__MAIN_TEXT__

Page 1

Térfigyelő kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Kálócfapusztai út saját forrásból < folytatás az 1. oldalról

A kálócfapusztai út elkészültével Halász Gábor polgármester a képviselő-testület elé tárta a jövőbeni fejlesztési elképzeléseket, az önkormányzati utak állapotának további javítását. A folytatásban a Csapás utca teljes szakaszának helyreállítása szerepel. A tervek szerint ezt vis maior pályázatból valósítja meg Kiskutas önkormányzata a jövő év első felében.

6

Háziorvos

Dr. Gergye Ferenc 92/311-160, 92/596-856, 20/941-7827

Orvosi ügyelet

(Zalaegerszeg, Botffy u. 1.) 92/311-280 Hétköznap: 16.00-08.00 Munkaszüneti napokon: 08.0008.00

Fogorvos

Dr. Zorn Attila (Zalaegerszeg, Zárda u. 15.) 92/327-033

Fogorvosi ügyelet

Dr. Pallós Marcell (Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17.) 92/314-329 Hétköznap: 18.00-21.00 Munkaszüneti napokon: 08.0012.00

Állatorvos

Dr. Pardavi Andor 20/912-5514

Védőnő

Filinger Ferencné 20/349-5262

Családgondozó

Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 10.0011.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 11.)

Fontos és jó ügyet szolgál Ez év januárjától gondozási díjat kell fizetniük az időseknek a házi segítségnyújtásért, miután a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény térítési díjat vezetett be az ellátásra. Kiskutas önkormányzata azonban úgy döntött, nem engedi tovább terhelni az idős lakosságot. - Nem hagyhattuk, hogy az idősek napi segítség nélkül maradjanak Kiskutason, márpedig a díjfizetéssel sokan kényszerültek volna az ellátás lemondására. Ezért döntöttünk a díjátvállalás mellett – fogalmazott Halász Gábor polgármester, hozzátéve, ez egy Kiskutas méretű településre ugyan jelentős terhet ró, kétségtelenül fontos és jó ügyet szolgál.

Közérdekű információk

- Időseink kötődnek a gondozónő, Bandicsné Ferencz Márta személyéhez is, hiszen sokuknak ő jelenti az egyetlen segítséget, kapcsolatot a világgal. A képviselő-testület idén számos alkalommal napirendre tűzte a házi gondozás ügyét. Halász Gábor Nagykutas polgármesterével, Horváth Sándorral közösen több tárgyalást folytatott az elmúlt hónapok során egyebek mellett a Támasszal, keresve a lehetőségét annak, hogy az idős, gondozásra szoruló emberek ellátását miként lehetne a legoptimálisabban megoldani. - Jelentős lobbit folytattunk polgármestertársammal összefogva azért, hogy az idősgondozás

Szociális gondozó

ügye kedvezően alakuljon. Ennek legfontosabb mozzanata, hogy partnereket kerestünk, hiszen nem csak e két falu számára hoztak nehézségeket az idén bevezetett változások. A feladatellátásra új társulás alakult a közelmúltban Tófejen, amelyhez 45 település, köztük Kiskutas és Nagykutas is csatlakozott. Bízom abban, hogy most már kedvezőbb feltételekkel indulhatunk a 2014es esztendőnek – hangsúlyozta Halász Gábor. Közmeghallgatás Kiskutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 18-án, szerdán 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Faluházban.

Bandicsné Ferencz Márta 20/321-2790

Falugazdász

Szabó Gyula 30/434-6837 páros hét csütörtök 9.30-11.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 63.)

Körzeti megbízott Dinnyés Péter 30/650-7501

Kiskutasi Kulturális Menedékház Számítógépszoba kedd: 16.00-19.00 péntek: 16.00-19.00 szombat: 17.00-19.00 vasárnap: 15.00-17.00 Könyvtár kedd: 16.00-19.00 csütörtök: 17.00-18.00 szombat: 16.00-19.00

Jegyző

Dr. Erdélyi Gábor ügyfélfogadás: Faluház (Kiskutas, Fő u.63.) péntek 09.00-10.00

Impresszum Kiadta: Kiskutas Község Önkormányzata Belső faluújság. Ingyenes. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! www.kiskutas.hu

Térfigyelő Kiskutas

2013/1

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Ravatalozó-szentelés és gyertyagyújtás Nem véletlen, hogy a mai alkalmat nem avatásnak hívjuk, hanem szentelésnek, hiszen a földi élettől való búcsúzás legfontosabb helyén vagyunk – mondta a felújított kiskutasi ravatalozó előtt Halász Gábor polgármester. Az épület ünnepélyes átadására október 30-án került sor. A kiskutasi ravatalozó rendbetétele volt az utolsó állomása annak a két ciklus óta zajló folyamatnak, amelynek keretében a település valamennyi középülete megújult. - A ravatalozó felújítása két ütemben történt, a munkákat 2010-ben egy sikeresen elnyert MVHs pályázat révén Ekler Károly tervei alapján kezdtük el – utalt az előzményekre az ünnepélyes átadáson a pol-

gármester. Halász Gábor elmondta, ekkor kapott új arculatot a ravatalozó egy előtető kialakításával, és az épület egészének korszerűsítésével. A második ütemben, ez év őszére az előtér burkolása, valamint a ravatalozó környezetének rendbetétele történt meg ifj. Baumgart-

ner József munkájának köszönhetően. A jelentős önkormányzati forrás révén megújult épületet Kiss György atya szentelte fel, majd a hősök emlékművénél gyertyagyújtással és koszorúzással emlékezett a két világháborúban elhunyt kiskutasiakra a képviselő-testület.

