Page 1


Índex 2

Sumari

3

Comunitat educativa

4

Alcaldia

5

Resum històric

7

Direcció actual i altres direccions

8

Altres direccions i ampa actual

9

Altres serveis de l’escola

11

Antics alumnes

12

Alumnes

23

Festes

27

Projectes d’escola

28

Projectes cicles

29

L’Hort d’en Parrac

30

Pares a l’escola

31

Activitats celebració 25è aniversari

32

Visita d’ex-alumnes a l’escola

33

Mestres. Vents passats

Des de la redacció d’aquesta publicació, que no deixa de ser de tots, volem agrair de tot cor les col·laboracions i les aportacions econòmiques de les famílies de l’Escola, particulars i institucions, que han ajudat a finançar-la; a l’AMPA actual i a les anteriors, per la seva dedicació i esforç lluny d’interessos partidistes; als mestres que ja no hi són i als actuals, per haver estat receptius a les nostres demandes; als nostres alumnes, sempre il·lusionats, als ex-alumnes i a les personalitats amb responsabilitats institucionals per la seva participació en els actes commemoratius. Entre tots hem fet possible aquest recull de textos, imatges, celebracions i actes. Sabem positivament que aquestes trenta-sis pàgines només són una petita mostra que no pot reflectir fidelment el conjunt d’hores, minuts i segons que hi han bategat al llarg d’aquests vint-i-cinc anys. Des de la comissió de la revista hem intentat pinzellar el camí i el recorregut del vent que bufa i mou l’esperit del nostre estel: QUATRE VENTS!!! Si ho hem aconseguit, ni que fos per un instant, ja ens en sentim satisfets. Moltes gràcies a tots!

El Trebol

Bar Cafetería Av. Los Pavos, 50 Tel. 972 35 40 31 17300 BLANES

Veïnat Sant Pere, 39 Apartat de Correus 64 08490 TORDERA (Barcelona) Tel. 93 764 05 96 Fax 93 764 25 67


COMUNITAT EDUCATIVA

Ja ens hem fet grans! Celebrem enguany vint-i-cinc anys de la nostra Escola. Felicitats!!! Dia a dia, any rere any, l’Escola intenta formar ciutadans i ciutadanes responsables, generosos, amb ganes d’aprendre i superar reptes personals i acadèmics, respectuosos amb l’entorn i oberts a diferents cultures i formes de pensar; en definitiva, preparats per conviure en una societat plural i diversa. Sembla que era ahir que l’Escola Quatre Vents va obrir les seves portes per acollir alumnes, pares i mestres que varen lluitar per aconseguir una escola de barri. Quantes generacions han passat ja per les nostres aules i els nostres patis, i tots junts han anat escrivint la nostra història. És emocionant veure com aquells alumnes ara ja són pares i mares dels alumnes actuals i guarden un bon record de la seva estada a l’Escola. Això és un bon símptoma. És bo recordar i sentir que formes part d’un col·lectiu. La nostra Escola és com un gran vaixell amb els seus ulls de bou, que un dia va començar el seu viatge; a vegades en aigües tranquil·les, d’altres en maregassa i temporals diversos, però finalment sempre torna la calma. La tripulació i els navegants canvien, però el vaixell és el mateix, sempre posant rumb a l’educació, la convivència i la solidaritat. La Comunitat educativa


EL 25è ANIVERSARI DE L’ESCOLA QUATRE VENTS Va ser un goig poder assistir el dia 2 de desembre de 2010 a la inauguració dels Actes de Celebració del XXV Aniversari de l’Escola Quatre Vents. Aquell dia us deia que anar a l’escola i tenir una escola pública, allò que s’ha anomenat instrucció pública en termes històrics, no ha estat gens fàcil. Tot just enguany fa 85 anys que els nois de Blanes varen poder anar a l’escola pública, i ho feien a l’escola de la Vila. Haurien de transcórrer més de 40 anys perquè a Blanes s’obrís una segona escola, la de Mossèn Joan Batlle al veïnat de Ca la Guidó. Per a Catalunya i per a Blanes va ser molt important la recuperació de les llibertats democràtiques, amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia i la restauració de la institució de la Generalitat de Catalunya; l’any 1981 aquesta assumia les competències en l’àmbit de l’Educació i dedicava molts diners i esforços a la creació de les noves escoles. En aquell context es va fer el pla Quadriennal 1984-88, i amb l’esforç col·lectiu de la comunitat educativa, els mestres, pares, la Generalitat i l’Ajuntament es creava l’Escola Quatre Vents, i es dotava econòmicament perquè es pogués construir. L’Escola de Quatre Vents va iniciar-se amb el lloguer per part de l’Ajuntament de 3 locals al carrer Canigó núm. 6 i 8, actualment cedits a l’Associació de Veïns de Quatre Vents, que van ser habilitats com a aules de 1r, 2n i 3r de primària; això succeïa el curs escolar 1982-83. Durant el curs 83-84 s’habilitaven 2 nous locals al carrer Canigó, a l’espai on actualment hi ha Aigües de Blanes, i el curs 84-85 es llogaven 2 noves aules, una al carrer Canigó cantonada amb el carrer Guilleries, la famosa aula anomenada dels melons, i l’altra a la plaça Núria.

nar fe dues de les seves mestres, la Dolors Iglesias i la Maria Salvat. Avui ens trobem en un moment de crisi econòmica i de transformació social, de canvi d’una societat industrial a una societat del coneixement, amb la complexitat de les noves tecnologies. Per afrontar aquests canvis és molt important la formació de les noves generacions. En aquest procés, l’Escola de Quatre Vents està cridada a jugar un paper important en la formació de nous ciutadans que ajudaran a deixar una petjada sòlida i a donar personalitat a Blanes. En aquests moments de dificultats socials i econòmiques és just que retrem un homenatge a tot aquell conjunt de mestres i professors que al llarg d’aquests 25 anys han fet l’esforç d’educar els nostres infants i joves, tota una generació de mestres que en un Blanes socialment sacsejat ha sabut anar educant els nostres fills en condicions difícils. Vagi per endavant el nostre reconeixement i la nostra consideració que cal fer extensiva, en aquestes hores difícils per a la institució escolar, a tots i cadascun dels mestres i professors que actuen amb rigor, fent moltes vegades un paper substitutori de l’administració i executant projectes educatius d’alt nivell al servei dels ciutadans. La història de la creació de l’Escola Quatre Vents, del 1982 al 1985, és la història d’un treball de lluita conjunta i coordinada de mestres, pares i Ajuntament. El resultat d’aquell esforç fou la construcció i inauguració de l’escola el setembre de 1985. És just reconèixer l’esforç de les distintes generacions de mestres i de les AMPA per tal que l’Escola de Quatre Vents sigui un centre de prestigi i de qualitat al servei de la formació dels nostres infants. Feliç aniversari.

