Page 1

OŠ OB DRAVINJI Slovenske Konjice

šolsko leto 2009/2010


Kazalo UVODNIK................................................................................................................................................ 4 PREDSTAVITEV RAZREDOV...................................................................................................................... 5 1. a razred ........................................................................................................................................................ 5 1. b razred ........................................................................................................................................................ 5 1. in 2. razred Tepanje ...................................................................................................................................... 5 2. a razred ........................................................................................................................................................ 6 2. b razred ........................................................................................................................................................ 6 3. a razred ........................................................................................................................................................ 6 3. b razred ........................................................................................................................................................ 7 4. a razred ........................................................................................................................................................ 7 4. b razred ........................................................................................................................................................ 7 4. in 5. razred Tepanje ...................................................................................................................................... 8 5. a razred ........................................................................................................................................................ 8 5. b razred ........................................................................................................................................................ 9 6. a razred ........................................................................................................................................................ 9 6. b razred ........................................................................................................................................................ 9 6. c razred ...................................................................................................................................................... 10 7. a razred ...................................................................................................................................................... 10 7. b razred ...................................................................................................................................................... 11 8. a razred ...................................................................................................................................................... 11 8. b razred ...................................................................................................................................................... 12 8. c razred ...................................................................................................................................................... 12 9. a razred ...................................................................................................................................................... 13 9. b razred ...................................................................................................................................................... 13 9. c razred ...................................................................................................................................................... 14

PRIREDITVE, SREČANJA IN PREDAVANJA NA ŠOLI .................................................................................. 16 POZDRAV POMLADI ....................................................................................................................................... 16 GLASBENE PRIREDITVE ................................................................................................................................... 16 FLIP – OBISKALI SO NAS AKROBATI IZ PIRANA ................................................................................................. 17 DAN SPOMINA NA HOLOKAVST ...................................................................................................................... 17 DNEVI DEJAVNOSTI ........................................................................................................................................ 17 MEDNARODNI PROJEKT POMLADNI DAN ........................................................................................................ 20 MEDNARODNO SREČANJE TURISTIČNIH KROŽKOV .......................................................................................... 20 SODELOVANJE S STARŠI .................................................................................................................................. 20 TALENTI IZ ČUDEŽNE DEŽELE ODHAJAJO V SREDNJO........................................................................................ 21 ŠPORT IN ŠPAS – DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ ....................................................................... 21 PRIREDITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI TEPANJE ........................................................................ 22 PROJEKTI NA PODRUŽNICI TEPANJE ................................................................................................................ 24 NATEČAJI NA PODRUŽNICI TEPANJE ................................................................................................................ 24 TEKMOVANJA NA PODRUŽNICI TEPANJE ......................................................................................................... 24

PROJEKTI IN DEJAVNOSTI ...................................................................................................................... 25 PROJEKT EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA ....................................................................................................... 25 ZDRAVA ŠOLA ................................................................................................................................................ 25 PROJEKT TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA .................................................................................................. 26 ROJSTVO – VOŠČIMO ..................................................................................................................................... 26 PROJEKT 4. a in 4. b razreda: POZDRAVLJENA, POMLAD – Dan očkov in mamic ............................................... 27 PROJEKT RASTEM S KNJIGO ............................................................................................................................ 28 ŽUPANČIČEVA FRULICA .................................................................................................................................. 28 SODELOVANJE V MREŽI UNESCOVIH KNJIŽNIC UNAL ....................................................................................... 28 SREČANJE S KULTURNIMI USTVARJALCI .......................................................................................................... 28 BRALNA ZNAČKA ............................................................................................................................................ 29 EKOBRALNA ZANAČKA ................................................................................................................................... 29 BRALNI MARATONI ........................................................................................................................................ 29


NEMŠKA BRALNA ZNAČKA .............................................................................................................................. 29 ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA ........................................................................................................................... 29 SKUPNOST UČENCEV IN OTROŠKI PARLAMENT ............................................................................................... 29 INDIVIDUALNA UČNA POMOČ ........................................................................................................................ 30 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI ............................................................................................... 30 ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK IN KRPAN ................................................................................................. 31 KOŠARKA – DEKLETA 1. TRILETJE ..................................................................................................................... 31 GOLF .............................................................................................................................................................. 32 KNJIGOBUBE .................................................................................................................................................. 32 PLANINSKI KROŽEK ......................................................................................................................................... 32 ŠOLE V NARAVI .............................................................................................................................................. 33 LUTKOVNA DELAVNICA IN ROKODELNICA ....................................................................................................... 33 USTVARJALNA NADARJENOST IN DELAVNICE .................................................................................................. 34 INTERESNA DEJAVNOST .................................................................................................................................. 35 INTERESNA DEJAVNOST – TEPANJE ................................................................................................................. 37

TEKMOVANJA ....................................................................................................................................... 38 TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA .................................................................................. 38 TEKMOVANJE IZ LOGIKE ................................................................................................................................. 38 TEKMOVANJE IZ FIZIKE ................................................................................................................................... 39 TEKMOVANJA IZ RAČUNALNIŠTVA .................................................................................................................. 39 TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE ............................................................................................................ 39 TEKMOVANJE IZ KEMIJE ................................................................................................................................. 39 TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE ................................................................... 40 TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI ............................................................................................. 40 ZLATO PRIZNANJE ZA RAZISKOVALNO NALOGO S PODROČJA ZGODOVINE ....................................................... 40 ZLATO PRIZNANJE ZA RAZISKOVALNO NALOGO S PODROČJA TURIZMA ........................................................... 40 TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE ..................................................................................................... 41 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI NA LIKOVNEM PODROČJU................................................................................... 41 ŠPORTNA TEKMOVANJA ................................................................................................................................. 42 ATLETSKA OLIMPIJADA ................................................................................................................................... 44


UVODNIK

Uspešno zaključujemo še eno šolsko leto. Za nekatere prvo, za druge eno izmed devetih osnovnošolskih, za vse pa prav gotovo pomembno in nepozabno. Od septembra do junija smo se vsak po svojih močeh trudili in polnili zaklade novih doživetij, življenjskih spoznanj in nepozabnih trenutkov. Vsako leto je generacija enkratna in neponovljiva. Letos se je od nas poslovilo štiriinpetdeset devetošolcev, prvih pravih devetletkarjev. Morda je prav med njimi kakšen bodoči pomemben strokovnjak, vrhunski športnik, priznani poslovnež, uspešen politik … S skupnim sodelovanjem smo, dragi starši, učenci in vsi zaposleni na šoli, zgradili trden most v svet učenosti. Udeleževali smo se različnih tekmovanj, ustvarjali za številne natečaje, sodelovali v mnogih projektih ... Zato se skupaj veselimo doseženih uspehov, ki smo jih s prizadevnostjo, trudom in z vztrajnostjo usvojili v tem šolskem letu. Lahko smo ponosni na svoje delo. Pisana paleta priznanj, pohval in nagrad je le potrditev, da stopamo po pravi poti. Zato se vsem Vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje in priložnost, da sem bila del te radosti, tega veselja in teh uspehov. Želim vam prijetne počitnice – naj bodo pisane in igrive kot mavrica! Ravnateljica Helena Pačnik


PREDSTAVITEV RAZREDOV 1. a razred Razredničarka: Miša Lešnik Vzgojiteljica: Petra Paradiţnik V 1. a učenci smo ki radi nastopamo, plešemo, pojemo, igramo, pa tudi računati ţe znamo. Veselo se igramo In radi se imamo. Učenci: Timotej Androjna, Jaša Dietinger, Urh Golčer, Meriton Iseni, Domen Jakopič, Gaja Jelenko, Gresa Kadrijaj, Julija Kočnik, Ajshe Kokollari, Aleksandra Konec, Grega Kušar, Dino Lamešić, Nik Luneţnik, Maja Pak, Tina Pliberšek, Klara Podpečan, Matic Primoţič, Vid Pristovnik, Mia Mihaela Pučnik, Monika Pučnik, Laura Rorič, Evelin Sadek, Taja Sodin, Ţiva Štabej, Ula Vipotnik.

1. b razred Razredničarka: Urška Groleger Vzgojiteljica: Špela Sivka V 1. b nas veliko je, a prav vsak ţe ve, da ena in ena je dve. Se pesmice učimo, veliko naredimo. Nastopamo za vse, da kar veselje je.

Z Urško in Špelo, veliko se smejimo. Se hitro umirimo, ko delati hitimo. Še nekaj naredimo, da se hitro naučimo in v drugi razred odhitimo.

Učenci: Advije Ademi, Marcel Ajdnik, Tevţ Beškovnik, Blaţ Bračko, Aleks Faktor, Doroteja Fijavţ, Zoya Katarina Goleţ, Mija Klokočovnik, Lana Korošec, Maruša Krajnc, Jaša Malič, Sara Malič, Arian Mustafa, Nina Natek, Lara Obrovnik, Tim Paradiţnik, Alen Petan Obrul, Patricija Petrič, Anamari Pliberšek, Veronika Polegek, Mitja Rebernak, Gabrijel Rejec, Anej Šklebek, Tori Šporar, Maja Vinkovič.

1. in 2. razred Tepanje Razredničarka: Cveta Hauptman Druga učiteljica: Milena Pajek Po znanje v šolo so nas dali, učiti se, da vse bi znali. Številke, črke setavljat strumno se učimo bistroumno. Dvanajst nas je šolo obiskalo in na koncu je trinajst postalo. Leva, desna, za korake prave, vam pošiljamo pozdrave. Učenci 1. razreda: Nik Selčan, Anej Jeršin, Rok Bobik, Tjaša Brumec, Jasmina Marguč, Lucija Javšnik. Učenci 2. razreda: Martin Brglez, Florjan Napotnik, Ţan Pučnik, Tara Soderţnik, Taja Verhovšek, Tjaša Krajnc, Urška Golob.


2. a razred Razredničarka: Brigita Štefane Smo se v drugem razredu vse male pisane črke naučili, se ob računih do sto krepko potili. Francosko polko smo zaplesali in rastline ter ţivali pri razvoju opazovali. Pri likovni vzgoji smo prostorsko oblikovali, pri športni pa čez kolebnico skakali. Učenci: Mojca Arzenšek, Evita Brdnik, Luna Gajšek, Eva Golob, Kristina Iršič, Ula Kitek, Tilen Koren, Gašper Levart, Dominik Lipuš, Salih Plava, Aljaţ Podergajs, Anţe Pogorevc, Miha Pokorn, Alja Sovinc, Vid Stanovnik, Tia Šporar, Jan Štabej, Severin Tepej, Aja Emma Wesenschegg, Jakob Zorman.

2. b razred Razredničarka: Anita Dolenc Letos smo ţe 2. b, in smo razred, ki veliko ve. Naučili smo se brati in pisati, računati in raziskovati. V razredu zelo se veselimo in z vami se francosko polko zavrtimo. Učenci: Maja Bogatin, Adelina Bojić, Nika Dragan, Conni Furman, Tara Gorinšek, Merlinda Kadrija, Nina Kalšek, Oskar Košir, Roţle Košir, Filip Noe Kovačič, Oţbej Kračun, Diana Lešnik, Matic Matul, Staš Sadek, Esmir Saramati, Aljaţ Škof, Andraţ Škof, Andraţ Trafela, Jan Vahter, Zala Zaloţnik, Tilen Završnik, Marcel Zidanšek in Martin Zidanšek.

3. a razred Razredničarka: Marija Kuzman Vilič Mi smo skupina učencev iz 3. a, vsak od nas nekaj posebnega zna. Smo ustvarjalni, prijazni, včasih malo preveč ţivahni in glasni, a če bi ravnali vedno po pravilih, se bojimo, da bili preveč bi dolgočasni. Radi računamo, pišemo in se učimo, plešemo, pojemo, z delom hitimo, vmes pa se tudi zabavamo, da si pouk zanimiv naredimo.

Učenci: Jan Brglez, Alen Budna, Maša Fink Lampreht, Lara Goleţ Kaleb, Tilen Gorenjak, Katarina Gorjup, Andreas Graj, Aţbe Jerman, Juš Krivec, Lea Kušar, Anej Lamešić, Ana Mari Mesarič, Sanja Obrul, Lucija Orličnik, Luka Petrič, Jakob Pučnik, Maša Pučnik, Špela Ravnjak Kovše, Vita Rebernak, Zala Skrbinšek, Mateja Tepeš, Peter Trdin.


3. b razred Razredničarka: Milena Strmšek Mi smo veseli 3. b, radi se učimo, v šolo zjutraj hitimo in včasih si zaspimo.

Da pa ne pozabimo, zelo radi pojemo, tudi ples nam je lep, še posebej, če je to rep.

Na športne dneve hodimo, skačemo, se veselimo, učiteljico pa razjezimo, ko kaj narobe naredimo.

Na sprehode radi hodimo, naravo občudujemo, pri likovni pa z veseljem, vse podrobnosti narišemo.

Tudi pri matematiki nam je lepo, ko poštevanko vadimo, pri slovenščini pa uţivamo, ko šaljive pesmi pišemo.

Učenci: Špela Bezenšek, Ţiga Bombek, Maja Brdnik, Marcel Brglez, Urška Dobrovnik, Karin Faktor, Ana Golihleb, Jan Gregorc, Julija Kene, Pia Kovač, Martin Kristan, Benjamin Kuk, Nik Kukovič, Denis Lubej, Luka Malič, Nina Padeţnik, Eva Perlič, Maša Pliberšek, Jure Preloţnik, Aljaţ Ravnjak, Zara Soršak in Jernej Vedečnik.

4. a razred Razredničarka: Bernarda Rebernak Jeseni smo v 4. a prišli k novi razredničarki. Smo si razredna pravila postavili, včasih pa jih tudi kršili. Polne znanja zdaj so naše glave, uspešna za nas so bila mnoga tekmovanja. Smo pridno za nastope razne vadili, peli, plesali, ustvarjali in telovadili. Računali, brali, pisali in se učili, se za dobre ocene pridno borili. Vmes smo se nekateri celo zaljubili, v Čateţu pa znanje o plavanju nadgradili.

Učenci: Imran Asipi, Til Bohak Kralj, Vanessa Wendy Bračko, Neţa Cugmas, Gašper Drofenik, Arijana Ibralić, Ivana Iršič, Qendrim Kadrijaj, Anej Kukovič, Ţan Marinšek, Tamara Mlakar, Jan Novak, Jan Obrul, Špela Pokorn, Rok Sešel, Sara Špiljak, Florjan Vidmar Brdnik, Tilen Ţurej.

4. b razred Razredničarka: Romana Pokorn Mi četrti razred smo, OŠ Ob Dravinji zelo radi obiskujemo. Naši fantje so res krasni, včasih tudi glasni. Naše punce so tudi kul, a včasih se kregajo na ful. Drugače smo nagajivi, ubogljivi in tudi zanimivi. Spoznali konjiško smo zgodovino in se pri naravoslovju imeli fino. Smo tudi peli in plesali ter se v šolo v naravi odpeljali. Tam smo se zaljubili in si obljubili: »V četrtem nam je lušno b'lo, naj tudi v petem bo tako!«

Učenci: Gašper Beranič (izobraţevanje na domu), Jana Cerovšek, Arber Elshani, Katarina Furman Penava, Miha Godec, Nejc Gošnjak, Jan Holdinar, Brina Jakopič, Andi Kadriaj, Maruša Komplet, Nina Komplet, Gašper Košir, Zala Krupljan, Gloria Maţič, Jošt Mernik, Jakob Mlakar, Gašper Noner, Miha Petrič, Florijan Plohl, Leja Preloţnik Šegel, Ţan Tomaţič.