Lapindító Köszönti olvasóit az új arculattal jelentkező kiskutasi Térfigyelő. Kiadványunk nem csupán külső megjelenésében, tartalmában is némileg megváltozott. Fontosnak tartjuk, hogy a település lakossága első kézből, hiteles forrásból értesüljön a kiskutasi eseményekről, éppen ezért összegyűjtöttük a legfrissebb híreket, a község életében meghatározó mozzanatokat, a lakosság számára hasznos információkat. Mindezeken túl, bensőséges és sok-sok aktuális kérdést tisztázó interjút olvashatnak Halász Gáborral, Kiskutas polgármesterével is. Bízunk benne, olvasóink örömmel veszik kézbe a megújult Térfigyelőt.

Kálócfapusztai út saját forrásból Az elmúlt évek alatt Kiskutason minden önkormányzati épület megújult, a következő időszak egyik fontos eleme pedig az utak állapotának javítása lesz. A program első állomásaként már meg is történt a kálócfapusztai út egy szakaszának helyreállítása.

Régi igény a településen a kálócfapusztai út rendbetétele, hiszen a lélekszám évről évre gyarapszik ezen a településrészen. A megvalósításra évek óta keres pályázati lehetőséget az önkormányzat. - Lakott külterületről van szó, és nem vagyunk könnyű helyzetben, mert

sajnos az elmúlt évek alatt egyszer sem volt pályázati lehetőség az ilyen típusú utak felújítására – mondta Halász Gábor polgármester. – Mivel az út állapota tovább romlott, úgy döntöttünk, saját forrásból valósítjuk meg a legkritikusabb szakasz rendbetételét. Régi adósságot törlesztettünk

ezzel – tette hozzá Kiskutas polgármestere. A most befejeződött első ütemben a legmeredekebb és egyben legrosszabb szakasz aszfaltozását végezték el. Megtörtént az árkok mélyítése, a keresztirányú vízelvezetést is megoldották, és az út szintjéhez igazították. folytatás a 6. oldalon >


Kiskutas

Térfigyelő

2013/1

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

„Egyszerű ez” – mondja József Attila, és igaza van

A közösségi együttélés szabályai

Péter Árpád beszélgetése Halász Gáborral

Őszinte beszélgetést szeretnék készíteni. Bár kollégák vagyunk, most maradjunk a magázódásnál, mert tisztáznivaló kérdések állnak előttünk. Készen áll? Igen. Mindig készen állok. Mindig azt mondtam, amit valóban hiszek, amit tenni akarok. Ami ígéret volt, azt betartottam. Tudom, látom, az „ígéretből valóság” lett – hogy idézzek egy kiskutasi szlogent: felépült és megújult minden, amiről szó volt, bár adósság még a kálócfapusztai út… Már csak félig vagyok adós ebben! Hamarabb sikerült ebben lépni, mint terveztem. A fejlesztések sorában ezt a második ciklus végére terveztem. Kevés lakót érint ez az út, nem találtam pályázatot, lehetőséget eddig. Hát elkezdtük saját, önkormányzati forrásból, még feszesebbre véve a miniatűr költségvetést. Tavaly nyáron jelent meg a legutóbbi Térfigyelő, pedig a falubulvár lap ötlete mondhatni egyedülálló. Közben megyei kulturális díjjal tüntették ki, új rádiót indított Zalaegerszegen, a polgármesteri 2

hivatal átszervezésében jelentős lépéseket tett, házi segítségnyújtásban kiharcolta és megtartotta az önálló gondozói státuszt, de a faluban kifejezetten csak munkáját intézve látni, a nagykutasi hivatalra korlátozódik polgármesteri tevékenysége. Mi történt, hogy van? Jelentem jól vagyok. A Térfigyelő akkor jelenik meg, amikor annak értelme van. A mostani Térfigyelő nem igazán bulvárkiadvány. A korábbi kiadványoknak a bulvárhoz csak humoruk miatt volt közük. Az elmúlt időszak nem kommunikációval, a kötetlen találkozásokkal telt, hanem csendesebb, de szükségszerű munkával. Majd három éve kezdtük előkészíteni a körjegyzőség átalakítását. Előre gondolkodtunk képviselőimmel, jegyzőmmel, annak érdekében, hogy egy percre se lehessen fennakadás, községek közti feszültség, érdekellentét. E munkák nem látványosak, a közigazgatási, helyközi egyeztetések folyamata nem túl izgalmas egy falulakónak. Az eredmény sem annyira látványos, hisz’ pont az a cél, hogy a kiskutasi ember ne érezzen változást.

Helyben maradt az ügyintézés, megmaradtak a munkahelyek. E kettő a legalapvetőbb kikötésem volt, hajszálnyit sem engedtem ebből. A ravatalozó papírügyeinek lezárása sem tűnhet szenzációnak, az épület elkészült és további fejlesztés volt ott 2013ban. Néhány hete fel is szentelte a számomra nagyon rokonszenves Kiss György atya. Vannak időszakok, amikor a szótlanabb munkavégzésé a főszerep. Felvetésére reagálva, az elmúlt időszakban munkám jó része valóban a nagykutasi közös hivatalhoz kötött, ráadásul az utóbbi időszakot nehezen viseltem. Több mint két éve olvastam a hírt, a polgármesterség és a rádióigazgatás mellett új tisztséget is betölt egy városi művelődési központ élén, aztán két év múlva, márciusban távozott a vezetői posztról, amivel kapcsolatban elképesztő mendemondák keringtek. Mi történt valójában, miért nem osztotta meg falujával a tényeket? Mert ez privát munkaügy. A testületemet tájékoztattam e helyzetről, mint mindenről. Pletykálkodás-

ba soha nem bocsátkoztam, sem élőszóban, sem üzengetve, sem a mára fecsegőfórummá váló, önmutogató és önigazoló „facebook”-on. Ha minden képtelen, ostoba pletykára reagálunk, végül eltűnik a valóság, széthullik az igazság. Bolond lesz, ki bolonddal táncol. Mi történt? Épp most mondtam: nem pletykálok. A körülmények feltárása másra tartozik. Mivel mindig is azt gondoltam, hogy nem lehet következmények nélküli országban élni, bármenynyire is kedves és szép feladat volt számomra e kiemelt igazgatói poszt, az események hevületében a város testületétől felmentésemet kértem. A történtek hevülete miatt tette? Kirúgták? Nem. A hevület elmúltával is ezt tettem volna, de abban a helyzetben nem az én dolgom lett volna higgadtnak maradni. Közös megegyezéssel elváltak az útjaink. Ugyanakkor, mivel soha életemben nem voltam efféle helyzetben, visszatekintve kijelenthető: én sem rutinosan cselekedtem.

