__MAIN_TEXT__

Page 1

Térfigyelő

Közérdekű információk

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Háziorvos

Dr. Gergye Ferenc 92/311-160, 92/596-856, 20/941-7827

Kiskutas jól gazdálkodott dékház is, - nem véletlenül, mert a következő polgármesteri ciklus egyik terve szerint a kulturális funkciók teljes egészében ebbe az épületbe költöznek a faluházból. Mindemellett elképzelhető, hogy végleges megoldást találunk a csapadékvíz-elvezetési gondokra is a Fő utca és a Fácánkert utca találkozásánál, ami egy visszatérő, környezeti adottságainkból fakadó probléma – tette hozzá a polgármester.

Orvosi ügyelet

- Kis önkormányzatként úgy vészeltük át a gazdasági válságot, hogy a számos megvalósult fejlesztés mellett sem halmoztunk fel adósságot, így az államnak nem kellett tőlünk adósságot átvállalnia – fogalmazott Halász Gábor polgármester, aki elárulta, ennek eredményeként a Kormány Kiskutast jelentős anyagi támogatásban részesítette. Kiskutas Község

Önkormányzat Képviselőtestülete a legutóbbi testületi ülés alkalmával elfogadta a polgármester javaslatát, és előzetesen döntött a többletforrás ésszerű felhasználásáról. Eszerint a meglévő középületek további modernizációja valósulhat meg a támogatás révén. - Apróbb, de nagyon fontos javításokat végezhetünk el a Faluházon, a nyár folyamán, és tovább korszerűsödik a Mene-

A kétezer lélekszám alatti települések közül országosan 1017, Zala megyében összesen 135 önkormányzat részesült az adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek nyújtott fejlesztési támogatásban. Vigh László országgyűlési képviselő két cikluson át az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottságának tagjaként jelentős szerepet vállalt mindebben. – Egyike voltam azoknak az élharcosoknak, akik

kiálltak az ügy mellett. Úgy véltük, meg kell szabadítani az önkormányzatokat az adósságaiktól, ugyanakkor meg kell jutalmazni azokat a településeket, amelyek jól gazdálkodtak. A mostani támogatás közkívánat volt, hiszen úgy igazságos, ha nem csupán azokat segítjük, akik eladósodtak, a jól gazdálkodó önkormányzatok is megérdemlik a segítséget. Ez utóbbi települések között van Kiskutas is. Úgy vélem, ezzel a támogatással biztosított a falu jövője, a település jó úton

halad, jó gazdasági helyzetet teremt ez a most nyújtott forrás a folytatáshoz – osztotta meg véleményét a Térfigyelővel Vigh László.

Állatorvos

<folytatás a címoldalról

4

mányzat ezt megelégelte, vizsgálatot indít ebben az ügyben. Ezúton is nyomatékosan kérem a lakosságot, hogy e konténerbe csak és kizárólag a temető területén keletkezett zöldhulladékot helyezze el. Amennyiben ezzel ellenkezőt lát, tapasztal bárki, haladéktalanul hívja az 564-024-es hivatali telefonszámot. Térfigyelő: Igaz, hogy térfigyelő-rendszer telepítésének tervein dolgozik? Halász Gábor: Igaz, de ennek tervezési, pályázati és kivitelezési munkálatai az ősszel kerülnek napirendre. Térfigyelő: Új képviselő került a testületbe az ősz folyamán. Hogyan alakul a közös munka?

Fogorvos

Dr. Zorn Attila (Zalaegerszeg, Zárda u. 15.) 92/327-033

Fogorvosi ügyelet

Dr. Pallós Marcell (Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17.) 92/314-329 Hétköznap: 18.00-21.00 Munkaszüneti napokon: 08.0012.00 Dr. Pardavi Andor 20/912-5514

Védőnő

Filinger Ferencné 20/349-5262

Családgondozó

Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 10.0011.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 11.)

Szociális gondozó

Bandicsné Ferencz Márta 20/321-2790

Falugazdász

Sóska Renáta 30/691-3664 páratlan hét szerda 9.05-10.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 63.)

Körzeti megbízott

Megkérdeztük a polgármestert Térfigyelő: Ha a faluháznál munkálatok várhatók a nyár folyamán, mi lesz így a Csapás utca felújításával? Halász Gábor: A nyáron és ősszel több fejlesztés fog egy időben zajlani Kiskutason, ez nem befolyásolja a korábbi terveket, teljes mértékben készen állunk arra, hogy a Csapás utcában tervezett útfelújítást megvalósítsuk. Térfigyelő: Mi az oka, hogy ilyen gyorsan megtelik a temetői konténer? Halász Gábor: Sajnos többen háztartási hulladékot helyeznek el az egyébként nem erre szolgáló konténerben, sőt nem egy esetben veszélyes hulladékot (autógumit) is találtunk a szemétlerakóban. Az önkor-

(Zalaegerszeg, Botffy u. 1.) 92/311-280 Hétköznap: 16.00-08.00 Munkaszüneti napokon: 08.0008.00

Dinnyés Péter 30/650-7501

Halász Gábor: Korrekt, gyors, pontos munka folyik továbbra is. Az esetleges bizalmatlanságot a tények feloldják. Térfigyelő: Legutóbbi interjújában azt mondta, keresi a lehetőségét annak, hogy ne csak munkavégzés alkalmával tartózkodjon Kiskutason, ne csak a nagykutasi hivatalra korlátozódjon ittléte. Igaz az, hogy erre talált megoldást? Halász Gábor: Most csak annyit mondanék erre: igaz. Térfigyelő: Mit szól a választási eredményhez? Halász Gábor: A választáson résztvevő emberek egyértelműen döntöttek, a 2/3-os többség stabil kormányzást jelenthet.

