Page 1

PÁLYÁZAT a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Horváth János Antal pályázata 2021. március-április A pályázatot írták: Horváth János Antal, Lovas Rozi, Németh Gábor, Olasz Liza, Szalai Ádám, Tarnóczi Jakab


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

BEVEZETÉS

5

A pályázat legfőbb célkitűzései tíz pontban

5

Személyes motiváció

7

Szakmai küldetés

10

A Pinceszínház

11

Múltja

11

Jelene

12

Jövője

13

MŰVÉSZETI KONCEPCIÓ

13

A ma színháza

13

Dokumentarista színház

16

Nyílt Fórum

18

Az új generáció

19

Koncepciópályázat

19

Freeszfe

20

Mentorprogram

22

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

23

Művészeti Tanács

23

Lovas Rozi

24

Németh Gábor

26

Szalai Ádám

27

Tarnóczi Jakab

30

Társulat

32

Produkciós management

34

Olvasó-dramaturg csapat

36

KÖZÖSSÉG

36

A kerület színháza

37

Ferencvárosi történetek

37

Ferencvárosi séták

38

Színház a kerület lakóinak, a kerület lakóival

39

Külső Ferencváros

40

Nyitott színház

41

Színházi nevelés

42

Színházfogyasztási kultúra kialakítása

43

Eseményszerű színházi nevelés

45

Látható történetek

47

Országos Diákszínjátszó Egyesület

48

2


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Színház külföldieknek

48

Íróműhely

49

MŰSORTERV

49

2021/22-es évad

50

2022/23-as évad

54

Rendezők

57

Darabok

57

Jelenlegi repertoár

59

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

60

Nemzetközi

60

European Theatre Convention

60

Royal Court

61

Országos

62

Váci Dunakanyar Színház

62

Művészetek Völgye

62

Miskolci Nemzeti Színház

63

THEALTER Fesztivál - MASZK Egyesület

64

Manna Produkció

64

Évad Legjobb Drámája

65

Kerületi

65

Trafó

65

Dumaszínház

67

Budapest Music Center

67

Kisképző

67

9tv - Ferencváros Televíziója

69

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány

69

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és Egyesület

70

Ferencvárosi Művelődési Központ

71

Ráday utca

71

KÖZÖNSÉG KOMMUNIKÁCIÓ, BRANDING, MARKETING

73

Jelenlegi helyzet és célok

73

Branding

73

Arculat megújítása

75

Arculat mood

76

Lokáció

76

Applikáció, közösségi oldalak és honlap

76

Nyílt próbák

78

Pince-füzetek és ajándéktárgyak

80

Vates

80 3


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

GAZDASÁGI TERVEK

80

Finanszírozás

81

Önkormányzati támogatás

82

Egyéb támogatások, pályázatok

83

Mecenatúra

84

Patreon mint modern mecenatúra

88

Projektfinanszírozások, egyéb/rész tevékenységek támogatása

91

Jegybevétel

92

Ajándékbolt és színházi büfé üzemeltetése

94

Bérbeadás

94

Felújítások, átalakítások

96

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

98

COVID (UTÁNI) HELYZET

101

ÖSSZEGZÉS

103

NYILATKOZATOK

104

4


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

BEVEZETÉS

● A pályázat legfőbb célkitűzései tíz pontban 1. Teret adni az új, felnövő színházi generáció - írók, rendezők, színészek, tervezők - bemutatkozásának. 2. Kizárólag kortárs drámai műveket, illetve klasszikus művek kortárs, friss átiratát műsorra tűzni. 3. Egy

mentorprogramot

generációk

nem

létrehozni,

elszakadnak

amelyben

egymástól,

a

hanem

inspirálják és tanítják egymást. 4. Bevezetni a nyitott színház gondolatát. A színházra mint egyfajta agorára tekinteni, amely intenzíven együtt él, gondolkodik és párbeszédet folytat a környezetével. 5. Új, progresszív színházi formákat - dokumentarista, tantermi,

a

színház

épületén

kívüli

előadások

-

otthonossá tenni, amelyeken keresztül gazdagíthatjuk a társadalommal és a környezetünkkel való kapcsolat formáit. 6. Olyan

együttműködéseket

országos

és

nemzetközi

kezdeményezni szinten,

kerületi,

amelyekből

a

Pinceszínház művészeti, produkciós és finanszírozási tekintetben is profitálhat.

5


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

7. A kerület egyik vezető kulturális intézményeként kiemelt figyelmet fordítani a Ferencvárosban élő emberekre, mindennapi problémáikra és történeteikre. 8. Megújítani a teljes kommunikációs és marketing stratégiát, és vonzóvá tenni a színház megjelenését a fiatal generáció és minden művészetkedvelő számára, maximálisan

kihasználva

az

online

térben

rejlő

lehetőségeket. 9. Több lábra állítani a színház finanszírozását. Az önkormányzati támogatáson felül egy olyan támogatási rendszer kidolgozása, amelynek segítségével a színház állandó

vagy

projekt

alapú

bevételi

forrásban

részesülhet. 10.

Egy alapos és átgondolt környezetvédelmi stratégiát

kidolgozni, amely a színház minden működési szintjére bevezeti a környezettudatos gondolkodást, ami egyrészt számomra alapvetés egy modern színház esetében, másrészt

példaként

szolgálhat

számára.

6

a

tágabb

közösség


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

● Személyes motiváció Ma, 2021-ben Magyarországon egy fiatal színházi alkotót a tehetetlenség nem múló érzése bénít meg leginkább. Tehetetlenül nézzük azt, ami a szakmánkkal történik: a belső harcok, a kiszolgáltatottság a fenntartó felé, a vírushelyzet, a politika megállíthatatlan betörése a színházak és egyetemek falai közé; és mi csak nézzük, mert nem tehetünk semmit. Jön az erősebb, a nagyobb és türelmesen kivéreztet. De amikor látunk egy esélyt, hogy cselekedjünk, akkor meg kell próbálni, bele kell állni, és meg kell mutatni, hogy lehet ezt másképp is, jobban, nemesebben. Meg lehet szabadulni a hatalmi harcoktól, a politika béklyóitól, a bosszúállástól, ami csírájában öli meg a művészetet. A Pinceszínház egy esély arra, hogy tegyünk valamit. A

Pinceszínház

igazgatói

munkakörének

megpályázásában én egyszeri és kihagyhatatlan lehetőséget látok. Amióta a pályán vagyok, keresem - magamban és a világban is - a megoldást, ami kiutat mutat a szakmánkat bénító féltékenységből és irigységből. Úgy érzem, ha mi, fiatal színházi alkotók nem elfordulunk egymástól, hanem megtanulunk

együttérezni

és

együtt

dolgozni,

valódi

értékeket teremthetünk, amiben megnyilvánul mindaz a frissesség és tehetség, ami ebben a generációban lakozik. A Pinceszínház lehet a találkozási pont, ahol ez az egymást építő együtt gondolkodás elkezdődik. 7


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Ez a szakma pici, mégis olyan hatással tud lenni az emberek lelkére, mint nagyon kevés másik hivatás. Mert emberi történeteket mesél. Rendezőként és íróként is mindig a történetekben rejlő azonosulási lehetőséget helyeztem színpadi munkáim középpontjába; a pillanatot, amikor a néző felismeri önmagát. Abban a pillanatban azt érzi, hogy nincs egyedül. Ezt az érzést szeretném minél több nézőből előcsalni. Talán közhelyes gondolat, hogy színházigazgatónak lenni szolgálat, mégis így érzem én is, az én szolgálatomnak pedig a legfőbb célja, hogy minél több néző és szakmabeli érezze azt, hogy nincs egyedül. Huszonnyolc éves vagyok. Úgy érzem, ez a legjobb kor, hogy

vezetővé

váljon

az

ember,

amikor

tele

van

elszántsággal, alázattal, tenni akarással. Azt gondolom, hogy jelen helyzetben nem az életkor számít, hanem az, hogy mit csinál az ember. Írtam kis- és nagyszínpadi darabokat, rendeztem kis- és nagyszínpadi előadásokat, kortárs és klasszikus műveket, dolgoztam itthon - Budapesten és vidéken is -, de dolgoztam külföldön is, így több színházi rendszert sikerült közelről megismernem, minden hasznos és minden kevésbé hasznos tapasztalatával együtt. Évekig működtem fővárosi színház művészeti igazgatásában, és a közelmúltban színházban

megtapasztalhattam,

művészeti

milyen

tanácsadóként

egy

dolgozni.

vidéki Láttam,

hogyan lehet egy színházat jól, eredményesen vezetni, és

8


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

láttam, hogy mik azok a dolgok, amik széttartáshoz és kedvetlen munkavégzéshez vezetnek. Nemcsak láttam ezeket a

helyzeteket,

de

tanultam

is

belőlük.

Most

pedig

megpályázom egy színházat, ami bár méretében kicsi, mégis rengeteget jelenthet a szakmánknak, ha kihasználjuk mindazt a

potenciált,

ami

szerénytelenség

benne

nélkül

rejlik.

mondhatom,

Azt hogy

érzem,

hogy

tudom,

mit

vállalok. Nem leszek egyedül. Pályázatom szilárd alapjának kidolgozása

után

közös

gondolkodásra

hívtam

négy

végtelenül tehetséges alkotót, és ami ennél is fontosabb, remek embert, Lovas Rozit, Németh Gábort, Szalai Ádámot és Tarnóczi

Jakabot. Ők fognak a munkám legfontosabb

szakaszaiban

segíteni

tanácsaikkal,

gondolataikkal

és

ötleteikkel. Ők a Művészeti Tanács - ahogyan ez a formáció és elnevezés a szakmában elismert. Esetünkben ez mindenképp egy nagyon jól együttműködő, igazi csapatot jelent, aminek kizárólag az lebeg a szeme előtt, hogy valami igazán nagyszabásút és példaértékűt tegyünk le a színházi szakma asztalára. A múlt évben megszületett a kisfiam, és ez meglepően nemcsak a magán-, hanem a szakmai életemre is nagy hatással volt. Eljuttatott a felismerésre, hogy nemcsak azért vagyok felelős, hogy mit lát otthon a szűk környezetünkben, hanem abból is következtetéseket szűr le, hogy én miért állok

9


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

ki, milyen helyzetekbe megyek bele, mit nézek végig tétlenül, és mikor cselekszem. Azt gondolom, hogy a magyar színházi szakmában az elmúlt évek során valami végérvényesen összetört, és a romokból most nekünk kell valamit újjáépíteni; nem a régit kell újra építenünk, hanem egy teljesen újat kell megalkotnunk.

● Szakmai küldetés Olyan színházat szeretnék, ami kortárs hangon szól a nézőkhöz. Olyan hangon, ami új, friss, őszinte és zsigeri. Olyan színházat szeretnék, ahol fiatal alkotók kaphatnak lehetőséget, ahol új szövegeket mutatunk be, ahol a klasszikus történetek is teljesen mai átiratban kerülnek színpadra, ahol a kortárs nem huszadik századit jelent, ahol új színházi formákat próbálunk ki, ahol minden este teltház van,

ahol

állandó

az

újdonság,

ahol

vizsgaelőadást

mutathatnak be azok, akiket kitúrt a hatalom; egy olyan színházat, ami folyamatos párbeszédet folytat, ami aktívan részt vesz a nemzetközi színházi életben, ami közvetlen kapcsolatot ápol a közönséggel, ahova az ember nem csak héttől tízig, de bármikor bejöhet. Egy olyan színházat szeretnék, ami nem csak színház. Szeretném

megszólítani

minden

művészetkedvelő

emberrel együtt a középiskolásokat, az egyetemistákat, a fiatal felnőtteket. Szeretném megszólítani a Magyarországon

10


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

élő

vagy

Magyarországot

meglátogató

külföldieket;

és

szeretnék színházi élményt adni a kerületben élő nehéz sorsú embereknek. Olyan színházat szeretnék, ami nem ad támadási felületet politikai sárdobálásra, ami együtt él a környezetével, ahol a társadalmi és egzisztenciális problémák teret kapnak; ami ösztönöz a szolidáris gondolkodásra és közösséget teremt; ami környezettudatos és modern, ami organikusan táplálkozik önmagából, és folyamatosan fejlődik. Olyan

színházat

szeretnék,

amilyen

ma

Magyarországon még nincs.

● A Pinceszínház - Múltja A múlt feldolgozásáról általában véve és színházi értelemben

is

úgy

gondolkodom,

hogy

szükségtelen

görcsösen elszakadni az elődeinktől. Inkább a cél az lehet, hogy az előremutató, felhasználható mintákat át- és újragondolni,

és

abból

építkezve

Pinceszínház

múltjának

rengeteg

értéke

Eredetileg

az

van.

fejlődni

tudjunk.

A

megkérdőjelezhetetlen

Állami

Altiszti

Egyesület

tulajdonában állt, akik először óvóhelyet, majd kuglizót és táncos vendéglátóhelyet alakítottak ki benne. Az alapítók újító szellemiségében

és

a

fiatal 11

generáció

felé

mutatott


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

nyitottságban rokon gondolatokat fedeztem fel. Az új Pinceszínház

színjátszó

csoportjának

tervezésére

inspirációként hatott Keleti István és Mezei Éva személye, akik sok éven keresztül vezették az épületben a Budapesti Ifjúsági Színpadot, majd később a Pinceszínházat. Ebben az épületben alakult a Benkó Dixieland Band, amely még ma is aktív részese a színház mindennapjainak. Ezt a hagyományt sem szeretném megszüntetni, inkább közös érdekek mentén újragondolni. Egészen a közelmúltig a Pinceszínház a Ferencvárosi Művelődési Központtal egy igazgatás alá tartozott. Ezt a múltbéli közösséget is szeretném közös projektekkel beépíteni a jövőnkbe.

- Jelene A Pinceszínház jelenleg nem szerepel a magyar színházi térképen.

Néhány

igazán

jól

sikerült,

kifejezetten

tehetségesen megvalósított előadása széles körben váltott ki pozitív

visszhangot,

mégsem

tudta

megszilárdítani

az

intézmény állandó értékét. Az előző vezetés műsorában fellelhető a kortárs szellemiség gondolata, de ez rendszerint a bulvár irányába tolódott. Szakmai meggyőződésem szerint, amelyben a közönség igénye is benne van, a Pinceszínház nem tudja felvenni a versenyt a város bulvár-színházaival, amik erőforrásaikban,

adottságaikban

és

tapasztalatukban

az

intézmény előtt járnak ebben a műfajban. A Pinceszínháznak 12


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

saját utat kell járnia, olyan utat, amin az intézmény egyedi, értékálló és művészileg jelentős tud lenni.

- Jövője A

Pinceszínház

Pályázatomban

egy

jövőjét

tekintve

olyan

bizakodó

nagyszabású,

vagyok. korszerű,

organikusan épülő irányzat terveit mutatom be, amelyek megvalósítása méltó helyére emelheti az intézményt, mind a kerületben,

mind

országosan,

mind

nemzetközi

íródott,

ugyanakkor

viszonylatban. Pályázatom

„békeidőre”

természetesen tisztában vagyok a vírushelyzetből adódó körülményekkel és kiszámíthatatlansággal. Erről a Covid (utáni) helyzet című fejezetben írok részletesen.

MŰVÉSZETI KONCEPCIÓ Pályázatom művészeti koncepciójának középpontjában a kortárs

színházi

törekvések

állnak,

illetve

egy

olyan

művészeti közösség létrehozása, ami nyitott, befogadó és együttérző.

● A ma színháza “New writing does not mean new writer. New writing does not mean young writer. New writing does not have a particular race, class or gender. New writing feels like new and exciting ways to see the world. ...”

13


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

„Az új szöveg nem jelent új írót. Az új szöveg nem jelent fiatal írót. Az új szövegnek nincs konkrét rassza, osztálya vagy neme. Az új szöveg új és izgalmas módon láttatja a világot. ...” Chinonyerem Odimba

A művészi küldetésem elsődleges célja, hogy teret adjunk mai, új drámai szövegek színpadra állításának. A kortárs dráma világirodalma virágzik külföldön. Ezer fős nézőterek telnek meg percek alatt az ismeretlen új darabok iránti kíváncsiságtól vezérelve. Nem kérdés, hogy a friss és színvonalas drámai szövegek megérdemlik, hogy színpadra állítsák őket. A kortárs kultúra fontos pillérei. A magyar színházakban általánosságban véve egy félelem vagy tartás tapasztalható, amikor mai magyar vagy külföldi szerzők műveinek bemutatásáról van szó. Ez egy megoldásra váró rendszerszintű probléma, ami ott kezdődik, hogy a közönségszervezés a színészeken túl a címeken alapszik. Ha ismert a cím, megnyugtatja a nézőt, tudja, mit fog

látni,

alakulnak,

az elvárásai is másképp, valamihez képest a

látszólagos

sikert,

a

teltházakat

előre

megalapozza a darab címe. Sokszor nem is kell emlékezetes előadást csinálni, elég, ha a cím emlékezetes. Ez hosszú távon nem kifizetődő és nem szolgálja a színházi kultúránk fejlődését. Mert behozza a nézőt, egyszer, de nem biztos, hogy huzamosan a színházhoz köti. 14


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

A magyar drámairodalom folyamatosan fejlődik, az elmúlt években, ha csak az Örkény-ösztöndíj nyertes műveit vagy a Nyílt Fórum keretén belül fejlesztett darabokat nézzük, tucatnyi

nemzetközi

színvonalú

született,

de

a

szerzőknek nincs módjuk, lehetőségük bemutatni őket. Fontos, reflektív, égető társadalmi témákat feszegető, szórakoztató szövegek várakoznak a fiókokban, mert nincs helyük bemutatkozni. Ezen szeretnék változtatni. Helyet szeretnék adni a mai drámaírás virágzásának. Minden évben szeretnék legalább egy-két kortárs magyar drámai szöveget és legalább egy-két új külföldi kortárs darabot bemutatni. Természetesen klasszikus művek színpadra állításától sem zárkózom el, sőt, örökérvényű történetek

újragondolásának,

mai

drámai

környezetbe

helyezésének teret szeretnék adni. Ugyanakkor ebben az esetben is ragaszkodnék hozzá, hogy mai átiratban kerüljön színpadra a mű, friss szöveggel, az eredeti mű esszenciájának és univerzalitásának megtartásával. Abban

a

magyar

színházi

szakma

általános

műsorpolitikai berendezkedésének igazat kell adnom, hogy itthon új darabokat bemutatni - más európai rendszerekhez képest - jelenleg rizikós. Nincs kipróbálva, nincs bejáratva, az ismeretlenbe hívja a nézőt. Ugyanez az előnye is. Az újdonság izgalma, az ismeretlen megtapasztalásának vagánysága

15


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

vonzza a közönséget, mert úgy érzi, hogy most valami új dologban vesz részt, valamiben, ami nagyon jelenidejű. A jelenidejűség a művészi koncepcióm kulcsszava. Olyan előadásokat szeretnék bemutatni a Pinceszínház igazgatójaként,

amelyek

a

mára

reflektálnak,

modern

színházi fogalmazással, kortárs szöveggel, erős színészi pillanatokkal, és ami a legfontosabb, a közönség számára zsigeri módon átélhetően.