folytatás a 3. oldalon >

Kiskutas Község Önkormányzata megalkotta a közösségi együttélés szabályiról szóló rendeletét. A rendelet megszegője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A bírság kiszabására a jegyző jogosult. A helyi rendelet tételesen sorolja fel a szabályok körét, az alábbiak szerint. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló edények rendeltetésszerű használatáról, környezetük tisztán tartásáról. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy azzal ne akadályozza a jármű és gyalogos forgalmat. Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényzetbe - a közszolgáltató általi elszállítás céljából - olyan hulladékot nem helyezhet el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, környezetet veszélyeztető veszélyes anyag). Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana előtti közterület (különösen járda, zöldsáv,

árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Nem szilárd burkolattal ellátott közterületen, annak állapotától függetlenül, tilos járművel közlekedni és ott parkolni, gépjárművet ott javítani, tisztítani vagy bontani. Tilos szilárd burkolattal ellátott közterületen

fát, bokrot károsítsa. Közterületen égetést végezni kizárólag az arra kijelölt helyeken lehet. Tilos kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékot égetni. Tilos a tüzelőberendezésben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit,

A település tisztaságáról, a helyi környezet védelméről szóló helyi rendelet értelmében a kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján október 1-től április 30-ig - kivéve a vasárnapokat és ünnepnapokat – lehet megsemmisíteni, keddenként 8.00 órától 16.00 óráig és péntekenként 8.00 órától 19.00 óráig derült égbolt és szélmentes idő esetén. Csak a jól éghető növényi hulladék ártalmatlanítható égetés útján. vegyszert használni a gépjárművek mosásához. Aki szilárd burkolattal ellátott közterületre járművel való közlekedése során szennyező anyagot hord fel, köteles gondoskodni a keletkezett hulladék eltávolításáról. Tilos az avar és kerti hulladék égetését a helyi rendeletben meghatározott tilalmi időszakban vagy időpontban, vagy szeles időben, vagy nedves, füstölő hulladékkal végezni. Tilos úgy végezni égetést, hogy a keletkező hő és füst a környékben levő zöld növényeket,

vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot, vegyileg kezelt tűzifát égetni, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással végezni, és ezzel szenynyezni a környezetet. Az állattartó köteles gondoskodni az állatok tartására szolgáló helyiségek takarításáról és rendszeres fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók rendszeres irtásáról, illetve arról, hogy az állat más ingatlanára átjutni ne tudjon.

Harapós vagy támadó természetű ebet közterületen szájkosár nélkül vezetni, vagy elengedni tilos. Az állattartó köteles gondoskodni közterületen az állat által okozott szennyeződés eltávolításáról, zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető. A tulajdonos köteles gondoskodni saját költségén az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről. Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani. A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki a hatályos közterülethasználati szerződéssel rendelkező vendéglátó üzletre, annak előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben, a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel (közterület-használati szerződéssel) rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt, december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 06 óráig terjedő időszakra. Tilos közterületen 3,5 t össztömeg feletti járművet közterület-használati szerződés nélkül tárolni. Dr. Erdélyi Gábor, jegyző 5


Térfigyelő

Kiskutas

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

2013/1

„Egyszerű ez” – mondja József Attila, és igaza van

„Egyszerű ez” – mondja József Attila, és igaza van

< folytatás a 2. oldalról

kisegíteni? domásul kell venni, soha Semennyivel. Kiskutasnincs olyan, ami mindig nak nem kellett bankhimindenkinek jó. teleket központilag jóváírni, kiegyenlíteni. Miért nem jár templom- Esztelen adósságba soha ba? nem engedtem a falut. Honnan veszi ezt? Majd’ És ez ezután is így lesz. minden vasárnap a Fe- Ebből sem engedek. renciek terén vagyok este nyolctól Kovács Gábor Térjünk vissza Hári atya csendes miséjén. Tímea képviselő aszFontosabb alkalmak, ün- szonyra! Miért hagyta nepek miséjén Kiskuta- el a testületet? Úgy son vagyok. A Jóistennek értesültem, a soron szerintem mindegy melyik következő képviselő templomban találkozom magánéleti megfontoVele. lásból nem tudta vállalni a megbízatást. Miért nem épít, vesz Ha ez így van, akkor a házat Kiskutason? korábbi polgármester, Mert nem tudok, nem Tóth József a soron bírok építeni, venni. A következő képviselő, munkán kívüli kiskutasi aki részt vehet a Testüllét megoldása a közeljövő et munkájában… feladata, ugyanis van Timiék már korábban, végigényem arra, hogy töb- leg Egerszegre költöztek. bet itt legyek, amikor Rengeteget dolgozik. Alig nem ügyek intézéséről maradt ideje, lehetősége van szó, hanem csak eljönni az ülésekre. Annak úgy végigsétálhatok a örülök, hogy eddig is bírta falun szabadidőmben, ezt a helyzetet. Értesülése köszönésen túl beszél- igaz, de mi van akkor, ha getni, közben meginni né- épp Tóth József lesz a sohány pohár bort. Hát, nem ron következő képviselő? tagadom, ez most per pil- Aki részt vett egyetlen egy lanat nem adatik meg. testületi ülésen, az tudhatja, nyitott vagyok más A települések, falvak szempontok megvitakorábban felhalmozott tására, ésszerű komproadósságát átvállalta a misszumra. Van például kormány, úgymond kon- olyan képviselő a Testüszolidálta az adósságu- letben, aki teljesen mást kat, hogy megszabadul- gondol a magyar polijanak a felgyülemlett tikáról, a világról, mint én, pénzügyi terhektől. Kis- mégis együttműködünk. kutast mennyivel kellett Én is, és Tóth József is < folytatás a 3. oldalról