Kiskutasi Kulturális Menedékház Számítógépszoba kedd: 16.00-19.00 péntek: 16.00-19.00 szombat: 17.00-19.00 vasárnap: 15.00-17.00 Könyvtár kedd: 16.00-19.00 csütörtök: 17.00-18.00 szombat: 16.00-19.00

Jegyző

Dr. Erdélyi Gábor ügyfélfogadás: Faluház (Kiskutas, Fő u.63.) péntek 09.00-10.00

Impresszum Kiadta: Kiskutas Község Önkormányzata Belső faluújság. Ingyenes. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! www.kiskutas.hu

Térfigyelő Kiskutas

2014/1

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Itt is bizonyítani kell Kiskutas önkormányzata az egyik legintenzívebben veszi ki részét az aktuális közmunkaprogramokból. Minden adódó lehetőséget kihasznál a faluvezetés e téren is, hiszen tudja: az így nyújtott segítség egyben haszon is a településnek. Jó az álláskeresőknek, illetve az elsődleges munkaerőpiacról kisodródott embereknek, jó a falunak is, mert az adódó közfeladatokat el kell végezni. A korábbi évek gyakorlatához igazodva idén is a falukép javítására, a rendezett utcakép kialakítására, fenntartására és az önkormányzat tulajdonában lévő épületek karbantartására, takarítására helyben élő, munkakereső, egyéb munkát nem találó személyeket alkalmaz a település. Menynyire hatékony és hasznos mindez a falu számára? Jobbe munkából megélni, mint segélyen tengődni? Halász Gábor polgármesterrel és a programban részvevőkkel beszélgettünk.

A polgármester nyolcéves tapasztalatait osztja meg, miközben a szokásos szerda reggeli eligazításra érkezünk a Faluházhoz. - Amióta a baromfi megszűnt - ennek már legalább hat éve azóta felváltva közmunkán és segélyen élek – kezdi Karáth János Pálné, akitől megtudjuk, többnyire a takarítás, a buszmegállók rendbetétele, a szemetesek ürítése tartozik a feladatai közé, de természetesen füvet is nyír, ha éppen arra van szükség. Az

Lapindító

álláskeresést feladta, az aktív munkaerőpiacon történő elhelyezkedés lehetőségében már nem bízik, nem is tudja, fölvennék-e még valahova, közfoglalkoztatottként viszont szívesen dolgozik. – Mindig jöttem, ha volt lehetőség az önkormányzatnál dolgozni, és remélem, ezután is lesz. Mindenesetre jobb munkáért pénzt kapni, mint magában a segélyt, bár a fizetés lehetne több is – jegyzi meg mellékesen. ...folyatatás a 3. oldalon (Jó a falunak... címmel)

Károk helyreállítása a Csapás utcában Előző számunkban adtunk hírt arról, hogy befejeződött a kálócfapusztai út legrosszabb és egyben legmeredekebb szakaszának felújítása. Ez azonban az utak rendbetételének csak az első üteme volt, az útfelújítások a nyáron folytatódnak. A tavalyi nagy esőzések, a lezúduló jelentős men�nyiségű csapadék komoly károkat okozott a Csapás ut-

cában. A rekonstrukcióra vis maior támogatást igényelt és nyert a település. A megítélt támogatást az önkormányzat jelentős önerővel egészíti ki, így lehetőség nyílik az utca teljes szakaszának rendbetételére. A munkálatok várhatóan a nyár elején kezdődnek meg, az önkormányzat már megállapodott a kivitelezővel. - Nem ígértem erre a ciklusra Kálócfapusztán a teljes rend-

betételt, de elképzelhető, hogy a Kiskutas-Kispáli között zajló ivóvíz-fejlesztési közműberuházás kapcsán még erre is lehetőség nyílik – mondta a további tervek kapcsán Halász Gábor polgármester, aki a jelenleg is zajló tárgyalások sikerességét szem előtt tartva a részletekről egyelőre többet nem árult el a Térfigyelőnek.

Az enyhe telet a vándormadarak már ősszel érezték. Egy részük kockáztatott, maradt itthon, a másik részük elrepült, biztosra ment. Mi emberek, csodálattal szemléljük ezt a tökéletes rendszert, miközben észre sem vesszük, hogy lezáródott az ég felé tekintő szemünk. Néhányunk hamis hírnököknek hisz, nem a tapasztalatnak, néhányunk elzárja antennáit a tiszta jelektől. Figyelnünk kellene. Látni, nem csak nézni. A verőfényes tavasz, a Húsvét áldása esélyt adhat a tisztánlátáshoz, felszínre törhet a tettek igazsága, a valóság elsöprő bizonyossága. A tavasz szívünkbe lopja majd a Halász Gábor lét örömét.