● Dokumentarista színház A dokumentarista színházcsinálásnak számos válfaja ismert. Összességében minden esetben egy nem-fikciós előadásról van szó, egy bizonyos téma, társadalmi jelenség, történelmi esemény minél alaposabb körbejárása a cél. szövegkönyv értekezésekből,

nem

szépirodalom,

szakirodalmi

hanem

idézetekből,

A

tudományos vagy

éppen

interjúhelyzetek, személyes történetek lenyomataiból áll össze. Ezek a szöveghalmazok azonban végtelen lehetőséget nyújtanak a színpadi megvalósításnak. Születhetnek például szigorúan véve csak az eredeti szövegeket felhasználó, úgynevezett verbatim előadások, vagy éppen létrejöhetnek a színészek és a többi alkotó személyes illetve gyűjtött szövegeiből új történetek, de akár civilek is megkaphatják a színpadot részvételi színház keretein belül, ahol az érintett fél személyesen nyilatkozik meg.

16


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

A Pinceszínházban két módon is megvalósulhat az irányzat. Az

egyik

a

repertoárba

beépülő

dokumentarista

előadások létrehozása professzionális színészekkel. Ezek próbafolyamatait hosszabb gyűjtésnek és előkészítésnek kell megelőznie,

akár

dokumentarista

az

színház

összes nem

alkotóval jelent

közösen.

feltétlenül

A

száraz

szövegszínházat, minden hatásmechanizmus rendelkezésre áll, nem is szükséges, hogy a néző észlelje, hogy a történet, amit megfigyel, vagy az esemény, amin részt vesz, ilyen technikával készült. A másik célkitűzés egy részvételi színházi sorozat létrehozása, ami elsősorban kifejezetten a kerület vagy a főváros lakóira koncentrál. A civil résztvevők egy hosszabb előkészítő workshop után rövidebb próbaidőszak alatt hoznak létre kisebb lélegzetvételű, nyilvános előadást, melynek ők a szereplői. Ezek az előadások inkább unikális jellegűek, nem feltétlenül épülnek be tartósan a repertoárba. Ez a folyamat egész évadokon át tarthat, párhuzamosan a színház repertoár előadásainak témafelvetések

próbafolyamataival. körbejárása

a

Olyan

történetek

és

cél, ami a város lakóit

aktuálisan izgatják. Így eljuthatunk a színház legősibb és legtisztább formájához; valaki történetet mesél, adott esetben a saját történetét, a többiek pedig hallgatják. A projekt

17


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

megvalósításával

tovább

erősödik

a

Pinceszínház

„nyitottszínház”-koncepciója.

● Nyílt Fórum A Színházi Dramaturgok Céhe minden évben meghirdeti a Nyílt Fórum elnevezésű programsorozatot. A Nyílt Fórum elsődleges célja, hogy minél több kortárs mű születését, a művek és a szerzőik bemutatkozását segítse elő. Személyesen kapcsolódom

a

programhoz,

volt

szerencsém

egy

színdarabommal a tavalyi év során részt venni a többlépcsős fejlesztési folyamatban. Nemcsak a darabom fejlődött sokat, hanem emberként magam is rengeteget gazdagodtam belőle. A Nyílt Fórum három szakaszban fejleszti a drámákat, amik végül felolvasószínházi formában kerülnek előadásra, könyvalakban pedig a Nyílt Fórum füzetek sorozatban jelennek meg, majd a Céh által legjobbnak választott dráma megkapja a Vilmos-díjat. Ezután viszont a darabok utóélete bizonytalan. Nincs garancia a bemutatásukra. A Nyílt Fórum és a Pinceszínház ezen a ponton érhet össze. Mivel művészeti célkitűzésünk azonos: a kortárs színházi

repertoár

gazdagítása,

így

a

Pinceszínház

igazgatójaként szeretnék lehetőséget biztosítani arra, hogy minden évadban egy, a Művészeti Tanács és a Céh által közösen kiválasztott, Fórumon részt vevő mű színpadi bemutatásra kerüljön színházunkban, valóban gazdagítva a

18


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

repertoárt. A kiválasztott alkotás nem kell, hogy megegyezzen a Vilmos-díjjal kitüntetett darabbal.

● Az új generáció A művészeti és közösségi törekvésünk is egy irányba mutat. Műsorpolitikámban szeretnék eltávolodni a hazai kőszínházakban használt unásig ismételt modellektől, és egy olyan szabad és nyitott színházat csinálni, ami mind tartalmilag, mind formailag a jelenidejűséget képviseli. A felnövő

színházi

generációnak

szeretnénk

teret

adni,

lehetőséget biztosítani új formák kipróbálására, mindezt professzionális keretek között, magas művészi szinten megvalósítva, ami felpezsdítheti a civil és a szakmai közönséget, új közönségrétegeket tud megmozgatni és reményeink szerint új impulzust adhat az egész magyar színházi

szakmának,

ezáltal

visszahozva az egymásra

figyelés és a kölcsönös tisztelet értékeit. Az alábbi tervekkel ezt a gondolatot szeretnénk a gyakorlatba ültetni.

- Koncepciópályázat Egy célzott produkciós felhívást szeretnénk kiírni, amire olyan alkotók pályázhatnak majd, akik kevesebb, mint 5-10 éve

végeztek

művészeti

egyetemen

akár

itthon,

akár

külföldön, különös tekintettel a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Freeszfe Egyesület, a Magyar Képzőművészeti

19


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Egyetem és Szent István Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karára. A pályázat nem csak rendezőknek szól. Jelentkezni egy előadás

kidolgozott

művészi

koncepciójával,

költségvetésével lehet majd, amit a színház Művészeti Tanácsa és a kerület egy delegált képviselője bírál el, és a díjazottnak a színház biztosítja az anyagi és infrastrukturális hátteret az előadás megvalósításhoz. Pályázati kikötés, hogy a pályáztatott

előadás

rímeljen

a

színházunk

kortárs

szellemiségére. Előnyt jelent, ha a szereposztásnál figyelembe veszik a színházzal szoros kapcsolatot ápoló színészeket. Ezzel biztosítani szeretnénk, hogy folyamatosan lehetősége legyen

a

fiatal

színházi

generációnak

a

fővárosban

bemutatkozni, illetve hogy színházunk semmi esetre se zárja magát burokba, széles körből érkezzenek hozzánk alkotók, alkotócsapatok.

- Freeszfe Azok az események, amik a Színház- és Filmművészeti Egyetem

körül

feldolgozhatatlanok.

az

elmúlt

évben

Külső

szemlélőnek

is

történtek, érthetetlenül

brutális a hatalom módszere és megrendítő a diákok kiállása; de így, hogy engem és a Művészeti Tanács összes tagját közvetlenül érintett ez a kegyetlen térfoglalás, evidenciának gondolom, hogy a Pinceszínház igazgatójaként és a Freeszfe Egyesület jelenlegi óraadó tanáraként, amilyen formában csak tudom, segítem az Egyesületet. 20


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

A

koncepciópályázatban

egyenértékűen

kívánunk

lehetőséget nyújtani az összes magyar művészeti egyetem hallgatójának,

de

a

Freeszfe

Egyesület

tekintetében

befogadóhelyként is szeretnénk fellépni, ugyanis az egyesület infrastrukturális háttér nélkül valósítja meg magas szintű oktatási tevékenységét. Első otthont

körben adni

lehetőségeinkhez minél

több

mérten

szeretnénk

vizsgaelőadásnak

és

diplomamunkának. A bekerülést és a továbbjátszást is támogatni fogjuk erőforrásainkkal. Szeretnék lehetőséget biztosítani a hallgatóknak arra, hogy nálunk töltsék a szakmai gyakorlatukat. Itt egyaránt gondolok a színészhallgatókra, drámapedagógusokra, rendezőkre, dramaturgokra. A dramaturghallgatókat egy olvasó-dramaturg csapatba tervezzük bevonni, ahol friss darabokat véleményezhetnek és ajánlhatnak bemutatásra. Ez a nyugati színházi kultúrában elterjedt működési forma szolgálja a színház frissességét, és a hallgatók számára pedig elszámolható gyakorlatként és némi anyagi kompenzáció is megilletné őket. Külföldi

társulatok

vendégjátékainak

alkalmával

-

történik ez akár nálunk, akár a Trafóban -, a tanárokkal együttműködve

célzott

workshopokat

szervezünk

az

egyesület hallgatóinak. Szabad

teremkapacitás

esetén

próbahelyeinket,

játszóhelyeinket az egyesület számára ajánljuk fel.

21


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Örülnék, ha a hallgatók szívükhöz közelinek éreznék a Pinceszínházat, bármikor szívesen térnének vissza, akár alkotóként, akár nézőként vagy a közösségünk tagjaként.

● Mentorprogram Mivel küldetésünk, hogy a felnövő színházi generációnak adjunk teret a Pinceszínházban, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy az alkotás során minél többet fejlődjenek, tanuljanak és tapasztaljanak az alkotók, és hogy a végeredmény egy magas művészi színvonalú, nézői igényeket kielégítő produkció legyen. Ennek megsegítése érdekében egy mentorprogram életre hívását tervezem. A program keretein belül a fiatal generáció alkotói (már egyetemet végzett művészek is) könnyen tudnak majd bizalmi,

előremutató

kapcsolatot

felvenni

az

idősebb

generáció nagynevű képviselőivel. A csatlakozó mentoroktól azt kérjük, hogy az alkotófolyamat bizonyos szakaszaiban lássák

el tanácsaikkal, tapasztalataikkal, meglátásaikkal

segítsék az alkotókat. Így kialakulhat egy olyan kapcsolat a generációk között, ami nem csak az adott próbafolyamatra, de az egész szakmára jó hatással lehet. A mentorprogram a gyakorlatban azt jelentené, hogy a felkért művészek és elismert szakemberek egy próbafolyamat során vagy azt megelőzően, legalább két-három alkalommal segítik

a

hozzájuk

forduló

22

alkotókat

-

színészeket,


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

rendezőket, írókat egyaránt - szakmai tapasztalataikkal, megkérdőjelezhetetlen tehetségükkel és tudásukkal. Akár csak egy szóbeli konzultáció az előkészítés során vagy egy próbaszakasz megtekintése és építő véleményezése nagy hatással lehet az adott próbafolyamatra. Reményeink szerint ez

a

karitatív

elfoglaltság

összeegyeztethető a felkért

művészek időbeosztásával, és a hozzájuk forduló, fiatal alkotók kíváncsisága rájuk is inspiráló hatással lesz. Az alábbi művészeket kértük fel a mentorprogramban való részvételre: Ascher Tamás, Barda Beáta, Bodó Viktor, Cserhalmi György, Fodor Tamás, Garaczi László, Gáspár Anna, Gáspár Máté, Hajós Zsuzsa, Horesnyi Balázs, Jordán Tamás, Kárpáti Péter, Keserű Imre, Keszég László, Khell Csörsz, Kocsis Pál, Kováts Adél, László Zsolt, Lőrinczy György, Lukáts Andor, Mácsai Pál, Márton László, Máté Gábor, Mohácsi János, Molnár Piroska, Nádasdy Ádám, Novák Eszter, Orlai Tibor, Pál András, Perényi Balázs, Pintér Béla, Remete Kriszta, Szász János, Szűcs Edit, Trill Zsolt, Udvaros Dorottya, Upor László, Vidovszky György.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ● Művészeti Tanács Koncepcióm egyik vezérelve az újdonság folyamatos igénye. Egy dolog van, amiben szeretnék az állandóságra

23


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

törekedni.

Ez

pedig

a

megkérdőjelezhetetlen

művészi

színvonal. Ennek megteremtése és megőrzése érdekében hívtam

életre

a

Művészeti

Tanácsot,

szakmájuk

legkiemelkedőbb

tehetségű

szakemberek,

amelynek

egyéniségei,

önállóan,

de

tagjai

vitathatatlan közösségben

gondolkodó alkotók. Alább a tanács tagjainak bemutatkozását és motivációját olvashatják.

- Lovas Rozi Lovas Rozi vagyok, a Radnóti Színház színművésze. 2012-ben végeztem a Kaposvári Egyetemen Mohácsi János osztályában. Azóta sok helyen megfordultam vendégként. A Radnóti a negyedik kőszínház, aminek társulati tagja vagyok. A Miskolci Nemzeti Színház, a Pesti Magyar Színház, a Thália Színház és a Radnóti Színház méretében, felépítésében és arculatában is teljesen különbözőek. Ami közös a négy helyben és helyzetben, hogy vezetőváltás következtében mindegyik éppen akkor „rázta meg magát” és indult el egy új úton,

amikor

én

odaszerződtem.

Láttam

belülről

a

nehézségeket, hibákat, kihagyott lehetőségeket, ahogyan a sikereket,

működő

elképzeléseket,

megszülető,

virágzó

társulatokat is. Rettentően motivál valami újnak a kezdetén ott lenni. Az adott helyzetből többet, jobbat, frissebbet kihozni. Abban az esetben, ha a számomra kifogásolhatatlan és soha meg nem alkuvó szakmai színvonal garantált. 24


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Ebben a pályázatban és ebben a csapatban elképesztő lehetőséget látok. Régóta inspirál az a gondolat, hogy miként lehetne az utóbbi időben elkeserítő politikai csatározások színhelyévé váló magyar színházi és kulturális közéletünkbe frissességet injekciózni. Megújítani az elfáradt formákat, megszabadulni a kötöttségektől, új találkozási pontot létrehozni. Olyan helyet, ahol a kortárs kultúra jelen idejű felvetéseire keressük a választ, ahol a független beszéd dominál, ahol lehetőség van újat kipróbálni, megérlelt tapasztalatokat megosztani, bölcs véleményeket meghallgatni. Ahol a ma égető problémáira a művészet nyelvén tudunk reflektálni. Egyre inkább biztos vagyok

benne,

személyesebb

hogy

ezt

az

közösségek

újraépítkezést

felől

kell

a

kisebb,

elkezdeni.

A

Pinceszínházban ezért óriási potenciált látok. Nem kérdés, hogy a Horváth János Antal nevével fémjelzett

koncepcióhoz

a

legnagyobb

örömmel

és

izgalommal csatlakozom. A saját művészi fejlődésemen, a folyamatos tanuláson túl leginkább az motivál, hogy a már megszerzett tapasztalatot tisztán

átadjam,

megosszam,

megvitassam

és hogy a

csillogóan tehetséges generációmnak és a folyamatosan érkező fiataloknak valamilyen módon lehetőséget teremtsek. Ez az elképzelés komplex, progresszív, hiánypótló, mentes minden itthon gyakran tapasztalható fásultságtól és

25


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

cinizmustól. Ezzel a koncepcióval a Pinceszínház egy lüktető, iránymutató pontja lehet a magyar kulturális életnek. Minden tudásommal, tapasztalatommal és ambíciómmal boldogan szolgálom ezt az ügyet.

- Németh Gábor Németh Gábor vagyok, az elmúlt húsz évben az SZFE, felmondásom óta a Freeszfe oktatója. Eddigi életem úgy alakult, hogy viszonylag gyakran részesültem abban a szerencsében, hogy valami jóval kecsegtető kezdet részese lehettem. Így kerültem az egyetemre is, amikor Schulze Éva irányításával átalakult a filmdramaturgok képzése, és a fókuszába

a

forgatókönyvírói

képzés

került.

És

azért

maradtam eddig ott, mert ez a hely abban a kiváltságban részesített, hogy e pályázat szerzőjéhez, és a tervezett Művészeti Tanács többi fiatal tagjához - Lovas Rozi, Szalai Ádám, Tarnóczi Jakab, Olasz Liza – hasonló tehetséges, tiszta szívű emberek társaságában, szabadon múlathattam az időt. Ezért csatlakoztam most is hozzájuk, az újrakezdés, a pozitív változás, a szabadságot tiszteletben tartó közösségi működés reményében.

Nem kis büszkeséggel teszem hozzá, hogy Horváth János Antal kedves tanítványunk volt a Szabó Ivánnal közösen vezetett íróosztályban. A kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy bigámista – az SZFE-n a filmmel kötött polgárinak nevezhető 26


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

házasságot, ám vad szerelemben él a színházzal, amit vénemberként némi

irigységgel nézek. Egy pillanatig sem

haboztam, amikor felkért, hogy ebben a kalandban útitársa legyek.