Mennyi végkielégítést kapott? Viccel? Egy fillért sem. Jelen esetben el sem fogadtam volna. Ki volt az említett kolléga? Mindegy. Bárhol, bárkinek kapcsán történik ilyen, fel kell állni. Szerintem. Van tanulsága ennek a történetnek? Számtalan! Egy biztos: le kell mondanom arról a késztetésről, hogy bármennyi feladatot kapok, azt meg kell oldani, el kell végezni. Ezt nevelték belém, úgyhogy nehéz elfogadnom, de rákényszerít a teherbírásom végessége, és nem tagadom, az egészségem is jócskán csorbult az elmúlt néhány évben, - ja, és nem vagyok már huszonéves. Bizalmi, emberi kérdésekben pedig – nem tagadom – megrendültem, de azért veri be az ember a fejét, hogy jól megjegyezze hol a plafon. Az akadályok, a csapások és a pofonok azért vannak, hogy tanuljunk, újra és újra szembesüljünk önmagunkkal és mások valódi arcával. Elfogadom, hogy nincs jó, rossz nélkül. Kaptam a Jóistentől annyi jót és szép feladatot, erőt, hogy ezt szó nélkül kötelességem kibírni. Viszont, van ebben valami sorsszerű 3

is: az akkori őrült hajtásba – most úgy érzem - belehaltam volna. Mihez kezdett ezek után? Mihez kezdtem volna? Dolgoztam tovább. Három városban, Keszthelyen, Kanizsán és Egerszegen kell irányítani a térség piacvezető rádióját, Kiskutas pedig szívbéli ügy, nem adom fel, visszafordulni, visszarendeződni nem lehet. Szerintem minden rezdülést pontosan tud a falu, ért mindent. A polgármester is ember, vannak mélypont-jai, amikor csendre van szüksége. Lelkiismeretes, erős és okos képviselőim vannak. Egy

lemondást ugyanakkor el kellett fogadnom a napokban, mert az ok teljesen érthető volt. Hári Timinek ezúton is köszönöm hét évnyi odaadó munkáját, barátságát. Egyszer úgy érzem, maga poéta, a következő pillanatban katonaként szól… A poéta katona. Én is az vagyok. Mármint katona. Én soha nem azt kiabáltam, hogy előre. Azt mondtam, hogy utánam! Viszont minden katona tudja, nincs nyertes csata sereg nélkül. Egyszerű ez – mondja József Attila, és igaza van.

Milyen tervei vannak Kiskutassal kapcsolatban? Gigantikus falunap 2014-ben? A Csapás utcát szeretném rendbe tenni tavasszal. Ezen dolgozunk most gőzerővel, és a kálócfapusztai út felújításának második ütemén. Gigantikus falunap? 2011 óta csendes, hagyományos kis falunapot terveztünk, aztán 2012-ben mégis nagyra sikeredett, idén viszont szerény volt. Én ezt is élveztem. Beszélgetnünk kellett egymással, másképp. 2014-ben megint harsányabb lesz, de újra másképp… Tényleg különleges, önjáró faluközösség vagyunk. Tufolytatás a 4. oldalon >

tudomásul vette 2006ban és 2010-ben is a kiskutasiak döntését. Elég egyértelmű volt. Hisztériának és előítéleteknek nincs helye. Ez egy helyzet, amivel élni kell. De továbbmegyek! Ha a falu élethelyzete azt kívánja, akkor én leszek, aki felkéri Őt képviselői helytállásra, jelenlétre. Ez nem túl megszokott reakció… Kiskutason eddig mi volt megszokott? Egy olyan falubéli ember, mint a korábban polgármester Tóth Jóska, már miért ne lehetne együttműködő képviselő? Az is a kötelességem, hogy ebben bízzak. Biztos vagyok abban, hogy hozzá tud járulni a testületi munkához. De akár a 2014-ben kezdődő ciklus munkájához is, mert a vállalásom nem kicsi most sem: minden középületet, amit az elmúlt hét évben felújítottunk, újjáépítettünk,

folyamatosan karban kell tartani, további rekonstrukciók állnak előttünk, a kálócfapusztai út teljes szakaszán az aszfaltozást, valamint a teljes belterületi közúthálózatot fel szeretném újítani. 2015-ben pedig templomépítésbe szeretnék kezdeni. Öt új pályázat kidolgozása van folyamatban, amelyek bőven átnyúlnak a következő ciklusra, de kétségtelenül az útépítés a fő prioritás. Tovább szeretném mélyíteni az összhangot Nagykutassal, amelyet annak idején Baumgartner Jóska barátommal élesztettünk fel és Horváth Sanyi is nyitott erre. Közös vállalkozási övezet terve a fiókomban, van befektető is ehhez. Közös falunapos vágyamat majdnem minden héten felhozom Sándornak, egyszer majd csak belevágunk. A két falu közös múlttal együtt lüktet, együtt változik, együtt él. Csak belátjuk, megéljük már, ünnepek terén is.

