Page 1

Výroční zpráva 2013


Klíč foto Petr Mader


OBSAH

1. Úvodní slovo 2. Sdružení a členové sdružení 3. Činnost v roce 2013 Lužický horský spolek Spolupráce s CHKO Lužické hory Lanterna Futuri 4. Zpráva o hospodaření


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Kamarádi a přátelé, rok 2013 našemu spolku nepřinesl přes osobní ztráty nijakou významnou újmu, takže si můžete prohlédnout výroční zúčtování této doby. Jak jsem psal již v minulé výroční zprávě, spolek je zdánlivě dobře šlapající promazaný stroj, ze kterého tradičně vypadávají leta zavedené akce. Zdánlivě proto, že ve skutečnosti jde o práci ochotných lidí (členů i nečlenů), kteří pomohou s organizací a zajištěním našich akcí, webových stránek, Lanternou a podobně. A také díky Těm, kteří přijdou a svou účastí nás povzbuzují jít dál. Takže díky Vám všem a vzhůru do hor.

Michal Kosina předseda o. s. Lužický horský spolek

2


SDRUŽENÍ A ČLENOVÉ SDRUŽENÍ

Název společnosti:

Lužický horský spolek

Sídlo sdružení:

473 01 Radvanec 3

Právní forma:

Občanské sdružení

IČ:

28 55 42 21

DIČ:

CZ 28 55 42 21

Datum založení:

9. 3. 2007

Datum zápisu:

12. 4. 2007

Registrace:

MV ČR

Předseda:

Michal Kosina

Místopředsedkyně:

Petra Sochová

Pokladník:

Petr Mader

Členové (k 31. 12. 2012):

Michal Kosina, Petra Sochová, Petr Mader,

Petr Král, Vladimír Hrebiček, Viktorie Maderová,

Pavla Kosinová, Beatrice Maderová,

Matouš Kosina, Marie Kosinová, Tomáš Socha,

Ondřej Socha, Anna Sochová, Jan Šmíd,

Martin Židlík, Jan Mader, Jana Pavlová,

Jan Pazourek, Jan Prošek, Marek Mader

Revizor:

Vladimír Hrebiček

Předmět činnosti:

interkulturní vzdělávání,

příroda, sport, kultura

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK 2013

3


VÝBOR LUŽICKÉHO HORSKÉHO SPOLKU

Michal Kosina - předseda Narozen 25. 3. 1972 v České Lípě. Vystudoval historii a bohemistiku na PF UJEP V Ústí nad Labem. Poté pracoval v Okresním muzeu Rakovník a od roku 2000 učí na českolipském gymnáziu. Od roku 2004 je aktivním účastníkem projektu Lanterna Futuri. Je ženatý, otec dvou dětí. Žije v Radvanci, leze po horách, jezdí na kole, chodí do lesa.

Petra Sochová - místopředsedkyně Narozena v roce 1973 v česko-německé rodině v Novém Boru 1991-1998 bohemistika-germanistika na FFUK Praha, od 1995 výuka češtiny jako cizího jazyka (1998-99 na VS Zittau), výuka němčiny, překlady, tlumočeni, koordinace česko-německo-polských projektů v euroregionu Nisa (sociální práce, setkávání mládeže) 2001 založení o. s. Euroregionální centrum Lemberk 2007 vznik o. s. Rodowitz Žije v Polevsku a zčásti v Horní Lužici, má dvě děti a ve volném čase, pokud nějaký je, chodí po horách, běhá nebo sjiždí na lyžích, visí na laně, zpívá v kostele, čte zapomenuté knížky...:)

4


Petr Mader - manager a pokladník Narozen 19. 2. 1973 v Litoměřících. Hned po studiu na gymnáziu začal pracovat jako grafik a DTP operátor. Od roku 2003 pracuje pro architekta a designéra Bořka Šípka. V roce 2007 spoluzakládá občanské sdružení Rodowitz a následně Lužický horský spolek. Je ženatý, otec dvou dětí. Žije s rodinou v Novém Boru, jezdí na kole, leze po horách, miluje a fotografuje Lužické hory. Iniciátor založení sekce Lužický horský spolek pod DAV Zittau.

Vladimír Hrebiček - referent Narozen 15. 1. v roce 1977 v Děčíně. Pracuje v Domově dětí a mládeže v Novém Boru jako sportovní referent. V roce 2011 obnovuje činnost Horolezeckého oddílu Jiskra Nový Bor, kde se na konci roku 2012 stává jeho předsedou. Žije v Novém Boru a věnuje se horolezectví.