Alapvetően osztozom azokban az elvekben, amelyek a pályázatában

kifejeződnek.

Nem

hiszek

az

éteri,

klasszikusokat újramantrázó, biztonsági hagyományban. A színház archaikus, dionüszoszi eredete érdekel, a közönséget provokáló, megszólító és felszabadító rítus. A plebejus, színes-szagos, magát a valósággal összekoszoló, közéleti színház, ami a drámai szöveget az előadás szükséges, de nem elégséges feltételének tekinti. Az a színház, ami életteli kapcsolatban van az őt körülvevő világgal, és ezt az egyszerűség kedvéért a saját utcájával kezdi. Nem templom, hanem agora. Fórum, ahol minden kérdést fel lehet tenni, és a legmeglepőbb válasznak is lehet létjogosultsága.

- Szalai Ádám Szalai Ádám vagyok, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ

színész-drámatanára és a Vörösmarty Mihály

Gimnázium drámatagozatának kreatív színházi gyakorlatok tanára. 2017-ben végeztem a Színház- és Filmművészeti Egyetemen első drámainstruktor (drámajátékos szakirány) osztályában (Golden Dániel, Gáspár Máté osztály). 10 éve foglalkozom

gyerekekkel

és 27

diákokkal.

Ez

alatt

volt


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

szerencsém

minden

korosztállyal

együtt

dolgozni,

az

óvodásoktól az egyetemistákig. Munkáim során mindig is vonzottak azok a helyzetek, amikor valami újat kell építenünk. Nem építenem. Építenünk! Nem motivál, ha egyedül kell alkotnom, ha egyedül kell kitalálnom

és

megvalósítanom

terveket.

A

közösségi

alkotásban hiszek, és látom, hogy mekkora erőt ad a gyerekeknek,

diákoknak

és

nekem is az, amikor egy

csapatként, mindenkire számítva, együtt közösen jutunk el egy általunk kitűzött célhoz. A mai magyar színházakat elárasztották a különböző formájú és módszerű színházi nevelési programok. Európa egyik

legkiemelkedőbb

és

legsokoldalúbb

színházpedagógiával foglalkozó országa vagyunk. Számtalan országos pályázat hajtja ezt a törekvést és mondatja ki színházakkal, hogy nekünk is kell egy színházi nevelési program.

De

ennek

a

túlkínálatnak

sajnos

ára

van.

Tapasztalataim szerint inkább a kényszer okozta mennyiség a hívószó, nem pedig a minőség vagy épp a gyerek. Van, ahol kiemelkedően fontos produkciók készülnek, ez tény. De be kell látnunk, a legtöbb színházban inkább csak egy zavaró, kellemetlen kistestvérként jelenik meg pedagógia és a nevelés. Vagy épp egyáltalán nem felismerhető, hogy a folyamat alatt, mikor foglalkoztak a gyerekekkel mikor hangoztak el azok a kérdések, amik közös gondolkodásra, alkotásra inspirálják 28


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

őket.

Ezek

hiányában

nem

beszélhetünk

gyerekközpontúságról, nem beszélhetünk valódi színházi nevelésről. Bevallom

őszintén,

hogy

drámatanárként

nem

gondoltam, hogy egy kőszínházban egyszer egy teljes értékű csapattagként tekintenek rám. A Pinceszínház Művészeti Tanácsa, amit Horváth János Antal álmodott meg, tökéletesen lefedi a közösségi alkotás fogalmát. Egy demokratikusan gondolkodó és működő csapat tagjának lenni, motiváló és vonzó. Ez a művészeti tanács közös eseményként gondol és tervez a színházzal és a különböző módszerű színházi nevelési formákkal. Számomra azért is egyértelmű, hogy belevágok ebbe

a

csapatmunkába.

Itt

olyan

színházi

alkotókkal

dolgozhatok és gondolkozhatok együtt, akik fontosnak tartják, hogy egy színházi előadás elő- vagy utó-foglalkozása egyenértékű legyen a darabbal, fontos és nélkülözhetetlen része legyen a teljes színházi élménynek. Horváth János Antal tervei, hogy a Pinceszínház kortárs hangon szóljon a nézőkhöz, hogy fiatal alkotók szabadon alkothassanak,

és

hogy

megszólítson

diákokat,

fiatal

egyetemistákat és fiatal felnőtteket, számomra teljesen egyértelművé teszi, hogy itt valami igazán izgalmas és eredeti

29


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

dolog van készülőben, ami új perspektívába helyezi a színházfogyasztási kultúránkat. A Pinceszínház történetének ezen új fejezetét legjobb tudásom szerint fogom segíteni és támogatni.

- Tarnóczi Jakab Tarnóczi Jakab vagyok, 26 éves, 2019-ben végeztem a Színház- és Filmművészeti Egyetem színházrendező szakán, zenés színház szakirányon, Ascher Tamás osztályában. 2020 óta a Katona József Színház rendezője vagyok. Szülővárosom, Salgótarján színházában is visszatérő vendég vagyok. A Pinceszínház ügye elsősorban nem mint színpadi alkotót vonz, hanem mint a Művészeti Tanács tagját, a színházi struktúra, az intézményi működés újragondolása motivál. Úgy látom, hogy már régóta itt van az ideje a magyar színházi

szakmának

és

teljes

kulturális

életnek

most

megvalósítani kívánt vérfrissítésének. Saját

alkotói

pályám

jelenlegi gondolatmenete jól

találkozik Horváth János Antal alapkoncepciójával, miszerint kizárólag

kortárs

anyagokkal,

vagy

újonnan

születő

szövegekkel, projektekkel dolgozzunk. A színház pár ezer éves története eredendően távol áll az elmúlt nagyjából száz év gyakorlatától, miszerint a főszerepet az interpretáció játssza, a nagy színművek újra- és újrarendezése. Magyarországon továbbra is a legtöbb színházművész pályája abból áll, hogy 30


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

nagy klasszikus drámák saját koncepcióját rendezi meg, vagy híres szerepeket játszik el. Ez egy idő után óhatatlanul bezárja a színházat a szélesebb közönség előtt, és a mániákus színházba járók csemegéjévé válik, akik felkapják a fejüket a huszadik Hamlet előadásra is; milyen lesz ez a rendezés, ez a díszlet, milyen lesz ez az alakítás, hogyan lesz megoldva a szellem. Az átlagember, úgy látom, nem szívesen nézi meg újra és újra a Hamletet. A végén mindenki meghal, tudjuk már. Szükségünk van új történetekre is a klasszikusokhoz való visszatérés mellett. Emellett fontosnak tartom, hogy az égető társadalmi jelenségekre és problémákra gyorsabban és konkrétabban tudjon reagálni a színház, alaposan és több oldalról körbejárva azokat. A Pinceszínház esetében, mint alkotót ezért is foglalkoztat a dokumentarista- és részvételi előadások létrehozása. A

saját

pályakezdő

repertoár

kialakítása

színházcsinálók

mellett

bevonása,

és

inspirál

a

mentorálása.

Örömmel osztom meg azt a tapasztalatot, amit az elmúlt években

számos

színházban

gyűjtöttem.

Továbbá

elengedhetetlen, hogy olyan témák kerüljenek be a színházi alkotófolyamatba, amelyek a generációmat izgatják. Ezzel nem csak a pályájuk elején járó, vagy még tanulmányaikat folytató alkotók kapnak lehetőséget, hanem végre a fiatal közönség a saját korosztályától kap színházi élményt, nem 31


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

pedig meglett megmondóemberek elképzeléseit kell lenyomni a torkukon. Úgy gondolom, hogy az új Pinceszínház első lépéseinek egyengetését egyéb munkáim mellett is felelősséggel tudom vállalni.

● Társulat A Pinceszínháznak soha nem volt állandó, klasszikus értelemben vett társulata. Sem kapacitása, sem költségvetése nem teszi ezt lehetővé, talán nem is lenne egészségesen működtethető forma. Mi sem állandó társulatban gondolkodunk. Viszont elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy legyen egy olyan művészi

közösség

a

színház

vonzáskörzetében,

ami

szorosabban kötődik a Pinceszínházhoz. Egyfajta kulturális védjegyként lennének jelen a színház életében. Az itt dolgozó rendezők biztos pontként tudnának velük kalkulálni, így folyamatos lenne a jelenlétük a repertoárban és markánsan részt tudnának venni ennek a nyitott, befogadó közösségnek az életében. A színpadi bemutatókon túl számítanánk rájuk a különböző Ferencvárosi

kísérő

rendezvényeken,

történetek

projektben,

workshopokon, beavató

színházi

előadásokban vagy a színházi nevelés programunkban.

32

a


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Gyakorlatban ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy 10-12 színész esetében, akik elvitathatatlan művészi minőségük mellett

emberi

kvalitásukkal,

szellemiségükkel,

közösségépítő erejükkel termékenyen részt tudnának venni a közös munkában, törekedni fogunk arra, hogy évente egy-két színpadi bemutatót vagy a színházhoz köthető művészi feladatot tudjunk garantálni, cserébe pedig megkapjuk tőlük az egyeztetési elsőbbség jogát. Az alábbi színészeket szeretnénk bevonni ebbe a rendszerbe, megkeresésünkre örömmel mondtak igent: Boros Anna, Domokos Zsolt, Felhőfi-Kiss László, Györgyi Anna, Hartai Petra, Lengyel Tamás, Molnár Áron , Radnay Csilla, Rainer-Micsinyei Nóra, Szabó Zoltán, Trill Beatrix, Váradi Gergely. A jövőben két-három most végzett vagy végzős egyetemi hallgatóval is ilyen módon fűznénk szorosabbra a kapcsolatot. Természetesen rajtuk kívül is hívnánk színészeket a különböző

produkciókba,

de

ők

alkotnák a művészeti

közösségünk színészi derékhadát. Mindezzel nem terheljük meg

pluszban

biztosíthatjuk

a

színház

műsorpolitikánk

költségvetését, folytonosságát,

viszont ami

egyedivé, ismerőssé, csak erre a színházra jellemzővé tenné a repertoárunkat.

33


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

● Produkciós management A produkciós és szervező feladatok ellátását egy kétfős csapatra bíznánk. A produkciós vezetőt egy művészeti titkár munkakörben dolgozó kolléga támogatná. Emellett a további programok mint például a Koncepciópályázat - időszakában felmerülő művészeti

szervezői

többletfeladatokat

(amennyiben

szükséges) egy, már meglévő rendezőasszisztens kolléga részmunkaidőben látná el. Ez azért is elengedhetetlen, mert egy állandó társulattal nem rendelkező színház egyeztetése rendkívül komplex feladat, továbbá helyszínek és programok esetében

a

tervek

túlmutatnak

egy

színházteremben

megvalósuló évadtól. A

gazdaságossági

megfontolásokból,

létszámkeret

korlátokból fakadóan, valamint a rugalmasság jegyében a szükség

esetén

bevetendő,

plusz

művészeti

szervezői

feladatokat nem önállóan, egy teljes munkaidős munkatárs személyében, hanem a már említett több funkciót ellátó munkakörként értelmezzük (konkrétan rendezőasszisztens és művészeti titkár). A

munkaköri

leírásokról

egy

olvasható.

34

rövidített

kivonat

alább


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

A

művészeti

titkár

feladatai

(különös

tekintettel

az

alábbiakra, de nem kizárólagosan) ● nyilvántartást vezet a művészek-, vendégművészek színházon kívüli elfoglaltságairól, ● folyamatosan

kapcsolatot

tart,

egyeztet

a

fellépő

művészekkel, a művészek ügynökségével és a többi színházzal a színészegyeztetés érdekében, ● összeállítja a színház napi és heti munkarendjét, vezeti a színházi próbarendet, ● kezeli a színházi jegyrendszert, ● elvégzi

a

feladatvégzéshez

kapcsolódó

szükséges

adminisztrációkat. A produkciós vezető feladatköre és felelőssége (különös tekintettel az alábbiakra, de nem kizárólagosan): ● új bemutatók teljes körű menedzselése, a színház további programjainak szervezése, koordinálása, ● Pinceszínházon kívül eső programhelyszínek szervezése, ● saját produkciók értékesítése, ● rendszeres kapcsolattartás a meglévő és potenciális partnerekkel, ● ajánlatok, portfólió készítése, ● a kapott információk mentén a színház havi műsorának ellenőrzése, elkészítése, véglegesítése

35


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

● vendég- és tájelőadásokhoz kapcsolódó ajánlatadás, egyéb helyeken való bemutatkozás koordinálása, ● pályázati anyagok készítése. A produkciós vezető a pályázatírásban részt vevő Olasz Liza lesz.

● Olvasó-dramaturg csapat Nyugat-Európában bevett szokás, hogy egy színháznak több

dramaturgja

van,

akár

egy

egész

csapat,

akik

folyamatosan naprakészen tartják az intézményt a kor drámairodalmának Pinceszínház

alakulásából.

minden

tekintetben

Szeretném, a

ha

a

jelenidejűségre

fókuszálna, így dramaturg hallgatókból hoznék létre egy folyamatosan változó, kíváncsi csapatot, amely ezt a funkciót betölti. A hallgatók szakmai gyakorlatként számolhatják el a feladatot, illetve némi anyagi kompenzációval is honoráljuk munkájukat.

KÖZÖSSÉG Ahogy írtam a Szakmai küldetés című fejezetben is, egy olyan színházat szeretnék létrehozni, ami nem csak egy színház funkcióját tölti be. Inkább úgy gondolok rá, mint egyfajta agorára. Egy hely a vitákra, a találkozásokra, az együttműködésekre. Egy olyan hely, amit ugyanannyira határoz meg a művészi színvonala, mint a közössége. 36


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Az általános magyar színházi berendezkedéssel és hozzáállással szemben, én szeretném bátran megnyitni a Pinceszínházat,

különös

tekintettel

a

közvetlen

környezetében élő, művészetre és kritikus gondolkodásra nyitott emberek felé. Ösztönözném a kerület lakóit, hogy aktívan vegyenek részt a kerület kulturális központjának tekinthető színház életében és ezáltal legyenek részesei a saját történetüknek.

● A kerület színháza A Pinceszínház lokációja sok szempontból szerencsés. Jól megközelíthető és pezseg körülötte az élet. Azt gondolom, hogy a művészi célkitűzésünk nagyszabású és az egész várost, talán az egész országot megmozgathatja, de mindenképp koncentrálnunk

és

reflektálnunk

kell

a

közvetlen

környezetünkre is. Ferencváros különlegesen sokféle kerület, ebben a sokféleségben pedig rengeteg művészeti lehetőség rejlik.

- Ferencvárosi történetek Terveink között szerepel egy Ferencvárosi történetek munkacímű projekt, amit a Humans of New York nevű népszerű oldal (Facebookon 18 millió követő és több könyvkiadás) és Paul Auster True Tales of American Life című 37


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

gyűjteménye

(sok

ezer

eladott

példány)

inspirált.

Az

elképzelés célja, az elnevezéséhez hűen, hogy a kerületben lakó emberek történeteit dolgozza fel az irodalom és a színház nyelvén, akár felolvasás, akár jelenetek vagy egy teljes

előadás

keretein

belül.

Ezzel

megszólíthatjuk

a

tősgyökeres ferencvárosiakat, helyet adva történeteiknek. Ennek érdekében szeretnék együttműködni a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel, hogy a városrész jelene és múltja is megelevenedhessen a színházban.

- Ferencvárosi séták A fővárosban már több mint 10 éve szerveznek építészeti sétákat.

Ezeket

kezdetben

még

kizárólag

szakmai

csoportoknak szervezték, de az elmúlt években a szélesebb közönséget is magával ragadta, mindenkit, akit érdekel az építészet vagy az urbanisztika. Gyarmati Katával, a Stúdió K igazgatójával közösen olyan sétát szeretnénk szervezni a kerületben, aminek keretében az építészet és a színház találkozik. Magyar írók történeteinek megelevenítésével mutatnánk be a különleges épületeket. A projektet 2022 tavaszára/nyarára időzítjük, és a Stúdió K mellett a Kortárs Építészeti Központtal és a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel működnénk együtt.

38


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

- Színház a kerület lakóinak, a kerület lakóival A kerület sokféleségéből az is következik, hogy lakói különböző

társadalmi

osztályokba

tartoznak.

Sokan

egyáltalán nem vagy csak nagyon kevésszer tehetik meg, hogy színházjegyet vásároljanak. Célom a helyi szűkös anyagi körülmények között élő embereket is színházi élményben részesíteni. Évente legalább 5 olyan előadást szeretnék tartani, amin 100 forintos jegyárral vehetnek részt a kerületben élő garantált bérminimumos keresetet meg nem haladók vagy minimális nyugdíjjal rendelkezők. Szeretném színházunk

a

kerület

vonzáskörébe,

diákkedvezmények

gimnáziumait különböző

kialakításával,

is

bevonni

helyi

a

csoportos

osztálytermi

produkciókkal. Ezzel meg tudjuk alapozni a jövő közönségét. Fontosnak tartom, hogy Ferencváros lakói a sajátjuknak érezzék a színházat, így 10%-os jegyvásárlási kedvezményt tervezek nekik biztosítani. Kerületi

szinten

tervezünk

vetítéseket

is,

hogy

különböző városi felületeken jelenjen meg a színház és előadásaink előzetese, egy részlete vagy akár egésze. Legyen ez a felület egy kis hirdetőtábla a Ráday utcában, egy tűzfal vagy a Bakáts téri templom oldala. Célkitűzéseink között van, hogy lokális történeteket dolgozzunk fel. Ebben a projektben is várjuk a kerületben lakók aktív részvételét. Művészi koncepciónk lényege a 39


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

jelenidejűség. Egy kerület jelenét a benne élő emberek jelentik.

