Page 1

Nom:

OPERACIONS AMB NOMBRES RACIONALS (Reforç – 1 ) Calcula i simplifica el resultat:

1.

3 1 − −1 = 5 3

2.

3.

−1 +

4.

2  − 4  −1 : = ⋅ 12  − 2  10

2 3 4 − + = 7 4 14

2 5 −3 ⋅ : ( − 2) ⋅ = 7 3 10

5.

−1 2 4 − + = 9 4 6

6.

2  −8  −3 : = ⋅ 5 −4 5

7.

5 1 −4 ⋅ : ( − 3) ⋅ = 4 6 5

8.

9.

1 4 −3 + − ( − 2) + = 7 2 4

3 1 −4 : : ( − 2) : = 2 3 5


10.

11.

1  − 3  −1 ⋅ = ⋅ 11  − 2  9

−2+

2 3 4 − + = 5 10 15

2 5 −3 ⋅ : ( − 3) ⋅ = 6 2 7

12.

13.

−1 2 4 − + = 18 4 9

14.

15.

3  −6  −4 : = ⋅ 5 −4 5

6 1 −4 ⋅ : ( − 3) ⋅ = 5 3 7

1

−3

5

16. − 7 + 4 − ( − 2) + 14 = 4 1

17.− 3 ⋅ 3 : ( − 3) ⋅ 1

5

−3 = 6

18. − 9 + 3 − ( − 2) +

−3 = 6

racionals1_2eso