 Registered airmail from Sampat Kwangtung(2 Dec) to Ohio(8 Feb. 1942) via Kukong(10 Dec),bearing stamp*6 of Dr.Sun and Martyrs and check strip,total $11.7(ďƒžt),afďƒžxed with Indian check seal,rare,well preserved

á‘“áŽ˛á†˜ä˝­â?ƒá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹÄ€áą–ŕŹ‚ŕŚ•ŕłšÄ ŕĄ´â˛ŞâźźáľŽÇƒĐ ŕ¤˘â œ ᄭ‍ߚÚŁâ€ŹÄ€ă‰¸âł•äŒˆâŤźÄ ŕĄ´â˛ŞâźźáľŽËˆäŤ”á‘“áŽ˛ ⇼೑ ŕ¤™Ń á‘ˆŕ¤•áłœŕ¤•Ď”áŽšá ‡Ëˆá‡•â„ˇ ä´śáł?áŽšâ€ŤÝŻâ€Źäş˛á´Žä•„âšŒá‘“áŽ˛áŻŠÄ€á§ˆŕ¤˘áĄŤá&#x;ŹÄ á…ˇÓ´á ‡ä†„Ëˆä•—á‡Ľăž•

(1)1943 Chengtu(17 Feb.) to British bearing Chan#366 & #516 stamp each;(2)1943 Chengtu(19 Sep.) to British bearing Chan#806 & #595 stamps;(3)1944 Xi'an(28 Feb.) to USA via Kunming(9 Mar.) bearing Chan#592 & #595 stamps. "Flying the hump" used covers,well

1944 Used cover from Canton(11 Oct.) to H.K.,bearing Chan#JC17 and #JK27 stamps,afďƒžxed Comm. seal,rare

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

1942 Registered cover from Chungking(13 Jul.),bearing Chan#505 and #512 stamp each,total 38c,afďƒžxed Comm. seal and Chungking arrival seal 14 Jul., attached registered voucher,well preserved,Pls. preview,Ex: Mr. Hsiao Tsopin

RMB: 1,000 US$: 164

*5752

RMB: 500 US$: 82

*5749 äžĄá‘šá†˜äŤľÝ„ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆă&#x;žă ŽâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäš‚âźźáłžäŤ”á ‡ËˆÖľäŤ” ϰᎹ≭ഞഹᑈáłœáŽšá ‡Ëˆá‡•ŕŚˇäŒˆáł?‍ݯ‏Ń&#x;áş”á†łá‡•á´ľËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„á†˜äŤľÝ„ă&#x;žă Ž á…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž• 1943 Entire airmail from Shapingba in Chungking(27 Jan.) to Ceylon,bearing Airmail stamps,with military check seal,rare,well preserved

*5747

RMB: 500 US$: 82

á‰…Ď°áĽŞŕŚ“á†˜ŕť˝â‹šá–żä—Śäš‚ÓŠá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕťťĎ°â œá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ßšڣ‏ቅϰáľŽÇƒä˝­â?ƒ â œâšœŕşżߚॴⲪቅϰáľŽËˆäŤ”á‰…Ď°äš‚áŹ“áĽŞŕŚ“á´źá´Ľá´ĽäŹ›Öľáś°á ‡Ëˆáł?ŕť˝â‹šáłœ᎚ࠄ䖒 á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5751 Ďžâ?‹á†˜á´€ŕś´á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÄ€ăĄ–ă‘şá“Žŕł‘á‡ŁÜźá“´ŕĄ´â˛ŞáŽ™ŕ¤˘Ö˜ŕł‘äš‚âźźÓŽäš‚âźźáˆŠăžœ ă‘žá—‰Ä Ď”áľŽÇƒă’‘ă‘şâ œá„­â€Ťßšŕť?ڣ‏䍊ಯáŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”Ďžâ?‹Ö˜Őźäš‚âźźáˆŠăžœÓŽĐˆáŻŠäš‚ ሔ ⇼೑ Ď?ŕ¤•Ń á‘ˆŃ áłœŃ ŕ¤•ÜżáŽšă‘žá—‰á ‡ŕŚžŕ§ áŽšĎžâ?‹âš?ă’“á ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚ ŕ „ä–’á ‡Ç„â„¸á‡•á ”äŒˆŕĄ´â˛Şá‡ŁÜźá“´ĐŽă‘žá—‰Ö˜ŕł‘ŇŽŕłźĎžâ?‹ä˛šäš‚ÓŽᑈáłœ᎚В ŕĄ˛äš‚âźźáˆŠăžœă— ä†’Ëˆă’ƒáˆ˛âž•ŇŽŕĄ´â˛ŞËˆá´€áľŽă“Şŕ§‹ĐŽËˆă— áŽ˝ŕłźá‘ˆâ„¸ŕĄ´â˛Şá‡ŁÜź ᓴᎄ⟟೟Ϟâ?‹ŕŹ‚Ó‹ĐŽă•˘äžĽËˆáŽťâźźß­ĺ‚Źä–’ă•˘äžĽËˆŕ§ƒăž•áŽťâźźŕ¤•ßšâŚĄäŒ‰Ç„â„¸á‡•ĐŽ Ö˜ŕł‘äš‚âźźáˆŠăžœÓŽä˝ŞáŽšá…˛á†˜á‡•Ëˆá„ŹĎŞă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5753 ŃĽŕ¤ŤÇƒá¸–áľŤá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆßšßżäŒˆä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžĐ Öľâ œá„­â€ŤÝŠËˆâźźÚŁâ€ŹĐ áľŽá‡•ĐŽŃĽŕ¤Ťáł†ä´Şá†˜ă•˘ŕł‘ËˆáľŽĐŽá¸–áľŤá†˜ă•˘ŕł‘Ç„â„¸ĐŽĺ ?á‹„ă&#x;ž ă’“á…˛á†˜á‡•Ëˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆŕ´›áł?༄ᑺẔ᜚ᇕᴾ

1942 Express cover from Yeh hsien(1 Jun.) to Tientsin(3 Jun.),bearing Chan#JN83c stamp*3 and Chan#JN105 stamp*4,rare,well preserved

1943 Cove r f rom Sha ng hai(28 Feb.) t o Sha ng hai(1 Ma r.),be a r i ng Chan#MS1,Chan#497 in Blk.of 4,Pls. preview

1944(28 Feb.~22 Jul.) Registered airmail*4 from Yunnan or Kweilin to USA,bearing Dr.Sun stamps. "Flying the hump" used covers,well preserved,with Indian check strips.

RMB: 100 US$: 16

RMB: 8,000 US$: 1,311

RMB: 1,000 US$: 164

145

146


*5760

*5756 â?‹ŕ¤Ťá†˜ä˝­â?ƒá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĐ Öľâ œá„­â€ŤÚŁâ€ŹäŒ„ŕłšÇƒŕŚ•ŕłšŕ˛ŻáŽ?ä–˛ŕ§˜Ď”ÓŠËˆÝ…ᾎ䚂⟟ ŕ§œäš‚äŒ˜‍ Ü—â€ŹăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”ĐˆáŻŠäš‚áˆ” ŕ¤™ŕ˛Żá‘ˆŕ¤•Ď”áłœŕ¤•Ń¨áŽš âš?ă’“ á ‡ËˆÖąá„Źá…  དDŽâ?‹ŕ¤Ťá‰ŻĐˆáŻŠäš‚áˆ”á…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

*5758

༄ᑺ‍ݯ‏䚂áˆ”á†˜äŒ‰ä°‡á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĐ Öľâ œÓĄŕłšâźźáľŽËˆäŤ”‍ݯ‏䚂 âš?ă’“

á ‡Ëˆăš ä´śáł?Ä€&&áśšä…ż3DVVHGÄ ă‹żăĄ†áş”áśšá ‡ŕŚžĎĄâ?™áźŽäŒ‰ä°‡ŕ „䖒᠇DŽℸᇕᏊӊ ŇŽĐŽäŒ‰ä°‡ă˝“ŕ¤ŤÝ€ä?ƒä–¤ä•§áˆ”Ëˆá†˜ăžžÄ€ĐŽŕĽ„á‘şâ€ŤÝŻâ€Źäš‚áˆ”ÓŽá„Ť)ä°˜োĐ&#x;Ń Ä ËˆĐŽ áľ•á‡Ľăž•âą˜ä–°á••â€ŤÝŻâ€Źá…˛á†˜á‡•Ç„â€ŤÝŻâ€Źäš‚áˆ”ĐŽĐ ŕł‘ĺ ?༄ᑺ䖰ᕕ‍ݯ‏á˜?áŁ›áŁšäšźËˆÔĄŃ˘ŕĽ„á‘ş ࣫乼ජá?–ăŞąŕžšÔ‘Ëˆâ„¸ă‰?Öľá™ƒá… á­ˆâą˜ä–°á••â€ŤÝŻâ€Źá…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞä´˛á?Œá‡Ľăž•ËˆâŚĄäŒ‰Ç„ä‡‹äš˜ăžœ

Ďžâ?‹á†˜á´€ŕś´áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâ‡Ľŕł‘á„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžă‘žá—‰âźźÝ…áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑ ङಯ á‘ˆŃ áłœŕ¤•Ý áŽšâš?ă’“á ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽℸᇕᏊӊҎЎϞâ?‹ă¨Ťŕ§Ąäš‚ŕŹšä°œ á–ŤáŽąËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1945 Used cover from Indian Army P.O. 501(24 Apr.) to Kweiyang,bearing Chan#599 stamp,affixed purple “CC0-áśšä…ż-Passedâ€? check seal and arrival seal,rare,Pls. preview

1945(16 Feb.) Registered cover addressed to Shanghai(17 Feb.),bearing Dr. Sun & Commemorative stamps,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 800 US$: 131

1945 Used cover from Hainan(15 Nov.) to H.K.,bearing Dr.Sun stamps,total $20(ďƒžt),rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5754 äžĄá‘šá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆßšßżäŒˆáł?ä˝­â?ƒĐ ŕ¤˘â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžĐ Öľâ œ á„­â€ŤËˆâźźÚŁâ€Źŕ´›áłžáĽ?âźźËˆŕŚ á ‡â?™Ç„ℸЎĺ ?á‹„ă&#x;žă’“á…˛á†˜á‡•Ëˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆŕ´›áł?༄ᑺẔ ᜚ᇕᴾ 1944~1945 Registered airmail*3,bearing Dr.Sun stamps,with clear double seals. "Flying the hump" used covers,well preserved,with Indian check strips.

RMB: 1,000 US$: 164

*5761 á‘“áŽ˛á†˜á´€ŕś´á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€Ťâźźâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ”á‘“áŽ˛ ⇼೑

Ď?ŕ¤•ŕ˛Żá‘ˆŃ¨áłœá““Ý áŽš âš?ă’“ á ‡Ëˆŕ˛´ÖľÓŠâƒ´äŒ˜ăšżäŤ”Ä€7Ä á„Ťâƒ´äŒ˜á ‡Ëˆŕ§˘ŕĄ´äŒˆä˝­â?ƒŕŹš ŕĄľâ œâƒ´äŒ˜âźźäŒ„ŕłšáŽ´ĺ•“âźźáżžĎ?ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”á‘“áŽ˛áłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5759

Đ á‘†ä–’á†˜äžĄá‘šáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĐ á‘†ä–’âźźᾎ áł?áĽ?âźź ËˆäŤ”âŤźâŠ‡ᑈáłœ ᎚᠇ˈáł?㼿á? áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŠ äžĄá‘šáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„âŹ…ä´˛âŒ†Đ  á‘†ä–’á†˜Đ ŕł‘âą˜ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á‡•á„ŹĎŞáľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

äžĄá‘šá†˜ă•˘ŕł‘áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕł‘â Šä—ąĎŞŃ ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰äš‚âźźÜźŕźŤáľŽËˆäŤ”äžĄá‘š ᑈáłœáŽšäš‚âźźŕŚĽă¸ ä˝ŞáŽšă‘žá—‰á ‡ŕŚžŕťŽáľŽă•˘ŕł‘Đ ä•€á ‡ŕŠ ŕ „ä–’á ‡Ç„â„¸á‡•ĐŽŕł‘â Š ä—ąĎŞâźźŕŚĽă¸ ä˝ŞáŽšăžžâœŠá…˛á†˜á‡•ËˆâŹ…Ń˘á&#x;ŹŃ&#x;ŕĽłŕ˛´Ëˆŕłźă•˘ŕł‘áĽšŕŚŤâ€ŤÝŻâ€ŹŃ&#x;ẔᆳⲪáł?໮ᵮ ‍ݯ‏Ń&#x;áş”á†łă‚´ŕŚžâ€ŤÝŻâ€Źáş”áŁ›âźŽá ‡Ëˆŕ Ąŕ§˘âżƒŕĽ&#x;ĎžŕťŽáłœËˆáł”ă’œŃ˘áłœ᎚ᢉ䖒㒑㑺䍔ࠄ ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1945 Regisered cover f rom Cha n k ia ng(10 Oct.) to Yeu ng kong˄12 Oct.),bearing Chan#595 stamp,rare,well preserved

1945 Registered cover from Uganda(14 Dec) to Chungking(25 Dec),bearing Ugandan stamp*8(some missing),affixed Usa-River(14 Dec) and Moshi(15 Dec) seals,rare,well preserved,Pls. preview

1945 Entire registered FDC from Chungking(12 Mar.) to New York(26 Jun.),bearing Chan#835-840 stamps,with military check seals,rare,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 100 US$: 16

RMB: 800 US$: 131

*5757

*5755 â?Żâˆłá†˜ä°‡âˆłáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĐ Öľâ œá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕłšĎ”áľŽËˆäŤ”á‘“Ď°â?Żâˆłá?– ᑓᎲ⑒

äš‚áŹ“áŹƒáˆ”á ‡ŕŚžáŁ–ŕ§‹á ‡ä†„Ëˆăš ä´śáł?ä°‡âˆłáłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽℸᇕЎâ?Żâˆłá?–䚂ሔᓔ áˆ”ă‘žá—‰á‡•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

147

1945 Entire cover addressed in local Canton(26 May),affixed T seal for postage due,plus Chan#D85 stamps in Horiz. strip of 3,afďƒž xed Canton seal May 30th,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

148


*5762 äžĄá‘šá†˜á´€ŕś´áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşżâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš â‘śäŒ˜ßš ˈ 䍔䞥ᑚ ⇼೑ ᑈáłœ᎚âš?ă’“á ‡Ëˆá ”äŒˆäš‚âźźÜźäšźäŤ”áł?Ä€ĐˆÄ á„ŤËˆĐŽŕł‘â‡Ľâ€ŤÝ ÜŽâ€Ź âƒľÜźŕł‘Ňˇă¸źŕťťÓŽÓŽŕ´ŽĐˆáŻŠäš‚áˆ”Ő“âŤźá…˛Ő&#x;ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1942 Registered cover from Chungking(22 Oct.),bearing stamp*3 of Dr.Sun and Martyrs,over 1c,Opt. "Đˆ",well preserved,rare

RMB: 500 US$: 82

*5765 ă„€Ď”â œá„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€Źäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ › 㓓㥆ßš ËˆäžĄá‘šá†˜ä˝­â?ƒá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆä˝­â?ƒ â œâšœŕşżŕ¤žßšÇƒŕť?ßšŕ§˜áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”äžĄá‘š ⇼೑ Ď?ŕ¤•á‘ˆĎ?áłœŕ¤•áŽšâš? ă’“á ‡ËˆÝŠâšœŕşżäš‚âźźŕŚşâ˛Şáł?Ä€ĐˆÄ á„ŤËˆĐŽŕł‘â‡Ľâ€ŤÜźâƒľÝ ÜŽâ€Źŕł‘Ňˇă¸źŕťťÓŽÓŽŕ´ŽĐˆáŻŠäš‚áˆ” Փ⍟ᅲŐ&#x;Ëˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1941 1st Print Dr.Sun postcard(green,2.5c) from Chungking(10 Mar.) to H.K.,bearing Chan#433 and #434 stamp each,total 4c(ďƒžt),Martyrs stamp Opt. "Đˆâ€œ,rare,well preserved

*5767

*5769

Ď°áŽąá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâą’ŕś˘â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâ?ƒâ œă&#x;žă Žäš‚⼼ܼ༫áľŽËˆ äŤ”ŕť˝âŤłá¸šᑈáłœ᎚᠇ˈáł?ă•˘ŕł‘Đ ä•€ŕŚžŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ŕ§?áľŤá†˜Ďžâ?‹ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤá‘‡Đ ŕź‚Ď”â œá˜?â§šâ€ŤÚŁâ€ŹÄ€ä°¤Ď°ŕŁŤäŒˆâŤźÄ äŒ„ ŕłšâźźáľŽËˆäŤ”ŕ§?ᾍⳕŕ§?áľŤáłąä°‡äŽźáŽšá“Łá ‡ŕŚžáŁ–ŕ§‹á ‡ä†„Ëˆăš ä´śáł?Ďžâ?‹áłœ᎚ࠄ䖒 á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•Öľäš‚äŒ˜Ň™â€ŤËˆÜ—â€ŹĎĄăƒşŕ§œá”§áŻŠâą˜ŕˇŽá´€äš‚äŒ˜ËˆÔšá‘Šáłžă”Žâƒ´äŒ˜Ëˆä•— ᇼ㞕

1945 Cover from East Szechwan(24 Jul.) to USA,bearing Dr.Sun and Air Mail stamps,with transit and arrival seals,well preserved

RMB: 800 US$: 131

1946 Registered airmail from Kirin(28 Oct.) to Shanghai(3 Nov.),bearing Chan#NE24 stamp*3,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 2,000 US$: 328

*5763 ă„€Ď”â œá„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€Źäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ › ‭㥆ßš äŤ”ŕĽ„â ›Ď”áľŽËˆäŤ”äžĄá‘š ⇼೑ Ď?ŕ¤•á‘ˆŕ¤•Ď” áłœá““Ń áŽšâš?ă’“á ‡ËˆÝŠäš‚äŒ˜ăƒşŕŚşâ˛Şáł?Ä€ĐˆÄ á„ŤËˆĐŽŕł‘â‡Ľâ€ŤÜźâƒľÝ ÜŽâ€Źŕł‘Ňˇă¸źŕťťÓŽÓŽŕ´Ž ĐˆáŻŠäš‚áˆ”ŕŹ‚ßŽËˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1941 1st Print Dr.Sun postcard(orange,1c),affixed Chungking seal 22 Nov.,Martyrs stamp Opt. "Đˆâ€œ,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5764

*5768

äžĄá‘šá†˜á´€ŕś´áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĐ ŕł‘ŕł‘â‡Ľâ€ŤÜŽâ€ŹŃ¨ŕ¤•á‘ˆă‘žá—‰âźźÜźŕźŤáľŽËˆäŤ”Ď°áŽą Ď&#x;ŕťĄÝˆÝ‡ ⇼೑ ŕ¤™ŕ˛Żá‘ˆŃ¨áłœŃ¨áŽšâš?ă’“á ‡Ëˆá ”äŒˆäš‚âźźÜźäšźäŤ”Ä€ĐˆÄ á„ŤËˆĐŽŕł‘â‡Ľâ€ŤÜŽâ€Ź Ý âƒľÜźŕł‘Ňˇă¸źŕťťÓŽÓŽŕ´ŽĐˆáŻŠäš‚áˆ”Ő“âŤźá…˛Ő&#x;ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•Ç„ä˝­â?ƒä˛šäš‚ᆊ㧝 Ô°á­ â€ŤâŤłÜœâ€ŹáŽťăŽŁËˆä‡‹äš˜ăžœ

*5766 äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒâšœŕşżâźźáľŽá‘“áŽ˛äŤ”ŕĽ„á‡•Ď”áľŽËˆäŤ”á‘“áŽ˛ ⏆% Ď?ŕ¤•ŕ˛Żá‘ˆÝ áłœŃ áŽšâš?ă’“á ‡Ëˆ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ÝŠĐ á ”äŒˆä˝­â?ƒâ œâšœŕşżäŒ„ßšáŽ?ä–˛ĐŽáŽ´ĺ•“âźźËˆä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1945 Registered cover addressed to Chungking(5 May),bearing Chan#830834 stamps,afďƒžxed East Szechwan seal and Opt. "Đˆâ€œ,rare,well preserved,Pls. preview,Ex:Mr. Hsiao Tsopin