Ezért

Tarnóczi

Jakab

illetve

részvételi

dokumentarista,

vezetésével színházi

szeretnénk projekteket

elindítani, amelyekben Ferencváros lakói szerepelhetnek a saját történeteikkel, színházi formában.

- Külső Ferencváros A kerület egyszeri látogatója csak a Ráday utcáig jut el, de nekünk mint önkormányzati kulturális intézménynek nem szabad megfeledkeznünk a Haller utcán túli Ferencvárosról sem. Terveim között van kulturális események életre hívása a József Attila lakótelep háztömbjei között. Spanyolországban elterjedt az úgynevezett „microteatro” forma, ami rövid 10-15 perces

jelenetek/előadások

sorozatát

jelenti

összefüggő

témában, összekapcsolódó helyszíneken. Egy ilyen formában létrehozott előadássorozatnak otthont adhatna a lakótelep, és a pörgős forma könnyebben szólítaná meg az ottlakókat. A kerületben lakó gimnazistáknak szeretnék szervezni beavató színházi előadásokat, melyeken megtapasztalhatják a klasszikus és kortárs művek univerzalitását, aktualitását, és ahol közvetlen közelről tapasztalhatják meg a színházi forma varázslatát.

40


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

● Nyitott színház Célom a

nyitottság szellemiségének bevezetése a

színház minden területére. A itthon,

színházépületek a

nézők

kihasználtsága

gyakorlatilag

csak

elég fél

korlátozott héttől

tízig

tartózkodhatnak az épületben, ők bejönnek a főbejáraton, a színészek a művészbejárón, nincs kapcsolat közöttük, csak az a pár percnyi taps az előadás végén. A Pinceszínház vezetőjeként megnyitnám a színház kapuit napközben is, hogy az előtérben ne csak a jegypénztár, de egy kis kávézó és a színház ajándéktárgyait és játszott darabok szövegeit árusító bolt is látogatható legyen. Egy nyitott teret valósítanánk meg, ahova bármikor szívesen jön az ember. A színházat közösségi térként értelmezem, viták, beszélgetések helyszíneként, találkozási pontként, ahol előadás előtt és után is lehetőség van a kikapcsolódásra, nemcsak a nézőknek, hanem a színészeknek, művészeknek és a háttérdolgozóknak is. A fenti előadóterembe - amikor nincs színházi előadás rendszeresen meghívnék zenekarokat vagy beavató zenei előadásokat, amik önmagukban is egy esemény értékét hordozzák, de a közösségi tér nyitott hangulatát is erősítik. Ebben Ágoston Béla, zeneszerző, multiinstrumentalista zenész, a Zuboly alapítója lesz a segítségemre, így a zenei élet

41


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

legkiemelkedőbb

alakjai

fordulhatnak

meg

nálunk

fellépőként. A színháztermet és az előteret is felajánlanám olyan kerületi civil szervezeteknek és egyesületeknek, amelyek azt előzetes egyeztetés után közösségépítő foglalkozások és workshopok helyszíneként tudnák igénybe venni. Az előteret az

elkövetkezendő

kihasználhatóbbá

években

alakítani,

hogy

szeretném ki

tudja

minél

szolgálni

a

közösséget, amit a színház megteremtett. A nyitottságot az előadásokon kívül, a produkciók létrehozásának tekintetében is alkalmaznám. Célom egy olyan „nyílt postaládás” rendszert kidolgozni, ahol az év minden napján szívesen várunk íróktól új szövegeket, rendezőktől koncepcióterveket.

A

Művészeti

Tanács

tagjai

ezeket

legfeljebb két hónapos határidővel elbírálják, és javaslatot tesznek a fejlesztésre, vagy ha összeegyeztethető a színház művészi színvonalával, bemutatásra javasolják. Amit nagyon fontosnak tartok, a közvetlenség és bizalmi kapcsolat megalapozásához,

hogy

a

„postázó”

mindig

kapjon

visszajelzést.

● Színházi nevelés Az 5 éves ciklus egyik alapvető célja, hogy változtassunk a színházba járás magyar szokásrendszerén. Ha követjük a már megszokott utakat, akkor nem lesz néző, aki minőségi

42


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

színházi tartalmat akar majd fogyasztani. Azonnal lépni kell. El kell kezdeni egy új nézői generáció kinevelését. Rengeteg olyan okot lehetne felsorolni, ami miatt a mai fiatalok nem akarnak színházba járni. Ezeket először is meg kell értenünk, és aztán mindent meg kell tennünk azért, hogy ezen az egyre romló tendencián változtassunk. Fontos, hogy elkezdjünk beszélni erről, és hogy megtanuljunk együtt színházat nézni. A IX. kerületben 17 középiskola található, amelyekben körülbelül nyolcezer 14 és 18 év közötti fiatal tanul. A következő

pontokban

kifejtem,

hogy

számos

tervezett

programmal és különféle stratégiákkal hogyan érjük el kitűzött célunkat, hogy megszólítsunk ennél is több diákot és fiatal felnőttet. Egy olyan közösséget szeretnénk létrehozni, ami tud és akar is beszélni a színházról, de nemcsak a színházról, hanem közügyekről is, és a résztvevők felelős, közösségben

gondolkodó

tagjaivá

válhatnak

a

társadalomnak.

- Színházfogyasztási kultúra kialakítása Ma a kultúrpolitikai nyomás, és az iskolák és a színházak egyre erőltetettebb kapcsolatának eredménye, hogy a fiatalok színházba járása kötelező iskolai programmá alakult. Ezt a kapcsolatot gondoljuk és tervezzük újra a Pinceszínházzal és a kerület iskoláival. Egy sokkal aktívabb és produktívabb együttműködés a célunk. Arra törekszünk, hogy a fiataloknak

43


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

szánt előadások esetében a tervezés első pillanatától kezdve őket tartsuk szem előtt. Egy délutáni előadás-sávot alakítunk ki a kerület középiskoláinak, ahol havi két alkalommal 3-3 osztálynak biztosítunk helyet. Így 5 év alatt 240 osztályt, azaz körülbelül 7200 középiskolást látunk vendégül a Pinceszínházban. Ezen alkalmakon a résztvevők nemcsak egy előadást, hanem egy teljes színházi eseményt is kapnak, elő- és utófoglalkozáson vehetnek részt, amelyek szinte szerves részei az előadásnak. Fontos a diákok közönségszervezési értelemben vett követése. A nálunk megfordult osztályok számára további lehetőségeket is kínálunk. Különböző pályázatok, tantermi előadások közül választhatnak vagy akár igény szerint, drámaórákat vihetünk az iskolákba, amelyeken drámatanárok segíthetik a közös munkát. Diákkedvezménnyel

várjuk

vissza

a

nemcsak

középiskolásokat, hanem a 30 év alatti nézőinket is. A kedvezmény egyszerűen épül fel. Az applikációnk segítségével nyomon tudjuk követni, hogy ki hányszor járt nálunk. Ha egy 30 év alatti néző jegyet vásárol egy programunkra, akkor 10%-os kedvezményt kap. Ha másodszor jön, akkor 20% százalékost és így tovább. Ha valaki eléri a 40%-os kedvezményt, akkor az egész indul elölről.

44


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Az

applikáció

részeként

pontgyűjtő

rendszert

működtetünk. Ha valaki két személyre vagy egyszerre több előadásra vesz jegyet, esetleg támogatói jegyet vásárol, pontokat

kap.

Ezeket

a

pontokat

a

későbbiekben

kedvezményre válthatja a színház ajándékboltjában vagy a büfében. Bár a fent említett megoldások ösztönözni fogják a fiatalokat, tudjuk, hogy sokan még így sem tudják megoldani, hogy színházjegyet vásároljanak. Erre az „Ülj mellém!” munkacímű programunk lehet a megoldás. Ennek keretein belül a színház közönségének lehetősége nyílik arra, hogy jegyet vásároljon olyan fiataloknak, akik ezt nem tehetik meg. A jegyet pedig mi eljuttatjuk a Ferencvárosi Közösségi Alapítványon keresztül az erre jelentkezőkhöz.

- Eseményszerű színházi nevelés A tantermi előadásainkban olyan rendezőkkel és olyan színészekkel dolgozunk, akiknek ez a forma inspirációt és lehetőséget

jelent,

és

nem

okoz

problémát

a

közös

gondolkodás a résztvevőkkel. Meg kell lepnünk a diákokat, be kell bizonyítanunk nekik, hogy egyenrangú partnerként kezeljük őket, tudunk figyelni rájuk, és számít a véleményük. Alapvetés,

hogy

olyan

társadalmilag

fontos

témákkal

forduljunk a középiskolásokhoz, amelyek közel állnak a korosztályukhoz, mint például az identitáskeresés, bullying,

45


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

iskolai

szegregáció,

kérdésköre.

A

nemiség

kerületben

és

tanuló

az

addiktív

diákok

napi

szerek szinten

találkoznak ezekkel a problémákkal, így ha valóban be akarjuk vonni

őket,

kiemelt

figyelmet

kell

fordítanunk

rájuk.

Évadonként elkészülő tantermi előadásainkat első évben 20, második évben 40, harmadik évtől már 50 alkalommal visszük el az iskolák osztálytermeibe. Így szinte az összes kerületi középiskolás találkozik velünk az 5 éves ciklus alatt. Fontos cél számunkra, hogy ne csak olyan ferencvárosi iskolákba jussunk el, ahol elérhető közelségben van a színházi élmény. Pályázatok segítségével, közösségi finanszírozással és csoportos támogatói jegyvásárlás ajánlásával biztatjuk nézőinket arra, hogy segítsenek az olyan kerületi iskolai osztályokon, ahol anyagi szempontból nem magától értetődő lehetőség a színházi élmény. Hosszú távú terveink része, hogy létrehozunk egy színjátszó

csoportot,

ami

heti

rendszerességgel

közös

gondolkodásra, alkotásra és játékra hívja a kerületi fiatalokat. Itt együtt ismerkedhetünk meg a közösségi alkotással. Ez a csoport fontos és teljesértékű része a Pinceszínháznak. Az itt megforduló fiatalok közvetlen kapcsolatban lehetnek a színházzal, megbeszélés szerint, próbákat nézhetnek, akár az érettségihez kötelező közszolgálat keretein belül ruhatári és nézőtéri feladatokat is elláthatnak. A színjátszó csoport olyan témákkal és

formákkal foglalkozna, amivel a Pinceszínház 46


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

repertoárjában megtalálható előadások is. A csoport szoros összhangban

dolgozhat

a

Kisképző

diákjaival.

Nagy

perspektívát jelent egy ekkora ifjúsági összefogás, ahol a diákok együtt írnak, játszanak, díszletet, jelmezt terveznek vagy

készítenek,

megtapasztalhatják

a

színházcsinálás

minden részét.

- Látható történetek A harmadik év közepére a fent említett programok segítségével már rengeteg fiatalhoz, diákhoz értünk el. Ekkor tervezzük kiírni a Látható történetek című pályázatunkat, ami kifejezetten a kerületbe járó diákokat és tanárokat szólítja meg. Olyan iskolai környezetben megélt történeteket várunk, amik a diákok és tanárok életét egyaránt érinti, ott vannak a szemünk előtt, mégis a generációs különbség, a társadalmi beidegződés

nem

engedi,

hogy

beszéljünk

róluk.

Mindannyiunk életének része valamilyen szinten a tanulás, az iskola; az oktatási intézmény mint drámai közeg rengeteg feldolgozandó történet helyszíne, kibeszéletlen egyetemes konfliktusok

gyűjtőhelye.

Célunk

a

pályázattal

egy

kommunikációs csatorna létrehozása, hogy együtt tudjunk beszélni azokról az évtizedes problémákról, amik a magyar oktatási rendszerben fellelhetőek. A pályázat kifutása egy dokumentarista színházi előadás.

47


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

- Országos Diákszínjátszó Egyesület Minden

évben

lehetőség

nyílik

arra,

hogy

a

diákszínjátszók elfoglalják egy hétvégére a Pinceszínház színpadát.

Az

Országos

Diákszínjátszó

Egyesülettel

együttműködve olyan előadásokat hívnánk meg budapesti vendégjátékra, amik az évad során egy általunk is fontosnak tartott témával foglalkoznak, és a társulatnak alapvetően nincs lehetősége a fővárosban fellépni. Nagyon izgalmas találkozásokra számítunk az idelátogató színjátszók és a Pinceszínház alkotói, művészei, nézői között.

● Színház külföldieknek Jelenleg kulturális

nagyon

kevés

Magyarországon

az

olyan

intézmény, ahol a külföldiek - legyen szó

látogatókról rendszeresen Pinceszínház

vagy

tartósan

színházi remek

Magyarországon

élményben

lokalitása

és

élőkről

-

részesülhetnének.

A

a tervezett művészi

koncepció aktualitása miatt ez a színház élen járhat abban a törekvésben,

hogy

megszólítsa

ezt

a

közönségréteget.

Budapest és ezen belül a Ráday utca turistaforgalmát szeretném beépíteni az értékesítési terveinkbe. Ennek érdekében szeretném az előadásaink legalább harmadát feliratozni felváltva a három világnyelv egyikén: angolul, németül és spanyolul. A külföldi kortárs szövegek bemutatói alkalmával, terveim szerint vendégül látjuk a 48


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

szerzőt és kísérő programként beszélgetést, akár tematikus workshopot szervezünk. Ebben együttműködő partnerünk lesz a Budapesti Goethe Intézet, és a jövőben bevonjuk a British Councilt és a Cervantes Intézetet is. A Goethe Intézet fordítói ösztöndíj-programját is figyelemmel fogjuk kísérni, a díjazott

alkotások

lehetséges

színpadra

állításának

reményében.

● Íróműhely Terveim közé tartozik egy íróprogram létrehozása, amelynek keretein belül egy olyan felnőttképzést hozhatunk létre,

ami

az

országban

egyedülállóként

kifejezetten

drámaírást oktat. A programba gyakorló szakembereket vonnánk be oktatóként, és két éven keresztül dolgoznánk fiatal írókkal a szakma tanulható részének elsajátítása érdekében; hogy színházunk igazán organikusan tudjon építkezni.

MŰSORTERV Ahogy az első két évadra felvázolt struktúra is mutatja alább, az öt éves ciklus alatt minden évben bemutatunk egy új magyar drámát a Nyílt Fórummal együttműködve, egy kortárs külföldi drámai szöveget, egy tantermi előadást és egy pályázaton meghirdetett előadást, minden más tervünk ezek köré a biztos pontok köré épül. Így az öt év alatt 49


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

bemutatkozhat nálunk legalább 5 új alkotócsapat, 5 új magyar drámai szöveg, 5 kortárs külföldi színdarab, elkészül legalább 5 tantermi előadás és 3 klasszikus művet is bemutatunk friss átiratban.

● 2021/22-es évad A 2021/22-es évadban reményeink szerint már elkezdhet a színházi élet a megszokott rendjében működni. A nyitás után, szeptemberben és októberben szeretnénk bemutatni az előző vezetés bemutatásra kész előadásait. Így Pál Mángor Kvammen, Torfinn Nag, Jon Arne Sægrov és Per Inge Torkelsen Maggi és Lillemor című darabját szeptember második felében mutatnánk be. Hugh Martin és Timothy Gray Vidám kísértet című zenés játékát október elején tűzzük műsorra.

50


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Tasnádi

István

Hölgyek

öröme

című

művének

bemutatójára pedig október végén kerülhet sor. Szeptemberben a kerületi kulturális intézmények közös fesztiválján, a RESTART feszt-en már az új vezetés által megálmodott évadot szeretném népszerűsíteni. Novemberben első saját előadásunkat mutatjuk be. O. Horváth Sári Életigen című drámáját állítja színpadra a Londonban élő opera- és színházrendező, Éry Franciska. Franciska

tavaly

dolgozott

először

Magyarországon,

a

debreceni Csokonai Színház meghívására rendezett Hamletjét a Highlights of Hungary beválogatta az év legkiemelkedőbb kulturális eseményei közé. O. Horváth Sári szívbemarkoló szövegének és Éry Franciska egyedi rendezői világának találkozása kiemelkedően hatásos kezdet lehet egy újjá alakuló színház életében. Második bemutatott előadásunk a Freeszfe-vel való együttműködésünk eredménye. A Zsámbéki-Tárnoki színész osztály

vizsgaelőadását

Tarnóczi

Jakab

rendezésében

láthatják majd a nézők december közepén. A vizsgaelőadások esetében a fenti előadóterem, illetve alternatív helyszínek szolgálnak próbahelyként, majd a bemutató előtt 4 nap áll az alkotók rendelkezésére, hogy a Pinceszínház színpadára állítsák az előadást. Január végén Peter Handke Az ártatlanok, én és az ismeretlen az országút szélén című darabot mutatunk be

51


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Szilágyi

Bálint

munkamódszere, osztrák

drámaíró

rendezésében. különleges utolsó

Bálint

színészközpontú

látásmódja, szövegéből

a

Nobel-díjas

készülő

előadás

sikerességét is előrevetíti, és a színészekre is inspiráló hatással lesz. Valentin-napra tervezzük műsorra tűzni Benedek Ágota Rumbarumbamm című bestselleréből írt színdarabot. A blogból lett könyv pillanatok alatt lett kasszasiker, azóta pedig már nemzetközi fejlesztésű sorozat készül belőle. A sorozat megjelenése előtt a színdarab kizárólag a Pinceszínházban játszható, ugyanis a szerzőnő kifejezett kérése, hogy az előadás rendezője és társírója én, Horváth János Antal legyek. A

karcos

nyelvezettel

és

törékeny

lélekkel

megírt

karanténnapló igazi közönségkedvenc lehet. Az előadást a Dumaszínházzal közösen hozzuk létre. Márciusban

otthont

adunk

egy

újabb

Freeszfe-s

vizsgaelőadásnak. Sikeres pályázat esetén, munkába állásom után két héttel szeretném kiírni az első koncepciópályázatot. A pályázat díjazott előadásának bemutatása így az évad végére, áprilisra kerülne. Az évad utolsó bemutatója egy tantermi előadás. Jibbe Willems Age of Rage című darabját rendezi utaztatható, osztályterembe vihető formában Tárnoki Márk. Willems, a holland drámaírás kiemelkedő alakja, darabja kritikai siker,

52


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

nagyon aktuális, generációs konfliktusokkal foglalkozik, igazán progresszív, szókimondó, de nem öncélú nyelvezettel. A 2019-ben, Amszterdamban bemutatott darab Hollandián kívül nálunk kerülhet először színpadra. A darab, bár osztálytermi

célra

készül,

a

fenti

Előadóteremben

a

színházban is továbbjátszható lesz. A színházi évad befejezése előtt megtartjuk a következő évad

első

bemutatójának

olvasópróbáját

és

első

próbaszakaszát. Az újonnan, külön a Pinceszínházra íródó darabot Reisz Gábor rendezi. A Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan és Rossz versek rendezője érzékeny humorral tapint rá a harmincas generáció esendőségére.