Meghívó Közös karácsonyi ünneplésre, várakozással teli meghitt találkozásra várunk minden kiskutasi lakost december 18-án 18 órára a Faluházba. Készüljünk együtt egy jó forralt bor mellett a szeretet ünnepére! Az ünnepi műsor keretében fellépnek a nagykutasi óvodások. Kádár Szabolcs, az Operettszínház művésze és Nyirkó Krisztina, a kecskeméti Ciróka Bábszínház tagja karácsonyi dalokkal teszi bensőségessé az ünnepet. Ünnepeljünk együtt! Kiskutas Község Önkormányzata 4


Térfigyelő

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Kiskutas

2013/1

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

„Egyszerű ez” – mondja József Attila, és igaza van

„Egyszerű ez” – mondja József Attila, és igaza van

< folytatás a 2. oldalról

kisegíteni? domásul kell venni, soha Semennyivel. Kiskutasnincs olyan, ami mindig nak nem kellett bankhimindenkinek jó. teleket központilag jóváírni, kiegyenlíteni. Miért nem jár templom- Esztelen adósságba soha ba? nem engedtem a falut. Honnan veszi ezt? Majd’ És ez ezután is így lesz. minden vasárnap a Fe- Ebből sem engedek. renciek terén vagyok este nyolctól Kovács Gábor Térjünk vissza Hári atya csendes miséjén. Tímea képviselő aszFontosabb alkalmak, ün- szonyra! Miért hagyta nepek miséjén Kiskuta- el a testületet? Úgy son vagyok. A Jóistennek értesültem, a soron szerintem mindegy melyik következő képviselő templomban találkozom magánéleti megfontoVele. lásból nem tudta vállalni a megbízatást. Miért nem épít, vesz Ha ez így van, akkor a házat Kiskutason? korábbi polgármester, Mert nem tudok, nem Tóth József a soron bírok építeni, venni. A következő képviselő, munkán kívüli kiskutasi aki részt vehet a Testüllét megoldása a közeljövő et munkájában… feladata, ugyanis van Timiék már korábban, végigényem arra, hogy töb- leg Egerszegre költöztek. bet itt legyek, amikor Rengeteget dolgozik. Alig nem ügyek intézéséről maradt ideje, lehetősége van szó, hanem csak eljönni az ülésekre. Annak úgy végigsétálhatok a örülök, hogy eddig is bírta falun szabadidőmben, ezt a helyzetet. Értesülése köszönésen túl beszél- igaz, de mi van akkor, ha getni, közben meginni né- épp Tóth József lesz a sohány pohár bort. Hát, nem ron következő képviselő? tagadom, ez most per pil- Aki részt vett egyetlen egy lanat nem adatik meg. testületi ülésen, az tudhatja, nyitott vagyok más A települések, falvak szempontok megvitakorábban felhalmozott tására, ésszerű komproadósságát átvállalta a misszumra. Van például kormány, úgymond kon- olyan képviselő a Testüszolidálta az adósságu- letben, aki teljesen mást kat, hogy megszabadul- gondol a magyar polijanak a felgyülemlett tikáról, a világról, mint én, pénzügyi terhektől. Kis- mégis együttműködünk. kutast mennyivel kellett Én is, és Tóth József is < folytatás a 3. oldalról

Mennyi végkielégítést kapott? Viccel? Egy fillért sem. Jelen esetben el sem fogadtam volna. Ki volt az említett kolléga? Mindegy. Bárhol, bárkinek kapcsán történik ilyen, fel kell állni. Szerintem. Van tanulsága ennek a történetnek? Számtalan! Egy biztos: le kell mondanom arról a késztetésről, hogy bármennyi feladatot kapok, azt meg kell oldani, el kell végezni. Ezt nevelték belém, úgyhogy nehéz elfogadnom, de rákényszerít a teherbírásom végessége, és nem tagadom, az egészségem is jócskán csorbult az elmúlt néhány évben, - ja, és nem vagyok már huszonéves. Bizalmi, emberi kérdésekben pedig – nem tagadom – megrendültem, de azért veri be az ember a fejét, hogy jól megjegyezze hol a plafon. Az akadályok, a csapások és a pofonok azért vannak, hogy tanuljunk, újra és újra szembesüljünk önmagunkkal és mások valódi arcával. Elfogadom, hogy nincs jó, rossz nélkül. Kaptam a Jóistentől annyi jót és szép feladatot, erőt, hogy ezt szó nélkül kötelességem kibírni. Viszont, van ebben valami sorsszerű 3

is: az akkori őrült hajtásba – most úgy érzem - belehaltam volna. Mihez kezdett ezek után? Mihez kezdtem volna? Dolgoztam tovább. Három városban, Keszthelyen, Kanizsán és Egerszegen kell irányítani a térség piacvezető rádióját, Kiskutas pedig szívbéli ügy, nem adom fel, visszafordulni, visszarendeződni nem lehet. Szerintem minden rezdülést pontosan tud a falu, ért mindent. A polgármester is ember, vannak mélypont-jai, amikor csendre van szüksége. Lelkiismeretes, erős és okos képviselőim vannak. Egy

lemondást ugyanakkor el kellett fogadnom a napokban, mert az ok teljesen érthető volt. Hári Timinek ezúton is köszönöm hét évnyi odaadó munkáját, barátságát. Egyszer úgy érzem, maga poéta, a következő pillanatban katonaként szól… A poéta katona. Én is az vagyok. Mármint katona. Én soha nem azt kiabáltam, hogy előre. Azt mondtam, hogy utánam! Viszont minden katona tudja, nincs nyertes csata sereg nélkül. Egyszerű ez – mondja József Attila, és igaza van.

Milyen tervei vannak Kiskutassal kapcsolatban? Gigantikus falunap 2014-ben? A Csapás utcát szeretném rendbe tenni tavasszal. Ezen dolgozunk most gőzerővel, és a kálócfapusztai út felújításának második ütemén. Gigantikus falunap? 2011 óta csendes, hagyományos kis falunapot terveztünk, aztán 2012-ben mégis nagyra sikeredett, idén viszont szerény volt. Én ezt is élveztem. Beszélgetnünk kellett egymással, másképp. 2014-ben megint harsányabb lesz, de újra másképp… Tényleg különleges, önjáró faluközösség vagyunk. Tufolytatás a 4. oldalon >