4. in 5. razred Tepanje To smo mi, 4. in 5. razred, Tepanjčani, med poukom resni smo in naloge redno delamo. Med odmorom se igramo, na uro gledamo in klepetamo. Ko zvonec zazvoni, učiteljica Mateja v razred pridrvi. Takrat igrače niso več za nas, saj znanje kar puhti iz nas. Mi se radi učimo in zraven se smejimo. Okoli nas ţivijo črke in besede in učenja prave zmede. Ko rojstni dan slavimo, je vsem zelo fino. Ko pa kakšno priloţnosti dobimo, tudi priznanja na različnih tekmovanjih usvojimo. Note iz glave nam letijo, vsem pesmim se smejimo. Radi se učimo in pri matematiki pluse zato dobimo. Ej, naravoslovje je sedaj, to za nas je pravi v raj! Pri slovenščini se v črke podamo, da besede nove znamo. Pri druţbi svet spoznamo, pravice otrok vsi na pamet poznamo. Pri angleščini se učiteljica Katja razjezi, če naloge ni. Učilnica za nas je tudi igralnica, a v resnici je številk in črk ropotarnica. Prijatelji smo vsi, radi si pomagamo, zato imamo se lepo. Učenci 4. razreda: Aja Cugmas, Maša Godec, Tina Goričan, Blaţ Gorinšek, Peter Ofentavšek, Sara Skerbiš. Učenci 5. razreda: Ţan Esih, Patrick Golob, Jan Hohler, Suzana Romih, Robi Leskovar, Klavdija Pliberšek, Simon Skerbiš.

5. a razred Razredničarka: Antonija Levart Mi smo 5. a, vsak nas rad ima. V šolo radi hodimo, saj se veliko naučimo. Vsak dan smo veseli, nasmejani, razigrani. Najraje med poukom klepetamo, včasih zvečer predolgo bedimo, potem pa v šoli skoraj zaspimo. Nekateri smo zaljubljeni, vsi pa pri učiteljih priljubljeni. Vendar včasih to ne drţi, ko kdo slabo oceno dobi. Kmalu v 6. razred bomo šli in učiteljico pogrešali, saj skupaj drţali smo in lepe trenutke risali smo. Učenci: Katja Benčuk, Matic Bevc, Matjaţ Bezenšek, Boštjan Bogatin, Enej Goleţ, Nika Hribernik, Kaltrina Iseni, Leon Kukovič, Tajda Kukovič, Nik Marinšek, Tilen Matul, Maruša Mlakar, Ţak Paradiţnik, Luka Pliberšek, Anja Polegek, Hana Polenek, Kevin Punčuh, Čliresa Saramati, Eva Skarlovnik in Lara Štante.


5. b razred Razredničarka: Irena Ratej Mi smo 5. b. Naše punce so krasne in vedno preglasne. Nuša rada govori, Lara pa se vedno smeji. Nika kriči, Eva pa se jezi. Sara in Sara sta kot dan in noč, ena rada klepeta, druga pa sošolcem pomaga. Vsem nam pa srce hitreje bije, kadar sedimo poleg svoje simpatije. Zato naj ţivijo leta, ko nas preganja puberteta!

Učenci: Amadej Androjna, Nuša Bezjak, Sara Bogatin, Ana Brumec, Eva Brumec, Ţiga Brusl, Tjan Cugmas, Karin Haloţan, Jaka Kukovič, Lara Lednik, Luka Martinšek, Iva Meglič, Nika Pec, Dejan Rančan, Erik Ratej, Timotej Rebernak Pliberšek, Ţan Sovinc, Sara Vrečko, Ţan Ţerak.

6. a razred Razredničarka: Sonja Rak 6. a trenutno 22 učencev ima in na vsak predmet se dobro spozna. Po avli šolski vsi hitimo, da k uri pravočasno pridrvimo. Zvezke in učbenike na mizo damo in se ves pouk smehljamo. Punce rime dobro poznamo, zato slovenščino pet imamo. Vso znanje iz sebe damo in se fantom rade hihitamo. Fantje pa zunaj nogomet igrajo in vsa pravila ţe na pamet znajo. Glavno pa je to, da se dobro razumemo! (Aneja Einfalt, Maša Hribernik)

Učenci: Ţiga Brumec, Damir Černec, Aneja in Lara Einfalt, Patrik Grabenšek, Staš Grah, Jure Haloţan, Maša Hribernik, Primoţ Krajnc, Ţan Kroneker, Doroteja Maţič, Matic Podergajs, Tina Pučnik, Rok Pučnik, Nina Rančan, Alen Ruţički, Maja Sajko, Ţan Slivnikar, Ines Sodin, Jernej Sojč, Dominik Škrinjar, Matic Vipotnik.

6. b razred Razredničarka: Simona Pozeb Mi 6. b smo, osnovno šolo Ob Dravinji obiskujemo. Učiteljice zelo vesele so bile, ko prvič v razred so prišle. Sara in Eva najboljši prijateljici sta, vsi potrti smo, če se skregata. Jani, Ţan in Jernej se pridno učijo, da veliko znanja pridobijo. Pravi znanstvenik je Luka, ki v vsako luknjo pokuka. David nam z veseljem pokaţe taekwando udarce, je Jan odločen nasprotnik Barce. Kaltrina je bolj tiha punca, a ko se odloči zapeti, se ves razred gunca. Ani košarka pomeni vse na svetu, tako kot Maruši hokej na ledu. Ksenji odlično od rok gre kuhanje, za Roka pomembna je samo frajtonarica in igranje. Da pa kot razred lahko shajamo, skrbi razredničarka Simona, ki vedno poskrbi, da se ne drţimo kot limona.

Učenci: Jan Alenc, David Kovač, Luka Preloţnik Šegel, Rok Erker, Jani Vehovar, Ţan Regoršek, Jernej Iršič, Sara Bezenšek, Eva Bezovnik, Anamari Levart, Maruša Beranič, Kaltrina Kadriaj, Ksenja Obrul.


6. c razred Razredničarka: Jovita Kovač Naš 6. c talentov enaindvajset ima, razredničarka z nami odlično se ima. Skupaj pri slovenščini in geografiji se potimo, vsak se po svoje trudimo, da kaj se naučimo. Aljaţ in Klementina odlik cel kup imata, zbirata priznanja, tekmujeta, igrata … Roţle res pravi komik je, saj zabava nas vse. Tudi Jerneja smisel za humor ima, nas vsak trenutek nasmejati zna. Jaka rad nogomet ima, zato ga mika juţna Afrika. Ko Vid košarkarsko ţogo v roke dobi, zrase za metre tri. Še Miha rad košarko igra, trenerja ţe odlično posnemati zna. Jasmin med vsemi najbolje se na rep spozna, Liza pa blesti v znanju, saj same petice ima. Ker Luka med poukom zelo rad klepeta, mu učiteljica pogosto nagradno nalogo da. Jure med poukom se na vse strani obrača, a ko opozorilo dobi, se takoj umiri. Aljoša v zadnji klopi rad sedi, se pri športni vzgoji razţivi. Petra in David konje rada imata, jih sama ţe jezditi znata. Sintija in Silvija kot dve sestri sta, vedno vsakemu pomagata. Lara se rada za kom zapodi in ga kozjih molitvic nauči. Imamo tudi Niko, ki oboţuje svojo Riko. Jakob plezanje rad ima, pa tudi na harmoniko zaigrati zna. Ava plakate delati zna in za šolsko košarko zasluge ima. Matic tudi med poukom rad se zasmeji, z veseljem pa pridruţimo se mu čisto vsi! (Vid, David, Petra, Jerneja, Nika, Sintija, Silvija)

Učenci: Aljaţ Brezovšček, Vid Černec, Lara Gorjup, Jerneja Iršič, Jasmin Iseni, Jakob Jošt, Luka Kavc, Sintija Kolar, Miha Kolar Brusl, Aljoša Kušar, Jaka Macuh, Matic Marinšek, Roţle Mesarič, Silvija Mirnik, Petra Ofentavšek, Liza Pekošak, Ava Perkič, Klementina Polanec, Jure Trdin, Nika Trdin, David Volšak.

7. a razred Razrednik: Katja Kranjc 7. a razred navduši vas, ker ve, kaj se lahko in kaj ne sme. Radi se imamo, radi klepetamo, radi se smejimo in učitelje jezimo. Oceno lepo vsak dobi, če se le malo uči. Prijatelj je z vsakim vsak, je ustvarjalnost naš zaščitni znak. Če dobre volje v tvojem razredu ni, v 7. a pokukaj in se je nauţij.

Učenci: Brdnik Veronika, Cugmas Ana, Drofenik Urška, Fedran Laura, Hatunšek Špela, Hohler Dominik, Hrovat Karin, Janţič Klara, Klančnik Filip, Kokollari Arlind, Kovačič Blaţka, Lah David, Laura Kobale, Leskovar Janez, Macuh Miha, Martič Sven, Meglič Jaka, Nika Petelinek, Perlič Marko, Podgrajšek Aleš, Potočnik Katja, Pukl Miha, Ratej Ţan, Roţmarič Blaţ, Škrinjar Gregor.


7. b razred Razrednik: Robert Zrnec V našem razredu je trio adijo, ki vsakemu učitelju izprazni baterijo. Ker naš razred v hitrosti in vzdrţljivosti je prvak, nam športne zmage nikdar ne spodletijo, ampak kar v roke zletijo. Prijatelji smo pravi, zato nikdar nihče ni v teţavi. Razrednik nas k temu bodri, da enotni ostanemo do konca šolskih dni. Zabavo si zmeraj priredimo, še posebej, ko kontrolne naloge nazaj dobimo. Včasih smo pravi divjaki, a v ljubezni sami korenjaki. Šolsko leto se izteka in sonce ţe pripeka. Naš Robi je car, zato ga hočemo še za en šolski koledar! Učenci: Asipi Argjent, Bojić Denis, Bračič Ana, Brdnik Eva, Bytyqi Izak, Gošnjak Nina, Iskrač Ţiga, Jevšenak Ţan, Kolar Domen, Lešnik Anja, Lešnik Kevin, Ljubič Jasna, Noner Ana, Pak Jure, Pišotek Tjaša, Pušnik Melani, Ramšak Teja, Sevšek Nuša, Šabani Imbran, Šubic Urban, Vinkovič Jure, Zabukovšek Primoţ, Zagajšek David, Ţnidarko Ken Patrik.

8. a razred Razredničarka: Jana Novak Vehovar Mi smo 8. a, super kombinacija. V razredu imamo športnike, pevce in nadarjene. Vsak učitelj nas pozna, ker smo pridna druščina. Jernej in Eva sta športnika dva, Lucija pa matematiko super zna. Ibrahima in Sandro smo letos za sošolca dobili, od Anţetov in Vida pa smo se veliko naučili. Filip, Mitja in Jernej poskrbijo za zabavo, Tomo, Gašper in Andrej pa za vzdušje pravo. Maša, Moniki in Laura znajo narisati marsikaj, ne le zastavo, Maruša je pa letos odprla svojo prvo likovno razstavo. Peter in Jan dobra sta fanta, Rok ima pa odlično vlogo muzikanta. Vedno skupaj drţimo, se jočemo in smejimo, tudi če nas kaj teţi, za vse vedno smo tukaj mi. (Monika in Laura)

Učenci: Mitja Bogatin, Maša Cugmas, Monika Goričan, Maruša Gorinšek, Gašper Hren, Filip Kač Šelih, Jan Kolman, Anţe Kop, Tomo Kotnik, Jernej Napotnik, Peter Oroţ, Jernej Perlič, Eva Petrič, Laura Podkubovšek, Andrej Rebernak, Lucija Reš, Monika Sajko, Ibrahim Šabani, Rok Ungar, Anţe Urlep, Vid Vrbnjak, Sandra Zlodej.


8. b razred Razredničarka: Emilija Višič Fantastičnih 21 Mi smo fantastičnih 21, nas nič ne ustavi, mi gremo kar naprej. Druţba nas skupaj drţi, ko sklepamo prijateljske vezi. Ko na ţurki dobimo se, ful svetovno je. Zelena, rumena rdeča – to naša je sreča. Vsak učitelj z nami ţivce izgubi, ko ţvečilne gumije lepimo pod klopi. Mi smo point tega sveta, vsak nas dobro pozna! Učenci: Alen Bračko, Kaja Fabjan, Tilen Falnoga, Tamara Fideršek, Monika Goričan, Ana Haloţan, Jan Hribernik, Ţiga Jug, Katja Koţelj, Nina Lamut, Sara Legat, Laura Mlakar, Matic Mlakar, Mihael Napotnik, Matej Pivec, Eva Podgrajšek, Špela Pučnik, Ţan Ramšak, Matjaţ Ravnak, Rok Skarlovnik, Klemen Skerbiš.

8. c razred Razredničarki: Urška Ribič Hribernik in Katja Holobar V šolo radi hodimo, pridno se učimo in veseli smo, ko lepe ocene pridobimo. Če tudi smo včasih preveč razigrani, nam naša razredničarka stoji ob strani. Ţan in Marko sta spretna z ţogo, gole zabijata z levo in desno nogo. Če pa na stadijonu od navdušenja zagori, Gašper z gasilci na pomoč prihiti. Marcel in Matic sta fizika prava, njuno znanje se širi od Kopra do Triglava. Jaka harmonike raztegne meh, v razredu pa nas spravlja v smeh. Rene razredna faca je, pove naravnost, kar ti gre. Za varnost v razredu ni problema, saj pri Sanji in Loli tekwando je glavna tema. Sašo in Mitja spadata med tihe vode, Ţiga pa kar naprej v prepire bode. Klara je glasbenik pravi, Guitar Hero ji vedno roji po glavi. Rok in Timi sta računalniška frika, saj bolj kot šola ju Playstation mika. Pri Tjaši, Sari in Veroniki so fantje glavna tema, za šolo pa pri njih nikoli ni problema. Monika, Eva S., Eva K. in Špela vedno skupaj tičijo in nas kdaj pa kdaj tudi kaj novega naučijo. Stopnice bomo do devetega razreda skupaj gradili, se še veliko naučili in se vsakega dne veselili. (Eva Klokočovnik in Špela Mlakar)

Učenci: Marko Bašič, Sara Brumec, Timotej Capl, Gašper Jelenko, Eva Klokočovnik, Arbnora Kokollari, Špela Mlakar, Tjaša Mlakar, Jaka Napotnik, Ţan Napotnik, Sanja Oder, Klara Pavlič, Marcel Pavlič, Veronika Primoţič, Monika Roţič, Mitja Pučnik, Ţiga Rančan, Eva Sešel, Sašo Robar, Rene Vrhovšek, Rok Tomaţič in Matic Strnad.


