__MAIN_TEXT__

Page 1

Térfigyelő

Közérdekű információk

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Dr. Gergye Ferenc 92/311-160, 92/596-856, 20/941-7827

Megkérdeztük a polgármestert Térfigyelő: - Lesz idén falunap Kiskutason? Halász Gábor polgármester: - Igen, az időpont eldőlt: augusztus 16-án tartunk egy mértéktartó falunapot. A programok végelegesítése zajlik, erről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Térfigyelő: - Kiskutas élt a diákmunka lehetőségével? Halász Gábor polgármester: - Minden lehetőséget megragadunk a foglalkoztatás terén, legyen szó közmunkaprogramról, vagy jelen esetben a diákok nyári munkához jutását segítő akcióról. Idén két diák foglalkoztatására nyertünk támogatást, egy hónap időtartamra. Ezen kívül mindig ügyelek arra, hogy a munkát keresők lehetőséget kapjanak az elsődleges munkaerőpiacon, ha tudok, segítek elhelyezkedni.

Térfigyelő: - Igaz, hogy Gecsegné Rozikánál lakik? Halász Gábor polgármester: Igaz. Térfigyelő: - Néhány hete egy bulvárlapban olvastunk többször önnel is kapcsolatos, negatív írásokat. Mit kíván erre reagálni? Halász Gábor polgármester: - Semmit. Annyira primitív és szánalmas az egész, hogy eszembe sem jutott reagálni a lapnak, ráadásul a mögöttes „rugókat” is ismerem. Ilyen pályán nem „játszom”. A harmadik eset után meg kellett tennem a szükséges lépéseket. Egyébként ezt meg kellett szoknom, 1998 óta irkálnak mindent velem kapcsolatban, megannyi bolond közreműködésével. Kitekintve pedig látható, hogy októberig nem nyugszik le az ország, minden lehetek a szennylapokban, ezt bírni

kell. Az úszómester ne csodálkozzon, ha vizes lesz. Térfigyelő: - Hova készül nyaralni? Halász Gábor polgármester: - Eddig nem volt időm, és tervben sincs, pedig jó lenne. Jelenleg két útfelújítás háttérmunkája zajlik, készítjük elő a csapadékvíz-elvezetési munkálatokkal kapcsolatos dokumentációt és ügyeket. Menedékház fűtéskorszerűsítés is volt, hamarosan lesz a műszaki átadás, sok dolog volt a falugondnoki szolgálat ügyeivel, és még a Csapás utca felújítás is folyik. Ráadásul a fennmaradó időben állítom össze az őszi műsortematikát a Helikon Rádióban, ahol egy nagy átszervezés van folyamatban és még budapesti feladatokat is meg kell oldani, szóval ez a nyár biztos nem a pihenés időszaka lesz.

4

Orvosi ügyelet

(Zalaegerszeg, Botffy u. 1.) 92/311-280 Hétköznap: 16.00-08.00 Munkaszüneti napokon: 08.0008.00

Fogorvos

Dr. Zorn Attila (Zalaegerszeg, Zárda u. 15.) 92/327-033

Fogorvosi ügyelet

Dr. Pallós Marcell (Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17.) 92/314-329 Hétköznap: 18.00-21.00 Munkaszüneti napokon: 08.0012.00

Állatorvos

Dr. Pardavi Andor 20/912-5514

Védőnő

Filinger Ferencné 20/349-5262

Családgondozó

Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 10.0011.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 11.)

Szociális gondozó

Bandicsné Ferencz Márta 20/321-2790

Falugazdász

Tájékoztatás A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit 2013. január 1-től a hulladékokról szóló 2012. CLXXXV. törvény szabályozza. A törvény - különböző határidőkkel - szigorú feltételeket állított fel a közszolgáltatás végzését ellátni kívánó gazdasági szereplők részére. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet eddig végző Zala-Depo Kft. tulajdonosa, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata az új jogszabályi feltételeket mérlegelve létrehozta a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, amely rendelkezik minden, jogszabályok által előírt engedéllyel és minősítéssel. Az új társaság feladata - a Zala Depo Kft. alvállalkozói segítségének igénybevételével - a közszolgáltatás megszervezése,

Háziorvos

ellátása. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelye azonos a Zala-Depo Kft-ével (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. út 26.). E változások okán 2014. július 1-től Kiskutas Önkormányzata - a képviselő-testület döntésének megfelelően - a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kftvel köt közszolgáltatási szerződést. A Zala Depo Kft. lakossággal kötött szerződései 2014. június 30. napjával megszűnnek, s az egyedi ügyfélszerződéseket 2014.

július 1. napjától a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. köti meg. A szolgáltatóváltás csupán az új szerződések megkötését teszi szükségessé, a szolgáltatás egyéb területén - hulladékszállítás gyakorisága, díja - változás nem lesz, a település közigazgatási területén a hulladékgyűjtési, szállítási, hulladékezelési feladatok teljes körű ellátását alvállalkozóként továbbra is a Zala Depo Kft. végzi. dr. Erdélyi Gábor, jegyző

Sóska Renáta 30/691-3664 páratlan hét szerda 9.05-10.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 63.)