tudomásul vette 2006ban és 2010-ben is a kiskutasiak döntését. Elég egyértelmű volt. Hisztériának és előítéleteknek nincs helye. Ez egy helyzet, amivel élni kell. De továbbmegyek! Ha a falu élethelyzete azt kívánja, akkor én leszek, aki felkéri Őt képviselői helytállásra, jelenlétre. Ez nem túl megszokott reakció… Kiskutason eddig mi volt megszokott? Egy olyan falubéli ember, mint a korábban polgármester Tóth Jóska, már miért ne lehetne együttműködő képviselő? Az is a kötelességem, hogy ebben bízzak. Biztos vagyok abban, hogy hozzá tud járulni a testületi munkához. De akár a 2014-ben kezdődő ciklus munkájához is, mert a vállalásom nem kicsi most sem: minden középületet, amit az elmúlt hét évben felújítottunk, újjáépítettünk,

folyamatosan karban kell tartani, további rekonstrukciók állnak előttünk, a kálócfapusztai út teljes szakaszán az aszfaltozást, valamint a teljes belterületi közúthálózatot fel szeretném újítani. 2015-ben pedig templomépítésbe szeretnék kezdeni. Öt új pályázat kidolgozása van folyamatban, amelyek bőven átnyúlnak a következő ciklusra, de kétségtelenül az útépítés a fő prioritás. Tovább szeretném mélyíteni az összhangot Nagykutassal, amelyet annak idején Baumgartner Jóska barátommal élesztettünk fel és Horváth Sanyi is nyitott erre. Közös vállalkozási övezet terve a fiókomban, van befektető is ehhez. Közös falunapos vágyamat majdnem minden héten felhozom Sándornak, egyszer majd csak belevágunk. A két falu közös múlttal együtt lüktet, együtt változik, együtt él. Csak belátjuk, megéljük már, ünnepek terén is.

Meghívó Közös karácsonyi ünneplésre, várakozással teli meghitt találkozásra várunk minden kiskutasi lakost december 18-án 18 órára a Faluházba. Készüljünk együtt egy jó forralt bor mellett a szeretet ünnepére! Az ünnepi műsor keretében fellépnek a nagykutasi óvodások. Kádár Szabolcs, az Operettszínház művésze és Nyirkó Krisztina, a kecskeméti Ciróka Bábszínház tagja karácsonyi dalokkal teszi bensőségessé az ünnepet. Ünnepeljünk együtt! Kiskutas Község Önkormányzata 4


Kiskutas

Térfigyelő

2013/1

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

„Egyszerű ez” – mondja József Attila, és igaza van

A közösségi együttélés szabályai

Péter Árpád beszélgetése Halász Gáborral

Kiskutas Község Önkormányzata megalkotta a közösségi együttélés szabályiról szóló rendeletét. A rendelet megszegője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A bírság kiszabására a jegyző jogosult. A helyi rendelet tételesen sorolja fel a szabályok körét, az alábbiak szerint. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló edények rendeltetésszerű használatáról, környezetük tisztán tartásáról. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy azzal ne akadályozza a jármű és gyalogos forgalmat. Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényzetbe - a közszolgáltató általi elszállítás céljából - olyan hulladékot nem helyezhet el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, környezetet veszélyeztető veszélyes anyag). Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana előtti közterület (különösen járda, zöldsáv,

Őszinte beszélgetést szeretnék készíteni. Bár kollégák vagyunk, most maradjunk a magázódásnál, mert tisztáznivaló kérdések állnak előttünk. Készen áll? Igen. Mindig készen állok. Mindig azt mondtam, amit valóban hiszek, amit tenni akarok. Ami ígéret volt, azt betartottam. Tudom, látom, az „ígéretből valóság” lett – hogy idézzek egy kiskutasi szlogent: felépült és megújult minden, amiről szó volt, bár adósság még a kálócfapusztai út… Már csak félig vagyok adós ebben! Hamarabb sikerült ebben lépni, mint terveztem. A fejlesztések sorában ezt a második ciklus végére terveztem. Kevés lakót érint ez az út, nem találtam pályázatot, lehetőséget eddig. Hát elkezdtük saját, önkormányzati forrásból, még feszesebbre véve a miniatűr költségvetést. Tavaly nyáron jelent meg a legutóbbi Térfigyelő, pedig a falubulvár lap ötlete mondhatni egyedülálló. Közben megyei kulturális díjjal tüntették ki, új rádiót indított Zalaegerszegen, a polgármesteri 2

hivatal átszervezésében jelentős lépéseket tett, házi segítségnyújtásban kiharcolta és megtartotta az önálló gondozói státuszt, de a faluban kifejezetten csak munkáját intézve látni, a nagykutasi hivatalra korlátozódik polgármesteri tevékenysége. Mi történt, hogy van? Jelentem jól vagyok. A Térfigyelő akkor jelenik meg, amikor annak értelme van. A mostani Térfigyelő nem igazán bulvárkiadvány. A korábbi kiadványoknak a bulvárhoz csak humoruk miatt volt közük. Az elmúlt időszak nem kommunikációval, a kötetlen találkozásokkal telt, hanem csendesebb, de szükségszerű munkával. Majd három éve kezdtük előkészíteni a körjegyzőség átalakítását. Előre gondolkodtunk képviselőimmel, jegyzőmmel, annak érdekében, hogy egy percre se lehessen fennakadás, községek közti feszültség, érdekellentét. E munkák nem látványosak, a közigazgatási, helyközi egyeztetések folyamata nem túl izgalmas egy falulakónak. Az eredmény sem annyira látványos, hisz’ pont az a cél, hogy a kiskutasi ember ne érezzen változást.