Kiskutas jól gazdálkodott Kiskutas község részéről a Magyar Államnak nem kellett adósságot átvállalnia, ezért az elmúlt időszakban végbement adósságkonszolidációból a település kimaradt. Ennek értelmében Kiskutas kedvezményezettjévé vált a belügyminiszter 10/2014. (II.19.) BM rendeletének, amely az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szól. Halász Gábor polgármester 2014. március 27-én írta alá az erről szóló támogatási szerződést a Magyar Államkincstár zalaegerszegi irodájában. (forrás: kiskutas.hu) folytatás a 4. oldalon >


Kiskutas

Térfigyelő

2014/1

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Jó a falunak, jó az álláskeresőknek

Régi álom válhat valóra Sok kiskutasi ember láthatta a falun áthaladó, más település felségjelével ellátott falugondnoki autókat vagy kisbuszokat, majd’ tíz éven keresztül. Mondogatták néhányan, de jó lenne, ha egyszer Kiskutasnak is lenne saját szolgálata. 2006 után a polgármesteri ciklusprogramok csak érintve említették a falugondnoki szolgálat kialakításának törekvését, hiszen ezernyi fontosabb fejlesztenivaló van: hogy lenne a legfontosabb dolog ez, amikor szinte romokban állnak a középületek, és még sorolhatnánk… Látható, tapasztalható, hogy a kiskutasi, gondoskodásra szoruló embereket a házi segítségnyújtás rendszerével az önkormányzat napi szinten eléri, „szociális Márti” szinte falugondnokként is segít a falu ügyes-bajos dolgaiban. Az

önkormányzat a rászorulókra eső térítési díjat is megfizeti rendre, erőn felül, majdnem egyedülálló módon. 2013 év tavaszán viszont elkezdődött egy - akkor még nyilvánosságra nem hozott - terv kidolgozása. A két falu, Kiskutas és Nagykutas külön-külön, de egyeztetett lépéseket tett annak érdekében, hogy legyen saját falugondnoki szolgálata. A több hónapi előkészületet követően 2013. november 25én nyújtotta be falugondnoki pályázatát Kiskutas önkormányzata az MVH-hoz. A kedvező eredményéről 2014. februárjában értesült Halász Gábor polgármester: nyert a pályázat. A falu régi álma válhat valóra hamarosan, miután falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert támogatást a Mezőgazdasági és Vidék-

Visszatért a gólyapár

A fehér gólyák több mint 500 kilométert tesznek meg naponta jó repülési feltételek mellett. Négy hétig tartó vándorútjuk 2000-10500 kilométer hosszú. A fiatal fehér gólyák szüleik előtt 1-2 héttel indulnak el vándorútjukra. Információink szerint az első gólya Somogysámsonra érkezett meg 2014. február 19-én. Vannak gólyák, akik mérlegelve a hosszú repülés veszélyeit és a helyben maradás kockázatait, egy evolúciós lépést téve “felülbírálták” a több ezer 2

éve beléjük kódolt vonulási parancsot, és maradtak inkább itthon. A mi gólyapárunk nem kockáztatott, utazott és március 27-én, pontban 10 órakor visszatért a faluba. Jóllehet a tavalyi költözést követően a korábbi fészket a villanyoszlop állapota miatt az áramszolgáltató szakemberei elbontották, és helyére új fészket helyeztek, ez a tény szerencsére nem zavarta meg az oly régóta visszajáró, és Kiskutason fészkelő gólyákat.

fejlesztési Hivataltól az önkormányzat. – Szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt még fél évvel ezelőtt is, hogy a 200 lelkes Kiskutas falugondnoki autóra kapjon támogatást, illetve hogy egyáltalán ebben a programban részt tudjunk venni. Nem véletlen, hogy a 2010-ben közreadott polgármesteri programomban nem mertem megkockáztatni a falugondnoki szolgálat megvalósításának tényleges ígéretét– mondta Halász Gábor polgármester, akitől megtudtuk, a község szolgálatába egy Skoda Fabia combi személygépkocsi áll majd, amelynek finanszírozásához az önkormányzat a teljes igényelt forrást elnyerte. A polgármester hozzátette, Kiskutas és Nagykutas a pályázat előkészületeit összehangoltan végezte, a két faluvezető folyamatosan egyeztetett. A szomszéd település pályáza-

ta is sikeres. A két település leendő falugondnoki szolgálatának együttműködéséről Nagykutas és Kiskutas már korábban megállapodott. A gépkocsi-beszerzés folyamatban van, jelenleg a kereskedők versenyeztetése zajlik, az önkormányzat körültekintően és a legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja kiválasztani. A falugondnok személyének kiválasztása pályázat alapján történik a közeljövőben. Szigorú kritérium-rendszer szerint, objektív módon zajlik majd a folyamat, a rátermettség mellett nagyfokú, a faluban szerzett munkatapasztalat és helyismeret kap kiemelt hangsúlyt. A pályázat kiírásárnak pontos időpontját még nem ismertette a polgármester.

Házi gondozás Az idősek terheinek enyhítésére a tavalyi évhez hasonlóan idén is átvállalja az önkormányzat a házi gondozásért fizetendő térítési díjakat. Ezt a Támasz intézményéhez tartozó összes település közül csupán Kiskutas és Nagykutas teszi meg. - Kivételes a kiskutasi önkormányzat hozzáállása az idősgondozáshoz - vélekedik Bandicsné Ferencz Márta gondozónő,

aki tisztában van a településen élő, segítségre szoruló emberek helyzeté-vel, hiszen a napi problémák megoldásában a legtöbbször csak rá számíthatnak. Ott segít, ahol tud, megbirkózva az újabb és újabb kihívásokkal. A gondozónő elárulta, tapasztalatai szerint a díjátvállalást nagyon pozitívan élik meg az érintettek.

