Page 1

Skoleinfo Horten videreg책ende skole

2013/2014 http://hvs.vfk.no

Kunnskap gir muligheter !


Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca 1100 elever og 220 ansatte. Vi tilbyr 8 ulike utdanningsprogrammer og har ansvar for opplæring innen kriminalomsorgen. Skolen ligger sentralt i Horten sentrum og offentlig transporttilbud er godt. Vi samarbeider med både private og offentlige aktører i vårt nærmiljø. Horten kommune, Høgskolen i Vestfold, opplæringskontorer og privat næringsliv er viktige samarbeidspartnere. Vårt mål er at vi gjennom eksternt samarbeid skal kunne tilby mer realistiske og tilpassede læringsarenaer for elevene våre.

2

Alle ansatte på skolen har ansvar for å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø, men viktigst er relasjonen som skapes mellom deg og dine lærere. Læreren kommer til å lede læringsarbeidet i klassen og stiller klare forventninger. Din arbeidsinnsats både på skolen og hjemme er avgjørende. Vi håper at læreren kan inspirere og motivere deg til innsats med fagene, slik at du kan oppnå gode resultater og nå dine mål. Samarbeid med dine foresatte er viktig for din læring og for oss som skole, og vi oppfordrer til kontakt og dialog.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


For skoleåret 2013/2014 har skolen fullt fokus på å få elevene til å fullføre og bestå sitt påbegynte opplæringsløp. Viktige bidragsytere for å nå dette målet er deg, din kontaktlærer, dine faglærere, rådgivere, ledelsen på skolen, øvrige personale på skolen og sist, men ikke minst, dine foreldre. Vi har ulike tiltak underveis i skoleåret for å lykkes med dette, men kan kort nevne leksehjelp og ulike intensivkurs i fag som oppleves som vanskelige. Husk: Det er deg det kommer an på!

Ta godt vare på hverandre, vis respekt og omsorg for dine medelever og skolens ansatte. Sammen skal vi lage et godt og inkluderende skolemiljø! Vi er klare til å ta imot akkurat deg som elev ved Horten videregående skole. Lykke til med skoleåret! Gisle Birkeland rektor

I tillegg har skolen også et uttalt mål at 95 % av elevene skal ha fullt oppmøte på skolen hver dag. Vi ser en nær sammenheng mellom gode karakterer og oppmøte på skolen. Vi har fokus på å skape nærvær. Dersom du som elev er borte fra skolen og er under 18 år, må foresatte melde fravær til kontaktlærer innen den uken du har vært borte. Dette skjer digitalt via mobiltelefon (se info på side 29 om ”Mobilskole”).

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

3


visjon og verdigrunnlag Vår visjon er - Kunnskap gir muligheter Vårt verdigrunnlag - Medvirkning – Læring - Utvikling Gjennom medvirkning og et godt fungerende elevdemokrati legger vi forholdene til rette for utvikling av en enda bedre skole. Skolen skal kjennetegnes av godt samarbeid og en bevisst medvirkningskultur. Gjennom erfaringsutveksling, resultatoppfølging og evaluering setter vi oss langsiktige mål for utvikling av skolens pedagogiske virksomhet. Vi vil utvikle et læringsmiljø som preges av aktive elever som setter læring i fokus. Undervisningsarbeidet skal preges av tydelige, inspirerende og faglig dyktige lærere som opplever å få støtte for sin rolle som tydelige ledere av undervisningsarbeidet i klasserommet. På vår felles arbeidsplass viser vi hverandre gjensidig respekt, vi samarbeider med hverandre og er lojale til vedtak og retningslinjer. Pedagogisk utviklingsarbeid preger skolen vår, samtidig som vi søker å finne en god balanse mellom det etablerte og tradisjonsrike, og utprøving av nye arbeids- og organiseringsformer. Vi vil etablere en kultur for vurdering sett i et læringsstøttende perspektiv. Individet skal få muligheter til å medvirke, lære og utvikle seg innenfor rammen av skolesamfunnets regler og normer. Kunnskap gir muligheter! Dette er vår skoles nye visjon, det vi har tro på. Vår viktigste oppgave er å motivere våre elever til å søke kunnskap slik at de kan nå sine mål i et livslangt perspektiv. Kunnskap er en nøkkel som gir tilgang til enda flere muligheter. Muligheter for personlig vekst, faglig fordypning, valg av videre studier og yrkeskarriere. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert for læring, ser mulighetene og oppnår så gode resultater som mulig. Vestfold fylkeskommune sin visjon: Sammen om Vestfolds framtid Vestfold fylkeskommune sine verdier: Profesjonell, rettferdig, modig og åpen

4

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


innhold Rektor ønsker velkommen 2 visjon og verdigrunnlag 4 innhold 5 SKOLERUTE for skoleåret 2013-2014 Vestfold 6 SKOLETIDER 7 klasser og kontaktlærere 8 Bekkegata 8 klasser og kontaktlærere 9 Skippergata 9 Skolens utviklingsmål 10 LEDELSEN VED SKOLEN 11 avdelingsledere 13 pedagogisk service 17 tillitsvalgtes Kontaktpersoner 17 ELEVRÅD 18 ELEVENES SKOLEMILJØ 21 NN-dagen 22 administrasjonen informerer 23 resepsjon 23 ID-kort 23 Skoleskyss 23 elevskap 23 Gratis læremidler 23 UTLÅNSORDNING FOR PC 23 Lånekassen 23 Oppslagstavler 24 Informasjons-skjermer 24 Hjemmesiden 24 Posthyller 25 bibliotek 25 Elevkantine 25

RØYKFRI og snusfri SKOLE 25 vaktmestertjeneste 26 PARKERING 26 RUTINER VED BRANN 27 KAMERAOVERVÅKING 27 IT-avdelingen 27 Elevmedvirkning og miljø 28 It’s Learning /skolearena 28 Husregler 28 Vurdering og fravær 28 Mobilskole 29 ELEVMEDVIRKnING 29 elevSAMTALER 29 VIKARORDNING 29 ARBEIDSMILJØ 29 ELEVSTATUS 30 FRITAK FOR FAG 30 FRAVÆRSOPPFØLGING 30 KARAKTERER 32 elevtjenesten 34 Rådgiverne 34 Rådgiverne 34 PP-tjenesten (PPT) 35 Helsesøster 35 Helsestasjon for ungdom 35 Utekontakten i Horten 35 Oppfølgingstjenesten 35 (OT) i Horten 35 ORDENSREGLEMENT 36 IKT-REGLEMENT 42 IKT tilleggsregler 44 KUNNSKAPSLØFTET 45 Organisasjonskart 46 ADRESSEr, TELEFON, fax og kart 48

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 Trykk: Prinfo Unique, Illustrasjoner: Ingvild H. Henni, Layout: Reidar J. Mathisen

5


SKOLERUTE for skoleåret 2013-2014 Vestfold

Måned August September

Antall dager 10 20

Ferier og fridager/merknader Første skoledag: mandag 19/8 Høstferie uke 40: 30/9

Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai

19 21 15 20 15 21 16 19

Høstferie uke 40: 1/10 – 4/10

Juni

14

Sum skoledager

Siste skoledag: fredag 20/12 Første skoledag: mandag 6/1 Vinterferie uke 8: 17/2 – 21/2 Påskeferie: 14/4 – 21/ 4 Fridager: 1/5, 29/5 (Kr. Himmelfartsdag), og 30/5 Fridag 9/6 (2. pinsedag) Siste skoledag: fredag 20/6

190

Terminer 1. halvår: 2. halvår:

Mandag 19. august 2013 Mandag 20. januar 2014

Planleggingsdager for pedagogisk personale: Onsdag 14. august 2013 Torsdag 15. august 2013 Fredag 16. august 2013 Torsdag 2. januar 2014 Fredag 3. januar 2014 1 dag som fordeles på 2 halve dager (evaluering slutten av skoleåret + 1 til avdelingene) 6

Fredag 17. januar 2013 Fredag . 20. juni 2013

Fordeling Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager

Høst 2013 19 19 19 19 19

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

95 dager 95 dager

Vår 2014 18 20 20 18 19


SKOLETIDER Mandag 0830 1000 1015 1145 1215 1345 1400 1530

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1. økt

1. økt

1. økt

1. økt

1. økt

2. økt

2. økt

2. økt

2. økt

2. økt

3. økt

3. økt

3. økt

3. økt

3. økt

4. økt

4. økt

4. økt

Planfestet tid

4. økt

• 1. økt fra 0830 til 1000 • Pausetid 15 minutter • 2. økt fra 1015 til 1145 • Felles spisepause • 3. økt fra 1215 til 1345 • Pausetid 15 minutter • 4. økt fra 1400 til 1530