D’aquella primera experiència d’escola al carrer, de la creació i construcció de la nova escola i de la seva consolidació com a entitat de qualitat i prestigi llaurat al llarg d’aquests 25 anys, en poden do-

Josep Trias i Figueras l’alcalde de Blanes

PER MOLTS ANYS!!! Quan més conscients som de com

i l’Ajuntament de Blanes, del qual aleshores era alcaldessa.

passa el temps és quan se celebren

Avui, l’Escola Quatre Vents ja ha vist passar per les seves aules

dates destacades, com ara el 25è ani-

milers d’alumnes blanencs i blanenques i segurament acull

versari de la inauguració de l’Escola

ja la segona generació d’estudiants, els fills d’aquells infants

Quatre Vents. Em sento molt orgullosa

que es van formar a les instal·lacions acabades d’estrenar.

perquè, després d’una lluita reivindi-

Tinc molt present aquells anys i la situació, i és un plaer poder

cativa aferrissada i de dures negocia-

ser partícip de la celebració dels 25 anys de l’Escola. Amb

cions amb la Generalitat durant dos

emoció i alegria us faig arribar la meva sincera felicitació per

anys, vam aconseguir fer realitat una

aquest 25è aniversari! I per molts anys!

escola que el barri necessitava tant, tot fent pinya l’Associació de Veïns, els pares i les mares del futur centre

M. Dolors Oms i Bassols ex-alcaldessa de Blanes


resum històric

resum històric

Masia “Els Pavos” on actualment està ubicada la nostra escola.

INICIS DE L’APA A L’ESCOLA “QUATRE VENTS” El mes de març de 1982, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Blanes havien arribat a un acord per a la construcció d’una nova escola a la zona del Pla Parcial els Pavos. La construcció del nou centre donaria compliment al Programa d’Actuació del nou Pla General d’Ordenació Urbana de Blanes, aprovat l’any 1981.

Celebració familiar dels antics propietaris del mas. Fotos cedides per l’AMBL

Això, que en un principi podia semblar un inconvenient, va ésser una de les millors experiències de que vàrem poder gaudir

en aquest àmbit tots els integrants de l’Escola en aquells moments: mestres, alumnes i pares.

En aquells moments, els alumnes del sector de Quatre Vents, de la nova urbanització dels Pavos i dels carrers adjacents, s’havien de desplaçar majoritàriament a les escoles de la Plantera i de la Vila. El nou creixement urbanístic i humà aconsellava la creació d’aquesta nova escola, a fi que recollís els alumnes del nou barri que s’anava consolidant. En el decurs del procés de matriculació del curs escolar 1982/83 se’ns va convocar als pares dels alumnes que vivíem a la zona a una reunió a un local del C. Canigó. Aquesta convocatòria la varen realitzar conjuntament el Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament, el Sr. Paco Vargas, i els directors de les Escoles Joaquim Ruyra i Napoleó Soliva, el Sr. Josep Majó i la Sra. Pepa Celaya, respectivament. Allà ens varen informar que en el trànsit fins a la construcció de la nova escola, l’Ajuntament havia llogat 3 locals al C. Canigó per habilitar-los com a aules de 1è, 2n, i 3r d’ EGB. Entretant, aquestes aules dependrien de l’Escola de la Vila. (Joaquim Ruyra).

Les classes van començar amb 3 mestres, la Dolors Iglesias, en Salvador Pont i l’Esteve Pallerols, tots ells joves, il·lusionats, emprenedors i molt motivats per l’ensenyança i per aquest nou repte. Més endavant, en augmentar el nombre d’aules provisionals, s’hi van anar incorporant la Maria Salvat, l’Eduard Saguer, en Joan Adroher i la Pilar Bolós, i la Carme Cornet i la Pilar Blanco al parvulari, també amb les qualitats abans ressenyades pels pioners. No vàrem trigar a reunir-nos en assemblea i formar una Junta provisional per a l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola, de la que va ser PRESIDENT en Paco Lamela i SECRETÀRIA la Montserrat Orench. Més endavant, l’Associació es va constituir oficialment, l’APA aleshores, inscrita amb el núm. 1.278, i la Junta va quedar integrada pels següent membres: PRESIDENT, Francisco Lamela; SECRETÀRIA, Montserrat Orench; TRESORERA, Antonia Juan; SOTS-PRESIDENT, José Velarde; SOTS-SECRETÀRIA, Enriqueta Esteban; SOTS-TRESORER, Francisco Freitas; i VOCALS, Salvador Alcázar, Alfonsa Buitrago, Corín Domken, Josep Marqués, Teresa Marina Mozo, Antonio Pastor, Mª Elena Rodríguez, Maria Ropero, Felipe Torrecillas i Francisco Vargas. 5


resum resum històric històric Tot era original a la nostra escola. El pati per fer la gimnàstica el conformaven els carrers i les illes que estaven urbanitzats al sector, però pendents d’edificar. La impartia en Salvador i no cal dir que els nostres nois tenien llocs destacats en les competicions que s’havien arribat a fer.