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK 2013

5


MalĂ˝ StoĹžec foto Petr Mader

6


AKCE LUŽICKÉHO HORSKÉHO SPOLKU

26.–27. 1. Lužické 7stovky 7stovky se staly tradiční první akcí LHS v novém roce. Leden byl bohatý na sníh a tak se opět sešli dvě party, které zdolávaly nejvyšší vrchly Lužických hor. Pěší se vydali přes Klíč, Malý a Velký Buk, Pěnkavčí vrch na Luž. Parta na běžkách prokřižovala „Lužky“ se společným cílem v Horní Světlé. Druhý den se pokračovalo již návratem přes Naději, Trávník do Radvance. 13. 2. Horobál S Horolezeckým oddílem Nový Bor jsme uspořádali na sále základny v hospodě U Mlejna horolezeckou zábavu, plnou tance a soutěží. 1. 4. Aprílový Velikonoční výlet na Ronov Ačkoliv datum ukazoval 1. dubna, tedy apríl, výlet byl skutečný. Ani počasí nebylo aprílové, ale vskutku zimní. Silný vítr, sněžení a mráz však neodradil skutečné horaly, kteří se do Českého středohoří vydali ze Stvolínek, aby zdolali tento kopec se zříceninou hradu.

3. 5. Radvaneckej Šajn Kap ´13 - Noční závod na horských kolech Pátý ročník znovu ovládl v mužské kategorii Herbert Schwarz a mezi ženami po třetí za sebou obhájila prvenství Nikola Barešová. Trofeje pro vítěze obou kategorií pro nás opět vyrobila sklárna Jiřího Pačinka v Lindavě. Tímto děkujeme i ostatním sponzorům a partnerům akce. 4. 5. 11. přejezd Lužických hor Další sedmistovkou v pořadí byl letos jarní Malý Buk. Na jeden z nejmenších sedmistovkových vrcholů Lužických hor však nevede přímá značená cesta a tak bylo nutné projet staré zarostlé lesní cesty kolem vrcholu. To byl nejtežší úsek přejezdu. Dále jsme pokračovali už po zpevněných známých cestách vedoucí U Zmrzlého, kolem Velké Tisové až na Novou Huť, přes Kobylu a po staré trati Malevil cupu do Rousínova a Cvikova a pak už zpět údolím samoty do Radvance. 4.–14. 7. Cykloexpedice Rodna & Maramureš Ve spolupráci s cyklisty kolem Jardy Skuby z Nového Boru jsme připravili cestu do rumunských severních hor. Tuto část Rumunska jsme loni projížděli na expedici BalkanTour 2012. A tak jsme se na některá místa po roce opět vrátili. Tentokrát v protisměru, opět na těžko a ve čtyrech. Naše cesta začala v Sighetu Marmatiei na rumunsko-ukrajinské hranici. Pokračovali jsme přes sedlo Setref na jih do Salvy. Dále směrem na východ na Nasaud a do města Rodna pod jižními svahy stejnojmenného pohoří, kde jsme strávili nezapomenutelný večer v zapůjčené horské chaloupce s bazánem. Poté jsme pokračoVÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK 2013

7


12. Přejezd Lužických hor foto Petr Mader

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK 2013

8


vali přes několik menších sedel až na nejvyšší sedlo naší cesty, na sedlo Prislop ve výšce 1416 m. Dlouhý sjezd nás zavedl až do horského střediska Borsa, kde jsme se spojili s našimi kamarády a z kempu jsme další tři dny podnikali společné výjezdy do pohoří Maramureš. 5. 10. 12. Přejezd Lužických hor Luž. Nejvyšší hora Lužických hor a náš podzimní cíl. Nádherné slunečné počasí doprovázelo na tři desítky cyklistů podzimní pestrobarevnou krajinou až na samý vrchol Luže.

V listopadu a prosinci začalo jednání s obcí Svor o přejmenování železniční zastávky Jedlová zastávka na její původní jméno Nová Huť. V prosinci jednomyslně schválilo zastupitelstvo obce Svor návrh na změnu jména a tím byl dán legislativní impuls pro Správu železniční dopravní cesty, která se tímto návrhem dále bude zabývat. Její rozhodnutí očekáváme na jaře roku 2014.

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK 2013

9


Ze Stožce foto Petr Mader

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK 2013

10


SPOLUPRÁCE LHS S CHKO LUŽICKÉ HORY

Náš spolek nadále spolupracuje s CHKO Lužické hory. Nejužší formou spolupráce je činnost našich čtyř členů jako stážcůpřírody v oblasti CHKO Lužické hory. Pro tyto účely získali strážci oficiální výšivky „Strážce“ a „logo CHKO Lužické hory“ na oděv, které nosí na jednotné bundě LHS. Dále pak průkaz a odznak Strážce. Ikdyž jejich pravomoc ze zákona o ochraně přírody a krajiny umožňuje zjišťovat totožnost lidí, kteří tento zákon porušují, snaží se při pravidelných pochůzkách a projížďkách v našich horách o monitorování stavu ochrany přírody i o její aktivní podporování. Horský spolek děkuje za spolupráci a podporu správě CHKO Lužické hory.