Ringesignal 0830 1015 1215 1400

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

7


klasser og kontaktlærere Bekkegata

Betegnelse

Klasse Kontaktlærer

Vg1 Idrett

1IDA

Vg1 Medier- og kommunikasjon

1MKA Rolf Wilhelm Marthinsen

Rita Søreng Breiby

1MKB Frøydis Helene Henni Vg1 Studiespesialisering

1STA

Tonje Medby

1STB

Sally Goldie-Andersson

1STC

Bente Hagelund

1STD Nina Lynn Hotvedt 1STE

Hans Kristian Helseth

Vg1 Teknologi og forskerlinje

1STF

Line Klavenes Berg/ Guro Huneide Hetland

Vg1 Service og samferdsel

1SEA

Stig Årdahl

1SEB

Ida Larsen Horne

1SEC

Kjetil Jensen-Moskvil

Vg2 Idrett

2IDA

Håvard Løvmo/Håvard Hubred Sveen

Vg2 Medier- og kommunikasjon

2MKA Morten Schøyen

Vg2 Studiespesialisering

2STA

Gunn Hilde Sarre Johansen

2STB

Thomas Løge

2STC

Roger Kåre Horn

2MKB Kjell Paulsen

2STD Helene Gartmann Vg2 Teknologi og forskerlinje

2STF

Morten Oddvik

Vg2 Salg, service og sikkerhet

2SEA

Inger Ora

2SEB Tom Erik Brattbakk

8

Vg2 Reiseliv

2REA

Elin Fagerheim

Vg3 Idrett

3IDA

Bjørg Figved/ Håvar Studsrød

Vg3 Medier- og kommunikasjon

3MKA Ragnar Gjertsen

Vg3 Studiespesialisering

3STA

Torgny Dokke

3STB

Lise Gusfre Ims

3STC

Tommy Moum

Vg3 Teknologi og forskerlinje

3STF

Cathrine Robak

Vg3 Påbygging

3PBA

Tone Gleditsch Stabell

3PBB

Randi Nordhuus/Pål Hytten

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


klasser og kontaktlærere Skippergata

Betegnelse Grunnkompetanse

Klasse 1ALA 1ALB 1HLA 1INF

Kontaktlærer Sissel Klevjer Lise Levang Morten Ormås Flavio Duarte Andersen

1DHA 1ELA 1ELB 1ELC 1HOA 1HOB 1HOC 1TPA

Ingrid Iburg Frank Jensen Simen Hambo Tone Strand Nina Iren Larsen Una Dehlin Anita Colombo Günther Lars Rolf Larsen

Vg2 Helsearbeider Vg2 Frisør Vg2 IKT service

2BUA 2BUB 2HAA 2FIA 2IKA

Karin Bergesen Soltveit Cecilie Kongstein- Kokkim Aud Wold Berit Johnsen Reidar Juel Mathisen

Vg2 Automatisering Vg2 Data og elektronikk Vg2 Elenergi Vg2 Industriteknologi

2AUA 2DEA 2ELA 2INA

Morten Olsrød Odd Jansen Svein Erik Sørbøe Finn Arne Lie

Vg3 Automatisering Vg3 Dataelektroniker Vg3 Hudpleier

3AUA 3DEA 3HUA

Tor Arthur Berg Frank Borgersen Helle Iversen

Innføringsklasse Vg1 Design og håndverk Vg1 Elektro

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 Teknikk og industriell produksjon Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

9


Skolens utviklingsmål

Skolen har følgende utviklingsmål for skoleåret:

1. Vi skal være en utviklingsorientert organisasjon som bygger vår virksomhet på en felles visjon og et felles verdigrunnlag. 2. Vi skal gjennom tydelig ledelse bidra til økt læringsutbytte for skolens elever. 3. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motiverte til å oppnå så gode resultater som mulig. 4. Vi skal samarbeide om å kvalitetssikre elevenes opplæring og skape en god vurderingskultur. 5. Vi skal kvalitetssikre medarbeidernes individuelle kompetanse innen IKT for å videreutvikle den pedagogiske bruken av verktøyet. 6. Vi skal videreutvikle en teamorganisert arbeidsform som legger til rette for økt samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling. Spesielle fokusområder for skoleår 2013/2014 • Nærvær blant skolens elever på 95% • Fullført og bestått blant skolens elever på 75 % • Styrking og reorganisering av elevtjenesten • Økt ressurs og tydeliggjøring av rollen som kontaktlærer • Implementering av mobilskole • Resultatledelse • Prioritering av klasseteammøter

10

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


LEDELSEN VED SKOLEN

Stabsleder for pedagogisk service

Rektor

Kirsti Hagen Røed

Gisle Birkeland

952 56 023 Pedagogiske servicetjenester, Rektors stedfortreder, Plan- og utviklingsarbeid. Bibliotek, Inntak og eksamen, Analyse, utredning og rapportering, Kvalitetssikring av pedagogisk tilrettelegging, Informasjon.

948 81 316

Studierektor

Torhild Svalestuen Johannessen 903 67 004 Ansvarsområde: Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST), Påbygging til generell studiekompetanse (PB) Idrettsfag (ID), Service og samferdsel (SS), Horten natursenter

Studierektor

Liv Marit Hansen 934 25 114 Ansvarsområde: Helse- og oppvekst (HO), Design- og håndverksfag (DH). Teknikk og industriell produksjon (TP), Elektrofag (EL), Medier og kommunikasjon (MK) Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) Elevtjenesten, Rådgivningstjenesten, Opplæring i kriminalomsorgen

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

11


Stabsleder for personalforvaltning og drift

Bjørn Halvard Berget 901 79 127 Overordnet ansvar for skolens virksomhet knyttet til personalforvaltning, bygninger, brannvern, økonomi, teknisk drift, renhold og merkantile tjenester.

Kontaktinfo finnes på hvs.vfk.no

12

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


avdelingsledere

Erik Hansson 404 83 083 Teknologifag (Elektro EL og Teknikk og industriell produksjon TP)

Lydia Lorentzen 938 31 017 Helse- og oppvekstfag (HO)

Jon Gunnar Eide Brekka 911 84 390 Medier- og kommunikasjon (MK) og Design og håndverk (DH)

Jan Martin Veberg: 906 01 137 Service og samferdsel (SS)

Bjørg Egeland-Eriksen Figved 986 13 763 Idrettsfag (ID)

Mette Gro Buan: 986 60 720 Studiespesialisering (ST) Vg1, norsk og samfunnsfag

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

13


Lise Olsen 997 97 303 Studiespesialisering realfag, Teknologiog forskerlinje.

Hilde Beate Tørnby 948 81 936 Opplæring i kriminalomsorgen. Bastøy, Horten og Hof fengsel.

Ellen Linneflaatten 400 61 404 Kontorleder

14

Svein Ivar Berg Sandåker 452 95 020 Studiespesialisering Vg2, Vg3, påbygg, språkfag

Margret Yrr Vigfusdottir 412 48 935 Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) og spesialundervisning, Elevtjenesten.

Gunn H Aasen 458 73 164 Daglig leder, Horten Natursenter

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


Heidi M. Andersen 905 17 577 Renholdsleder

Morten Vestland 901 25 781 Teknisk leder

Skoleinfo Horten videreg책ende skole 2013/2014

15


16

Skoleinfo Horten videreg책ende skole 2013/2014


pedagogisk service

Studiekoordinator Inger Lundsør 950 71 827 kontorplass i 1. etasje B-fløya, Bekkegata

Saksbehandler : Kristin Semb Thorsen 928 05 571 kontorplass i 1. etasje A-fløya, Skippergata

Skolen har en studiekoordinator og en saksbehandler. De har ansvar for pedagogiske servicetjenester. Ta kontakt dersom du lurer på noe angående timeplaner, eksamen, fagvalg, fritak for fag, karakteroppgjør eller annet. Dersom du ikke vet hvem du skal spørre, kan disse personene hjelpe deg videre.

tillitsvalgtes Kontaktpersoner Rektor Gisle Birkeland Studierektor Liv Marit Hansen Studierektor Torhild S. Johannessen

Elevrådets styre og elevrådet ved Horten videregående skole Tillitselever for DH, EL, HO, MK og TP. Tillitselever for ID, PB, SS og ST

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

17


ELEVRÅD • Hvorfor trengs det et elevråd? • Elevenes tilbakemeldinger gjennom elevrådet er viktig for utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø på skolen. • Et velfungerende elevråd og aktive tillitselever gir skolens ledelse verdifull informasjon om hvordan den enkelte elev opplever læringsmiljøet. • Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til læring og utvikling for den enkelte elev. • Skolens elevråd har et godt samarbeid med Vestfold fylkeselevråd, som er fylkets aller øverste elevorgan. Leder og nestleder i elevrådet har automatisk plass i fylkeselevrådet, mens en tredjeperson velges av styret. Horten videregående skole har tre representanter i plenumsmøtene til fylkeselevrådet, samt muligheten for en observatør.

18

Elevrådet har i år hatt hovedfokus på psykisk helse. Vi har derfor gjennomført ulike dager for å bedre det psykososiale miljøet på skolen. Stikkord i dette arbeidet har vært: nisseluedagen, vaffeldagen, hei-uka, aktivitetsdag, dialogkonferanse, psykisk helsedag, og styreseminar hvor vi hentet inspirasjon fra 4 skoler i Stavanger. Dette er forhold vi ønsker å videreføre til nytt elevrådsstyre for skoleår 2013/2014.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


Fra venstre: Eirin Landsem 1STC, Martine Mørk Hjelseth 1MKB, Dina Haneborg Haugdal 1IDA, Marte Helene Johansen 3MK, Olav Brekke 1STF, Simen Magnussen 3AUA, Gent Tahiri 2STC, Jørgen Marthinsen 1STA (Skoleåret 2012/2013)

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

19


Kunnskap gir muligheter!

Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling

Kjennetegn for profesjonelle elever er vedtatt av elevrådet mandag 24. januar 2011.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

20


Profesjonelle elever ELEVENES SKOLEMILJØ

Opplæringslova har gitt elevene en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, det henvises til Opplæringslovens § 9a-3 Det psykososiale miljøet. Elevrådet på skolen arbeider med tiltak for å fremme et godt miljø, og elevrådets styre er representanter i skolemiljøutvalget FUS (Forum for Utvikling og Samarbeid). Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene sammen tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. FUS kan uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, og elevenes representanter skal være i flertall. Elever og foresatte kan klage dersom de opplever at skolemiljøet ikke er bra, og eventuelt fremme forslag til tiltak for forbedring. Slik henstilling behandles av skolen som vil fatte et enkeltvedtak

i sakens anledning. Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i Opplæringslovens § 15-2. http://www.barneombudet.no/ skolemiljo http://www.udir.no/Laringsmiljo/

Respekterer andre Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

21


NN-dagen elevenes innsamlingsaksjon På NN-dagen har elevene ved Horten videregående skole de siste 6 år, jobbet for å samle inn penger til vårt mikrofinansprosjekt i Tanzania. Norsk Nødhjelp har samarbeidet med mikrofinansinstitusjonen Acist siden 2005 og i år skal Horten videregående skole være med for syvende år på rad! Det er vi svært takknemlige for. Horten videregående skoles innsats er selve bærebjelken i prosjektet, da pengene som blir samlet inn på NN-dagen blir brukt til å låne ut til de fattigste. Mikrofinans er å gi små lån til fattige, slik at de enten kan etablere en liten bedrift i lokalsamfunnet, eller utvide en allerede eksisterende virksomhet, for å øke inntekten. Låntagerne går sammen i grupper kalt Saccos-grupper. Det er selve gruppen som først låner en større sum fra Acist, for deretter å låne ut igjen til sine medlemmer. Medlemmene betaler til gruppen og gruppen betaler samlet tilbake til Acist, med rente. På denne måten resirkuleres pengene, fordi de kan på nytt lånes ut til en ny gruppe som trenger kapital. Ved å betale rente, bidrar man til at låneinstitusjonene kan være bærekraftige. Mikrobanken kan bruke renteinntektene på

administrasjonskostnader, og legge til penger i utlånspotten slik at flere kan låne penger. Rentenivået er også betydelig lavere enn i de kommersielle bankene. Årsaken til at man trenger mikrofinans er fordi de fattige ikke kan få lån i en vanlig bank fordi de ikke har sikkerhet å stille med, samt at lånesummene de har behov for er så små at det ikke er økonomisk lønnsomt for bankene. Disse problemene blir løst med mikrofinansprogrammer fordi det er utviklet et gruppebasert lånesystem, der medlemmene i gruppene garanterer for hverandre. Betalingene foregår månedsvis og som regel over seks måneder, til ett år. Acist har i dag 92 aktive grupper med hele 1453 individuelle medlemmer. 876 av disse er kvinner (60 %) og 46 grupper er rene kvinnegrupper. En undersøkelse fra prosjektet viser at rundt 85 % av låntakerne har tidoblet sin inntekt siden de fikk lån. Det er gode nyheter! Elevrådet ved Horten vgs har valgt å videreføre sitt samarbeid med Norsk Nødhjelp. Vi ser frem til videre samarbeid, da elevenes innsats vil bety en stor forskjell for mange mennesker i Tanzania. Helene Mo Prosjektkoordinator Norsk Nødhjelp

22

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


administrasjonen informerer skoleslutt. Eleven må tømme skapet i resepsjon

Resepsjonen er betjent hver skoledag i undervisningstiden med unntak av kortere perioder hvor praktiske årsaker gjør det nødvendig å stenge. Resepsjonene finner du i 1. etasje både i Bekkegata og Skippergata. Åpningstidene finner du på oppslag ved kontorene. Sentralbordet har dessverre ikke kapasitet til å ta imot beskjeder til elevene. Bare svært viktige meldinger kan bringes videre.

ID-kort

ID-kort er praktisk å ha i mange sammenhenger, blant annet som lånekort på bibliotek. Alle nye elever vil få beskjed om når fotografering til IDkort vil skje og når og hvor de kan hente kortet når det er ferdig.

Skoleskyss

Har du spørsmål om skoleskyssordningen og/eller trenger hjelp til å fylle ut søknad om fri skoleskyss henvender du deg til skolekontorene. Reglementet for skyss av elever i videregående skoler og en rekke praktiske opplysninger om skoleskyssordningen i Vestfold finner du for øvrig på internettadressen: http://www.vkt.no

elevskap

Skolen har skap til disposisjon for elevene. De som ønsker å benytte seg av tilbudet må ta kontakt med sin kontaktlærer for å få henvist plass. Elevene må selv anskaffe hengelås. Skapet kan benyttes fra skolestart til

slutten av hvert skoleår. Hvis det ikke er tømt innen avslutningsdagen, vil skolen klippe av låsen og ta ut det som måtte ligge der. Skolen oppbevarer ikke det som tas ut. Det presiseres at skolen ikke er ansvarlig/erstatningspliktig for hengelåsen eller innholdet i skapet. Anmeldelse av eventuelt innbrudd i og/ eller tyveri fra skapet må derfor gjøres av den som disponerer skapet.

Gratis læremidler

Regjeringen har vedtatt at elevene i videregående skole skal få gratis læremidler. I løpet av 3 år skal alle elever ha tilgang på gratis læremidler gjennom en utlånsordning fra skolen. Utlånsordningen blir organisert av bibliotekene.

UTLÅNSORDNING FOR PC

Fylkeskommunen har etablert et nettsted med informasjon om ordningen som er felles for elever i de videregående skolene i Vestfold. Se også:. http://elevpc.vfk.no

Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

23


Søk om stipend fra www.lanekassen.no når du har fått opptak. Du må bekrefte at du tar i mot skoleplassen før du kan søke lån/stipend. Elever på venteliste kan søke etter 1. august. De som ikke kommer inn på sitt førstevalg bør også vente med å søke til 1. august for raskest mulig saksbehandling. Les mer om stipend og lån i Lånekassen på www.lanekassen.no, og sjekk vår Facebookside for deg i videregående opplæring, www.facebook.com/ lanekassen.vgs. Hjelp til å fylle ut nettsøknad og svar på spørsmål om lån og stipend i Statens Lånekasse får du ved å henvende deg til rådgiver eller skolekontorene. Alle søker om støtte (lån/stipend) fra Lånekassen på nettet. Husk å velge søknad for elever i vanlig videregående opplæring. Elevene kan søke via: www.vigo.no når de takker ja til skoleplass (logger på med MinID), eventuelt på www.lanekassen.no (logger på med MinID). Når lånekassen har behandlet søknaden din, får du en avtale om støtte sendt hjem til deg i posten. Du må skrive under og sende den inn til lånekassen for å få pengene. Du må begynne på skolen før første utbetaling kommer på konto.

Informasjonsskjermer

Infoskjermer finnes i Bekkegata, Skippergata. Som elev plikter du daglig å følge med på den informasjonen som blir gitt her.

Hjemmesiden

http://hvs.vfk.no/ Målgruppen for hjemmesiden er elever, foresatte, ansatte og andre som er interessert i informasjon om skolen vår. Her finner du blant annet oppdaterte skolenyheter og oversikt over skolens fagtilbud. I tillegg ber vi deg spesielt legge merke til venstremenyen som heter skoleinfo. Her finner du viktig informasjon om for eksempel: Boklister, eksamen og prøver, elevrådet, lånekassa, skoleskyss. Skoleinfoheftet som du leser nå, finner du også her. Horten vgs. er også på facebook. Ved å like oss på facebook vil du kunne følge med på hva som skjer på skolen. Dette er en fin anledning til å bli bedre kjent. Scan denne qr-koden på din mobil, eller skriv inn Horten vgs. i søkefeltet på facebook. Lik oss da vel

Oppslagstavler

Elevene disponerer tavler ved hovedinngangene. Informasjon fra administrasjonen henges opp på egne tavler. I Bekkegata henger tavla ved inngangen til kantina. I Skippergata henger tavla i 1. etasje i A-fløya.