9. a razred Razredničarka: Anica Vehovar Mi smo super ful kul! Pogrešali nas boste. Iz čudeţne deţele odhajamo: Gašper Bračič, Maša Brumec, Jan Ferlin, Gregor Marko Frim, Aljaţ Gorenjak, Joţi Gumzej, Sašo Gričnik, Martina Grašič, Matic Jakob, Gregor Jakop, Matija Janţič, Denis Kavc, Maša Krivec, Maša Kolman, Dominik Martinšek, Nina Marguč, Joţi Podpečan, Taja Rihtaršič, Adijo!  (Maša Brumec, Taja Rihtaršič)

9. b razred Razredničarka: Brigita Berglez Kdo smo mi, zdaj vedo ţe vsi. Letos zakon smo bili, ker pač najstarejši smo bili. Smo teritorij si z a in c delili in se včasih tudi v kak boj spustili. Drugače pa smo se lepo imeli in marsikaj lepega doţiveli. Učenci: Lara Cerovšek, Blaţ Bera, Sabina Cvelfar, Tim Dragič, David Dubrovski, Miha Gorinšek, Jernej Hohler, Gašper Hribernik, Egon Jerman, Ţan Juhart, Arbulena Kokollari, Tjaša Kovše, Marija Lah, Ţiga Petraš, Luka Lušo, Nejc Macuh, Leo Mernik, Tamara Ţurej.


9. c razred Razredničarka: Milena Volavšek Vsi veseli, razigrani, v 9. c smo zadnje dneve zbrani, enajst fantov in sedem deklet čaka na odgovoren, a ustvarjalen polet ... Leon je precej srameţljiv, v razredu ni nikoli prepira naredil. Anamarija pridno za razred poskrbi, čeprav si tega vedno ne ţeli. Primoţ takoj po pouku domov odhiti, da bratca v varstvo dobi. Monikin glas kot magija je, saj začara prav vse. Tara svojo psičko spretnosti uči, da na tekmovanju prvo mesto usvoji. Jakob se na fotografiranje spozna, zato fotoaparata iz rok ne da. Tomaţu učenje prav nič ne diši, kljub temu se lepe ocene razveseli. Ţiga košarkarsko ţogo v zraku vrti, je mojster in svoji ekipi v hipu trojke pridobi. Gregor veliko pojma o avtomobilih ima, ti avto popravi na ena dva. Laura od smeha ţari in nikoli slabe volje ni. Aljaţ se zjutraj zgodaj zbudi, da v šolo ne zamudi. Anje pa to ne skrbi, saj rada spi in budilki naroča, naj je prehitro ne budi. Ţan na bobne igrati zna, bend brez njega ne velja. Jan P. ves prosti čas na BMX-u preţivi in s prijatelji okrog drvi. Anji P. prijateljstvo pomeni vse, zato dobra prijateljica je. Anina denarnica pa vedno prazna je, saj za šoping porabi vse. Janu S. pospraviti razred odveč ni, zato od učiteljice pohvalo dobi. Klemen večkrat pouk zamudi, ga za neopravičeno preveč ne skrbi. (Anja in Laura)

Učenci: Leon Ajdnik, Anamarija Furman, Primoţ Hren, Monika Iršič, Tara Januš Kitek, Jakob Kač Šelih, Tomaţ Kalšek, Ţiga Klančnik, Gregor Kopinšek, Laura Lipuš, Aljaţ Pavalec, Anja Perlič, Ţan Petraš, Jan Podlesnik, Anja Pristovnik, Ana Rezar, Jan Stegu in Klemen Šubic.


PRIREDITVE, SREČANJA IN PREDAVANJA NA ŠOLI POZDRAV POMLADI

Tudi letos so otroci in njihove učiteljice v mesecu marcu pripravili prireditve za starše, babice in tete pod skupnim imenom Pozdrav pomladi. Otroci so peli, plesali, igrali na instrumente … Mame pa so ob njihovem prazniku obdarili z majhno pozornostjo. V razredu so si starši lahko ogledali razstavo likovnih umetnin in se posladkali z dobrotami malih kuharskih mojstrov. Petra Paradižnik

GLASBENE PRIREDITVE Z glasbo v pomlad V četrtek,11. 3. 2010, se je odvijala prireditev Z glasbo v pomlad. Prestavili so se učenci Otroškega pevskega zbora, učenci 5. a in 5. b razreda, učenci 7. a razreda, šolski bend, Mladinski pevski zbor, Komorna skupina, Ţiga Petraš in vokalna skupina Expe. Vsi nastopajoči so nastop opravili z odliko, zato nestrpno pričakujemo naslednje šolsko leto, da ponovno napolnimo šolsko avlo in pripravimo še večji glasbeni spektakel.

Slovesnost ob 20 letnici podpisa listine, da se oroţje TO Slov. Konjice odda v skladišče JLA. V ponedeljek, 17. 5. 2010, je v Slov. Konjicah potekala slovesnost ob 20-letnici podpisa listine, da se oroţje TO Slov. Konjice odda v skladišče JLA. Učenci OŠ Ob Dravinji smo se prestavili z dvema glasbenima točkama. Nastopil je učenec 6. b razreda Luka Preloţnik Šegel, ki je zaigral Bachov menuet in Komorna skupina, ki jo sestavljajo: Tamara Fideršek, Monika Roţič, Špela Mlakar, Tjaša Mlakar, Eva Sešel, Matjaţ Ravnak in Matic Mlakar. Revija pevskih zborov V sredo, 21. 4. 2010, se je v Kulturnem domu Loče odvijala Pevska revija otroških in mladinskih zborov. Nastopili smo z odliko, saj smo za odpete pesmi prejeli bučen aplavz in številne pohvale obiskovalcev. Uvrstili smo se na območno revijo, ki je potekala v Ljubnem ob Savinji in svoje delo ponovno izvrstno opravili. Učenci, ki so vseh 9 let vestno obiskovali pevski zbor so: Maša Brumec, Taja Rihtaršič, Nina Marguč, Ţan Petraš, Ţiga Petraš, Monika Iršič, Lara Cerovšek in Tjaša Kovše. Janja Pušič


FLIP – OBISKALI SO NAS AKROBATI IZ PIRANA V konjiški športni dvorani smo si v petek, 24. 12. 2009, ogledali spektakel akrobatske skupine Flip iz Pirana, ki se ukvarja z gimnastiko, akrobatiko in s skoki z male proţne ponjave. Pod njenim okriljem pa deluje tudi gledališka skupina, ki se nam je predstavila z muzikalom »Prešerno o Prešernu«. Skozi nastop, ki so ga popestrile zanimive akrobatske in gimnastične spretnosti, so nam na izviren način predstavili Prešernovo ţivljenjsko pot. Učencem naše šole in okoliških šol so pokazali le delček svojega repertoarja, a vseeno smo bili nad njihovimi spretnostmi navdušeni, saj so bili nastopajoči deleţni ogromnega aplavza. Antonija Levart

DAN SPOMINA NA HOLOKAVST 27. januar je dan, ko so zavezniki osvobodili nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz blizu Krakova na juţnem Poljskem. Med aprilom 1940 in decembrom 1944 je tukaj tragično preminilo okoli 1.5 milijona Judov, pa tudi več tisoč Sintov, Romov in Poljakov. V to koncentracijsko taborišče smrti je bilo pripeljanih tudi preko dva tisoč zapornikov iz Slovenije. Ko so 27. januarja zavezniški vojaki osvobodili to taborišče, so lahko rešili le 7650 bolnih in izčrpanih taboriščnikov, med katerimi je bilo tudi 21 Slovenk. Dan spomina na holokavst smo obeleţili tudi na naši šoli. V okviru dodatnega pouka zgodovine smo z učenci poglabljali snov iz tega obdobja. Ogledali smo si film Schindlerjev seznam, učenci so pripravili predstavitve v obliki referatov, plakatov in power point projekcij. Izbrane teme so bile: koncentracijska taborišča, Hitlerjeva demografske politika, medicinski poskusi v taboriščih, zgodba Ane Frank. V knjiţnici je s pomočjo gospoda Primoţa Krivca nastala razstava v spomin Ane Frank, preko šolskega radia smo obeleţili 27. januar v spomin na ţrtve ter v opomin vsem, da se takšna grozodejstva ne bi nikoli več ponovila. Katja Holobar

DNEVI DEJAVNOSTI Pouka ne izvajamo samo v učilnicah, ampak tudi drugače. Učenci se učijo tudi v naravi, kjer se sproščajo in pridobivajo različne spretnosti. Oglejte si nekaj utrinkov različnih dnevov dejavnosti. Dnevi dejavnosti 1. razred – peka piškotov 15. aprila 2010 so učenci 2. a in 2. b razreda povabili svoje starše, da so prisostvovali pri pouku matematike in slovenščine. Pokazali so jim, kako poteka šolsko delo. V skupinah so utrjevali in poglabljali znanje o likih in telesih ter se na različnih ravneh zahtevnosti pomerili v znanju besed z nasprotnim pomenom. Na koncu so starše povabili v telovadnico in zaplesali francosko polko. To je bil res poseben dan tako za starše kot tudi za drugošolce in njihovi učiteljici.


3. razred: Pohod na Stolpnik

5. razred:Tehniški dan - Voţnja z avtomobili Jumicar

5. razred: Tehniški dan – Ročnodelske dejavnosti


Počitniške ustvarjalne ure Na OŠ Ob Dravinji smo v času zimskih počitnic za učence organizirali počitniške ustvarjalne ure. Tako so lahko učenci pod mentorstvom učiteljic od 10.00 do 12.00 ustvarjali v različnih delavnicah, kjer so urili svoje spretnosti, si nabirali nova znanja in krepili socialne vezi. Učenci, ki so obiskali delavnice, so se preizkusili v kuhanju, oblikovanju lutk, izdelovanju denarnic, zapestnic, poslušali so pravljice in jih sami tudi dramatizirali, plesali in šli na sprehod v naravo.

Brigita Stojan Kulturni dnevi Dnevi, namenjeni kulturnim dejavnostim, so bili vsebinsko različni, njihov glavni cilj pa je, da učenci spoznavajo naše kulturno izročilo v povezavi s kulturo drugih narodov, se ob tem vzgajajo in izobraţujejo ter sami ustvarjajo in nastopajo na različnih kulturnih področjih. Jesenske literarne ekskurzije so bile interdisciplinarne in zdruţene z naravoslovnimi dnevi, namenjene pa so bile poznavanju naših pomembnih knjiţevnih ustvarjalcev; še posebej Prešernu in Trubarju, devetošolci pa so si ogledali tudi znamenitosti Ljubljane. Učenci so zdruţili svojo literarno in likovno domišljijo v naši prvi skupni elektronski knjigi in v številnih zaigranih prizorih dokazali, da radi nastopajo. Med letom so si ogledali tudi filmske in gledališke predstave, navdušeno prepevali v zborih, obiskali knjiţnice ter si bogatili svoje kulturno ţivljenje. Milena Volavšek Voščila in darila za otroke, ţrtve vojne v BIH Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, ta svet je lep, če nekoga rad imaš, če roko stisneš komu, ki ga kaj boli, ta svet je lep, če si človek do ljudi. V duhu te pesmice je v tem šolskem letu potekalo ţivljenje in delo na OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice. V boţično-novoletnem času smo se spomnili otrok iz BIH. Preko zavoda Krog in njegove direktorice, gospe Emine Hadţič, smo navezali stik z otroki OŠ Gnojnice v BIH, ki smo jim ţeleli polepšati praznični čas. Naša ţelja je bila, da se ob prijetem darilu tudi v njihovih srcih priţge iskrica veselja. Tako smo izvedli tehniški dan. Učenci in učitelji so v ustvarjalnih delavnicah izdelovali darila, pisali voščila in lepe misli za socialno ogroţene otroke na OŠ Gnojnice. Nastale so unikatne lutke, zapestnice prijateljstva, lučke miru, punčke iz cunj, medvedki, tangrami, škorenjčki ţelja … Ob koncu delavnic se je nabralo izdelkov za tri velike pakete, ki smo jih še isti dan po pošti poslali v BIH. Lepo je bilo gledati naše učence, kako ustvarjajo, kako nosijo darila na zbirno mesto v šolsko knjiţnico in prijetno nam je bilo pri srcu, ko smo prebrali voščila in ţelje naših otrok otrokom v BIH. Učenci OŠ Gnojnice so nam poslali zahvalo in fotografije otrok, ki so darila prejeli. Ob koncu šolskega leta bomo organizirali še zbiranje zvezkov, pisal in drugih šolskih potrebščin, ki jih naši učenci morda ne potrebujejo več in jih bomo poslali v Bosno. Brigita Stojan


MEDNARODNI PROJEKT POMLADNI DAN Tudi letošnje šolsko leto smo bili oddelki podaljšanega bivanja vključeni v mednarodni projekt Pomladni dan. To leto so aktivnosti potekale na temo drţavljanstva, pravic, podnebnih sprememb ter biotske raznovrstnosti. Z zaključno prireditvijo, ki se je odvijala 7. 5. 2010, smo obeleţili vse dogodke Pomladnega dne, nato pa izvedli nastop talentov. Na prireditvi so se predstavili vsi oddelki podaljšanega bivanja, in sicer s plesnimi, pevskimi in glasbenimi nastopi. Po končani prireditvi so se učenci lahko udeleţili naslednjih ustvarjalnih delavnic: Risanje s kredo na šolskem dvorišču, pletenje zapestnic prijateljstva, izrezovanje iz papirja, oblikovanje čebelic.

Urša Hajd

MEDNARODNO SREČANJE TURISTIČNIH KROŽKOV 28. maja 2010 je v dvorani Konjičanka potekalo mednarodno srečanje turističnih kroţkov osnovnih in srednjih šol. OŠ Ob Dravinji je zastopalo osem učencev šestega razreda, ki so sodelovali ţe v drţavnem projektu Turizmu pomaga lastna glava. Svojim vrstnikom iz okolice in gostom iz Avstrije, Hrvaške in Srbije so na zanimiv način predstavili šolo, mesto in svoje delo na področju turizma, nastop pa popestrili s kratkim dramskim programom. Za svoje delo so prejeli zahvalno listino in pohvale številnih obiskovalcev prireditve. Jovita Kovač

SODELOVANJE S STARŠI Starši, učitelji in učenci smo se v tem šolskem letu srečevali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, raznih pogovorih, na prireditvah in drugih oblikah dela. Skupen cilj vseh je bil: »Vzgajajmo otroka in mladostnika, tako da mu pomagamo odkriti smisel ţivljenja, da si bo na svoji poti odraščanja nabral izkušnje, ki jih potrebuje za razumevanje sebe in drugih in da bo njegovo vedenje odgovorno.« V šolskem letu 2009/2010 smo za starše organizirali tri roditeljske sestanke, na katerih smo jim predstavili aktualno problematiko dela z učenci – njihovimi otroki.