Des de l’APA vàrem iniciar les activitats extraescolars i també la venda de llibres, en la qual hi participava un gran nombre de pares amb gran dedicació, que per no oblidar-me’n de cap no els esmentaré, però que van aportar un gran servei a la comunitat educativa i que són mereixedors del nostre agraïment. Més endavant, la Isa Fisas va entrar a formar part de la Junta

Quan era Tots Sants, els panallets els feien els nostres fills i els portàvem a coure al forn de la fleca Gutiérrez del barri, que col·laborava tan amablement . A les festes de Carnaval i a molts altres esdeveniments hi participava tot el barri. En aquella època, els pares estaven completament integrats en l’Escola . També vàrem haver de fer pinya i reivindicar la construcció del

nou centre davant de la Generalitat, atès que l’Ajuntament el teníem al nostre costat. Visites a Girona a veure la Delegada, la Sra. Irene Rigau, avui consellera d’Ensenyament de la Generalitat, visites a Barcelona davant del Cap de Gabinet del Conseller Guitart i de la Sra. Sara Blasi, Directora General d’Ensenyament Primari, anades als plens, escrits, manifestacions, conferències a l’Esbarjo, etc., i tot i una fallida de l’empresa Constructora entremig, l’Escola s’inaugurava finalment el 16 de setembre de 1985. Això sí, tots vàrem haver de participar el cap de setmana en el trasllat, mestres, alumnes, pares, i de l’Ajuntament, les brigades, el personal de neteja i els tècnics inclosos. Això avui difícilment es produiria d’aquesta manera.

Directiva de l’APA com a SECRETÀRIA, i la Montserrat Orench va passar a exercir el càrrec de TRESORERA. L’Any 1988 es va crear el Consell Escolar Municipal de Blanes i vaig tenir l’honor d’ésser elegida, mitjançant votació, la primera representant del sector de pares de l’Escola Quatre Vents. La construcció del nou edifici amb tanques perimetrals, amb el pas del temps va anar exercint simbòlicament de muralla, posant distancia a l’esmentada simbiosi entre director, mestres, alumnes i pares, i progressivament es va anar perdent la sensació de gran família que ens varen proporcionar les aules habilitades de l’inici.

És just reconèixer el paper que varen tenir en aquest període l’alcaldessa, Maria Dolors Oms, en l’impuls i la gestió política davant de l’administració de la Generalitat, i en Pep Pujol en els estudis de Planificació Educativa, en el procés de matrícula i en les gestions necessàries perquè l’Escola esdevingués un centre de 16 unitats més 4 de parvulari, en lloc de les 8 unitats que inicialment havia previst la Generalitat. A la nova Escola , inicialment de 8 unitats, tot feia goig; això sí, ens mancava el gimnàs, tal com va reivindicar la Dolors Iglèsias recentment a l’acte d’obertura de la celebració del 25è aniversari de l’Escola. Aleshores no se’n construïen, però de la simbiosi de mestres, pares i alumnes, ajudats ara ja del porter mantenidor de l’Escola, l’Antonio Gallardo, molt apreciat per tots, i del director de l’Escola durant molts anys, en Joan Adroher, va sorgir per exemple la instal·lació al pati d’un hivernacle on els nens podien seguir el procés de creixement de plantes i hortalisses.

6

Montserrat Orench Bernat De la Junta de l’APA inicial


direcció actual direcció actual i altres direccions altres direccions direcció actual Ascensió Campayo Maria Ferrer Jose Baena

Des de la direcció de l’Escola volem compartir amb tots vosaltres la satisfacció que comporta la celebració d’aquest 25è aniversari. L’escola arriba ni més ni menys que als 25 anys. Durant aquests anys s’han generat molts records, records d’alumnes, records de pares, records de mestres..., per tant, no es pot entendre l’Escola sense tots els seus membres, i és per això que cal celebrar el 25è aniversari recordant i fent partícips a totes les persones que han passat en un moment o un altre per les aules, els patis, els passadissos... Tots plegats seguim treballant amb les mateixes ganes i il·lusió per poder continuar amb el camí iniciat el 1985. El sistema educatiu es troba en un procés de canvi. Actualment

hem assumit un projecte d’autonomia de centre que implica més recursos per a l’escola i al mateix temps un replantejament de les pràctiques educatives, la metodologia, els espais, els materials,... Aquest replantejament és possible gràcies a la implicació i l’esforç de tot el claustre. Com a equip directiu, la nostra tasca és guiar aquest projecte i treballar conjuntament amb tots vosaltres. Esperem que els nostres alumnes recordin el dia de demà l’Escola Quatre Vents com un espai on van gaudir aprenent i tinguin bons records del seu pas per ella.

Después de unos años, las etapas de la vida profesional quedan encuadradas con una característica principal. Así, igual que en las culturas rurales de nuestros padres se hablaba del año de la nevada, o el de la sequía…, tendemos a recordar una época por algo sobresaliente.

Hubo también una remodelación del Centro cuando se generalizaron las aulas de P3. Toda la comunidad educativa colaboró con sus ideas y proyectos para que el Colegio pudiera acoger la ampliación de manera ventajosa. Son iniciativas que contribuyen, y mucho, al ambiente de trabajo necesario para una educación de calidad.

Al pensar en mi etapa de maestro durante seis años en el Colegio Quatre Vents, tres de ellos como director ( 1991-1994), el sentimiento que destaca es el de agrado. Los compañeros, los alumnos, padres, conserjes… incluso el espacio físico, todo ha quedado impreso en mi memoria como algo muy agradable.

No me baso en datos concretos y contrastables, pero tengo la impresión de que en aquella época la colaboración fluía de manera natural. Por supuesto que había diferencias entre nosotros, pero había muchas ganas de ayudar por parte de todos. Quizá también contribuía a ello que el barrio, en la zona de Los Pavos, era muy reciente, y las familias se habían mudado allí con toda la ilusión.

No quiero destacar a ninguna persona en concreto porque seguro que olvidaría a otras que también han dejado su huella. Pero sí quiero comentar que la Asociación de Padres tuvo, entre otras, la feliz iniciativa de construir e instalar en el patio de Párvulos las estructuras que han divertido a los niños durante tantos años.