Körzeti megbízott Dinnyés Péter 30/650-7501

Kiskutasi Kulturális Menedékház Számítógépszoba kedd: 16.00-19.00 péntek: 16.00-19.00 szombat: 17.00-19.00 vasárnap: 15.00-17.00 Könyvtár kedd: 16.00-19.00 csütörtök: 17.00-18.00 szombat: 16.00-19.00

Jegyző

Dr. Erdélyi Gábor ügyfélfogadás: Faluház (Kiskutas, Fő u.63.) péntek 09.00-10.00

Impresszum Kiadta: Kiskutas Község Önkormányzata Belső faluújság. Ingyenes. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! www.kiskutas.hu

Térfigyelő Kiskutas

2014/2

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Korszerűbb lett a Menedékház Június elején indult és a napokban záródott a Menedékház modernizációja. A teljes fűtéskorszerűsítést még további munkálatok is követik. A középületen 2007-ben kezdődött a felújítás első üteme, amit további korszerűsítések, tetőcsere, külső homlokzat felújítása követett. Az épület fűtését eddig fatüzelésű kazán biztosította. A kiegyensúlyozottabb, normál hőmérséklet biztosítása érdekében most új, a legmodernebb technikai paraméterekkel rendelkező, kitűnő hatékonysággal üzemelő gázrendszerű kazán került az épületbe. A fejlesztés tartalmazza a teljes fűtésrendszer megújulását, a fűtéscsövek cseréjét is. A megvalósításra az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak nyújtott támogatás révén kerülhetett sor. - Műszaki számítások és a szakemberek azt támasztották alá,

hogy az Imaház fűtésrendszerét tekintve érdemes meghagyni az egyedi gázfűtést, ugyanakkor a konvektorok itt is felújításra kerülnek még a fűtési szezon előtt – mondta el Halász

Gábor polgármester, hozzátéve: a korszerűsítés további eleme egy belső tisztasági festés elvégzése, emellett frissítésre kerül a Menedékház külső homlokzata is.

Bandics Jani jött Néhány héttel ezelőtt egy nagy viharban kidőlt a Menedékház régi kapuja. A probléma elhárítására Bandics János érkezett, és szakértelmének köszönhetően a kapu gyorsan a helyére kerül. Az eset kapcsán Halász Gábor polgármester a Térfigyelőnek elárulta, a tervek szerint 2015-ben a Menedékház előkertjének felújítása és a kerítés teljes cseréje is megtörténik.

Csapás utca rekonstrukciója A korábbi ígéreteknek megfelelően a napokban megkezdődik a Csapás utca felújítása. A település rossz állapotban lévő belterületi útjának rendbetétele várhatóan még ebben a hónapban be is fejeződik. – Korábban ezt a felújítást augusztusra ütemeztük, de a kivitelezővel zajlott sikeres egyeztetések folytán hamarabb is elkezdhetjük a munkát. A jelenlegi útfelújítás igénye már néhány éve felmerült. Tudni kell azt is, hogy az érintett szakaszt illetően tavaly vis maior igén�-

Nyári mese

nyel éltünk, amelyet a belügyi tárca el is fogadott. Számomra nagyon fontos állomás a Csapás utca rendezése. Így jövőre érdemes lesz a kiskutasi temető teljes felújításán, rendezésén munkálkodni, amelyhez már kész tervekkel rendelkezünk – fogalmazott Halász Gábor polgármester. Az esetleges forgalomkorlátozásról az érintett lakókat időben értesíteni fogja az önkormányzat, a kivitelezővel történt megállapodás értelmében a munkaterület átadása július 10-én történik.

Gyorshír Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy július 8-án a képviselő-testület döntött a falugondnok személyéről. Kiskutas Önkormányzata május 27-én írta ki a falugondnoki álláshelyre szóló pályázatot, a benyújtási határidő június 15-e volt. Összesen három érvényes pályázat érkezett, a falugondnokról tegnap zárt ülésen döntöttek a képviselők, és egyhangú szavazással Bandicsné Ferencz Mártát választották ki.

Egy madár ült a fán. A tölgy erejét nézve biztos helyen. A pillanat szép volt: a nyáresti napsugarak megcsillantak kecses szárnytollain, az ágról szétnézve lágy lankák simogatták tekintetét. Elegáns, sebes röptével, tanult légtornász mozdulataival az énekes könnyűszerrel gyűjtötte a bogarakat, földből kibúvó, figyelmetlen csúszómászókat, ha elrugaszkodott a megszokott ágról. Fészket nem rakott. A tölgy lombja oly buja volt, hogy nem lehetett áttekinteni, viszont hűs árnyat adott. A Nap haladt tova a horizonton és a madár egyszer csak látta: megkezdték az élősködők a szép tölgy derekát. Lejjebb röppent és csipegetni, szedegetni kezdte a törzsrombolókat, hátha megtizedeli őket, de azok csak sokasodtak. Aztán másnap az ágon dalolva újra nem látta a dús lombtól, mi történik lent. Egyszer fűrész hangja visított fel és hatalmas hideg robaj dúlta föl az erdőt. Az ág és a fa, amin a madár ült, vele együtt megmozdult. Az énekesmadár kapaszkodott a finom kéregbe, amíg ereje tartott, de a lomb dőlni kezdett és a Nap fénybe borította a tölgy gyökerét, ami korhadt, szenesedő csonkként fordult ki a földből. Mielőtt a hűséget jelentő ág, vele együtt a lomb és a fa a földre zuhant volna iszonyú súlyával, a kecses madár kitárta szárnyait és felemelkedett a pillanatnyi semmibe, a kék felé, az ég irányába, az erdő fölött maradva. Repül. Halász Gábor


