Page 50

D

e laatste cao voor de bloemendetailhandel in Nederland liep eind maart 2012 af. Die collectieve arbeidsovereenkomst was nog gesloten door branchevereniging VBW, namens de werkgevers, en werknemersbonden FNV en CNV. Na het verlopen van dat akkoord bleef het lange tijd stil. Dat wil zeggen, er werd wel veel gesproken en gezocht naar mogelijkheden, maar duidelijk werd dat de standpunten van beide partijen zo ver uiteen lagen, dat een nieuwe cao niet te verwachten was. Op 23 april van dit jaar lag er, voor buitenstaanders, ’ineens’ een onderhandelaarsakkoord dat was gesloten door VBW en AVV (kader Alternatief voor Vakbond), een relatief jonge vakbond met een moderne blik op arbeidsverhoudingen. Bij het overleg over een nieuwe cao werd AVV gevoed door een panel van medewerkers (leden), die inspraak hebben in wat belangrijk is en past bij de branche. Het akkoord is weliswaar nog geen cao, maar is zeker een stap op de goede weg.

Innovatief en flexibel Marco Maasse, directeur VBW, is ervan overtuigd dat een prachtig akkoord – met uitzicht op een cao – is bereikt. ,,Per saldo

Het 24/7/365-koopgedrag vraagt om flexibile arbeidsinzet.

zijn er betere arbeidsvoorwaarden geformuleerd, gebaseerd op moderne uitgangspunten.’’ De afspraken konden tot stand komen doordat beide partijen erkennen dat de detailhandel in het algemeen behoorlijk verandert en nog zal veranderen. Het nieuwe 24/7/365 koopgedrag wordt steeds norma-

ler, waardoor werken op een zondag net zo waardevol is als op andere dagen. Dit vraagt om flexibiliteit van werknemers én werkgevers. Van medewerkers om op diverse momenten te willen werken; van werkgevers door werknemers ruimte te geven voor persoonlijke omstandigheden en gebeurtenis-

Afspraken in onderhandelaarsakkoord Het onderhandelaarsakkoord dat VBW en AVV hebben bereikt omvat de volgende punten: t)FUJOEJWJEVFMFKBBSHFTQSFLGVOHFFSUBMT centraal instrument en beloning geschiedt op CBTJTWBOEFCFPPSEFMJOH)FUIFS[JFOFGVODUJFgebouw uit de eerdere cao is doorgevoerd, de GVODUJFCFTDISJKWJOHFO[JKONFFSSFTVMUBBUHFSJDIU HFNBBLU)FUSFBMJTFSFOWBOJOIFUKBBSHFTQSFL BGHFTQSPLFOQSFTUBUJFTJTEFOPSNWPPSCFMPningsontwikkeling. t'MFYJCJMJUFJUWPPSEFXFSLHFWFS 8FSLFOPQCJK[POEFSFNPNFOUFOCFTUBBUJOEF OJFVXFDBPFJHFOMJKLOJFUNFFS CFIBMWFUJKEFOT EFOBDIUUVTTFOFOVVSFOPQGFFTUdagen. Daarmee vervalt de toeslag voor werken PQPOSFHFMNBUJHFUJKETUJQQFO%FUPFTMBHWPPS werken op zondag wordt deels vervangen door FFOnFYLFV[FUPFTMBH EJFPOEFSEFFMXPSEUWBO het loon. Indien van toepassing wordt medeXFSLFSTHFWSBBHEFFOBBOUBM[POEBHFOQFSKBBS UFXFSLFO BGIBOLFMJKLWBOIFUKBBSBBOUBMXPSEU EFnFYLFV[FUPFTMBHCFSFLFOE&YUSBWSJKFEBHFO WPPS WFSWBMMFO t'MFYJCJMJUFJUWPPSEFXFSLOFNFSQFSTPPOMJKL arbeidsvoorwaardenpakket. De medewerker kan binnen grenzen kiezen voor FFOQFSTPPOMJKLBSCFJETWPPSXBBSEFOQBLLFU 7BLBOUJFUPFTMBHXPSEUNBBOEFMJKLTJOQMBBUT

50 06Onderhandelaarsakkoord.indd 50

WBOKBBSMJKLTVJUHFLFFSE UFO[JKFFONFEFXFSLFS EJUQFSTFOJFUXJM)FUXFUUFMJKLNJOJNVNBBOUBM WSJKFEBHFOCJKFFOWPMMFEJHEJFOTUWFSCBOEJT UXJOUJH%FWJFSFYUSBCPWFOXFUUFMJKLFEBHFO XPSEFOJOHFMEVJUHFLFFSE UFO[JKJOPWFSMFH BOEFSTXPSEUCFTMPUFO"BOWVMMFOELVOOFONBYJNBBMBDIUFYUSBWSJKFEBHFOXPSEFOHFLPDIU "GIBOLFMJKLWBOIFUBBOUBM[POEBHFOEBUFFO NFEFXFSLFSQFSKBBSXFSLUXPSEUFFOFYUSB nFYUPFTMBHPQKBBSCBTJTHFHFWFO VJUUFLFSFO JOFFONBBOEFMJKLTFnFYLFV[FUPFTMBH Voor medewerkers van bloemenzaken op MVDIUIBWFOTFOTUBUJPOTEJFTPDIUFOETWSPFH UPUTBWPOETMBBUPQFO[JKO HFMEFOJOCFQFSLUF [JOBOEFSFBGTQSBLFO

t*OWFTUFSFOJOQFSTPPOMJKLFPOUXJLLFMJOHFO duurzame inzetbaarheid 8FSLHFWFSTFOOFNFST[JKOTBNFOWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEVVS[BNFJO[FUCBBSIFJE)JFSUPF zal voor de branche speciaal beleid worden POUXJLLFMEVJUHFWPFSEPQIFUHFCJFEWBOTDIPMJOH POUXJLLFMJOHWBBSEJHIFEFOFOEFSHFMJKLF *OXPSEUFFO4PDJBBM'POETJOHFWPFSE KBBSQSFNJF  XBBSWBO CJKESBHFWBO EFXFSLOFNFS 5JKEFOTIFUKBBSHFTQSFLTUBBOEF UIFNBTEVVS[BNFJO[FUCBBSIFJE WBLNBOTDIBQ FOQSPGFTTJPOFFMPOEFSOFNFSTDIBQUFMLFOTPQEF agenda. t*OLPNFOTPOUXJLLFMJOH JOEFDFNCFSLSJKHFONFEFXFSLFSTFFO FFONBMJHFVJULFSJOHWBO WBOIFUCSVUP KBBSMPPOVJUHFLFFSE QFSKVMJLSJKHUIFUTBMBSJTHFCPVXWPPS EFGVODUJFHSPFQFO#UN' WPPSIFFOUN  FFOFYUSBEPPSHSPFJUSFEFWBO  QFSKVMJXPSEUIFUTBMBSJTWBOEF NFEFXFSLFS POBGIBOLFMJKLWBOEFCFPPSEFMJOH JOIFUKBBSHFTQSFL WFSIPPHEUPUIFUFFSTUWPMgende bedrag van de salarisschaal (indien van UPFQBTTJOH  FSKBOVBSJXPSEFOBMMFCFESBHFOJO IFUTBMBSJTHFCPVXNFUWFSIPPHE

Bloem en Blad 06 l 2015

11-06-15 11:52

Blo

Profile for Stichting Vakinformatie Siergewassen

BEB_06-2015  

BEB_06-2015