Amb motiu del 25è aniversari de l’Escola m’han demanat que faci quatre ratlles per celebrar aquesta data. I quin millor moment que aquest per recordar els inicis del Centre en els quals jo hi vaig participar. Recordo amb calidesa com es va començar en uns garatges; d’allí varem passar a l’estrena del primer edifici i després a l’edificació del segon, per a quedar, més o menys, com és ara. Tot ho vàrem fer amb il·lusió, treballant conjuntament mes-

Gràcies a tots i FELIÇ ANIVERSARI!!!

altres direccions del centre Javier Rivera i Bruballa

Sé que hay un grupo de compañeras con las que conviví que siguen todavía allí y que no dejan que la Escuela Quatre Vents pierda, después de veinticinco años, su característica principal de lugar agradable para enseñar y para aprender. A ellas, y a todos, mi consideración y mi agradecimiento.

tres i AMPA i dedicant-li una bona part de la nostra vida. Recordo també els bons moments de les celebracions, i la germanor que hi havia entre tots nosaltres. Recordo, a la fi, sense nostàlgia però amb alegria, tot aquell temps que sempre ens quedarà en el cor als que hem marxat i a les que encara hi quedeu. Una salutació molt cordial per a tots i totes els que ara conformeu el claustre de Quatre Vents.

Montse Capellà

7


altres direccions del centre

altres direccions del centre

altres direccions del centre Joan Adroher i Roura Director durant els cursos 1985 al 88 i del 1994 al 2004

Carme Sola i Sola (la Carme de música)

Ara que em poso davant del paper, m’adono de com corre el temps. Sembla que era ahir i ja fa 20 anys que vaig arribar a Quatre Vents. Anys molt bonics, amb gran quantitat de records, molts alumnes que han crescut, madurat, i que tenen fills que ara ocupen el lloc que els pares un dia van deixar dins de les aules de la nostra escola, rebent el relleu en el complex camí de la vida. Em cenyiré als records de les etapes en què vaig formar part de l’equip directiu, entre el 1985 i el 1989, i després entre el 1994 i el 2004. Els primers anys, quan el barri creixia i l’escola eren unes aules al carrer Canigó, i mestres, pares i alumnes fèiem pinya per aconseguir una de nova.

sos que s’enyoren. La meva sort , durant aquells anys, va ser compartir equip amb la Dolors Iglesias i la Maria Salvat, totes dues també membres fundadores del centre. Més tard, amb l’Àngels Martorell, la Teresa Moreno i la Maria Mainar ens vam implicar en projectes, no sempre ben compresos, però sempre amb il·lusió, dedicació i gust per la feina ben feta. Gràcies per haver estat aquí. L’altre gran pilar perquè tot funcionés van ser els diferents membres de l’AMPA, sempre disposats a ajudar i invertir hores, l’esforç i el treball que fossin necessaris perquè tot anés cap endavant. Quants sopars de fi de curs al pati de l’escola…recordeu?

Arriba la reforma, donar cabuda als P-3 i dir adéu a l’E.G.B. i als nois i noies de 7è i 8è i a alguns companys. Anys inten-

Bé, des de la perspectiva actual, puc ben dir sense exagerar que van ser uns anys de gran il·lusió, amistat, col·laboració i respecte entre tots els que formàvem la Comunitat Educativa en aquell moment. Així doncs, només em queda dir-vos GRÀCIES a tots. Perquè entre tots vam fer que aquell fos llavors un temps generós i de profit, i ara un record entranyable i company amic del nostre viatge de cada dia.

Què puc dir, que vosaltres no sapigueu . Fa setze anys que a l’escola del meu barri vaig arribar, per dedicar-me a l’ensenyament musical. Entre ritmes, cançons i danses, vosaltres, els meus primers alumnes, i jo vàrem començar a gaudir de la música. Era la meva primera experiència com a mestra de música i la vostra com a alumnes, i tots junts ens vàrem iniciar en l’aprenentatge musical. També haig de dir que durant quatre cursos a la direcció hi vaig

estar. Sincerament, va ser una gran experiència a nivell professional i humà. Em vaig proposar millorar l’Escola. Ho vaig aconseguir?... No ho sé, almenys ho vaig intentar. Moltes anècdotes i records em vénen al cap, però no tinc temps ni espai suficient per poder-los explicar. També el desè aniversari de l’Escola vaig celebrar, i ara... enhorabona per a tots nosaltres, perquè al 25ê aniversari ja hem arribat. De tot cor.

La il·lusió amb la primera fase acabada i la feina de posar en marxa una escola nova, tot sent conscient que només amb uns bons fonaments es podria aixecar una bona escola.

ampa actual

ampa actual 25 anys

8

Des de l’AMPA volem adherir-nos a la celebració d’aquests 25 anys de l’Escola, una felicitació que en el fons hem de fer extensible a tots nosaltres. L’èxit d’una escola no només depèn del professorat, de l’alumnat o dels pares; l’èxit d’una escola és aconseguir que tot l’engranatge giri en la mateixa direcció sense fisures ni altres rumbs que no siguin aconseguir la millor educació per als nostres fills. I sense triomfalismes exagerats pensem que durant aquests anys la nostra Escola ha anat marcant estil i personalitat pròpia entre les escoles de Blanes.

No hi ha hagut receptes màgiques, sí intencions clares: aconseguir fer de les personetes petitones que entren a l’escola, joves fets amb cara i ulls amb suficients recursos per intentar fer-se pas en aquest món tan i tan competitiu. Aquesta ha estat la idea que ha anat motivant any rere any tots els membres de la comunitat educativa que formem l’Escola Quatre Vents. Des de l’AMPA estem orgullosos de comprovar que 25 anys després ‘la lluita per educar continua’. Perquè en 25 anys han canviat molts conceptes, moltes maneres de veure el món i la forma d’educar també, però el que no ha canviat són les il.lusions i les ganes d’oferir als nostres fills la millor preparació per tal de fer-ne persones preparades, amb esperit crític i personalitat pròpia. Per tant, des de l’ AMPA desitgem que aquesta celebració serveixi perquè tots els que conformem la comunitat educativa agafem l’estel que és l’Escola Quatre Vents i el fem volar el més alt possible. Estem segurs que, amb l’esforç de tothom, l’Escola seguirà mantenint el prestigi que sempre ha tingut. És temps de felicitacions!