Kiskutas

Térfigyelő

2014/2

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Kálócfai helyzetkép - zajlik a közműberuházás

„A főzés művészet - ez fogott meg igazán”

Május óta átmenetileg megszűnt a kálócfapusztai településrészre oly jellemző nyugalom, de minden bizonnyal a kellemetlenségek az ott élők elégedettségével záródnak majd. A Zalaegerszegen és környékén zajló ivóvízminőség-javító program rövid szakaszon ugyan, de Kiskutas-Kálócfapusztát is érinti. A májusban kezdődött közműberuházással jelentősen felbolydult a településrész, legfőképpen az időszakos forgalomkorlátozások miatt. - Nekünk nem okozott különösebb problémát, olyankor többnyire a felső utat használtuk, de a munkások figyelték a mozgásunkat, és mindig azonnal reagáltak, odébbálltak a gépekkel, ha kellett – számolt be tapasztalatairól ott lakóként Hausmann László, aki azt is elmondta, nagyon örülnek a körülmények várható javulásának, hiszen régóta várnak már az útfelújításra. Úgy tűnik, már nem kell so-

Nagy álom volt a szakács szakma Gál Ádám számára. A 17 éves kiskutasi fiatal jövőre végez a Páterdombi Szakképző Iskolában, és már komoly tervei vannak a jövőre nézve is. - Tetszik ez a munka. Szerintem a főzés művészet, ez fogott meg igazán benne, de nemcsak főzni, enni is nagyon szeretek – kezdi Ádám, amikor arról kérdezem, miért éppen a szakács szakmát választotta. – A suliba való bejutás nem volt olyan sima, sokat köszönhetek Halász Gábor polgármesternek, hogy végül sikerült – mondja, hozzátéve, úgy érzi bizonyí-

Fotó: dr. Erdélyi Gábor

A közműberuházás munkálatai következtében június 17-én kidőlt az egyik villanyoszlop. A kimozdult elemet másnapra helyreállították, s közben kiderült, nem volt jó az oszlop alapozása. Az eset kapcsán Halász Gábor polgármester úgy döntött, a későbbi, hasonló problémák elkerülése érdekében valamennyi kálócfapusztai oszlopot átvizsgáltatja.

káig várnia a Kálócfapusztán élőknek, hiszen, mint azt Halász Gábor polgármester a Térfigyelőnek elmondta, hosszas tárgyalások és alkuk eredményeként végül sikerült megállapodni az

közműberuházással érintett szakasz felújításáról. – Bízom abban, hogy a fejlesztések itt nem állnak meg. Jelenleg azon dolgozunk, hogy őszre egészen a bekötőútig elkészülhessen az aszfaltburkolattal

10+1 tipp a nyári betörések elkerülésére 1. Ne verjük nagy dobra, ha elutazunk! 2. Tartsunk rendet a portánkon, hogy ne tűnjön az ingatlan lakatlannak! 3. Az udvaron széthagyott holmik bevonzhatják a betörőt! 4. Helyezzünk el mozgásérzékelőket a kertben! 5. Szerezzünk be riasztót, vagy távfelügyeletre bekötött riasztórendszert! 6. Lássuk el mechanikai védelemmel és mindig zárjuk a nyílászárókat! 7. Az emeleti ablakoknál is ügyeljünk a fákra, teraszokra, ahonnan bárki bemászhat! 8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő alatt, akkor 2

sem, ha a strandra megyünk! 9. Használjunk időzített kapcsolós fényforrást, hogy úgy tűnjön, otthon vagyunk! 10. Kérjük a szomszédok segítségét (postaláda ürítés, szemétszállítás, fűnyírás, odafigyelés)! +1. Amennyiben mégis megtörténik a baj, haladéktalanul értesítsük a 112-es segélyhívón a rendőrséget! Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

ellátott út. Ezzel az útfelújítás eredetileg későbbre ígért, harmadik ütemét is teljesíteni tudjuk még az idei évben – tette hozzá Halász Gábor polgármester.

tott, megállta a helyét. Már a gyakorlati időt tölti, jövőre végez, és munka mellett még szeretne továbbtanulni, érettségin vagy egy másik szakmán gondolkodik. Szóba jött például a pincér szakma. A külföldi munkavállalás lehetősége is felvetődött, de pályakezdőként vagy legalább öt év gyakorlattal érdemes külföldre menni. - Mivel a nyelvtudásom még nem érzem megfelelőnek, előbb tapasztalatot akarok szerezni itthon, és majd meglátjuk, hogyan tovább – mondja Ádám. A fiatal elárulja még, jó dolog, hogy otthon is be tud

segíteni, igaz, édesanyja olyankor nincs elragadtatva a konyhában uralkodó állapotoktól, de ő lelkes, és ez mindennél fontosabb.