V mesecu septembru smo staršem predstavili Vzgojni načrt in Hišni red šole. Organizirali smo srečanje z znano logoterapevtko dr. Zdenko Zalokar Divjak, ki je spregovorila o spremljanju otrokovega dela v šoli. Za starše učenk 6. razreda smo v sodelovanju z zdravstveno sluţbo pripravili predavanje o cepljenju deklic proti okuţbi s humanim virusom papilon. Januarja smo na drugi roditeljski sestanek povabili preventivno sestro ZD Slovenske Konjice, Matejo Rebernak, ki je predavala o skrbi za zdravje otrok in mladostnikov. Srečanje je bilo organizirano tudi na podruţnični šoli Tepanje. Na zadnjem roditeljskem sestanku v tem šolskem letu pa smo s starši pregledali učno-vzgojno problematiko in jih seznanili z aktualnimi tekočimi zadevami šolskega ter obšolskega dela. Starše učencev 6. razreda smo seznanili o ponudbi izbirnih predmetov v osnovni šoli, staršem učencev 7. razreda smo predstavili oblike diferenciacije v osnovni šoli, starše učencev 8. razreda smo seznanili z delom in ţivljenjem učencev v CŠOD, za starše in učence 9. razreda pa smo organizirali srečanje s policistom PP Slovenske Konjice, ki je zbranim spregovoril o rabi in zlorabi alkohola. Na zadnjem roditeljskem sestanku smo za starše pripravili evalvacijski vprašalnik, s katerim smo ţeleli izvedeti, kako smo v tem šolskem letu delali, kje se trenutno nahajamo, kaj nam je uspelo in kje imamo priloţnosti pri udejanjanju našega Vzgojnega načrta. Brigita Stojan

TALENTI IZ ČUDEŽNE DEŽELE ODHAJAJO V SREDNJO Poglejte jih, danes so še učenci 9. a, 9. b in 9. c razreda, naša prva prava generacija devetletkarjev. Razigrani, veseli, polni pisanih barv odhajajo v svet. Šoli zapuščajo svoje govorne nastope, neodkrite talente, skrite ljubezni, pohvale, nagrade, morda kakšno razočaranje. 54 učencev generacije letnika 1995 končuje Osnovno šolo Ob Dravinji. So polni velikih pričakovanj in vsakdo ve, da bo odslej sam nadaljeval svoj šolski spis, rešil še nedokončane naloge ter si gradil prihodnost. Najprej jih čaka dolgo, vroče poletje, nato pa novi izzivi, številne preizkušnje, večje odgovornosti, širša obzorja. Najuspešnejši na učnem področju, ki izstopajo po doseţkih na različnih tekmovanjih so si prisluţili naziv Naj mladi naše šole. S prizadevnim delom in trudom so se še posebej izkazali: Maša Brumec, Taja Rihtaršič, Gregor Marko Frim, Dominik Martinšek, Aljaţ Gorenjak, Matija Janţič, David Dubrovski, Ţan Juhart, Luka Lušo, Tjaša Kovše, Anamarija Furman, Tara Januš Kitek, Monika Iršič in Laura Lipuš. Vsem devetošolcem ţelimo vse lepo na njihovi novi poti. Njihove razredničarke

ŠPORT IN ŠPAS – DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ 15. maja smo izpeljali prireditev Šport in Špas – Dan druţenja in gibanja vseh generacij. Prireditve se je udeleţilo več kot 400 učencev, staršev, starih staršev, bratov, sester, tet, stricev, sosedov, znancev, in sicer na matični in podruţnični šoli v Tepanju. Kot verjetno veste, 15. maja goduje Zofka. Letos je dokazala, da ji pridevnik "poscana " v ljudskih rekih in pregovorih res pristaja. Vendar se ji nismo vdali, saj je ta dan tudi mednarodni dan druţine in smo si s skupnimi močmi pričarali sonce. Dan smo si zastavili tako, da smo najprej pripravili kratek kulturni program, na katerem so se predstavili učenci od 1. do 4. razreda z njihovimi razredničarkami. Nato smo organizirali pohod za vse udeleţence. Po vrnitvi v šolo je sledila zdrava malica, ki je vključevala domač kruh in jabolka. Potem smo se vsi skupaj sprehodili med različnimi stojnicami. Z izdelki, demonstracijo le-teh in pa seveda degustacijo so se predstavili:  EKOLOŠKI KMETIJI ZAKOŠEK (zakonca Zakošek, Lesično) IN KUK (g. Stanislav Kračun, Tolsti Vrh),  ČEBELARSTVO ŢVIKART (zakonca Ţvikart, Slov. Konjice),  SADJARSTVO BRGLEZ ( g. Joţe Brglez, Oplotnica),  DRUŠTVO KMETIC ZARJA (kmečke ţene, Slov.Konjice),  OBMOČNO ZDRUŢENJE RDEČEGA KRIŢA SLOV. KONJICE (g. Robert Iršič),  RIBIŠKA DRUŢINA SLOV. BISTRICA, SEKCIJA SLOV. KONJICE (g. Konrad Hohler),  MERITVE KRVNEGA PRITISKA IN SRČNEGA UTRIPA (ga. Marjana Iršič, ga. Valentina Bezovnik, ga. Joţica Kremar in ga. Nataša Goleţ).


Najštevilčnejša druţina, ki se je udeleţila prireditve, je bila druţina Ive Meglič iz 5. b, ki je štela 7 članov. Najmlajša udeleţenka je bila Neja Lamešić, stara komaj 8 mesecev, najstarejša udeleţenka pa gospa Milena Zidanšek z 72. leti.

Vsi pogledi zazrti v nebo: »Bo deţ, ali ne bo«?

Pozorno poslušanje navodil oţivljanja ponesrečenca.

»Mmmm, kako je slasten ta med«!

To ni morski pes, to je ščuka!

Simona Pozeb

PRIREDITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI NA PODRUŽNICI TEPANJE September: - Sprejem prvošolcev. Oktober: - Popoldanske ustvarjalne delavnice za šolarje in otroke vrtca.

-

Nastop za starejše krajane Tepanja. Sodelovanje na prireditvi ob otvoritvi Vrtca Tepanje.

December: - Delavnica s starši. - Prihod dedka Mraza. Učenci 1. triletja so se pridruţili otrokom Vrtca Tepanje. Predstavo Drevo Krištof smo pripravile učiteljice, starši in vzgojiteljice.


Februar : - Predstava ob kulturnem prazniku Pod medvedovim deţnikom (vzgojiteljice in učiteljice).

-

Pustna povorka po vasi, skupaj z vrtcem. Počitniške delavnice.

Marec: - Prireditev za starše ob zaključku projekta ROJSTVO – VOŠČIMO. April: - Sodelovanja v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

Maj: -

Zbiralna akcija papirja (1650 kg papirja). Izvedba športnega dne v akciji Šport in Špas (druţenje vseh generacij).


Junij -

Zaključna prireditev. Podelili bomo priznanja in pozdravili počitnice.

Med šolskim letom je pedagoginja Simona Pozeb izvedla tudi tri ustvarjalne delavnice za vse učence. Učenci 4. in 5. razreda so opravljali kolesarski izpit.

PROJEKTI NA PODRUŽNICI TEPANJE Z dejavnostmi pri pouku smo sodelovali v projektih Zdrave šole in Ekošole na centralni šoli. Projekt Rojstvo: VOŠČIMO Dejavnosti so potekale od začetka šolskega leta do 26. marca, ko smo pripravili zaključno prireditev projekta in izdali glasilo. Vsi učenci so sodelovali v programu prireditve in se z likovnimi in literarnimi prispevki predstavili v glasilu, ki je bilo v elektronski obliki. Prireditev je bila namenjena ţenam in mamam za njihov praznik, k sodelovanju pa smo povabili tudi Ljudske pevce iz Tepanja.

NATEČAJI NA PODRUŽNICI TEPANJE V tem šolskem letu smo sodelovali na naslednjih natečajih:  VARČUJMO ,  LIKOVNI SVET OTROK – Šoštanj, Klavdija Pliberšek in Suzana Romih iz 5. razreda sta prejeli bronasti priznanji.  PRAVICE ZA VSE OTROKE – revija PIL,  EVROPA V ŠOLI – Poiščimo nove priloţnosti – ZPM Slovenije,  LEPOPIS – Knjiţnica Slov. Konjice.

TEKMOVANJA NA PODRUŽNICI TEPANJE Cici vesela šola. Priznanje so usvojili vsi učenci 1. in 2. razreda. Tekmovanje za bralno značko in ekobralno značko. Tekmovanje iz logike za 4. in 5. razred. Priznanje sta usvojila: Peter Ofentavšek in Maša Godec iz 4. razreda. Tekmovanje v znanju iz matematike za bronasta Vegova priznanja. Bronasto priznanje so prejeli: 1. razred: Rok Bobik, Jasmina Marguč, Anej Jeršin. 4. razred: Maša Godec. Tekmovanje v znanju iz slovenščine za bronasta Cankarjeva priznanja: 2. razred: Taja Verhovšek. 4. razred: Maša Godec, Aja Cugmas. Športni program Zlati sonček za učence 1. in 2. razreda ter Krpan za učence 4. in 5. razreda. Vsi učenci so sodelovali tudi v Tekmovanje za čiste zobe.


PROJEKTI IN DEJAVNOSTI PROJEKT EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA V šolskem letu 2009/2010 smo za glavni tematski sklop izbrali temo Medsebojni odnosi. Preko aktivnosti v času pouka, razrednih ur in drugih oblikah pouka so učenci spoznavali medsebojne odnose ter pomen dobrih medsebojnih odnosov. Na izbrano temo je potekal tudi ekozdrav dan. Učenci so se ta dan pogovarjali o najrazličnejših vrstah odnosov: O odnosu do zdravja, gibanja, prijateljstva, lastnega telesa …, izdelovali so mandale, ogledala in grbe ter poslušali razna predavanja. Ustvarjalno smo preţiveli tudi zadnji šolski dan v decembru. Takrat smo izdelovali darila za otroke iz Bosne. Učenci so šivali medvedke, lutke, darilne vrečke, škatlice, svečnike in druge igrače iz odpadnih materialov. Skozi celo šolsko leto smo izvajali minuto za zdravje, tedenske motivacijske pozdrave prek šolskega radia ter čistili šolsko okolico. V decembru in marcu so potekale ustvarjalne delavnice. Izdelovali smo novoletne venčke, darilne škatlice, medvedke in srčke iz blaga ter pekli slastna peciva. V tednu zdravja so učenci 8. razreda učencem 1. triletja in 4. razreda predstavili sadje in zelenjavo ter pomen zdravega ţivljenja. Učiteljice so pripravljale zanimive dneve dejavnosti, ki so bili povezani z ekološkimi vsebinami (zdravo ţivljenje, medsebojni odnosi, odpadki …). Učenci so obiskali Konjiško goro, Zmajčkovo gozdno učno pot, naravoslovno-učno pot Petelinjek, Center za ravnanje z odpadki, kmetijo Petelinekovih, bliţnji gozd, travnik in sadovnjak. Ekološke vsebine so učenci spoznavali tudi v obeh šolah v naravi. Učenci so skozi celo šolsko leto pridno zbirali odpadne kartuše in tonerje (okoli 112 kg), izrabljene baterije (30 kg) ter star papir (okoli 15 ton). Nadaljevali smo z ločenim zbiranjem odpadkov, saj smo skozi vso leto ločevali odpadno embalaţo od ostalih odpadkov. Razredni ekopredstavniki so se pridruţili akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Dan pred tem pa smo temeljito očistili in pometli tudi šolsko okolico. Preko šolskega radia smo osveščali o pomembnejših svetovnih dnevih, po objavi pa je sledilo izdelovanje in pisanje voščilnic planetu Zemlja, kakšno zanimivost pa so si učenci lahko prebrali na ekotabli v avli šole. Sodelovali smo še v mnogih dejavnostih, ki jih organizira nacionalna koordinacija Ekošole, in sicer:  Slikali in izdelovali smo ekovoščilnice na temo Zimske radosti in ljudski običaji.  Pisali pesmi in slikali za natečaj druţbe Slopak – S pesmijo do ločenega zbiranja odpadkov.  Ustvarjali smo za projekta Ţivali in mi ter Zdravo ţivljenje.  Sodelovali smo v Ekobralni znački in na sejmu Altermed v Celju.  Priključili smo se projektu Revščina z naslovom Tudi jaz lahko pomagam. Učenki Ana Cugmas in Urška Drofenik iz 7. razreda sta na tem natečaju prejeli priznanje in bili nagrajeni za igro Babica in vnučka.  Pridruţili smo se Zdravi šoli pri Pohodu treh generacij (Šport in Špas).  Izvedli smo šolsko tekmovanje v Ekokvizu. Sodelovalo je deset ekip, ki so jih sestavljali predstavniki 6., 7. in 8. razreda. Tekmovanje je potekalo preko spleta.  Sodelovali smo v promociji ekovoščilnic z boţično-novoletnimi motivi.  Na spletnih straneh ter v tiskanih medijih smo objavljali prispevke o aktivnostih in delu Ekošole. Sonja Rak

ZDRAVA ŠOLA V okviru zdrave šole so bile skozi celo šolsko leto izvedene naslednje dejavnosti:  Skrb za zdravje, kjer smo učence, učitelje in druge delavce šole ter starše obveščali o pomembnih informacijah za varovanje zdravja.  Spodbujanje gibanja pri vsakem otroku – pri učencih smo spodbujali gibanje z različnimi dejavnostmi.  Delavnice zdravih slaščic v veselem decembru – učenci z mentorji so pripravili različne slaščice, ki so bile narejene iz ekoloških in polnozrnatih sestavin.  Teden zdravja (6. – 10. april), v katerem so učenke 3. triletja predstavile sadje in zelenjavo ter pomen zdravega ţivljenja učencem 1. triletja in učencem 4. razreda.  Program Vzgoja za nekajenje, kjer so učenci ob koncu podpisali slovesno obljubo.