1945 Cover bearing Chan#436a & #436b stamps,afďƒž xed Canton(⏆B) seal 2 Jun.,rare,well preserved,Pls. preview

1946 Double registered cover f rom Sinchang Chekiang(21 Oct.) to Foochow(31 Oct.),bearing Chan#385 stamp*4,total $80(ďƒžt),afďƒžxed simple life insurance and AR seals,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

149

*5770

âŒ­âˆłáŽ„áŻ á†˜â˝ŁáŽ˛ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€Ťڣ‏೚áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ŕłš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”áŽ„áŻ  ⇼೑ ŕ¤™Ń¨á‘ˆŕ¤•áłœá““Ď”áŽšă…”áŻ§á‡“ä°˝á ‡ŕŚžŕ˛˛á ť$5᠇䆄ˈáł?⽣Ꮂ áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„á ”äŤ”ă…”áŻ§á‡“ä°˝á ‡ä†„ä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

âŒ˘ŕ¤Ťá†˜ŕť˝â‹šă&#x;žă ŽáŁ–á–żá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžŕĄ´â˛ŞâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜‍ Ü—â€Źăƒş äŒ˜Ëˆŕł‘â€ŤÜ—ߑ־ݙ‏ᣖᖿ‍ܗ‏ă&#x;žă ŽϞऊԥ݅â€ŤËˆ Ü— Ü—â€ŹäŤ”âŒ˘ŕ¤ŤŃ áłœŃ ŕ¤•Ń¨áŽš âš?ă’“á ‡Ëˆâ„ˇä´śáł?ŕť˝â‹šáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ŕł‘â€ŤÝ™â€Źă&#x;žă ŽáŁ–á–żăƒşäŒ˜ă—™ä•—á‡Ľăž• 1946 Registered express air mail from Tsinan(25 Feb.) to Tientsin(1 Mar.),bearing Dr.Sun stamp*8,total $79(ďƒžt),rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16 150


*5771 Đ ă˝“á“Łá…˛á†˜á‡•Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆŕ§żá†˜ă•˘ŕł‘ÇƒáŽ„ŕĄ´ŕ´ľŕŚžŕł‘â€ŤÝ™â€ŹŃŚá†˜âą˜ă&#x;žă ŽÇƒáŁ–ŕ§‹Çƒáş”áśš á‡•á…˛á†˜á‡•Ëˆŕ´›áłžáĽ?âźźËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—ŕťŽá‡Łŕ´„ŕ§Ąá ‡ä†„Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5777

Chinese and west covers(4 16th 1946~7 7th 1947),total 8 Pcs.,include the ones addressed to USA or Singapore,registered cover,domestic airmail and cover with check seal,well preserved,Pls. preivew

*5773

RMB: 2,400 US$: 393

âŒ˘ŕ¤Ťá†˜ŕŁŤá‘‡Ëˆâ€ŤÝŻâ€ŹŇŽá†ŠĐşă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹĎžâ?‹ŕťťĎ°Ń â œŕłš áľŽÇƒŕłšáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ŕłšËˆăƒşäŒ˜ ೑‍Ü—ߑ־ݙ‏ᣖো ‍ܗ‏ă&#x;žă Žâ€ŤËˆ Ü—â€ŹäŤ”âŒ˘ŕ¤Ť ⇼೑ ŕ¤™Ď—á‘ˆŕ˛ŻáłœÜżáŽšá ‡Ëˆáł?࣍ᑇáłœ᎚ࠄ䖒᠇DŽ㞞 ᑈáłœ᎚ä?‹ŕł‘‍ݙ‏ă&#x;žă ŽŕˇŽâ€ŤŢšâ€Źäš‚äŒ˜ä‡—á­ˆĐŽ‍ܗ‏ä?‹Ëˆâ„¸ĐŽä‡—äŒ˜ŕ§˘ă„€Ď?áŽšá…˛á†˜ á‡•Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5775

äžĄá‘šá†˜á´€ŕś´ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆă’‘ă‘şâ œá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ßšڣ‏೑á?•á—‰ŕłšáŽ?䖲ϔ ÓŠËˆŕ§œäš‚äŒ˜‍ Ü—â€ŹăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”Ď°áŽąâ‹ŻâšŻ ⇼೑ ŕ¤™Ń¨á‘ˆÜżáłœĎ—áŽš âš?ă’“ á ‡Ëˆâ„ˇä´śáł? 䞥ᑚáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžĎ°áŽąá™şá´šŕ´ŽáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1946 Double registered cover from Chungking(7 Aug.),plus Chan#957 Issue Blk.4,total $80,afďƒž xed transit seal 8 Aug. and arrival seal 9 Aug.,well preserved

Ď°áŽąÝ‡ÝˆĐľá†˜á™şá´šŕ´Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€Ťâźźâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹáľŽËˆäŤ”Ý‡ÝˆĐľäš‚áŹ“Öľáś°á ‡Ëˆ áł?䞥ᑚᑈáłœáŽšĐ ä•€á ‡Çƒá™şá´šŕ´ŽáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1947 Cover from Guanxingxiang(27 Nov.) to Yuelaichang(29 Nov.) of East Szechwan,bearing Dr.Sun stamps,via Chungking(27 Nov.)well preserved

1947 Registered airmail from Tsinan(8 Apr.) to Peiping(10 Apr.),a letter home from a soldier,bearing Chan#1032 stamp*6 and #1035 stamp*2,total $22000(ďƒžt),posted on the 3rd day after postage changed,rare

RMB: 500 US$: 82

RMB: 600 US$: 98

RMB: 800 US$: 131

*5776 âŒ­âˆłâ?‹äŽźá†˜âŠŠŕł‘ă&#x;žă Žäš‚ă…”Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹáľŽËˆäŤ”â?‹äŽź ⇼೑ ŕ¤™Ý á‘ˆŕ¤•Ď”áłœÝ áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5778

1947 Stamped Aerog ram me f rom Haimoon in Chekiang(6 Nov.) to France,bearing Dr.Sun stamps,well preserved

*5772

*5774

Ďžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâˆžÓžáŹ“á´—ä°†ă Žäš‚âźźÜźŕźŤáľŽŕŚžäžĄá‘šĐ ŕź‚â œá„­ ‍ÚŁâ€ŹŕłšŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ĺ’Ľá‰…á†˜âŠŠŕł‘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĐ ŕź‚â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹĎ°ŕŁŤäŒˆâŤźâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ” 䖑ᅕ咼ቅ ⇼೑ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?≜䰇áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1946 Airmail from Shanghai(6 Aug.) to USA,bearing Chan#JC110-113 issue,in complete set and Chan#871 stamp*2 in pair,well preserved

1947 Entire air mail from Heishan(8 Oct.) to France,bearing Dr.Sun stamps,via Shenyang(14 Oct.),well preserved

1947 Used cover from Tunghsien Hopei(1 May) to Peiping,bearing Dr.Sun $100 stamp,afďƒžxed Ping-Tung railway seal,rare,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 500 US$: 82

RMB: 800 US$: 131

151

âŠ‡ŕŁŤä—ŽŕŚ“á†˜ŕŁŤá‘‡á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĎžâ?‹ŕťťĎ°Ď”â œá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕłšĎ”áľŽËˆäŤ”á‘‡ä—Žâ˜żä”ş ⇼೑ ŕ¤™Ý á‘ˆŃ¨áłœĎ”áŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?ŕŁŤá‘‡ŕ§ áŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆá ”äŤ”â˜żä”şäš‚á ‡ä•—á‡Ľăž•ËˆÖą ᄏᅠད

RMB: 500 US$: 82

152


*5783 âŒ˘ŕ¤Ťá†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžŕĄ´â˛ŞâźźÝ…áľŽËˆäŤ”á‰…Ď°âŒ˘ŕ¤Ť ⇼೑ ŕ¤™Ý á‘ˆĐą áłœŕ¤•ÜżáŽš âš?ă’“ á ‡ËˆŕŚşäŒˆáł?㪹㓓㥆ă&#x;žă Ž âŒ˘ŕ¤ŤĎžâ?‹ ŕŚžâˆˆä?ƒ Ďžâ?‹㕢೑ äš‚ä?ƒäŒˆ á´ľËˆŕŚĄáŻ´Ńšá”§áŻŠŕł‘â€ŤÝ™â€Źă&#x;žă ŽäœĄá¨ ŕł‘ä°™âˆˆä?ƒâą˜âĄ?â…žäš‚ä?ƒâŚ„äˆľËˆä•—á‡Ľăž• 1947 Cover from Tsinan(18 Sep.) to USA,bearing Dr.Sun stamp*3,bearing blue-green air and water routes strips,rare

RMB: 1,000 US$: 164

*5781 áŻšáŻ˘á†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâ‡Ľŕł‘ă‘žá—‰âźźÝ…áľŽËˆäŤ”áŻšáŻ˘ᑈáłœ᎚ á ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚⊯㕢ă&#x;žă’“Đ ă•˘âłˆä–’ä˝Şă&#x;žă‘žá—‰á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5779 ŕĽşäŽźá¤ƒá&#x;¤ÖľáĄ?áˆ”á†˜áŽ„ŕĄ´ŕ´ľä†Œă˜¨á&#x;¤Ä€ŐźáĄ?á˜?ŕŁ™Ä ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹĎžâ?‹ âˆŒá…•ă„€Ď?âƒľŕĄ´â˛Ş‍âźźßšÜ—â€ŹáľŽËˆĎžâ?‹ŕťťĎ°Ď”â œ‍Ü—â€ŹáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œ 䚂䌘â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ”ŕĽşäŽźᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽŐźáĄ?â†Ąá‡•âą˜ŕťťŕľ&#x;á˜?ࣙ á‡•Ëˆä•—ä˛’âą˜Ëˆä°˜á?şâłŒÝ‡Ď°ŕ¤ŤŃŽŕ¤˘ŇŽĎ˘ŐźáĄ?䌘᭭

*5786

1947 Airmail from Kunming(2 Jun.) to USA,bearing Dr.Sun and ROC Comm. stamps,affixed Pan American World Airways nonstop 1st f light Comm. seal 7 Jun.,rare,well preserved

Ďžâ?‹á†˜äŹ›âˆłá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹĎžâ?‹ŕťťĎŽŕĄ´â˛ŞäžĽŕłšŕ¤žßšĎ”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑

ŕ¤™Ď—á‘ˆŕ¤•áłœĎ?ŕ¤•áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„Ďžâ?‹á†˜ŕťŞŕś´ŕ¤žßšäš‚äŒ˜á‡•ä•—á‡Ľăž• 1948 Cover from Shanghai(30 Oct.) to Chenkiang,bearing Chan#G1 stamp,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

19 47 " Q i a o - P i To t a l P a r c e l A i r m a i l " f r o m A m o y (2 0 M a y) t o Singapore,bearing Chan#939 stamp*12 and Chan#987 stamp*10,total $8000, wrote by overseas Chinese,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 2,500 US$: 410

*5784 Ďžâ?‹á†˜âŠŠŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĎžâ?‹ŕťťĎ°Ď?â œá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹĎ›ÇƒĎ›ÇƒĎ› âźźŕ§˜áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜Ď›â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑ ŕ¤™Ď—á‘ˆŕ¤•áłœá““Ý áŽšâ‰‘ä”şäš‚áˆ” ᠇ˈáł?á?ˆĺ’˘áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â‰‘ä”şäš‚áˆ”ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞá‡Ľăž• 1948 Registered airmail from Shanghai(26 Oct.) to Paris(2 Nov.),bearing Chan#1090 & #1091 & #1093 stamp each,rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5780 â‡Ľŕł‘á„­â€ŤÚŁâ€ŹáŻ˘Öľâ ›Ëˆá‘“áŽ˛á†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹáŹ?Ř?âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ”á‘“áŽ˛ ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1947 Dr.Sun postcard f rom Canton(7 May) to USA,bear ing Dr.Sun stamps,well preserved

RMB: 800 US$: 131

153

*5787

*5782

*5785

äžĄá‘šá†˜á´€ŕś´ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşŕ˛Żâ œá„­â€Ťڣ‏೚áŽ?ä–˛Ď”ÓŠËˆŕ§œäš‚äŒ˜ ŕłš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”Ď°áŽąá?ˆŕŚ“ ⇼೑ ŕ¤™Ý á‘ˆÜżáłœŕ¤•Ń áŽš âš?ă’“ á ‡Ëˆâ„ˇä´śáł?䞥ᑚáłœ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆâŹšáł?㰿⋲

âˆłă˘Łá‹›áŻ˘á†˜Ďžâ?‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĎžâ?‹ŕťťĎ°Ď?â œá„­â€Ťڣ‏೚⟟áľŽËˆäŤ”âˆłă˘Łá‹› ᯢ ⇼೑ ŕ¤™Ď—á‘ˆŕ¤•áłœŕ¤™áŽšá ‡ŕŚžă‹żăĄ†Ä€Ďžâ?‹äš‚ŕŚ?á‹›áŻ˘ĂžĎ¸ăƒƒäŹ›Ăżá´ĽäŹ›Öľáś°á ‡Ä Ëˆáł? Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ŕŚžáĄŠä—Śá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆá ”äŤ”á´ĽäŹ›Öľáś°á ‡ă”Šăž•

Ďžâ?‹á†˜á´€ŕś´ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤâˆŒÚŁâ€Źá…•ă„€Ď”âƒľŕĄ´â˛ŞŕłšâźźĎ”áľŽÇƒá„­â€ŤÚŁâ€Ź Ďžâ?‹ŕťťĎŽŕĄ´â˛ŞäžĽŕłšŕ¤žßšáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆăƒşäŒ˜ ⊊á?•‍ܗ‏䞼೚ßš ËˆäŤ”Ďžâ?‹ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?ĎĄâ?™áźŽŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽäžĽŕłšŕŠ âŠŠá?•â?‹äŒˆá‡•Ëˆä•— ᇼ㞕

1947 Double registered cover from Chungking(12 Aug.),plus Chan#1020 Issue Blk.4,total $2000,afďƒžxed arrival seal 15 Aug.,wormy slightly

1948 Entire cover from Chongming(30 Oct.) to Shanghai(1 Nov.),bearing Chan#1088,rare,well preserved

1948 Double registered cover from Shanghai(15 Nov.) to Shanghai,bearing Chan#1063 and Chan#G1*6 stamps,unclear arrival seal,rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16 154


*5794 äžĄá‘šá†˜Ďžâ?‹áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆâĄ?ŕĽ„ŕł‘â€ŤÝ™â€ŹáŁ–ŕ§‹Öľß‘âźźĎ”áľŽËˆäŤ”äžĄá‘š ⇼೑ ङ Ď—á‘ˆĎ?áłœŃ ŕ¤•áŽš âš?ă’“ á ‡Ëˆăš ä´śáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1948 Reg ist e re d cove r f rom Chu ng k i ng(20 Ma r.) t o Sha ng hai(25 Mar.),bearing Chan#SR1 stamp(Special Stamps for Domestic Registered Letter),well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5790 Ďžâ?‹ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á†˜ă’‘ă‘şá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆâą’ŕś˘â œá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹäžĽŕłšÓĄăžŚâźźáľŽËˆŕ§œ 䚂䌘‍ Ü—â€ŹăƒşäŒ˜Ëˆâ‘śäŒ˜ßš ËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚ âš?ă’“ á ‡ŕŚžáŁ–ŕ§‹á´ľËˆŕŚşáł?Ä€ŕž¨â€ŤÝ™â€Ź ⨲á˘?Ä ŕťŞŃ¸äšźá ‡ä†„Ëˆăš ä´śá‡•ŕŚˇŕť˜ŕ§ á¸‹â˛Şáł?Ä€ŕž¨â€Ťâ¨˛Ý™â€Źá˘?ŕťŞŃ¸äšźÄ á ‡ä†„Ô°ĐŽá‡•ŕĽ„ ŕŚžÄ€ŕťŞŃ¸äšźäš‚ÓŠÄ á ‡ä†„ËˆŕŚşáł?ă’‘ă‘şáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ŕŚžáłœáŽšáĄŠä—Śá ‡ËˆÖąá„Źá…  དDŽ㞞ᑈáłœ᎚ă&#x;‡ᑈáłœáŽšËˆŕł‘ä°™Öľß‘äš‚äŒ˜ä‡—á­ˆĐŽâ€ŤÜ—â€ŹÇƒáŁ–ŕ§‹äš‚ äŒ˜ä‡—á­ˆĐŽâ€ŤËˆÜ—â€Źŕł‘ä°™ă&#x;žă Žäš‚äŒ˜ä‡—á­ˆĐŽâ€ŤËˆÜ—â€Źâ„¸â†‰áŻŠäŻˆäš‚äŒ˜Ň™Ő“âŤźŕť˝Ëˆá„ŹĎŞ á…˛á†˜á‡•ä´˛á?Œá‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5788 áľ áŽ˛á†˜Ďžâ?‹Ëˆ Ä€äžĽŕłšÇƒâŠŠá?•â?‹äŒˆÄ ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹäžĽŕłšßšâźź áľŽÇƒá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕťťĎ°Ď?â œϛ‍âźźÜ—â€ŹáľŽËˆäŤ”áľ áŽ˛ ⇼೑ ŕ¤™Ď—á‘ˆŕ¤•Ď”áłœá““Ń¨áŽšâš?ă’“á ‡Ëˆ Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1948 Double registered cover from Hangchow(25 Nov.) to Shanghai(26 Nov.),bearing Chan#G38 stamp*4 and Chan#1091 stamp*2,rare,well preserved

1948 Registered airmail from Shanghai(8 Nov.) to NewYork(23 Nov.),plus Chan#G48 stamp*4,total $2(fit),affixed the seal of foreign Ministry of Venezuela,delivered on 24 Nov.,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 800 US$: 131

RMB: 1,500 US$: 246

*5792 ŕ§œă™šá†˜ŕ¤ŤŇ€ËˆáĄšŘ?áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹáŹ?Ř?䞼೚Ϟâ?‹âˆŒá…•ŕĄ´â˛Şŕť?㞌áľŽÇƒ ӥ㞌áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹăƒşäŒ˜ ೑‍Ü—ߑ־ݙ‏ᣖো‍ܗ‏ᥚŘ?äŒ?â€ŤËˆ Ü—â€ŹäŤ”ŕ§œ 㙚 ⇼೑ ŕ¤™Ď—á‘ˆŕ¤•Ń áłœĐąáŽšá ‡Ëˆáł?ऍҀáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽäžĽŕłš ᯊᳳᥚŘ?áŁ–ŕ§‹á‡•ËˆáĄšŘ?äŒ?⼛ЎËˆŇš‍ܗ‏ä?‹ă…ŤËˆŐ“âŤźáŻŠäŻˆä•—âˇ Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1948 Insured registered cover from Hofei(9 Dec) to Nanking,bearing Chan#G39 stamp*4 and #G48 stamp,total $0.9,well preserved,Pls. preview

RMB: 2,000 US$: 328

*5795 á‘“Ď°ä°‡âˆłá†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžŕĄ´â˛ŞâźźÝ…áľŽËˆäŤ”ä°‡âˆł ⇼೑ ᑈáłœ áŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?ᑓᎲáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽáłœáŽšä‡—äŒ˜ŕ ĄĎ”áŽšá…˛á†˜á‡•Ëˆ 䕗ᇼ㞕 1948 Cover from Yeungkiang(Kwangtung,30 Mar.) to U.S,transit by Canton on 3 Apr.,bearing Dr. Sun and Martyrs stamps,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

*5789 á‘“Ď°ŕ§„á‰…á†˜ă§†á•&#x;á†’á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžŕĄ´â˛ŞâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜Ď›ËˆäŤ”ŕ§„á‰… ໻ฬ๳ ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáł?ᑓᎲáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5793