Bővül a nagykutasi óvoda Szeptembertől új csoporttal bővül a nagykutasi óvoda. A döntést a megnövekedett gyermeklétszám és a következő három évre vonatkozó számítások alapozták meg. Némethné Dervalics Éva óvodavezető a Térfigyelőnek elmondta, jelenleg 3 kiskutasi gyermek jár az intézménybe, ez a szám szeptembertől várhatóan további két fővel emelkedik. A jelenleg egy csoporttal működő óvoda szeptembertől két

csoporttal folytatja a már megszokott, magas színvonalú nevelő munkát. – Az óvoda két csoportra történő bővítése lehetőséget biztosít a 2,5 éves gyermekek felvételére. Emellett az intézmény felkészül a 2015. szeptember 1-től életbe lépő változásra is, hiszen ettől az időponttól minden 3. életévét betöltött gyermeknek kötelező lesz az óvodai nevelés – mondta el az óvodavezető. Némethné Dervalics Éva hozzátette, jóllehet a

2014/15-ös nevelési évre már lezárult a beíratás, még van mód további gyermekek felvételére. Halász Gábor polgármester a bővítés kapcsán megjegyezte, a hamarosan elinduló falugondnoki szolgálat is jelentősen megkönnyíti majd a kisgyermekes szülők helyzetét, hiszen igény esetén szeptembertől az óvodás gyermekek szállításában is közreműködik a kiskutasi falugondnok.

Átszervezésről döntött a megyéspüspök Június 21-én jelentette be dr. Veres András megyéspüspök a 2014. augusztus 1-jétől lelkipásztorokatés lelkipásztori állomáshelyeket érintő átszervezéseket. A változások a kiskutasi filiát is érintik. Dr. Veres András döntése értelmében Kiss György zalaegerszegi börtönlelkész – felmentve eddigi megbízatásából – a novai Nagyboldogasszony Plébánia plébániai kormányzója lesz. Gyöngyös Balázs

sárvári káplán a Zalaegerszegi Büntetés-végrehajtási Intézet börtönlelkészeként, valamint a bagodi Szent István király Plébánia kisegítő lelkészeként Nagykutas és Kiskutas filiák lelkipásztoraként végzi további szolgálatát. A változások kapcsán egyelőre annyi bizonyos, hogy Gyöngyös Balázs káplán a nagykutasi lelkészlakásban fog lakni, fő tevékenysége a börtönlelkészi munka lesz, akárcsak elődjének Kiss György atyának.

Gyöngyös Balázs 1982-ben született Kőszegen, általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd Sárváron tanult vendéglátást. Húszévesen döntött a papi hivatás mellett, a papi szemináriumot Győrben végezte. 2009. június 20-án szentelte pappá az egyházmegye főpásztora, dr. Veres András. Gyöngyös Balázs a papi szolgálatot 2009-ben Pákán kezdte, ahonnan 2012-ben Sárvárra helyezték.

Ádám kedvenc receptje: Milánói sertésborda Hozzávalók: 8 szelet kicsontozott sertéskaraj, 1 kis fej vöröshagyma, ½ liter ketchup, 20 dkg sonka, 20 dkg gomba, 1/2 kg spagetti tészta, kakukkfű, oregánó, bazsalikom, kevés só, olaj, 10 dkg reszelt sajt, liszt, zsemlemorzsa, 1 tojás. A finomra vágott hagymát az olajon lefonnyasztjuk, majd hozzáadjuk a kockára vágott sonkát, a cikkekre vágott gombát, és hagyjuk kicsit pirulni. Hozzáöntjük a ketchupot, a kakukkfűvel, oregánóval és bazslikommal fűszerezzük. A ragut készre főzzük. A kivert, megsózott hússzeleteket lisztbe, tojásba, majd reszelt sajttal összekevert zsemlemorzsába forgatjuk, majd kisütjük. A spagetti tésztát sós vízben kifőzzük. Kétféleképpen tálalhatjuk: a hússzeleteket a kész tészta tetejére fektetjük, és az egészet a raguval leöntjük, vagy a tésztát a raguval összekeverjük, és a hús�szeleteket ennek tetejére fektetjük.