A 2021/22-es naptár: A 2020/21-es évad még be nem mutatott előadásai: - Pál Mángor Kvammen - Torfinn Nag - Jon Arne Sægrov - Per Inge Torkelsen: Maggi és Lillemor - rendező: Réthly Attila - bemutató: 2021. 09. 24. - Hugh Martin, Timothy Gray: Vidám kísértet - rendező: Méhes László - bemutató: 2021. 10. 8. - Tasnádi István: Hölgyek öröme - rendező: Tasnádi Csaba - bemutató: 2021. 10. 22. Az új vezetőség műsorterve a 2021/22-es évadra: - O. Horváth Sári: Életigen - rendező: Éry Franciska bemutató: 2021. 11. 19.

53


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

- Vizsgaelőadás, Zsámbéki-Tárnoki osztály - rendező: Tarnóczi Jakab - bemutató: 2021. 12. 01. - Külföldi kortárs - rendező: Szilágyi Bálint - bemutató: 2022. 01. 28. - Benedek Ágota: Rumbarumbamm - rendező: Horváth János Antal - bemutató: 2022. 02. 14. - Vizsgaelőadás - bemutató 2022. 03. 18. - Jibbe Willems: Age of Rage - rendező: Tárnoki Márk bemutató: 2022. 05. 13.

● 2022/23-as évad 2022/23-as évadot egy teljesen saját darabbal indítjuk. Reisz Gábor rendezése hozzánk, nekünk, nektek, rólunk és rólatok készül. A díjnyertes rendező munkája biztosan egy keserédesen nevettető, ismerős és lélekkel teli előadás lesz, bemutatóját 2022. 09. 17-ra tettük. Második

bemutatónkon

külföldi

rendezőt

látunk

vendégül. Andrei Majeri román rendező, korának kiemelkedő alkotója, több legjobb rendező díj és külföldi vendégeskedés után először rendez Magyarországon. Andrei egy kortárs művet, Ernesto Anaya Sin Fin című drámáját állítja színpadra november 12-i bemutatóval. A mexikói szerző darabja a Cervantes Intézet közreműködésével valósulhat meg. A

Freeszfe

együttműködésünket,

Egyesülettel és

a

továbbgondoljuk

2022/23-as évadban is két

54


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

vizsgaelőadást fogadunk be. Az első bemutatására december 16-án kerülhet sor. Januárban első tervezett együttműködésünk jön létre a Színházi Dramaturgok Céhével és a Nyílt Fórummal. A 2021/22-es sorozat egy választott darabját Ördög Tamás rendezésében mutatjuk be január 14-én. Tamás a független színházi világ egyik legnépszerűbb alakja, rendezései nem csak a műfaji határokat feszegetik, de kifejezetten átélhetően mesélnek

történetet.

Reményeink

szerint

az

ő

és

a

bemutatásra választott szöveg találkozásából emlékezetes előadás születik. Második

tantermi

előadásunk megszületését 2023

februárjára tervezzük. A program során az iskolai erőszak, szegregáció, előítéletek és rasszizmus témakörében egy progresszív, korszerű nyelvezettel írt szöveg jön létre Szokol Jutka vezetésével. Jutka empátiája egyedülálló, ezért biztos vagyok benne, hogy egy olyan előadás készül, amiben a gimnazisták

magukra

osztálytermekben,

ismernek.

hanem

az

A

darab

nemcsak

Előadóteremben

is

továbbjátszható lesz. A 2021/22-es évad decemberében írjuk ki második koncepciópályázatunkat, februárban szeretnénk eredményt hirdetni, hogy egy évünk legyen alaposan és átgondoltan felkészülni a produkcióra. Így a 2023-as évadban az előzőhöz képest egy hónappal korábban, már márciusban műsorra

55


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

tudjuk

tűzni

a

Művészeti Tanács és a Kerület által

kiválasztott produkciót. Áprilisban mutatjuk be a évad második befogadott vizsgaelőadását a Freeszfe Egyesülettel együttműködve. Az évad befejezése előtt, hasonlóan az előző évadhoz, elkezdünk egy új próbafolyamatot. Ebben az esetben egy egészen új formát, a dokumentarista színházat vezetjük be a repertoárba. A produkciót június közepéig próbáljuk, majd a következő évad legelején fejezzük be.

A 2022/23-as naptár: - Új magyar darab ősbemutatója - rendező: Reisz Gábor bemutató: 2022. 09. 17. - Kortárs külföldi - rendező: Andrei Majeri - bemutató: 2022. 11. 12. - Vizsgaelőadás - Freeszfe Egyesület - bemutató: 2022. 12. 16. - 21/22-es Nyílt Fórum választott szövege - rendező: Ördög Tamás - bemutató: 2023. 01. 14. - Tantermi előadás (témák: iskolai erőszak, rasszizmus, szegregáció) - rendező: Szokol Jutka - bemutató: 2023. 02. 17. - Koncepció pályázat nyertes előadás - bemutató: 2023. 03. 24.

56


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

- Vizsgaelőadás - Freeszfe Egyesület - bemutató: 2023. 04. 21.

● Rendezők Az elkövetkezendő öt év során olyan karizmatikus rendezőket

szeretnénk

adottságait

képesek

meghívni, beépíteni

az

akik

a

Pinceszínház

előadásaikba;

akik

együttműködő, egymást építő közösségben gondolkodnak; akik a ma nyelvén szólalnak meg; akiknek a színész nem eszköz, hanem társ; tehát akik illenek hozzánk. Egyelőre az alábbi

rendezőket

hívtuk

együttgondolkodásra:

Éry

Franciska, Fábián Péter, Geréb Zsófi, Andrei Majeri, Nagy Péter István, Néder Panni, Ördög Tamás, Porogi Dorka, Reisz Gábor, Szilágyi Bálint, Szokol Jutka, Tárnoki Márk, ifj. Vidnyánszky Attila

● Darabok Olyan darabokat szeretnék a Pinceszínház színpadán bemutatni, amik közvetlenül a jelenünkre reflektálnak; amik fontos társadalmi problémákkal szembesítenek minket, építő vitákra sarkallnak, maradandó élményt adnak és gondolkodtatnak. Az alábbi listán olyan művek találhatók, amik pontosan mutatják művészeti törekvésünk irányát, mind minőségükben,

mind

témafelvetésükben.

Ezen

darabok

bármelyikét szívesen bemutatnánk. Reményeink szerint,

57


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

elsősorban a magyar szerzők tekintetében, hamarosan újabb, most és a közeljövőben születő darabokkal bővül. Célunk, hogy

műsorpolitikánk

folyamatosan

a

jelenre reagáló

rendszer legyen.

❏ Lucy Kirkwood - Mosquitos ❏ Laura Wade - Breathing Corpses ❏ Penelope Skinner - Village Bike ❏ Enda Walsh - Misterman ❏ Martin Mcdonagh - A Very Very Very Dark Matter ❏ Alistair McDowall - X ❏ Martin Crimp - When We Have Sufficiently Tortured Each Other ❏ Alice Birch - Anatomy of a Suicide ❏ Dea Loher - Diebe /Tolvajok ❏ Elfriede Jelinek - Wut/Düh ❏ Elfriede Jelinek - Die Schutzbefohlenen ❏ Svenja Viola Bungarten - Garland ❏ Jibbe Willems - Age of Rage ❏ Pascal Rambert - Hermanas ❏ Nao Albet, Marcel Borrás - Mammón ❏ Simon Longman - White Sky ❏ Polly Stenham - Julie (Strindberg után) ❏ Dennis Kelly - Prince of Homburg (Kleist után) ❏ Simon Stone - Yerma (Lorca után)

58


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

❏ Alice Birch - Orlando (Virginia Woolf után) ❏ Szilágyi Eszter Anna - Nyíregyháza utca ❏ Tóth Réka Ágnes - Ez ❏ O. Horváth Sári: Hiszitek, mit nem

● Jelenlegi repertoár Az előző vezetés jelenleg futó előadásai közül azokat tervezzük

műsoron

tartani,

amelyeket

nézettség

és

érdeklődés alapján indokoltnak látunk. Ennek eldöntésére a 2019-es évi jegyértékesítési adatokat vizsgáltunk meg. (A 2020-as járvány sújtotta év nem tud referenciaként szolgálni.) Azokat az előadásokat, amelyeknél az értékesítésre fordított energiát

nem

továbbiakban

kompenzálja műsorra.

a

Ezt

bevétel, a

határt

nem

tűzzük

80%-os

a

átlag

nézettségnél húztuk meg. Így az alábbi előadásokat tartanánk műsoron: - Székely Csaba: Bányavirág - Donald Margulies: Vacsora négyesben Háy János Gézagyerek című darabját szívesen tartanánk műsoron, de lehetetlennek érzem pótolni Börcsök Enikő zsenijét. Michael John LaChiusa Hello Again című musicalének előadásai elmaradtak a járvány miatt, nincs a nézettségére

59


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

vonatkozó reális adat, így ha a pénzügyi körülmények ismeretében döntünk majd a műsorontartásról. A 2020/2021-es évad három, vírus okán elmaradt bemutatóját a következő évad során tartjuk meg.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK Az elkövetkező években szeretném a Pinceszínházat a hazai és nemzetközi színházi élet aktív részesévé tenni. Az állandó

minőséget

képviselő

szerepünket

az

alábbi

együttműködésekkel szeretném megszilárdítani.

● Nemzetközi - European Theatre Convention A Pesti Magyar Színház tagjaként, majd később a szombathelyi Weöres Sándor Színház képviselőjeként is megismerhettem (továbbiakban:

a ETC)

European

Theatre

Convention

elnevezésű

európai

színházakat

összekötő szervezet munkásságát. Az ETC a legnagyobb ilyen szervezet Európában, 25 országból 44 színházat tudhat a tagjai között. Negyven éves munkássága alatt egy olyan nyitott színteret hozott létre, ahol teret kaphatott a párbeszéd európai kulturális intézmények között. A szervezet ösztöndíjak és támogatások keretében segíti olyan alkotások és

előadások

létrehozását,

60

amik

Európában

aktuális


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

társadalmi problémákra reflektálnak; kooperációkat hívnak életre a kulturális diverzitás és a művészek folyamatos fejlődésének

jegyében.

Magas

színvonalú

szakmai

konferenciákat szerveznek, hogy naprakészen tartsák a színházi alkotókat, legyen szó a digitális színházi formákról vagy a környezettudatos alkotásról. Íróként

a

szervezet

Young

Europe

elnevezésű

programjában, emellett számos konferencián vettem részt, idén pedig beválasztottak a tagországok drámaíróiból álló Drama

Committee

elnevezésű

nyolctagú

bizottságba,

amelynek célja az új drámai művek felfedezése és támogatása. A

bizottság

tagjaként

nagyon

értékes

szövegekkel

találkozhattam, melyek közül sok megállná a helyét a Pinceszínház színpadán is. Pályázatomban

célként

tűztem

ki

a

Pinceszínház

integrálását a nemzetközi színházi vérkeringésbe. A ETC-hez való csatlakozás az első lépések egyike lesz ennek a célnak az elérésében.

Úgy

érzem,

minden

szempontból

csak

profitálhatunk ebből az együttműködésből.

- Royal Court Pályázatom sikerének esetén célom szoros kapcsolat kialakítása az európai drámaírás központjával, a londoni Royal

Courttal,

amire

mint

példa-intézményre

is

tekinthetünk. Évi 120 ezer látogatóval a Royal Court a legnépszerűbb színházak közé tartozik Európában, úgy, hogy 61


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

csak és kizárólag friss szövegeket mutatnak be. Ebben a színházban találkozik leginkább a rentábilis működés és az újdonság állandósága, ami számunkra is követendő példa.

● Országos - Váci Dunakanyar Színház Közös

gondolkodást

kezdeményeztünk

a

szintén

kizárólag önkormányzati finanszírozásból működő Váci Dunakanyar Színházzal. Dr. Varga Katalinnal, a teátrum igazgatójával

azt

koprodukciók

létrehozásával,

meghívásával

tervezzük,

segítsük

hogy

a

jövőben

akár

akár előadások kétirányú

egymás

munkáját

és

annak

népszerűsítését. Mindketten fontosnak tartjuk, hogy azon színházak, amelyek elkötelezik magukat a szakmai minőség mellett, összefogjanak, és egymást segítve építsék a magyar színházi kultúrát.

- Művészetek Völgye A

Művészetek

Völgye az egyik legnépszerűbb és

legnívósabb összművészeti fesztivál Magyarországon. Évről évre

számos

színházi

programsorozatra,

ahol

produkció különleges,

kap laza

meghívást

a

környezetben

helyeződnek új megvilágításba. Mindez jelentősen hozzájárul egy-egy előadás, alkotó csapat vagy színház népszerűségének növelésében. Feltett szándékunk, hogy szoros kapcsolatot

62


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

ápoljunk a Művészetek Völgyével akár egy-egy előadás utaztatásával, akár koprodukciók létrehozásával, mert úgy gondoljuk,

hogy

az

új

Pinceszínház

szellemisége

mindenképpen illeszkedik egy kortárs, progresszív, a legújabb művészeti irányzatokra reflektáló fesztivál arculatához.

- Miskolci Nemzeti Színház A Miskolci Nemzeti Színház három tagozattal, öt játszóhellyel, egy tudatosan felépített és nagyívű társulattal, napjaink egyik legprogresszívebben fejlődő nagyszínháza. Művészi

munkájuk

példaértékű

és

inspiráló.

Számos

játszóhelyük közül a Játékszín hasonló jelleggel rendelkezik, mint

a

Pinceszínház színházterme. Kézenfekvő volt a

gondolat, hogy együttműködést kezdeményezzünk a hozzánk hasonlóan nyitott szellemiségben gondolkodó vezetőséggel. Reményeink szerint az elkövetkezendő évek során olyan vendégjátékokat, akár koprodukciókat hívhatunk közösen életre, amelyekből a két színház nézői és művészei is egyaránt profitálhatnak. Terveink szerint a jövőben csatlakozunk a Zöld Színház Projekt elnevezésű ökoszínházi gondolkodást szorgalmazó kezdeményezéshez,

amely

szintén

a

Miskolci

Nemzeti

Színház szervezésében jött létre. A Környezettudatosság című fejezetben erről bővebben írok.

63


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

- THEALTER Fesztivál - MASZK Egyesület Együttműködést tervezünk a MASZK Egyesülettel, és a szervezésükben létrejövő THEALTER Fesztivállal. Azért is tartjuk kiemelt jelentőségűnek a kapcsolatépítést, mivel a THEALTER egy olyan nemzetközi fesztivál, amely innovatív művészi közösségeket lát vendégül. A vendégeskedő művészi közösségek művelésében

pedig

mind

értek

a

el

„komplex

színházi

kimagasló

esztétikai

nyelv és

színháztörténeti jelentőségű eredményeket”. Nagyon izgalmasnak ígérkező lehetőségekről van szó, hiszen az elmúlt harminc évben több mint 30 ország több mint 200 színházi alkotóműhelye mutatkozott be Szegeden, sokan elsőként Magyarországon.

- Manna Produkció Szabadúszó rendezőként a mai napig dolgozom együtt a Gáspár Anna vezette Manna Produkcióval. Gyümölcsöző együttműködéseink sorozatát a Pinceszínház igazgatójaként sem tervezem felfüggeszteni, inkább szeretném a színház művészeti életét gazdagítani vele. Anna segítségével közvetlen kapcsolatunk lesz a független színházi szférával, művészi alapvetésünkkel egyező patronált előadásait vendégül látjuk, illetve új előadások létrehozásában számítunk egymásra koprodukciós partnerként.

64


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

- Évad Legjobb Drámája A Színházi Dramaturgok Céhének munkásságához a már említett Nyílt Fórum programsorozaton kívül más szálon is tudunk kapcsolódni. A Céh által odaítélt Évad Legjobb Magyar Drámája

díj

eddig

minden

évben

mostohatestvérként

csatlakozott a Színikritikusok Díjának átadójához, nem volt saját eseménye. A Céh elnökségével közösen azt tervezzük, hogy a 2021-es évtől a Pinceszínház ad majd otthont a díjátadónak.