1948 Cover from Taishan in Kwangtung(2 Nov.) to Philippines,bearing Dr.Sun stamps,via Canton(3 Nov.),well preserved

â?ŞŕŁŤá˜˝áŽ‘ă’ŁäžĄá‘šá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžă‘žá—‰âźźáľŽËˆäŤ”á˜˝áŽ‘ ⇼ ŕł‘ ŕ¤™Ď—á‘ˆŃ áłœŕ˛ŻáŽšá ‡Ëˆáł?䞥ᑚáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 100 US$: 16

ŕ§œáŽąá†˜ŕ¤ŤŇ€áĄšŘ?ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤâˆŒÚŁâ€Źá…•ă„€Ď”âƒľŕĄ´â˛ŞäŒ„Ď›â€ŤâźźÜ—â€ŹáľŽËˆŕ§œ 䚂䌘ϛ‍ Ü—â€ŹăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”ŕ§œáŽą ⇼೑ ŕ¤™Ď—á‘ˆŕ¤•Ď”áłœŕ¤•Ý áŽšá ‡Ëˆáł?ऍҀáłœ᎚ࠄ䖒 á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„áĄšŘ?ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•ä•—á‡Ľăž•

155

*5796

1948 Airmail from Enshih of Hupei(4 Feb.) to Chungking(14 Feb.),bearing Dr.Sun and Comm. stamps,rare,well preserved

*5791

ä­“â‰­á†˜ŕŁœâ ­ß˝ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹáľŽËˆäŤ”â?Şŕ¤Ťä­“≭ᑈáłœ᎚ âš? ă’“ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•äš‚ä—ŚáŻŠäŻˆĐŽᑈáłœ᎚ˈă&#x;žă Žä°˜ŕĄ´äŒ?ĐŽâ€ŤËˆÜ—â€ŹŐ“ âŤźáŻŠäŻˆä•—âˇ Ëˆă— á ”äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹĎžâ?‹ŕťťĎ°Ń â œŕłšä´śŘ?âźźËˆá…˛á†˜ă—™ä•—á‡Ľăž•Ëˆá ”äŤ”â?Ş ŕ¤Ťä­“â‰­äš‚á ‡âąšĐŽăŁ…á­›Ëˆŕ¤•ßšáł?ä?ˇËˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 100 US$: 16

1948 Double registered insured cover from Hochwan(16 Nov.) to Nanking(19 Nov.),bearing Chan#1067 stamps,total $80000(ďƒžt),rare,well preserved

1948 Ai r mail f rom Changsha(26 Apr.) to Hangar y,bear ing Dr.Su n stamp*9,well preserved,rare,interesting,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16 156


*5797 á&#x;¤ä›‘á†˜ă•˘ŕł‘ŕł‘ä°™ă&#x;žă Žäš‚ă…”Ď”áľŽËˆäŒˆĎžâ?‹ŕťťĎ°Ń â œá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ”á&#x;¤ä›‘ ⇼೑ ᑈáłœ᎚ âš?ă’“ á ‡Ëˆăš ä´śŕŚşáł?Ď”áľŽĎĄŕ§ á ‡á“Łâą˜á&#x;¤ä›‘ᑈ áłœ᎚ âš?ă’“ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ŕł‘ä°™ă&#x;žă Žäš‚ă…”á…˛á†˜ă—™ä•—á‡Ľăž• 1948 International airmail letter sheet from Chengtu(13 Jul.) to USA,bearing Shanghai Dah Tung 2nd Print Dr.Sun stamp*5,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5804 á‘“áŽ˛á†˜á´€ŕś´áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕĽ„ă˘…âż˘âźźá‘“áŽ˛ŕĄ´â˛Şŕ¤ŠÔĄâźźáľŽÜźŕźŤËˆäŤ”á‘“áŽ˛ ᑈáłœ᎚âš?ă’“á ‡Ç„ᑈáłœáŽšá‘“áŽ˛ăžˇáŹ’Ëˆâ„¸ĐŽá‘“áŽ˛ăžˇáŹ’ŕ§˘ŇĄŐ“âŤźŕĽ„ă˘…âż˘ ॴⲪ䍊೚ऊԥ⟟Đ&#x;á´€ŕś´áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ëˆá„ŹĎŞă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5800 ä˜–á…•á†˜ŕ¤Ťâ€ŤÜ™â€ŹáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕĽ„ă˘…âż˘âźźŕĄ´â˛ŞáŹ?԰䍊೚ßšâźźĎ”áľŽËˆäŤ”ä˜–á…• ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆŕ¤•áłœŕ¤•Ń¨áŽšá ‡Ëˆáł?ऍ‍Ü™â€ŹáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1949 Registered cover from Suining(15 Oct.) to Nanchong(17 Oct.),bearing Chan#S12 stamp,well preserved

RMB: 100 US$: 16

1949 Registered cover addressed to Canton(29 Oct.),bearing Chan#S89-S94 issue,in complete set,used after liberation,rare,Pls. preview

*5802 äžĄá‘šá†˜á´€ŕś´ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäžĽŕłšáŹ?䍊೚ßšâźźáľŽÇƒŕĽ„ă˘…âż˘âźźŕĄ´ ⲪáŹ?԰䍊೚ßšâźźáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”äžĄá‘š ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆŕ¤• áłœá““Ń¨áŽšá ‡Ëˆáł?ϰᎹ≭ഞഹáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 500 US$: 82

1949 Double registered cover from Chungking(25 Oct.) to Shapingpa(26 Oct.),bearing Chan#S38 and #S11 stamps,total 35c(ďƒžt),well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5798 Ďžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĎžâ?‹ŕťťĎ°Ď?â œá„­â€ŤÜ—ÚŁâ€ŹĎ”áľŽËˆäŤ”ŕ¤Ťă–¨ ⇼೑ ङ Ď—á‘ˆĎ—áłœĎ?ŕ¤•áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽáłœáŽšä‡—äŒ˜ŕ ĄĎ”áŽšá…˛á†˜á‡•Ëˆä•—á‡Ľăž• 1948 Cover from Shanghai(30 Jul.) to U.S.,bearing Chan#1088 stamp,tied by Nansiang dater 30 Jul. the 37th ROC Year,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5801 äžĄá‘šá†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäŤŠŕłšߚǃߚǃßšŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œ 䚂䌘ßšËˆäŤ”äžĄá‘š ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆŕ¤•áłœá““Ń áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1949 Cover from Chungking(22 Oct.) to USA,bearing Chan#S24 and #S25 and #S27 stamp each,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5799

*5803 á‘“áŽ˛á†˜á´€ŕś´áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆĎžâ?‹ŕťťĎ°â œŕ¤ŠÔĄâźźáľŽÜźŕźŤËˆäŤ”ᑓᎲᑈáłœ ᎚âš?㒓᠇DŽᑈáłœáŽšá‘“áŽ˛ăžˇáŹ’Ëˆâ„¸ĐŽá‘“áŽ˛ăžˇáŹ’ŕ§˘ŇĄŐ“âŤźŕ¤ŠÔĄâźźĐ&#x;á´€ ŕś´áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ëˆá„ŹĎŞă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1949 Registered cover addressed to Canton(29 Oct.),bearing Chan#S1-S4 issue,in complete set,used after liberation,rare,Pls. preview

ŕŁŤá‘‡á†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžă&#x;žă ŽâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜Ď› ăƒş ŕ§œŕł‘ä°™Öľß‘Ď›ᣖোϛ೑䰙ă&#x;žă ŽĎ› ËˆäŤ”ŕŁŤá‘‡ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáł?㕢೑ áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ŕł‘ä°™ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹Öľß‘äš‚äŒ˜ϛ‍ܗ‏ҙ䗖⍟Ѣᑈáłœ ᎚ă&#x;‡áłœ᎚Đ&#x;äŻˆËˆŐ“âŤźáŻŠäŻˆä•—âˇ ËˆăƒşäŒ˜á…˛á†˜á‡•ä•—á‡Ľăž•

*5805 ă§šá‰…á†˜ŕ¤Ťâ€ŤÜ™â€ŹáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäžĽŕłšáŹ?䍊೚ßšâźźáľŽËˆäŤ”Ď°áŽąă¤Šâ˛ŹĐľ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆŕ¤•Ď”áłœŕ¤•Ý áŽšäš‚áŹ“ŇˇŕĄ˛á ‡ËˆáłœáŽšă’Łă§šá‰…Đ ä•€á ‡á†˜ßŽËˆáł?䞥ᑚ ऍ‍Ü™â€ŹáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 500 US$: 82

1948 Registered airmail from Peiping(21 Sep.) to USA(26 Sep.),bearing Dr.Sun and airmail stamps,rare,well preserved

1949 Registered cover from Yingshan(16 Nov.) to Nanchong(23 Nov.),bearing Chan#S39 stamps,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16 157

158


*5812

äŒ‰áŽ˛âŁ€á‰…á†˜äžĄá‘šáŁ–ŕ§‹ŕĽ„ŕ ‹ŕŞ•á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹĎžâ?‹Ď?ϔॴⲪ䞼೚ӥ㞌áľŽÇƒ ÓĄŕłšáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜‍ Ü—â€Źăƒşŕ§œŕł‘â€ŤÝ™â€ŹáŁ–ŕ§‹‍ࠋ༄ܗ‏કâ€ŤËˆ ܗ‏䍔⣀ቅ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆŃ áłœŕ¤•Ď—áŽšá ‡Ëˆáł?䞥ᑚáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„‍ܗ‏೑‍ݙ‏ᣖ ŕ§‹ŕĽ„ŕ ‹ŕŞ•äš‚äŒ˜Ő“âŤźáŻŠäŻˆŇ™ĐŽᑈáłœ᎚ă&#x;‡áłœáŽšËˆŐ“âŤźáŻŠäŻˆä•—âˇ Ëˆá…˛á†˜á‡• á„ŹĎŞáľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5806 Ѽऍᓚâ?ľá†˜áŻšáŻ˘á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€Źŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäžĽŕłšáŹ?äŤŠŕłšÓĄßšâźźĎ”áľŽËˆäŤ”á“šâ?ľ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆŕ¤•Ď”áłœá““Ď—áŽšá ‡Ëˆăš ä´śáł?ᯚᯢáłœáŽšâ’Žä•‚ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ ᯚᯢ㞞ᑈáłœáŽšăžˇáŹ’Ëˆâ„¸á‡•á†˜ä–’áŻšáŻ˘áŻŠá?†ĐŽáłœáŽšËˆĐŽá„ŹĎŞä•—ᇼ㞕೑݅ ä—Žäš‚áŻŠáłłá…˛á†˜á‡•Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 100 US$: 16

1949 Cover cancelled 29 Apr.,beaing Canton "Domestic Postage Paid",well preserved

Ďžâ?‹á†˜âŠŠŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹäžĽŕłšäš‚âźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ” Ďžâ?‹ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•Ń áŽš âš?ă’“ á ‡Ëˆăš ä´śáł?⊊೑áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  ŕ˝‘Ç„â‰‘ä”şäš‚áˆ”ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞá‡Ľăž•

RMB: 1,000 US$: 164

1949 Entire cover from Shanghai(12 Apr.) to France(20 Apr.),bearing Dr.Sun stamps,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

1949 Registered cover from Tu Shan(17 Feb.) to Chungking(22 Feb.),bearing Chan#G25*3 and Chan#G29*2 stamps,total $11.5(ďƒžt),rare,well preserved,Pls. preview

1949 Registered cover from Mitu of Yunnan(27 Nov.) to Kunming(13 Dec),bearing Chan#S39 stamp,rare,well preserved

ᑈáłœáŽšäŒˆá‘“áŽ˛Ä€ŕł‘â€ŤÝ™â€Źäš‚äŒ˜á?†ŇŹÄ á ‡äŤ”ŕĽ„á‡•Ď”áľŽËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5810

*5808

RMB: 100 US$: 16

*5813

*5807

*5811

á‘“Ď°ä°‡âˆłá†˜ă•˘ŕł‘ŕł‘ä°™ă&#x;žă Žäš‚ă…”Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹäžĽŕłšâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ”ä°‡ âˆłᑈáłœáŽšá ‡Ç„â„¸äš‚ă…”äš‚ä—ŚáŻŠäŻˆĐŽᑈáłœáŽšËˆâ„¸áŻŠŕł‘ä°™äš‚ă…”äš‚äŒ˜á?†ă’Łä‡—á­ˆ ĐŽâ€ŤËˆÜ—â€ŹÔšá†˜ÓŠŇŽŇĄäŒˆâ€ŤÜ—â€Źäš‚äŒ˜ËˆŕĽˆá‘Šáłžăšżäš‚áˆ”ă”Žâƒ´äŒ˜Ëˆŕ¤•ßšáł?ä?ˇËˆä‡‹äš˜ăžœ

äŒ‰áŽ˛ä›‘ŕŁ”á†˜äžĄá‘šáŁ–á–żá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžŕĄ´â˛ŞâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ŕłš ăƒşäŒ˜ ˈ 䍔䛑ࣔ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆĎ?áłœá““Ń áŽšá ‡Ëˆáł?䞥ᑚáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

â˛¤ŕś˘á†˜á´€ŕś´á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕĽ„ă˘…âż˘âźźŕĄ´â˛ŞáŹ?԰䞼೚䚂⟟áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ŕłšËˆ äŤ”â˛¤ŕś˘ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆŕ˛Żáłœá““Ď—áŽšá ‡Ëˆáł?ŕ§ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ăžžᑈáłœ ᎚ä?‹Ëˆŕł‘â€Ťß‘ÖľÝ™â€Źäš‚äŒ˜âŹ…äžĽŕłšä‡—á­ˆĐŽäŤŠŕłšßšËˆâ„¸á‡•ĐŽäŤŠŕłšä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšâŠ“âŤźäžĽ ŕłšá…˛á†˜á‡•Ëˆä•—á‡Ľăž•Ëˆá°ƒă’˜ä˛šâą˜áľ•ŕ˝‘ă‹´á´¤

1949 Registered express cover from Kweichow(22 Mar.) to Chungking(26 Mar.),bearing Dr.Sun stamps,total $500(ďƒžt),well preserved

1949 Cover f rom Yancheng(27 Apr.) to Yancheng,bear ing Revenue Surcharged for Use As Gold Yuan Stamps,total $1500,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

*5809

1949 International airmail letter sheet from Yeungkong(2 Jan.,Kwangtung) t o USA ,b e a r i ng D r.Su n st a mp*3, shou ld b e pu n ishe d for p ost age due,interesting,Pls. preview

RMB: 1,000 US$: 164 159

áŻšáŻ˘á†˜äžĄá‘šă&#x;žă ŽŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžŕĄ´â˛ŞâźźáľŽËˆäŤ”áŻšáŻ˘ ⇼೑ ङܿ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?䞥ᑚáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•á°ƒäŤŠŕłšáŻŠáłłâŠ“âŤźäžĽŕłšäš‚ ⟟Փ⍟ᅲŐ&#x;Ëˆä•—á‡Ľăž• 1949 Double registered airmail from Kunming(30 Apr.) to Chungking(3 May),bearing Dr.Sun stamps,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

160


*5814 ᷇ᎲᆘᑓᎲᅲᆘᇕϔᵮˈ䫔Ā᷇Ꮂ೑‫ݙ‬䌘䌍ᏆҬ ⇥೑ ङܿᑈѨ᳜कಯ᮹ā ᠇DŽℸᇕॳᴀᆘ∝ষˈৢ㹿ᬍᆘ䆩ᡩᑓᎲˈֱᄬᅠདˈℸ᠇Փ⫼ᯊ䯈䕗ⷁˈᅲ ᆘᇕᄬϪ䕗ᇥ㾕 1949(14 May) Used cover from Liuchow to Canton,affixed "Liuchow Domestic Postage Paid",intended to addressed to Hankow,then readdressed to Canton,well preserved,this seal used in a short time,rare

RMB: 100 US$: 16

*5817 Ϟ⍋ᆘ㕢೑㟾ぎᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈Ϟ⍋໻ϰᑇ⠜ᄭ‫ڣ‬ϛ‫⼼ܗ‬ᵮˈড়䚂䌘 ϛ‫ˈܗ‬䫔Ϟ⍋ᑈ᳜᮹᠇ˈֱᄬᅠད 1949 Entire airmail from Shanghai(20 May) to USA,bearing Chan#G150 stamps,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5819

*5821

䴦ቯᆘϞ⍋ᣖোᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈Ϟ⍋໻ϰ⠜೑‫ݙ‬ᖿ䗦ᣖো䌍ऩԡ⼼ϔᵮˈ䫔 䴦ቯ ⇥೑ ङܿᑈѨ᳜ᓓѠ᮹᠇ˈ᳝Ϟ⍋᳜᮹ࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠདDŽ䌈Ϟ⍋໻ ϰ⠜೑‫ݙ‬ᖿ䗦ᣖো䌍ऩԡ⼼ᅲᆘᇕ䕗ᇥ㾕ˈ᳜᮹ᙄ䗶Ϟ⍋㾷ᬒࠡϔ᮹ˈ䕗 ᳝䍷

ᯚᯢᆘ䞡ᑚ㟾ぎঠᣖোᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈ᄭ‫ڣ‬ঞࡴⲪ⼼ᵮˈ䫔ᯚᯢᑈ᳜᮹ ᠇ˈ᳝䞡ᑚ᳜᮹ࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠདDŽℸᇕᰃ䫊೚ᯊᳳ⊓⫼䞥೚䚂⼼Փ⫼ᅲ ՟ˈ䕗ᇥ㾕 1949 Double registered airmail from Kunming(2 May) to Chungking(3 May),bearing Dr.Sun stamps,rare,well preserved

1949 Registered cover from Tsingtao(22 May) to Shanghai(26 May),bearing Chan#S3 stamp,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

RMB: 100 US$: 16

*5815 Ϟ⍋ᆘ㕢೑ᇕϔᵮˈ䌈Ϟ⍋໻ϰᑇ⠜ᄭ‫⼼ܗڣ‬ᵮˈড়䚂䌘ϛˈ䫔Ϟ ⍋ᑈ᳜᮹᠇ˈֱᄬᅠདDŽℸЎ䫊೚ᯊᳳՓ⫼䞥೚ᅲᆘᇕˈ䕗ᇥ㾕 1949 Cover from Shanghai(14 May) to U.S.,bearing Chan#G147*20 stamps,total $400000,rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5818 ᑓᎲᆘᴀපᅲᆘᇕϔᵮˈ䫔ĀᑓᎲ ເ䜝 ೑‫ݙ‬䚂䌘ᏆҬ᠟฿᠇Āˈ㚠䴶᳝ϸᵮ ĀᑓᎲ ⬆$ ᑈ᳜᮹ā᠇DŽ᥂ᓴὋछljЁ೑䚂᠇ⳂᔩNJ䆄䕑ℸĀ೑‫ݙ‬䚂䌘Ꮖ Ҭā᠇ᓣՓ⫼ᯊ䯈Ўᑈ᳜᮹᮹ˈԚℸᇕ䚂᠇Ꮖ䍙䍞Ⳃᔩ䆄䕑ˈ䕗ᇥ㾕

*5816

*5822

*5820

б∳ᆘ⍂ṕওॄࠋકᅲᆘᇕϔᵮˈ䌈Ёढ∛‫ॄܥ‬㒌ໍҳ೚ࡴⲪ᱖԰ϛ‫⼼ܗ‬ ϔᵮˈ䫔б∳ ⇥೑ ङܿᑈѨ᳜ϝक᮹᠇ˈ᳝∳㽓⍂ṕ᳜᮹ࠄ䖒᠇ˈֱᄬᅠ དDŽ᠔䌈ᬍؐ⼼䕗ᇥ㾕ˈ⭥Ўᔧᯊ䚂ሔ‫ࡵݙ‬ҎਬӾ԰ˈᕙ㗗

1949 (17~21 May)Cover*2 bearing Chan#S199b and Dr.Sun Gold Yuan stamps,rare,well preserved

Used cover addressed to Canton,affixed "Canton(ເ䜝) Domestic Postage Paid" handwriting seal and 2 seals of "Canton(⬆A) 21 May 1949 on back,according to the "Chinese Seals Catalog" of Chang Kaisheng,this kind of seal just used in 11-14 May,rare