...folytatás a címoldalról

A 22 esztendős Horváth Béla a legfiatalabb a csapatban, kőművesként dolgozott decemberig, a tél beálltával viszont megszűnt a munkaviszonya. - Jól jött most ez a közmunka, legalább nem segélyen élek. Semmi lehetetlent nem kér a polgármester, mindent meg lehetett csinálni. Ha ránézünk a falura, látszik, hogy dolgoztunk, mindenki kiveszi részét a feladatokból, még akkor is, ha ez olyan munka, amit egyébként sokan nem szeretnek – magyarázza Horváth Béla hozzátéve, ígéretet kapott, hogy esetleg a tavasz folyamán visszaveszik korábbi munkahelyére. - A kőműves szakmában ez a négy-öt hónap nehéz, hiszen a tél, a fagy beálltával már nem lehet dolgozni, és a legtöbb cég elküldi az embereit. Nehéz fiatalon, ráadásul kőművesként is gyakorlatot várnak el az embertől. Fiatalon nehéz azokat a normákat teljesíteni, amelyeket egy tíz-húsz éves tapasztalattal rendelkező dolgozó már könnyedén megold. Szerencsére a munkahelyeken én eddig sok türelmet kaptam, igyekeztem mindig megfelelni, és ez most is így van. Ugyan nem a szakmámban dolgozom, nem a gyakorlati időmet növelem, de nem is segélyen élek, és ez nekem fontos – fogalmaz a fiatalember. Karáth Péter „szabadulása” után közvetlenül bizalmat kapott a polgármestertől az újrakezdéshez. Nem titok, jó pár hónapot börtönben töltött. – Örültem a lehetőségnek, tetszik ez a munka. Az a baj, hogy csak április végéig tart, jó lenne utána is esélyt kapni, folytatni. Szeretek itt dolgozni, igyekszem meghálálni a bizalmat, lelkiismeretesen végezni a rám bízott feladatokat. Sok munkahelyem volt már, dolgoztam én is a baromfinál, lakatosműhelyekben, de egy-két

évnél hosszabb ideig sajnos sehol. Jelenleg nem keresgélek, bízom a folytatásban itt helyben. Ez az esély, amit most a falutól kaptam, talán segít továbblépni – így Karáth Péter.

zik az ember, legközelebb is számítanak a munkájára. Régen rossz, ha valaki csak azt szajkózza, miért dolgoznál, hiszen csak ennyi pénzt kapsz, ráérsz megcsinálni holnap is. Én, ami

sikerült megszerezni, mint bármikor. A rendszer már jóval kiforrottabb, mint a kétezres évek elején. – Amit lehet, megszerzek az adódó lehetőségek-

Both Rita 2008 óta munkanélküli, az önkormányzattól három éve kap segélyt. - Szintén a baromfitól küldtek el, azóta munkanélküli vagyok, most télen sikerült két hónapra elhelyezkednem, de újra munkanélküli lettem. Hat éve alkalmi munkából élek. Nagykutasra, az almásba járok át dolgozni, télen pedig a nyár folyamán megspórolt pénzzel tudom kiegészíteni a segélyt, a havi huszonkétezer-nyolcszáz forintot – osztja meg a nehézségeket, hozzátéve, ha adódik lehetőség az önkormányzatnál, szívesen vállalja a közfoglalkoztatást is. - Jelenleg nagyon jó a társaság. Harmadszor vagyok a programban. Hallomásból tudom, hogy nem mindig alakult jól a csapatmunka, volt, amikor úgy jött az ember dolgozni, mintha a hátát csapkodták volna. Ez szerintem az emberek hozzáállásán múlik. Itt is bizonyítani kell, ha rendesen dolgo-

rám van bízva, tudásomhoz, erőmhöz képest igyekszem normálisan megcsinálni. Mi nők is beállunk füvet nyírni, igaz, korunknál fogva nem haladunk olyan tempóban, mint a férfiak, de igyekszünk – magyarázza Both Rita, aki szeretne legalább pár hónapra az almásba visszamenni, ha lejár április végén a közmunka. Both Rita azt mondja, interneten nem tud keresgélni, de az újságban minden reggel végignézi az álláshirdetéseket. - Sajnos nem sok remény van az elhelyezkedésre, de azért nyitott füllel járok, mert a téli két hónapos munkáról is ismerősöktől értesültem. Az biztos, hogy tétlenül eddig sem ültem, és ezután sem akarok – teszi hozzá. Félórányi eligazítás és a közös beszélgetésünk után mi is elindulunk. Közben Halász Gábor elmondja, az elmúlt két ciklusban lényegesen több munkaórát, közfoglalkoztatási lehetőséget

ből, hogy az esély adott legyen ahhoz, hogy a segélyezés helyett - mellett, az elvégzett munka adjon valamennyi biztonságot a megélhetéshez. Tudom, hogy hosszútávon nem oldja meg egy ember életét a közmunkaprogram, de valljuk be, nem is ez a célja. Úgy érzem, aki valóban tenni akar, dolgozni szeretne, ha kell közmunkát vállal, az megtalálja a nehéz időszakokban az átvészeléshez szükséges minimumot. A követelményrendszer pedig igen emberközeli, az esetek többségében megértő vagyok minden tekintetben. A rosszindulatot, a mellébeszélést és a tennivalók elvégzését akadályozó magyarázkodásokat nem kedvelem. A minimumot várom el, de azt megkövetelem. Nem magamnak, a falunak. Egyébként igaza van Ritának, volt elvétve probléma, de ez a társaság tényleg jó – mondja végezetül a polgármester. 3