altres serveis de l’escola

altres serveis de l’escola

activitats extraescolars

ball

anglès

estudi assistit

bàsquet

música menjador

cuineres monitores servei de neteja

9


Sergio Pérez Cruz Tel. 699 999 329 - 699 999 327 C. Montjuïc, 19 · Tel. + Fax 972 33 10 25 17300 BLANES (Girona)

Manoli Álvarez Comercial

Filadors, 10 17300 BLANES Tel. 972 352 044 Mòbil 625 209 214

C. Unió, 69 baixos 08330 PREMIÀ DE MAR (Bcn) Tel. / Fax 93 752 50 91 · Móvil 661 86 15 99 www.publi-star.com e·mail: manoli.publistar@gmail.com

MONTSE HERRERA ESTILISTA UNISEX

TER, 15 · BLANES T. 972 35 19 29

C. Miguel Hernández, 2, local · 08490 TORDERA (Bcn) Tel. 93 764 54 50 Tel. i Fax 93 764 41 44 www.finquestordera.com · info@finquestordera.com L’Esport a la teva mida!!! Piscina coberta i climatitzada de 25 m, Pistes d’Squash, Sauna, Hidromassatge, Bany de vapor, Gimnàs de 600 m Varietat de modalitats que s’adapten a les teves necessitats C. Rovira i Virgili, 8-10 BLANES Tel. 972 331 500

Especialitats en gestió de menjadors escolars i activitats de lleure www.scolarest.es

Assessors d’empreses des de 1994 C. Arnau Gatell, 2 (darrere els jutjats)· 17300 BLANES www.gestio2002.net · Tel. 972 330 852


antics alumnes antics alumnes antics alumnes Recordo un descampat davant de

ens hi endinsàvem fins que l’aigua ens arribava als genolls.

l’escola. Recordo obrir-me el cap

Recordo haver de tocar la sirena amb en Xavi i no poder fer-ho

baixant per les escales. Recordo quan

perquè el conserge se’ns va avançar. Recordo portar aigua a

plovia i els passadissos quedaven

la boca i deixar-la caure sobre una muntanyeta de sorra. Re-

plens de serradures. Recordo marcar

cordo fer fila al pati. Recordo professors: en Pere, la Carme,

un gol jugant a futbol a l’hora del pati.

la Dolors, l’Àngels, l’Enri, la Concepció, en Joan, en Javier, en

Recordo el sabor dels croissants que

Feliu... Recordo els passadissos i les aules. Recordo estoigs,

veníem pel viatge de fi de curs. Recor-

carteres, llibres, llibretes. Recordo baralles a dins i a fora de

do una bassa al costat de l’escola on

l’escola. Recordo amics.

De la meva Escola Quatre Vents en tinc moltíssims records i de molt bonics. En el text següent llegireu alguns dels més apreciats. El primer record que tinc és de quan anava a P3, que sempre jugava al “pilla-pilla” amb dos nens més grans que jo, que es deien Alan i Adrià. El meu primer caga-tió va ser molt emocionant. Estava molt nerviós i ens va regalar una pilota de futbol a cadascú. Tots els meus companys van començar a jugar amb les pilotes noves. En la primera excursió que vaig fer vam anar al Vilar de Blanes, on vaig caure i em vaig fer mal. Per fi de curs vam fer una festa d’aigua i vaig mullar tots els nens dels cicles. Que bé m’ho vaig passar! A P5 vaig fer amistat amb els que ara són els meus millors amics. A primer de Primària començàvem a escriure, a llegir, a sumar i va ser molt dur. Un dels records més bonics que tinc va ser un dia que

vam veure un eclipsi amb un vidre que va portar la nostre professora, l’Anna. Que bonic va ser veure l’eclipsi. En vam fer un dibuix. A tercer va haver-hi un canvi radical perquè van començar els exàmens. En aquell curs i a quart m’ho vaig passar molt bé amb la meva tutora, la Maria, i amb la resta de la classe. Per Carnaval ens vam disfressar de “Star Wars” i va ser la primera vegada que vam ballar a la festa de fi de curs i vam menjar gelat.

un acte social on els del grup A s’enfrontaven als del B. Al pati de la pista gran també hi havia les canastes de bàsquet, i a la Elisabeth li encantava seure-hi entre els ferros i parlar amb els amics a l’hora del menjador. Aquells que es quedaven sempre tenien una hora lliure on podien reposar i xerrar, i a vegades també jugaven a fer verticals, o a les cartes de cotxes, o a tirar unes gelatines enganxoses i de colors a la paret de rajols.

La Zineb, en canvi, enyora les estones jugant a fer boles de sorra al pati dels petits. Li agradava anar amb les amigues a la font, carregar la boca d’aigua i abocar-la al cràter d’un petit volcà sorrós que havien construït amb cura.

I a l’Alba, una de les coses que se li van gravar a la memòria els darrers anys era aquell poema que hi havia a l’entrada. Cada matí en Paco obria les portes i començava l’estampida: tots els nens corrien amb desesperació per arribar primers a les files, i l’Alba llegia aquell poema col·locat a la part dreta del hall, entre rajoles grogoses, que deia “Qui fa volar l’estel?...”.

Per a en Marc, els millors anys van ser quan a l’hora del pati (un dia els de 5è i un dia els de 6è) es jugava a futbol a la pista gran. Els partits eren únics i gairebé tota la classe hi participava sense por,

Pau Bravo Díez

A cinquè i sisè vam canviar de professor, l’Aleix, amb qui vam fer moltes coses: dues fires d’intercanvis de llibres, dues fires d’intercanvis de joguines i realitzar l’emissió de Ràdio Quatre Vents durant els dos anys. Però el que més recordo és com m’ho vaig passar de bé al viatge de fi de curs, per exemple pujant en un globus aerostàtic. La festa de fi de curs també és un dels moments que més recordaré. Espero que tots els nens que passin per aquesta escola tinguin tan bons records com els que he tingut jo.

El laberint de la meva escola era de colors. I qualsevol pati que tingui un laberint de colors es converteix en un espai màgic i únic. En Manel recorda com li agradava passar entre els triangles verds i quadrats, com es buscaven entre els amics a través de les fustes pintades per uns pares somiadors que van construir el laberint.