䴦ቯᆘ㕢೑ᅲᆘᇕϔᵮˈ⏋䌈䴦ቯ䫊‫ܗ‬ǃᄭ‫Ⲫࡴڣ‬䞥‫ܗ‬ঞ⿢⼼ᬍ䞥‫ܗ‬䚂⼼ㄝ ݅ᵮˈ䫔ᑈ᳜᮹䴦ቯ᠇ঞĀ㒣∈䰚䏃䚂ᆘā㑶᠇ˈֱᄬᅠདˈ䲚䚂ક 1949 Entire cover from Tsingtao(25 May) to USA,bearing different stamps,with red seal,well preserved

1949 Print cover from Kiukiang(30 May) to Fu Lianghsien Iin Chianghsi(10 Jun.),bearing China Postal Exchange stamp,rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 100 US$: 16

RMB: 2,200 US$: 361

RMB: 500 US$: 82

ᄭ‫Ⲫࡴڣ‬䴦ቯ䫊೚⼼ǃᄭ‫Ⲫࡴڣ‬䞥೚⼼⏋䌈ᇕϔ㒘ᵮˈ䲚䚂કˈ䕗ᇥ㾕ˈֱ ᄬᅠད

161

162


*5827 âˆłâ‹šá†˜äžĄá‘šŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€Źŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäŤŠŕłšßšŕŚ ä–˛ŕĄ´â˛Şâˆłâ‹šŕ´„áŽ?ä°† â˛ŤâźźŕŚžŕĽ„ă˘…âż˘ŕĄ´â˛ŞŕˇŽá­„äš‚âźźßšŕŚ ä–˛ŕ§˜Ď”ÓŠËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ” Ď°áŽąâˆłâ‹š ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆĎ—áłœá““Ď”áŽš âš?ă’“ ᠇ˈáł?䞥ᑚáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ âˆłâ‹šŕ´„áŽ?ä°†â˛Ťâźźá…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞă”Šăž•ËˆäŒ˜â?…ä˛šäš‚á†ŠßŽŕŞ•ËˆÖąâłłËˆä‡‹äš˜ăžœ

*5825 á&#x;¤ä›‘á†˜Ďžâ?‹ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹÄ€á&#x;¤ä›‘Ä ä°†â˛ŤâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ” á&#x;¤ä›‘ ⇼೑ ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ŕŚžĎžâ?‹ă‘śăĄ†áŻłáłłá ‡ËˆÖąá„Źá…  དDŽá&#x;¤ä›‘ŕ´„áŽ?ä°†â˛Ťâźźá…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞă”Šăž•ËˆäŒ˜â?…ä˛šäš‚á†ŠßŽŕŞ•ËˆÖąâłłËˆä‡‹äš˜ăžœ

*5823 Ďžâ?‹á†˜â¨˛ŕşżă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹĎžâ?‹Ď?ϔॴⲪϛ‍âźźÜ—â€ŹáľŽËˆŕ§œäš‚ 䌘Ď›â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáł?⨲຿áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸á‡•ĐŽ 䞼೚⟟ᾕᰎᳳՓ⍟ᅲŐ&#x;Ëˆä•—á‡Ľăž•

1949 Double registered cover from Kiangtsing(21 Jul.) to Chungking(24 Jul.),plus Chan#CCSC.(i)12.3 Issue and Chan#S13 Issue Blk.4,total 28c,very rare,well preserved,guarantee genuine,Pls. preview

RMB: 2,000 US$: 328

1941 Entire airmail from Chengtu(23 May) to Shanghai(1 Jun.),bearing Dr.Sun stamps,rare,well preserved,guarantee genium,Pls. preview

1949 Registered ai r mail f rom Sha ng hai(4 May) to Swit zerla nd(11 May),bearing Chan#G35 stamps,rare,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

*5829 áŠ‡âˆ´á†˜ŕ¤Ťâ€ŤÜ™â€ŹáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€Źŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäžĽŕłš‍ܗ‏áŹ?԰䍊೚߹⼼ঠ ä–˛ŕĄ´â˛ŞáŠ‡âˆ´ŕ´„áŽ?ä°†â˛ŤâźźĎ”ÓŠËˆäŤ”Ď°áŽąáŠ‡âˆ´ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆŕ¤•Ń áłœŃ áŽš âš?ă’“ ᠇ˈ áł?ऍ‍Ü™â€ŹáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ä†šáˆ”ŕ§ĄäŤŠâ€ŤÜ—â€Źá‡•Ő“âŤźáŻŠäŻˆâŤŽá°ŽËˆä•—á‡Ľăž•Ëˆă—  áŠ‡âˆ´ŕ´„áŽ?ä°†â˛Ťâźźá…˛á†˜á‡•ß­á„ŹĎŞâż”á‡ĽËˆäŒ˜â?…ä˛šäš‚á†ŠßŽŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 500 US$: 82

1949 Registered cover addressed from Yuechi(2 Dec) to Nanchong(3 Dec),plus Chan#S40 stamp*2 in pair,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 4,000 US$: 656

*5828

*5826

*5824

á‘“áŽ˛á†˜áŽ„ŕĄ´ŕ´ľá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäŤŠŕłšßšÇƒŕĽ„ă˘…âż˘ŕĄ´â˛ŞáŹ?԰䍊೚⟟ߚǃ ßšâźźŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆäŤ”á‘“áŽ˛ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

á&#x;¤ä›‘á†˜Ďžâ?‹ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€Ťâ˛ŞŕĄ´ÚŁâ€ŹÄ€á&#x;¤ä›‘Ä ä°†â˛ŤâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜â€ŤËˆÜ—â€ŹäŤ” á&#x;¤ä›‘ ⇼೑ ᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„á&#x;¤ä›‘ŕ´„áŽ?䰆ⲍ âźźá…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞă”Šăž•ËˆäŒ˜â?…ä˛šäš‚á†ŠßŽŕŞ•ËˆÖąâłłËˆä‡‹äš˜ăžœ

1949 Cover from Canton(20 Jul.) to Singapore,bearing Chan#S24 and #S9 and #S11 stamp each,well preserved

1941 Entire airmail from Chengtu(30 Apr.) to Shanghai(7 May),bearing Dr.Sun stamps,rare,well preserved,guarantee genium,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,000 US$: 164 163

äžĄá‘šá†˜á†˜âˆłŕŁŤ ŕ´„áŽ?⊊䰜 áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€Źŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäŤŠŕłšߚॴⲪ䞥 á‘šŕ´„áŽ?ä°†â˛ŤâźźĎ”áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”äžĄá‘š ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆĐąáłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽš âš? ă’“ á ‡Ëˆá‡•â„ˇä´śáł?ϰᎹᙺᴚഎ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆĐąáłœŕ¤•Ý áŽšĐąáŻŠá ‡áľŽËˆá˜¤áĄŠä—•ŕ´„ âš?ĎĄá‡?ă— áŹ?ä—•äžĄá‘šËˆáŹ™á‡•â„ˇä´śäš‚âźźĎ&#x;áŽ?áł?䞥ᑚ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆĐąáłœŕ¤•Ď—áŽšá““Ń  áŻŠá ‡Ë—á‡•ăš ŕŚşäŒˆáł?áŁ–ŕ§‹ß ä†•á´ľËˆĎžâŤźăŞąăĄ†ăƒ¨â€ŤÝ­â€Źáł?Ä€Ő&#x;â€ŤŘ›â€ŹÇƒáŻ˘áŽšáĄŠÇƒŇˇÄ á„Ťá¸‹ËˆĎ&#x; áŽ?Ⲫáł?䞥ᑚ कĎ? ŕ¤™Üżá‘ˆĐąáłœŕ¤•ÜżáŽšŕ¤•Ń¨áŻŠá ‡Ç„áĽ‚áśšä†•Ëˆᑈáłœ᎚⚂Ў áŻłáłłáŽšËˆâŠŠä°śŐ&#x;ă¸ ÓĽâ€ŤËˆŘ›â€ŹáŹ™äš‚áˆ”ĎĄâŒ’ä—•äš‚ÓŠËˆáŹ™ŕłźáłœ᎚ ᯳ᳳϔ ᠥ᥊䗌䚂 ÓŠËˆâŹ…â„¸ŕ§ƒâśšŕ˛´á—ŠáŹŠÓŠŕ¤ŠÔĄĐŽŕ´„áŽ?âŠŠä°śÓŽä‡ƒÓŽäš‚ÓŠá“Šä–łáĄŠä—ŚËˆŕ˛´ă— âĄ?߿೟ᇕ ăš ä´śŕĄ´äŒˆă’Œá´ľŇšâźŽä‡ˆáŻ˘Ç„äžĄá‘šŕ´„áŽ?ä°†â˛Ťâźźá…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞá‡Ľăž•ËˆäŒ˜â?…ä˛šäš‚á†ŠßŽŕŞ•Ëˆ ÖąâłłËˆä‡‹äš˜ăžœ

*5830

1949 Reg istered cover f rom Chu ng k i ng(14 Sep.),tot al 20 c(f it),v ia Yuelaichang(16 Sep.),plus Chan#CCSC.(i)6(ii)2 stamp,readdressed to Chungking(17 Sep.),registered voucher on back,interesting,rare,well preserved,Pls. preview,guarantee genuine

á’‹Đ¤á†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕĽ„ŕ ‹âż˘âźźŕĄ´â˛ŞáŹ?԰䍊೚ࡎ᭄ßšâźźáľŽËˆäŤ”á’‹ Фᑈáłœ᎚ âš?ă’“ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 500 US$: 82

1949 Entire airmail from Kangloh(3 Jul.) to USA,bearing Chan#S11 stamps,well preserved

164


*5831 á‘“á…?á†˜äžĄá‘šŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäŤŠŕłšâźźߚǃßšŕ§˜Ď”áľŽÇƒßšâźź áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”Ď°áŽąá‘“á…? ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆÜżáłœŕ¤•ÜżáŽš âš?ă’“ ᠇ˈáł?䞥 á‘šáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäŤŠŕłšŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

*5837

*5833 Ď?âˆ›ă’Łâ•?ŕ¤Ťá†˜äžĄá‘šáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŤ”Ď°áŽąâ•?ऍĎ?âˆ›ŕ´Ž ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆĐąáłœ कĎ?áŽšäš‚áŹ“ŇˇŕĄ˛á ‡Ëˆăš ä´śŕĄ´äŒˆĎžâ?‹ŕťťĎ°â œŕł‘‍ߑ־ݙ‏äŒ?ŕ¤ŠÔĄâźźÇƒŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäŤŠŕłš ߚǃߚǃßšâźźŕ§˜Ď”áľŽŕŚžŕĽ„ă˘…âż˘âźźŕĄ´â˛ŞáŹ?԰䍊೚ßšâźźáľŽËˆÝ…áľŽâźźËˆŕ§œäš‚äŒ˜ ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”Ď°áŽąâ•?ऍ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆĐąáłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽšá ‡Ëˆáł?䞥ᑚáłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1949 Double registered cover from Kwangan(18 Aug.) to Chungking(20 A u g .) , b e a r i n g C h a n # S 2 3 & S 2 4 e a c h a s t a m p a n d C h a n # S 2 6 stamp*2,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

1949 Registered cover from Sanhweichang(13 Sep.) to Chungking(17 Sep.),bearing Chan#S1 and #S22-24 and #S13*2 stamps,total 20c(fit),via Tungnan(14 Sep.),rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

⇼೑ᯊᳳϞâ?‹ŕł‘ä°™âŹ‰Öľáˆ”â€ŤÜĄâ€ŹäŒ˜á‡•Ď”ÓŠËˆä†šá‡•â€Ťă‹?ËˆÖľŕĽłŕ§żÝ™â€Źá”§áŻŠáŽ´ă’“âŹ‰áŹŠäˇ‡á´Ž âą?ä†„âŹ‡ä‡‹ĐşĎ”Ó‘ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆäš›â€ŤÝ‹â€ŹŕĽšŕ§†á›ŁĐ? Shanghai International Telecommunications Bureau free postage cover,with original letter,historic,well preserved

*5835

RMB: 300 US$: 49

äžĄá‘šá†˜á´€ŕś´ŕŚ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäŤŠŕłšßšâźźáľŽÇƒŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäžĽŕłšŕĄ´â˛ŞäŤŠ ŕłšßšâźźáľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”äžĄá‘š ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆĐąáłœÜżáŽšá ‡Ëˆŕ§˘ ŕ˛´áŹ™ä—”ŕ˛˛ŕĽłŕ´”Ëˆáł?ä—”áŹ?áĄ?á´ľŕŠ ŕťŽáľŽäžĄá‘šäš‚á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1949 Double registered cover from Chungking(8 Sep.) to Chungking,bearing Chan#S25*3 and Chan#S37 stamps,total 35c(fit),with readdressed and returned seals,rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

*5832 *5834

á‘“Ď°äŒ¸ŕ´˘ ŕś´ ă’Łá‘“áŽ˛á†˜ä˝­â?ƒÄ€ä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšÄ áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕĽ„ă˘…âż˘âźźáŹ?ࡎ᭄ äš‚âźźߚǃßšŕ§˜áľŽÇƒßšŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆÝ…áľŽâźźŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşŕ§œá†˜ä˝­â?ƒÖľß‘äš‚ 䌘ßšᣖোßš ËˆäŤ”äŒ¸ŕ´˘ ŕś´ ᑈáłœ᎚ âš?ă’“ ᠇ˈáł?ᑓᎲáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžä˝­ â?ƒáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖľá‡•á‡•ŕŚˇŕť˜äŒˆáł?⏆á&#x; äš‚âźźÓŽÓŽá–‘Ç„ăžžᑈáłœ᎚ä?‹ă&#x;‡ ᑈáłœáŽšĐ ŕł‘ŕł‘â€ŤÝ™â€Źá†˜ä˝­â?ƒÖľß‘äš‚äŒ˜âŹ…ßšä‡—á­ˆĐŽßšËˆâ„¸á‡•ĐŽä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšáŁ–ŕ§‹á…˛ á†˜á‡•ËˆĐłá°ƒáł”ŕ§˘Ď”áłłĐ ŕ¤˘äš‚áŹ“äŤŠŕłšä‡—äŒ˜ä˝ŞáŽšá…˛á†˜á‡•Ëˆáľ•á‡Ľăž•ËˆâŹšáł?â…&#x;ᤳDŽ佭â?ƒ ä˛šäš‚á†Šă§ťÔ°á­ â€ŤâŤłÜœâ€ŹáŽťăŽŁËˆä‡‹äš˜ăžœ

á‘“áŽ˛á†˜á–‹ŕł‘ă&#x;žă Žá…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆŕŁŤá‘‡äš¤ŕŠ ŕł äş˘áąƒŕł’äŤŠŕłšâźźÜźŕźŤáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”á‘“áŽ˛ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽáł”ŕ§˘Ď”áłłäŤŠŕłšäš‚äŒ˜á†˜ŕł‘ŕťŞă&#x;ž ă Žá‡•Ëˆä•—á‡Ľăž• 1949 Airmail from Canton(1 Sep.) to Germany,bearing Chan#S31-S32 stamps,total 55c(ďƒžt),rare,well preserved

RMB: 100 US$: 16

1949 Registered cover from Kwangtung(1 Aug.) to H.K.(6 Aug.) via Canton(4 Aug.),bearing Chan#S9-11 stamps,total 25c,used at the end day of postage changed,rare,broken slightly,Ex:Mr. Hsiao Tsopin,Pls. preview

RMB: 4,000 US$: 656

*5836

*5838

äžĽäŽźă’Łŕ§„ŕŁŤá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•Ď”áľŽËˆäŒˆá„­â€ŤÚŁâ€Źŕ¤˘ŕ¤Ťâ œäŤŠŕłšßšÇƒŕł‘ä°™äš‚ă˜¨ ÓŽŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰âźźŕĄ´â˛ŞäŤŠŕłšâźźŕ§˜Ď”áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ§œäŤŠŕłšäš‚äŒ˜ßšËˆäŤ”äžĽäŽźᑈ áłœ᎚ âš?ă’“ ᠇ˈáłœáŽšă’Łŕ§„ŕŁŤĐ ä•€Ëˆáł?㕢೑áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ăžžäžĽ äŽźă’Łŕ§„ŕŁŤá†˜ă•˘ŕł‘ă&#x;žă ŽáŁ–ŕ§‹á…˛á†˜á‡•á„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

â‡Ľŕł‘áŻŠáłłá…˛á†˜á‡•Çƒäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ă„?Ď”â˛ŚËˆÝ…áľŽËˆÜźäšźá…˛á†˜ËˆŕŁ™ŕ§żŕťŽâžĄäš‚áŹ“ĎŽ ŕĄľËˆá…˛á†˜á‡•ŕťŽáł?áĽ?âźźËˆáŻ˘Öľâ ›ŕťŽá­„â€ŤÝ­â€Źáł?ŕ´„ŕ´”ă— áłžá…˛á†˜Ëˆäšźßšáł?á¤łËˆä‡‹äš˜ăžœ

1950 Registered airmail from Quemoy(21 Jun.) to USA(29 Jun.),bearing Chan#S28 and #S33 each a stamp,via Taipei(24 Jun.),rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

Covers and postcards of ROC in a box,total 100 Pcs.,various,majorities with addresses but not addressed,part broken,some stamps missed,Pls. preview

RMB: 2,500 US$: 410 165

166


*5842 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä ŕŚ â ›ËˆĎžâ?‹á†˜á´€ŕś´á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹áŽš äšźᑈáłœ᎚(ᄍ䔟᠇DŽâ?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕŚ â ›ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä ă—™ä•—á‡Ľ ăž•Ëˆá´€ŕś´á…˛á†˜Ő“âŤźă—™ă”Šăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5839

1912 ICP 4 C. Opt. "ROC" from Shanghai(round-trip card),rare,well preserved

â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä â ›áŽ„áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆÝŠĐ Ď”áľŽăš ŕĽ„á‘“ŕ¨žËˆÖą ᄏᅠད

RMB: 3,000 US$: 492

ICP 4 C.*2 of Coil. Dragon Opt. with "ROC",unused,one with Ads. on back,well preserved

*5848

*5845 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä Ëˆâˆ?ŕŚˇá†˜á´€ŕś´ ŕšźă˝“ŕŞšäššŃ&#x;佚 ËˆäŤ”âˆ?ষ ᑈáłœáŽšá‡Łŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆăš ä´śŕĽ„áł?âœ¸âš á‘“ŕ¨ž

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜ŕźšŕ´„ß˝ËˆŕĄ´äŒˆăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şá…&#x;á„ŤÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä ŕť?ߚǃ䌄 ßšâźźŕ§˜áľŽËˆŕ§œäŒ˜ßšËˆäŤ”â€ŤŢ€â€ŹáłœĎ?क᎚Ϟâ?‹á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ËˆŃ¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ä˝Ş á‘ˆŐ“âŤź

1912 ICP 4 C. Opt. "ROC" addressed in local Hankow(3 Nov.),Ads. on back,well preserved

1912 Five Colors Flag postcard from Shanghai(30 Dec.) to Austria,bearing Chan#153 & #168 stamp each,well preserved,used in the 1st year

RMB: 800 US$: 131

RMB: 1,200 US$: 197

RMB: 600 US$: 98

*5843 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä ËˆâŠ‡ŕ¤Ťá†˜âˆ?ŕŚˇËˆäŤ”áŽ„Đľâ€ŤÜ—â€Źá‘ˆĐąáłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽšäš‚ ᠇ˈáł?âƒľáŽšâˆ?ŕŚˇŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1912 ICP 4 C. Opt. "ROC" from Xinxiang in Honan(14 Sep.) to Hankow(15 Sep.),well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5840 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä ŕŚ â ›áŽ„áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ ICP 4 C.(round-trip postcard) of Coil. Dragon Opt. with "ROC",unused,rare, well preserved

*5849

*5846

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆâˆ?ŕŚˇá†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œăś´ĺ•­ŕĄ´â˛Şá…&#x;á„Ťăś´ĺ•­ŕŚ•ßšäŤŠáľŽËˆ 䍔âˆ?ŕŚˇâ€ŤÜ—â€Źá‘ˆá‘ˆŕ¤•Ń áłœßąĎ—áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽŃ¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ä˝Şá‘ˆŐ“âŤźá…˛ Ő&#x;Ëˆä•—á‡Ľăž•