  

Tema Varovanje pred nevarnostmi sončenja, v okviru katere so učenci dobili osnovne informacije na razrednih urah in srečanjih razrednih predstavnikov, ki sta jih izvedli sestri iz ZD (na svetovni dan Sonca, 28. maja, sta predstavili temo Zdravi in varni pod Sonce). Tema klimatske spremembe po svetu in v Sloveniji, ki je bila izvedena pri urah geografije in na srečanjih razrednih predstavnikov projekta Zdrave šole ob svetovnem dnevu okolja. Udeleţili smo se tudi srečanj Slovenske mreţe šol in na njih aktivno sodelovali. Tanja Germ

PROJEKT TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA Tudi v šolskem letu 2009/2010 smo se polni zanimivih idej z navdušenjem odzvali vabilu Turistične zveze Slovenije in sodelovali v projektu Turizmu pomaga lastna glava. Tema letošnjega ustvarjanja je bila Moj kraj – moj ponos. Bili smo si enotni, da so Slovenske Konjice polne naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitosti, s svojo prepoznavnostjo pa so zanimive za številne goste. V turistični-raziskovalni nalogi z naslovom Konjiški sončni griči – zakladi doţivetij smo predstavili moţnosti in načine popestritve turistične ponudbe, namenjene mlajšim gostom. Naše predloge, ţelje in nasvete smo zdruţili ter zasnovali dneve dejavnosti, ki vključujejo naravoslovne, druţboslovne, tehniške in športne vsebine. Za obiskovalce smo pripravili dvodnevno potepanje, polno zanimivih doţivetij. Zavedamo se, da je kulturno izročilo treba negovati in ohranjati. Mlade ţelimo skozi poučne in zanimive igre ozavestiti, da so naravne danosti naš zaklad, ki ga je potrebno varovati in negovati. V nalogi smo predstavili tudi načine trţenja, v njeno nastajanje pa smo vključili veliko učencev naše šole, člane fotografskega kroţka, likovne in literarne ustvarjalce različnih starosti … Z namenom, da bi se naše ţelje in ideje uresničile, smo izdelali kar nekaj reklamnega gradiva: zloţenke, plakate, vabila, oglase za lokalni časopis, poštno znamko, razglednico … Raziskovalno nalogo smo predstavili na turistični trţnici v Celju in Ljubljani, svoj nastop pa popestrili še s krajšo dramsko igrico. Za svoje delo smo prejeli zlato drţavno priznanje in veliko praktičnih nagrad, ki so le potrditev, da stopamo po pravi poti. Povzetek naše turistično-raziskovalne naloge s fotografijami bo objavljen tudi v zborniku, ki ga bo izdala Turistična zveza Slovenije. V projektu je sodelovalo osem učencev šestega razreda, in sicer: Aljaţ Brezovšček, Klementina Polanec, Sara Bezenšek, Eva Bezovnik, Aneja Einfalt, Lara Einfalt, Dominik Škrinjar in Maja Sajko, ki so prejeli zlato drţavno priznanje. Vsem sodelujočim se zahvaljujem za prizadevnost, trud in inovativnost. Jovita Kovač

ROJSTVO – VOŠČIMO Rojstvo je prepoznavni projekt OŠ OB DRAVINJI SLOV. KONJICE, saj ga ţe deseto leto zapovrstjo pripravljamo učenci in učitelji naše šole. Letos smo praznovali okrogli – deseti jubilej, zato smo izbrali temu primeren naslov – VOŠČIMO. Voščimo ob različnih priloţnostih in na različne načine: z dotikom, nasmehom, stiskom roke, objemom, poljubom … Skozi likovno, literarno, plesno in glasbeno ustvarjanje so otroci spoznavali običaje in navade različnih praznovanj, pravila lepega vedenja ter pomen medsebojnega spoštovanja ob izrekanju voščil. Ob zaključku projekta so se učenci predstavili na literarno-glasbeni prireditvi v Kulturnem domu Slovenske Konjice. Po prireditvi je bila v avli kulturnega doma tudi razstava voščilnic učencev naše šole. Ob tej


priloţnosti smo na zgoščenki izdali elektronski zbornik projekta, na katerem se nahaja kratka zgodovina preteklih let, s poudarkom na letošnjem naslovu Voščimo. Na zgoščenki smo zbrali številne pesmi, voščila, ţelje, misli ter čudovita likovna dela od najmlajših do najstarejših učencev naše šole. Ponosni in veseli smo, da so bili v projekt vključeni vsi učenci in učitelji šole. Našemu Rojstvu ţelimo še veliko ustvarjalnih let.

Katja Holobar

PROJEKT 4. a in 4. b razreda: POZDRAVLJENA, POMLAD – Dan očkov in mamic Učenci četrtega razreda smo pomladanski čas namenili pripravi glasbeno-gledališkega projekta z naslovom POZDRAVLJENA, POMLAD. Na prireditvi smo se mamicam in očkom predstavili s plesom, petjem indeklamacijami ter tako pozdravili pomlad. Ponosni smo bili na opravljeno delo, saj smo se izkazali kot odlični igralci, pevci in plesalci. Naš trud so z bučnim aplavzom in kakšno solzico v očeh nagradili naši starši. Romana Pokorn


PROJEKT RASTEM S KNJIGO Ţe četrto leto poteka nacionalni projekt, v katerega je vključena tudi naša šola in katerega namen je spodbujati bralno kulturo. V okviru projekta se šola povezuje s šolsko in splošno knjiţnico z namenom, da bi pri učencih obudili zanimanje za dobro knjigo, hkrati pa jim predstaviti branje tudi kot vir informacij. Učence smo spodbujali k samostojnemu obiskovanju knjiţnice, kjer so si uporabniki sami poiskali določeno literaturo. Knjiga sodobnega slovenskega avtorja Dušana Čatra Pojdi z mano, ki so jo letošnji sedmošolci prejeli kot darilo s strani ministrstva, naj bi mlade bralce spodbujala k nadaljnjemu odkrivanju vrhunskih del domačih ustvarjalcev. Učenci so jo prebirali za domače branje in se pogovarjali o njej. Med letom smo sodelovali v šolskih projektih, pri spominski dnevih in obveščali učence o pomembnih kulturnih dogodkih. Ob 23. aprilu, svetovnem dnevu knjige, smo se še posebej spomnili pomena, ki ga je branje knjig prispevalo k razvoju človeške druţbe. Učenci so se udeleţili potopisnega predavanja, popoldan pa so obiskali knjiţni bazar. Milena Volavšek

ŽUPANČIČEVA FRULICA Zavod za kulturo in izobraţevanje Črnomelj je letos organiziral jubilejno 20. Ţupančičevo frulico. To je tekmovanje mladih recitatorjev, namenjeno učencem 2. in 3. triletja. Na devetih predizborih se je predstavilo 69 kandidatov iz 36. slovenskih šol, ţirija pa je izbrala le 5 najboljših, ki se bodo pomerili še na zaključni prireditvi v Vinici. Našo šolo je predstavljal Aljaţ Brezovšček, učenec 6. razreda, ki je z recitacijo pesmi Borica A. Novaka Ţivljenje stvari svojo nalogo odlično opravil. Navdušil je tudi strogo ţirijo in se uvrstil v oţji izbor devetih kandidatov. Na nastop mu iskreno čestitam! Jovita Kovač

SODELOVANJE V MREŽI UNESCOVIH KNJIŽNIC UNAL Šolska knjiţnica OŠ Ob Dravinji je aktivni član mreţe pridruţenih UNESCO-vih knjiţnic – UNAL ţe vse od leta 1993. Omenjena mreţa zdruţuje vse knjiţnice na svetu, ki ţelijo s svojim delovanjem spodbujati razumevanje med različnimi kulturami, se posvečati teţavam mladih, opozarjati na vlogo ţensk v moderni druţbi in prispevati k širjenju vseh vrst pismenosti. Sodelovali smo z Mestno knjiţnico Slov. Konjice in društvom Ex Libris Ad Personam iz Hlohovca na Slovaškem ter s Splošno knjiţnico iz mesta Tartu v Estoniji. Z natečajem Boţično-novoletne voščilnice smo spodbujali mednarodno sodelovanje, medkulturni dialog in ustvarjalnost mladih ter krepili vezi med mladimi. Opisani projekt smo poskusno izvedli v mesecih od novembra 2009 do februarja 2010. Razstava je svojo pot pričela v Slovenskih Konjicah, jo nadaljevala v Hlohovcu na Slovaškem in jo februarja zaključila v Tartuju v Estoniji. Pobudniki smo bili z izvedbo projekta zadovoljni. Upamo, da se bo ob ustrezni podpori lahko še bolje razvil in postal tradicionalen. Primož Krivec

SREČANJE S KULTURNIMI USTVARJALCI V sodelovanju s Splošno knjiţnico Slovenske Konjice in Centrom za kulturne dejavnosti so se učenci srečali tudi s številnimi kulturnimi ustvarjalci. Ob dnevu slovenskih knjiţnic, 20. novembru, so učenci razredne stopnje spoznali priznano ilustratorko iz Slovenskih Konjic Mojco Cerjak, učence predmetne stopnje pa je v prijetne in manj prijetne prigode iz svojih najstniških let popeljala mladinska pisateljica Janja Vidmar. Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga je za 23. april razglasil Unesco, smo Slovenci uvedli slovenske dneve knjige. Namen prireditev v okviru teh dni je širiti bralno kulturo med ljudmi in njihovo splošno razgledanost. Učence prvega in drugega triletja je s svojimi ''Pravljicami izpod klobuka'' navduševala pisateljica in publicistka Nina Kokelj, učenci tretje triade pa so prisluhnili zanimivemu potopisnemu predavanju o mladinskih taborih v Ameriki, ki ga je predstavil Zoran Furman. Milena Volavšek


BRALNA ZNAČKA V letošnjem šolskem letu je bralno priznanje v prvem razredu prejelo 55 učencev, v drugem 51, v tretjem 42, v četrtem razredu 38, petem 27, šestem 21, sedmem samo 6, osmem 14 in v devetem razredu 10 učencev. Devet jih je »Zlatih bralcev«, kar pomeni, da so knjige prebirali vseh 9 let neprekinjeno. To so: Maša Brumec, Janţič Matija, Tomaţ Kalšek, Primoţ Hren, Tara Januš Kitek, Anamarija Furman, Ana Rezar, Anja Perlič in Marija Lah. Bralno značko je letos vodilo 15 mentorjev od 1. – 9. razreda. Koordinator bralne značke sem bil Primoţ Krivec. Zaključna ekskurzija bralne značke za zadnje triletje je bila 16. 6. 2010, obiskali pa smo Dolenjsko. Primož Krivec

EKOBRALNA ZANAČKA V sodelovanju s koordinatorico ekošole je tudi letos potekalo tekmovanje za ekobralno značko. Omenjeno tekmovanje naj ne bi bilo konkurenca obstoječi bralni znački, ampak njena dopolnitev. Učenci so prebirali knjige z ekološko vsebino in vsebino, ki jih navaja k duhovni in osebnostni rasti. Letos se je vanjo vključilo 140 učencev in učenk, velika večina iz prvih dveh triletij. Primož Krivec

BRALNI MARATONI Letošnje šolsko leto sta bila izvedena dva bralna maratona. Prvi se je odvijal meseca aprila. Na njem je sodelovalo 8 učencev, brali pa smo knjigo španskega avtorja Louisa Sepulvede Zgodba o mačku, ki je galebko naučil leteti. Na drugi bralni maraton se je prijavilo 9 tekmovalcev, brali pa smo zbirko pesmi slovenskih avtorjev z naslovom Ciosipipsipilonika. Bralni maratoni se mi zdijo dobrodošla popestritev bralne značke in priloţnost tistim, ki ţelijo razvijati svojo bralno kulturo. Glasno branje in poslušanje sta napor in vrlina, ki ju ne zmorejo vsi, zato sem mnenja, da je organiziranje takšnih bralnih srečanj še posebej pomembno. Primož Krivec

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Nemške bralne značke so se letos udeleţili učenci 7. razreda. Za tekmovanje so morali prebrati dve dokaj zahtevni knjigi: Kleine Oma Geschichten in Kleine Pinguingeschichten. Učenci 7. razreda so se nemščino pričeli učiti šele letos, a so kljub temu dokazali, da so v branju tako dobri, kot tisti, ki se nemščine učijo ţe kot prvega tujega jezika. Dosegli so zelo lepe rezultate in si prisluţili srebrna in zlata priznanja. Brigita Berglez

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA Angleška bralna značka je bralni projekt, ki ima na naši šoli večletno tradicijo. V šolskem letu 2009/2010 je bilo vanj vključenih 120 učencev od 4. do 9. razreda. Učenci so brali angleške knjige na različnih zahtevnostnih ravneh in imeli moţnost usvojiti zlata ali srebrna priznanja ali pa priznanja za sodelovanje. Bili so zelo uspešni. Predvsem pa je razveseljivo dejstvo, da se učenci z veseljem podajajo v svet pisane besede tudi v angleškem jeziku. Nevenka Brdnik, Primož Krivec, Katja Kranjc, Robert Zrnec, Brigita Berglez

SKUPNOST UČENCEV IN OTROŠKI PARLAMENT Šolsko skupnost OŠ Ob Dravinji sestavljajo učenci, ki so predstavniki posameznih oddelkov od četrtega do devetega razreda. Le-ti se sestajajo dvakrat mesečno, po potrebi pa tudi pogosteje. Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer ţivijo, se šolajo ali preţivljajo prosti čas.


Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila Diskriminacija, rasizem in stereotipi. Na to temo so na srečanjih šolske skupnosti in na razrednih urah razmišljali učenci od 4. do 9. razreda, svoja mnenja pa predstavili 3. februarja 2010 na šolskem parlamentu. Predstavniki šole so se udeleţili še občinskega (11. 2. 2010) in regijskega (18. 2. 2010) parlamenta. Na regijskem parlamentu v Štorah je bila kot poslanka izbrana učenka naše šole Maša Brumec, ki se je udeleţila drţavnega otroškega parlamenta. V dvorani Drţavnega zbora Slovenije so predstavniki zastopali interese svojih vrstnikov. V okviru šolske skupnosti in otroškega parlamenta smo sprejeli številne sklepe in pobude, s katerimi bomo poskušali bivanje na šoli in izven nje še izboljšati ter obogatiti. Katja Holobar in Antonija Levart

INDIVIDUALNA UČNA POMOČ Učencem, ki sami teţje sledijo učnim zahtevam, ponudimo pomoč na šoli. Če ta ne zadošča, v okviru svetovalnih ur in dopolnilnega pouka, staršem svetujemo, da z otrokom pridobijo odločbo komisije za razvrščanje otrok s posebnimi potrebami. S tem pridobijo tudi ustrezne prilagoditve in več ur individualne učne pomoči. Le-to izvajajo učitelji določenih predmetov in specialna pedagoginja, ki razvija splošne funkcije, išče močna področja, ugotavlja učni stil; skratka skrbi za načelo: Šola naj ne polni le glave, ampak naj da tudi kaj v srce in stori nekaj za dušo. V izrednih primerih nudita pomoč tudi psihologinja in pedagoginja. Vsak izvajalec individualne pomoči izdela individualiziran program za učenca in tako poskrbi, da so uspešnejši in zadovoljnejši, rezultati pa čim bliţje njihovim sposobnostim. Jožica Založnik

ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI »Za izreden doseţek so poleg nadarjenosti potrebni še ustvarjalnost, motivacija in spodbudno okolje.« V šolskem letu 2009/2010 smo v postopku evidentiranja in identifikacije evidentirali 5 učence 9. razreda in 27 učencev od 4. do 8 razreda. Prepoznanih nadarjenih učencev v tem šolskem letu je bilo 35. Za 13 učencev bomo postopek identifikacije zaključili še v tem šolskem letu, za 27 učencev bo postopek izveden v naslednjem šolskem letu. Učence 9. razreda smo vključili v postopek, ker je spoznanje nadarjenosti eden izmed kriterijev za pridobitev Zoisove štipendije v srednji šoli. Učenci so bili evidentirani na podlagi kriterijev:  Doseţen učni uspeh.  Izjemni doseţki na likovnem, glasbenem, športnem področju in drugih področjih šolskega in izven šolskega dela.  Mnenja učiteljev, ki učenca poučujejo.  Hobiji, tekmovanja, mnenja ŠSS. Pri identifikaciji smo uporabili merske instrumente, ki so priporočeni v Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Uporabljeni so bili: Ocenjevalna lestvica nadarjenosti OLNAD07, Ravenove progresivne matrice in Torrancenovi testi ustvarjalnega mišljenja. Samo odkrita nadarjenost pa še ne pomeni doseţka, nenavadnega za otrokovo starost. Za izreden doseţek so poleg nadarjenosti potrebni še, ustvarjalnost, motivacija in spodbudno okolje. Na šoli posvečamo veliko pozornosti temu, da se nadarjenost plemeniti. Pri delu s prepoznanimi nadarjenimi učenci izhajamo iz načel širitve in poglabljanja znanja, uporabe višjih oblik učenja, upoštevanja posebnih sposobnosti in močnih interesnih področij, upoštevanja individualnosti, spodbujanja samostojnosti in odgovornosti, ustvarjanja mentorskega odnosa med učenci in učitelji, interdisciplinarnega pristopa, samostojnega učenja in poglabljanja v učno snov, spodbujanja produktivne ustvarjalnosti … Načela udejanjamo z notranjo in s fleksibilno diferenciacijo, z dodatnim poukom, interesnimi dejavnostmi, dnevi dejavnosti, s kreativnimi delavnicami, pripravami na tekmovanja, vključevanji v natečaje, z raziskovalnimi dejavnostmi, izbirnimi predmeti, izdelavo seminarskih nalog, svetovanjem pri izbiri nadaljnjega šolanja, usmeritvami, strokovnimi ekskurzijami za nadarjene učence ... Brigita Stojan


ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK IN KRPAN V športni program Zlati sonček in Krpan so vključeni vsi učenci od 1. – 6. razreda na matični in podruţnični šoli. Projekt ni usmerjen v tekmovalni in vrhunski šport, temveč je njegov namen obogatiti program redne gibalne oz. športne vzgoje, vsaditi v otroško zavest ţeljo, navado in potrebo po podobnem delovanju kasneje. Učenec vsakega razreda opravlja različne naloge, s katerimi si pridobi nalepke, ki jih zbira v svoji knjiţici. Posamezne naloge lahko zamenja z zamenjalno nalogo. Za uspešno opravljene naloge ob koncu šolskega leta prejme medaljo, če pa vseh nalog ne opravi uspešno, prejme diplomo.

Dnevi dejavnosti 1. razred – kolesarjenje

Urška Groleger

KOŠARKA – DEKLETA 1. TRILETJE V košarkarski kroţek je bilo vključenih 27 učenk 1. triletja. Vadba je potekala enkrat tedensko, poudarek pa je bil na tehničnem znanju. Vadili smo zlasti: rokovanje z ţogo (podajanje ţoge iz roke v roko, podaje, lovljenje), tehniko v napadu (nošenje, kotaljenje in vodenje ţoge, napadalna drţa, drţanje ţoge, visoko vodenje, nizko vodenje, lovljenje ţoge z obema rokama, podaja z obema rokama izpred prsi, podaja z eno roko v višini rame, met z eno roko in dvema rokama iznad glave, met na koš), tehniko v obrambi (obrambni poloţaj, gibanje s prisunskimi koraki, tek s spremembami smeri, izbijanje ţoge). Temeljni cilj je bil učenke naučiti osnovne elemente košarke in vzljubiti igro. Ţe sedmo leto imamo skupno ime lisičke, ker znamo biti zvite in hitre. Urška Groleger


GOLF Tudi to šolsko leto smo na šoli organizirali interesno dejavnost – golf. Izvajamo ga v sodelovanju z Golf zvezo Slovenije. Poglavitni namen je spodbuditi čim več otrok, da bi se naučili tega športa. Na naši šoli obiskuje golf kroţek 18 otrok od 1. – 3. razreda. V tem šolskem letu so se naučili osnovnih pravil obnašanja, osnov kratke in dolge igre ter patanja. Vsak, ki je uspešno opravil naloge, je prejel priznanje. Urška Groleger

KNJIGOBUBE Za učence drugega razreda je tudi to šolsko leto potekal program Knjigobube. 13 otrok 2. a in 14 otrok 2. b razreda je ustvarjalo po programu Zelene pobarvane pravljice. Prebrali smo osem zanimivih pravljic, ki so bile spodbuda k druţenju, pogovoru, gibanju, raziskovanju, risanju, lepljenju, pisanju, igranju in sproščanju. Pobarvana pravljica jim predstavlja dragoceno spominsko knjigo. Knjigobube so strokovno preiskušena metoda za spodbujanje radovednosti, motivacije, ustvarjalnosti, učnih sposobnosti in uspešnosti otrok. So inovativna in ustvarjalna komunikacijska vez med učenci, mentorji in starši. Mentorici sva s pomočjo omenjene metode spodbudili otrokovo radovednost, ustvarjalne potenciale in učne sposobnosti ter jim omogočili, da jih izrazijo na različne načine.

Anita Dolenc, Brigita Štefane

PLANINSKI KROŽEK V planinski kroţek so bili vključeni učenci tretjega razreda, zdruţeni s planinci s podruţnične šole Tepanje. Na zimski pohod smo se odpravili čez zasneţeno Konjiško goro. Spomladi smo izvedli dvodnevni pohod na Boč. Za učence je bilo to posebno doţivetje, saj so nekateri prvič prespali v planinski koči. Srečevali smo veliko planincev, ki so lep, sončen vikend izkoristili za pohod. Nadihali smo se sveţega zraka, se sprostili ob prijetnem druţenju in se dobro razpoloţeni vrnili nazaj v dolino. Pridobili smo mnogo novih spoznanj, se sprostili in uţivali v druţenju s prijatelji v naravi. Milena Pajek , Milena Strmšek in Marija Kuzman Vilič


ŠOLE V NARAVI Ruška koča na Arehu – 6. razred Zimsko šolo v naravi smo izvedli v času od 15. do 19 februarja 2010 na Ruški koči. Udeleţilo se jo je 55 učencev in 7 spremljevalcev. Imeli smo dobre vremenske pogoje, snega je bilo dovolj. Pri realizaciji programa smo z osebjem koče odlično sedelovali. Poleg dela na snegu, so imeli učenci več zanimivih predavanj, nočni pohod, pustovanje. V prihodnje si ţelimo, da bi se izboljšali tudi bivalni pogoji. Borut Ceglar Čateţ – 4. razred Šola plavanja je potekala v času od 24. do 28. maja 2010 v Čateţu. Neplavalci so se s pomočjo učiteljev plavanja prilagajali na vodo in se učili osnovnih plavalnih gibov, plavalci pa so se izpopolnjevali v različnih plavalnih tehnikah. Po končanem tečaju je od 44 učencev 11 učencev prejelo srebrnega delfinčka, 29 učencev je usvojilo bronastega delfinčka, 3 delfinčka in 1 bronastega konjička. Spoznali smo tudi okolico Čateţa, obiskali Kostanjeviško jamo in se na zabaven način poučili o učnih vsebinah. Druţenje je bilo nepozabno in polno novih doţivetij.

Anita Vrtovec

LUTKOVNA DELAVNICA IN ROKODELNICA Vključenih je bilo 18 učencev. Znotraj lutkovne delavnice sta delovala glasbeni kroţek in rokodelnica. Dejavnosti so se vseskozi prepletale. Največji izziv pri ustvarjanju so nam predstavljali slabi odnosi med ljudmi. Skozi ţivali smo na zabaven in smešen način projicirali slab in dober karakter ljudi. Izpostavili smo zlasti grdo govorjenje, nestrpnost, nesramnost, ţaljenje, zaničevanje, zbadanje ... Pripravili smo dve lutkovni predstavi z naslovoma: Ţivalska matematika in Kaj pa kurja jaca? Sami smo se preizkusili v pisanju scenarija, oblikovanju lutk, načrtovanju in oblikovanju scene ter koreografij. Pripravili smo glasbeno spremljavo in večglasno peli. Nastopali smo na različnih prireditvah, se udeleţili regijskega festivala Lutkarije in vragolije, se predstavili učencem 1. in 2. triletja naše šole in OŠ Pod goro, vrtcu ter staršem in povabljenim gostom. S skupino četrtošolcev smo se v okviru glasbenega kroţka še dodatno pripravljali na različne nastope (za ostarele občane v okviru RK, za varovance Lambrehtovega doma, ob odprtju vodohrana v Škalcah …).


USTVARJALNA NADARJENOST IN DELAVNICE V tem šolskem letu smo dokazali, da lahko s svojo kreativnostjo, inovativnostjo in ustvarjalnostjo osrečimo marsikoga; sebe in svoje najdraţje ter tudi tiste, ki nimajo takšne sreče, kot mi. Na podruţnični šoli v Tepanju smo za Valentinovo pripravili in izdelali prelepe rdeče, dišeče predvsem pa sladke in z ljubeznijo ter otroško iznajdljivostjo okrašene srčke. To so bili pravi lectovi srčki. Spekli so jih šestošolci po starem receptu za medeno testo. Okrasili smo jih z ledenim snegom v značilni beli barvi in s tradicionalnimi ornamenti. A si lahko predstavljate, kako so bili njihovi najdraţji veseli, ko so prejeli srčke? Druţili in ustvarjali smo tudi med počitnicami. V Tepanju smo pekli slastne miške in se razgibali v telovadnici ob različnih športnih igrah. Pri izdelavi mišk smo sodelovali vsi. Urili smo se v tehtanju, mešanju, stepanju, posipavanju, presajanju in cvrtju. Na centralni šoli pa smo ustvarjali in pekli pice, ki si jih lahko vsak pripravi doma. Bile so posebno okrašene in nadvse zanimive, saj si je vsak izdelal svojo, po lastnih ţeljah in okusih.

Ooo, kako so lepi, rdeči, dišeči, sladki, svetleči!

Njaammmi!

Pššš… zbranost pri tehtanju!

V eni izmed popoldanskih delavnic smo šivali punčke iz cunj in medvedke, ki smo jih skupaj z ostalimi izdelki poslali otrokom, ki jim starši ne morejo kupiti daril.

A niso lepe?

Preberite sporočilce: »Imejte prijatelje, ne zato, da bi prejemali, ampak zato, da bi dajali.«

Simona Pozeb


INTERESNA DEJAVNOST Za razvijanje različnih interesov učencev smo organizirali naslednje interesne dejavnosti: INTERESNA DEJAVNOST BRALNA ZNAČKA (5., 6., 7., 8., 9. r.) ČEBELARSKI KROŢEK EKOBRALNA ZNAČKA (5., 6., 7., 8., 9. r.) EKOKROŢEK FOLKLORA FOTO KROŢEK GLASBENI KROŢEK - Šolski band GLASBENI KROŢEK - Komorna pevska skupina GLASBENI KROŢEK - Glasbeni projekt GLASBENO-PLESNI KROŢEK GOLF KLUB ZDRAVJA KNJIGOBUBE (2. r.) KOŠARKA (I. TRILETJE) KUHARSKI KROŢEK LIKOVNI KROŢEK LOGIKA MALE SIVE CELICE NAMIZNI TENIS (7., 8., 9. r.) ODBOJKA PLANINSKI KROŢEK PROMETNI KROŢEK PRVA POMOČ RAČUNALNIŠKI KROŢEK - slika, zvok, video RAČUNALNIŠKI KROŢEK - animacije v PowerPoint RDEČI KRIŢ ROKODELNICA, LUTKOVNI KROŢEK SPOROČANJE SPROSTITVENO-USTVARJALNE DELAVNICE ŠPORTNI KROŢEK TEHNIŠKI KROŢEK USTVARJALNE DELAVNICE USTVARJALNI KROŢEK ANGLEŠČINA (I. TRILETJE)

UČITELJ Primoţ Krivec Stanko Polanec Primoţ Krivec Simona Pozeb Katja Kranjc Robert Zrnec Janja Pušič Bernarda Rebernak Urška Groleger Urška Ribič Hribernik Anita Dolenc, Brigita Štefane Urška Groleger Simona Pozeb Nada Hrovat Jana Novak Vehovar Anica Vehovar Anita Vrtovec Borut Ceglar Anita Vrtovec Milena Strmšek, Milena Pajek, Marija Kuzman Vilič Stanko Polanec Ksenija Pančur David Horvat Jovita Kovač Bernarda Rebernak Milena Volavšek Sonja Rak Cveta Hauptman Albina Leskovar Mateja Trunkl Simona Pozeb Gašper Gomboc

SPOROČANJE Pri kroţku sporočanje so učenci literarno ustvarjali in poskrbeli za objavo prispevkov v rubriki Iz šolskih klopi v lokalnem časopisu Novice. Znotraj kroţka je delovala otroška recitacijska skupina, ki je sodelovala na priloţnostnih prireditvah v kraju in se predstavila s krajšo dramatizacijo in povezovalnim programom na prireditvi ob zaključku projekta Rojstvo. Učenci so veliko razmišljali o poeziji, interpretirali pesmi Toneta Pavčka, se sami pesemsko izraţali in pisali prispevke za nagradne natečaje. Milena Volavšek NAMIZNI TENIS Kroţek je obiskovalo 12 učencev. Med njimi smo izbrali tudi reprezentante, ki so šolo zastopali na medobčinskem tekmovanju. Fantje so se dobro odrezali, saj je Blaţ Bera ţe drugič zapored postal prvak, Matjaţ Ravnak pa je zasedel 3. mesto. Borut Ceglar


ODBOJKA Odbojko je obiskovalo 14 deklic iz 6. in 7. razreda. Pripravljale so se na medobčinsko tekmovanje v mali odbojki, kjer so se odlično odrezale, saj so dosegle 2. mesto. Anita Vrtovec RAČUNALNIŠKI KROŢEK V letošnjem letu je delo pri računalniškem kroţku potekalo v dveh skupinah. Ena skupina se je poglobila v delovanje programa MS Office PowerPoint ter se z njegovo pomočjo učila ustvariti poljuben animirani film. Druga skupina pa je podrobneje spoznala orodja za obdelavo fotografij, zvoka in videa ter postopoma ustvarila več kratkih igranih filmov in videospotov. Obe skupini sta se proti koncu šolskega leta spoznali tudi s kreiranjem spletnih strani, ki lahko sluţijo za promocijo izdelkov. Z učenci obeh skupin smo se udeleţevali različnih tekmovanj, kjer smo se odlično odrezali. David Horvat ŠAHOVSKI KROŢEK V tem šolskem letu je šahovski kroţek obiskovalo 60 učencev OŠ Ob Dravinji. V štirih, časovno ločenih skupinah glede na starost, smo širili šahovsko znanje, usvajali pravila igre in kulturo igranja. Delo kroţka je potekalo po načrtu. Udeleţili smo se regijskega tekmovanja osnovnošolcev v Šmarji pri Jelšah, kjer smo z najmlajšo ekipo tekmovalcev zasedli 7. mesto v celjski regiji. Pomerili smo se tudi z vrstniki – šahisti OŠ Pod goro, meseca maja pa so nas z obiskom razveselili mojstri Šahovskega društva Slov. Konjice in popestrili naše delo. Prijetno je delati z učenci, ki tako radi in vestno prihajajo h kroţku.