Per a en Robert, el millor de passar de P5 a 1r va ser poder jugar al pati del mig. El pati del mig, a primera vista, podia semblar el més petit i més avorrit, però el tub era l’element mític del pati del mig. Una estructura de ciment on podies fer dues coses: enfilar-te o amagar-te; si pujaves al llom del tub eres el rei del pati, però també podies buscar el camí fàcil i endinsar-te en les seves entranyes ombrívoles.

Recordo Els Quatre Vents Jaume Pujadas

L’estel de l’Escola Quatre Vents vola alt, fort i lluny. Però, qui fa volar l’estel? Són els mestres, els pares, els alumnes i ex-alumnes, els treballadors i tots els que, en una època de la seva vida, han gaudit del privilegi de passar per aquesta escola. Finalment, dins la memòria de tots els nens i nenes potser tan sols hi resten 4 records perquè la infància esborra el temps més llunyà. Però tot i així, sempre es tenen presents aquells moments màgics que es graven a l’inconscient i que sorgeixen amb la força i passió de Quatre Vents inesborrables.

Els vents que bufen Alba Lupiáñez

11


els alumnes

els alumnes

els alumnes els alumnes

P3 A

P3 B

12


P4 A

P4 B

13


els alumnes

els alumnes

els alumnes els alumnes

P5 A

P5 B

14


1R A

1R B

1R C

15


els alumnes

els alumnes

els alumnes els alumnes

2N A

2N B

16


3R A

3R B

17


els alumnes

els alumnes

els alumnes els alumnes

4T A

som els nens i nenes de 4t A de l’Escola Quatre Vents de Blanes. Alguns de nosaltres som bromistes i d’altres silenciosos, però tots som bons amics. Ens ho passem molt bé amb els mestres i companys. A la classe tre-

ballem bé i fem coses divertides. A vegades fem feina en grup i a vegades individualment. Ara llegim cada dia “Les aventures d’en Tom Sawyer”. Treballem, però també fem jocs, cantem cançons i anem d’excursió. Esperem que us agradi aquest text i que llegiu aquesta revista amb alegria i il·lusió.

Aquest curs hem fet 4t B. Amb la nostra tutora, la Carina, hem après moltes coses, sobretot a treballar en grup, a compartir, a parlar i escoltar, a tenir paciència i a pensar. Hem fet un projecte de les verdures i les hortalisses i un sobre el circ. És molt divertit! Aquest any hem tingut una pissarra digital a la classe. Hem pogut buscar informació a Internet, mirar vídeos i

fer activitats interactives. Si es toquen les paraules i les imatges i les arrossegues, es mouen! Sovint fem sortides pel poble, anem al teatre i a visitar llocs de Blanes. Però també fem excursions un cop per trimestre a altres pobles o ciutats. Per a nosaltres, l’Escola és un lloc molt especial on aprenem coses molt boniques i on fem molts amics.

Benvolguts pares i mares,

4T B

20


5È A

Aquest curs ens ho hem passat molt bé fent projectes. Ha estat una nova experiència que ens ha fet aprendre d’una manera diferent coses noves que abans no sabíem. Hem fet tres projectes: el primer ha estat el projecte H2O, on hem treballat molts continguts referents a l’aigua. El segon ha estat el de Gaudí, on hem après com va ser la vida i l’obra d’aquest genial arquitecte a través

de les Intel·ligències Múltiples. I finalment el tercer projecte, el de Llums, Càmera i Acció, en el qual hem estudiat la història del cinema, el procés per a realitzar un curtmetratge, hem fet un cinefòrum... Però el què hem après sobretot aquest any és a treballar en grup, a conviure amb els companys i companyes, a ser autònoms, a pensar i sobretot a ser bones persones.

5È B

Aquest any ha estat un any especial perquè hem començat a treballar per projectes i ens ho hem passat molt bé. A principi de curs els nostres tutors ens van proposar de canviar la manera com havíem estat aprenent fins llavors i començar a treballar per projectes. Treballar per projectes implica: el tema del projecte el triem nosaltres mitjançant un sorteig, fer moltes activitats

en grup, fer més activitats a l’exterior com ara gimcanes, fer creacions artístiques amb materials diversos, realitzar moltes activitats amb els companys de l’altre cinquè, convidar a gent de fora per fer xerrades sobre temes relacionats amb el projecte, no fer exàmens memorístics, i sobretot aprendre moltes coses en un ambient motivador, alegre i sense conflictes.

21


els alumnes

els alumnes

els alumnes els alumnes

6È A

Ens agrada molt la lliga de fútbol en què pot participar tothom i que juguem a l’hora del pati. Molts nens també aprofitem per anar a llegir o a estudiar a la biblioteca. Hem fet un recorregut per tota l’Escola fent una batucada (cantant i tocant instruments). Aquest any ens ha agradat molt perquè ja tenim pissarres digitals. A més és el 25è aniversari de l’Escola. Hem treballat moltes coses, entre elles: les Intel.ligències Múltiples i l’ Antoni Gaudí i Cornet. I el drac de la foto que és a la pujada del Park Güell a Barcelona, que ens ha costat moltes hores de feina. També hem fet uns jocs de cucanya (una gimcana per als nens de tota l’Escola) molt xulos i que ens han agradat molt.

Hem visitat la nova ciutat esportiva de Blanes i és una passada. Sóm els més grans de l’Escola i aquest any ja marxem, però volem enviar un missatge a tothom: No us distraieu i aprofiteu el temps. És una gran inversió per al nostre futur i el de tots. Eh…iii...!!! Fins la pròxima. Esperem que us i ens vagi bé i per molts anys!!!