â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä Ëˆŕť˝â‹šá†˜âšłŕ§„á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹šᑈ áłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ŕŚžÖľá?‚᠇䆄ˈáł?⚳ৄáłœáŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆăš ŕĽ„á‘“ŕ¨žËˆÖąá„Ź ᅠད

1912 Five Colors Flag postcard from Hankow(7 Dec.) to Germany,rare,well presered,used in the 1st year

1912 ICP 4 C. of Coil. Dragon Opt. with "ROC" from Tientsin(10 Dec) to Chefoo(13 Dec),afďƒžxed with postman seal,Ads. on back,well preserved

RMB: 1,200 US$: 197

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164

*5844

*5847

*5850

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜á‘“áŽ˛ËˆäŤ”ᑈáłœáŽšŕŁŤŇ€á ‡Ëˆáł?ĎĄâ?™áą„ᑓᎲᑰ ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆâ„¸ĐŽŃ¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ä˝Şá‘ˆŐ“âŤź

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆâšłŕ§„á†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œá?šă ?âźźáľŽËˆäŤ”âšłŕ§„ᑈáłœ áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ËˆÓşáŹşâ œá?šă ?⟟ᎽᳳՓ⍟ᅲŐ&#x;

1912 ICP 4 C. Opt. "ROC" from Shanghai,affixed unclear Shanghai lunar seal,rare,broken slightly,Pls. preview

1912 Five Colors Flag postcard from Peking(20 Dec.) to Canton,well presered,used in the 1st year

1913 Five Colors Flag postcard from Chefoo(28 Oct.) to Germany,bearing Junk stamps,well preserved,London print Junk. stamps used early

RMB: 20,000 US$: 3,279

RMB: 800 US$: 131

RMB: 1,500 US$: 246

â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä ËˆĎžâ?‹á†˜á´€ŕś´á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”ĎĄâ?™áźŽĎžâ?‹ 㣅âˆ?á‘†áŹƒá ‡ËˆÝŠáŻ˘Öľâ ›ĎžÄ€ŕťťâ?™Ä Ń á„Ťăšżá &#x;â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘Ä Ń á„Ťá ”ä™‚â˛ŞËˆâ„¸ă‰?Ä€Đ ŕ¤˘Ä Ń á„ŤŕĄ´â˛Şă—™âł‚ŕ ĄŇ™ăž•Ëˆâ­ĽÔ?ŕ´„áŽ?ŕĄ´â˛ŞËˆâŹšáł?â…&#x;á¤łËˆä‡‹äš˜ăžœ

*5841 â?™ŕ˛Żâƒľäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ŕŚ â ›ŕĄ´â˛ŞÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä áŽ„Ď”ÓŠËˆáłžŐ“âŤźËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ Round-trip ICP 4 C. Opt. "ROC",unused,well preserved

RMB: 800 US$: 131 167

168


*5861

*5851

*5854

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆŕŤ¤á‰…á†˜ă•˘ŕł‘ËˆäŤ”ᑈáłœáŽšŕŤ¤á‰…á ‡Ëˆáł?ŕź?ŕť˝á ‡ËˆÖąá„Źá…  ད

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆâˆ?ä°‡á†˜â†¨ß˝áŻŠáľŽËˆŕĄ´äŒˆăś´ĺ•­á˝‹á„ŤÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ä ă™šßšäŤŠĎ” áľŽËˆäŤ”ᑈáłœ᎚âˆ?䰇᠇ˈáł?âˆ?ষাŕź?ŕť˝Đ ä•€á ‡Ëˆăš ä´śáł?㊒㕢á &#x;ă’Źŕł’ËˆÖąá„Ź ᅠད

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆäš?á‘‡á†˜Ďžâ?‹ËˆäŤ”äš?ᑇ ⇼೑ Ď?á‘ˆŕ˛Żáłœá““Ď—áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?Ďž â?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1913 Five Colors Flag postcard from Hanyang(10 Jul.) to Belguim,bearing Chan#173 stamp,via Hankow and Mukden,well preserved

1914 Five Colors Flag from Tsowping(27 Apr.) to Shanghai(29 Apr.),well preserved

RMB: 1,200 US$: 197

RMB: 1,500 US$: 246

1913 Five Colors Flag postcard from Tangshan(11 Dec.) to USA,with Mukden seal,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5857

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆâ‰­ä´śá†˜á‘“áŽ˛ËˆäŤ”ᑈáłœáŽšâ‰­ä´śá ‡Ëˆáł?âƒľáŽšá‘“áŽ˛á‘°á ‡Ëˆ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆăš ä´śŕĽ„áł?кߞᢥपᑓਞ 1915 Five Colors Flag postcard from Shamian(28 Jan.) to Canton(29 Jan.),Ads. on back,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5862

*5852 Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›áŽťĎ”áľŽËˆŕĄ´äŒˆâ€ŤÜ?â€ŹŕťĄă‘žá—‰äš‚âźźŕŚ•ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”ĎĄâ?™áźŽă‘śăĄ†âšĽŕľ&#x; äš‚á ‡á†˜ăĽżáŽƒâžĽËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1913 Five Colors Flag postcard addressed to Moscow,plus Chan#186 stamp,afďƒžxed unclear red tombstone seal,well preserved

RMB: 800 US$: 131

*5853 Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜á´€ŕś´ËˆäŤ”ᑈáłœ᎚Ϟâ?‹Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ŕŚžĎžâ?‹ ᎚䚟Ā‍׌‏$Ä á„Ťä”źá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áŽšäšźÄ€.Ä á„Ťä”źŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1913 Five Colors Flag addressed in local Shanghai(30 Jun.),well preserved

RMB: 800 US$: 131 169

*5855

*5858

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆŕŤ¤á‰…á†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œá?šă ?âźźŕŚ•ßšäŤŠĎ”áľŽËˆäŤ”ᑈ áłœáŽšŕŤ¤á‰…á‡Łŕłšá ‡Ëˆăš ä´śáł?ŕź?ŕť˝áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜á–‹ŕł‘á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œá?šă ?âźźßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤ Ň€ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ËˆâŹ…Ďžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1914 Five Colors Flag postcard from Tangshan(6 Feb.) to USA,bearing Chan#212 stamp,via Mukden(7 Feb.),well preserved

1914 Five Colors Flag postcard from Peking(31 Jul.) to Germany via Shanghai(4 Aug.),plus Chan#211 stamp,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 800 US$: 131

â‡Ľŕł‘Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆáŽ´äŤľá†˜âˆłä°ˆËˆäŤ”áŽ´äŤľŕŚ“ ⇼೑ ŕ˛Żá‘ˆÝ áłœá““Ď?᎚᠇ˈáł? âˆłä°ˆáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1915 Five Colors Flag postcard from Wusih(23 Jun.) to Kiangyin(24 Jun.),well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5863

*5856

*5859

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆâ˝Łá“ŽÝˆŕŁŞá‘°á†˜â˝ŁáŽ˛ËˆäŤ”ᑈáłœáŽšÝˆŕŁŞá‘°äš‚á ‡Ëˆáł?⽣ ᎲᑰáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆŕŁŤá ˆâŠ‡á†˜ŕť˝â‹šËˆäŤ”ŕŁŤá ˆâŠ‡ ⇼೑ Ď?á‘ˆĎ—áłœÜżáŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ ᠇ˈáł?ŕť˝â‹šŕ§ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆá‰żá‰˝á†˜Đ?ĺ‘şËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźßšáľŽËˆäŤ”á‰żá‰˝ ⇼೑

ŕ˛Żá‘ˆÜżáłœŕ¤•ĐąáŽšă?„á¸šá ‡Ëˆáł?â’ľâŒ†äž áłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžÖ˜ŕł‘Đ ä•€á ‡Çƒáş”áśšá ‡ËˆÖą ᄏᅠད

1914 Five Colors Flag postcard from Xinghuafu in Fukien(30 Mar.) to Foochow(1 Apr.),well presered

1914 Five Colors Flag postcard from Pehtaiho(8 Jul.) to Tientsin(8 Jul.),well preserved

1915 Five Colors Flag from Siuyen(19 Aug.) to Denmark,bearing Chan#231 stamp,via Manchouli(25 Aug.),well preserved

RMB: 1,200 US$: 197

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,500 US$: 246 170


*5864

*5870

*5867

Ń¨ăĄ†áŽŤäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ëˆâ„şáŻ á†˜áľ áŽ˛ËˆäŤ”â„şáŻ á‘° ⇼೑ ŕ˛Żá‘ˆĐąáłœá““Ý áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł? áľ áŽ˛á‘°Đąáłœá““ĐąáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ď”â œá?šă ?ŕł‘ä°™â ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜âŠŠŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?ॴⲪáŹ?Ř?âźźáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ᑈáłœ áŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1915 Five Colors Flag postcard from Wuchang(26 Sep.) to Hangchow(29 Sep.),well preserved

1923 1st Print Junk postcard from Peking(4 Jan.) to France,plus Chan#280 stamp,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

*5868

Ď”â œá?šă ?ŕł‘ä°™â ›ËˆâˆŠŕźˆă’ŁĎžâ?‹á†˜â–‡ŕťťß˝ŃŽá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”âˆŠŕźˆáłœ᎚Р㣅᭛ á‡Łŕłšá ‡ŕŚžĎžâ?‹áłœáŽšĐ 䕀᠇ˈáł?á™?áˆ?ă‹żăĄ†áş”áśšá ‡ä†„ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„âˆŠŕźˆá†˜â–‡âŒ† ă’ŁĎžâ?‹Đ 䕀㗙㔊㞕

Ď”â œá?šă ?ŕł‘ä°™â ›Ëˆá‘“Ď°á†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?äŒ„ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”ŕŻ?ᑨ ⇼೑

कĎ?á‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1924 1st Print Junk postcard from Kaying in Kwangtung(14 Apr.) to Germany,plus Chan#252 stamp,well preserved

1918 1st Print Junk international postcard(left-card) from Swatow(12 Sep.) to Sydney,via Shanghai(17 Sep.),afďƒžxed purple check seal,rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 7,000 US$: 1,148

Ń â œá?šă ?â ›Ëˆâžşâą›á‰Żá†˜ŕŁŤá ˆâŠ‡ËˆäŤ”âžşâą›á‰Ż ⇼೑ Ý á‘ˆÝ áłœŕ¤•Ď—áŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈ áł?ŕŁŤá ˆâŠ‡áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1915 2nd Print Junk postcard from Chili(19 Dec.) to Japan,plus Chan#230 stamp,rare,well preserved,postcard of P.O.W.

1917 2nd Print Junk postcard from Chinwantao(17 Jun.) to Peitaiho(18 Jun.),well preserved

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 500 US$: 82

*5865

*5873

Ń â œá?šă ?â ›Ëˆâłˆä˛Šá†˜áŽšá´€ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźäŒ„ßšáľŽËˆäŤ”âłˆä˛Šá ‡Ëˆáł?᎚ᴀ֏ 㰣Ꮚá†?á ”ÖŹă°Łäš‚Ö“Ď§âŤźá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

RMB: 500 US$: 82

*5871

*5874

Ń â œá?šă ?â ›ËˆĐˆŕś˘âˇ“á†˜áľŠŕźˆËˆäŤ”Đˆŕś˘âˇ“ â‹žá…ž â€ŤÜ—â€Źá‘ˆĎ”áłœŕ¤•ĐąáŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈáł? áľŠŕźˆŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽäŤ”â‹žá…žâ€ŤÜ—â€Źá‘ˆâą˜á?šă ?äš‚äŒ˜á…˛á†˜á‡•Ëˆá°ƒŕŚ–áˆŠă’˜ä˛šáľ• ŕ˝‘âą˜ă‹´á´¤Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Ń â œá?šă ?â ›ËˆÝˆŕŁŞá‘°á†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?âźź߹াßšŕ§˜áľŽËˆŕ§œäŒ˜ßšËˆäŤ”ÝˆŕŁŞá‘° ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?⽣Ꮂáłœ᮹াϾâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1918 Junk 1c postcard from Xinghuafu(6 Jan.) to Shanghai(10 Jan.),via Foochow(7 Jan.),plus Junk 1c & 2c each,well preserved

1916 2nd Print Junk postcard from Linchengkuang(19 Jan.) to Shentow,well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 3,000 US$: 492

*5866

*5869

*5872

*5875

Ď”â œá?šă ?ŕł‘ä°™â ›ËˆâžşáŽ˛á†˜ăĽ‹Ý„ËˆäŤ”âžşáŽ˛ ⇼೑ Đąá‘ˆŃ áłœŕ¤•ÜżáŽšăŁ…âˆ?ă?„á¸šá ‡ËˆÖą á„Źá… ŕ˝‘Ç„âŹ…âŤŹă™—â€ŤÝ™â€Źä°šá†˜âƒťâŒ†áŻ˘Öľâ ›ä•—á‡Ľăž•

Ń â œá?šă ?⠛ˈá?Œá–‹á†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?ßšáľŽËˆäŤ”á?Œá–‹ᑈáłœ᎚ Đ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ń â œá?šă ?â ›ËˆâŠ‡ŕ¤Ťá†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œá?šă ?ŕŚ•ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”á¸¤áśŁ ⇼೑ Ń¨á‘ˆĐą áłœĎ?ŕ¤•áŽšá ‡Ëˆáł?࣍ҀáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ń â œá?šă ?â ›Ëˆŕť˝â‹šá†˜Ďžâ?‹ËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?⟟ञߚáľŽËˆäŤ”ŕť˝â‹šá‘°ᑈáłœ᎚᠇ˈ áł?ऍҀáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŠ Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1920 1st Print Junk postcard from Tsinchow(18 Feb.) to Holand,rare,well preserved

1915 2nd Print Junk postcard from Changteh(13 Dec.) to USA,bearing Chan#231 stamp,via Shanghai(22 Dec.),well preserved

1916 2nd Print Junk postcard from Honan(30 Sep.) to USA,bearing Chan#212 stamp,via Peking(3 Oct.),well preserved

1918 Junk 1c postcard from Tientsin(16 May) to Shanghai(18 May),via Nanking(17 May),plus Junk ½c,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16

171

172


*5876 Ń â œá?šă ?â ›Ëˆŕť˝â‹šá†˜á´€ŕś´á&#x;ŹÖŹă§šäš‚ÓŠá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšŕť˝â‹šáŽšá´€ á…śäš‚áˆ”á ‡ŕŚžÖŹă°Łäš‚Ö“á ‡ä†„ËˆŕŚşáł?áŽšá´€Ä€áśšäŻ™âŒ˘Ä áş”áśšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž• 1918 2nd Print Junk postcard from Tientsin(18 May),afďƒžxed P.O.W. seal and check seal,rare,well preserved

*5879

*5882

Ń â œá?šă ?â ›Ëˆá‰…Ď°á†˜ăŁ…ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œá?šă ?ŕŚ•ßšäŤŠáľŽËˆäŤ”â‹„á…?á‘° ⇼೑ Ď—á‘ˆ Đąáłœŕ¤•Ń áŽšăŁ…âˆ?ă?„á¸šá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ď?â œá?šă ?â ›Ëˆŕ˛ŻáŽąŇ•á‡“á†˜ă¤ˇŕŚ“ËˆäŤ”Ň•á‡“ŕŚ“ ⇼೑ Üżá‘ˆŕ˛Żáłœá““Ń áŽšăŁ…âˆ?ă?„Ḛ᠇ˈ áł?ă¤ˇŕŚ“áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1918 2nd Print Junk postcard from Shantung(12 Sep.) to British,bearing London print Junk stamp 3c.,well preserved

1919 3rd Print Junk postcard from Jenshowhsien(22 Apr.) to Junghsien(24 Apr.) in Szechwan,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 800 US$: 131

RMB: 7,000 US$: 1,148

*5885 Ď?â œá?šă ?⠛ˈâˆ?ŕŚˇá†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆäŤ”âˆ?ষ 0⇼೑ ŕ¤•Ď”á‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•Ń¨áŽš á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1922 3rd Print Junk postcard from Hankow(15 Apr.) to Germany,bearing Junk stamps,well preserved

RMB: 500 US$: 82

*5880 *5877 Ń â œá?šă ?â ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜á´€ŕś´á&#x;ŹÖŹă§šäš‚ÓŠá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”Ä€á&#x;ŹáŻŠÖŹă°Łäš‚ÓŠÄ ă‹żăĄ†á ‡ ä†„ŕŚžăŁ…á­›áş”áśšá ‡Ëˆáł?âłˆä˛Šâ?‹âŹŒ ⇼೑ Üżá‘ˆĎ?áłœŃ¨áŽšŕ „ä–’á ‡ŕŚžă˝“ă˘ĽáŹŠá†?᠔Ẕ᜚ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆáľ•á‡Ľăž•Ëˆá°ƒă’˜ä˛šá?šă ?ŕł’äš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›áľ•Ő‡âą˜ă‹´á´¤Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Ń â œá?šă ?â ›Đ&#x;ŕŚ â ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜á´€ŕś´ËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡ËˆÖąá„Ź á… ŕ˝‘Ëˆŕ˛˛Öľâ ›áłžŐ“âŤźËˆŕŚ â ›á†˜á´€ŕś´ä•—á‡Ľăž•

*5883

1920 2nd Print Junk round-trip postcard addressed in local Peking(11 May),reply card unused,rare,well preserved

Ď?â œá?šă ?â ›ËˆĐąâˆłá†˜ĺ•­â‘’ËˆäŤ”Đąâˆłá‘° ⇼೑ Đąá‘ˆĐąáłœŃ ŕ¤•áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?áłœ᎚ ŕťťä—ŽĐ ä•€á ‡ŕŚžĺ•­â‘’áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 1,200 US$: 197

1920 3rd Print Junk postcard from Kiukiang(20 Sep.) to Longwan(26 Sep.),via Tatung(21 Sep.),well preserved

1919 2nd Print Junk postcard from Peking(5 Mar.),afďƒž xed "Mail of P.O.W." purple seal and English check seal,rare,well preserved,Pls. preview

*5886 Ď?â œá?šă ?â ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜ä­“ä•Żá‘ŤËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ᑈáłœáŽšĐ ăŁ…á­›á‡Łŕłšá ‡Ëˆáł?áłœ᎚ ä­“ä•Żá‘Ťŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1922 3rd Print Junk postcard from Peking(18 Jul.) to Tchangsintien(19 Jul.),well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 300 US$: 49

RMB: 7,000 US$: 1,148

*5881 Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘Ď—á‘ˆŕŚ ŕ¤•ăĄ–ă‘žá—‰áŻ˘Öľâ › â€ŤŢƒâ€Źŕł‘âŠ&#x;‍ ڣ‏㋿ Çƒá•¤ĎŞáŻ â€Ť ڣ‏㋿ áłžŐ“âŤźáŽ„â ›ŕ§˜ áľŽËˆÝ…áľŽËˆŕ´›ŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ď”â œá?šă ?âźźŕť?ßšáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ ⇼೑ Ď—á‘ˆŕ¤•áłœŕ¤•áŽšá•¤ ŕťťá˜?ă’łáˆ…Ó?ă‘žá—‰á ‡ËˆâŹšáł?â…&#x;á¤łËˆĎžĐ ŕŞ•Ç„â„¸â ›ĐŽᑈáłœ᎚䪕ä?ƒŕ¤ŁÓŽŇšă‘ž ᗉ೑ᑚ৥Đ?ËˆŕŚĽă¸ Ď¸áľŽâ€ŤÝŻâ€ŹäŻ”â€ŤÜĄÚŁâ€ŹäŒ˜â ›Ëˆŕłźŕł‘á‘šăĄ–á”§áŽšŕŚĽá†˜áł?áŹœËˆá„ŹĎŞáľ•á‡Ľăž•Ëˆ ä‡‹äš˜ăžœ

