__MAIN_TEXT__

Page 1


Ogrody są wyjątkowym i zarazem

jednym z najbardziej kruchych dzieł sztuki. Poddawane upływającemu czasowi ulegają stałym przemianom, których intensywność jest niczym pudło rezonansowe aktualnej sytuacji politycznej czy ogrodowej mody. Sprawia to, że udokumentowanie historycznego stanu zachowania każdego z ogrodów jest niemal zawsze problematyczne. Dlatego tak ważne są badania nad dynamiką przemian uwarunkowań przestrzennych. W prakatyce oznacza to zestawianie ze sobą modeli ogrodu prezentujących udokumentowany lub zrekonstruowany stan historyczny (w zależności od możliwości we wszystkich etapach rozwoju), stan współczesny oraz projektowany stan docelowy.

Otrzymujemy wówczas fascynujący obraz przemian zachodzących w uwarunkowaniach przestrzennych. Również w Kamieńcu. Widzimy jak zamknięty niegdyś ogród, z dwoma otwarciami widokowymi, których istnienie stało się przeszłością stanie się częściowym odwzorowaniem historycznej kompozycji z otwarciem jej na absolutnie urzekający krajobraz. Zapraszam na symboliczną wędrówkę przez dziesięciolecia zaklęte w kamienieckim ogrodzie,


MAJ 1940 r.


model ogrodu przypałacowego - 1940 r. / v.1


CZERWIEC 2013 r.


PRZYSZŁOŚĆ


Pragniemy zaznaczyć, iż prezentow-

any model zagospodarowania ogrodu przypałacowego w Kamieńcu, prezentuje jego stan w okresie do kilkunastu lat po przeprowadzeniu działań projektowych w terenie oraz poddawaniu ogrodu regularnym zabiegom pielęgnacyjnym. Widoczny w północnej części rezydencji, kwaterowy układ żywopłotów to propozycja ogrodu warzywnego o proporcjach wynikających z tzw. ‘złotego podziału’, który w tej konkretnej sytuacji powiela szerokość szczytowej elewacji północnego skrzydła jako projektowy, moduł metryczny. Część południowa to naturalistyczna łąka, ekstensywny ogród zespalający się z okolicznym krajobrazem. Uwagę zwraca silny akcent kolorystyczny i gatunkowy w postaci soliterowego okazu buka czerwonego.


www.hortusexcelsior.com + 48 600 435 345

Profile for Hortus Excelsior

Ogród przypałacowy Kamieniec - Dynamika przemian kompozycji przestrzennej  

Ogrody są wyjątkowym i zarazem jednym z najbardziej kruchych dzieł sztuki. Poddawane upływającemu czasowi ulegają stałym przemianom, któryc...

Ogród przypałacowy Kamieniec - Dynamika przemian kompozycji przestrzennej  

Ogrody są wyjątkowym i zarazem jednym z najbardziej kruchych dzieł sztuki. Poddawane upływającemu czasowi ulegają stałym przemianom, któryc...

Advertisement