6È B

Corria el setembre de 2002 quan una colla de marrecs començàvem a omplir les nostres bossetes de coneixements, somnis, aventures… D’ençà fins aleshores hem tingut un munt d’experièn-cies inoblidables, divertides, algunes de tristones i alguna que altra baralleta. Aquest és el nostre darrer curs i tenim la sort d’haver pogut participar en la celebració del 25è aniversari. Ha estat 22

el millor comiat que podíem esperar de la nostra escola. Ens enduem unes bossetes plenes a vessar de records que no buidarem mai. GRÀCIES QUATRE VENTS! Berta, Joel, Gabriel, Marta, Carla, Iris, Adrià, Carol, Lluís,Marta, Jordi, Unai, Emma, Ariadna, Dan, Laura, Marina, Irene, Júlia, Juan, Tessa, Arnau, Marc, Joan i Andrea.


festes

pinzellades

pinzellades pinzellades castanyada

23


festes

pinzellades

pinzellades pinzellades

nadal

dia de la pau

24


festes

pinzellades

pinzellades pinzellades setmana cultural, sant Jordi i jocs orals

25


festes

pinzellades

pinzellades pinzellades

carnestoltes

ďŹ de curs

26


pinzellades

projectes d’escola

pinzellades pinzellades A LA NOSTRA ESCOLA MENGEM + FRUITA!!! L’escola participa al programa que la Generalitat de Catalunya juntament amb la Unió Europea ha desenvolupat pel consum de fruita a les escoles. Aquest, consisteix en subministrar quatre fruites variades al mes durant tot el curs amb la finalitat d’incentivar el consum de fruita per part de l’alumnat. Enguany és el nostre segon curs al programa. Repetim perquè el curs passat fou un èxit i considerem que des de l’escola podem contribuir a l’assoliment d’uns bons hàbits alimentaris.

setmana de la fruita

apadrinament lector

APADRINAMENT LECTOR El curs 2009-10 vam iniciar el projecte d’ apadrinament lector amb la finalitat de fomentar el gust per la lectura i potenciar les relacions entre els alumnes dels diferents cicles.

RÀDIO 4 VENTS Ràdio Quatre Vents va néixer com una assignatura més dins l’àmbit de la sisena hora que intentava treballar diferents conceptes com un taller de llengua. Només uns anys després ja es pot veure com forma part del centre i els alumnes esperen la difusió dels seus programes i el poder participar en un futur en la seva elaboració. La motivació que comporta la difusió en un programa radiofònic facilita el treball d’una nova metodologia i una forma diferent de treballar el llenguatge. La introducció de les noves tecnologies afavoreix molt aquesta feina i el procés d’ensenyament-aprenentatge.

ràdio quatre vents

27


pinzellades projectes d’escola

pinzellades pinzellades

l’hort de l’escola

El curs 2008-09 es recupera l’activitat educativa del treball de l’hort escolar, amb l’ajut i assessorament del jardí botànic Marimurtra de Blanes.

pinzellades

alguns dels projectes dels cicles

pinzellades pinzellades

Quim Serrano

Ja fa uns anys l’artista blanenc va participar a l’escola amb el seu projecte anomenat “Ulls”. El més espectacular que vàrem fer amb l’artista, va ser pintar entre les dues classes de P3, un quadre de tres metres d’amplada!

verdures i hortalisses Els nens i nenes han treballat aquest projecte a partir de la teoria de les Intel·ligències Múltiples.

projecte Blanes

28

Amb aquest projecte els alumnes es varen apropar al coneixement històric, geogràfic i cultural de la nostra vila.


l’hort

l’hort d’en parrac

d’en parrac Quan era petit, alguns diumenges el seu avi el portava a pescar amb la seva barca. Els seus llavis dibuixaren un petit somriure i una llàgrima rodolà galtes avall.

en parrac l’espantaocells

Escrit per PILAR PONT i BORRELL

En Parrac era un espantaocells divertit i rialler. Vivia a Tordera al bell mig d’un camp d’hortalisses i arbres pomers. Era conegut per les rondalles que explicava, i és que en Parrac sabia un niu d’històries que parlaven d’ocells, pastanagues, enciams i cargols. No hi havia dia que algun amiguet seu no li digués: -Va, Parrac, explica’ns la història del nap estarrufat! I ja teniu a totes les verdures de l’hort amb les orelles ben esteses i tot ple d’animalons fent-li rotllana amb els ulls esbatanats suplicant-li amb llur mirada impacient que comencés d’una vegada. Però un matí de tardor, el pagès que cultivava l’hort se li apropà i li digué amb llàgrimes als ulls: -Parrac, em sap greu però demà hauràs de marxar. D’aquí a poc tots aquests camps seran pisos. En Parrac no se’n sabia avenir. I què faria? A on aniria? I els seus amics? No va poder evitar-ho i es va posar a plorar, a cor què vols. Tenia por, moltíssima por.

(mestra del CEIP Quatre Vents)

-Ei! Per què estàs tan moix? -li digué una marieta que se li acostà atreta pel barret de palla esparracat que li cobria el cap i pel vestit de pedaços de colors que cobria el seu cos. -M’he quedat sense casa i sense amics –contestà. La marieta se’l mirà tendrament i amb veu dolça li digué: Si vols, conec un lloc, s’hi està molt bé. Jo hi visc i hi tinc molts amics. No està gaire lluny d’aquí. Va, vinga, vine amb mi! En Parrac i la marieta enfilaren el carrer de la Riera fins arribar a l’escola Quatre Vents. Una vegada allà la marieta li presentà totes les verdures, hortalisses i plantes aromàtiques que estaven cultivades a l’hort, situat al final de tot del pati blau. Després anaren a fer una volta per tota l’escola i en Parrac mirava encuriosit com els nens i les nenes treballaven dins les classes. Li començava a agradar la idea de quedar-s’hi a viure. Estava convençut que aprendria moltes coses dels nens i que de seguida es faria amic d’ells. -Marieta, em quedo! -va exclamar en Parrac. La marieta saltava d’alegria i anà volant a comunicar-ho a tots els habitants de l’hort. De seguida es va fer amic del senyor cargol i els seus fills, de les formigues, dels cucs, dels llimacs, de la família de la marieta, dels coloms, del lloro que es deixa veure de tant en tant pel pati

Il·lustracions de CARME SOLA i SOLA (mestra del CEIP Quatre Vents)