*5878 Ń â œá?šă ?â ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜á´€ŕś´ËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ ⇼೑ Ď—á‘ˆÜżáłœá““ÜżáŽšá ‡Ëˆŕ˛´ŕ´„ŕ´”ĎĄä†şä†ŠáĄŠ ŕťŽâƒľËˆÝ…äŤ”áł?ĎĄŕ§ á ‡á“Łâą˜ŕŁŤŇ€á ‡áľŽËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1918 2nd Print Junk postcard addressed in local Peking(28 Aug.),delivered several times,well preserved

1918 National Day of ROC Comm. postcard of Feng Kuo-chang(C5a) and Hsu Shi-chang(C6) each,bearing Junk 1c stamp,afďƒž xec Comm. seal,broken slightly,VF-F,rare,Pls. preview

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,500 US$: 246 173

*5884

*5887

Ď?â œá?šă ?â ›ËˆĎžâ?‹á†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑ ŕ¤•Ď”á‘ˆŃ áłœá““Ń¨áŽš á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ď?â œá?šă ?â ›Ëˆá…•ŕťŁá†˜â†¨ß˝áŻŠËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆäŤ”á…•ŕťŁ ⇼೑ कĎ?á‘ˆĎ—áłœÝ áŽšă?„ Ḛ᠇ˈáł?ŕŞœá‡¨â’źĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1922 3rd Print Junk postcard from Shanghai(25 Feb.) to Germany,bearing Junk stamps,well preserved

1924 3rd Print Jun k postcard from Ninghsia(6 Jul.) to Belguim via Harbin,bearing Junk stamps,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,000 US$: 164 174


*5888 ŕ˛Żâ œá?šă ?â ›ËˆĎžâ?‹á†˜ăŁ…ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?⟟ӥߚ䍊áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1925 4th Print Junk postcard from Shanghai(12 Jan.) to British,plus Chan#256 stamp,well preserved

*5891

*5894

*5897

Ý â œá?šă ?â ›ËˆĎžâ?‹á†˜áŽšá´€ËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡ËˆáłžäŒˆâźźËˆŕĽ„ŕ ‹ŕŞ•äš‚äŒ˜á…˛á†˜ËˆÖą á„Źá… ŕ˝‘Ç„áĽ‚ä†„ä•‘ËˆÝ â œá?šă ?â ›ŕŚĽă¸ Ń˘ᑈáłœËˆâ„¸â ›Ń˘áłœáŽšá†˜ßŽËˆá…˛áˆ˛áľ•áŽ˝ ᳳՓ⍟ᅲŐ&#x;Ëˆáľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

Ď—â œá?šă ?â ›ËˆĎžâ?‹á†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá„­á˜?⧚೑㊀⟟㙚ߚáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑ ᑈáłœ áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ď—â œá?šă ?â ›Đ&#x;ŕŚ â ›ËˆĎžâ?‹á†˜á´€ŕś´ËˆäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑ Ń ŕ¤•á‘ˆĎ?áłœŃ¨áŽšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹á´€ ŕś´áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ŕŚ â ›á…˛á†˜á´€ŕś´ă—™ä•—á‡Ľăž•

1929 7th Print Junk postcard from Shanghai(28 Jun.) to Germany,plus Chan#302 stamp,well preserved

1931 Round-trip 7th print Junk postcard from Shanghai(5 Mar.) to Shanghai(6 Mar.),rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 1,500 US$: 246

1924 6th Print Junk postcard from Shanghai(3 Jul.) to Japan,no stamp on it,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,200 US$: 197

*5898 *5889 áŹ?â œá?šă ?ŕł‘ä°™â ›áŽ„Ď”áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆäš‚äŒ˜ăƒşŕĄ´â˛ŞÄ€63(&,0(1Ä Ëˆâ ›áŽşŕ§‡ä–?ŕ´›á?şăş• ß›ă’“Ëˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1922 Correcting Junk postcard,unused,4c. Opt. "SPECIMEN",with cut line,rare,well preserved

*5892

*5895

Ď—â œá?šă ?â ›ËˆĎžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźźŕť?ßšâźźáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑

ŕ¤•Ď—á‘ˆĎ”áłœá““Ý áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ď—â œá?šă ?â ›ËˆĎžâ?‹á†˜Ď°Ň€ËˆäŤ”᎚ᴀ䭓ዢ䕂ă ?ሔᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ ĐŽä•‚ă ?äš‚áˆ”ÖľÓŠËˆä•—á‡Ľăž•

1928 7th Print Junk postcard from Shanghai(26 Jan.) to USA,plus Chan#250 stamp,well preserved

1930 7th Print Junk postcard from Shanghai to Tokyo,affixed Nagasaki steamer seal Jan. 14th,rare,well preserved

1931 7th Print Junk postcard from Sinning(13 Apr.) to Indonesia(12 May) via Singapore(9 May),bearing Chan#256 stamps,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 800 US$: 131

RMB: 500 US$: 82

RMB: 800 US$: 131

Ď—â œá?šă ?â ›ËˆáŽ„á…•á†˜ŕĽ„áˆ?ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?ßšâźźáľŽËˆäŤ”áŽ„á…•ᑈáłœ᎚ ᠇ˈáł?ᎄॴാáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžŕĽ„áˆ?áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5899 *5893

*5896

Ń¨â œá?šă ?â ›ËˆŕŁŤá‘‡á†˜á–‹ŕł‘ËˆäŤ”ŕŁŤá‘‡ ⇼೑ ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ď—â œá?šă ?â ›ËˆŕŁŤŇ€á†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?⟟㙚ߚáľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ᑈáłœ᎚ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Ď—â œ ŕ§Ąŕž§â œ á?šă ?â ›ËˆŇ­ŕ˝‡á‘­á†˜áĄ€áŽ˛ËˆäŤ”Ň­ŕ˝‡á‘­ ⇼೑ ŕ¤•Đąá‘ˆÝ áłœŕ¤•Ń áŽšá ‡Ëˆ ֹᄏᅠད

Ď—â œá?šă ?ŕł’äš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆŕĽşäŽźă’ŁŕˇŽäąšá†˜ŕťťäŻžá…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆäŤ”ᑈáłœáŽšáŻŠäŻˆ ᠇ǃ䕂ă ?áˆ”á ‡ŕŚžŕˇŽäąšᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸â ›ĐŽá†˜ÓŠŇŽŕłźä•‚ă ?Ďžá†˜ŕŚĽ âą˜äš‚ÓŠËˆä•‚ă ?âŹ…ŕĽşäŽźá“”ßŽă’Łŕ§„â‘’ŕˇŽäąšĐ ä•€á†˜ä–’áŽšá´€ËˆÝŠäš‚äŒ˜ăƒşäŤ”ŕˇŽäąšá ‡Ëˆáľ•á‡Ľ ăž•Ç„áŽšá´€äŒ˜â?…ä˛šäš‚á†ŠßŽŕŞ•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1929 5th Print Junk postcard from Peiping(15 Aug.) to Germany,well preserved

1928 7th Print Junk postcard from Peking(22 Aug.) to Germany,plus Chan#255 stamp,well preserved

1930 7th Print Junk postcard from Siennvmao(12 Jun.) to Yangchow,well preserved

1932 7th Print Junk Postcard from Amoy(10 Feb.) to Osaka via Kirun(10 Feb.),afďƒžxed "PAQUEBOT" seal,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 800 US$: 131

RMB: 500 US$: 82

RMB: 500 US$: 82

RMB: 2,000 US$: 328

*5890

175

176


*5909 ⇼೑ᯊᳳР೑ă&#x;žă ŽÝ€ŕ§Œä­“âˆłă&#x;žă’“Ā≞âˆ?↉亲㸠ᯊŕ ?Ó‹âł‚ă¸źÄ Ď”Ó‘Ëˆâ€Ťŕ§żÝ™â€Źá…ˇÓ´á‘“ ŕ¨žÇƒă&#x;žă¸ äš?âśšÇƒă&#x;žă Žä‹ťä–¤ĎŽŕĄľÇƒă&#x;žâ§ ŕŚžÓ‹âł‚ă¸źă„?Öľá™ƒÇ„á‡¸ÝŠŘ?á•ŤâŠźá›Łâą˜á°ƒËˆä†š ᅡӴ‍ݠ‏á‡?ă&#x;žă ŽÖľÓŠâą˜á†˜ä—ŚáŽ?âŠŠŕŠ äš‚äŒ˜áł?ä†şă’šä‡ˆáŻ˘Ëˆá‡?âˇ¨ă Šâ‡Ľŕł‘áŻŠáłłâą˜ă&#x;žă Žäš‚ Ꮣώॾ‍݋‏áł?䞥㽕ᛣĐ?ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆäš›â€ŤÝ‹â€Źŕ§†á­­Ó‹Ř?Ëˆáľ•á‡Ľăž•

*5903

*5900 Đąâ œá?šă ?â ›ËˆâŠ ä°‡á†˜Ďžâ?‹ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?⟟ञߚáľŽËˆäŤ”âŠ ä°‡ᑈáłœ᎚ ᠇ˈáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤áŽ„âł•ŕŚĽá†˜Ä áŹ?â œá?šă ?ŕł‘ä°™â ›ËˆáŽ„â­šă’šá´šá†˜á–‹ŕł‘ËˆäŤ”ă’šá´š ⇼೑ ŕ¤•Ď—á‘ˆ ŕ¤•áłœŕ¤•Ď”áŽšá ‡Ëˆáł?Р㢣áłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽă’ŁáŽ„â­šŕ´„ŕ¤Žă’Łă˝“Ôƒß˝ юР↉䪕ä?ƒá†˜âƒťâŒ†á…˛á†˜â ›Ëˆáľ•á‡Ľăž•

1933 9th Print Jun k postcard f rom Miyang(16 Jun.) to Shanghai(19 Jun.),bearing Chan#249 stamp,well preserved

1928 Correcting Junk postcard Opt. "Limited for Use in Sinkiang Province" from Suilai(11 Oct.) to Germany,via Wusu(13 Oct.),rare,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 3,000 US$: 492

*5906 Ń¸ä—ŽäŤŠă¸ Ń ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰áŻ˘Öľâ › ăš ŕł’ŕť˝â‹šŃ¸ä—ŽäŤŠă¸  ˈá…?ä–’á†˜á´€ŕś´ËˆäŤ”á…?ä–’ă‚­ ⇼೑ ŕ¤•Ý á‘ˆÝ áłœŃ¨áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

"CANC Air Lines Use Air Mail Save Time",airmail details inside,rare,hostoric,well preserved

1927 C4 addressed in local Anta,affixed Anta Station seal Jun. 5th,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 2,000 US$: 328

*5910

*5901

*5904

Đąâ œ ŕž§ŕ§Ąâ œ á?šă ?â ›ËˆĎžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?ŕŚžâšœŕşżâźźÝ…áľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤â’›âł•ŕŚĽá†˜Ä Ď—â œá?šă ?â ›ËˆŃĽŕ¤Ťá†˜áśŁáľŤËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?⟟Ā䰤⒛ⳕ äŒˆâŤźÄ ÓĄßšáľŽËˆäŤ”ŃĽŕ¤Ťá‘°ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1934 9th Print Junk postcard from Shanghai(11 Jun.) to USA,plus Chan#338 stamp,well preserved

1927 Junk postcard Opt. "Limited for Use in Yunnan Province" from Yunnan(25 Feb.) to Berlin,plus Chan#Y7 stamp,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,500 US$: 246

â‡Ľŕł‘áŻŠáłłá„­â€ŤÚŁâ€Źäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ď”ă’˜Ý…áľŽËˆŕ´›áłžŐ“âŤźËˆŕ§żă„€Ď”â œÇƒă„€Ď?â œá„­â€ŤÚŁâ€Źâ ›Çƒ âŒ˘ŕ¤Ťá‘°âœťâłŒâ œáŻ˘Öľâ ›ŕ§˜Ď”áľŽŕŚžŕ¤˘ŕŁŤäš‚áŹ“áˆ”ŕŚĽă¸ Ó“â œá„­â€ŤÚŁâ€Źâ ›áľŽËˆŕŞ•âžĄĎĄäžĄŕťĄËˆ ŕťŽá­„äŒˆâźźá‘ŠäŤ”ă‘žá—‰á ‡Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘

*5907 Ń¸ä—ŽäŤŠă¸ Ń ŕ¤•ŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰áŻ˘Öľâ › ăš ŕł’Ďžâ?‹Ń¸ä—ŽäŤŠă¸  ËˆŕŞœá‡¨â’źá†˜á–‹ŕł‘ËˆäŤ”ŕŞœá‡¨ â’źᑈáłœáŽšá ‡ËˆáłžäŒˆâźźËˆŕĽ„ŕ ‹ŕŞ•äš‚äŒ˜ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Dr.Sun postcard*10 of ROC,unused,include different prints,majorities franked with stamps and afďƒžxed Comm. seals,well preserved

1927 C2 addressed from Harbin(18 Dec.) to Germany,no stamp on it,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 2,000 US$: 328

*5905

*5902

*5911

Đąâ œĐ á­›â œá?šă ?â ›ËˆĎžâ?‹á†˜áŽšá´€ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?⟟ञߚ䍊áľŽËˆäŤ”áŽšá´€ä­“ ዢ䕂ă ?ሔᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽä•‚ă ?äš‚áˆ”ÖľÓŠËˆä•—á‡Ľăž•

ŕĄ´â˛ŞÄ€ä°¤â’›âł•ŕŚĽá†˜Ä Ď—â œá?šă ?â ›Đ&#x;ŕŚ â ›ËˆŃĽŕ¤Ťá†˜áśŁáľŤËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€Ń â œá?šă ?âźź Ä€ä°¤â’›âł•äŒˆâŤźÄ ÓĄßšáľŽËˆäŤ”ŃĽŕ¤Ťá‘°ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ŕŚ â ›á…˛á†˜ă—™ä•— ᇼ㞕

1934 9th Print Junk postcard in Chinese from Shanghai to Japan,plus Chan#249 stamp,afďƒžxed Nagasaki steamer seal Sep. 11th ,rare,well preserved

1927 Round-trip Junk postcard Opt. "Limited for Use in Yunnan Province" from Yunnan(25 Feb.) to Berlin,plus Chan#Y7 stamp,rare,well preserved

RMB: 800 US$: 131

RMB: 2,500 US$: 410 177

ă„€Ď”â œá„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€Źäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€â œâšœŕşżŕť?ßšáľŽËˆäŤ”Ä€á&#x;¤ä›‘á´€ŕ´„äš‚äŒ˜á?† ŇŹÄ á ‡ŕŚžá&#x;¤ä›‘ Đ­ ᑈáłœ᎚âš?ă’“á ‡Ëˆáłžá…˛á†˜ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ĐŽá”§áŻŠäš‚äŒ˜ä‡— â?źËˆă¸šäŒˆäš‚⟟Ꮄ⊊ă‚&#x;ŕĽ‡ŐŻá‘¨Ëˆă˝“áŽąäš‚áŹ“ă…ľâ§šáˆ”â€ŤÜœâ€Źă¸ ŕ ?ŕ ŠĐˆáŻŠŐ“âŤźËˆä•—á‡Ľăž•

*5908 㽓â?Şŕ¤ŽăžœÓŽă‘žá—‰áŻ˘Öľâ ›áŽ„Ď”áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆăš ŕł’ĐŽá„¨âźšâ?­ŕŚ–ŕĄ´ŕ¤ŽăžœÓŽá“”á?Šâ€ŤÝŒâ€Ź âź?ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1940 1st Print Dr.Sun postcard,plus Chan#334 stamp,afďƒžxed "Chengtu-Local Postage Paid" seal,not addressed,rare,well preserved

1929 C19 West Lake Expo Comm. postcard,unused,well preserved

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 1,000 US$: 164 178


*5921

*5912

*5918

ă„€Ď”â œá„­Đ á‰…â€Ťßš ڣ‏㓓㥆 áŻ˘Öľâ ›á…˛á†˜Ď”áľŽËˆä­“â‰­á†˜áŁžŕż•ËˆŕĄ´äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹŕŚžâšœŕşż âźźᾎ áĽ?âźźᾎ ËˆäŤ”ä­“â‰­ ⇼೑ á““Đąá‘ˆŕ¤•Ń áłœá““Ý áŽšá ‡ËˆŕŚşáł?á–‹ŕł‘ă’‡ăŠ?Ẕ᜚᠇ ä†„ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸â ›ŕ§‡ŐťĎžĎ&#x;ä–?ŕ´›á?şăş•ß›ă’“Ëˆä•—á‡Ľăž•

*5915

1940 1st Print Dr.Sun(2.5c,green) postcard from Changsha(26 Dec) to Norway,plus stamp*3 of Dr.Sun and Martyrs(one missing),afďƒž xed German Nazi check seal,well preserved,with cut line,rare

2nd Print Dr.Sun International Round-trip Postcard Opt. And Surch. of 12c on 15c,unused,rare,high value,well preserved

ă„€Ń â œá„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€Źŕł‘ä°™â ›ŕŚ â ›ŕĄ´â˛ŞÄ€áą–Ô°ŕť?ăžŚäŒ„ßšÄ áŽ„Ď”áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆä•—á‡Ľăž•Ëˆ âł‚á”ŠÓ‹ĺ‚ŹËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ŕ¤˘Đ â‰şäą‹ŕ¤ŽâˆžÓžáŹ“á´—ŕŚĽă¸ Ä€áŽ„ŕł‘â‡Ľä–¤ŕĄźÄ áŻ˘Öľâ ›áŽ„Ď”ŕźŤËˆÝ…áľŽËˆŕ´›áłžŐ“âŤźËˆ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1947 Dr.Sun 5th Print postcard from Shanghai(3 Jun.) to USA,plus Dr.Sun stamp*2,Ads. on back,interesting,well preserved,Pls. preview

Wa n g C h i n g - w e i r e g i m e p o s t c a r d * 2 i n s e t , u n u s e d , r a r e ,w e l l preserved(CC1,CC2)

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 100 US$: 16

RMB: 1,000 US$: 164

RMB: 800 US$: 131

ă„€Ń¨â œá„­Đ á‰…â€Ťâš€â˜żÚŁâ€Źâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ᑈáłœ᎚᠇ˈ 㚠䴜༄áł?ᔧᯊϞâ?‹áś¤äš‚ŕŹšâą˜äš‚âźźßŽŕŹ‚á‘“ŕ¨žËˆâ€ŤÝ™â€Źá†?कߚáł?ä?ˇËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

*5922 *5919

*5913

*5916

ă„€Ď”â œá„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€Źäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆä­“â‰­á†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆâšœŕşżâźźŕŚžá„­â€ŤâźźÚŁâ€Źŕ§˜áľŽËˆ 䍔䭓≭ ⇼೑ á““Ý á‘ˆŕ¤•Ń áłœá““Ý áŽš âš?ă’“ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ă„€Ń â œá„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€Źŕł‘ä°™â ›á…˛á†˜Ď”áľŽËˆĎžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆá„­â€Ť⟟ڣ‏ᾎ ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”Ďž â?‹ᑈáłœ᎚âš?ă’“á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1937 1st Print Dr.Sun postcard from Changsha(26 Dec) to USA,plus Dr.Sun and Martyrs each 2 stamps,well preserved

1939 2nd Print Dr.Sun international postcard from Shanghai(18 Oct.) to USA,plus stamp*2 of Dr.Sun,well preserved,rare

ŕ¤˘Đ â‰şäą‹ŕ¤ŽâˆžÓžáŹ“á´—ŕŚĽă¸ Ä€áŽ„ŕł‘â‡Ľä–¤ŕĄźÄ áŻ˘Öľâ ›Ď”ŕźŤáľŽËˆŕ´›â˛ŞĎžâ?‹ă‘žá—‰á ‡Ëˆ Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

1948 Dr.Sun postcard from Shanghai(11 Mar.) to Hwaiuan,plus Chan#1029 stamp*3 in Horiz. strip,used at the end day of postage changed,rare,well preserved,Pls. preview

Wang Ching-wei regime postcard*2 in set,aff ixed Shanghai Comm. seals,rare,well preserved(CC1,CC2)