24

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


Posthyller

Posthyller for elevrådet, russen og NN-komiteen er på skolekontoret i Bekkegata. Det er viktig at ansvarlig tømmer disse regelmessig.

bibliotek

Både i Bekkegata og Skippergata er bibliotekene viktige knutepunkt i forhold til skolearbeidet. I tillegg er dette steder hvor du kan koble litt av med å lese aviser, tidsskrifter og vårt rike utvalg i tegneserier. Eller kanskje du vil utfordre en venn i et slag sjakk? Både i Skippergata og Bekkegata finner du bøker, filmer, aviser, tidsskrifter og tegneserier, i tillegg finner du verktøy du trenger for å løse skoleoppgaver og kunne presentere dem på en spennende måte: • IT-arbeidsplasser tilknyttet internett. • Utskriftsmuligheter og kopimaskin. • Multimedia-utstyr (kameraer, videokamera, videokanon etc.) I begge avdelingene er det arbeidsplasser for grupper. I Bekkegata er det også en lesesal. Åpningstid : 08.15 – 15.30 mandag, tirsdag, onsdag, fredag og 08.15 – 14.00, torsdag Bekkegata Bibliotekar Kirsti Morstøl og Oxana Qvam 2. etasje. Skippergata Bibliotekar Ingunn Elise Hellingsrud og pedagogisk veileder Sissel Andreassen 1.etasje. Ønsker du å vite mer om bibliotekene, klikk deg inn via hjemmesiden vår.

Kontakt bibliotekaren hvis du har spørsmål vedrørende bruk av bibliotekene.

Elevkantine

Spisekroken kantine i Bekkegata ligger i 1. etasje. Kantinetoppen i Skippergata ligger i 3. etasje. Åpningstidene vil kunne variere og er kunngjort med oppslag i/ved kantinene. På Horten Ressurs i Strandpromenaden er det tilgang på tørrvarer og drikke fra automater.

RØYKeFRI og snusfri SKOLE

Under § 4 pkt. f. i det nye skolereglementet som gjelder for alle fylkets videregående skoler står det at ”Røyking er ikke tillatt på skolenes område med mindre skolen har avsatt egne skjermede områder til dette.” Bakgrunn for unntaket som tillater røyking på skjermede områder er hensynet til naboer og brukere av skolenes nærområder.

Ved Horten vgs tillates røyking på følgende steder: Skippergata I uværsskuret på østsiden av skolebygningen (mot parken/ idrettsbanene) og dens umiddelbare nærhet. Bekkegata I uværsskuret på nordvestsiden av skolebygningen. Strandpromenaden (Horten Ressurs) Inne i ”U-en” mot nordøst. Røyking på skolens nærområder eller områder som tilhører skolen utover

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

25


de som er angitt ovenfor vil bli påtalt og gi konsekvenser på lik linje med andre brudd på skolereglementet. Det henstilles til alle brukere av de skjermede områdene om å benytte de utplasserte askebegrene og søppelkassene slik at forsøpling unngås.

vaktmestertjeneste

Skolens tekniske avdeling har det praktiske og tekniske ansvaret for utstyr, inventar og bygninger. Dersom du oppdager feil eller mangler på dette, er det teknisk leder eller en av vaktmestrene du skal si fra til. Utstyr til vasking og rydding får du på vaktmesterkontoret. Her finner du vaktmestrene: Bekkegata: Ved siden av rom 015 i underetasjen Skippergata: Rom C004 i underetasjen (C-fløya)

PARKERING

Skolens parkeringsarealer i Skippergata og Bekkegata overvåkes av Horten Parkering a.s. Det betyr at de som parkerer ulovlig og/eller uten å ha gyldig parkeringsbevis blir ilagt kontrollavgift (parkeringsbot). Skolen har ikke fullmakt til å frafalle/omgjøre slik ilagt avgift.

26

Elever i videregående skole har tilbud om rabattavtaler for bruk av offentlige kommunikasjonsmidler og vil normalt ikke få tildelt parkeringskort. De som ønsker å bruke egen bil til og fra skolen må selv sørge for å finne et sted å parkere. Elever i den videregående skole som av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for å bruke egen bil til og fra skolen kan

etter søknad få tildelt parkeringskort. Den som søker må dokumentere at vedkommende eier eller disponerer bil. Også de forhold søknaden begrunnes med må dokumenteres for eksempel i form av legeattest, arbeidsavtale etc. Søknader som mangler slik dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolekontorene som også tar i mot skjemaet når det er ferdig utfylt. Alle henvendelser for øvrig vedrørende parkeringsordningen skal skje til skolekontoret. NB! Parkeringskort gir kun rett til å parkere dersom det er ledig plass. Kortet skal festes innvendig nede til venstre på frontruta (sett innefra) slik at det er lett synlig utenfra. Horten videregående skole disponerer følgende parkeringsarealer: Skippergata Begge parkeringsplassene syd for skolebygningen (mot sjøen). Kan kun benyttes av de som innehar gyldige parkeringsbevis eller som har betalt parkeringsavgift. Rundt skolebygningen på oppmerkede plasser. Kan kun benyttes av ansatte og besøkende med gyldig parkeringsbevis. Bekkegata Parkeringsplassen på nordvestsiden av skolebygningen. Kan kun benyttes av de som innehar gyldig parkeringsbevis. Hortenshallen Den avgiftsbelagte parkeringsplassen ved Hortenshallen kan benyttes vederlagsfritt, men kun av ansatte som innehar gyldig parkeringsbevis, ikke elever. Fylkestinget i Vestfold har vedtatt at det skal bli endringer i

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


ovennevnte kriterier for parkering ved skolen for både ansatte og elever. Disse nye kriteriene er under utarbeidelse og vil tre i kraft i løpet av 2013/14. Informasjon vil bli gitt når disse kriteriene er klare.

RUTINER VED BRANN

I alle undervisnings-/oppholdsrom henger det en branninstruks og en oversikt over hvor den enkelte elevgruppe skal samles når brannalarmen går og bygningen må forlates. Rømningsveiene er tydelig merket med piler og skilt. I tillegg er det på veggene i gangene i hver etasje hengt opp en tegning som viser rømningsveiene fra stedet der tegningen henger. Dersom brannalarmen går, forlater elevene klasserommet samlet. Sistemann ser etter at vinduer er lukket og at alle har forlatt klasserommet før vedkommende lukker døra. Bygningen forlates fortest mulig og elevene holder seg samlet klassevis for opptelling. Det blir gitt beskjed når elevene kan vende tilbake til bygningen. Brannøvelser avholdes iht. egen plan som utarbeides av skolens overordnede brannvernleder.

KAMERAOVERVÅKING

Som et forebyggende tiltak mot innbrudd, tyverier og skadeverk er skolens bygninger i Bekkegata, Skippergata og Strandpromenaden utvendig overvåket av videokameraer. Anleggene er registrert hos Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for etablering og drift av slike anlegg. Sikring, bruk og oppbevaring av billedmaterialet reguleres av Lov om behandling av personopplysninger

(personopplysningsloven). Stabsleder for personalforvaltning og drift er ansvarlig for at skolen ivaretar bestemmelsene i denne loven.

IT-avdelingen

Avdelingen står for administrasjon, drift og vedlikehold av alt datateknisk utstyr på skolen, dvs. bærbare og stasjonære PCer, servere, nettverk, telefonsystemer, overvåking, projektorer og smartboards. Det er opprettet en Servicedesk som både elever og ansatte kan benytte. Elever kan henvende seg direkte til servicekontorene i Bekkegata og Skippergata, eller på web. Servicekontor:

Bekkegata: Rom 214: Ved siden av heisen i 2. etasje (A-fløy) Skippergata: Rom C002 i underetasjen (C-fløya) Web:

Skolens hjemmeside (hvs.vfk.no) –> IT-> avdelingen –> IT Servicedesk web eller e-post: servicedeskhvs@vfk.no. Skolen leverer tilgang til Internett og printer. Gjester kan få utlevert tidsbegrenset brukernavn og passord for tilgang til skolens gjestenett på skolekontorene.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

27


Elevmedvirkning og miljø It’s Learning / skolearena

it’s learning er skolens læringsplattform. Målgruppen for it`s learning er elever og lærere. Dette er en elektronisk læringsplattform, og den pedagogiske bruken vil kunne variere fra fag til fag. It`s learning skal fungere som en kommunikasjonskanal mellom lærere og elever og elever imellom. Elevene plikter å følge med på informasjon som blir lagt ut. Elevens fravær, anmerkninger og varsler sendt fra skolen er tilgjengelig på SkoleArena via it’s-learning. Det forutsettes at elevene sjekker at fraværsføringen på Skolearena stemmer. Dette skal du som elev gjøre minst en gang pr. uke.

Husregler 1. Vi møter presis til timene.

og elever ved de videregående skolene i Vestfold. Fravær og anmerkninger føres konsekvent for alle elever. Anmerkninger kan føre til nedsatt ordens- og / eller atferdskarakter. Stort fravær kan føre til at det ikke kan settes karakter i faget. Skolen skal legge forholdene til rette for et godt læringsmiljø, og ønsker dialog og et godt samarbeid med både elev og foresatt.

Vurdering og fravær

Vurderingskriterier viser hva som skal legges til grunn når en elev blir vurdert på skolen, både i forhold til det enkelte fag, i orden og atferd. Eleven bør bruke vurderingskriteriene som veileding og støtte i skolearbeidet. Ved fravær fra prøve vil eleven kunne prøves i det samme fagstoffet ved neste prøve i faget. Alternativt kan eleven prøves i en muntlig høringssituasjon umiddelbart etter at han/hun er tilbake på skolen, eller skolen kan legge til rette for en felles prøvedag. Eleven skal melde fravær på ”Mobilskole”.

