Hortus excelsior

Page 1

Hortus Excelsior to autorska pracownia specjalizująca się w konserwacji i rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych. Powstając z pasji jaką jest historia sztuki ogrodowej, oferuje Państwu szeroki zakres usług świadczonych na rzecz ratowania ogrodowego dziedzictwa kultury.Doświadczenie z zakresu ochrony ogrodów historycznych, pogłębiane w teorii i praktyce zarówno na terenie Polski jak i za granicą w połączeniu ze wspomnianą pasją, daje Państwu gwarancję usług wykonanych na najwyższym poziomie.Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą naszej pracowni

Łukasz Przybylak założyciel pracowniOPRACOWANIA PROJEKTOWEProjekty konserwacji i rewaloryzacji ogrod贸w historycznych, Projekty adaptacji ogrod贸w historycznych, Projekty rewitalizacji ogrod贸w historycznych, Projekty rekonstrukcji ogrod贸w historycznych, Projekty gospodarki drzewostanem,Inwentaryzacje drzewostanu parkowego, Analizy wiekowe drzewostanu parkowego, Analizy dynamiki przemian kompozycji przestrzennej ogrodów zabytkowych, Analizy kompozycji przestrzennej ogrodów historycznych, Projekty ogrodów przy współczesnych rezydencjach, Projekty parków, skwerów i zieleńcy miejskich, Opracowania graficzne dokumentacji projektowej,Projekty rekonstrukcji małej architektury ogrodowej, Projekty rekonstrukcji detali wyposaşenia ogrodowego, Projekty rekonstrukcji historycznych form ogrodzenia,Dla tych z Państwa, których ogrody i parki znajdują się w rejestrze zabytków przez co podlegają możliwościom dofinansowania z ramienia zewnętrznych programów rządowych i instytucjonalnych, przygotowujemy dokumentację projektową zgodnie z wymogami określonymi przez dane instytucje. Towarzyszymy również Państwu w trakcie trwania całej procedury ubiegania się o dofinansowanie oraz planowaniu budżetu na realizację projektu rewaloryzacji zabytkowego ogrodu lub parku.OPRACOWANIA STUDIALNEStudia krajobrazu kulturowego, Studia historyczno-stylistyczne historycznych rezydencji, Studia roli obiektu, tj.: pałacu, parku, całej rezydencji w lokalnym krajobrazie, Projektowanie systemu przestrzennych form ochrony dziedzictwa kulturowego w obrębie układów urbanistycznych,KONSULTACJE I NADZÓR KONSERWATORSKIKonsultacje projektowe, Nadzór przy projektach wykonawczych realizowanych na terenie ogrodów zabytkowych, Opiniowanie przedinwestycyjne dla obiektów i/lub terenów objętych ochroną konserwatorską,Oceny stanu zachowania ogrodów zabytkowych, Oceny stanu zachowania zabytkowych zespołów krajobrazowych oraz ich elementów, Oceny stanu zachowania zabytkowych zespołów urbanistycznych oraz ich elementów, Formułowanie opinii konserwatorskich, Formułowanie wytycznych konserwatorskich,W trosce o wiarygodność historyczną nie tylko Państwa ogrodu, świadczymy również usługi z zakresu doradztwa doboru materiałów wykończeniowych elewacji budynku, materiałów budowlanych i rozwiązań technologicznych stosowanych wokół obiektu oraz doboru elementów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz. Dla tych z Państwa, którzy w swoim zabytkowym obiekcie chcieliby otworzyć punkt hotelowo-usługowy, świadczymy dodatkowo usługi z zakresu kreowania wizerunku i identyfikacji wizualnej obiektu.NADZÓR BUDOWLANYTowarzyszymy Państwu w trakcie całego procesu realizacji projektu rewaloryzacji Waszego parku lub ogrodu przykładając wagę do najwyższej jakości wykonania najmniejszego nawet detalu. Nasi zaufani specjaliści z branży ogrodniczej i budowlanej wdrażają pod naszym bacznym okiem kolejne etapy projektu.Każdy ogród choć podporządkowany mijającym trendom wedle których został ukształtowany, ma swoją indywidualną historię i charakter zanikający na przestrzeni czasu. Hortus Excelsior to pracownia zdolna przywrócić Państwa ogrodom i rezydencjom blask z czasów ich świetności.


Kontakt www.hortusexcelsior.com hortusexcelsior@gmail.com +48 600 435 345