RMB: 100 US$: 16

RMB: 800 US$: 131

RMB: 100 US$: 16

á„­â€ŤŕŁŤÚŁâ€Źá‘‡â œŕł‘á?•äŒ„Մӥᣒ೚ॴⲪ⠛Ϟâ?‹á†˜â?‚á…?á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆĎžâ?‹ŕťťĎ°Ń  â œá„­â€Ť῞⟟ܗÚŁâ€Źä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”Ďžâ?‹ ⇼೑ ŕ¤™Ď—á‘ˆĎ?áłœŕ¤•Ď”áŽšâš?㒓᠇DŽℸ⠛Ў ᑈáłœ᎚ă&#x;‡ᑈáłœáŽšäš‚äŒ˜ä‡—á­ˆáˆ’áŽšâ ›ËˆÝŠŕťťĎ°Ń â œá„­â€ŤÜ—ڣ‏䴜Ř? á…˛á†˜ÖľäŤ”áŽťâźźá„ŹĎŞă”Šăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

RMB: 500 US$: 82

*5923

*5914

*5917

*5920

ă„€Ď”â œá„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€Źäš‚äŒ˜áŻ˘Öľâ ›Ď”áľŽËˆä­“â‰­á†˜á–‹ŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆâšœŕşżâźźáľŽÇƒäš‚áŹ“ŕ˛Żŕ¤•ŕ¨ź ᑈßšĎ”áľŽËˆÝ…áľŽËˆäŤ”ä­“â‰­ ⇼೑ ᑈáłœ᎚ âš?ă’“ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

â‡Ľŕł‘ă„€Ń â œá„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€Źŕł‘ä°™â ›ËˆĎžâ?‹á†˜âŠŠŕł‘ËˆŕĄ´äŒˆÓşáŹşâ œŕ¤Šŕłœá„­â€ŤâźźßšÚŁâ€ŹáľŽËˆ 䍔Ϟâ?‹ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ă„€Ń¨â œá„­Đ á‰…â€Ťâš€â˜żÚŁâ€Źâ ›ËˆĎžâ?‹á†˜ă•˘ŕł‘á…˛á†˜â ›Ď”áľŽËˆŕĄ´äŒˆá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹáľŽËˆäŤ”Ďžâ?‹ ᑈáłœ᎚âš?ă’“á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ă„€Ń¨â œŕł‘â Šâ€Ťâš€â˜żÚŁâ€Źâ ›á…˛á†˜ă—™ä•—á‡Ľăž•

á‘“áŽ˛á†˜ă•˘ŕł‘ŕł‘ä°™ă&#x;žă Žäš‚ă…”Ď”áľŽËˆäŒˆäžĄá‘šŕ¤˘ŕ¤Ťâ œá„­â€ŤâźźßšÚŁâ€ŹáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”á‘“áŽ˛ ⇼೑ ŕ¤™Üżá‘ˆÜżáłœŕ¤•áŽšâ‰‘ä”şă¸ ŕĄźäš‚áˆ” âš?ă’“ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ŕł‘ ä°™ă&#x;žă Žäš‚ă…”äš‚äŒ˜ăžžᑈáłœáŽšä‡—á­ˆĐŽßšËˆŐ“âŤźáŻŠäŻˆä•—âˇ áą–Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1937 1st Print Dr.Sun postcard from Changsha(10 Apr.) to Germany,plus Chan#333 & #338-339 each a stamp,well preserved

1940 2nd Print Dr.Sun postcard from Shanghai(21 Nov.) to France,bearing Chan#323 stamp,well preserved

1946 5th Print Dr. Sun postcard from Shanghai(25 Sep.) to U.S.,plus Dr. Sun stamp*3,rare,well preserved

1949 International airmail letter sheet from Canton(10 Aug.) to USA,bearing Dr.Sun stamp*3,total 30c(ďƒžt),well preserved,Pls. preview

RMB: 100 US$: 16

RMB: 500 US$: 82

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 1,000 US$: 164

179

180


*5924

*5927

â‡Ľŕł‘ßąáłłŕł‘ŕťŞŕĽ„ŕ ŠáŻ˘Öľâ ›Ď”ă†…Ëˆä–ĽáľŽËˆĎĄäžĄŕťĄËˆÝŠĐ ă‘şáľŽá…˛á†˜ËˆŕťŽá­„ ĐŽâœťâłŒâ œáŻ˘Öľâ ›ËˆŕŞ•âžĄä•—Đ„á† Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

ŕŻ?âž’ŕł’ŕŚ•ßšäš‚äŒ˜äš‚ă…”ËˆâŒ˘ŕ¤Ťá†˜ŕŁŤŇ€ËˆäŤ”âŒ˘ŕ¤ŤᑈáłœáŽšá ‡Ëˆáł?࣍Ҁáłœ᎚ ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

A box of postcards issued by foreign countries in early ROC,aound 10 0 0 P c s . , d i f f e r e n t , a b o u t 2 0 0 p o s t c a r d s u s e d , m a j o r i t i e s a r e photographic,various,well preserved,Pls. preview

1921 Bumper Crops 3c. letter sheet from Tsinan(29 Aug.) to Peking(31 Aug.),well preserved

RMB: 1,200 US$: 197

RMB: 500 US$: 82

*5930

*5932

ŕŻ?âž’ŕł’ŕŚ•ßšäš‚äŒ˜äš‚ă…”ËˆŃŠä°?á†˜ŕť˝â‹šËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?âźźáľŽËˆäŤ”ŃŠä°? ⇼೑ á““ŕ˛Żá‘ˆĎ” áłœá““ĐąáŽšá ‡Ëˆáł?ŕť˝â‹šáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źä•—ŕ˝‘

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“ŕŁ™ăť?ᆘäŒ?ă…”ă¸źÄ á‘“ŕ¨žËˆâŠ‡ŕŁŤŃŠä°?âˇ“á†˜ ŕť˝â‹šËˆäŤ”âŠ‡ŕŁŤŃŠä°?⡓ ⇼೑ á““ŕ˛Żá‘ˆŕ¤•Ń áłœá““Ď”áŽšá ‡Ëˆăš áł?ŕť˝â‹šâƒľáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖą á„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă…”ĐŽä˝Şá‘ˆŐ“âŤźá…˛Ő&#x;Ëˆä•—á‡Ľăž•

1935 Bumper Crops 3c. letter sheet from ChingHsing(29 Jan.) to Tientsin(31 Jan.),plus Chan#252 stamp,well preserved

1935 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,Ads. on back,from Hopei(21 Dec) to Tientsin(22 Dec),rare,used at the 1st year Issued,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 4,000 US$: 656

*5925

*5928

â‡Ľŕł‘áŻŠáłłŕ¤ŤŇ€Đ á‰…äą‰âœťâłŒâ œáŻ˘Öľâ ›Ď”ă’˜ËˆÝ…áľŽËˆŕ´›áłžŐ“âŤźËˆĎĄäžĄŕťĄËˆŐąŕł’â › ᴚ߸ᅎᑨЎРቅ义ߎ㨑á&#x;¤ĎĄĐ™ŕ§˘ŕ ŠÔ°Ëˆä•—âŚĄäŒ‰Ëˆá­ˆÔ§Öąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

ŕŻ?âž’ŕł’ŕŚ•ßšäš‚äŒ˜äš‚ă…”áľŽËˆÝŠĐ áľŽáłžŐ“âŤźËˆáł?∈â?ĄË—ŕŚşĎ”áľŽäŤ”ŕĽ„ŕł‘ä°™ă&#x;žă Žäš‚ä–¤ ă‘žá—‰á ‡Ëˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘ 1931 Bumper Crops 3c. letter sheet*2,one unused with waterlogging,the other with Comm. seal,well preserved

N a n k i n g S u n Ya t - s e n M a u s o l e u m p h o t o g r a v i n g p o s t c a r d* 9 of ROC,unused,different,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 500 US$: 82

RMB: 100 US$: 16

*5931

*5933

ŕŻ?âž’ŕł’ŕŚ•ßšäš‚äŒ˜äš‚ă…”Ëˆâ‹„á…?á†˜ŕť˝â‹šËˆŕĄ´äŒˆá?šă ?áŹ?Ř?âźźáľŽËˆäŤ”â‹„á…? ⇼೑ Ѡक á‘ˆĎ”áłœĐąáŽšâ‹„á…?᠇ˈáł?ŕť˝â‹šáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“ŕŁ™ăť?ᆘäŒ?ă…”ă¸źÄ á‘“ŕ¨žËˆâŠ‡ŕŁŤâĽ&#x;݄ᑘᆘ ŕť˝â‹šËˆäŤ”âŠ‡ŕŁŤâĽ&#x;݄ᑘ ⇼೑ á““ŕ˛Żá‘ˆŕ¤•áłœá““ÜżáŽšá ‡Ëˆáł?ŕ§ áŽšâŠ‡ŕŁŤŕ¸ŹâŠ‘Đ ä•€á ‡ŕŚžŕť˝ â‹šŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă…”ĐŽä˝Şá‘ˆŐ“âŤźá…˛Ő&#x;Ëˆä•—á‡Ľăž•

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“ŕŁ™ăť?ᆘäŒ?ă…”ă¸źÄ á‘“ŕ¨žËˆŃŠä°?ŕŚ“á†˜ŕť˝ â‹šËˆäŤ”ŃŠä°?ŕŚ“ ⇼೑ á““ŕ˛Żá‘ˆŕ¤•Ń áłœá““Ý áŽšá ‡Ëˆáł?ŕť˝â‹šáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá…  ད

1918 Bumper Crops 3c. letter sheet from Siyuesze(12 Dec.) to Peking,split and only the surface kept

1931 Bumper Crops 3c. letter sheet from Taian(9 Jan.) to Tientsin(11 Jan.),plus Chan#283 stamp,well preserved

1935 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,Ads. on back,from Hopei(28 Oct.) to Tientsin via Tangku,rare,used at the 1st year Issued,well preserved

1935 Small Chinese Dr.Sun 5c. letter sheet from ChingHsing(26 Dec.) to Tientsin(27 Dec.).,Ads. on back,well preserved

RMB: 500 US$: 82

RMB: 1,500 US$: 246

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 1,500 US$: 246

*5926

*5929

ŕŻ?âž’ŕł’ŕŚ•ßšäš‚äŒ˜äš‚ă…”Ëˆă˝“áŠžá‡Žá†˜ŕŁŤŇ€ËˆäŤ”ă˝“áŠžá‡Ž ⇼೑ Ď—á‘ˆŕ¤•Ń áłœŕ¤•Ń áŽšá ‡Ëˆ äš‚ă…”ăšżŕ Şá“”ËˆŇ™áł?ᇕ䴜

181

182


*5940 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšă˝“á“Łŕťťŕľ&#x;䚂ㅔᎄáľŽËˆŕ´›áłžŐ“âŤźËˆăš ŕĽ„Ä€ă…”áŻ§ŇŽá‡“Öąä°˝Ä Çƒ Ā䚂Ꮣ âˆ›â€Ťŕ˝šÜĽâ€Źä—łÖ“ß˝Ä á‘“ŕ¨žŕ§˜Ď”áľŽËˆâą‘ŕ¤ľă’Œâ œá“ŁËˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘ Dr.Sun Issue 5c large west letter sheet*2, Ads. on back, white card,unused, nice condition

RMB: 1,200 US$: 197

*5936 ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“ŕŁ™ăť?ᆘäŒ?ă…”ă¸źÄ á‘“ŕ¨žËˆá‰…Ď°äšŽŕś˘á†˜ŕť˝ â‹šËˆäŤ”á‰…Ď°äšŽŕś˘ ⇼೑ á““Ń¨á‘ˆŃ áłœŕ¤•ŕ˛ŻáŽšá ‡Ëˆáł?áłœáŽšá‰…Ď°â—‚ŕŚ“Đ ä•€á ‡ŕŚžáłœ áŽšŕť˝â‹šŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5934 ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“ŕŁ™ăť?ᆘäŒ?ă…”ă¸źÄ á‘“ŕ¨žËˆâŠ‡ŕŁŤá´źáˇ‡ä´Śá†˜ ŕť˝â‹šËˆäŤ”âŠ‡ŕŁŤá´źáˇ‡ä´Ś ⇼೑ á““ŕ˛Żá‘ˆŕ¤•Ń áłœá““ÜżáŽšá ‡Ëˆăš áł?ŕť˝â‹šŕ§ áŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖą á„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă…”ĐŽä˝Şá‘ˆŐ“âŤźá…˛Ő&#x;Ëˆä•—á‡Ľăž•

1936 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,Ads. on back,from Shantung(14 Feb.) to Tientsin(19 Feb.) via Puhsien(16 Feb.),well preserved

RMB: 4,000 US$: 656

1935 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,Ads. on back,from Hopei(28 Dec) to Tientsin(28 Dec),rare,used at the 1st year Issued,well preserved

*5938 ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ä´śă Žâą‘ â„¸â œá“Łă”Šăž• Ëˆá‘“ă˝“ä´Şă˝“á†˜ŕť˝â‹šËˆäŤ”ä´Ş 㽓 ⇼೑ á‘ˆŃ¨á‘ˆÝ áłœá““Ď?᎚ âš?ă’“ á ‡Ëˆăš áł?䙼ᅕáłœáŽšĐ ä•€á ‡ŕŚžŕť˝â‹šáłœ᎚ ŕ „ä–’á ‡Ç„â„¸ă…”ĐŽă”Šăž•ŕŞ•âžĄËˆăš ä´śá ”äŤ”Ä€ŕ´„áŽ˛äš‚áŹ“Öľáś°Ä á ‡ä†„Ńşă”Šăž•Ëˆä´˛á?ŒâŚĄ äŒ‰ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1936 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,blank back(rare),from Tsingsi of Kwangsi(23 Jun.) to Tientsin(10 Jul.) via Yungning(29 Jun.),afďƒžxed postal mailbox seal(rare),well preserved,Pls. preview

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 30,000 US$: 4,918

*5941 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšă˝“á“Łŕťťŕľ&#x;䚂ㅔᎄáľŽËˆŕ´›áłžŐ“âŤźËˆăš ŕĽ„Ä€á‡ŁŕŁ™äš‚ÓŠÄ Çƒäš‚áŹ“â€ŤŮźâ€ŹäžĽÖ“ ß˝ă€‡ŕłŽÄ á‘“ŕ¨žŕ§˜Ď”áľŽËˆĺ’˜ŕ¤ľă’Œâ œá“ŁËˆŕ´›Öąá„Źá… ŕ˝‘ Dr.Sun Issue 5c large west letter sheet*2, Ads. on back, yellow card,unused, nice condition

RMB: 1,200 US$: 197

*5935

*5937

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“ŕŁ™ăť?ᆘäŒ?ă…”ă¸źÄ á‘“ŕ¨žËˆâŒ­âˆłáŽ„Ň§á†˜á…? á–‘á‰ƒâ‘žËˆäŤ”âŒ­âˆłáŽ„Ň§ ⇼೑ á““Ń¨á‘ˆĎ”áłœŕ¤™Ď”áŽšá ‡Ëˆáł?áłœáŽšâŒ­âˆłá‘‡â?ŞĐ 䕀᠇ াá…?ᖑቃ⑞áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆă…”áł?᥏⎊

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ä´śă Žâą‘ â„¸â œá“Łă”Šăž• Ëˆä°Šă˝“ŕťťă¤¨á†˜ŕŁŤá‘‡ËˆäŤ”ä°Š ă˝“ŕťťă¤¨ ⇼೑ á““Ń¨á‘ˆŃ áłœŃ¨áŽšá ‡Ëˆăš áł?࣍ᑇáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ŕŚžŕŁŤá‘‡ĎĄâ?™áźŽá´Žâ˛Şá…ˇ Ó´á ‡ä†„ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆă”Šăž•ŕŞ•âžĄËˆä‡‹äš˜ăžœ

1936 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,Ads. on back,from Chekiang(31 Jan.) to Anhwei(1 Feb.) via Pinghu(31 Jan.),with folded marks,well preserved

1936 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,blank back(rare),from Tali of Shanhsi(5 Feb.) to Peiping(9 Feb.),afďƒžxed unclear meter tendencious seal,well preserved,Pls. preview

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 25,000 US$: 4,098 183

*5939

*5942

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“ŇˇáŹŠä‹ťÓ‹Ä á‘“ŕ¨žËˆÓĽá…•á†˜Ďžâ?‹ËˆäŤ”ÓĽ á…• ⇼೑ á““Ń¨á‘ˆÜżáłœĎ—áŽšă?„Ḛ᠇ˈáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšă˝“á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”áŽ„Ď”áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆăš ŕĽ„Ä€áŽšá?Œä—Žä†ƒäš?âśšÄ á‘“ŕ¨žËˆÝŠ ᳔ৢϔ㸠䚂ᏓÞゴÿâż&#x;ॴⲪáŹ?ĐŽĂžăž˜Ăżâż&#x;Ëˆä•—á‡Ľăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1936 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,Ads. on back,from Siuning(7 Aug.) to Shanghai(9 Aug.),well preserved

Dr.Sun Issue 5c large west letter sheet, Ads. on back,unused, 'ă‚´' Opt. ' ăž˜',rare,nice condition

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 3,000 US$: 492 184


*5945 ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚ㽓ᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“ŇˇáŹŠä‹ťÓ‹Ä á‘“ŕ¨žËˆá&#x;¤á‘°á†˜ŕ¤ŤŇ€ËˆäŤ”á&#x;¤ á‘°ᑈáłœ᎚㣅âˆ?Ď?á¸?á“Łá ‡Ëˆáł?ऍҀáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1937 Dr.Sun Issue 5c small west letter sheet,Ads. on back,from Chengfu(21 Feb.) to Nanking(23 Feb.),well preserved

RMB: 3,000 US$: 492

*5948 ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚ㽓ᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€ă…”áŻ§ŇŽá‡“Öąä°˝Ä ËˆâŠ‡ŕŚˇá†˜ä˝­â?ƒËˆäŤ”âŠ‡ŕŚˇ ᑈáłœáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1939 Small west Dr.Sun letter sheet 5c. from Hokow(23 Oct.) to H.K.,Ads. on back,well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

*5943

*5951

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áˆ”ŇˇäŒ ĐşăˆĄŇˇä…śßžâ ˝Ä á‘“ŕ¨žËˆă’šä–°Đ„äŹ› á†˜ŕŁŤá‘‡ËˆäŤ”ă’šä–°Đ„äŹ› ⇼೑ á““Ý á‘ˆĎ”áłœá““Ď”áŽš âš?ă’“ á ‡Ëˆăš áł?࣍ᑇáłœ᎚ࠄ䖒 á ‡ŕŚžŕ§ áŽšá‡ŁŕŁ™äš‚ă…”á´Žâ˛Şá…ˇÓ´á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă…”âŹ…ă’šä–°ŕ´„ŕ¤Žá†˜ßŽă—™ä•—á‡Ľăž•

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚âźźá‡Łâ€ŤÝ â€ŹÇƒä˛šäš‚äš‚âźźÄ á‘“ŕ¨žËˆŕ´žá„¤á†˜ŕŁŤá‘‡Ëˆ ŕĄ´äŒˆá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşŕ§œŕł‘â€Ťßšߑ־ݙ‏೑‍ݙ‏ᣖোßš ËˆäŤ”ŕ´žá„¤ ⇼ ŕł‘ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?࣍ᑇáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă…”ŕł‘â€ŤÝ™â€ŹáŁ–ŕ§‹Ő“âŤźá…˛Ő&#x; ä•—á‡Ľăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1937 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,Ads. on back,from Suiyuan(21 Jan.) to Peiping(24 Jan.),afďƒžxed meter tendencious seal,rare,well preserved

1937 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,f rom Fangtze(12 Jun.) to Peiping(14 Jun.),plus Dr.Sun stamp*4,total 13c,rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 5,000 US$: 820

RMB: 5,000 US$: 820

*5949

*5946 ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚ㽓ᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“â€ŤŮźâ€ŹäžĽâˆ›ĎŽáˆ”Ä á‘“ŕ¨žËˆá&#x;¤á‘°áŁ–ŕ§‹á†˜ŕť˝ â‹šËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€â œâšœŕşżâźźßšĎ”áľŽËˆăƒşäŒ˜ËˆäŤ”á&#x;¤á‘°ᑈáłœ᎚㣅âˆ?Ď?á¸?á“Łá ‡Ëˆáł? ŕť˝â‹šáłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä°˜á?şŕĽłáŁ–ŕ§‹ß ä†•Ëˆŕł‘â Šă…”áŁ–ŕ§‹á…˛á†˜ă—™áľ•á‡Ľăž•