2. Vi har PC’n lukket når timen begynner. 3. Vi holder fokus på faget i timene. 4. Vi spiser ikke i timene. 5. Vi rydder alltid opp etter oss. Anmerkninger føres etter retningslinjer gitt i Husregler, Ordensreglement for de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold, og IKT- reglement for ansatte 28

Har lite fravær

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


Mobilskole

Melding om fravær kan sendes på SMS til telefonnr. 03686. Start alle meldinger med kodeordet ”HVS” etterfulgt av mellomrom og klassebetegnelsen (finnes i tabell på side 8). Skal det f.eks. sendes melding til kontaktlærer i A klassen på Studiespesialiserende Vg1, skriver du ”HVS 1STA”. Både store og små bokstaver i kodeordet fungerer, men vær nøye med mellomrom i og etter kodeordet! Eksempel på melding til kontaktlærer i 1STA: ”HVS 1STA Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Mvh Eks Empel” Dersom eleven blir syk eller av annen grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun melde fra til skolen umiddelbart.

ELEVMEDVIRKnING

Elevrådet har i samarbeid med skolens ledelse utarbeidet en veiledning i elevmedvirkning og elevdemokrati. Veiledningen er tilgjengelig for alle fra skolens hjemmeside. Vår målsetting er at elever ved Horten videregående skole skal få tilstrekkelig informasjon og opplæring i hvilke rettigheter og plikter elevene har i videregående skole.

Godtar at andre er forskjellig fra deg selv

elevSAMTALER

Året starter med en oppstartssamtale som gjennomføres den første skoleuken, og det skal i tilegg som et minimum settes av tid til en elevsamtale hver termin. Det er skolens praksis at elevsamtalen er en samtale mellom elev og kontaktlærer om skole og opplæringssituasjonen. Samtalen skal veilede og motivere deg til en best mulig utvikling i forhold til opplæringens samlede mål. Din faglige utvikling, motivasjon og innsats er tema. Elevsamtalen skal bidra til trygghet, åpenhet, samarbeid og tillit mellom elever og lærere. Du skal vite at den du samtaler med har taushetsplikt etter bestemmelser i forvaltningslovens §§ 13 til 13e, slik alle i skolesamfunnet har til enhver tid.

VIKARORDNING • Ved lærerfravær skal elevene snarest mulig få beskjed. • Elevene skal så langt det er mulig få vikar eller tid til å arbeide med tema(er) etter oppsatt arbeidsplan(er). • Ved manglende eller uklar beskjed skal elevene ta kontakt med skolekontoret. • Elevene kontakter områdets studierektor dersom ordningen ikke fungerer tilfredsstillende.

ARBEIDSMILJØ • Konflikter mellom lærere og elever søkes løst på lavest mulig nivå. • Klage på undervisningen rettes normalt direkte til vedkommende

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

29


lærer på en saklig måte. • Dersom klagen ikke fører fram, gå til kontaktlærer, rådgiver eller studierektor. • Ved skolen vår har vi en egen handlingsplan med prosedyrer som skal følges ved eventuelle klager.

ELEVSTATUS

Dersom du velger å gjennomføre et kurs med redusert fagkrets, vil du kunne søke om å bli delkurselev. En delkurselev har de samme rettigheter som andre elever i forhold til de fag delkurseleven har i sin fagkrets. Det finnes eget søknadsskjema for å kunne søke om status som delkurselev. Kontaktlærer har skjema. Søknadsfrist er 20.09.14. Slike avtaler gjøres formelt mellom deg som elev, (event. dine foresatte) og skolen.

FRITAK FOR FAG

Ønsker du å få fritak for fag eller deler av fag, må du ta kontakt med studiekoordinator eller rådgiver som kan fortelle deg hvilke muligheter som finnes og eventuelle konsekvenser av et slikt valg. Dette bør gjøres innen utgangen av august.

FRAVÆRSOPPFØLGING

Det er utarbeidet felles rutiner for fraværsoppfølging for de videregående skolene i Vestfold. Rutinene følger her. Se også eget punkt om ”Mobilskole”

30

Det vises til Forskrift til Opplæringslova § 3.47 Føring av fråvær i vidaregåande opplæring og Ordensreglement for de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold (vedtatt 19. juni 2007).

Fravær i videregående skole Det regnes som fravær når eleven ikke er til stede i opplæringen som avtalt. Føring av fravær i SkoleArena 1. Fraværet føres som ”Fravær” i SkoleArena av faglærer seinest 1 dag etter at fraværet forekommer, og vil bli registrert som timefravær. 2. Det er elevens ansvar å dokumentere fraværet overfor kontaktlærer. Kontaktlærer endrer fraværet til ”Dokumentert fravær” og eventuelt konverterer fravær fra timefravær til heldagsfravær. 3. Eleven plikter å følge med på eget fravær i SkoleArena. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglæreren innen 2 uker etter fraværsdato. Eleven må også melde fra om timefravær som skal gjøres om til heldagsfravær, seinest innen 2 uker. Etter 2 uker vil det ikke bli gjort endringer. 4. Dersom en elev slutter i et fag, skal eventuelt fravær føres i SkoleArena fram til registrert sluttdato. Dokumentert fravær 5. Dokumentert fravær kan være: - s jukdom og andre helsegrunner som f. eks. lege- og tannlegetimer. - langkjøring, glattkjøring, oppkjøring til bilsertifikat. Ordinære kjøretimer regnes ikke som dokumentert fravær. - o  rganiserte turer med korps og idrettslag og foreninger eleven er med i. Ordinære ferieturer med venner og familie regnes ikke som dokumentert fravær. Dokumentasjonen skal foreligge skriftlig.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


6. D  ersom det er mulig, skal eleven dokumentere fraværet på forhånd. Ved sjukdom skal skolen ved kontaktlærer ha melding i løpet av første fraværsdag. Dersom eleven må forlate skolen pga sjukdom eller andre årsaker, skal kontaktlærer ha beskjed. Ved sjukefravær over åtte dager skal eleven framlegge legeattest eller annen sakkyndig uttalelse. 7. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller hun legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Udokumentert fravær 8. Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i Orden eller Atferd. 9. Hvis eleven kommer for seint, forlater eller uteblir fra deler av opplæringen uten at dokumentasjon framlegges, skal det registreres som brudd på ordensreglementet.

d. hjelpearbeid e. lovpålagt oppmøte f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå g. inntil 2 dager for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norsk kirke. Fraværet må være knyttet opp mot en religiøs høytid. Kravet med tilhørende dokumentasjon må fremmes innen 2 uker etter fraværet. Det skal brukes et eget skjema felles for alle skoler i Vestfold fylkeskommune. 11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemål/kompetansebevis, må eleven legge fram legeerklæring som dokumentasjon. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Dokumentert fravær inntil 10 dager som kan kreves ikke ført på vitnemål eller kompetansebevis 10. F or inntil sammenlagt 10 skoledager i skoleåret kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

12. Presiseringer pkt. a. – f.

a. h  else- og velferdsgrunner b. arbeid som tillitsvalgt c. p  olitisk arbeid

c). Politisk arbeid kan være: - Landsmøtedelegat for et politisk parti - Medlem i kommunestyret - P  artirepresentant i skoledebatter

a). Helse- og velferdsgrunner kan være: - Sjukdom - B  egravelse b). Arbeid som tillitsvalgt kan være: - R  epresentant i kommunens ungdomsråd

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

31


d). Hjelpearbeid kan være: - Deltakelse i leiteaksjoner via humanitære organisasjoner - Deltakelse i pålagte øvelser for trening til hjelpearbeid i humanitære organisasjoner e). Lovpålagt oppmøte kan være: - Innkalling til rettssak, vitneinnkalling - Sesjon f). Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå kan være: - Deltakelse i ulike idrettslige mesterskap eller stevner - Deltakelse på konserter, kunst- og kulturarrangementer Situasjoner som ikke skal føres som fravær: • Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål, som deltakelse i elevråd eller fylkeselevråd med underliggende utvalg, etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke føres som fravær. • Avtaler med rådgiver, helsesøster og pedagogisk-psykologisk tjeneste skal ikke føres som fravær. Eleven har plikt til å dokumentere avtalen. • Utsatt eksamen, ny eksamen og ny eksamen for forbedring av karakterer skal ikke regnes som fravær. Eleven kan i tillegg ta ut en forberedelsesdag i

Holder avtaler og tidsfrister 32

eksamensperioden etter avtale med faglærer / kontaktlærer. Dersom eleven uteblir fra eksamen, føres dette som fravær.

KARAKTERER Karakterer gis i henhold til Opplæringslova og forskrifter gitt til denne.