Kiskutas

Térfigyelő

2014/1

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Régi álom válhat valóra Sok kiskutasi ember láthatta a falun áthaladó, más település felségjelével ellátott falugondnoki autókat vagy kisbuszokat, majd’ tíz éven keresztül. Mondogatták néhányan, de jó lenne, ha egyszer Kiskutasnak is lenne saját szolgálata. 2006 után a polgármesteri ciklusprogramok csak érintve említették a falugondnoki szolgálat kialakításának törekvését, hiszen ezernyi fontosabb fejlesztenivaló van: hogy lenne a legfontosabb dolog ez, amikor szinte romokban állnak a középületek, és még sorolhatnánk… Látható, tapasztalható, hogy a kiskutasi, gondoskodásra szoruló embereket a házi segítségnyújtás rendszerével az önkormányzat napi szinten eléri, „szociális Márti” szinte falugondnokként is segít a falu ügyes-bajos dolgaiban. Az

önkormányzat a rászorulókra eső térítési díjat is megfizeti rendre, erőn felül, majdnem egyedülálló módon. 2013 év tavaszán viszont elkezdődött egy - akkor még nyilvánosságra nem hozott - terv kidolgozása. A két falu, Kiskutas és Nagykutas külön-külön, de egyeztetett lépéseket tett annak érdekében, hogy legyen saját falugondnoki szolgálata. A több hónapi előkészületet követően 2013. november 25én nyújtotta be falugondnoki pályázatát Kiskutas önkormányzata az MVH-hoz. A kedvező eredményéről 2014. februárjában értesült Halász Gábor polgármester: nyert a pályázat. A falu régi álma válhat valóra hamarosan, miután falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert támogatást a Mezőgazdasági és Vidék-

Visszatért a gólyapár

A fehér gólyák több mint 500 kilométert tesznek meg naponta jó repülési feltételek mellett. Négy hétig tartó vándorútjuk 2000-10500 kilométer hosszú. A fiatal fehér gólyák szüleik előtt 1-2 héttel indulnak el vándorútjukra. Információink szerint az első gólya Somogysámsonra érkezett meg 2014. február 19-én. Vannak gólyák, akik mérlegelve a hosszú repülés veszélyeit és a helyben maradás kockázatait, egy evolúciós lépést téve “felülbírálták” a több ezer 2

éve beléjük kódolt vonulási parancsot, és maradtak inkább itthon. A mi gólyapárunk nem kockáztatott, utazott és március 27-én, pontban 10 órakor visszatért a faluba. Jóllehet a tavalyi költözést követően a korábbi fészket a villanyoszlop állapota miatt az áramszolgáltató szakemberei elbontották, és helyére új fészket helyeztek, ez a tény szerencsére nem zavarta meg az oly régóta visszajáró, és Kiskutason fészkelő gólyákat.

Jó a falunak, jó az álláskeresőknek fejlesztési Hivataltól az önkormányzat. – Szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt még fél évvel ezelőtt is, hogy a 200 lelkes Kiskutas falugondnoki autóra kapjon támogatást, illetve hogy egyáltalán ebben a programban részt tudjunk venni. Nem véletlen, hogy a 2010-ben közreadott polgármesteri programomban nem mertem megkockáztatni a falugondnoki szolgálat megvalósításának tényleges ígéretét– mondta Halász Gábor polgármester, akitől megtudtuk, a község szolgálatába egy Skoda Fabia combi személygépkocsi áll majd, amelynek finanszírozásához az önkormányzat a teljes igényelt forrást elnyerte. A polgármester hozzátette, Kiskutas és Nagykutas a pályázat előkészületeit összehangoltan végezte, a két faluvezető folyamatosan egyeztetett. A szomszéd település pályáza-

ta is sikeres. A két település leendő falugondnoki szolgálatának együttműködéséről Nagykutas és Kiskutas már korábban megállapodott. A gépkocsi-beszerzés folyamatban van, jelenleg a kereskedők versenyeztetése zajlik, az önkormányzat körültekintően és a legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja kiválasztani. A falugondnok személyének kiválasztása pályázat alapján történik a közeljövőben. Szigorú kritérium-rendszer szerint, objektív módon zajlik majd a folyamat, a rátermettség mellett nagyfokú, a faluban szerzett munkatapasztalat és helyismeret kap kiemelt hangsúlyt. A pályázat kiírásárnak pontos időpontját még nem ismertette a polgármester.

Házi gondozás Az idősek terheinek enyhítésére a tavalyi évhez hasonlóan idén is átvállalja az önkormányzat a házi gondozásért fizetendő térítési díjakat. Ezt a Támasz intézményéhez tartozó összes település közül csupán Kiskutas és Nagykutas teszi meg. - Kivételes a kiskutasi önkormányzat hozzáállása az idősgondozáshoz - vélekedik Bandicsné Ferencz Márta gondozónő,

aki tisztában van a településen élő, segítségre szoruló emberek helyzeté-vel, hiszen a napi problémák megoldásában a legtöbbször csak rá számíthatnak. Ott segít, ahol tud, megbirkózva az újabb és újabb kihívásokkal. A gondozónő elárulta, tapasztalatai szerint a díjátvállalást nagyon pozitívan élik meg az érintettek.