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK 2013

11


Maramureš, Rumunsko foto Petr Mader

12


LANTERNA FUTURI

Projekt Lanterna futuri, v němž je Lužický horský spolek partnerem německého sdružení Hillersche Villa, které provozuje Centrum setkávání v Grosshennersdorfu, a polského Domu tří kultur Parada Niedamirów, umožňuje setkávání středoškolských studentů ze tří sousedních zemí na tvůrčích dílnách a v roce 2013 se nesl v duchu centrálního motivu „UTOPIE“. Formou filmu, divadla, rozhlasu, fotografie a akčního umění mladí lidé vyjadřovali své představy o světě snů, své cíle a přání pro tento svět a o propasti, která oba světy dělí.

spolupráci, Nadace Roberta Bosche a z prostředků zemského okresu Görlitz. www.lanternafuturi.net

V březnu se setkali studenti gymnázií z České Lípy, Löbau a Kamenné Hory, v dubnu studenti gymnázií z Rumburku, Bolkowa a Seifhennersdorfu. V červenci se uskutečnil dvoutýdenní letní speciál, který vyvrcholil divadelně-hudební produkcí Fenomenální utopie - „Done by love“ v České Lípě, Zhořelci a Vratislavi. Fenomenální utopie byly představeny ještě na festivalu mladé kultury FOKUS v září ve Zhořelci a v žitavském divadle v listopadu. V září spolu pracovali na tvůrčích dílnách na téma Utopie ještě žáci z České Lípy, z Ebersbachu a ze Zgorzelce, kteří pak svou show prezentovali v říjnu na oslavách 20 let Základní a mateřské školy Klíč v České Lípě. V listopadu se ponořili do světa utopií studenti gymnázií z Varnsdorfu, Herrnhutu a Jelení Hory a rok utopií uzavřely dílny studentů gymnázií z České Lípy, Löbau a Kamenné Hory. Dílny projektu Lanterna futuri jsou podporovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Česko-německého fondu budoucnosti, Německo-polské výměny mládeže, Nadace pro polsko-německou VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK 2013

13


Klíč foto Petr Mader Členové14 LHS při akci „Sokolí budky“ foto Michal Kosina


ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výsledovka (1. 1. 2013 – 31. 12. 2013) Č. účtu

Název účtu

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

Náklady 518

Ostatní služby

0,00

1 388,00

0,00

1 388,00

1 388,00

538

Jiné daně a poplatky

0,00

11,00

0,00

11,00

11,00

Náklady celkem

0,00

1 399,00

0,00

1 399,00

1 399,00

662

Úroky

0,00

0,00

0,37

0,37

0,37

668

Ostatní finanční výnosy

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

Výnosy celkem

0,00

0,00

300,37

300,37

300,37

Výnosy

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

-1 098,63 -1 098,63

VÝROČNÍ ZPRÁVA LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK 2013

15


Obratová předvaha Č. účtu

Název účtu

Počáteční stav MD

Počáteční stav D

Obraty za období MD

Obraty za období D

Koncový stav MD

Koncový stav D

211

11 835,00

0,00

200,00

0,00

12 035,00

0,00

221

4 375,26

0,00

100,37

1 399,00

3 076,63

0,00

321

Dodavatelé

0,00

0,00

1 388,00

1 388,00

0,00

0,00

368

Závazky k účastníkům

0,00

-13 264,00

0,00

0,00

0,00

-13 264,00

431

Výsledek hospodaření

0,00

47,48

47,48

0,00

0,00

0,00

432

Výsledek hospodaření

0,00

-2 898,48

0,00

47,48

0,00

-2 851,00

491

Počáteční účet rozvažr.

-32 325,25

0,00

0,00

0,00

-32 325,25

0,00

518

Ostatní služby

0,00

0,00

1 388,00

0,00

1 388,00

0,00

538

Jiné daně a poplatky banky

0,00

0,00

11,00

0,00

11,00

0,00

662

Úroky

0,00

0,00

0,00

0,37

0,00

0,37

668

Ostatní finanční výnosy

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

-16 115,00

-16 115,00

3 134,85

3 134,85

-15 814,63

-15 814,63

Celkem

Rozvaha Č. účtu

Název účtu

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

11 835,00

200,00

0,00

200,00

12 035,00

4 375,26

100,37

1 399,00

-1 298,63

3 076,63

16 210,26

300,37

1 399,00

-1 098,63

15 111,63

0,00

1 388,00

1 388,00

0,00

0,00

-13 264,00

0,00

0,00

0,00

-13 264,00

47,48

47,48

0,00

-47,48

0,00

-2 898,48

0,00

47,48

47,48

-2 851,00

-16 115,00

1 435,48

1 435,48

0,00

-16 115,00

Aktiva 211

Pokladna

221

Běžný účet Aktiva celkem

Pasiva 321

Dodavatelé

368

Závazky k účastníkům sdružení

431

Výsledek hospodaření ve schvalov.

432

Výsledek hospodaření min. účet. Pasiva celkem

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

16

-1 098,63 31 226,63


Pěnkavčí vrch foto Petr Mader


Lužický horský spolek 473 01 Radvanec 3 www.horskyspolek.eu info@horskyspolek.eu

Copyright © Lužický horský spolek, červen 2014 Design & layout: Petr Mader Foto: Petr Mader Titulní foto: Jedlová z Bouřného

Výroční zpráva 2013  

Výroční zpráva Lužického horského spolku za rok 2013

Výroční zpráva 2013  

Výroční zpráva Lužického horského spolku za rok 2013

Advertisement