● Kerületi Ahogy a legjobb történet tanulsága is értelmezhetetlen a kontextusa nélkül, egy színház sem működhet a közvetlen környezetének bevonása nélkül. A kerületi együttműködések művészi és működési koncepciónkban is kiemelkedő szerepet játszanak.

- Trafó A kerület kulturális intézményei közül nemzetközi hírnevével

és

sokszínűségével

kiemelkedik

a

Trafó.

Nagytestvérként is tekinthetnénk rá, ugyanis méreteink mások,

de

a küldetésünk hasonló: a kortárs hangok

népszerűsítése. Barda Beáta intézményvezetővel több lehetőséget látunk az

együttműködésre.

Terveink

65

szerint

a

külföldi


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

vendégelőadásokat rendszeres workshopokkal ötvözzük, amelyeknek, jellegüktől függően a Pinceszínház vagy a Trafó adhat otthont. A

középiskolások

kortárs

művészettel

való

megismertetését közös célunknak tekintjük, ezért tantermi vagy

ennek

a

generációnak

szóló

stúdió

előadásaink

létrehozásában is partnerként tekintünk a Trafóra. A Trafóban rendszeresen előáll az a megoldásra váró helyzet,

hogy

népszerű

előadások

továbbjátszása

a

nagyszínpad telítettsége miatt ellehetetlenül. Ezeket az előadásokat lehetőségeinkhez mérten, megegyezés szerinti előadásszámmal a Pinceszínház továbbjátszásra átvenné. Nagyon szívesen vennénk részt a Trafó szervezésében elindult, külföldi turnékat elősegítő dunaPart elnevezésű programban,

amelynek

előadóművészeti

szcéna

háttérintézményeinek

célja

a

feltörekvő

bemutatása,

független

magyar

generációinak nemzetközi

és

piacra

lépésük elősegítése, valamint kapcsolatok kiépítése. Közös

kezdeményezés

lenne

nyáron

a

„kirakat-színház” is. Ahogy az elnevezés is sugallja, a cél az utcák kiüresedett kirakatainak művészi újrahasznosítása. Amikor elmeséltem Beátának a Ferencvárosi történetek munkacímű projektünket, rögtön jelezte, hogy a Trafó is csatlakozna hozzánk. Az elmúlt évek során volt is hasonló kezdeményezés a részükről, ami végül némi hiányérzetet

66


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

hagyott maga után. Ha ezt a tervezett projektet közös ügynek tekintjük, akár több helyszínes, az egész kerületben megjelenő programsorozattá alakíthatjuk azt.

- Dumaszínház A szintén ferencvárosi székhelyű Dumaszínházzal olyan társadalmi témákat feldolgozó szórakoztató előadásokat tervezünk koprodukcióban létrehozni, amelyek nem csak nevettetik a nézőket, de korunk szociálisan érzékeny témáira is reflektálnak.

- Budapest Music Center A

BMC

a

kerület

egyik

legnagyobb

kulturális

intézménye, célja, hogy helyet adjon a jelenkor magyar zenei értékeinek. Gőz László igazgatóval folytatott beszélgetéseink során úgy találtuk, hogy együttműködésünk csak pozitív kimenetelű

lehet.

Szeretnénk

kialakítani

egy

közös

megjelenési platformot, illetve akár művészeti átjárást is a két intézmény között.

- Kisképző A

Kisképzőhöz,

azaz

a

Képző-

és Iparművészeti

Szakgimnáziumhoz a szomszédság miatt is kötődünk, de személyesen is sok kedves emléket őrzök az intézményről. Sok fontos barátot köszönhetek ennek az iskolának. Szűcs Tibor igazgató úrral tervezett együttműködésünk sok helyzetre 67


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

kiterjedhet. A vele folytatott gondolatébresztő beszélgetés alatt megállíthatatlanul záporoztak az ötletek, így a leírtakhoz képest még bővülhet a közös projektek listája. Szeretném,

hogy

művészetoktatásban minél

több

a

nagymúltú,

megkerülhetetlen

színházművészeti

a

hazai

intézmény

diákjai

folyamatba

betekintést

nyerhessenek. A színház arculatváltásának szükségességéről későbbi fejezetben írok részletesebben, de azt mindenképp érdemes

itt

megemlíteni,

hogy

az

arculattervezés

folyamataiban is számítunk a Kisképző diákjaira. Az igazgató úrral folytatott megbeszélésünk során kiviláglott, hogy bizonyos kisebb színházi munkálatok integrálhatóak a diákok gyakorlati képzésébe, így a díszletek és jelmezek restaurálása, újragondolása, a plakáttervezés, a grafikai feladatok, a színházi fotózás, mind-mind olyan része a színháznak, amibe, ha a diákok betekintést nyerhetnek, abból mindenkinek csak előnye származhat. Ma Magyarországon az érettségi feltétele a diákok számára 50 óra közszolgálat elvégzése. A Pinceszínház új vezetősége lehetőséget nyújtana, hogy a diákok ezt a színházban töltsék el, akár a korábban leírt munkálatokkal, akár nézőtéri feladatok ellátásával. A

Kisképzőben

mindig

volt

indíttatás

színjátszó

csoportok létrehozására. Biztatjuk ezeket a gondolatokat, és

68


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

évadonként kétszer lehetőséget biztosítanánk előadások megtartására a színháztermünkben. A nyitott színház gondolata hatványozottan igaz a szomszéd épületben tanítókra és tanulókra, valamint az intézmény egykori tanulóira is, akik tartós részesei lehetnek a színház folyamatos belső alakulásának.

- 9tv - Ferencváros Televíziója A kerületi tulajdonú Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. vezetőjével,

Hagymási

Zoltánnal

egy

olyan

kétirányú

együttműködést képzelünk el a jövőben, amiből mind a Ferencvárosi Média, mind a színház profitálhat. A 9TV rendszeres megjelenést biztosít a színháznak, míg a színház művészeti állományával, művészi közreműködéssel, akár hangalámondásokkal

(9

Magazin

Podcast),

akár

rövid

videókkal segíti a csatorna igényes munkáját.

- Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Pályázatom előző részeiben is hangsúlyoztam, hogy szeretném,

ha

mindenkinek,

színházi

legyen

szó

élményt

tudnánk

nyújtani

bármelyik társadalmi osztály

tagjáról. Ebben a törekvésemben kértem a Ferencvárosi Közösségi

Alapítvány

közreműködését,

hogy

segítsen

megtalálni azokat a helyi szervezeteket, akik a legjobban fel tudják használni a felajánlásunkat.

69


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Az Alapítvány képviselőivel folytatott megbeszéléseim során rengeteg ötlet merült fel. Ezek közül, amiket a közeljövőben

meg

tudunk

valósítani

az

évente

egy

adománygyűjtő esemény szervezése a Pinceszínházban, és olyan együttműködési rendszer kialakítása a helyi civil szervezetekkel, hogy helyet tudjunk adni konferenciáknak, workshopoknak,

és

élen

járhassunk

a

közösségi

gondolkodásban. A

színház

előterébe

szeretnék

kihelyezni

egy

adománygyűjtő urnát, ezzel is segítve az Alapítvány munkáját és ezáltal a helyi civil szervezeteket.

- Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és Egyesület A Pinceszínház igazgatójaként szeretném segíteni a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület pedagógiai munkáját. Az Egyesület által szervezett vetélkedőkbe, ismeretterjesztő előadásokba integrálnánk művészeink és a színházi forma jelenlétét. Az Egyesület által szervezett tematikus sétákban is kivennénk a részünk. A helytörténeti érdekességek és a performatív

forma

hatásait

ötvözve

tudnánk

igazán

széleskörű élményt adni. Számítunk

az

Egyesület

közreműködésére

a

Pinceszínház Ferencvárosi történetek és Ferencvárosi séták munkacímű projektjében. Kétség sem fér hozzá, hogy 70


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

ismereteikkel,

dokumentumtárukkal

Gyűjteménnyel

nagy

segítségére

és

önmagában

lehetnek

a

mindkét

elképzelésnek.

- Ferencvárosi Művelődési Központ A Ferencvárosi Művelődési Központtal együttműködve szeretnék olyan március 15-i és október 23-i ünnepséget megszervezni, ami mai, hiteles hangon szólítja meg a helyi gimnazistákat, és nem csak hamar letudható kötelező körként kezeli a nemzeti ünnepet, hanem huszonegyedik századi nyelven szól a fiatalokhoz, hogy - elődeinkkel ellentétben együtt fel tudjuk dolgozni a múltunkat.

● Ráday utca Ferencváros

legnépszerűbb

utcája

fénykorát

éli,

normális körülmények között több ezer ember fordul meg benne és az elmúlt években a budapesti kulturális életnek, ha nem is a középpontja, de megkerülhetetlen színtere lett. Az utóbbi időszakban kezdeményezések indultak el a kerületi kulturális intézmények együttműködésére, közös programok létrehozására. A Pinceszínház igazgatójaként szeretnék

minél

aktívabban

részese

lenni

ezeknek

a

folyamatoknak. Nem is csak szemlélőként, hanem vezető szereplőként csatlakoznánk a szerveződésekhez, mivel a Pinceszínház humán és anyagi erőforrásaiban is a többi

71


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

kulturális intézmény előtt jár, így szinte kötelességünk is zászlóvivőként élre állni a közösségi projektekben. Amennyiben pályázatom pozitív elbírálásban részesül, szeretnénk csatlakozni az Itt és Most Közösségi Tér szervezte RESTART fesztivál csapatához,, ingyenes és kedvezményes színházi

előadásokat,

performatív

workshopokat,

megmozdulásokat

illetve

tervezünk.

egyéb

Mindezt

egy

utcabállal nyitnánk meg, bevonva a Ráday utcában működő vendéglátóhelyeket is. A fesztivált 2021 szeptemberében rendeznénk meg közösen, egyeztetve Ferencváros Napjával és hasonló rendezvényekkel. Ez a sokszínű esemény egy új korszak kezdetének ünnepe lehet. A tervek között megfogalmazódott a közös műsorfüzet kiadása, hogy ne csak a saját közönségünket, de egymásét is elérhessük, egymás mellett, egymást erősítve jelenjünk meg. A műsorfüzet megtalálható lenne az utca összes vendéglátó helyiségében. A Pinceszínház igazgatójaként a lehetőségekhez mérten segíteni

szeretném

intézményeket,

a

legyen

körülöttünk szó

technikai

működő vagy

kulturális szakemberi

segítségről. Együttműködve az elkövetkezendő évek során Budapest kulturális főutcáját hozhatjuk létre. Biztos

partnerként

támogatóink

ebben

a

törekvésünkben az Itt és Most Közösségi Tér, a Goethe

72


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Intézet, az IF café, a Jedermann, a 2B Galéria, a Stúdió K, a Kettőspont Színház, a Karaván Színház és a MáSzínház.

KÖZÖNSÉG KOMMUNIKÁCIÓ, BRANDING, MARKETING ● Jelenlegi helyzet és célok Jelenleg a Pinceszínház nem potenciális versenytársa a város

művészszínházainak,

de

a

város

független

befogadószínházaival sincs azonos platformon. A fővárosi piacon egyelőre alig látható intézmény. Elképzeléseim szerint jó

brandinggel,

azaz

megkérdőjelezhetetlen

márkaépítéssel,

szereplőjévé

válhat

különleges, a

hazai

szcénának. Méretében, erőforrásaiban nem tudja felvenni a versenyt a nagyokkal (Örkény, Katona, Radnóti), de legalább olyan erős jelentéssel bíró brandet kell építenünk, mint ezen színházaké; és ezt azzal tudjuk elérni, ha saját célkitűzésünket a lehető legjobban teljesítjük. Ezt pedig tisztán tudjuk kommunikálni. A Jurányi ebből a szempontból jó példa lehet előttünk, ami a maga kategóriájában, inkubátorházként nem is olyan régen hibátlan brandinggel robbant be a színházi világba.

73


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

● Branding Egy

termék

- jelen esetben a színház - direkt

marketingje már rég nem divatos megközelítés a piacra helyezés tekintetében. A célközönségünk, a művészetkedvelők és a fiatalok is tudják ezt. Színházunkat egy küldetéshez kell társítani, és ez a küldetés adott: egy fiatalos, nyitott, kortárs hangon megszólaló színház, ami nem csak színház. Nincs társulatunk, nincsenek rezidens rendezőink, így nem tudunk erre az állandóságra apellálni. Viszont ki kell hangsúlyozni az erősségünket. A frissességet, a nyitottságot, a fiatalosságot. Ezeket a jelentéseket kell a Pinceszínház szóhoz társítania a kommunikációnknak. Amikor a néző végigpörgeti a műsorfüzetünket, olyan darabokat, címeket fog találni, amiket még sehol máshol nem látott.

A

folyamatos

újdonság

értékét

képviseljük

egyedülállóként a piacon. Ennek a hitelét pedig a Művészeti Tanács által képviselt és elvárt minőségi színvonal fogja megalapozni. Ehhez

a

határozott

kommunikációs

stratégiához

elengedhetetlen a színház arculatának teljeskörű megújítása, hiszen egy új üzenetet csak egy teljesen új megjelenéssel lehet világosan kommunikálni.

74


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

● Arculat megújítása A színház arculatának megújítására nyílt pályázatot szeretnék

hirdetni

a

művészeti

középiskolákban

és

egyetemeken is, hogy több ötlet közül tudjuk kiválasztani azt, ami

legjobban

tükrözi

a

színház

fiatalos,

nyitott,

környezettudatos és vagány szemléletmódját, illetve a megbízással egy tanulót, vagy tanulók csoportját tudjuk díjazni. Lényeges szempont lesz a tervezésnél, hogy egy olyan biztos arculati alapot tervezzünk meg, ami az összes használati helyzetben alkalmazható lesz. Így a honlapon, a plakáton, a Pince-füzeten vagy a vászontáskákon, egyéb termékeken. Az

alábbi

„mood”-on,

azaz

hangulat-montázson

látszik, hogy milyen irányvonalon képzeljük el az arculat megújítását.

75


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

● Arculat mood

● Lokáció A Pinceszínház egyelőre még nincs rajta a magyar színházi térképen és bár szerencsés helyen van, mégis sokan nem

tudják,

hol

keressék.

Ezen különböző akciókkal,

interaktív táblákkal, aszfaltrajzokkal szeretnénk változtatni, hogy a nézőknek a színház nevének hallatára egyértelmű legyen, hogy merre kell indulni.

● Applikáció, közösségi oldalak és honlap A közönség elérésének különböző módjait alkalmazzák a magyar színházak; az internetes hirdetésektől kezdve, a nyomtatott

szóróanyagokon

76

keresztül,

a

nagy


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

hirdetőfelületeken

vásárolt

helyig

nagyon

széles

a

reklám-skála. A Pinceszínház esetében a környezetkímélés, a korszerűség és a hosszú távú költséghatékonyság gondolata is arra ösztökél minket, hogy az online felületeken történő kommunikációt részesítsük előnyben. A közösségi oldalak remek hordozói egy márkának, az algoritmusokat könnyen fel lehet használni a hirdetésekre, ami

szakszerűen

használva

pontosan

a

megcélzott

célcsoportot találja meg. Ugyanakkor a fizetett hirdetések nem érnek sokat, ha a színház brandje nem ült még be a színházbajárók tudatába. Fejleszteni kell a közösségi oldalak organikus elérését, amihez

a

kedvelések számának megnövelése kell. Ezt

konstans online jelenléttel lehet megteremteni, gyakori minőségi

posztolással

és

tartalommegosztással.

A

Pinceszínház Facebook oldalának jelenleg nagyjából 5300 kedvelője van. Ezt szeretném két éven belül legalább megduplázni. Az Instagram oldalnak jelenleg alig több, mint 300

kedvelője

szeretném

van,

ennek

minimum

a

húszszorosát

becélozni, mivel ez az egyik legnépszerűbb

platform a célközönségünk körében. Mivel a színházat a nemzetközi vérkeringésbe is szeretném behelyezni, kétnyelvű Twitter-profil létrehozását is kezdeményezném. A magyar színházak tekintetében úttörőként elkezdjük használni a TikTok-ot is mint brandépítési felületet. A fiatal

77


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

generáció körében ez az oldal a legnépszerűbb találkozási pont, így egyedi videók készítésével, megosztásával vonzóvá és közvetlenné tehetjük színházunkat a fiatalok számára. Terveim fejlesztése,

között

a

van

a

jegyvásárlás

honlap

korszerűsítése

egyszerűsítése,

és

a tartalmak

bővítése, és egy vizualitásában progresszív, de otthonos oldal létrehozása. Mivel a célközönségünk egy része, a gimnazisták, egyetemisták,

már

csak

ritkán

keresnek

fel

célzottan

honlapokat, és meglepő módon Facebookot is kevesebbet használják,

a

kommunikációs

trendekkel

együtthaladás

érdekében egy applikáció fejlesztését kezdeményezném, hogy az emberek zsebében folyamatosan jelen legyen a színház. Az alkalmazáson keresztül értesítéseket tudnánk küldeni

a

programokról,

tartalmakról,

újdonságokról,

közvetlen lehetőséget kínálnánk a jegyvásárlásra, és teret tudnánk

teremteni

a

nézők

közötti

párbeszédre.

Az

applikáció közössége így folyamatos kapcsolatban tud lenni és maradni a színházzal és egymással, közvetlen betekintést nyer, és csak erre a platformra készülő tartalmakat érhet el, ami segíthet nekünk a Covid alatti - utáni kapcsolattartásban. Erről majd az ennek szentelt fejezetben írok bővebben. Marketing tervemben nagy szerepet játszik a színház életének

vizuális

dokumentációja.