...folytatás a címoldalról

A 22 esztendős Horváth Béla a legfiatalabb a csapatban, kőművesként dolgozott decemberig, a tél beálltával viszont megszűnt a munkaviszonya. - Jól jött most ez a közmunka, legalább nem segélyen élek. Semmi lehetetlent nem kér a polgármester, mindent meg lehetett csinálni. Ha ránézünk a falura, látszik, hogy dolgoztunk, mindenki kiveszi részét a feladatokból, még akkor is, ha ez olyan munka, amit egyébként sokan nem szeretnek – magyarázza Horváth Béla hozzátéve, ígéretet kapott, hogy esetleg a tavasz folyamán visszaveszik korábbi munkahelyére. - A kőműves szakmában ez a négy-öt hónap nehéz, hiszen a tél, a fagy beálltával már nem lehet dolgozni, és a legtöbb cég elküldi az embereit. Nehéz fiatalon, ráadásul kőművesként is gyakorlatot várnak el az embertől. Fiatalon nehéz azokat a normákat teljesíteni, amelyeket egy tíz-húsz éves tapasztalattal rendelkező dolgozó már könnyedén megold. Szerencsére a munkahelyeken én eddig sok türelmet kaptam, igyekeztem mindig megfelelni, és ez most is így van. Ugyan nem a szakmámban dolgozom, nem a gyakorlati időmet növelem, de nem is segélyen élek, és ez nekem fontos – fogalmaz a fiatalember. Karáth Péter „szabadulása” után közvetlenül bizalmat kapott a polgármestertől az újrakezdéshez. Nem titok, jó pár hónapot börtönben töltött. – Örültem a lehetőségnek, tetszik ez a munka. Az a baj, hogy csak április végéig tart, jó lenne utána is esélyt kapni, folytatni. Szeretek itt dolgozni, igyekszem meghálálni a bizalmat, lelkiismeretesen végezni a rám bízott feladatokat. Sok munkahelyem volt már, dolgoztam én is a baromfinál, lakatosműhelyekben, de egy-két

évnél hosszabb ideig sajnos sehol. Jelenleg nem keresgélek, bízom a folytatásban itt helyben. Ez az esély, amit most a falutól kaptam, talán segít továbblépni – így Karáth Péter.

zik az ember, legközelebb is számítanak a munkájára. Régen rossz, ha valaki csak azt szajkózza, miért dolgoznál, hiszen csak ennyi pénzt kapsz, ráérsz megcsinálni holnap is. Én, ami

sikerült megszerezni, mint bármikor. A rendszer már jóval kiforrottabb, mint a kétezres évek elején. – Amit lehet, megszerzek az adódó lehetőségek-

Both Rita 2008 óta munkanélküli, az önkormányzattól három éve kap segélyt. - Szintén a baromfitól küldtek el, azóta munkanélküli vagyok, most télen sikerült két hónapra elhelyezkednem, de újra munkanélküli lettem. Hat éve alkalmi munkából élek. Nagykutasra, az almásba járok át dolgozni, télen pedig a nyár folyamán megspórolt pénzzel tudom kiegészíteni a segélyt, a havi huszonkétezer-nyolcszáz forintot – osztja meg a nehézségeket, hozzátéve, ha adódik lehetőség az önkormányzatnál, szívesen vállalja a közfoglalkoztatást is. - Jelenleg nagyon jó a társaság. Harmadszor vagyok a programban. Hallomásból tudom, hogy nem mindig alakult jól a csapatmunka, volt, amikor úgy jött az ember dolgozni, mintha a hátát csapkodták volna. Ez szerintem az emberek hozzáállásán múlik. Itt is bizonyítani kell, ha rendesen dolgo-

rám van bízva, tudásomhoz, erőmhöz képest igyekszem normálisan megcsinálni. Mi nők is beállunk füvet nyírni, igaz, korunknál fogva nem haladunk olyan tempóban, mint a férfiak, de igyekszünk – magyarázza Both Rita, aki szeretne legalább pár hónapra az almásba visszamenni, ha lejár április végén a közmunka. Both Rita azt mondja, interneten nem tud keresgélni, de az újságban minden reggel végignézi az álláshirdetéseket. - Sajnos nem sok remény van az elhelyezkedésre, de azért nyitott füllel járok, mert a téli két hónapos munkáról is ismerősöktől értesültem. Az biztos, hogy tétlenül eddig sem ültem, és ezután sem akarok – teszi hozzá. Félórányi eligazítás és a közös beszélgetésünk után mi is elindulunk. Közben Halász Gábor elmondja, az elmúlt két ciklusban lényegesen több munkaórát, közfoglalkoztatási lehetőséget

ből, hogy az esély adott legyen ahhoz, hogy a segélyezés helyett - mellett, az elvégzett munka adjon valamennyi biztonságot a megélhetéshez. Tudom, hogy hosszútávon nem oldja meg egy ember életét a közmunkaprogram, de valljuk be, nem is ez a célja. Úgy érzem, aki valóban tenni akar, dolgozni szeretne, ha kell közmunkát vállal, az megtalálja a nehéz időszakokban az átvészeléshez szükséges minimumot. A követelményrendszer pedig igen emberközeli, az esetek többségében megértő vagyok minden tekintetben. A rosszindulatot, a mellébeszélést és a tennivalók elvégzését akadályozó magyarázkodásokat nem kedvelem. A minimumot várom el, de azt megkövetelem. Nem magamnak, a falunak. Egyébként igaza van Ritának, volt elvétve probléma, de ez a társaság tényleg jó – mondja végezetül a polgármester. 3


Térfigyelő

Közérdekű információk

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Háziorvos

Dr. Gergye Ferenc 92/311-160, 92/596-856, 20/941-7827

Kiskutas jól gazdálkodott dékház is, - nem véletlenül, mert a következő polgármesteri ciklus egyik terve szerint a kulturális funkciók teljes egészében ebbe az épületbe költöznek a faluházból. Mindemellett elképzelhető, hogy végleges megoldást találunk a csapadékvíz-elvezetési gondokra is a Fő utca és a Fácánkert utca találkozásánál, ami egy visszatérő, környezeti adottságainkból fakadó probléma – tette hozzá a polgármester.

Orvosi ügyelet

- Kis önkormányzatként úgy vészeltük át a gazdasági válságot, hogy a számos megvalósult fejlesztés mellett sem halmoztunk fel adósságot, így az államnak nem kellett tőlünk adósságot átvállalnia – fogalmazott Halász Gábor polgármester, aki elárulta, ennek eredményeként a Kormány Kiskutast jelentős anyagi támogatásban részesítette. Kiskutas Község

Önkormányzat Képviselőtestülete a legutóbbi testületi ülés alkalmával elfogadta a polgármester javaslatát, és előzetesen döntött a többletforrás ésszerű felhasználásáról. Eszerint a meglévő középületek további modernizációja valósulhat meg a támogatás révén. - Apróbb, de nagyon fontos javításokat végezhetünk el a Faluházon, a nyár folyamán, és tovább korszerűsödik a Mene-

A kétezer lélekszám alatti települések közül országosan 1017, Zala megyében összesen 135 önkormányzat részesült az adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek nyújtott fejlesztési támogatásban. Vigh László országgyűlési képviselő két cikluson át az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottságának tagjaként jelentős szerepet vállalt mindebben. – Egyike voltam azoknak az élharcosoknak, akik

kiálltak az ügy mellett. Úgy véltük, meg kell szabadítani az önkormányzatokat az adósságaiktól, ugyanakkor meg kell jutalmazni azokat a településeket, amelyek jól gazdálkodtak. A mostani támogatás közkívánat volt, hiszen úgy igazságos, ha nem csupán azokat segítjük, akik eladósodtak, a jól gazdálkodó önkormányzatok is megérdemlik a segítséget. Ez utóbbi települések között van Kiskutas is. Úgy vélem, ezzel a támogatással biztosított a falu jövője, a település jó úton

halad, jó gazdasági helyzetet teremt ez a most nyújtott forrás a folytatáshoz – osztotta meg véleményét a Térfigyelővel Vigh László.

Állatorvos

<folytatás a címoldalról

4

mányzat ezt megelégelte, vizsgálatot indít ebben az ügyben. Ezúton is nyomatékosan kérem a lakosságot, hogy e konténerbe csak és kizárólag a temető területén keletkezett zöldhulladékot helyezze el. Amennyiben ezzel ellenkezőt lát, tapasztal bárki, haladéktalanul hívja az 564-024-es hivatali telefonszámot. Térfigyelő: Igaz, hogy térfigyelő-rendszer telepítésének tervein dolgozik? Halász Gábor: Igaz, de ennek tervezési, pályázati és kivitelezési munkálatai az ősszel kerülnek napirendre. Térfigyelő: Új képviselő került a testületbe az ősz folyamán. Hogyan alakul a közös munka?

Fogorvos

Dr. Zorn Attila (Zalaegerszeg, Zárda u. 15.) 92/327-033

Fogorvosi ügyelet

Dr. Pallós Marcell (Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17.) 92/314-329 Hétköznap: 18.00-21.00 Munkaszüneti napokon: 08.0012.00 Dr. Pardavi Andor 20/912-5514

Védőnő

Filinger Ferencné 20/349-5262

Családgondozó

Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 10.0011.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 11.)

Szociális gondozó

Bandicsné Ferencz Márta 20/321-2790

Falugazdász

Sóska Renáta 30/691-3664 páratlan hét szerda 9.05-10.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 63.)

Körzeti megbízott

Megkérdeztük a polgármestert Térfigyelő: Ha a faluháznál munkálatok várhatók a nyár folyamán, mi lesz így a Csapás utca felújításával? Halász Gábor: A nyáron és ősszel több fejlesztés fog egy időben zajlani Kiskutason, ez nem befolyásolja a korábbi terveket, teljes mértékben készen állunk arra, hogy a Csapás utcában tervezett útfelújítást megvalósítsuk. Térfigyelő: Mi az oka, hogy ilyen gyorsan megtelik a temetői konténer? Halász Gábor: Sajnos többen háztartási hulladékot helyeznek el az egyébként nem erre szolgáló konténerben, sőt nem egy esetben veszélyes hulladékot (autógumit) is találtunk a szemétlerakóban. Az önkor-

(Zalaegerszeg, Botffy u. 1.) 92/311-280 Hétköznap: 16.00-08.00 Munkaszüneti napokon: 08.0008.00

Dinnyés Péter 30/650-7501

Halász Gábor: Korrekt, gyors, pontos munka folyik továbbra is. Az esetleges bizalmatlanságot a tények feloldják. Térfigyelő: Legutóbbi interjújában azt mondta, keresi a lehetőségét annak, hogy ne csak munkavégzés alkalmával tartózkodjon Kiskutason, ne csak a nagykutasi hivatalra korlátozódjon ittléte. Igaz az, hogy erre talált megoldást? Halász Gábor: Most csak annyit mondanék erre: igaz. Térfigyelő: Mit szól a választási eredményhez? Halász Gábor: A választáson résztvevő emberek egyértelműen döntöttek, a 2/3-os többség stabil kormányzást jelenthet.

Kiskutasi Kulturális Menedékház Számítógépszoba kedd: 16.00-19.00 péntek: 16.00-19.00 szombat: 17.00-19.00 vasárnap: 15.00-17.00 Könyvtár kedd: 16.00-19.00 csütörtök: 17.00-18.00 szombat: 16.00-19.00

Jegyző

Dr. Erdélyi Gábor ügyfélfogadás: Faluház (Kiskutas, Fő u.63.) péntek 09.00-10.00

Impresszum Kiadta: Kiskutas Község Önkormányzata Belső faluújság. Ingyenes. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! www.kiskutas.hu

Térfigyelő Kiskutas

2014/1

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Itt is bizonyítani kell

Lapindító

Kiskutas önkormányzata az egyik legintenzívebben veszi ki részét az aktuális közmunkaprogramokból. Minden adódó lehetőséget kihasznál a faluvezetés e téren is, hiszen tudja: az így nyújtott segítség egyben haszon is a településnek. Jó az álláskeresőknek, illetve az elsődleges munkaerőpiacról kisodródott embereknek, jó a falunak is, mert az adódó közfeladatokat el kell végezni. A korábbi évek gyakorlatához igazodva idén is a falukép javítására, a rendezett utcakép kialakítására, fenntartására és az önkormányzat tulajdonában lévő épületek karbantartására, takarítására helyben élő, munkakereső, egyéb munkát nem találó személyeket alkalmaz a település. Menynyire hatékony és hasznos mindez a falu számára? Jobbe munkából megélni, mint segélyen tengődni? Halász Gábor polgármesterrel és a programban részvevőkkel beszélgettünk.

Az enyhe telet a vándormadarak már ősszel érezték. Egy részük kockáztatott, maradt itthon, a másik részük elrepült, biztosra ment. Mi emberek, csodálattal szemléljük ezt a tökéletes rendszert, miközben észre sem vesszük, hogy lezáródott az ég felé tekintő szemünk. Néhányunk hamis hírnököknek hisz, nem a tapasztalatnak, néhányunk elzárja antennáit a tiszta jelektől. Figyelnünk kellene. Látni, nem csak nézni. A verőfényes tavasz, a Húsvét áldása esélyt adhat a tisztánlátáshoz, felszínre törhet a tettek igazsága, a valóság elsöprő bizonyossága. A tavasz szívünkbe lopja majd a Halász Gábor lét örömét.

A polgármester nyolcéves tapasztalatait osztja meg, miközben a szokásos szerda reggeli eligazításra érkezünk a Faluházhoz. - Amióta a baromfi megszűnt - ennek már legalább hat éve azóta felváltva közmunkán és segélyen élek – kezdi Karáth János Pálné, akitől megtudjuk, többnyire a takarítás, a buszmegállók rendbetétele, a szemetesek ürítése tartozik a feladatai közé, de természetesen füvet is nyír, ha éppen arra van szükség. Az

álláskeresést feladta, az aktív munkaerőpiacon történő elhelyezkedés lehetőségében már nem bízik, nem is tudja, fölvennék-e még valahova, közfoglalkoztatottként viszont szívesen dolgozik. – Mindig jöttem, ha volt lehetőség az önkormányzatnál dolgozni, és remélem, ezután is lesz. Mindenesetre jobb munkáért pénzt kapni, mint magában a segélyt, bár a fizetés lehetne több is – jegyzi meg mellékesen. ...folyatatás a 3. oldalon (Jó a falunak... címmel)

Károk helyreállítása a Csapás utcában Előző számunkban adtunk hírt arról, hogy befejeződött a kálócfapusztai út legrosszabb és egyben legmeredekebb szakaszának felújítása. Ez azonban az utak rendbetételének csak az első üteme volt, az útfelújítások a nyáron folytatódnak. A tavalyi nagy esőzések, a lezúduló jelentős men�nyiségű csapadék komoly károkat okozott a Csapás ut-

cában. A rekonstrukcióra vis maior támogatást igényelt és nyert a település. A megítélt támogatást az önkormányzat jelentős önerővel egészíti ki, így lehetőség nyílik az utca teljes szakaszának rendbetételére. A munkálatok várhatóan a nyár elején kezdődnek meg, az önkormányzat már megállapodott a kivitelezővel. - Nem ígértem erre a ciklusra Kálócfapusztán a teljes rend-

betételt, de elképzelhető, hogy a Kiskutas-Kispáli között zajló ivóvíz-fejlesztési közműberuházás kapcsán még erre is lehetőség nyílik – mondta a további tervek kapcsán Halász Gábor polgármester, aki a jelenleg is zajló tárgyalások sikerességét szem előtt tartva a részletekről egyelőre többet nem árult el a Térfigyelőnek.

Kiskutas jól gazdálkodott Kiskutas község részéről a Magyar Államnak nem kellett adósságot átvállalnia, ezért az elmúlt időszakban végbement adósságkonszolidációból a település kimaradt. Ennek értelmében Kiskutas kedvezményezettjévé vált a belügyminiszter 10/2014. (II.19.) BM rendeletének, amely az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szól. Halász Gábor polgármester 2014. március 27-én írta alá az erről szóló támogatási szerződést a Magyar Államkincstár zalaegerszegi irodájában. (forrás: kiskutas.hu) folytatás a 4. oldalon >

Profile for Horváth Sanyi

Térfigyelő 2014. 1. szám  

Térfigyelő Kiskutas

Térfigyelő 2014. 1. szám  

Térfigyelő Kiskutas

Advertisement