Angela Slivečka KUHARSKI KROŢEK Nekaj naših kuharskih mojstrovin:


Mnenja otrok: Smo palačinke po zraku lovili, včasih kaj zasmodili, a se vedno veliko naučili. Sara Bezenšek in Eva Bezovnik, 6. b

Simona Pozeb

INTERESNA DEJAVNOST – TEPANJE USTVARJALNE DELAVNICE Mnenja in izjave otrok: Ţan Esih, 5. razred: Pri kroţku je lepo, ker izdelujemo različne izdelke. Ţelim si, da bi ta kroţek še dolgo obstajal. Jan Hohler, 5. razred: Pri kroţku se ob delu tudi zabavamo, saj vedno poslušamo glasbo. Klavdija Pliberšek, 5. razred: Pri kroţku veliko naredimo, vmes pa se tudi pošalimo, zato nam je lepo. Aja Cugmas, 4. razred: Izdelujemo različne izdelke in se veliko naučimo. Patrick Golob, 5. razred: Je lepo, se česa naučimo, se zabavamo ob glasbi, nismo čisto resni, veliko naredimo. Kroţek je zanimiv. Sara Skerbiš, 4. razred: Spoznamo veliko novih stvari, jih izdelamo, radi tudi drug drugemu pomagamo. Suzana Romih, 5. razred: Učiteljica nam vedno pokaţe, kako se kaj naredi, radi izdelamo tudi kakšen izdelek skupaj. Mateja Trunkl ŠPORTNI KROŢEK V športni kroţek so vključeni vsi učenci 1. in 2. razreda. Preko različnih športnih igric smo skrbeli za kondicijo, razvijali hitrost in moč ter se učili pravil športnega vedenja. Cveta Hauptman


TEKMOVANJA TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA Tekmovanje je najbolj mnoţično med tekmovanji iz znanja osnovnošolcev in poteka tristopenjsko. Šolskega tekmovanja za bronasta Vegova priznanja se udeleţujejo učenci od 1. do 9. razreda. Srebrno in zlato priznanje pa si lahko prisluţijo učenci od 7. do 9. razreda. Tekmovalci morajo pokazali veliko znanja, sposobnosti logičnega sklepanja in ustvarjalnosti in biti konkurenčni svojim vrstnikom v drugih evropskih drţavah, saj je Evropski matematični kenguru mednarodni projekt. Šolskega tekmovanja se je letos udeleţilo 191 učenk in učencev od 1. do 9. razreda. Najuspešnejših 63 je usvojilo bronasta Vegova priznanja. Dobitniki po razredih so: 1. razred: Domen Jakopič, Rok Bobik, Jaša Dietinger, Urh Golčer, Anej Jeršin, Grega Kušar, Jasmina Marguč in Tori Šporar. 2 . razred: Aljaţ Škof, Evita Brdnik, Marcel Zidanšek, Matic Matul, Tilen Završnik, Filip Noe Kovačič, Andraţ Škof, Jan Vahter, Tara Gorinšek in Diana Lešnik. 3. razred: Aţbe Jerman, Marcel Brglez, Luka Malič, Julija Kene, Maša Fink Lampreht, Juš Krivec in Benjamin Kuk. 4. razred: Miha Godec, Maša Godec, Rok Sešel, Tamara Mlakar, Anej Kukovič in Špela Pokorn. 5. razred: Luka Martinšek, Kevin Punčuh, Maruša Mlakar, Jaka Kukovič, Leon Kukovič, Hana Polenek in Nika Hribernik. 6. razred: Jani Vehovar, Aljaţ Brezovšček, Ţan Regoršek, Dominik Škrinjar, Vid Černec, Klementina Polanec, Maša Hribernik, Jernej Iršič in Liza Pekošak. 7. razred: Miha Macuh, Urška Drofenik, Nina Gošnjak, Jaka Meglič in Nika Petelinek. 8. razred: Tilen Falnoga, Jernej Napotnik, Lucija Reš, Alen Bračko, Matic Mlakar in Marcel Pavlič. 9. razred: Gregor Marko Frim, Luka Lušo, Tjaša Kovše, Klemen Šubic in David Dubrovski. Področnega tekmovanja se je udeleţilo 12 učencev, usvojili so 9 srebrnih Vegovih priznanj. Dobitniki srebrnih priznanj so: 7. razred: Nina Gošnjak, Miha Macuh, Jaka Meglič in Urška Drofenik. 8. razred: Alen Bračko, Lucija Reš, Tilen Falnoga in Marcel Pavlič. 9. razred: Tara Januš Kitek. Dobitnica zlatega Vegovega priznanja z drţavnega tekmovanja je Nina Gošnjak iz 7. razreda. Jana Novak Vehovar

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Z znanjem logike učenci razvijajo sposobnosti medsebojnega komuniciranja, logičnega mišljenja in natančnega izraţanja, pridobivajo samozavest za samostojno odločanje in zagovarjanje svojih stališč, učijo se kritičnega odzivanja na neargumentirane trditve in spoštovanja argumentov drugih. Pripravljajo pa se tudi na tekmovanja iz logike. Letos je na šolskem tekmovanju sodelovalo 78 učencev od 4. do 9. razreda in 20 jih je za izkazano znanje prejelo bronasta priznanja. Dobitniki bronastih priznanj: 4. razred: Peter Ofentavšek, Miha Godec, Maša Godec. 5. razred: Luka Martinšek, Maruša Mlakar, Leon Kukovič, Boštjan Bogatin. 6. razred: Luka Kavc, Klementina Polanec, Luka Preloţnik Šegel. 7. razred: Nina Gošnjak, Miha Macuh, Jaka Meglič. 8. razred: Marcel Pavlič, Marko Bašič, Lucija Reš, Matic Mlakar. 9. razred: Maša Brumec, David Dubrovski, Gregor Marko Frim.


Drţavnega tekmovanja so se udeleţili prvouvrščeni tekmovalci 7. 8. in 9. razreda. Našo šolo so zelo dobro zastopali: Nina Gošnjak iz 7. razreda je usvojila srebrno priznanje, Maša Brumec iz 9. razreda pa zlato priznanje za doseţeno 10. mesto. Jana Novak Vehovar

TEKMOVANJE IZ FIZIKE 3. marca je bilo izvedeno šolsko tekmovanje iz fizike za bronasto Stefanovo priznanje. Udeleţilo se ga je 16 osmošolcev, bronasto priznanje pa so dosegli: Matic Mlakar, Lucija Reš, Tjaša Mlakar, Maruša Gorinšek, Kaja Fabjan in Matjaţ Ravnak. Med devetošolci sta bron od šestih tekmovalcev usvojila Luka Lušo in Ţiga Klančnik. 26. marca sta se najboljša dva iz vsake skupine udeleţila področnega tekmovanja v Vojniku, kjer si je Lucija Reš prisluţila srebrno priznanje. Stanko Polanec

TEKMOVANJA IZ RAČUNALNIŠTVA Učenci in učenke naše šole so se v letošnjem letu udeleţili več računalniških tekmovanj. Nekateri izmed njih pa so bili še posebej uspešni. V začetku februarja sta se na drţavno tekmovanje v izdelavi spletnih mest uvrstili Laura Lipuš in Ana Rezar iz 9. razreda, kjer sta usvojili zlato priznanje. Na natečaju Safe-si so se med zmagovalce uvrstili Alen Bračko, Sara Brumec in Rok Skarlovnik iz 8. razreda. Na VII. festivalu animiranih filmov v okolju PowerPoint so našo šolo zastopali Jani Vehovar iz 6. razreda in Sven Martič ter Blaţ Roţmarič iz 7. razreda. David Horvat

TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE Tudi v tem šolskem letu se je v znanju angleščine pomerilo kar nekaj učencev 9. razreda. Anamarija Furman, Maša Brumec, Jakob Kač, Jan Podlesnik, David Dubrovski, Luka Lušo, Tara Januš Kitek in Gregor Marko Frim pa so si prisluţili bronasto priznanje. Vseh šest učencev je prebralo knjigo RAILWAY CHILDREN in se udeleţilo regijskega tekmovanja, ki se je tudi letos odvijalo na OŠ Ob Dravinji v Slov. Konjicah. Maša Brumec in David Dubrovski pa sta dokazala, da se učenci naše šole lahko pomerijo v znanju iz angleščine z najboljšimi v Sloveniji. Udeleţila sta se drţavnega tekmovanja in dosegla srebrno priznanje. Čestitamo!!! Brigita Berglez

TEKMOVANJE IZ KEMIJE 25. januarja se je 26 osmošolcev in 11 devetošolcev udeleţilo šolskega tekmovanja iz znanja kemije. Maša Cugmas, Laura Podkubovšek, Monika Sajko, Maruša Gorinšek, Lucija Reš, Kaja Fabjan, Matic Mlakar, Monika Goričan, Matic Strnad, Tjaša Mlakar, Marcel Pavlič in Eva Klokočovnik so usvojili bronasta Preglova priznanja. 13. marca so se drţavnega tekmovanja iz znanja kemije udeleţili Maruša Gorinšek, Lucija Reš, Monika Goričan, Matic Strnad, Tjaša Mlakar, Marcel Pavlič in Eva Klokočovnik. Lucija Reš, Tjaša Mlakar, Monika Goričan in Marcel Pavlič so usvojili srebrno Preglovo priznanje, Eva Klokočovnik pa zlato Preglovo priznanje. Urša Ribič Hribernik


TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE Tema letošnjega tekmovanja za Proteusovo priznanje so bile velike zveri: volk, medved in ris. Tekmovanja se je udeleţilo triintrideset učenk in učencev osmega in devetega razreda. Bronasto priznanje so prejeli: 8. razred: Maruša Gorinšek, Alen Bračko, Peter Oroţ, Maša Cugmas, Kaja Fabjan, Lucija Reš, Andrej Rebernak, Špela Pučnik, Monika Sajko. 9. razred: Anamarija Furman, Anja Perlič, Ţiga Klančnik, David Dubrovski, Tara Januš Kitek, Klemen Šubic, Taja Rihtaršič, Tjaša Kovše, Maša Brumec, Nina Marguč, Laura Lipuš, Ana Rezar. Srebrno priznanje je prejela Anamarija Furman iz 9. razreda. Ksenija Pančur

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI Učenke in učenci naše šole ţe enajsto leto zapored spoznavajo ţivljenje s sladkorno boleznijo. V osmem in devetem razredu se lahko udeleţijo tekmovanja v znanju o tej bolezni. Letos se jih je na šolsko tekmovanje prijavilo šestintrideset in kar devetnajst izmed njih doseglo bronasto priznanje. To so: 8. razred: Tjaša Mlakar, Kaja Fabjan, Matic Mlakar, Maruša Gorinšek, Špela Mlakar, Monika Roţič, Eva Klokočovnik, Matic Strnad, Sara Legat, Lucija Reš, Marko Bašič, Špela Pučnik, Monika Goričan, Maša Cugmas. 9. razred: Monika Iršič, David Dubrovski, Ana Rezar, Maša Brumec, Aljaţ Gorenjak. Srebrno priznanje so dosegle: Maruša Gorinšek, Kaja Fabjan in Tjaša Mlakar iz 8. razreda. Ksenija Pančur

ZLATO PRIZNANJE ZA RAZISKOVALNO NALOGO S PODROČJA ZGODOVINE V petek, 21. maja 2010, je v Novem mestu pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, potekala predstavitev nalog in podelitev priznanj mladim raziskovalcem s področja zgodovine. Letošnja tema raziskovanja je bila »Humanitarnost v mojem kraju«. V okviru dodatnega pouka zgodovine je nastala raziskovalna naloga z naslovom »NA POMOČ, TOČA!«. Naloga prikazuje humanitarnost z različnih zornih kotov ob hudem neurju s točo, ki je 9. avgusta 2004 zavedno spremenilo podobo Slovenskih Konjic in miselnost domačinov. Dokumentira nesebično pomoč in solidarnost, brez katere po opustošenju ne bi bilo mogoče spet normalno zaţiveti. Cilj raziskovalne naloge je bil spoznati in opisati poţrtvovalnost ljudi, prostovoljno delo gasilcev, organiziranost in pomoč s strani občine in drţave po katastrofalnem uničenju stvari, objektov, kmetijskih površin ter infrastrukture. Strokovna komisija je raziskovalno nalogo pohvalila in mlade raziskovalce nagradila z zlatim priznanjem. Pri nastajanju raziskovalne naloge so sodelovali učenci devetih razredov: Maša Brumec, Taja Rihtaršič, Aljaţ Gorenjak, Lara Cerovšek, Tjaša Kovše, Anamarija Furman, Tara Januš-Kitek. Katja Holobar

ZLATO PRIZNANJE ZA RAZISKOVALNO NALOGO S PODROČJA TURIZMA Tudi v tem šolskem letu smo se odzvali vabilu Turistične zveze Slovenije in izdelali izvirno projektno turistično raziskovalno nalogo na temo Moj kraj – moj ponos z naslovom Konjiški sončni griči – zakladi doţivetij. Pri njenem nastajanju so sodelovali učenci 6. Razreda: Aljaţ Brezovšček, Klementina Polanec, Sara Bezenšek, Eva Bezovnik, Aneja Einfalt, Lara Einfalt, Dominik Škrinjar in Maja Sajko. Vsebino naloge so s krajšo dramsko uprizoritvijo predstavili tudi na turistični trţnici v Celju in Ljubljani. Za svoje delo so prejeli zlato drţavno priznanje in številne praktične nagrade. Za doseţen uspeh jim iskreno čestitam. Jovita Kovač


TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Letošnje tekmovanje za Cankarjevo priznanje je potekalo pod skupnim naslovom Dom tvoje, moje pesmi. Učenci so se srečali s poezijo različnih avtorjev in na podlagi pesniških zbirk napisali spis, v katerem so zdruţili znanje, svoje razumevanje pesmi in ustvarjalnost. Vseh tekmovalcev od 2. do 9. razreda je bilo 112 in so v spisih dokazali, da so dobri bralci, ki znajo o knjigi tudi samostojno razmišljati in poustvarjati. Bronasto Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju prejme 46 učencev. Dobitniki bronastih Cankarjevih priznanj so: 2. razred: Evita Brdnik, Filip Noe Kovačič, Tara Gorinšek in Taja Verhovšek. 3. razred: Maša Pliberšek, Benjamin Kuk, Pia Kovač, Julija Kene, Katarina Gorjup, Maša Fink Lampreht, Tilen Gorenjak in Jure Preloţnik . 4. razred: Špela Pokorn, Jakob Mlakar, Sara Špiljak, Maša Godec, Jana Cerovšek, Aja Cugmas, Miha Godec in Anej Kukovič. 5. razred: Kevin Punčuh, Nika Hribernik, Tajda Kukovič, Eva Skarlovnik, Hana Polenek in Sara Vrečko. 6. razred: Aljaţ Brezovšček, Liza Pekošak, Lara Einfalt, Maša Hribernik, Sara Bezenšek, Aneja Einfalt in Petra Ofentavšek. 7. razred: Nina Gošnjak, Urška Drofenik in Veronika Brdnik. 8. razred: Lucija Reš, Špela Pučnik, Monika Roţič, Maruša Gorinšek, Špela Mlakar in Tjaša Mlakar. 9. razred: Taja Rihtaršič, Maša Brumec, Gregor Marko Frim, Anamarija Furman in Tara Januš Kitek. Na regijskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, ki je potekalo 2. februarja v Velenju, so srebrno priznanje dosegli: Lucija Reš, Špela Pučnik in Monika Roţič iz 8. razreda ter Taja Rihtaršič in Maša Brumec iz 9. razreda. Med vsemi udeleţenci tekmovanja pa je najboljše mesto usvojila Monika Roţič, ki se je uvrstila tudi na drţavno tekmovanje. Milena Volavšek