Vurdering Grunnlaget for vurdering i videregående opplæring er de samla målene for opplæringa slik du finner dem i den generelle delen av læreplanen og i læreplanene for de enkelte fag og kurs. Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med disse målene du skal arbeide mot slik at du blir i stand til å vurdere ditt eget arbeid. Det blir brukt to former for vurdering: • underveisvurdering og • sluttvurdering Det skal legges vekt på løpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og rettledning slik at du kan nå målene i læreplanene på best mulig måte. Vurderinga avsluttes med en standpunktkarakter i faget og eventuelt eksamenskarakter. Karakterene skal gi uttrykk for i hvilken grad målene i de fagspesifikke læreplanene er nådd. Skolen har plikt til å informere om hva som er grunnlaget for karakterene. Skoleåret er inndelt i to halvår. Etter 1. halvår skal det gis en halvårsvurdering i fag, orden og atferd samt melding om fravær. Etter 2. halvår settes standpunktkarakter. Dersom faget videreføres fra et nivå til et annet, gis det kun en ny halvårsvurdering ved skoleårets slutt. Standpunktkarakter skal gi informasjon om den kompetanse du har oppnådd i faget.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


Standpunktkarakteren kommer på vitnemålet/ kompetansebeviset. Stort fravær eller fravær på prøver kan føre til at du ikke får standpunktkarakter. Dette finner du mer om i skolens reglement.

Karakterer i fag: 6: Eleven har framifrå kompetanse i faget. 5: Eleven har mykje god kompetanse i faget. 4: Eleven har god kompetanse i faget. 3: Eleven har nokså god kompetanse i faget. 2: Eleven har låg kompetanse i faget. 1: Eleven har svært låg kompetanse i faget.

Karakterer i orden og i atferd. God: Vanlig god orden og atferd. Nokså god: Gis ved klare avvik fra vanlig god orden og atferd. Lite god: Gis i ekstraordinære tilfeller av svært svak orden og atferd. Her legges det til grunn om dine arbeidsvaner er preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet, og at du opptrer hensynsfullt, realt og høflig mot andre.

Tilrettelagte arbeidsforhold. Alle elever skal gis muligheter til å kunne dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter. Hvis du er dyslektiker, har sterkt nedsatt syn, bruker medisiner som virker sløvende osv, vil skolen legge forholdene til rette slik at du ikke blir skadelidende. Ta kontakt med studiekoordinator/rådgiver som kan fortelle deg hva slags hjelp du kan få.

Søknad om tilrettelegging på prøver/ eksamen sendes studiekoordinator innen 27.09.13. Skjema for søknad om tilrettelegging får du av din kontaktlærer.

Klagerett på karaktersetting Du kan klage på standpunkt- og eksamenskarakterer. Klagefristen er 10 dager og løper fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Klagen fremsettes skriftlig og leveres på kontoret. Klagebehandling kan føre til at karakteren opprettholdes, settes opp eller settes ned. Vi oppfordrer deg derfor til å søke råd hos faglærer før klage sendes. Karakteren som gis etter en klage er endelig og kan ikke påklages senere. Ønsker du å klage på en skriftlig eksamen, har du rett til å se din eksamensbesvarelse. Klager du på en standpunktkarakter eller karakter ved muntlig eksamen, kan karakteren bare tas opp til ny vurdering dersom det er begått formelle feil. Det er ikke nok at en synes prestasjonene er for strengt vurdert. Dersom du for medhold i en klage på formelle feil ved muntlig eksamen, blir karakteren annullert og du må gå opp til ny eksamen. Se også egen informasjon som gis i forbindelse med eksamen.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

33


elevtjenesten

-er det apparatet vi bygger rundt deg som elev, slik at du får den hjelp du behøver for å trives og nå de opplæringsmålene du har satt deg. Elevtjenesten består av: • Rådgivertjeneste • Ressursteam • PP- tjenesten (PPT) • Helsesøster (Helsetjeneste) • Koordinator for spesialundervisning • Koordinator for tospråklig fagopplæring

Rådgiverne

Rådgiverne skal gi tilbud både om valg av utdanning og yrke (UoY- rådgivning) og mer personlige eller sosiale utfordringer (sosialpedagogisk rådgivning). Kontakt med rådgiver kan være aktuelt hvis du synes noe er vanskelig på skolen. Dersom du ønsker hjelp eller kontakt

med helsevesen, sosialvesen eller PPtjenesten, vil rådgiver formidle kontakt. Du kan også henvende deg til rådgiver hvis du trenger noen å snakke med om personlige forhold. Du kan ta kontakt med rådgiver om du trenger ekstra støtte/hjelp til skolearbeid eller tilrettelegging i opplæringen. Rådgiver hjelper også til med studie- og yrkesorientering. Rådgivere har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg. Ta kontakt med rådgiver dersom det er noe du trenger hjelp til. Rådgiverne har kontortid til ulike tider, og du bør avtale tid til samtale. Kontortid finner du på skolens hjemmeside og som oppslag på kontordørene til rådgiverne.

Rådgiverne

Bjørg Kjendseth Vg1 ST, spes.ped. koordinator

Jan Arild Røed TP, EL og INF (innføringsklassen)

Margret Yrr Vigfusdottir Leder, AHT og koordinator for tospråklig fagopplæring.

Trine Golf SS, Vg1 og Vg2 ID.

Hilde Øverjordet HO, DH og MK

Erik Skaane Vg2 og Vg3 ST, Vg3 ID, PB og karriere

Kontaktinformasjon finner du på skolens hjemmeside 34

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


PP-tjenesten (PPT)

PP- tjenesten kan hjelpe deg med spørsmål som har betydning for din opplæring. PP- rådgiveren har taushetsplikt. Det betyr at det du sier ikke vil komme videre med mindre du har gitt tillatelse til det. PP- tjenesten er gratis. Du får ikke fravær når du oppsøker PP-tjenesten. Skolens kontaktpersoner for PPtjenesten har fast besøkstid. Oppslag finner du på kontordøra deres.

Helsesøster

Helsesøster Elisabeth Bergqvist Andersen har kontor i Skippergata (1. etasje, rom C115B) og i Bekkegata (3. etasje, rom R315). Besøkstider er slått opp på kontordørene. Elisabeth Bergqvist Andersen kan treffes på telefon 33 07 90 42 i Skippergata og 33 07 90 06 i Bekkegata.

Helsesøster arbeider med: • forebyggende helseopplysning innen muskel- og skjelettplager, kosthold, ernæring, syn, hørsel. • samliv, sex og forebygging av uønsket graviditet, prevensjonsveiledning og forebygging av kjønnssykdommer. • rus- og røykavvenning. Du kan også ta opp temaer om psykiske plager som stress, mistrivsel, depresjon med helsesøster. Ved behov henviser helsesøster til samtaler og oppfølging ved Familiehuset. Skolehelsetjenesten er gratis og helsesøster har taushetsplikt. Ved sykdom bør du ta direkte kontakt med fastlegen din for behandling.

Helsestasjon for ungdom Nordre Enggt. 8, (underetasjen på Rådhuset) åpningstider: Tirsdager 14.30 - 16.30. Telefon 33 08 57 00

Utekontakten i Horten NAV – bygget med egen inngang fra Vognmannsgate 1, 3.etasje Telefon 33 51 24 34/ 97 55 04 39/ 97 55 02 57

Skaper en hyggelig tone

Oppfølgingstjenesten (OT) i Horten Rådgiverne samarbeider med OT Horten om frafallsforebyggende tiltak. OT rådgivere har samtaler med ungdom som vurderer å avbryte videregående opplæring om konsekvenser ved avbrudd.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

35


ORDENSREGLEMENT

FOR DE FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLENE I VESTFOLD Forskrift fastsatt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 § 3-7. Vedtatt av Fylkestinget 10. mai 2011. § 1 Formål Reglementet skal bidra til god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet er dermed et viktig pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere skolens og Vestfold fylkeskommunes helhetlige mål slik de er nedfelt i opplæringsloven, læreplanene og lokale bestemmelser. Reglementet er retningsgivende for vurdering av karakterene i orden og oppførsel og for eventuelle refsingstiltak. Det er ikke anledning til å bruke annet vurderingsgrunnlag ved fastsetting av karakter i orden og oppførsel enn innholdet i ordensreglementet. Reglementet gir bestemmelser om:

36

Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige bestemmelser. § 3 Elevenes rettigheter Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med gjeldende lov og forskrift for opplæring samt fylkeskommunale vedtak. Skolen har en alminnelig opplysnings- og veiledningsplikt overfor elevene slik at de får ivaretatt sine interesser på best mulig måte, jf. forvaltningsloven § 11. Elevene har herunder blant annet rett til: a) tilpasset opplæring ut fra evner og forutsetninger b) å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen

• elevenes rettigheter og plikter • orden og oppførsel • tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene • fremgangsmåten ved behandling av slike saker

c) å kjenne grunnlaget for vurderingen i fag og få løpende veiledning i forhold til faglig utvikling

§ 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og, så langt det passer, også for voksenopplæringens elever, lærlinger, lærekandidater, hospitanter og andre når opplæringen foregår i skolens regi.

e) å kjenne grunnlaget for vurderingen i orden og i oppførsel og konsekvensen av å bryte reglementet

d) å få opplæring i og delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


f) å bli varslet skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter, eller dersom det er fare for at eleven får nedsatt karakter i orden eller oppførsel i halvårsvurdering eller i standpunktkarakter g) minst én samtale hvert halvår med kontaktlærer eller faglærer om sin utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene h) jevnlig dialog med kontaktlærer om annen utvikling i) karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning j) å uttale seg og bli hørt i saker som er av betydning for elevens læringssituasjon, som for eksempel ved brudd på rettigheter nevnt ovenfor k) å delta i planleggingen og vurderingen av skolens aktivitet gjennom tillitsvalgtordningen og elevråd

§ 4 Elevenes plikter Elevene har plikt til å rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og regler. a) Orden Vurderingen i orden er knyttet til om eleven stiller forberedt til opplæringen, og hvordan elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. a. Eleven har frammøteplikt til opplæringen b. Eleven skal være forberedt til opplæringen c. Eleven skal være punktlig og ha med seg nødvendig utstyr d. Eleven skal gjøre lekser og annet pålagt arbeid til avtalt tid e. Eleven skal dokumentere fraværet sitt til de frister som er satt f. Eleven har plikt til å delta aktivt i opplæringen i den form den gis g. Eleven har plikt til å følge fylkeskommunens IKT-reglement h. Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen i. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og i fellesområder

l) å velge tillitselever som skal representere elevgruppen m) å danne elevråd n) å være representert i skolemiljøutvalg Politisk aktivitet ved skolene er tillatt. Kommersiell virksomhet er bare tillatt på skolens område etter avtale med rektor.

b) Oppførsel Vurderingen av elevens oppførsel skal handle om hvordan eleven oppfører seg mot andre i skolesamfunnet, eksempelvis medelever, lærere og andre ansatte. Her vil det blant annet kunne trekkes inn om eleven tar hensyn til og har respekt for andre. Det understrekes videre at vurderingen i oppførsel ikke bare er knyttet til det som skjer i opplæringen, men også det som skjer utenfor. Det betyr blant annet

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

37


at det som skjer i skoletiden, på vei til og fra skolen, arrangement i skolens regi, herunder skoleturer, vil kunne trekkes inn i vurderingen. Det som skjer i elevens fritid vil som hovedregel ikke kunne trekkes inn i vurdering i oppførsel. a. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig overfor hverandre i skolesamfunnet. Uakseptabel språkbruk, mobbing, fysisk og psykisk vold eller annen truende eller krenkende oppførsel aksepteres ikke, og alle plikter å hindre at dette skjer b. Eleven har plikt til å følge fylkeskommunens IKT-reglement c. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt i timene uten etter avtale med lærer d. Eleven har plikt til å behandle bygninger, anlegg og utstyr, herunder elektronisk utstyr, på en forsvarlig måte, og følge regler for spesialrom e. Røyking og bruk av snus er ikke tillatt på skolenes område med mindre skolen har avsatt egne skjermede områder til dette f. Bruk, handel, tilvirkning eller oppbevaring av rusmidler er ikke tillatt på skolens område eller i forbindelse med arrangementer i skolens regi. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler g. Pornografi og rasisme er ikke tillatt h. Det er forbudt å ta med seg våpen eller andre farlige gjenstander på skolens område 38

i. Elever som begår straffbare handlinger på skolen eller under aktiviteter som skolen arrangerer kan bli politianmeldt § 5 Fravær Det regnes som fravær når eleven ikke er til stede i opplæringen som avtalt. Ved fravær har eleven selv ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til læringsprosessen. a) Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål, som deltakelse i elevråd eller fylkeselevråd med underliggende utvalg, etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. Dokumentert avtale med rådgiver, helsesøster eller pedagogiskpsykologisk tjeneste regnes ikke som fravær. b) Ved fravær skal eleven gi skolen beskjed snarest mulig. Dersom eleven blir syk eller av annen grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun melde fra til skolen umiddelbart. Ved sykefravær over åtte dager skal eleven fremlegge legeattest eller annen sakkyndig uttalelse. c) For inntil sammenlagt 10 skoledager i skoleåret kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a. helse- og velferdsgrunner b. arbeid som tillitsvalgt c. politisk arbeid d. hjelpearbeid e. lovpålagt oppmøte f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


g.inntil to dager for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Fraværet må være knyttet opp mot en religiøs høytid Kravet med tilhørende dokumentasjon må fremmes innen 2 uker etter fraværet. Det skal brukes et eget skjema felles for alle skoler i Vestfold fylkeskommune. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemål/ kompetansebevis, må eleven legge fram legeerklæring som dokumentasjon. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. d) Alt fravær ut over det som er nevnt i punkt c) skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven har selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet. e) Hvis fravær har ført til manglende grunnlag for å gi vurdering i fag, skal skolen legge til rette for at eleven får mulighet til å dokumentere sin kompetanse. Benytter ikke eleven denne muligheten, står eleven i fare for ikke å få standpunktkarakter i faget.

§ 6 Fusk Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon under en prøve- og eksamenssituasjon regnes som fusk og dermed brudd på reglementet. Det samme gjelder avskrift eller kopiering av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Besvarelsen blir ikke vurdert. Konsekvensen av dette kan bli manglende vurderingsgrunnlag for halvårsvurdering og standpunktkarakter i faget. Hendelsen vil bli vurdert ved fastsettelse av karakter i oppførsel. Se også Reglement for elever som skal opp til eksamen, vedtatt 20.04.2010. § 7 Brudd på reglementet Dersom eleven bryter bestemmelsene gitt i dette reglementet, iverksetter skolen de tiltak som anses relevante. Hensikten med tiltakene er å: • ivareta allmennpreventive hensyn • hindre skade på personer, undervisningsrom og utstyr • hindre at undervisningen blir påvirket negativt • hjelpe eleven til å følge skolens reglement

Gjor lekser

f) Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

39


Aktuelle refsingstiltak er: • begrenset adgang til spesielle aktiviteter • krav om erstatning • bortvisning fra timen etter lærerens avgjørelse • bortvisning fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse • bortvisning fra skolen 1-5 dager etter vedtak fattet av rektor • bortvisning for resten av skoleåret, jf. opplæringsloven § 3-8, etter vedtak i fylkeskommunen. I denne sammenheng kan fylkeskommunen også vedta at eleven mister retten til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten. Brudd på reglementet vil bli tatt i betraktning ved fastsettelse av halvårs- og standpunktkarakterer i orden og i oppførsel. Ordens- og oppførselsanmerkninger blir brukt som dokumentasjon ved forslag om å sette ned karakteren i orden og oppførsel. § 8 Saksbehandling Ved refsingstiltak skal eleven ha mulighet til å uttale seg. Ethvert iverksatt refsingstiltak skal dokumenteres. Ved bortvisning for en dag eller mer skal rektor rådføre seg med elevens lærere. Eventuelle hjelpetiltak i samråd med for eksempel rådgivningstjenesten skal være vurdert.

og bortvisning for resten av skoleåret regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har dermed blant annet rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på vedtak. I tilfeller hvor skolen vurderer å iverksette alvorlige refsingstiltak overfor elever under 18 år skal elevens foresatte, dersom det er mulig, varsles og ha rett til å uttale seg før tiltaket settes i verk. Påtale av skolens ansatte og bortvisning fra timen regnes som et mindre inngripende tiltak hvor foreldre normalt ikke varsles. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Vestfold. For øvrige vedtak er Fylkeskommunen klageinstans. § 9 Åpning for særbestemmelser Skoleutvalget kan for spesielle forhold som ikke dekkes av reglementet eller andre retningslinjer vedta egne regler spesielt for skolen. § 10 Dispensasjon fra reglementet Hovedutvalget for utdanning gis fullmakt til å dispensere fra bestemmelsene i reglementet.

Bortvisning for en eller flere dager, 40

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


Grunnlagsdokument som skolen plikter å ha tilgjengelig for elevene:

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) • Forskrift til opplæringslova • Prosedyre for håndtering av klager fra elev på ansatt ved de videregående skolene i Vestfold • Egne regler og retningslinjer som skolen har utarbeidet som tillegg til reglement. • Læreplanverket for Kunnskapsløftet • IKT reglement for ansatte og elever ved de videregående skolene i Vestfold • Reglement for elever som skal opp til eksamen • Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold med tilhørende kravskjema

Moter presis

Ser muligheter Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

41


IKT-REGLEMENT

FOR ANSATTE OG ELEVER VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I VESTFOLD Vedtatt av Fylkestinget 12. mars 2008. § 1 Formål Reglementet inneholder dataetiske retningslinjer, som skal fremme god samhandling, god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte ved de videregående skolene i Vestfold fylkeskommune. Reglementet gir blant annet bestemmelser om IKT-ressurser: • rettigheter og plikter • nettetikk • brudd på bestemmelsene, og fremgangsmåten ved behandling av slike saker. § 2 Virkeområde Reglementet gjelder skolens elever og ansatte. Reglementet omfatter også utleie av skolens lokaler og all annen opplæring som foregår i skolens lokaler. Elever som skal arbeide med skolefag har fortrinnsrett til skolens utstyr. Reglementet gjelder for bruk av skolenes IKT-ressurser, herunder PCer, skrivere, kopi-, lyd- og fotoutstyr, mobiltelefoner, domeneområde, serverplass, programvare og læringsplattform. Reglementet får også anvendelse ved bruk av private PC-er når de brukes i tilknytning til skolenes IKT-ressurser.