Viccek - Éjjel az anyósoddal álmodtam. - És mit mondott? - Semmit. - Akkor az nem ő volt. *** - Elnézést, megmondaná, melyik a túloldal? - Az ott szemben. - Hát most már tényleg meghülyülök! Onnan meg ideküldtek! *** A strandon megszólal a hangosbemondó: - Achtung! Achtung! Egy német kisfiú várja a szüleit a gyerekmedencénél. 3


Kiskutas

Térfigyelő

2014/2

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Kálócfai helyzetkép - zajlik a közműberuházás

„A főzés művészet - ez fogott meg igazán”

Május óta átmenetileg megszűnt a kálócfapusztai településrészre oly jellemző nyugalom, de minden bizonnyal a kellemetlenségek az ott élők elégedettségével záródnak majd. A Zalaegerszegen és környékén zajló ivóvízminőség-javító program rövid szakaszon ugyan, de Kiskutas-Kálócfapusztát is érinti. A májusban kezdődött közműberuházással jelentősen felbolydult a településrész, legfőképpen az időszakos forgalomkorlátozások miatt. - Nekünk nem okozott különösebb problémát, olyankor többnyire a felső utat használtuk, de a munkások figyelték a mozgásunkat, és mindig azonnal reagáltak, odébbálltak a gépekkel, ha kellett – számolt be tapasztalatairól ott lakóként Hausmann László, aki azt is elmondta, nagyon örülnek a körülmények várható javulásának, hiszen régóta várnak már az útfelújításra. Úgy tűnik, már nem kell so-

Nagy álom volt a szakács szakma Gál Ádám számára. A 17 éves kiskutasi fiatal jövőre végez a Páterdombi Szakképző Iskolában, és már komoly tervei vannak a jövőre nézve is. - Tetszik ez a munka. Szerintem a főzés művészet, ez fogott meg igazán benne, de nemcsak főzni, enni is nagyon szeretek – kezdi Ádám, amikor arról kérdezem, miért éppen a szakács szakmát választotta. – A suliba való bejutás nem volt olyan sima, sokat köszönhetek Halász Gábor polgármesternek, hogy végül sikerült – mondja, hozzátéve, úgy érzi bizonyí-

Fotó: dr. Erdélyi Gábor

A közműberuházás munkálatai következtében június 17-én kidőlt az egyik villanyoszlop. A kimozdult elemet másnapra helyreállították, s közben kiderült, nem volt jó az oszlop alapozása. Az eset kapcsán Halász Gábor polgármester úgy döntött, a későbbi, hasonló problémák elkerülése érdekében valamennyi kálócfapusztai oszlopot átvizsgáltatja.

káig várnia a Kálócfapusztán élőknek, hiszen, mint azt Halász Gábor polgármester a Térfigyelőnek elmondta, hosszas tárgyalások és alkuk eredményeként végül sikerült megállapodni az

közműberuházással érintett szakasz felújításáról. – Bízom abban, hogy a fejlesztések itt nem állnak meg. Jelenleg azon dolgozunk, hogy őszre egészen a bekötőútig elkészülhessen az aszfaltburkolattal

10+1 tipp a nyári betörések elkerülésére 1. Ne verjük nagy dobra, ha elutazunk! 2. Tartsunk rendet a portánkon, hogy ne tűnjön az ingatlan lakatlannak! 3. Az udvaron széthagyott holmik bevonzhatják a betörőt! 4. Helyezzünk el mozgásérzékelőket a kertben! 5. Szerezzünk be riasztót, vagy távfelügyeletre bekötött riasztórendszert! 6. Lássuk el mechanikai védelemmel és mindig zárjuk a nyílászárókat! 7. Az emeleti ablakoknál is ügyeljünk a fákra, teraszokra, ahonnan bárki bemászhat! 8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő alatt, akkor 2

sem, ha a strandra megyünk! 9. Használjunk időzített kapcsolós fényforrást, hogy úgy tűnjön, otthon vagyunk! 10. Kérjük a szomszédok segítségét (postaláda ürítés, szemétszállítás, fűnyírás, odafigyelés)! +1. Amennyiben mégis megtörténik a baj, haladéktalanul értesítsük a 112-es segélyhívón a rendőrséget! Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

ellátott út. Ezzel az útfelújítás eredetileg későbbre ígért, harmadik ütemét is teljesíteni tudjuk még az idei évben – tette hozzá Halász Gábor polgármester.

tott, megállta a helyét. Már a gyakorlati időt tölti, jövőre végez, és munka mellett még szeretne továbbtanulni, érettségin vagy egy másik szakmán gondolkodik. Szóba jött például a pincér szakma. A külföldi munkavállalás lehetősége is felvetődött, de pályakezdőként vagy legalább öt év gyakorlattal érdemes külföldre menni. - Mivel a nyelvtudásom még nem érzem megfelelőnek, előbb tapasztalatot akarok szerezni itthon, és majd meglátjuk, hogyan tovább – mondja Ádám. A fiatal elárulja még, jó dolog, hogy otthon is be tud

segíteni, igaz, édesanyja olyankor nincs elragadtatva a konyhában uralkodó állapotoktól, de ő lelkes, és ez mindennél fontosabb.