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚ㽓ᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”ŕĄ´â˛ŞÄ€á¸‹á“´Ä áŽ„Ď”áľŽËˆăš ä´śă Žâą‘ËˆáłžŐ“âŤźËˆáľ•á‡Ľ ăž•ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä‡‹äš˜ăžœ D r.Su n Issue 5c small west let ter sheet O pt. "ḋᓴ",u nused ,bla n k back,rare,well preserved,Pls. preview

1937 Dr.Sun Issue 5c small west letter sheet,Ads. on back,registered from Chengfu(4 Feb.) to Tientsin(5 Feb.),plus Chan#337 stamp,rare,well preserved,attached original registered voucher

RMB: 4,000 US$: 656

RMB: 5,000 US$: 820

*5944

*5947

*5950

*5952

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚ㽓ᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“âˆ›â€ŤÜĽâ€ŹÄ á‘“ŕ¨žËˆŕ¨ˆŕŚ“á†˜Ďžâ?‹ËˆäŤ”ŕ¨ˆŕŚ“ ⇼ ŕł‘ á““Ď—á‘ˆŕ¤•Ď”áłœŕ˛ŻáŽš âš?ă’“ ᠇ˈáł?áłœ᎚Ϟâ?‹ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”áŽ„Ď”áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆăš ŕĽ„Ä€äš‚âźźá‡Łâ€ŤÝ â€ŹÇƒä˛šäš‚äš‚âźźÄ á‘“ ŕ¨žËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“â€ŤŮźâ€ŹäžĽÄ á‘“ŕ¨žËˆá­Ťá‰…á†˜ä˝­â?ƒËˆäŤ”᭍ቅ ⇼ ŕł‘ á““Ý á‘ˆŕ¤•Ń áłœá““ÜżáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1937 Dr.Sun Issue 5c small Chinese letter sheet,Ads. on back,from Peiping(28 Jan.) to Hopei(28 Jan.),well preserved,Ex:Mr. Wang Chitse

1938 Small west Dr.Sun 5c. letter sheet from Wuhsien(4 Nov.) to Shanghai(5 Nov.),Ads. on back,well preserved

Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,unused,well preserved

1937 Large Chinese Dr.Sun 5c. letter sheet from Toushan(28 Dec.) to H.K.,Ads. on back,well preserved

RMB: 3,000 US$: 492

RMB: 800 US$: 131

RMB: 600 US$: 98

RMB: 1,500 US$: 246

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣᇣŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“â€ŤŮźâ€ŹäžĽâˆ›ĎŽáˆ”Ä á‘“ŕ¨žËˆŕŁŤá‘‡á†˜âŠ‡ŕŁŤá…Ž ŕŚ“ËˆäŤ”ŕŁŤá‘‡ ⇼೑ ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?áłœáŽšâŠ‡ŕŁŤá…ŽŕŚ“ŕ „ä–’á ‡Ç„â„¸ă…”ĐŽă¨Ťŕ§Ąä˛š 䚂ᆊâĽ&#x;ă‘žâ‹‘áŽťăŽŁËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

185

186


*5955 *5953 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€ă…”áŻ§ŇŽá‡“Öąä°˝Ä Ëˆä°‡âˆłá†˜ä˝­â?ƒËˆäŤ”ä°‡âˆłáłœ áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1938 Large Chinese Dr.Sun 5c. letter sheet from Yeungkiang(17 Apr.) to H.K.,Ads. on back,well preserved

*5959

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€ă…”áŻ§ŇŽá‡“Öąä°˝Ä á‘“ŕ¨žËˆâ?‚áš•á†˜ĺ’¨ŕŚ“ËˆäŤ”âˆł 㽓â?‚áš• ⇼೑ á““Üżá‘ˆŕ¤•áłœŕ¤•áŽš âš?ă’“ á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

*5957

1939 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,from Fuliang(10 Oct.) to Qianhsien,well preserved

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€á‡ŁŕŁ™äš‚ÓŠÄ á‘“ŕ¨žËˆäžĄá‘šá†˜ä°Šă˝“ËˆäŤ”á?ˆŕŚ“ 䞥 á‘š ⇼೑ᑈáłœ᎚᠇ˈáł?সä?ƒŕ´ą ජ೮ áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

RMB: 1,800 US$: 295

1939 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,f rom Chungking(11 Nov.) to Shansi(29 Nov.),well preserved

RMB: 1,500 US$: 246

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚âźźá‡Łâ€ŤÝ â€ŹÇƒä˛šäš‚äš‚âźźÄ á‘“ŕ¨žËˆăź˜ä°‡á†˜Ďžâ?‹Ëˆ ŕĄ´äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒâšœŕşżâźźÝ…áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşŕ§œŕł‘â€Ťßšߑ־ݙ‏ᣖᖿßš ËˆäŤ”ăź˜ä°‡ ⇼೑ á““Üżá‘ˆĎ”áłœŕ¤•Ý áŽšá ‡Ëˆáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă…”ŕł‘â€ŤÝ™â€ŹáŁ–á–ż áŽ?á“ŁŐ“âŤźă—™ă”Šăž•Ëˆä‡‹äš˜ăžœ 1939 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,f rom Siangyang(16 Jan.) to Shanghai(7 Feb.),plus Dr.Sun and Martyrs stamps,total 17c(ďƒžt),rare,well preserved,Pls. preview

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 5,000 US$: 820

*5956

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“âžĄă‰?Ä á‘“ŕ¨žËˆá‘“Ď°âŒŻâ€ŤÜ?â€ŹŕŚ“á†˜ä˝­â?ƒËˆäŤ” âŒŻâ€Ťâ‡Ľ Ü?‏೑ á““Ď—á‘ˆŕ˛Żáłœá““ĐąáŽšá ‡ŕŚžă‘śăĄ†Öľáś°á ‡Ëˆáł?ᑓᎲáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá…  ད

ᄭРቅ‍ڣ‏ӥߚРᓣ䭓ŕľ&#x;äš‚ă…”áŽ„Ď”áľŽËˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áˆ”ŇˇäŒ ĐşăˆĄŇˇä…śßžâ ˝Ä á‘“ŕ¨žËˆáłž Ő“âŤźËˆăš ä´śá­›á„ŤÄ€ă€‡ŕ˝šá–żä—łÇƒâł•äŒ?Ö“ß˝Ä ĐŽŕťťŕľ&#x;á­›á„ŤËˆă”Šăž•ŕŞ•âžĄËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„áĽ‚ ৄ⑒䲚䚂ᆊԊä•?á‘šâ€ŤâŤłÜœâ€Źă¨ŤÇ‰ŕťťâ?™ŕ „⇼೑೑⠊‍ڣ‏ᅏࠊ䚂ㅔ ÇŠĐşăˆĄĐ ä†„ä•‘Ë–ÓĄßšĐ á“Łä­“ŕľ&#x;äš‚ă…”áł?âžĄăš ä´śá…ˇÓ´á­›á„ŤËˆÝŠĐ âžĄá°ƒâ€ŤÝ‹â€Źáł?âˆˆâŠśă’?á‘Šŕł’Ëˆ ᑊҚᇣŕľ&#x;á­›á„ŤÄ€ă€‡ŕ˝šá–żä—łÇƒâł•äŒ?Ö“ß˝Ä á„ŤÔĄŃ˘âˆˆâŠśă’?Đ&#x;Đ ËˆÔšâ„¸á­›á„ŤŕŚşáł?ŕťť ŕľ&#x;â œá“ŁËˆÝ…ä…ľâžĄËˆá&#x;žâ„śâł‚ŕ ĄŇ™ŕŚĽâŚ„Ô­ÓŠáŽşŕ§‡Ëˆáľ•ĐŽâŚĄäŒ‰Ëˆá°ƒă’˜ä˛šâ‡Ľŕł‘äš‚áŹ“ âŤźŕŞ•áľ•Ő‡âą˜ă‹´á´¤Ëˆä‡‹äš˜ăžœ

1938 Large Chinese Dr.Sun 5c. letter sheet from Hankwang in Kwangtung(29 Apr.) to H.K. via Canton(1 May),Ads. on back,well preserved

RMB: 2,200 US$: 361

*5954

187

*5960

*5958 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€ă…”áŻ§ŇŽá‡“Öąä°˝Ä á‘“ŕ¨žËˆäŒ‰ä°‡á†˜ä˝­â?ƒËˆäŤ”䌉 ä°‡ ⇼೑ á““Üżá‘ˆŕ¤•Ď”áłœá““Ď”áŽš âš?ă’“ ᠇ˈáł?ᯚᯢáłœáŽšĐ ä•€á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€ă…”áŻ§ŇŽá‡“Öąä°˝Ä á‘“ŕ¨žËˆâ?‚áš•á†˜ĺ’¨ŕŚ“ËˆäŤ”âˆł 㽓â?‚áš• ⇼೑ á““Üżá‘ˆŕ˛Żáłœá““ŕ˛ŻáŽš âš?ă’“ ᠇ˈáł?ĺ’¨ŕŚ“ŕŚžŕ¤ŤáˆŁŕ§Šá´Ľᑈáłœ᎚ ŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

Dr.Sun Issue 5c long Chinese letter sheet, Ads. on back,unused,large characters "ă€‡ŕ˝šá–żä—łÇƒâł•äŒ?Ö“ß˝",rare,nice condition,Pls. preview

1939 Large Chinese Dr.Sun 5c. letter sheet from Kweiyang(21 Nov.) to H.K.,via Kunming(24 Nov.),Ads. on back,well preserved

1939 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,from Fuliang(24 Apr.) to Qianhsien(28 Apr.),well preserved

RMB: 15,000 US$: 2,459

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 2,000 US$: 328 188


*5965

*5963 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€ă…”áŻ§ŇŽá‡“Öąä°˝Ä á‘“ŕ¨žËˆĎ°áŽąâ?™â‘žäŹ›á†˜â?´ ŕŚ“ËˆŕĄ´äŒˆŕŁŤŇ€â œâšœŕşżâ€ŤßšÚŁâ€ŹŕŚ ä–˛Ď”ÓŠËˆäŤ”Ď°áŽąâ?™â‘žäŹ› ⇼೑ Ď?ŕ¤•á‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•Ď— ᎚âš?ă’“á ‡Ëˆáł?â?´ŕŚ“áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă…”â€ŤÝ™â€Źá­›ĐŽâ?™â‘žäŹ›äš‚ॾҎਏâž? áĄ“äš‚áŹ“áˆ”ä­“âą˜ä‡‹â€ŤŘ›â€Źá­›ĐşËˆä•—ĐŽáł?ä?ˇ

*5961 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“âˆ›â€ŤÜĽâ€ŹÄ á‘“ŕ¨žËˆá‘“ă˝“áľ°á–‹ŕŚ“á†˜ä˝­â?ƒËˆäŤ” áľ°á–‹ ⇼೑ á““Üżá‘ˆÝ áłœĐąáŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1941 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,f rom Tsingkichen(17 Apr.) to Quhsieni(19 Apr.),plus Martyrs stamp*2 in pair,well preserved

1939 Large Chinese Dr.Sun 5c. letter sheet from Guode in Kwangsi(9 Jun.) to H.K.,Ads. on back,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€á†˜ÓŠŇŽâŠźá›ŁŃ&#x;äš?Ä á‘“ŕ¨žËˆâŒ­âˆłŕŚ¸á?–á†˜Ďž â?‹ËˆŕĄ´äŒˆá„­â€ŤâźźÚŁâ€ŹáľŽËˆŕ§œäš‚䌘ߚ ăƒşŕ§œŕł‘â€ŤÝ™â€ŹŕťŞŕś´Öľß‘ŕˇŽâ€ŤŢšâ€Źäš‚äŒ˜ ËˆäŤ”âŒ­âˆłŕŚ¸á?– ⇼೑ ŕ¤™Ď”á‘ˆĎ?áłœŃ áŽš âš?ă’“ ᠇ˈáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă…”ĐŽá†˜ ŕťŞŕś´äš‚äŒ˜ßšËˆŐ“âŤźáŻŠäŻˆŇ™á‘ˆËˆá„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

*5967 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€ŕŹšâŹ âŠźá›ŁÄ á‘“ŕ¨žËˆäŒ‰ä°‡á†˜äžĄá‘šËˆŕĄ´äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€Ź Đ Öľâ œŕť?ŕłšÇƒÓĄŕłšâźźŕ§˜áľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ŕłš ăƒşŕ§œáŁ–á–żäš‚äŒ˜ ËˆäŤ”äŒ‰ä°‡ ⇼೑ ङĎ?ᑈ Đąáłœŕ¤•Ď”áŽš âš?ă’“ ᠇ˈáł?ĎĄâ?™áźŽäžĄá‘šŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘

1942 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,f rom Chek iang(2 Mar.) to Shanghai(13 Mar.),plus Dr.Su n st amp*2,tot al 16c(ďƒžt),rare,well preserved

1944 Dr.Sun 5c. Chinese Large letter sheet,Ads. on back,from Kweiyang(11 Sep.) to Chungking,bearing Chan#556 & #595,well preserved

RMB: 2,000 US$: 328

RMB: 2,500 US$: 410

RMB: 1,200 US$: 197

*5966

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€ă…”áŻ§ŇŽá‡“Öąä°˝Ä á‘“ŕ¨žËˆäžĄá‘šá†˜á´€ŕś´ËˆŕĄ´äŒˆ á„­â€ŤÚŁâ€ŹÇƒâšœŕşżâźźáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜ßš ăƒşäŒ˜ ËˆäŤ”äžĄá‘šᑈáłœáŽšá ‡ŕŚžŕ§ áŽšŕ „ä–’á ‡Ëˆ ⏚áł?ă°żâ‹˛Ç„â„¸ă…”ĐŽá´€ŕś´á…˛á†˜ßšäš‚äŒ˜ËˆŐ“âŤźáŻŠäŻˆŇ™ŕ¤žá‘ˆËˆá„ŹĎŞä•—á‡Ľăž•

á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€á‡ŁŕŁ™äš‚ÓŠÄ á‘“ŕ¨žËˆäžĄá‘šá†˜Ďžâ?‹áŁ–á–żĎ”áľŽËˆ ŕĄ´äŒˆá„­â€ŤÚŁâ€ŹĐ Öľâ œáľŽËˆŕ§œäš‚äŒ˜‍ Ü—â€Źăƒşŕ§œŕł‘â€ŤÝ™â€ŹŕťŞŕś´‍ܗ‏ᣖᖿâ€Ťâ‘śËˆÜ—â€ŹäŒ˜ßš ˈ 䍔䞥ᑚ ⇼೑ Ď?कĎ?á‘ˆŕ˛ŻáłœŃ¨áŽš âš?ă’“ ᠇ˈáł?Ďžâ?‹áłœáŽšŕ „ä–’á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„ â„¸ă…”áŹŠÓŠŇŽĐŽă¨Ťŕ§Ąä˛šäš‚á†Šä‡œäŒ‰âŤłâ€ŤËˆâŤłÜœâ€Źŕ˛´á&#x;ŹáŻŠŕĽłŕ˛´áŹ™Ň˘äžĄá‘šá†˜ä–’Ďžâ?‹ă‚łă—ŤáŻŠ Ď”ĎžáłœËˆĎ¨ĐŽáŁ–á–żŐ“âŤźá…˛Ő&#x;Ëˆá„ŹĎŞáľ•á‡Ľăž•Ëˆä‡œäŒ‰âŤłáŽťăŽŁËˆä‡‹äš˜ăžœ

1940 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,f rom Chengyangkwan(11 Apr.) to British via USA,rare,well preserved

1942 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,f rom Chungking(8 Dec),plus Dr.Sun and Martyrs stamp*5,total 25c(ďƒžt),rare,wormy slightly

1944 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,registered from Chungking(5 Apr.) to Shanghai(6 May),plus Dr.Sun stamp*3,total $6.05(ďƒžt),rare,well preserved,Ex:Mr.Tan Kweisheng

RMB: 800 US$: 131

RMB: 800 US$: 131

RMB: 4,000 US$: 656

*5964

*5962 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€á†˜ÓŠŇŽâŠźá›ŁŃ&#x;äš?Ä á‘“ŕ¨žËˆâ„ˇä°‡Ý‡á†˜ăŁ…ŕł‘ áĽ? ⟟ϔᾎ ËˆäŤ”â„ˇä°‡Ý‡ ⇼೑ á““Đąá‘ˆŕ˛Żáłœŕ¤•Ď”áŽšá ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ç„â„¸ă…”ă’Łă•˘ŕł‘Đ ä•€á†˜ á•”ăŁ…ŕł‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

189

*5968 á„­Đ á‰…â€ŤÚŁâ€ŹÓĄßšĐ á“Łŕťťŕľ&#x;äš‚ă…”Ď”áľŽËˆăš ŕĽ„Ä€ă…”áŻ§ŇŽá‡“Öąä°˝Ä á‘“ŕ¨žËˆäŤ” ⇼೑ ङĎ? ᑈĎ?áłœŕ¤™áŽšŕł‘â‡ĽáŹ“á‘°ä–Źä›‘ŕ˛Żŕ¨źá‘ˆă‘žá—‰á ‡ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘ 1944 Dr.Sun Issue 5c large Chinese letter sheet,Ads. on back,afďƒžxed Comm. seal 30 Mar.,well preserved

RMB: 500 US$: 82 190


*5973 ᄭРቅ‍ߚᤠڣ‏Рᓣ⡠ŕľ&#x;äš‚ă…”Ëˆăš ŕĽ„Ä€ŕŹšâŹ âŠźá›ŁÄ á‘“ ŕ¨žËˆŕŁŤŇ€á†˜á‘“áŽ˛ËˆŕĄ´äŒˆáŹ? ŕłš áľŽËˆäŤ”ŕŁŤŇ€ कÝ

ϔйѨá‘ˆŕ¤•áłœÝ áŽš âš?ă’“ á ‡Ëˆăš ä´śáł?á‘“áŽ˛áŽ´á‘ˆÓ‘ŕ¤• áłœŕ¤•áŽšÄ€äš‚á†˜ŕŁ™ăť?Ö“ß˝ă€‡ŕ˝šÄ á´Žâ˛Şá…ˇÓ´ ŕ „ä–’ ᠇ˈ ֹᄏᅠདDŽℸЎ⇼೑䚂Ꮣ⍟કᎄР೑Ꮍᳳ⊓⍟Փ⍟ á…˛Ő&#x;Ëˆä•—á‡Ľăž• 1950 Dr.Sun Issue 8c short letter sheet,Ads. on back,from Peking(6 Oct.) to Canton(10 Oct.),plus SC4 $800,well preserved

RMB: 5,000 US$: 820

*5971

*5969

ᄭРቅ‍ߚᤠڣ‏Рᓣ⡠ŕľ&#x;䚂ㅔᎄáľŽËˆŕ´›áłžŐ“âŤźËˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“â€ŤŮźâ€ŹäžĽâˆ›ĎŽáˆ”Ä Çƒ Āᇣ ŕŁ™äš‚ÓŠÄ á‘“ŕ¨žŕ§˜Ď”áľŽËˆÝŠâ„ˇä´śÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘ŕł‘á–‘Ä ŕŚžÄ€Đ ŕ¤˘â‡Ľŕł‘äš‚áŹ“Ä ŕ´›ăšżĺ’Ľŕšź ŕł’äŤ”ËˆÖąá„Źá… ŕ˝‘Ëˆä•—á‡Ľăž•

ᄭРቅ‍ߚᤠڣ‏Рᓣ⡠ŕľ&#x;äš‚ă…”áŽ„Ď”áľŽËˆáłžŐ“âŤźËˆăš ŕĽ„Ä€äš‚áŹ“ŕŁ™ăť?Ä á‘“ŕ¨žËˆÖąá„Źá…  ད Dr.