42

Skolens utstyr skal bare være tilgjengelig for elever og ansatte ved skolen. Videre skal skolens utstyr brukes til opplæringsformål. § 3 Rettigheter og plikter • Alle elever og ansatte får tilgang til IKT-ressurser. Brukeren er personlig ansvarlig for sitt bruk. Bruker plikter å beskytte brukeridentiteten slik at ikke andre får tilgang til brukernavn og passord. Det er ikke tillatt å bruke andres brukeridentitet. • Brukeren kan bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelt oppstått skade voldt ved uaktsomhet i den tiden de disponerer IKTressurser. • Kun IKT-ansvarlig har anledning til å installere programvare på skolens maskiner. • IT-ansvarlig skal ha administrasjonsrett til maskinene for å kunne installere/avinstallere programvare. • Bruk av nettverket overvåkes. Loggingen skjer for å ivareta sikkerheten på systemet. Brukes IKT-ressurser i strid med dette reglementet, vil tiltak for å hindre misbruk bli iverksatt, eventuelt vil bruker bli utestengt fra nettverket. Bruker vil kunne få tilgang igjen etter godkjenning av IT-ansvarlig. • Bilder av en eller flere personer kan bare legges ut dersom det er innhentet skriftlig samtykke fra den/ de det gjelder eller i de tilfeller som er

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


nevnt i åndsverkloven § 45c. • Bruker er personlig ansvarlig for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse. • Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt, jf. ordensreglementet for de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold § 7. § 4 Nettetikk 1. Vær ærlig og høflig. 2. Vis respekt for andre. 3. Vis respekt for andre brukere, spesielt når det gjelder livssyn, nasjonalitet og rase. 4. Vis respekt for lovverk i eget land og land du kontakter. Ikke forsøk å bryte deg inn på noe datasystem, skolens web-områder eller servere. Du kan bli holdt ansvarlig for konsekvensskader, noe som også gjelder ved spredning av datavirus. 5. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller dataprogrammer. 6. Det er ikke tillatt å bruke datamaskiner på skolen til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk, voldelig eller blasfemisk materiale i strid med norsk lov. Det er ikke tillatt å sette frem fornærmende uttalelser eller

ærekrenkelser. Meld fra dersom du kommer over klart ulovlige ting, enten det dreier seg om ulovlig materiale eller brudd på regelverk (for ansatte: jf. vfk’s rutine for varsling). § 5 Brudd på bestemmelsene Uakseptabel atferd på skolens nettverk, web-områder og liknende, vil bli vurdert på samme måte som uakseptabel atferd ellers på skolen. ”Innbrudd” på skolens nettverk, web-områder og servere blir vurdert på samme måte som innbrudd i skolens fysiske bygninger. Dersom bestemmelsene gitt i dette reglementet brytes, iverksetter Vestfold fylkeskommune tiltak i henhold til skolens ordensreglement. Bruker kan utestenges fra skolens utstyr og tilgang til eget brukerområde. Ved alvorlige tilfeller kan erstatning og politianmeldelse bli aktuelt. §6 Ansvarsfraskrivelse Vestfold fylkeskommune er ikke ansvarlig for tap av data, tjenestebortfall eller andre tap som skyldes svikt i interne eller eksterne IKT-tjenester. Fylkeskommunen/skolen har ikke under noen omstendigheter ansvar for privat IKT-utstyr. § 7 Særskilte regler For spesielle forhold som ikke er dekket av dette IKT-reglementet, har den enkelte skole/virksomhet anledning til å vedta tilleggsregler.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

43


IKT tilleggsregler Ved HVS har vi følgende særskilte regler: 1. Elever som gjennomfører utenlandsstudier i løpet av videregående skole, er ikke elever ved skolen, og må derfor levere inn sin utlåns PC til skolen under utenlandsoppholdet. 2. Elever som bytter til ny skole eller til et utdanningsprogram som ikke omfattes av utlånsordningen for PC, skal levere inn sin utlåns PC til ITavdelingen. 3. Utlån av PC til spesielle undervisningsformål for elever som ikke omfattes av utlånsordningen for PC kan godkjennes av avdelingsleder / studierektor. Ved behov låner skolen ut en brukt maskin, leiekostnader kr. 850,- pr. år. 4. Elever som skader seg og får behov for egen PC, må ta dette opp med sin avdelingsleder som har ansvar for godkjenning og melder saken til servicedesk. I tilfeller der det ikke foreligger legeerklæring kobles rådgiver / studiekoordinator inn og vurderer behov for tilpasset prøveform. 5. Gjester og elever som ikke deltar i ordningen med utlåns PC, kan få tilgang til internett via et eget ”Gjeste VLAN nett”. Slike brukere får kun tilgang til internett, og kan således ikke bruke skolens ressurser (lagring, utskrift med mer).

44

6. Elever som er tatt inn til utdanningsprogrammer og programområder som enda ikke er omfattet av ordningen med utlåns PC, kan gis dispensasjon til å bruke egen eiet PC. Elevene får en gjestetilgang til skolens nettverk. Dette bekreftes gjennom en egen avtale som administreres av IT avdelingen. Det stilles krav til installering av eget antivirusprogram. 7. Det er kun elever med sammenhengende 3 år med utlåns PC som kan beholde sin maskin etter endt skolegang. VG2 elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer omfattet av utlånsordningen, kan få med seg sin elevPC ut i læretiden dersom det betales på forskudd kr 850,- for det tredje året før de slutter som elev i VG2. 8. Det er forbudt å spille online. Forbudet gjelder Læringssenter/ bibliotek og for undervisningstiden i klasserom. 9. Det er ulovlig å bruke programvare for å kartlegge skolens IT-systemer. 10. Bruk av programvare for kartlegging av operativsystemer og programmer innenfor skolens nettverk, er ulovlig. Særskilte regler er gitt med forbehold om endringer gitt av Utdanningsdirektøren i Vestfold.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014


KUNNSKAPSLØFTET Målet med Kunnskapsløftet Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft. Målene det skal arbeides mot, skal bli tydeligere. Elevenes og lærlingenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes. Samtidig ligger skolens sentrale rolle som formidler av verdier, allmenndannelse og kultur fast. Skolen møter et stadig større mangfold av elever og foresatte. Alle elever og lærlinger har krav på tilpasset og differensiert opplæring ut fra deres egne forutsetninger og behov.

Et godt grunnlag for å lære Utvikling av dine grunnleggende ferdigheter vil være viktig for at du skal lære mer, og Kunnskapsløftet vektlegger at det skal trenes på grunnleggende ferdigheter i alle fag: – å kunne uttrykke seg muntlig – å kunne lese – å kunne regne – å kunne uttrykke seg skriftlig – å kunne bruke digitale verktøy

Læringsplakaten – skolens ansvar Læringsplakaten er nasjonale føringer som skolen forplikter seg til å jobbe med for å gi elevene en god opplæring: 1. Gi alle elever og lærlinger/ lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. 2. Stimulere elevenes og lærlingenes/ lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. 3. Stimulere elevene og lærlingene/ lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. 4. Stimulere elevene og lærlingene/ lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. 5. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. 8. Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. 10. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. 11. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

45


Organisasjonskart Mette Gro Buan avd.leder ST Vg1, norsk og samfunnsfag

Lise Olsen avd.leder ST realfag, Teknologi- og forskerlinja

rektor

Gisle Birkeland

Morten Vestland

avd.leder renhold

Heidi Merete Andersen

stabsleder PD

Ellen Linneflaatten

avd.leder teknisk

Bjørn Halvard Berget

avd.leder skolekontor

stabsleder PS/ Konsulenter Personal og økonomi

Kirsti Ingunn Hagen Røed

service

Pedagogisk

stedfortredende rektor Bibliotek

Jon Gunnar Eide Brekka

Lydia Lorentzen

avd.leder Elevtjenesten

Margret Yrr Vigfusdottir

studierektor SG

Erik Hansson

avd.leder

HO

avd.leder

Liv Marit Hansen

Svein Ivar Berg Sandåker

DH og MK

studierektor BG

Jan Martin Veberg

avd. leder

EL/TP

avd.leder

og AHT

avd.leder SS

ST Vg2, Vg3, påbygg, engelsk og språkfag

Torhild Svalestuen Johannessen

Bjørg Egeland-Eriksen Figved avd.leder ID/KØ

Kontaktlærere og faglærere

Elever

Hilde Beate Tørnby

avd.leder Opplæring i kriminalomsorgen

Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014

46


Skoleinfo Horten videreg책ende skole 2013/2014

47


ADRESSEr, TELEFON, fax og kart Postadresse:

Nettadresse:

Postboks 365, 3193 Horten

http://hvs.vfk.no

Besøksadresser:

Sentralbord :

HVS Skippergata 6, 3187 Horten HVS Bekkegata 2, 3181 Horten

33 07 90 00

E-postadresse: horten.vgs@vfk.no

Telefaks: Skippergata (hovedfaks) 33 07 90 60 Bekkegata 33 07 90 80

Skoleinfoheftehvs 2013 2014b