Bővül a nagykutasi óvoda Szeptembertől új csoporttal bővül a nagykutasi óvoda. A döntést a megnövekedett gyermeklétszám és a következő három évre vonatkozó számítások alapozták meg. Némethné Dervalics Éva óvodavezető a Térfigyelőnek elmondta, jelenleg 3 kiskutasi gyermek jár az intézménybe, ez a szám szeptembertől várhatóan további két fővel emelkedik. A jelenleg egy csoporttal működő óvoda szeptembertől két

csoporttal folytatja a már megszokott, magas színvonalú nevelő munkát. – Az óvoda két csoportra történő bővítése lehetőséget biztosít a 2,5 éves gyermekek felvételére. Emellett az intézmény felkészül a 2015. szeptember 1-től életbe lépő változásra is, hiszen ettől az időponttól minden 3. életévét betöltött gyermeknek kötelező lesz az óvodai nevelés – mondta el az óvodavezető. Némethné Dervalics Éva hozzátette, jóllehet a

2014/15-ös nevelési évre már lezárult a beíratás, még van mód további gyermekek felvételére. Halász Gábor polgármester a bővítés kapcsán megjegyezte, a hamarosan elinduló falugondnoki szolgálat is jelentősen megkönnyíti majd a kisgyermekes szülők helyzetét, hiszen igény esetén szeptembertől az óvodás gyermekek szállításában is közreműködik a kiskutasi falugondnok.

Átszervezésről döntött a megyéspüspök Június 21-én jelentette be dr. Veres András megyéspüspök a 2014. augusztus 1-jétől lelkipásztorokatés lelkipásztori állomáshelyeket érintő átszervezéseket. A változások a kiskutasi filiát is érintik. Dr. Veres András döntése értelmében Kiss György zalaegerszegi börtönlelkész – felmentve eddigi megbízatásából – a novai Nagyboldogasszony Plébánia plébániai kormányzója lesz. Gyöngyös Balázs

sárvári káplán a Zalaegerszegi Büntetés-végrehajtási Intézet börtönlelkészeként, valamint a bagodi Szent István király Plébánia kisegítő lelkészeként Nagykutas és Kiskutas filiák lelkipásztoraként végzi további szolgálatát. A változások kapcsán egyelőre annyi bizonyos, hogy Gyöngyös Balázs káplán a nagykutasi lelkészlakásban fog lakni, fő tevékenysége a börtönlelkészi munka lesz, akárcsak elődjének Kiss György atyának.

Gyöngyös Balázs 1982-ben született Kőszegen, általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd Sárváron tanult vendéglátást. Húszévesen döntött a papi hivatás mellett, a papi szemináriumot Győrben végezte. 2009. június 20-án szentelte pappá az egyházmegye főpásztora, dr. Veres András. Gyöngyös Balázs a papi szolgálatot 2009-ben Pákán kezdte, ahonnan 2012-ben Sárvárra helyezték.

Ádám kedvenc receptje: Milánói sertésborda Hozzávalók: 8 szelet kicsontozott sertéskaraj, 1 kis fej vöröshagyma, ½ liter ketchup, 20 dkg sonka, 20 dkg gomba, 1/2 kg spagetti tészta, kakukkfű, oregánó, bazsalikom, kevés só, olaj, 10 dkg reszelt sajt, liszt, zsemlemorzsa, 1 tojás. A finomra vágott hagymát az olajon lefonnyasztjuk, majd hozzáadjuk a kockára vágott sonkát, a cikkekre vágott gombát, és hagyjuk kicsit pirulni. Hozzáöntjük a ketchupot, a kakukkfűvel, oregánóval és bazslikommal fűszerezzük. A ragut készre főzzük. A kivert, megsózott hússzeleteket lisztbe, tojásba, majd reszelt sajttal összekevert zsemlemorzsába forgatjuk, majd kisütjük. A spagetti tésztát sós vízben kifőzzük. Kétféleképpen tálalhatjuk: a hússzeleteket a kész tészta tetejére fektetjük, és az egészet a raguval leöntjük, vagy a tésztát a raguval összekeverjük, és a hús�szeleteket ennek tetejére fektetjük.

Viccek - Éjjel az anyósoddal álmodtam. - És mit mondott? - Semmit. - Akkor az nem ő volt. *** - Elnézést, megmondaná, melyik a túloldal? - Az ott szemben. - Hát most már tényleg meghülyülök! Onnan meg ideküldtek! *** A strandon megszólal a hangosbemondó: - Achtung! Achtung! Egy német kisfiú várja a szüleit a gyerekmedencénél. 3


Térfigyelő

Közérdekű információk

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Dr. Gergye Ferenc 92/311-160, 92/596-856, 20/941-7827

Megkérdeztük a polgármestert Térfigyelő: - Lesz idén falunap Kiskutason? Halász Gábor polgármester: - Igen, az időpont eldőlt: augusztus 16-án tartunk egy mértéktartó falunapot. A programok végelegesítése zajlik, erről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Térfigyelő: - Kiskutas élt a diákmunka lehetőségével? Halász Gábor polgármester: - Minden lehetőséget megragadunk a foglalkoztatás terén, legyen szó közmunkaprogramról, vagy jelen esetben a diákok nyári munkához jutását segítő akcióról. Idén két diák foglalkoztatására nyertünk támogatást, egy hónap időtartamra. Ezen kívül mindig ügyelek arra, hogy a munkát keresők lehetőséget kapjanak az elsődleges munkaerőpiacon, ha tudok, segítek elhelyezkedni.

Térfigyelő: - Igaz, hogy Gecsegné Rozikánál lakik? Halász Gábor polgármester: Igaz. Térfigyelő: - Néhány hete egy bulvárlapban olvastunk többször önnel is kapcsolatos, negatív írásokat. Mit kíván erre reagálni? Halász Gábor polgármester: - Semmit. Annyira primitív és szánalmas az egész, hogy eszembe sem jutott reagálni a lapnak, ráadásul a mögöttes „rugókat” is ismerem. Ilyen pályán nem „játszom”. A harmadik eset után meg kellett tennem a szükséges lépéseket. Egyébként ezt meg kellett szoknom, 1998 óta irkálnak mindent velem kapcsolatban, megannyi bolond közreműködésével. Kitekintve pedig látható, hogy októberig nem nyugszik le az ország, minden lehetek a szennylapokban, ezt bírni

kell. Az úszómester ne csodálkozzon, ha vizes lesz. Térfigyelő: - Hova készül nyaralni? Halász Gábor polgármester: - Eddig nem volt időm, és tervben sincs, pedig jó lenne. Jelenleg két útfelújítás háttérmunkája zajlik, készítjük elő a csapadékvíz-elvezetési munkálatokkal kapcsolatos dokumentációt és ügyeket. Menedékház fűtéskorszerűsítés is volt, hamarosan lesz a műszaki átadás, sok dolog volt a falugondnoki szolgálat ügyeivel, és még a Csapás utca felújítás is folyik. Ráadásul a fennmaradó időben állítom össze az őszi műsortematikát a Helikon Rádióban, ahol egy nagy átszervezés van folyamatban és még budapesti feladatokat is meg kell oldani, szóval ez a nyár biztos nem a pihenés időszaka lesz.

4

Orvosi ügyelet

(Zalaegerszeg, Botffy u. 1.) 92/311-280 Hétköznap: 16.00-08.00 Munkaszüneti napokon: 08.0008.00

Fogorvos

Dr. Zorn Attila (Zalaegerszeg, Zárda u. 15.) 92/327-033

Fogorvosi ügyelet

Dr. Pallós Marcell (Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17.) 92/314-329 Hétköznap: 18.00-21.00 Munkaszüneti napokon: 08.0012.00

Állatorvos

Dr. Pardavi Andor 20/912-5514

Védőnő

Filinger Ferencné 20/349-5262

Családgondozó

Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 10.0011.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 11.)

Szociális gondozó

Bandicsné Ferencz Márta 20/321-2790

Falugazdász

Tájékoztatás A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit 2013. január 1-től a hulladékokról szóló 2012. CLXXXV. törvény szabályozza. A törvény - különböző határidőkkel - szigorú feltételeket állított fel a közszolgáltatás végzését ellátni kívánó gazdasági szereplők részére. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet eddig végző Zala-Depo Kft. tulajdonosa, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata az új jogszabályi feltételeket mérlegelve létrehozta a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, amely rendelkezik minden, jogszabályok által előírt engedéllyel és minősítéssel. Az új társaság feladata - a Zala Depo Kft. alvállalkozói segítségének igénybevételével - a közszolgáltatás megszervezése,

Háziorvos

ellátása. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelye azonos a Zala-Depo Kft-ével (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. út 26.). E változások okán 2014. július 1-től Kiskutas Önkormányzata - a képviselő-testület döntésének megfelelően - a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kftvel köt közszolgáltatási szerződést. A Zala Depo Kft. lakossággal kötött szerződései 2014. június 30. napjával megszűnnek, s az egyedi ügyfélszerződéseket 2014.

július 1. napjától a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. köti meg. A szolgáltatóváltás csupán az új szerződések megkötését teszi szükségessé, a szolgáltatás egyéb területén - hulladékszállítás gyakorisága, díja - változás nem lesz, a település közigazgatási területén a hulladékgyűjtési, szállítási, hulladékezelési feladatok teljes körű ellátását alvállalkozóként továbbra is a Zala Depo Kft. végzi. dr. Erdélyi Gábor, jegyző

Sóska Renáta 30/691-3664 páratlan hét szerda 9.05-10.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 63.)

Körzeti megbízott Dinnyés Péter 30/650-7501

Kiskutasi Kulturális Menedékház Számítógépszoba kedd: 16.00-19.00 péntek: 16.00-19.00 szombat: 17.00-19.00 vasárnap: 15.00-17.00 Könyvtár kedd: 16.00-19.00 csütörtök: 17.00-18.00 szombat: 16.00-19.00

Jegyző

Dr. Erdélyi Gábor ügyfélfogadás: Faluház (Kiskutas, Fő u.63.) péntek 09.00-10.00

Impresszum Kiadta: Kiskutas Község Önkormányzata Belső faluújság. Ingyenes. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! www.kiskutas.hu

Térfigyelő Kiskutas

2014/2

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Korszerűbb lett a Menedékház

Nyári mese

Június elején indult és a napokban záródott a Menedékház modernizációja. A teljes fűtéskorszerűsítést még további munkálatok is követik. A középületen 2007-ben kezdődött a felújítás első üteme, amit további korszerűsítések, tetőcsere, külső homlokzat felújítása követett. Az épület fűtését eddig fatüzelésű kazán biztosította. A kiegyensúlyozottabb, normál hőmérséklet biztosítása érdekében most új, a legmodernebb technikai paraméterekkel rendelkező, kitűnő hatékonysággal üzemelő gázrendszerű kazán került az épületbe. A fejlesztés tartalmazza a teljes fűtésrendszer megújulását, a fűtéscsövek cseréjét is. A megvalósításra az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak nyújtott támogatás révén kerülhetett sor. - Műszaki számítások és a szakemberek azt támasztották alá,

Egy madár ült a fán. A tölgy erejét nézve biztos helyen. A pillanat szép volt: a nyáresti napsugarak megcsillantak kecses szárnytollain, az ágról szétnézve lágy lankák simogatták tekintetét. Elegáns, sebes röptével, tanult légtornász mozdulataival az énekes könnyűszerrel gyűjtötte a bogarakat, földből kibúvó, figyelmetlen csúszómászókat, ha elrugaszkodott a megszokott ágról. Fészket nem rakott. A tölgy lombja oly buja volt, hogy nem lehetett áttekinteni, viszont hűs árnyat adott. A Nap haladt tova a horizonton és a madár egyszer csak látta: megkezdték az élősködők a szép tölgy derekát. Lejjebb röppent és csipegetni, szedegetni kezdte a törzsrombolókat, hátha megtizedeli őket, de azok csak sokasodtak. Aztán másnap az ágon dalolva újra nem látta a dús lombtól, mi történik lent. Egyszer fűrész hangja visított fel és hatalmas hideg robaj dúlta föl az erdőt. Az ág és a fa, amin a madár ült, vele együtt megmozdult. Az énekesmadár kapaszkodott a finom kéregbe, amíg ereje tartott, de a lomb dőlni kezdett és a Nap fénybe borította a tölgy gyökerét, ami korhadt, szenesedő csonkként fordult ki a földből. Mielőtt a hűséget jelentő ág, vele együtt a lomb és a fa a földre zuhant volna iszonyú súlyával, a kecses madár kitárta szárnyait és felemelkedett a pillanatnyi semmibe, a kék felé, az ég irányába, az erdő fölött maradva. Repül. Halász Gábor

hogy az Imaház fűtésrendszerét tekintve érdemes meghagyni az egyedi gázfűtést, ugyanakkor a konvektorok itt is felújításra kerülnek még a fűtési szezon előtt – mondta el Halász

Bandics Jani jött Néhány héttel ezelőtt egy nagy viharban kidőlt a Menedékház régi kapuja. A probléma elhárítására Bandics János érkezett, és szakértelmének köszönhetően a kapu gyorsan a helyére kerül. Az eset kapcsán Halász Gábor polgármester a Térfigyelőnek elárulta, a tervek szerint 2015-ben a Menedékház előkertjének felújítása és a kerítés teljes cseréje is megtörténik.

Csapás utca rekonstrukciója A korábbi ígéreteknek megfelelően a napokban megkezdődik a Csapás utca felújítása. A település rossz állapotban lévő belterületi útjának rendbetétele várhatóan még ebben a hónapban be is fejeződik. – Korábban ezt a felújítást augusztusra ütemeztük, de a kivitelezővel zajlott sikeres egyeztetések folytán hamarabb is elkezdhetjük a munkát. A jelenlegi útfelújítás igénye már néhány éve felmerült. Tudni kell azt is, hogy az érintett szakaszt illetően tavaly vis maior igén�-

Gábor polgármester, hozzátéve: a korszerűsítés további eleme egy belső tisztasági festés elvégzése, emellett frissítésre kerül a Menedékház külső homlokzata is.

nyel éltünk, amelyet a belügyi tárca el is fogadott. Számomra nagyon fontos állomás a Csapás utca rendezése. Így jövőre érdemes lesz a kiskutasi temető teljes felújításán, rendezésén munkálkodni, amelyhez már kész tervekkel rendelkezünk – fogalmazott Halász Gábor polgármester. Az esetleges forgalomkorlátozásról az érintett lakókat időben értesíteni fogja az önkormányzat, a kivitelezővel történt megállapodás értelmében a munkaterület átadása július 10-én történik.

Gyorshír Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy július 8-án a képviselő-testület döntött a falugondnok személyéről. Kiskutas Önkormányzata május 27-én írta ki a falugondnoki álláshelyre szóló pályázatot, a benyújtási határidő június 15-e volt. Összesen három érvényes pályázat érkezett, a falugondnokról tegnap zárt ülésen döntöttek a képviselők, és egyhangú szavazással Bandicsné Ferencz Mártát választották ki.

Profile for Horváth Sanyi

Térfigyelő 2014. 2. szám  

Térfigyelő Kiskutas

Térfigyelő 2014. 2. szám  

Térfigyelő Kiskutas

Advertisement