A la nit, quan tots estaven dormint, s’acomiadà en silenci dels seus amics i se n’anà caminant xino-xano cap a Blanes. De tant en tant es parava per mirar les estrelles i la lluna; no estava sol, elles l’acompanyaven en aquest trist viatge. Al matí aconseguí arribar a Blanes, però per poc no cau desmaiat pel soroll, el tràfec i el fum dels cotxes. Aquesta vila no era per viure-hi ell, va pensar i continuà caminant. I sense saber com, anà a raure al passeig de mar, davant Sa Palomera, i s’hi enfilà a corre-cuita. Des d’allà dalt podia veure el castell de Sant Joan i Santa Bàrbara. Però quan els seus ulls veieren el mar, la seva cara es transformà. Feia tant de temps que no el veia!

de l’escola i fins i tot dels pardals i estornells. I és que en Parrac sabia tantes coses que tots li anaven a demanar consell. En Parrac se sentia immensament feliç. Amb un somriure va donar les gràcies a tots els habitants de l’hort per acollir-lo; a la marieta, la seva millor amiga, que sense conèixer-lo el va ajudar ; i a tots els nens i nenes de l’escola Quatre Vents per fer-se’n càrrec de tots els seus nous amics. 29


pinzellades

pares a l’escola

pinzellades pinzellades

pares a l’escola

30

Al llarg d’aquests 25 anys moltes famílies han participat i han gaudit de les activitats de l’escola.

Av. dels Pavos, 14 T. 972 337 377 17300 BLANES


activitats 25è aniversari

activitats celebració del 25è aniversari

celebració

activitats celebració

ACTE INAUGURAL Pilar Planella, Dolors Serra, Josep Trias, Ascensió Campayo, Ignasi Ibáñez, Dolors Iglesias i Maria Salvat

PLACA COMMEMORATIVA Ascensió Campayo, Ma Dolors Oms i Josep Trias

Plantada d’arbre. Obsequi del Jardí Botànic Marimurtra

Exposició fotogràfica (Recordatori 10è Aniversari)

Caminada popular

31


ex-alumnes

visita d’ex-alumnes a l’escola

a l’escola

exalumnes a l’escola

Alguns ex-alumnes ens visiten per explicar-nos el seu pas per l’escola.

Altres activitats programades: gravació d’un Lip dup de tots els alumnes fent un recorregut per l’escola, sopar familiar de germanor …

32


mestres

vents

passats

Pararols, Esteve Sagué, Eduard Cornet, Carmen Adroher, Joan Brunet Neus Bolos Pilar Figuerola Lourdes Gil, Nuria Morales Ascensió Capellà Montse Llenas, Ma Dolors Salo, Pere Ballesta, Elena Casamitjana, Dolors Vila, Rosa Piferrer, Josep Roura, Maria Tó, Gemma Murgadella, Angela Saló, Ma Teresa Masarella, Maite Martorell, Àngels Duran, Lluís Condal, Josep Ma Riera, Carmen Font, Marta Artigas, Dolors Martínez, Milagros Sánchez, Feliu Briz, Carina Marsal, Francesc Vinyals, Ana Pla Giribert, Glòria Ferrer, Roser Salvat, Pere Rivera, Xavier Mainar, Maria Corominas, Marta Guell, Carmen Villodre, Carmen Rieradevall, Carmen

Bru, Maria

Masnou, Fina

Guzmán, Sergi

Sánchez, Isabel

Llopis, Eva

Casanova, Gemma

Jou Carreras, Fina

Morilla, Dolors

Soy, Olga

Maronda, Amalia

Garrido, Cristina

Armengol, Joel

Solà, Toni

Bernabé, Isabel

Aranda, Joel

Varela, Anna Maria

Reig, Sònia

Bofill , Mariona

Abad, Esther

Bosch, Montse

Cabezas, Raquel

Miranda, Isabel

Ereza, Silvia

Cortada, Àngel

Cano, Mercè

Vilaragut, Anna

Cuenca, Mireia

Matamala, Josep Ma

Berneda, Gemma

López , Gerard

Moreno, Teresa,

Olivares, Belén,

Merchante, Xavier

Castillo, Montse

Rabionet, Lourdes

Plaja, Anna

Mateu, Esther

Navio, Ma Àngels

Salas, Maria

Delgado, Josep

Ferrando, Dolors,

Aznar, Guillem

Casabó, Lluís

Agell, Arcadi

Cruz, Montserrat

Lorenso, Armindo

Agustí, Andreu

Martínez, Ana Belén

Ayala, Manoli

Sandino, Anna

Miró, Neus

Casacuberta, Imma

Roca, Carmen

Verdaguer, Elisenda

Cros, Marta

Camps, Pilar

Vila, Joan

Navarro, Carmen

Gómez, Pietat

Andrés, Clara

Congost, Dolors

Jansen, Sandra

Llorens, Laia

Giraldo, Laura

Queldra, Maria

Benito, Clara

Fresneda, Marc

Robles, Irene

Sánchez, Mariola

Bernabeu, Emilia

Serrano Victoria

Pinero, Ismael

Ten, Marta

Utrera, Glòria

Ametller, Yolanda

Nadal, Iolanda

Del Prado, Ester

Abad, Anabel

Castelló, Marisa

Bou, Eva

Gutiérrez, Raul

Revuelta, Cristina

Arnau, Carmen

Mosull, Mario

Balcells, Anna

Pujades, Montserrat

Rico, Toni

Otero, Olga Claustre

Peris, Josep Ma

Vilanova, Sissi

Martínez, Eugenia

Turon, Anna

Carrasco, Anna

Morrajo, Rosa Ma

Rial, Pilar

Molas, Mireia

Julià, Conxi

Maya, Marta

Oliver, Sibila

Varona, Lourdes

Puig, Mònica

Prat , Sandra

Montells, Anna

Bonjoch, Anna

Serrat, Roger

Lodeiro, Sandra

Clanchet, Anahí

Lamanda, Anna

Lloret, Magda

Caparrós, Jordi

Albertí, Jordi

Feixas, Esther

Oller, Iolanda,

Juncosa, Marta

Càceres, Imma

Tello, Laura

Ruiz, Alba

Cervera, Carmen

Vilajeliu Vilallonga, Mercè

Torregrosa, Mª Ángeles

Bueno, José

Viñas, Marta

Antoner, Silvia

Bertran, Blanca

mestres

33


REVISTA  

Revista publicada pels 25 anys de l'escola Quatre Vents de Blanes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you