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI NA LIKOVNEM PODROČJU V šolskem letu 2009/2010 so se območne Likovne kolonije osnovnošolcev, občin Slov. Konjice, Zreče, Vitanje udeleţili: Veronika Brdnik, Klara Janţič in David Lah iz 7. a razreda. Kiparske kolonije v Oplotnici sta se udeleţili Veronika Brdnik in Klara Janţič iz 7. a razreda. Na prireditvi Druţine se predstavijo so sodelovali z razstavo tudi učenci naše šole. Priznanja so prejeli: David Lah, Jani Leskovar, Urban Šubic. Delegacija iz Švedske je prejela v dar glinene posodice in naprstne lutke naslednjih učencev: Denisa Kavca, Dominika Martinška, Taje Rihtaršič, Lene Kokollari, Tamare Ţurej, Leona Ajdnika, Tomaţa Kalška, Ţige Klančnika, Monike Iršič. Na razstavi Plakat miru, ki ga organizira Lions klub Slov. Konjice, so razstavljali naslednji otroci naše šole: Špela Hatunšek, Klara Janţič, David Lah, Asipi Argjent, Jasna Ljubič, Tjaša Pišotek, Imbran Šabani, Urban Šubic in Veronika Brdnik, katere slika je bila izbrana za naslednji krog. David Lah, Urban Šubic in Veronika Brdnik so prejeli priznanje za likovno čistost svojih izdelkov. Na 43. Razstavi Likovni svet otrok v Šoštanju so Alja Sovinc, Diana Lešnik in Tia Šporar prejele bronasto priznanje. Na prireditvi Z glasbo v pomlad je bila odprta 1. samostojna razstava Maruše Gorinšek iz 8. a razreda. Ob drţavnem tekmovanju iz matematike smo podarili udeleţencem iz cele Slovenije glinene obeske, ki so jih oblikovali otroci od 6. do 9. razreda. Nada Hrovat


ŠPORTNA TEKMOVANJA Drţavno prvenstvo v krosu POSAMEZNO – DEČKI: 2. mesto: Ţiga Brumec 3. mesto: Denis Kavc EKIPNO – DEČKI - DEKLICE: 2. mesto: 9. razredi, 3. mesto: 5. razredi. Drţavno prvenstvo v uličnem teku 2. mesto: Ţiga Brumec 2. mesto: Denis Kavc Področno prvenstvo v atletiki: 3. mesto: Denis Kavc – tek na 1000 metrov Medobčinsko tekmovanje v krosu EKIPNO – DEČKI 1. MESTO POSAMEZNO – DEČKI 1. mesto: Denis Kavc, 9. razred Ţiga Brumec, 6. razred Jernej Perlič, 8. razred 3. mesto: Ţan Ramšak, 8. razred Medobčinsko tekmovanje v nogometu za dečke letnik 1995 in mlajše OŠ OB DRAVINJI – 1. MESTO Ekipo so sestavljali: Gašper Bračič, Tomo Kotnik, Ţan Ramšak, Gašper Hren, Ţan Napotnik, Gregor Jakop, Marko Bašič, Gašper Hribernik, Klemen Šubic, Denis Kavc Medobčinsko tekmovanje v nogometu za dečke letnik 1997 in mlajše OŠ OB DRAVINJI – 2. MESTO Za šolsko reprezentanco so nastopili: Dominik Hohler, Enej Goleţ, Primoţ Krajnc, Jure Haloţan, Izak Bytyqi, Nik Marinšek, damir Černec, Ţiga Brumec, Urban Šubic, Ţan Razboršek, Blaţ Roţmarič. Medobčinsko tekmovanje v namiznem tenisu za učence letnik 1995 in mlajše POSAMEZNO – DEČKI: 1. mesto: Blaţ Bera 3. mesto: Matjaţ Ravnak Medobčinsko tekmovanje v atletiki za učence letnik 1995 in mlajše ter letnik 1997 in mlajše 1. mesto: Denis Kavc, Gašper Hribernik, Urban Šubic, Miha Kolar Brusl 2. mesto: Gregor Jakop, Dominik Martinšek, Klemen Šubic, Blaţ Roţmarič, Filip Klančnik, Jani Vehovar, 3. mesto: Ţan Ramšak, Blaţ Bera, Joţi Gumzej, Ţan Jevšenak,

Drţavno tekmovanje v uličnem teku POSAMEZNO - DEKLICE 2. mesto: Ana Noner Drţavno tekmovanje v krosu EKIPNO – DEČKI IN DEKLICE 2. mesto: ekipa 9. razreda 3. mesto: ekipa 5. razreda POSAMEZNO – DEKLICE 1. mesto: Ana Noner Drţavno tekmovanje v atletiki POSAMEZNO – DEKLICE 4. mesto: Ana Noner – tek na 600 m Drţavni finale v košarki za deklice letnik 1995 in mlajše OŠ OB DRAVINJI: - 4. MESTO Ekipo so sestavljale: Špela Hatunšek, Eva Brdnik, Anja Lešnik, Tea Ramšak, Nuša Sevšek, Ava Perkič, Lara Gorjup, Lara Einfalt, Tina Pučnik, Ana Levart, Aneja Einfalt in Nina Gošnjak. Na drţavnem četrtfinalu, kot tudi na drţavnem polfinalu v košarki pa so dekleta osvojila 1. mesto. Regijsko tekmovanje v atletiki za deklice letnik 1995 in mlajše Regijski finale v košarki za deklice letnik 1995 in mlajše OŠ OB DRAVINJI – 2. MESTO Ekipo so sestavljale: Špela Hatunšek, Eva Brdnik, Anja Lešnik, Tea Ramšak, Nuša Sevšek, Ava Perkič, Lara Gorjup, Lara Einfalt, Tina Pučnik, Ana Levart, Aneja Einfalt in Nina Gošnjak. Regijski finale v košarki za deklice letnik 1997 in mlajše OŠ OB DRAVINJI: 1. MESTO Ekipo so sestavljale: Špela Hatunšek, Eva Brdnik, Anja Lešnik, Tea Ramšak, Nuša Sevšek, Ava Perkič, Lara Gorjup, Lara Einfalt, Tina Pučnik, Ana Levart, Aneja Einfalt in Nina Gošnjak. Regijsko tekmovanje v atletiki za deklice in dečke letnik 1995 in mlajše in letnik 1997 in mlajši POSAMEZNO - DEKLICE 1. mesto: Ana Noner (97) – tek 600 m 2. mesto: Anamarija Furman(95) – tek 300m 3. mesto: Anja Lešnik(97) – tek 300 m Medobčinsko tekmovanje v krosu EKIPNO – DEKLICE 1. MESTO POSAMEZNO – DEKLICE: 1. mesto: Anamari Levart, 6. razred 2. mesto: Lara Einfalt, 6. razred 1. mesto: Ana Noner, 7. razred 2. mesto: Nina Gošnjak, 7. razred 3. mesto: Tea Ramšak, 7. razred 3. mesto: Anja Lešnik, 9. razred Medobčinsko tekmovanje v odbojki za deklice letnik 1995 in mlajše OŠ OB DRAVINJI – 2. MESTO Ekipo so sestavljale: Monika Goričan, Taja Rihtaršič, Maša Kolman, Laura Mlakar, Anja Lešnik, Nina Gošnjak, Tjaša Mlakar, Ana Haloţan, Tjaša Kovše,


Veronika Primoţič, Špela Pučnik in Nuša Sevšek. Medobčinsko tekmovanje v odbojki za deklice letnik 1997 in mlajše OŠ OB DRAVINJI – 2. MESTO Ekipo so sestavljale: Nina Gošnjak, Anja Lešnik, Tea Ramšak, Ana Bračič, Eva Brdnik, Nuša Sevšek, Klara Janţič in Urška Drofenik. Medobčinsko tekmovanje v košarki za deklice letnik 1995 in mlajše OŠ OB DRAVINJI – 2. MESTO Ekipo so sestavljale: Špela Hatunšek, Nina Gošnjak, Eva Brdnik, Anja Lešnik, Nuša Sevšek, Tea Ramšak, Ava Perkič, Lara Einfalt, Aneja Einfalt, Anamari Levart, Lara Gorjup in Tina Pučnik. Medobčinsko tekmovanje v košarki za deklice letnik 1997 in mlajše OŠ OB DRAVINJI – 1. MESTO Nastopile so: Špela Hatunšek, Eva Brdnik, Anja Lešnik, Tea Ramšak, Nuša Sevšek, Ava Perkič, Lara Gorjup, Lara Einfalt, Tina Pučnik, Ana Levart, Aneja Einfalt in Nina Gošnjak. Medobčinsko tekmovanje v namiznem tenisu za deklice letnik 1995 in mlajše POSAMEZNO – DEKLICE 2. mesto: Nina Gošnjak, 7. razred 3. mesto: Monika Goričan, 8. razred Medobčinsko tekmovanje v atletiki za deklice letnik 1995 in 1996 TEK NA 300 M: 1. mesto: Anamarija Furman SUVANJE KROGLE: 2. mesto: Klara Pavlič ŠTAFETA 4 X 100 m: 2. mesto Medobčinsko tekmovanje v atletiki za deklice letnik 1997 in mlajše TEK NA 60 m: 3. mesto: Jerneja Iršič TEK NA 300 m: 1. mesto: Anja Lešnik 2. mesto: Nina Gošnjak TEK NA 600 m: 1. mesto: Ana Noner 3. mesto: Anamari Levart VORTEX: 2. mesto: Špela Hatunšek SKOK V DALJINO: 3. mesto: Lara Einfalt SKOK V VIŠINO: 1. mesto: Eva Brdnik 3. mesto: Nika Petelinek


4. ATLETSKA OLIMPIJADA – EKIPNO: 1. mesto OŠ OB DRAVINJI 5. 6. 2010 POSAMEZNO – dečki 60 m: I. starostna kategorija: 3. mesto: Jakob Pučnik II. starostna kategorija: 2. mesto: Ţiga Brumec III. starostna kategorija: 2. mesto: Gregor Jakop

POSAMEZNO – deklice 60 m: I. starostna kategorija: 2. mesto: Tia Šporar II. starostna kategorija: 2. mesto: Lara Einfalt III. starostna kategorija: 3. mesto: Ana Haloţan

200 m: I. starostna kategorija: 1.mesto: Aljaţ Ravnjak - rekord

200 m: I. starostna kategorija: 2. mesto: Maša Fink

300 m: II. starostna kategorija: 1. mesto: Damir Černec III. starostna kategorija: 2. mesto: Dominik Martinšek

300 m: II. starostna kategorija: 2. mesto: Petra Ofentavšek III. starostna kategorija: 1. mesto: Anamarija Furman

400 m: I. starostna kategorija: 1. mesto: Martin Kristan

400 m: I. starostna kategorija: 3. mesto: Maja Brdnik

600 m: II. starostna kategorija: 3. mesto: Nik Marinšek 1000 m: III. starostna kategorija:1. mesto: Denis Kavc – rekord 2. mesto: Ţan Ramšak 4 x 100m: I. starostna kategorija: 2. mesto II. starostna kategorija: 1. mesto

4 x 400 m: III. starostna kategorija: 1. mesto Skok v višino: II. starostna kategorija: 1. mesto: Miha Brusl Kolar III. starostna kategorija: 1.mesto: Timotej Capl Vortex: I. starostna kategorija: 2. mesto: Ţiga Bombek II. starostna kategorija: 1. mesto: Jure Haloţan 2. mesto: Jani Vehovar III. starostna kategorija:2. mesto: Marko Bašič

600 m: II. starostna kategorija: 1. mesto: Anamari Levart 1000 m: III. starostna kategorija: 1. mesto: Ana Noner 4 X 100 m I. starostna kategorija: 2. mesto: T. Šporar, M. Pučnik, M. Brdnik, M. Fink L. II. starostna kategorija: 1. mesto: A. Levart, P. Ofentavšek, L. Einfalt, J. Iršič. 4 X 400 m III. starostna kategorija: 1. mesto: A. Noner, A. Furman, A. Lešnik, T. Ramšak. Skok v višino: II. starostna kategorija: 3. mesto: Eva Bezovnik III. starostna kategorija: 3. mesto: Eva Brdnik Vortex: II. starostna kategorija: 2. mesto: Jerneja Iršič III. starostna kategorija: 2. mesto: Monika Goričan

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 1. mesto – DENIS KAVC 2. mesto – ŢIGA BRUMEC 3. mesto – DAMIR ČERNEC NAJBOLJŠE ŠPORTNICE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 1. mesto – ANJA LEŠNIK 2. mesto – NINA GOŠNJAK 3. mesto – EVA BRDNIK

ATLETSKA OLIMPIJADA Letošnja 4. atletska olimpijada je potekala v soboto, 5. junija 2010, na športnem stadionu Dobrava. Organizirala jo je Konjiška atletska šola. Udeleţile so se je štiri šole: OŠ POD GORO, OŠ LOČE, OŠ OB DRAVINJI in tokrat tudi OŠ ZREČE, ki so se pomerile v treh starostnih skupinah. Posamezni rezultati so prikazani v poglavju športnih tekmovanj. V skupni razvrstitvi pa so učenci in učenke naše šole ţe tretjič zapovrstjo usvojili 1. mesto in s tem prehodni pokal. Anita Vrtovec in Borut Ceglar


STOPNIČKE, zbornik o delu in doseţkih IZDALA: OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice GRADIVO: Pripravili strokovni delavci šole ZBRALE IN UREDILE: Nevenka Brdnik, Jovita Kovač, Špela Sivka LEKTORICA: Jovita Kovač RAČUNALNIŠKA OBDELAVA: David Horvat RAZREDNE FOTOGRAFIJE: Miroslav Homer NASLOVNICA IN OZADJE: Ana Cugmas in Veronika Brdnik Slovenske Konjice, junij 2010

Stopničke 2010  
Stopničke 2010  

Zbornik o delu in dosežkih v šolskem letu 2008/2009 na OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice

Advertisement