A

háttérmunkák,

próbafolyamatok művészi szintű megörökítése, úgy, ahogy

78


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

azt az egyszeri néző nem látja. Fotográfia szakos hallgatókkal, tanulókkal készíteném el az évados kiadványunkat, ami nem portréfotókból állna, hanem a színház életének pillanataiból. Ezt

online

elérhetővé

újrafelhasználható

tennénk,

anyagra

illetve

nyomtatott

egyedi, kreatív népszerű

zine

formájában adnánk ki limitált számban.

● Nyílt próbák Szeretném integrálni a folytonos visszajelzéseket a munkafolyamatokba. Az Örkény Színház közel húsz éve hozta be a nyílt próbákat a hazai színházi életbe, amit mostanra több színház is átvett. Főleg marketing szempontból van látványos hatása, várakozást generál a nézőkben, elviszik az előadás hírét már a bemutató előtt. A

Pinceszínház

igazgatójaként

szeretném

a

nyílt

próbákat az alkotók, művészek számára is hasznossá tenni, hogy még a premiert megelőzően letesztelhessék, mennyire működik az elképzelésük. Van-e olyan rész, ami nem érthető, mikor születik meg a nézőben az empátia a történet iránt, van-e üresjárat a darabban. Ehhez hasonló kérdésekre keressük majd a választ a nyílt próbák alatt, hogy a nézői visszajelzéseket bele tudjuk építeni az alkotói folyamatok utolsó részébe; hogy fel tudjuk mérni a hatásmechanizmusok működését a közönségen. Angolszász nyelvterületen ezeknek a méréseknek jól felépített hagyománya van, ebből fogunk 79


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

táplálkozni, ezzel is támogatva a magas művészi színvonalú alkotást.

● Pince-füzetek és ajándéktárgyak A

Pinceszínházban

bemutatott

szövegek

irodalmi

értékét a Pince-füzetek elnevezésű sorozatban szeretném közvetíteni. A drámai szövegeket újrahasznosított papírra nyomtatott puhafedeles könyv formájában vásárolhatják meg, vihetik haza a nézők, így egy kis darab a színházból már mindig ott lesz a polcokon. Ez is a branding részét képezi. Természetesen a drámák ebook formátumban is kaphatók lesznek a honlapon vagy az applikáción keresztül. Egyedi készítésű, logózott ajándéktárgyak is megvásárolhatóak lesznek

ajándékboltunkban,

így

vászontáskák,

bögrék,

kitűzők, noteszek. A logó mellett mindegyik ajándéktárgy viselni

fogja

egy-egy

előadás

fontos

mondatát

vagy

segítségünkre

lesz

emlékezetes képét.

● Vates A

merchandise

kialakításában

együttműködő partnerünk, a Vates. A több mint 55 ezer követővel rendelkező, irodalmi műveket felhasználó magyar márka eddig főleg az online térben találta meg vásárlóit. Ajándékboltunkban - terveink szerint - a Vates saját, 80


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

színházunk

szellemiségében

osztozó

termékei

is

megvásárolhatóak lesznek, illetve egy olyan együttműködés is kialakítható a jövőben, amelynek keretein belül a márka a színház előadásaihoz kapcsolódó termékek gyártásában is besegíthet. Így egy már bejáratott, vagány brand áll a színház mellett,

illetve

gazdasági

szempontból

is

kölcsönösen

kifizetődő lehet az együttműködés, ami az első pillanattól kezdve bevételi forrás lehet a színház számára is.

GAZDASÁGI TERVEK ● Finanszírozás A fő célkitűzés egy olyan működési modell létrehozása és fenntartása, ami minél szélesebb körű finanszírozási formát von be, fontos szerepet szánva a közösség, civilek bevonásának, és célja az önfenntartás, megtérülés. Az általunk kidolgozott finanszírozási modell több pillérre épül, ezeket az alábbi ábra szemlélteti, az egyes elemek kibontása pedig az ábra alatt olvasható.

81


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

1. Önkormányzati támogatás Ez

a

támogatási

forma

vitathatatlanul

a

legjelentősebb forrás, maga a mértéke és az állandósága miatt is a legmeghatározóbb. Ezen forrástípusból az alapvető, mindennapi működést kívánjuk finanszírozni. A

pályázati kiírás egyértelmű és konkrét az

összegeket és a felhasználhatóságot tekintve. A státuszban lévő személyi állomány jelenleg 11 főt fed le. Hosszú távú tervek között szerepel az állomány további

két

ügyelő-kellékes

fővel

való

bővítése:

munkakörben.

világosító

Ennek

háttere

és a

párhuzamos, növekvő számú programok, előadások lehetővé tétele és kiszolgálása. Az első évad végén a megtérülési

számítások,

várható

előnyök

felsorakoztatása mellett beépítenénk ezt a kérdést egy döntéselőkészítő anyagba.

82


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

A

jelenlegi

felépítés

több

funkciót

ötvöző

munkakörök (kellékes és ügyelő, sminkes és öltöztető feladatok egy pozícióhoz rendelve) összessége. A limitált költségvetés tartása érdekében továbbra is cél ennek fenntartása, és a meglévő multifunkciós emberek megtartása. Dologi

költségeket

fenntartási

az

kiadásokra,

intézményüzemeltetési,

közreműködők

megbízási

díjainak számlás dologi kifizetésére, előadások díszlet-, jelmeztervezési és kivitelezési költségeire használnánk fel,

valamint

projektekre.

Utóbbiból

kiemelten

a

Koncepciópályázatra. A Koncepciópályázat keretében a nevezhető előadások költségvetése 3-5 millió forint között mozoghat, ezt a pályázat kiírásakor szigorú feltételként

szerepeltetjük.

Így

limitálható

és

jól

tervezhető a Koncepciópályázat díjazott előadásának költségvetése. 2. Egyéb támogatások, pályázatok Az egyéb támogatások elsősorban a működési költségek kiegészítésére szolgálnak majd. Mindehhez folyamatos pályázatfigyelést fogunk alkalmazni. Az EMMI és az NKA kiírásai mellett az Európai Uniós pályázatokat, nagyvállalatok

magánalapok speciális

83

kiírásait,

célból

kiírt

valamint

a

pályázatait,


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

kulturális pályázatait céloznánk, akár projekt, akár működési alapon. Ezen felül közösségi célokat szolgáló pályázatokat, például EON, MVM, pénzügyi intézetek kiírásait kísérnénk kiemelt figyelemmel. Konkrét

alapok,

pályázatok,

amiket

célzunk

(teljesség igénye nélkül): ❏ Summa Artium Kultúratámogató Magánalap ❏ Pályázat kulturális tevékenységek támogatására ❏ Pályázat közösségi programok megvalósításának támogatására ❏ Pályázat kortárs irodalmi alkotások létrehozására, idegen nyelvből fordítására és kapcsolódó kutatómunkára ❏ Pályázat európai uniós kulturális szakembereknek online tanulási alkalmakon való részvételre ❏ Pályázat művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására ❏ Pályázat az USA és Magyarország diplomáciai kapcsolatainak évfordulójához kapcsolódó tevekénységek támogatására ❏ Pályázat helyi közösségi programok megvalósításának támogatására ❏ Pályázat előadó-művészeti programok oktatási intézményekben történő bemutatására

84


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

3. Mecenatúra Terveink között szerepel egy Mecénás Program elindítása. A program ütemezett bővüléssel számol. Az első évben három céget kívánunk bevonni és megnyerni. A program tagjai mind új bemutatóhoz kötődő (projekt

finanszírozás

jelleggel),

mind

folyamatos

működési, fejlesztési célokat szolgálnak majd.

A

program – a több tevékenység által is fókuszba állított márkaépítést is hivatott erősíteni. A színházi szakmát és üzleti életet összekötő szervezetekkel

való

kapcsolatkiépítés,

-tartás,

-partnerség, valamint közös események létrehozása fontos szerepet játszanak törekvéseinkben, amelyek mellett a nagyvállalatok elérését célzott stratégiával tervezzük. Ezen az úton kiemeltnek tekintjük az olyan szervezetekkel való szoros kapcsolattartást, mint az Art is Business. Az Art is Business mögött Balogh Máté ügyvezetésében a KortársPR áll, amely az ország egyetlen

összművészeti

brand

és

kommunikációs

ügynöksége. Saját bevallásuk szerint hisznek a kulturális piacban, amelynek legnagyobb nehézsége az anyagi függetlenség, ezért hozták létre az Art is Business iniciatívát. Ezen keresztül igyekeznek a vállalati és

85


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

művészeti világot összekapcsolni és olyan know how-t átadni, amely elősegíti a forprofit és a kulturális szegmensek közös platformra kerülését. A gondolattal mélyen egyetértünk, és fel is vettük velük a kapcsolatot. Az együttműködésünk közvetlen fókuszában a kapcsolatépítés, támogatók bevonása áll, hosszú távú szinten pedig a színházi és üzleti szféra közötti, egymást támogató partnerség kiépítését célozza. Amennyiben részesül,

egyik

a

pályázat

elsődleges

pozitív

elbírálásában

feladatunk

lesz

egy

bemutatkozó, arculati (marketing) videó elkészítése, amellyel

röviden,

vagányan,

lényegre

törően

és

konkrétan ismerteti az új Pinceszínház küldetését, céljait és elérni kívánt imázsát. A videót a mecénások, multinacionális vállalatok és a mecenatúrát lehetővé tevő felületek (Patreon, StageHive) számára szánjuk. Gyakorlatilag az üzleti életben csak „elevator pitch” kifejezéssel aposztrofált bemutatkozásként tekintünk rá.

Példák közös érték-, imázs alapú együttműködésre: MINI (BMW Group) és Katona József Színház, BMW és Magyar Állami Operaház, MINI (BMW Group) és Godot Galéria, Volvo és Radnóti Színház.

86


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Konkrét példa a Pinceszínházra vetítve, terveink szerint például a Rumbarumbamm karantén időszakban játszódó színdarab, amelyben kulcsszerepet játszik a telekommunikáció,

az

internet

mint

kapcsolatok

fenntartásához elengedhetetlen infrastruktúra. A téma nagyon aktuális, ezért egy élenjáró, szellemiségben hasonló, ugyanakkor újat hozzátenni képes partnert keresünk az egyik nagy telekommunikációs vállalat személyében. Mivel mind a darab megvalósítása, mind a partner

kiválasztásában

fontos,

hogy

élenjáró,

dinamikusan fejlődő, technológiai újdonságokat hozó legyen, így kölcsönösen tudjuk erősíteni egymást. A fentiek érdekében az érintett vállalatot már a tervezés szakaszában bevonnánk, közös workshopokat, programokat létrehozva a próbaidőszakot megelőzően és közben is. Továbbá a Mecenatúra Program részeként olyan fejlesztések megvalósítását tűzzük ki célul, mint a teljes hangszigetelés

megújítása.

Olyannyira

kiemelt

prioritásként kezeljük, hogy „B-tervként” közösségi finanszírozás

keretében

is

számolunk

vele.

Ezen

beruházás esetében a megtérülés adott, jól kalkulálható, hiszen a cél a párhuzamos programok, előadások éltetése, egyszerre, egyidőben több (fizető) célcsoport kiszolgálása a Színházteremben és az Előadóteremben.

87


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Ugyanakkor

a

hangszigetelés

saját

beruházásként

nehezen kivitelezhető, mert a szoros költségvetés e tétellel

való

terhelése

más

alapvető

kiadásokat

veszélyeztet. ❏

Patreon mint modern mecenatúra A Patreon egy internetes tagsági platform, amely Amerikából indult. Kiváló lehetőség kapcsolatépítésre, két

csoport,

összekapcsolására

a

művészek akár

havi

és

támogatók

rendszerességű

vagy

projekt támogatás alapon. A patrónusok vagy pártfogók gyakorlatilag mecénások. Havi és egyszeri jelleggel is történhet a támogatás. Elsősorban az előbbi (havi rendszerességű) juttatást hirdetnénk meg. A platform ereje a közösségben rejlik, őket saját csatornákon (előadások

előtt,

után,

a

Pinceszínház

honlapján,

közösségi média felületen keresztül) fogjuk elérni, és a Patreon oldalra irányítani. A

pártfogók

az

adományokért

ellentételezést

kapnak. A jó tett helyébe kapható jutalmat - az adomány mértékének - függvényében öt csomagra bontottuk, ezek tervezett szerkezetét szemlélteti az alábbi felsorolás és ábra.

88


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Havi rendszerességű támogatások csomagjai: ➔ 10 eurós támogatás esetén: ◆ jegyvásárlási elsőbbség ◆ exkluzív tartalmak: személyes ajánlók, betekintés egy próbafolyamatba, interjúk ➔ 25 eurós támogatás esetén: ◆ jegyvásárlási elsőbbség ◆ exkluzív tartalmak: személyes ajánlók, betekintés egy próbafolyamatba, interjúk ◆ minden új bemutatóhoz egy választott merch (bögre, vászontáska, póló) ➔ 50 eurós támogatás esetén: ◆ jegyvásárlási elsőbbség ◆ exkluzív tartalmak: személyes ajánlók, betekintés egy próbafolyamatba, interjúk ◆ minden új bemutatóhoz egy választott merch (bögre, vászontáska, póló)

89


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

◆ Pince-füzet szerzői dedikálással ◆ Évados kiadvány színészek által aláírt változata ➔ 100 eurós támogatás esetén: ◆ jegyvásárlási elsőbbség ◆ exkluzív tartalmak: személyes ajánlók, betekintés egy próbafolyamatba, interjúk ◆ minden új bemutatóhoz egy választott merch (bögre, vászontáska, póló) ◆ Pince-füzet szerzői dedikálással ◆ Évados kiadvány színészek által aláírt változata ◆ Pince-klub tagság, aminek segítségével exkluzív eseményeken vehet részt a támogató ➔ 200 eurós támogatás esetén: ◆ jegyvásárlási elsőbbség ◆ exkluzív tartalmak: személyes ajánlók, betekintés egy próbafolyamatba, interjúk ◆ minden új bemutatóhoz egy választott merch (bögre, vászontáska, póló) ◆ Pince-füzet szerzői dedikálással ◆ Évados kiadvány színészek által aláírt változata ◆ Pince-klub tagság, aminek segítségével exkluzív eseményeken vehet részt a támogató ◆ Két jegy minden bemutatónkra és meghívás az azt követő fogadásra

90


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Egyéb támogatási lehetőségek: ➢ 3000 forint - 1 olyan kerületi diáknak veszel jegyet, aki ezt nem tehetné meg ➢ 15000 forint - 5 olyan kerületi diáknak veszel jegyet, aki ezt nem tehetné meg ➢ 30000 forint - 10 olyan kerületi diáknak veszel jegyet, aki ezt nem tehetné meg ➢ 75000 forint - egy egész osztálynak veszel színházi élményt

4. Projektfinanszírozások, egyéb/rész tevékenységek támogatása A projektalapú támogatást nem csupán a Mecénás Program keretében kezeljünk „eszközként”, szeretnénk kiaknázni olyan lehetőségeket is a támogatásszerzésre mint

a

közösségi

együttműködés

finanszírozás,

vagy

partneri

keretében egyéb/ résztevékenységek

elvégzése (például műfordítás). Előbbi forma.

külföldön igen népszerű finanszírozási

Néhány

kiragadott

példával

szeretném

szemléltetni ennek elterjedtségét. A Kickstarteren 12 301 színházi témájú projekt fut aktuálisan. A Kickstarter mellett is számos platform található a világhálón, például a Chuffed vagy az Indiegogo.

91


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

A COVID-19 következtében új kampány indult Angliában is az ilyen jellegű projektek, a színházak megmentésének

támogatására.

Egyik

platformja

a

Crowdfunder, és az akciót a #SaveOurTheatres Theatres Trust címkével jelölték. Példák a közelmúltból Magyarországról, ahol a közönség adta össze a szükséges összeget: - Affér Színház A király áldozata című előadása - NESSZ alkotócsoport első színházi bemutatója, a Nézz vissza haraggal díszlete Magyarországon egy hatékony platform e célra, és a Patreon-nal hasonló elven működik, a StageHive. A StageHive-on

sokkal

finanszírozású

inkább

kampányok

projektek,

futnak

mind

közösségi növekvő

számban. Indulásuk óta 21 sikeres, lezárt közösségi finanszírozású kampányt tudhatnak magukénak. Tervünk évadonként 2 bemutató részei (például díszlet,

jelmez,

kellékek)

meghirdetése

közösségi

összefogás keretében. Fejlesztésként a hangszigetelési rendszert tennénk „összeadhatóvá”. Részben vagy egészben közösségi finanszírozást is el tudunk képzelni. Ezért - valamint a kiemelt prioritása miatt - említettem a Mecenatúra Program keretében is.

92


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

5. Jegybevétel Az

önkormányzati

támogatás

mellett jelentős

forrás a jegybevétel összege. A tervezett jegyárak 3 000 – 5 000 forint között alakulnának. A jegyárstruktúra része, hogy kedvezményeket hirdetnénk a támogatásra szoruló csoportoknak (diákok, nyugdíjasok), valamint a közösség építése, erősítése érdekében a kerületi lakosoknak. A kedvezmény mértéke 5-40% között mozogna.

A látogatottsági cél az első évadban átlagosan 85%, mely folyamatos növekedéssel kalkulál. Az,

évadonkénti

két

FreeSZFE

vizsgaelőadás

bekerülését támogatni kívánjuk 1-1 millió forinttal. Előadásonként

az

egyetemisták

honorálására

szereplőnként 5 – 5 000 forintos jelképes összeget tudunk

ajánlani,

annak

érdekében,

hogy

a

vizsgaelőadások esetében a minimum nullszaldó célt tartani tudjuk. A felajánlásnak mégis gesztus értéke van. Ezekben az esetekben 99 fős telt házzal, valamint 3 000 forintos jegyárral számolunk.