Helyben maradt az ügyintézés, megmaradtak a munkahelyek. E kettő a legalapvetőbb kikötésem volt, hajszálnyit sem engedtem ebből. A ravatalozó papírügyeinek lezárása sem tűnhet szenzációnak, az épület elkészült és további fejlesztés volt ott 2013ban. Néhány hete fel is szentelte a számomra nagyon rokonszenves Kiss György atya. Vannak időszakok, amikor a szótlanabb munkavégzésé a főszerep. Felvetésére reagálva, az elmúlt időszakban munkám jó része valóban a nagykutasi közös hivatalhoz kötött, ráadásul az utóbbi időszakot nehezen viseltem. Több mint két éve olvastam a hírt, a polgármesterség és a rádióigazgatás mellett új tisztséget is betölt egy városi művelődési központ élén, aztán két év múlva, márciusban távozott a vezetői posztról, amivel kapcsolatban elképesztő mendemondák keringtek. Mi történt valójában, miért nem osztotta meg falujával a tényeket? Mert ez privát munkaügy. A testületemet tájékoztattam e helyzetről, mint mindenről. Pletykálkodás-

ba soha nem bocsátkoztam, sem élőszóban, sem üzengetve, sem a mára fecsegőfórummá váló, önmutogató és önigazoló „facebook”-on. Ha minden képtelen, ostoba pletykára reagálunk, végül eltűnik a valóság, széthullik az igazság. Bolond lesz, ki bolonddal táncol. Mi történt? Épp most mondtam: nem pletykálok. A körülmények feltárása másra tartozik. Mivel mindig is azt gondoltam, hogy nem lehet következmények nélküli országban élni, bármenynyire is kedves és szép feladat volt számomra e kiemelt igazgatói poszt, az események hevületében a város testületétől felmentésemet kértem. A történtek hevülete miatt tette? Kirúgták? Nem. A hevület elmúltával is ezt tettem volna, de abban a helyzetben nem az én dolgom lett volna higgadtnak maradni. Közös megegyezéssel elváltak az útjaink. Ugyanakkor, mivel soha életemben nem voltam efféle helyzetben, visszatekintve kijelenthető: én sem rutinosan cselekedtem.

folytatás a 3. oldalon >

árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Nem szilárd burkolattal ellátott közterületen, annak állapotától függetlenül, tilos járművel közlekedni és ott parkolni, gépjárművet ott javítani, tisztítani vagy bontani. Tilos szilárd burkolattal ellátott közterületen

fát, bokrot károsítsa. Közterületen égetést végezni kizárólag az arra kijelölt helyeken lehet. Tilos kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékot égetni. Tilos a tüzelőberendezésben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit,

A település tisztaságáról, a helyi környezet védelméről szóló helyi rendelet értelmében a kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján október 1-től április 30-ig - kivéve a vasárnapokat és ünnepnapokat – lehet megsemmisíteni, keddenként 8.00 órától 16.00 óráig és péntekenként 8.00 órától 19.00 óráig derült égbolt és szélmentes idő esetén. Csak a jól éghető növényi hulladék ártalmatlanítható égetés útján. vegyszert használni a gépjárművek mosásához. Aki szilárd burkolattal ellátott közterületre járművel való közlekedése során szennyező anyagot hord fel, köteles gondoskodni a keletkezett hulladék eltávolításáról. Tilos az avar és kerti hulladék égetését a helyi rendeletben meghatározott tilalmi időszakban vagy időpontban, vagy szeles időben, vagy nedves, füstölő hulladékkal végezni. Tilos úgy végezni égetést, hogy a keletkező hő és füst a környékben levő zöld növényeket,

vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot, vegyileg kezelt tűzifát égetni, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással végezni, és ezzel szenynyezni a környezetet. Az állattartó köteles gondoskodni az állatok tartására szolgáló helyiségek takarításáról és rendszeres fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók rendszeres irtásáról, illetve arról, hogy az állat más ingatlanára átjutni ne tudjon.

Harapós vagy támadó természetű ebet közterületen szájkosár nélkül vezetni, vagy elengedni tilos. Az állattartó köteles gondoskodni közterületen az állat által okozott szennyeződés eltávolításáról, zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető. A tulajdonos köteles gondoskodni saját költségén az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről. Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani. A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki a hatályos közterülethasználati szerződéssel rendelkező vendéglátó üzletre, annak előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben, a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel (közterület-használati szerződéssel) rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt, december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 06 óráig terjedő időszakra. Tilos közterületen 3,5 t össztömeg feletti járművet közterület-használati szerződés nélkül tárolni. Dr. Erdélyi Gábor, jegyző 5


Térfigyelő kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Kálócfapusztai út saját forrásból < folytatás az 1. oldalról

A kálócfapusztai út elkészültével Halász Gábor polgármester a képviselő-testület elé tárta a jövőbeni fejlesztési elképzeléseket, az önkormányzati utak állapotának további javítását. A folytatásban a Csapás utca teljes szakaszának helyreállítása szerepel. A tervek szerint ezt vis maior pályázatból valósítja meg Kiskutas önkormányzata a jövő év első felében.

6

Háziorvos

Dr. Gergye Ferenc 92/311-160, 92/596-856, 20/941-7827

Orvosi ügyelet

(Zalaegerszeg, Botffy u. 1.) 92/311-280 Hétköznap: 16.00-08.00 Munkaszüneti napokon: 08.0008.00

Fogorvos

Dr. Zorn Attila (Zalaegerszeg, Zárda u. 15.) 92/327-033

Fogorvosi ügyelet

Dr. Pallós Marcell (Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17.) 92/314-329 Hétköznap: 18.00-21.00 Munkaszüneti napokon: 08.0012.00

Állatorvos

Dr. Pardavi Andor 20/912-5514

Védőnő

Filinger Ferencné 20/349-5262

Családgondozó

Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 10.0011.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 11.)

Fontos és jó ügyet szolgál Ez év januárjától gondozási díjat kell fizetniük az időseknek a házi segítségnyújtásért, miután a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény térítési díjat vezetett be az ellátásra. Kiskutas önkormányzata azonban úgy döntött, nem engedi tovább terhelni az idős lakosságot. - Nem hagyhattuk, hogy az idősek napi segítség nélkül maradjanak Kiskutason, márpedig a díjfizetéssel sokan kényszerültek volna az ellátás lemondására. Ezért döntöttünk a díjátvállalás mellett – fogalmazott Halász Gábor polgármester, hozzátéve, ez egy Kiskutas méretű településre ugyan jelentős terhet ró, kétségtelenül fontos és jó ügyet szolgál.

Közérdekű információk

- Időseink kötődnek a gondozónő, Bandicsné Ferencz Márta személyéhez is, hiszen sokuknak ő jelenti az egyetlen segítséget, kapcsolatot a világgal. A képviselő-testület idén számos alkalommal napirendre tűzte a házi gondozás ügyét. Halász Gábor Nagykutas polgármesterével, Horváth Sándorral közösen több tárgyalást folytatott az elmúlt hónapok során egyebek mellett a Támasszal, keresve a lehetőségét annak, hogy az idős, gondozásra szoruló emberek ellátását miként lehetne a legoptimálisabban megoldani. - Jelentős lobbit folytattunk polgármestertársammal összefogva azért, hogy az idősgondozás

Szociális gondozó

ügye kedvezően alakuljon. Ennek legfontosabb mozzanata, hogy partnereket kerestünk, hiszen nem csak e két falu számára hoztak nehézségeket az idén bevezetett változások. A feladatellátásra új társulás alakult a közelmúltban Tófejen, amelyhez 45 település, köztük Kiskutas és Nagykutas is csatlakozott. Bízom abban, hogy most már kedvezőbb feltételekkel indulhatunk a 2014es esztendőnek – hangsúlyozta Halász Gábor. Közmeghallgatás Kiskutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 18-án, szerdán 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Faluházban.

Bandicsné Ferencz Márta 20/321-2790

Falugazdász

Szabó Gyula 30/434-6837 páros hét csütörtök 9.30-11.00 Faluház (Kiskutas, Fő u. 63.)

Körzeti megbízott Dinnyés Péter 30/650-7501

Kiskutasi Kulturális Menedékház Számítógépszoba kedd: 16.00-19.00 péntek: 16.00-19.00 szombat: 17.00-19.00 vasárnap: 15.00-17.00 Könyvtár kedd: 16.00-19.00 csütörtök: 17.00-18.00 szombat: 16.00-19.00

Jegyző

Dr. Erdélyi Gábor ügyfélfogadás: Faluház (Kiskutas, Fő u.63.) péntek 09.00-10.00

Impresszum Kiadta: Kiskutas Község Önkormányzata Belső faluújság. Ingyenes. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! www.kiskutas.hu

Térfigyelő Kiskutas

2013/1

kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel. kiskutas. befogad és átölel.

Ravatalozó-szentelés és gyertyagyújtás

Lapindító

Nem véletlen, hogy a mai alkalmat nem avatásnak hívjuk, hanem szentelésnek, hiszen a földi élettől való búcsúzás legfontosabb helyén vagyunk – mondta a felújított kiskutasi ravatalozó előtt Halász Gábor polgármester. Az épület ünnepélyes átadására október 30-án került sor. A kiskutasi ravatalozó rendbetétele volt az utolsó állomása annak a két ciklus óta zajló folyamatnak, amelynek keretében a település valamennyi középülete megújult. - A ravatalozó felújítása két ütemben történt, a munkákat 2010-ben egy sikeresen elnyert MVHs pályázat révén Ekler Károly tervei alapján kezdtük el – utalt az előzményekre az ünnepélyes átadáson a pol-

Köszönti olvasóit az új arculattal jelentkező kiskutasi Térfigyelő. Kiadványunk nem csupán külső megjelenésében, tartalmában is némileg megváltozott. Fontosnak tartjuk, hogy a település lakossága első kézből, hiteles forrásból értesüljön a kiskutasi eseményekről, éppen ezért összegyűjtöttük a legfrissebb híreket, a község életében meghatározó mozzanatokat, a lakosság számára hasznos információkat. Mindezeken túl, bensőséges és sok-sok aktuális kérdést tisztázó interjút olvashatnak Halász Gáborral, Kiskutas polgármesterével is. Bízunk benne, olvasóink örömmel veszik kézbe a megújult Térfigyelőt.

gármester. Halász Gábor elmondta, ekkor kapott új arculatot a ravatalozó egy előtető kialakításával, és az épület egészének korszerűsítésével. A második ütemben, ez év őszére az előtér burkolása, valamint a ravatalozó környezetének rendbetétele történt meg ifj. Baumgart-

ner József munkájának köszönhetően. A jelentős önkormányzati forrás révén megújult épületet Kiss György atya szentelte fel, majd a hősök emlékművénél gyertyagyújtással és koszorúzással emlékezett a két világháborúban elhunyt kiskutasiakra a képviselő-testület.

Kálócfapusztai út saját forrásból Az elmúlt évek alatt Kiskutason minden önkormányzati épület megújult, a következő időszak egyik fontos eleme pedig az utak állapotának javítása lesz. A program első állomásaként már meg is történt a kálócfapusztai út egy szakaszának helyreállítása.

Régi igény a településen a kálócfapusztai út rendbetétele, hiszen a lélekszám évről évre gyarapszik ezen a településrészen. A megvalósításra évek óta keres pályázati lehetőséget az önkormányzat. - Lakott külterületről van szó, és nem vagyunk könnyű helyzetben, mert

sajnos az elmúlt évek alatt egyszer sem volt pályázati lehetőség az ilyen típusú utak felújítására – mondta Halász Gábor polgármester. – Mivel az út állapota tovább romlott, úgy döntöttünk, saját forrásból valósítjuk meg a legkritikusabb szakasz rendbetételét. Régi adósságot törlesztettünk

ezzel – tette hozzá Kiskutas polgármestere. A most befejeződött első ütemben a legmeredekebb és egyben legrosszabb szakasz aszfaltozását végezték el. Megtörtént az árkok mélyítése, a keresztirányú vízelvezetést is megoldották, és az út szintjéhez igazították. folytatás a 6. oldalon >

Profile for Horváth Sanyi

Térfigyelő 2013 1. szám  

Térfigyelő Kiskutas

Térfigyelő 2013 1. szám  

Térfigyelő Kiskutas

Advertisement