93


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

6. Ajándékbolt és színházi büfé üzemeltetése A Pinceszínház területén ajándékbolt kialakítása, mint fejlesztési célkitűzés szerepel a terveinkben. Az ajándékbolt

kínálatának

alapját

könyvkiadási,

-forgalmazási tevékenység, logózott termékek és a Vates termékei adják. Rövid időn belül a Pinceszínházhoz mint közösséghez való tartozás egyfajta trenddé válhat. Ami az újdonságát és különlegességét adja, hogy megvásárolható

lenne

a

bemutatott

darabok

szövegkönyve, rendezői példánya új, egyedi, az új Pinceszínház profiljába illeszkedő formában. A fent listázott termékek mellett együttműködést tervezünk képzőművészeti karon tanuló hallgatókkal, diákokkal, fiatal alkotókkal, akik elkötelezettek a fenntarthatóság

és az új technológiák iránt, így

környezettudatos,

úgynevezett

okos

termékek

készítését vállalják.

A színházi büfé üzemeltetését kiszervezett módon képzeljük el az első két évad során. Az optimális partner megtalálása érdekében nyílt pályázatot hirdetünk. A helyzetet a második évad végén vizsgálnánk felül, elsősorban

gazdasági,

szempontból,

így

hatékonysági

döntenénk

94

el,

és hogy

szinergikus a

büfé


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

üzemeltetése továbbra is a kiszervezett formában, vagy a belső működés részeként hatékonyabb. 7. Bérbeadás A kapacitás alternatív kihasználása érdekében egyes

helyiségek

rendezvények,

oktatási

célú

tevékenység céljából való bérbeadása is lehetséges bevételforrás. A független, saját játszóhellyel nem rendelkező társulatok bérelhetnek nálunk próbatermet. (az

esetleges

„üresjáratok”

és/vagy

a

tipikus

próbarendtől eltérő időszakokra). A bérbeadás mint bevétellel kecsegtető lehetőség mellett szól a Pinceszínház központi elhelyezkedése, mérete, különböző módon variálható helyiségei, terei.

E mellett építünk az olyan múltban gyökerező kapcsolatokra,

amelyeket

gyakorlatilag

adottságnak

tekinthetünk, mint amilyen a több évtizedes kötelék a Benkó

Dixieland

Band-del.

A

cél

fenntartani

a

kapcsolatot, a konstrukció pontos megismerése, adott esetben újragondolása mellett.

Az egyes elemek tervezett megoszlása az első évadban:

95


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

Háttér megfontolások *Ajándékbolt: Tekintettel arra, hogy az ajándékbolt indítása az első évad második felére tehető, így kezdeti bevétele, nem jelentős (0-1% közötti). **Bérbeadás: Ezen tétel esetében havi 3 nappal, 75 000 Ft-os napidíjjal kalkuláltunk.

● Felújítások, átalakítások Az ötéves ciklusra kénytelenek vagyunk betervezni pár átalakítást és korszerűsítést is. Első körben a biztonságos működés érdekében a nyílt égésterű kazánt zárt égésterűre kell cserélnünk. Ezzel a megoldással nemcsak a szénmonoxid szivárgásának veszélyét szüntetjük meg, de tűzvédelmi szempontból is más szabályok vonatkoznak a tervezett verzióra. Zárt égésterű kazán esetén ugyanis a helyiséget nem kell üresen hagyni, fel tudjuk használni színházi kellékek tárolására is. Így teret tudunk nyerni, ami igen hasznos a Pinceszínház közismerten szűkös raktározási lehetőségei

96


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

miatt.

Ennek

a

megvalósítására

egy

kazán-cég

szponzorációját fogjuk keresni. Az

elektromos kapcsolószekrény korszerűsítése is

előttünk álló feladat, ugyanis fennáll a veszély, hogy akár előadás közben is rövidzárlat keletkezhet, megbénítva a teljes színház áramellátását. A pincerészben elhelyezkedő munkaterületek falainak vakolását,

szigetelését

is be kell terveznünk, mert a

salétromos fal a jelmezekre, kellékekre is veszélyes lehet, de ami

a

legfontosabb,

szempontból

is

hogy

hosszú

aggodalomra

távon ad

egészségügyi okot.

Több

szponzoráció-lehetőséget látunk ennek a fejlesztésnek a megvalósítására is. Hosszú távú tervem a színházterem légtechnikáját korszerűsíteni, mert tapasztalatok és elmondások szerint egy melegebb tavaszi napon a nézőtéri és színpadi körülményekre is rossz hatással van a légtechnika elégtelen működése. Hasonlóan a fentebb említett elemekre, erre a korszerűsítésre is keresni fogjuk az ideillő profilú cégek támogatását. A színház külső raktára még véleményem szerint kihasználatlan,

lehetőségekkel

teli.

Kis

ráfordítással

próbahellyé is alakítható, különleges előadások esetében játszóhellyé. Költséghatékonysági szempontból érdemes lehet egy szerszámberuházással kis műhelyt kialakítani, hogy

97


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

spórolni tudjunk a kisebb díszletek legyártásával. Így nem kellene kiadni a munkákat sokszor túlárazott gyártóknak. Ahhoz, hogy a legjobban tudjuk szolgálni az alkotói munkát és változatos formai megoldások szülessenek, a játékra alkalmas tér mobilitásának növelése érdekében a jövőben

építészeti

felmérést

tervezek,

és

ez

alapján

javaslatokat tennék az üzemeltetőnek arra vonatkozóan, hogy a kizárólag frontális nézőtéri elrendezést más lehetőségekkel is bővíteni tudjuk, ha az előadás megkívánja.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A környezettudatosság egy modern színházban már elengedhetetlen. Sajnos a színházról tudjuk, hogy egy alapvetően pazarló iparág, ezért különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy óvjuk a környezetünket ahol és ahogy lehet, és csökkenteni tudjuk színházunk ökolábnyomát. Első lépésként a pályázatom példányait újrahasznosított papíron fogom beadni. Ezen az irányvonalon elindulva, második lépésben a színház marketingjének nagy részét online térbe helyezném a korszerűsített honlap és az interaktív

applikáció

segítségével,

így

a

színház

papírfelhasználását jelentősen csökkenteni tudjuk. Erről bővebben a Kommunikáció és marketing fejezetében írtam. Kis megoldásokkal is nagy hatást lehet elérni. A csapokra könnyen

beszerezhető

perlátorokat 98

szerelünk,

amik


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

25%-kal

csökkentik

a

vízfogyasztást.

Ez

nemcsak

a

környezetünket óvja, hanem financiális szempontból is kedvező. Színházunkban szóróanyagok, kiadványok kizárólag újrahasznosított papírra kerülhetnek nyomtatásra. Az újrahasznosítás gondolatát a színpadon megjelenő művészeti alkotásokra is továbbvisszük majd. Műsorpolitikai szempontból is fontosnak tartom, hogy létrejöhessenek olyan előadások, amik az egyre égetőbbé váló klímaváltozás témájára reflektálnak. A díszletekben és a jelmezekben is megpróbálunk a lehetőségekhez mérten ragaszkodni az újrafelhasználás elvéhez. Ennek a sikerében nagy szerepet játszhat a Kisképzővel való sokrétű együttműködésünk. Törekedni fogunk az öko-tudatos higiéniai szerek és sminkeszközök használatára. Csatlakozunk a Jövő Nézőiért - Zöld Színház Projekthez. Dolgozni

fogunk

fejlesztésén,

és

lehetőségeinkhez

a

projekt

szakmai

megvalósulásán,

tudásunkkal,

mérten

annak

erőforrásainkkal

segítjük

a

program

célkitűzéseinekteljesülését. Csatlakozunk

a

New

York-i

Broadway

Green

Alliance-hez. Applikációnkban és honlapunkon felületet hozunk létre zöld programjaink és fejlesztéseink számára.

99


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

A színház előterében és a munkavégzési területeken is szelektív

hulladékgyűjtőket

fogunk elhelyezni, hogy a

munkatársakat és a nézőket is ösztönözzük a „zöld” gondolkodásra.

Az

alapszelektíveken

túl

az

elemeket,

fénycsöveket és ehhez hasonló hulladékokat is a megfelelő helyre fogjuk eljuttatni. A büfében bevezetjük az üveg- vagy repoharak alkalmazását. A színházban kapható lesz logóval, egy előadás hangzatos szövegrészletével vagy plakáttal ellátott vászontáska is, ami használható zöld vásárláshoz is. A színház elé, vagy esetleg a színház falára helyezhető megoldásokkal, ösztönözzük

bicikliparkolót a

nézőinket

létesítenék, a

hogy

környezettudatos

színházbajárásra. Tekintve a Pinceszínház remek lokációját, könnyen alkalmazhatóak a közlekedés zöld formái. Mácsai Pál előző igazgatói pályázatában felhívja a figyelmet a gyakori látszatmegoldásokra. A Pet-palackok példáját hozza, miszerint bár több ezer palackot dobunk ki évente színházakban, mégsem biztos, hogy jó döntés a műanyag

palackot

végérvényesen

száműzni,

hiszen az

ásványvizes üveg előállítása összességében károsabb. Az Örkény

Színház

igazgatója

a

színházuk

ökológiai

lábnyomának szakemberekkel végzett felmérését tervezi, hogy

kifinomult és valóban hasznos környezetvédelmi

stratégiát alakíthasson ki. Tervei szerint kampány

keretében

együttműködésre

100

kommunikációs

invitálja

a

többi


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

budapesti színházat is. Kováts Adél, a Radnóti Színház igazgatója is kiemeli ezt a remek kezdeményezést 2020-as igazgatói

pályázatában.

Mivel

ez

a

tudatos,

összetett

gondolkodás ebben a kérdésben is közel áll hozzám, örömmel csatlakoznánk ehhez a projekthez. Törekedni

fogunk

arra,

hogy

minél

több

szemléletformáló eseménynek adhassunk otthont.

COVID (UTÁNI) HELYZET Azt hiszem, nem kell hosszan felvezetnem ezt a fejezetet, a Covid vírus hatása az egész világot ugyanolyan mélyen érintette, abszolút közös ismeretünk van róla. Az átlagosnál is rosszabb hatással volt az előadóművészetekre, a színházak szinte teljesen magukra maradtak. Talán azért is, mert nincsen látható lenyomata, eredménye, nem tartozik a létfontosságú, nélkülözhetetlen iparágak közé. Nem lesz belőle

se

vakcina,

se élelmiszer, se jobban felszerelt

egészségügy. A színház hatása csak a nézők szívében mérhető. A szakma szépen tanulja az ügyesebbnél ügyesebb módokat

a

közönséggel

való

kapcsolattartásra,

de

meggyőződésem, hogy a színház nem szorulhat kizárólag az online térbe, a színház az „élő” része nélkül elhal a formák közötti középúton. Az első hullám alatt mindenki vadul elkezdett “tartalmat gyártani”, ami a kínálat túlcsordulását eredményezte, illetve a színvonal esését. Mára ez már 101


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

konszolidáltabban működik, de még mindig sok helyen kontraproduktív megoldásokat látok. Természetesen, amennyiben a színházak újranyitása elhúzódik, szükségesnek tartom a jelenlétet az online térben, mégis azt gondolom, hogy minden létrehozott és megosztott tartalom az élő színházat kell, hogy szolgálja. Gondolok itt olyan felvételek készítésére, amelyek egy készülő darabnak színpadon nem látható jelenetét dolgozzák fel, vagy egy próbafolyamat ritkán látható részébe engednek betekintést. Ezeknek a tartalmaknak a megosztására tökéletes lehet az applikáció

felülete.

Ha

hosszú

távon

a

mostani

körülményekhez kell berendezkednünk, az folyamatos gyors reakciókat kíván a színház részéről. Erre a helyzetre első körben életre hívnék egy olyan projektet, amelyben hazai dráma- és forgatókönyvírókat kérnénk fel, hogy rövid egyfelvonásosokat, jeleneteket írjanak arról, ami a saját környezetükben a legjobban foglalkoztatja őket. Ezeket direkt streamformátumra készülő videóanyagként vennénk fel a színészekkel, így tudnánk a közönségnek naprakész tartalmat adni. Ezután pedig olyan stream-előadásokat hoznék létre, amik nagy volumenű történeteket mesélnek el olyan

feldolgozásban,

ahol

a

műfaji

határok

nem

összemosódnak, hanem erősítik egymást. Ma már a színháznak nem a televízióval, hanem a stream-szolgáltatókkal kell versenyeznie. Ehhez legelőször is

102


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

fel kell venni a tempót, aktuálisnak, megújulónak és menőnek kell lenni. Ennek érdekében mindent meg fogunk tenni. A Korda Filmstúdióval együttműködve olyan színházi sit-comot hozhatunk létre, ami nemzetközi szintű filmes megvalósításban készülhet el, de a színházunk életét dolgozza fel. Ennek az együttműködésnek a második lépése lenne olyan különálló produkciók létrehozása, amik a nemzetközi stream-szolgáltatókon is megjelenhetnek. Amennyiben a jövő évadokban is az online térben folynak majd az előadások, a Pinceszínház csatlakozna a Közös Színház elnevezésű kezdeményezéshez, ami a Bethlen, a Mu, a Jurányi, a Szkéné és a Trafó online előadásainak ad közös online kommunikációt, illetve a közös platform segítségével átjárási lehetőséget a többi színház közönségéhez. Minden

kreatív

átmeneti megoldáson túl, nagyon

remélem, hogy hamarosan újra megtelhetnek a nézőterek, mert azt az élményt, amikor a nézőtérfény lemegy, és megszületik a várakozás csendje, nem pótolhatja semmi.

ÖSSZEGZÉS Van

egy rutinom, amit minden bemutatóm előtt

megcsinálok. Mielőtt bejönnek a nézők és elkezdődik az előadás, még felmegyek a színpadra, az üres díszletbe. Csak egy percre. Egyedül. Nézem az üres nézőteret. Egyrészt 103


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

megpróbálom elraktározni valami jó helyre a mögöttem álló munkafolyamatot. Másrészt arra gondolok, hogy ha már csak egyetlen ember is azzal az érzéssel távozik az előadás után, hogy valami könnyebb lett az életében, vagy legalább elindítottunk valamit, amitől egyszer majd könnyebb lesz, akkor már megérte minden. Ezután még utoljára bemegyek a színészekhez, a munkatársaimhoz, és jó utat kívánok nekik az előadásra, azt kérem tőlük, hogy élvezzék minden percét. Most, hogy az utolsó sorait írom a pályázatomnak, a Pinceszínház színpadára képzelem magam, hogy állok az üres nézőtérrel szemben, a színészek már a takarásban, a nézők türelmetlenül az ajtó előtt várnak. Jó utat kívánok! Élvezzük minden percét!

104


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

NYILATKOZATOK ● Aranyos Marica, a Dumaszínház ügyvezetője ● Bagaméry-Nagy

Orsolya,

a

Kerekasztal

Társulás

elnöke ● Balogh Máté András, a kortársPRos Kft. ügyvezetője, az Art Is Business kitalálója ● Barda Beáta, a Trafó ügyvezető igazgatója ● Barna Erika, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány meghatalmazott képviselője ● Bárány Bence és Csányi Péter, a Vates brand alapítói ● Benkő Nóra, a Szabad Tér Színház igazgatója ● Borbás Gergő, az Itt és Most Közösségi Tér képviselője ● Boskovics Gábor, a Jedermann Café tulajdonosa ● Böröcz

László,

a

2b

Kulturális

és

Művészeti

Alapítvány vezetője ● Fodor Tamás, a Stúdió K Színház alapítója ● Formanek Csaba, a Kettőspont Színház művészeti vezetője ● Gáspár Anna, a Manna Produkció vezetője ● dr. Gönczi Ambrus PhD, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteményvezetője ● Gőz László, a Budapest Music Center igazgatója ● Gyarmati Kata, a Stúdió K Színház igazgatója ● Hagymási Zoltán, a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője 105


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

● Hoffmann György, IF JAZZ CAFE ● Dr.

Evelin

Hust,

a

Goethe-Institut

Budapest

igazgatója ● Kováts Adél, a Radnóti Miklós Színház igazgatója ● Kerek András, a Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója ● Matkovich Ilona Zsuzsanna, Vác polgármestere ● Mácsai Pál, az Örkény István Színház igazgatója ● Márton Gábor Csaba, a MáSzínházat fenntartó AppArt Egyesület elnöke ● Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója ● Orlai Tibor, az Orlai Produkció vezetője ● Papp Endre, a Jövő Nézőiért - Zöld Színház Projekt vezetője ● Pintér Béla, a Pintér Béla és Társulatának vezetője ● Szabó Máté, a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője ● Szokolai Brigitta, a Színházi Dramaturgok Céhének társelnöke ● Szűcs

Tibor,

a

Képző-

és

Iparművészeti

Szakgimnázium és Kollégium igazgatója ● Tóth Zoltán, az Országos Diákszínjátszó Egyesület elnöke ● Dr.

Varga

Katalin,

a

Váci Dunakanyar Színház

igazgatója

106


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

● Heidi

Wiley,

a

European

ügyvezető igazgatója

107

Theatre

Convention


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

108


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

109


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

110


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

111


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

112


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

113


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

114


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

115


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

116


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

117


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

118


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

119


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

120


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

121


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

122


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

123


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

124


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

125


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

126


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

127


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

128


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

129


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

130


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

131


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

132


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

133


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

134


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

135


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

136


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

137


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

138


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

139


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

140


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

141


Horváth János Antal pályázata a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére - 2021

142

Profile for János Antal Horváth

Pályázat a Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded